Kristi Opstandelse Er Videnskabeligt Bevist

Illuminat Henry Kissinger: “I 2022 Vil Der Ikke Være Noget Israel Mere”. Gentager Holocaust Sig? Israels Undergang = Kristi Genkomst

New York Post Page Six 18 Sept, 2012: “Rapporteret til mig: Henry Kissinger har erklæret— og jeg citerer erklæringen ord for ord: “Om 10 år vil der ikke være noget Israel mere”. Jeg gentager:“Om 10 år vil der ikke være noget Israel mere.

*

Holocaust som begyndelse på enden
Først til eftertanke: Holocaust betyder iflg. den konverterede jøde, Henry Makow, “Brændoffer”!

Kissinger er kendt for ikke at være ven af Israel – eller at bekymre sig om jøders skæbne, for han er illuminat – og illuminaterne finansierede sågar jøden Hitler og her samt hans og hans zionistpartneres og her jødeudryddelse og her efter zionistgrundlægger Theodor Herzls recept (ss. 84 0g 134): “Vi gør antisemitterne til vore bedste venner, så de kan pine og plage de modstræbende jøder til at rejse til Palæstina “ . Ja, gennem IG Farben drev de sågar Auschwitz.

Zionisten og chabad lubavitscheren Netanyahu, d. 23. jan. 2020:For mange er Auschwitz det ultimative symbol på det onde. Det er det helt sikkert”.
Det siger en del om holocaust-religionens hykleriske misbrug og vor underdanige medvirken til den verdenskatastrofe, som Netanyahu gennem sin Chabad Lubavitsch-dommedagssekt og her (Albert Pike, Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21, Joel, Zacharias 14 osv.) er i færd med at udløse som cahabadnikernes messias ben Josef.

Holocaust ceremonien benyttedes af Israels premierminister Netanyahu til at kræve hele verdens samling bag Israel i den forestående krig mod Iran.

Det er kun et spørgsmål om kortere eller længere tid, før illuminaterne starter den apokalyptiske Gog/Magog krig (Ezekiel 38, 39), der skal bringe dem deres messias, ben David. Snarere tror chabadnikerne, at han er rebbe Schneerson end Kushner. Stor bliver deres forfærdelse, når de ser, at det, de lægger op til, er genkomsten af den RIGTIGE MESSIAS, JESUS KRISTUS, deres værste fjende.

D. 23. jan. 2020 fejrede 49 statschefer i Jerusalem koncentrationslejren Auschwitz´ befrielse ved den sovjetiske arme.
Tallet 6 millioner dræbte jøder – heraf angiveligt 1.300.00 i Auschwitz – fremhæves ustandseligt for at give os dårlig samvittighed og for at sikre, at vi ydmygt kryber for Israel og ser gennem fingre med dets og Mossads forbrydelser mod menneskeheden i Mellemøsten (ISIS = Israeli Secret Intelligence Service = Mossad. Mossad menes af mange med god grund at stå bag d. 11. sept).

Times of Israel bringer en artikel, og video, hvor en rabbi redegør for, at ikke engang en million omkkom i Holocaust

At Holocaust – organiseret af jødiske Hitler og hans zionistiske venner – fandt sted er sikkert nok: Jeg har talt med en tysk ordonnans, som havde været der. Men tallet 6 mio. er et vandretal, der går tilbage til slutningen af 1800-tallet. Avisen Haaretz indrømmer, at tallet 6 mio. ikke er korrekt.Og det passer heller ikke med, at der iflg den jødiske verdensalmanak i 1948 fandtes 400.000 flere jøder end i 1933 på verdensplan og her.
Disse tal benægtes naturligvs ustandseligt af zionister – men gamle tabeller lyver ikke!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er jewish-population_1933-1948.png

Hitler siges i 1912-13 at have gennemgået illuminat- Tavistock-hjernevask og at være blevet nedbrudt til at blive britisk agent og her, hvilket hans utallige militære bommerter også tyder på. 

Holocaustreligionen er grundlaget for Israels eksistens. Uden offerrollen og eksterne fjender ville dette land med et sådant sammenrend af alle verdens kulturer ikke kunne overleve. Kun 58% af befolkningen er religiøse jøder. Men
Amalek-myten – nu i form af Iran – er og bliver vital – og farlig for verden, fordi Israel påstås at have atombomber.

Ægtheden af følgende video er omdiskuteret:
Flg. VIDEO-INTERVIEW ført af jøden David E. Goldberg i febr. 2019 er fra Jeff Rense – der dog ikke kan bekræfte autenticiteten. Israel Today 23 febr. 2019 og Israel Today 24 febr. 2019 samt EU Times 29 May 2019 bringer også referat af interviewet.
Naturligvis siger NVOerne, at det er et falsum, at Goldberg slet ikke eksisterer.
Ang. blev han myrdet d. 8.juni 2019 pga. dette interview.

Men NVOerne siger, at også dette mord var et fake.

Chabad Lubavitsch har Præs Trump og det Hvide Hus i deres hule hånd: Trump-rådgiver Jared Kushner og den måske vigtigste rådgiver, datteren datteren Ivanka Trump, er begge medlemmer af Chabad Lubavitsch og her.

FOTO AF CHABAD LUBAVITCH-BESØG HOS TRUMP I DET HVIDE HUS

Trump menes at stå i ledtog med tempelbygnings-planlæggerne i Jerusalems Sanhedrin. Og i The Jerusalem Post sammenligner rabbi Weisz Trump med perserkongen Cyrus, der hjemsendte jøderne fra Babylon med befaling om at genopbygge templet i Jerusalem (som kong Darius finsierede). Sådan ser jøder og evangelisk kristne også Trump (Haaretz).
Newsweek beskriver, at jøder kalder Ivanka Trump “frelseren”, Esther, der fik Perserkongen Ahasverus, til at gøre, som jøderne ønskede. Trumps far, Fred, byggede og finansierede en synagoge.

På fotoet t.v. laver Trump far og søn det samme kabbalistiske tegn som jøden Hitler & co.

Så måske er der noget om det følgende:

I videoen interviewer David Elias Goldberg en jødisk medarbejderske, Jesabel, i det Hvide Hus. Jesabel fortalte, at Trump i 2017 var konverteret til Chabad Lubavitch-jødedommen efter pres fra sin datter Ivanka samt svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, der de facto begge er medlemmer af Chabad-dommedagssekten. Endv. fortæller Jesabel, at Trump tror, svigersønnen, Kushner, er messias (ben David) samt at det er Trumps opgave at fjerne klippemoskeen i Jerusalem, Islams 3. helligste sted, for så i stedet at bygge det 3. tempel til ben David/messias Jared Kushner.
1 uge efter nedenstående video døde Goldberg pludseligt under mystiske omstøndigheder.

ER ZIONIST-ILLUMINATERNE VED AT GENTAGE HOLOCAUST?
23. jan. 2020 bragte den konverterede jøde Henry Makow, der har dybt kendskab til illumismens dybder, en artikel. hvori han bl.a. skriver:
“I bogen fra 1989, The Holocaust Conspiracy, demonstrerer William Perl, at Illuminaterne konstruerede Holocaust for at undertrykke os under det jødiske overherredømme. Zionister havde brug for et menneskeligt offer.
Illuminaterne ofrede jøder for at oprette en frimurerstat i Israel.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er supremecourt.jpg

Den israelske højesterets design er et bevis på, at det er nøjagtigt, hvad der er sket. Det moderne Israel var frimurerisk fra dets begyndelse. Se illuminat-pyramiden på taget

“Antisemitisme” ser ud til at vokse. Er der et scenarie, hvor en ny bølge af antisemitisme, en ny holocaust, kunne tjene illuminaterne endnu en gang?

Historien lærer, at Illuminater består af  Lucifer-tilbedende jøder/farisæere (Joh. 8:44) og frimurere.
Ved første øjekast ville Israel være en vigtig kandidat til en gentagelse af det jødiske holocaust, da de fleste israelere sandsynligvis ikke ser sig selv i frimureriske NWO-vilkår.

Barry Chamish var en førende eksponent for den opfattelse, at Illuminater gennem deres Council on Foreign Relations-arm kontrollerer Israel og har til hensigt at skåne Jerusalem, men ofre resten for sit endelige mål (en-verdensstaten).
Iran-aftalen indikerer en tilsyneladende spalte mellem kommunistiske og zionistiske jøder. De kommunistiske jøder synes at tro, at Israel måske kan undværes.

Chamish´s scenarie er plausibel i betragtning af frimurermester Albert Pikes opskrift på tre verdenskrige, hvoraf den sidste resulterer i ødelæggelse af politisk zionisme og islam”.

“Store Tegn fra Himlen”. “Og Hele Jorderig Fulgte Efter Dyret og Tilbad Det og Dragen”: Erstatningsreligion Global Opvarmning P.G.A. SRM/Solvarme- Indstrålingsmanipulation

“Der skal ske forfærdelige ting og store tegn fra himlen” (Lukas 21:11)
“Og hele jorderig fulgte undrende efter Dyret, og de tilbad Dragen, som havde givet Dyret magten , og de tilbad også Dyret”

KLIMATISMEN ER BLEVET EN IDEOLOGISK ERSTATNINGSRELIGION I EN AFKRISTNET VESTLIG VERDEN. NÆSTEN ALLE RÅBER PÅ STÆRK FN-INDSATS MOD “MENNESKESKABT CO2 I ATMOSFÆREN” OG TILBEDER SKT. GRETA THUNBERG OG HENDES MESTER, ÅBENBARINGENS RØDE DYR!

Der findes et fortiet fænomen, som vi ikke destomindre alle kan se dagligt: Chemtrailsstriber/udstødning på himlen efter flyvemaskiner. Nogle udstødninger består kun 1 – 2 minuter, andre bliver stående i timevis, breder sig ud og bliver til cirrhusskyer i 10- 15 km højde.

Disse sidstnævnte udstødninger indeholder giftstoffer og her i form af svovlsyrling, aluminium, barium, strontium m.m.
Se min beskrivelse på Klimadebat.dk.

Overalt vil man møde ukendskab til disse chemtrails, som også kaldes “Solar Radiation Management”(SRM) – samt afvisning som “konspirationsteori” – elitens måde at dække over deres oplagte vildførelser af menneskeheden.

Men sagen er – som jeg under oven anførte link påviser – at vi har elitisternes egne ord for SRMs virkelighed. Se bl.a. selveste IPCCs AR5 s. SPM 21): “Hvis SRM (solstrålehåndtering =chemtrails) af en eller anden grund blev afsluttet, er der stor tilltro til, at globale overfladetemperaturer ville stige meget hurtigt til værdier, der er i overensstemmelse med drivhusgasdrivningen. CDR- og SRM-metoder indebærer bivirkninger og langsigtede konsekvenser på en global skala “

SRMs jonisering af troposfære og atmosfære spiller også en militær rolle i det store spil, som USAs Navy og Air Force indledte i 1996: “En Styrke-forlænger: At Eje Vejret Inden År 2025” ( A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025)

Disse giftskyer og her har indvirkning på vort helbred og klimaet: De kan fremkalde luftvejsirritationer, neurologiske sygdomme, tørke og syndfloder af regn. Chemtrail-cirrhusskyerne virker som en paraply over jorden og skal ang. afvise varme fra solindstråling. De bruges af eliten angiveligt for at “mindske den menneskeskabte CO2-globale opvarmning” – der ikke eksisterer og her og her.

Men sandheden er naturligvis en anden: Jetstrømstyret cirrhus kan vokse længe nok til at strække sig over kontinenter. Når cirrusskyer er 100 m (330 ft) tykke, tilbagekaster de kun omkring 9% af det indkommende sollys, men de forhindrer næsten 50% af den udgående infrarøde stråling at undslippe, hvilket øger temperaturen i atmosfæren under skyerne i gennemsnit på 10 ° C .

Acta Scientific Agriculture 18. April 2019 skrev om 10 svære følger af Chemtrails – deriblandt brand i knastørt græs og skovland (f.eks Australien og Californien)

SRM ignoreres i medierne – skønt den er det eneste menneskeskabte alternativ til de naturlige klimaforandringer vi oplever efter ophøret af den lille istid efter 1850. I Jordens historie efter den sidste store istid har der været 3 varmeperioder, der var varmere end nu: for 8000 år siden, i romertiden, og i middelalderen.

Men eliten har gennem sine medier foretaget en absurd oppustning af betydningen af atmosfærens CO2-stigning fra 0,03% før-industrielt nu til 0,04%, hvoraf kun 1-2% stammer fra menneskelig aktivitet – dvs. 0, 0004- 0, 0008%.

Som det fremgår af denne australske senators beregning, at 1 CO2 molekyle skulle kunne opvarme 85.800 luftmolekyler i atmosfæren.
Hvilket er så himmelråbende urimeligt, at det er ufatteligt, at hele Jorderig nu på det grundlag følger religiøst tilbedende efter DENNE PSEUDORELIGION, DVS, IDEOLOGI

Så meget mere som NASA finder, at denne smule atmosfæriske CO2 beskytter os ved soleksplosioner.

Atmosfærens CO2 udnyttes nu i politisk propaganda for illuminaternes én-verdens stat: Der forestår en omlægning af hele samfundet på alle niveauer ( i henhold til FNs kommunistiske Agenda 21 (som Folketinget og FNs Generalforsamling forlængst har tilsluttet sig – og som er underskrevet af 179 lande i Rio 1992) – nu under navnet Agenda 2030 = “At Omdanne vor Verden: Agenda 2030 for Bæredygtig Udvikling” – den globale Sovjet-Union.

For nu at få verdensbefolkning til ikke blot at forstå “nødvendigheden” af en verdensregering til at bekæmpe den forfærdelige CO2-trussel har eliten lanceret en særdeles lukrativ storindustri på vor bekostning: SRM, der faktisk kan bevirke klimaændring. Og det i en sådan grad, at hele verden skriger op efter CO2-bekæmpelse til gigantiske udgifter.

Ja, “Klimaet” er blevet en erstatningsreligion i den vestlige verden, som illuminaterne gennem deres medier og her med stor effektivitet har afkristnet..

D. 17. jan. 2020 var hovednyheden i TV-avisen, at industrien opfordrer til at opfange CO2 og lagre det i hulrum under jord og hav (efter olieboring). En mægtig forretningsfidus – på bekostning af vores velfærd og levestandard.

Men ideen er ikke ny: Den går tolbage til ophavsmanden for skrønen om, at menneskeskabt CO2 opvarmer atmosfæren: Edmund de Rothschild på 4. Wilderness Congress 1987: Hør ham her fra 28:40 markeringen i nedenstående video af whistleblower og kongresdeltager George Hunt konstatere flg. uden nogen form for bevis: CO2 opvarmer atmosfæren. Man bør derfor opfange CO2 og sende det til polerne og Sahara for at køle atmosfæren der. Det vil koste penge “, sagde han – nemlig vore penge til hans nye Global Environmental Facility, som blev vedtaget i Rio 1992 af 179 lande, og hans utallige koncerner!!

I det følgende viser jeg fotos af himlen over mit hus d. 17. jan. 2020.
Læg mærke til, hvordan disse chemtrails/SRM udbreder sig og bliver til cirrhusskyer. Disse skyer hæmmer varmeudstråling fra jorden 5-6 gange stærkere end de hæmmer varmeindstråling fra solen. Således giver de i sig selv global opvarmning, idet chemtrailingen nu er global.

DISSE CHEMTRAILS ER ANSVARLIGE FOR GLOBAL OPVARMNING OG KLIMAFORANDRING, HVIS DISSE FÆNOMENER OVERHOVEDET ER MENNESKESKABTE. MENNESKESKABT CO2 ER BETYDNINGSLØS

Nederst i foto 2 ses en contrail: frosne vandkrystaller uden kemikalier.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er img0040a.jpg

Orwells Big Brother/Den Store Skøge Har Stjålet Vore Sjæle og Gjort De Fleste til Robotter: Aftenlandets Selvvalgte Undergang i Dekadence.

“Drag ud fra Hende, mit folk, for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager” (Åb 18:4)
Lad de døde begrave deres døde” (Matth 8:21,22).

I nedenstående video (desværre på engelsk, og den interviewedes navn er ukendt) fortælles knivskarpt om USAs (og den vestlige verdens) menneskers kedsomhed, åndelige død og reduktion til robotter gennem verdensregeringen via dens ejede medier

New York angives som den Nye Verdensordens koncentrationslejr, bygget af indbyggerne, der akcepterer at være vagter for deres egen fangelejr – uden at vide, at det er sådan: “Flygt fra det nu. Det er meget farligt”.
Ikke for ingenting driver den forkætrede Alex Jones en blog ved navn “Prison Planet

Jeg har tidligere beskrevet Åbenbaringens Store Skøge.

Jesus havde 2 hovedfjender: Satan og dennes disciple, farisæerne. Jesus kaldte dem Satans afkom (Joh. 8:44) samt slanger og øglunger, der ikke kunne undfly Helvede (Matth. 23:33). Mærkværdigvis overlod den sejrende Kristus ved sin bortgang denne jord til hovedfjenden Satan (Joh. 14:30).
Årsag: Satans funktion er åbenbart gennem trængsler at prøve menneskers tro på Kristus (Åb. 3:10) som Guds søn (“Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans”- Åb. 2:10). Selv Jesus måtte lade sig prøve af Satan (Matth. 4:1-11).

Farisæerne er i fuld vigør den dag i dag: De hedder blot talmudister nu om dage. Farisæerne var forfatterne til de 63 forfærdelige Talmud-bøger.

På denne måde kan Satan/Lucifer (Esajas 14:12-14) ses – ikke blot som den fortabte søn (også skabt af Gud), men som Guds tjener, som Jesus straks havde kunnet gøre det af med. Kun ved hjælp af Satan fik mennesket et frit valg: Kristi eller Satans villige eller ubevidste discipel:

Det synes, som om Gud vil have vor medfødte ondskab og ligegyldighed ud af os, mens vi er forgængelige her på jorden frem at have den for øje hos sig i al evighed.

Ikke engang de levende døde, der hverken var for eller imod Kristus, havde Ksisti interesse: “Lad de døde begrave deres døde”! “Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed” (Åb. 2;4).

Nu er der vidtgående ikke anden ondskab i de fleste europæere end Skt. Egoisme og Skt. Materialisme. Allerede i vuggestuer og børnehaver fjernes modsætninger og deraf flydende uvenskab. Børnene lærer, at alt er godt og skal tolereres– og at ondskab kun findes hos syge mennesker.

Kvindelige dyder roses – mandlige fordømmes. Godt er ondt – ondt er godt. Sandhd er løgn, løgn er sandhed. Naturligt fortrænges til fordel for unaturligt.
Kedsomheden blandt unge florerer i en tiltagende alkohol- og eksploderende narko-kultur som erstatning for bortfaldne idealer og moralske værdier.
DR-TV kunne d. 13. jan. meddele, at Kokainforbruget blandt unge under uddannelse eksploderer lynhurtigt.

I USA er derimod den modsatte tendens at se: Der kives 2 politiske lejre i de mest ubehøvlede vendinger – og skyder ofte løs på hinanden. Det eskalerer ligefrem i retning af en ny borgerkrig. Her udnytter illuminaterne helt klart den hegelske dialektik til at ødelægge landet for så at indlemme det i deres énverdenssstat med alles vlsignelse.

Muslimer (d.v.s per definition dem alle – sure 3:19, 21:10) skal vi både i Europa og i USA tage kærligt imod – selv om de udøver terror og offentligt erklærer, at de er kommet for at tvangsislamisere os og udrydde al vantro (Kristi lære) i h. t. sura 33:27. Talmud-ledere kalder os “racistiske”, hvis vi ikke vil tage dem – og samtidig vil Israel ingen tage!! Gør vi opmrksomderpå er vi “antisemitiske” – det værste skældsord, der findes.

Og vi betaler hjertens gerne herrefolks-muslimerne fyrsteligt for ikke at arbejde, i modstrid med 2. Joh. Brev 1:7-11). Opsætsighed i ligegyldig hvilken anledning er forbudt (isolation) og undgås derfor.

I kommende indlæg skal jeg komme ind på de kræfter, der står bag vores selv-valgte undergang til fordel for Kristi argeste fjende, Islam og dens “gud, Allah, den bedste bedrager” mens Kristus siger, at han er sandheden og at ingen kommer til hans Far uden genem ham (Joh. 14:6).

Allah siger, han vil dræbe alle, der siger, han har en søn (Koransura 9:5 – sværdverset). Ikke desto mindre påstår officielle kirkeledere, at denne sønneløse figur er den samme som Jesu Kristi Far!!

Dagens Danmark har altså gennem masseindvandringen uden protest i det mindste fravalgt Kristus og accepteret at leve med et kæmpebedrag. For “ingen kan tjene 2 herrer”, som Jesus sagde – ingen kan tjene både sandhed og løgn/bedrag.

SÅLEDES KØBER VI VORT LANDS OG KULTURS SELVMORD.

Al åndelighed er død, og Kristus er blot til spot, når han en sjælden gang nævnes i det offentlige rum. Som beskrevet i Åb. 13 følger og tilbeder menneskeheden det røde verdenskommunistiske dyr. Folk tror kun på hvad farisæernes medier fortæller dem i 18:30 TV-avisen – og det er verdensherskerens antikristelige forkyndelse (Joh. 14:30).

Flygte kan vi kun fra NVO-ideologien ved at vende den ryggen og informere om den og dens farisæiske ophavsmænd – samt deres onde ånd og hans modpol, Kristus, frelser for hans efterfølgere.

Hvem Og Hvad er Chabad Lubavitch

Vesten er blevet kapret af en fanatisk satanisk kult, hvis tentakler inkluderer frimurerne, der også er kabalister. Satanisk besættelse forklarer bedst Vestens irrationelle opførsel. Vi er i reel fare. En vanvittig religiøs kult ønsker at sænke skibet og sætte menneskeheden 100 år tilbage. (Henry Makow 5 Jan. 2020)

Den jødiske messias er et menneske, en efterkommer af kong David, som vil føre det jødiske folk tilbage til landet Israel, hvor de tjener Gud i fred og fører verdens nationer til at opnå en forståelse af Skaberen. Messias vil også genopbygge det hellige tempel i Jerusalem og etablere en æra med fred og velstand, der vil vare evigt (Chabad Lubavitch).

Lubavitcher rebbe Menachem Schneerson (1902-1994) sagde, at kabalister (Illuminater) vil gennemføre bibelsk profeti om et Harmageddon-blodbad (Åb.16:12-16) for at fremskynde Messias (ben Davids) “tilbagevenden og etablere jødisk verdens- overherredømme“

*

Jeg har ofte henvist til dommedagssekten Chabad Lubavitch og den plan om at fremskynde sin messias, ben David alias afdøde rebbe Menahem Schneersons, genkomst i blodbadet ved Harmageddon/ Gog-Magog-krigen.

Han skal så gøre Israel til verdensherskeren. Her er en beskrivelse af denne sekt. Chabad hersker både i det Hvide Hus i Washington gennem Trumps datter og svigrsøn, der begge er hans Melleøstrådgivere – og jøden Putins og her Kreml gennem Chabad Lubavitsch-rabbineren Berel Lazar. Putin er de facto udråbt til jødernes konge og her af Sanhedrinet i Jerusalem.

Og hvem er Chabads største financiers? Den russiske oligarkmafia. Og den har med obskure pengetransaktioner og personlige forbindelser viklet chabadnikerne Trump og hans svigersøn ind i deres net – så disse amerikanske chabadniker blot er marionetter for Putinog hans kontrollerede oligark-mafia.

En af oligarkerne, Oleg Deripaska, er hjerteven med Nathaniel Rothschild. Her er de 25 rigeste af Putins mafiosi.

Hvem og hvad er Chabad Lubavitch?

Når rebbe Menahem Schneerson taler om Gud, mener han en anden Gud end Jesu Kristi far. Han er talmudist og dermed farisæer – tilhænger af farisæernes rædsomme bog, som prædiker had mod alle ikke-jøder samt især mod kristne. Farisæere fik Jesus korsfæstet- og ville nok gøre det igen, hvis de kunne.

Om disse farisæere sagde Jesus: ” I har Djævelen til far. Og I gør, som det lyster ham”. Ikke mærkeligt, at ærkejøden, den indflydelsesrige jødiske Harold Rosenthal sagde: ” De færreste jøder synes om at høre det – men jødernes gud er Lucifer”. Han bødede med sit liv for det.

Chabad-bevægelsen blev oprettet efter den første opdeling af Polen i byen Liozno, Pskov-guvernementet, Det russiske imperium (i dag Liozna, Hviderusland), i 1775, af rabbiner Shneur Zalman fra Liadi. Navnet Lubavitch stammer fra byen af samme navn i Rusland. Her boede den nu dominerende linie 1813-1915. Men rebbe Schneerson var født i Ukraine 1902.

Dagens Chabadisme bygger især på rebbe Menahem Scneerson. Han har en kolossal indflydelse på jøder – incl. Netanyahu.

Rebbes 13 missionspunkter:
1. Jødedom i det offentlige rum (Fortrængning af julesymboler i USA of UK til fordel for kæmpestore menoraher)
2. Tal til ungdommen (de er lettest at hjernevaske)
3. Oprør er åbenbaring (hyldede det jødisk-marxistiske 68er sex-oprør
4. Den kvindelige sjæls styrke (marxistisk feminisme). Jødedom er kommunisme og her.
5. Ingen er gået for vidt (rehabilitation af jødiske forbrydere
6. Føle (eller simulere) glæde

Dansende chabadnikker

7. Altid praktisk
8. Identificer dig offentligt som jøde!
9. Ét samfund: Rebbe opmuntrede hele menneskeheden til at følge den universelle moralske kaldelsei de såkaldte ”syv Noahide-love”, der udelukker Kristus ved at antage Gud som enhed – ikke som treenighed (Interfaith).
10. Benyt teknologi til uddannelse af godhed (mod jøder)
11. Lampetænder, der tænder lys i mørket (for jøder)
12. Tænk globalt: 4.500 udsendinge (chabad-missionærer) i 92 lande – deriblandt Danmark
13. … Handle lokalt:- for at bringe jødisk frelse til hele verden med lokal finansiering

Klassiske jødiske skrifter og jødisk mystik, især Zohar og kabbalaen af ​​rabbiner Isaac Luria, citeres ofte i Chabad-værker. Chabads indlydelse har været vidtrækkende siden 1. verdenskrig.

I slutningen af ​​1980’erne opfordrede Rebben sine tilhængere til at blive involveret i opsøgende aktiviteter med det formål at skabe den jødiske messianske tidsalder. Nogle Chabad-Hasidim, kaldet mashichister, “har endnu ikke accepteret Rebbeens død”, og selv efter hans død betragter man ham som den (levende) “Kong Messias” og ‘generationens Moses’ . (Wikipedia)

Chabad opretholder en tilstedeværelse i 950 byer over hele verden, bl.a. i de såkaldte Chabad Huse.
Schneerson understregede spredningen af ​​bevidstheden om at forberede sig på den jødiske Messias´komme, i overensstemmelse med hans filosofi,
Han insisterede på, at en del af en skoles uddannelsesmission var at indarbejde de værdier, der er angivet i Noahs syv love . (Da Chabad opretholder Guds enhed, er Kristus og Helligånden udelukket.
USA har overgivet sig til Schneerson og vedtaget Noahide-lovene som amerikansk lov. Endv. har Komgressen tildelt Schneerson Kongressens Guldmedalje posthumt.

T.v.: Chabadnik-forsamling. Læg mærke til deres kabbalistiske håndtegn – mens chabadniken forrest t.h. viser tegnet for “den store modergudinde” (lige som Angela Merkel): Semiramis aka Ishtar aka Isis fra Baal-dyrkelsen.

I og med, at Rothschilderne er chabadniker iflg. historikeren Wolfgang Eggert, og her og her råder sekten over alverdens penge.

Michael Berg, 32, medlem af Chabad i fire år, mener, at denne kults afsindige vision om verdensherredømme ligger bag hastværket med krig med Iran. Med Trump og Chabad-medlemmerne Jared & Ivanka Kushner i det hvide hus, er Chabad i stand til at tilvejebringe den profeterede katastrofe, der vil indvarsle deres messianske styre.

Unge Donald Trump og hans far Fred, som var “forbundet ved hoften” med en chabadnik iflg. jødiske Henry Makow. Alle laver her chabadnikernes kabbalistiske håndtegn. Hitler var jøde og her.
Rebbe Menahem Schneersons forgænger, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, skylder Det Tredje Riges militære efterretningsbureau under ledelse af admiral Canaris, sit liv: Det hjalp ham til USA.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hitler-kabbalist.jpg

Michael Berg skriver
Jeg blev født i Israel i 1985. Mine forældre er europæiske jøder (mine forældres forfædre havde en historie i Tyskland siden middelalderen).

Fysisk ser min familie og jeg ikke ud som ”typiske” jøder – jeg ligner en etnisk tysker, dvs. hvid hud, blå øjne, blondt hår. Fysisk ser jeg ud som enhver normal hvid person af nordeuropæisk (“arisk”) oprindelse ville se ud.

Det er vigtigt, da jødisk racisme mod hedninger ikke så meget handler om biologisk racisme (had mod hedninger, fordi de fysisk er forskellige fra jøder). Der er jøder i alle former og farver. Jødisk racisme handler om en åndelig racisme – en tro på, at jøder har en højere sjæl end ikke-jøder, og at ikke-jøder har sataniske sjæle.

I denne artikel vil jeg fortælle om min oplevelse og min forståelse af den jødiske religion i almindelighed og en racistisk kultur “Chabad” i særdeleshed.

Det jødiske liv i Rusland blomstrer, og den” genfødelse ”kan i vid udstrækning tilskrives (den jødiske) præsident Vladimir Putin”, sagde Chabad-Lubavitchs hovedudsendte, Berel Lazar, Putins personlige rabbiner, i 2018.
Putin og Lazar er tæt forbundet – her viser Lazar det frimureriske tegn for hengivenhed over for lederen. Rebbe S
chneerson-portræt bag Lazar?

JØDER ER GUD. IKKE-JØDER ER INSEKTER, HVIS ENESTE FORMÅL ER AT TJENE JØDERNE ELLER DØ.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er chabad-trump.jpeg
Trump omgivet af chabadniker – deriblandt hans jødiske datter af 1. ægteskab, Ivanka

HVORDAN JEG BLEV DEL AF CHABAD
Jeg blev inviteret og deltog i deres ritualer og møder, og i løbet af de næste 4 år blev jeg en fanatisk tilhænger af Chabad.

Vi plejede at have møder, hvor vi havde drøftet den jødiske Messias ‘komme og

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er ovadia.jpg

den fremtidige verden, som Chabad og den jødiske religion forestiller sig – en verden, hvor jøderne er de øverste mestre på Jorden, hvor hver enkelt jøde har så mange som 2.800 hedningeslaver, en verden, hvor ikke-jøders eneste formål er at TJENE jøder. På den anden side betragtes jøderne som ”Guds trone”.

Chabad er en racistisk organisation – en jødisk herrefolks-missionskult, hvis hovedmål er jødisk totaloverlegenhed over “Goyim” (kvæg) gennem deres slaveri.

De opdrager deres unge til at blive udsendinge, der skal vinde alle jøder for sekten. De støtter zionisternes drøm om verdensherredømmet.

Åger er tilladt og bliver tilskyndet over for ikke-jøder (Dette er motivet for NVO-bankfolk). Chabad-bevægelsens bog “The Tania” handler om, at jøderne er Gud på jorden og ikke-jøder er ikke mere end dyr – underordnede, uden sjæle. Hvis de har sjæle, er deres sjæle dæmoniske og sataniske og stammer fra “Klipot A’thmeot”, dvs. de uhellige sfærer eller “Sitrha Achra”.

Hele universet inklusive billioner af galakser, stjerner og planeter blev skabt udelukkende for jøderne og af den jødiske gud YHVH, som faktisk er en manifestation af det jødiske folk selv. En jøde er mere værd end hele den ikke-jødiske verdensbefolkning (Det inkluderer europæere, muslimer, asiater og afrikanere) ifølge Chabad).

NWO-AGENDA
Chabad er intet andet end en manifestation af den jødiske racisme, der fremmer NVO /Nye Verdens-dagsorden. Israels grundlægger og tidligere premierminister David Ben Gurions forestillede sig jøderne som værende i centrum af drømmen om en verdensregering (Illuminaternes satanistiske NVO). Dette vil være opfyldelsen af ​​løfterne fra Bibelen, hvor jøderne vil være kontrollører og herskere for alle verdens nationer i den kommende tid.

Højesteret i Jerusalem med Illuminat-pyramiden med Lucifers ”alt-seende-øje” blev bygget til at støtte denne dagsorden, som Ben Gurion forudså:

”I Jerusalem vil De Forenede Nationer (et sandt FN) bygge profeternes helligdom til at tjene det forbund på alle kontinenter; dette vil være sæde for Højesteret for menneskeheden, der skal afvikle alle kontroverser blandt de fødererede kontinenter, som profeteret af Esaja… ”

Gæt, hvem der finansierede og byggede ”Højesteret”? Ejerne af verdens centralbanker , dvs. Rothschilds selvfølgelig! Den jødiske racistiske og supremacistiske dagsorden er åbenlys…

Kabbala og satanisme er et middel til at svække deres værtslande, så de lettere kan kontrollere disse nationer ved at nedbryde dem.

De opretholder deres pengemonopol (centralbanker) – ved at nedbryde race, nation, familie (heteroseksualitet) og tro på et højere åndeligt formål med livet . Derfor bliver vi mere materialistiske og mindre åndelige (se f.eks. på moderne “kunst”) og bliver derefter lettere at kontrollere og gjort til slaver af dem, da mennesker uden mening i livet ikke kæmper tilbage.

Har USA Indledt Optakten til Gog/Magog-Krigen?

Alt, hvad, der foregår i Mellemøsten handler om 2 ting: Olie og Israel.

Efter USAs attentat på Irans blodhund, Qassem Suleimani, koger Mellemøsten.
Krigstrusler og -forberedelser sprøjter ud i æteren. Er dette indledningen til den profeterede og af Chabad Lubavitch promoverede Gog/Magog krig (Ezekiel 38,39)?

Måske skal man her huske, at det er Chabad Lubavitch Dommedagssekten, der styrer forestillingen med Bibelen som arbejdsprogram. Chabadnikerne har offentliggjort, at Gog/Magog angrebet skal finde sted under Sukkot (løvhyttefesten) i september- oktober. Så måske går det ikke så galt lige nu?

Mossad (DEBKAfile 7 jan. 2020 mener, det iranske gengældelses-angreb vil komme i begyndelsen af februar – op til den iranske revolutinsdag, d. 22.februar

Iran har udvalgt 35 amerikanske og israelske (Tel Aviv, Haifa) som mål som gengældelse – og Trump har udvalgt 52 iranske mål til bombning derefter.

DEBKAfile 5 jan.2020: Den tidligere IRGC-kommandant, Mohsein Rezai, udsendte denne trussel søndag: ”Teherans hævn for Al Qods-chef Qassem Soleimanis død vil omfatte angreb på israelske baser såvel som Tel Aviv og Haifa. Rezai er en af den øverste leder, Ayatollah Ali Khameneis, nærmeste rådgivere.

And war preparations are intense
DEBKAfile (Mossad) 4. jan. 2020 Iran begyndte lørdag aften, 4. januar, at træne til et hævnangreb mod amerikanske mål i Irak rapporterer DEBKAfiles eksklusive militære kilder. Revolutionær-guardister (IRGC) tog deres mellemstore ballistiske missiler ud af magasinerne og begyndte at placere dem på forskellige punkter langs Irans grænse til Irak, klar til affyring. Deres sortiment dækker de fleste af de amerikanske baser i landet. En anden stærk indikation af, at Teheran var klar til at slå tilbage for IRGC Al Qods-chef Qssem Soleimani’s død kom fra den hastige tilbagetrækning af de fleste af de irakiske shiitiske militschefer og deres højtstående ansatte til Iran.

Var dette et impulsangreb fra USrael, eller er det en velovervejet kampagne mod Iran?
Meget tyder på langvarig planlægning – faktisk gennem de sidste 10 år.

Der foregår nu en krigerisk udvikling i og omkring Irak/Iran. For 2 år siden hævdede Netanyahu at have bevis for at Iran er ved at udvikle en atombombebombe og her.
Men alle andre var enige om, at det var usandt. Der blev indgået en atomstopaftale mellem Iran og vestmagterne. I 2018 trak USA sig ud og Trump erklærede:
“Når jeg afgiver løfter, holder jeg dem (???) “.
I Juni 2018 forstærkede USA sin militære præsens i Israel. Trump indførte derpå lammende sanktioner mod Iran.
I 2019 fyrede Trump sin neo-con/deep state sikkerhedsrådgiver John Bolton, fordi han ville angribe Iran straks!

Er presset på Trump nu blevet for stort?
DEBKAfile 25 nov. 2019 : USA og Iran øger deres forberedelser til direkte militært engagement: Den øverste iranske general truer med at ødelægge USA, Israel og Saudi-Arabien, og USS Abraham Lincoln Carrier Strike Force flyttede i position overfor det centrale Irans kystlinje.

CENTCOM-chef, general Kenneth McKenzie, forudsagde lørdag, at Iran sandsynligvis vil starte et nyt angreb i Mellemøsten.

DEBKAfilw 2 Dec. 2019: Trump-Netanyahu-samtalen søndag aften den 1. december afsluttede ordningerne for militær koordinering mod Iran, der blev oprettet ved de seneste amerikanske generalers samtaler under besøg i Israel, rapporterer DEBKAfile.
DEBKAfiles militære kilder bemærker, at højtstående amerikanske generaler har været ud og ind af Israel i de seneste uger.
De inkluderede general David Goldfien, leder af det amerikanske luftvåben, general Jeffrey Harrigan, leder af US Air Forces i Europe-Air Forces Africa og general Kenneth McKenzie, kommandør for amerikanske styrker i Mellemøsten. Endelig ankom general Mark Milley, formand for de amerikanske stabschefer, i sidste uge for at færdiggøre programmet for operationelt samarbejde mod Iran, udarbejdet af USA og israelske generaler
.

Lørdag 4. jan. angreb USA også en shiit-konvoj nord for Bagdad og dræbte 6 mennesker.
Endv. er cirka 3.000 amerikanske tropper, der udgør den 82. luftbårne division, blevet udsendt til Mellemøsten, og slutter sig til de 750 soldater, der tidligere er sendt til Kuwait.

Disse taktiker er fortroppen for Trump Regeringens fastlagte mål:
* At afslutte de ekstremistiske shiiters kontrol med Bagdad og skubbe dem ud i periferien
* At oprette en folkelig irakisk regeringsstyre i Bagdad – til en begyndelse under amerikansk luftværn og ægis
* At bruge det incitament, der er opstået ved afslutningen af Qassem Suleimans og hans Irak-agent, al-Muhandis, karriere til at afslutte disse militiachefers regime og hierarkier.

Tidlige antydninger lader formode, at præsidentens magt til at føre krig mod Iran sandsynligvis ikke vil blive stoppet af Kongressen.

Imidlertid er også Iran trådt ud af atomaftalen og beriger igen uran til atombomber. Endv. handler Iran nu sin olie i nationale valutaer– og ikke i petro-dollars – forudsætningen for USAs stormagtsstatus. Dette sidste var hovedårsag til USAs overfald på og destabilisering af Libyen og Irak – samt Syrien. Endv. har Iran ingen Rothschild-bank. Det havde Afhhanistan, Irak, Libyen, Syrien heller ikke. Derfor kaldtes de slyngelstater. Men et fik Irak, Libyen og Afghanistan straks efter deres US-besættelse – og er derefter ikke mere slyngelstater!

Tidl. overkommanderende for NATO i Europa under Kosovokrigen, Gen Wesley Clark, erfarede i 2001, at USA havde planlagt at styrte 7 regeringer, deriblandt i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Sudan og til sidst Iran

Netanyahu har utallige gange råbt op om krig mod Iran – som kalder Israel den lille Satan. Men US-præsidenter er behændigt gledet udenom.
Nu synes det, som om jødiske og frimurer-jødiske kræfter kræfter samt familiemedlemmer har haft held til at bevæge en modvillig præs. Trump til de facto at erklære Iran krig gennem attentat på den øverstbefalende for Irans Al-Qud brigader, måske den næst-stærkeste mand i Iran

Hadet er stort overalt i den region. Men derudover er 3 involverede regeringsledere i svære vanskeligheder og en krig ville hjælpe dem ud af vanskelighederne:
1. Præs. Trump trues af rigsretssag og afsættelse – især hvis han ikke følger sine republikanske neo-constøtters, “the deep states” og Netanyahus krav om, at USA nok engang skal gøre det beskidte arbejde til Israels fordel.
Trump er yderligere presset af, at hans datter af 1. ægteskab, Ivanka, og hendes mand, Jared Kushner, begge er ikke blot jøder – men medlemmer af den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, hvis eneste opgave er at fremskynde deres messias´ ben Davids, snarlige komme gennem fremskyndelse af opfyldelsen af bibelpropfetierne om Gog/Magog-krigen og Israels undergang i Harmageddon.
Det er samtidig tegnet på Kristi genkomst (Matth. 24, Luk. 21).

2. Israels premierminister, Netanyahu, har en anklage om og en dom for korruption hængende over hovedet – samt udsigt til det 3. dårlige valgresultat inden for 1 år.
En tidl. israelsk premier fik langvarig fængselsdom for korruption, så nok kun en krig kan redde Netanyahu – og han har desuden lovet Chabadnik-ypperstepræsten rebbe Schneerson, der pålagde Netanyahu rollen som messias ben Josef, at sørge for at berede messias ben Davids komme gennem Harmageddon – video.

Rebbe Schneerson pålægger Netnyahu rollen som messias ben Josef. Mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han skulle give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

3: Ayatollah-præstestyret er i eksistentielle vanskeligheder pga. massedemonstrationer mod fattigdom som følge af oprustning og US-sanktioner. Med USAs henrettelse af den øverstbefalende for revolutionsgarden, Qassem Suleimani, sørgede USA imidlertid for den fælles ydre fjende, som samler iranerne omkring ayatollah-diktatoren.


Verdensstyrende jødiske Dommedagssekt Chabad Lubavitch Fremskynder Gog/Magog-Invasionen Af Israel – d.v.s. 3. Verdenskrig

Der raser en cyberkrig mellem Israel/USA og Iran. Sputnik 2. jan. 2020: I 2019 kom en “ordkrig” i Mellemøsten tæt på en “våbenkrig”
En tysk n-tv-rapport siger, at Washington og Tel Aviv erklærede en “cyber” -krig mod Teheran og dets allierede for mere end et årti siden (Stuxnet).

Han sammenlignede den nye slagmark med nedkastning af atombomben over
Hiroshima
(Sputnik 2. jan. 2020)

Pentagon chefen sværger at foretage en “forebyggende aktion” mod Irans ‘dårlige opførsel’ for at beskytte US soldater (Sputnik 2. jan. 2020).

Hvad foregår der egentlig? Vi ved fra de frimureriske freskoer i Bank of America samt Denver Airport , at Illuminaterne har planlagt en voldelig og diktatorisk fremtid for os.

Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Det er underlagt Rothschilds City of London. Men Rothschilderne er underlagt/ er medlemmer af Chabad Lubavitch-dommedagssekten iflg. historikeren Wolfgang Eggert. Frimureriets gud hedder Lucifer (Esajas 14:12-15) og her.

Lubavitcher rebbe Menachem Schneerson (1902-1994) sagde, at kabalister (Illuminater) vil gennemføre bibelsk profeti om et Harmageddon-blodbad (Åb.16:12-16) for at fremskynde Messias “tilbagevenden og etablere jødisk verdens- overherredømme“. Se Albert Pikes brev fra 1871 til Illuminat-kollega Mazzini om 3 verdenskrige som vejen til Lucifers fuldkomne verdensherredømme

Vi ved fra Bibelprofetier, at Kristi genkomst vil finde sted midt i en krig så forfærdelig, at intet menneske ville overleve, hvis de dage ikke blev afkortede (Matth.24, Lukas 21, Jeremias 25).

Og vi ved, at der findes en jødisk dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og jøden Putins Kreml gennem Chabad Lubavitsch-rabbineren Berel Lazar. Chabad Lubavitch arbejder på deres messias´, ben Davids, komme gennem Gog/Magog overfaldet på Israel (Ezekiel 38,39).

I det følgende redegøres for Chabads ideologi og deres anstrengelser for at fremskynde deres messias´ komme (og han er ikke Jesus Kristus!) gennem den 3. Verdenskrig med udgangspunkt i Ezekiel 38, 39 (Gog/Magog-profetiet)

Her fortæller rabbi Reuven Lauffer om den forfærdelige Gog/Magog-krig, som er nær. Men den kan undgås, hvis Israeliterne holder sig til Guds bud, siger han (Hvad israeliterne aldrig har gjort – hvorfor Gud endeligt brød med dem, da de dræbte hans sidste livline, Jesus Kristus).

Chabad Lubavitch: Ezekiel-bogen (38,39) taler om krigen mod Gog og Magog, som vil være indledningen til Messias´ komme. Det efterfølges af Ezekiel’s vision om Det tredje tempel. (Chabadnikerne mener ikke, at templet skal bygges før ben Davids komme i Harmageddon)

I profetiet vil Gog, konge af Magog, sammen med sine allierede, som forstås at betyde hele verden (dette antydes i den numeriske værdi af ordene Gog og Magog, der svarer til 70, antallet af nationer, der oprindeligt er optalt i Toraen ) vil samles mod Jerusalem.
Herefter beskrives hvad Gud vil gøre med Gog af Magog, hans allierede og landene, der støtter krigen.
Krigen mod Gog og Magog vil ske i løbet af Tishrei-måneden (begynder 19. sept. i 2020). Men hvorfor læse det på Sukkot (løvhyttefesten – 2.-9. okt. i 2020)? Fordi profetiet om den første dag i Sukkot taler om det samme krig og det nævnes, at hedningerne skal helligholdeholde Sukkot. En anden grund er, at vort profeti fortæller om omdannelsen af ​​verdens nationer.
Efter krigen med Gog og Magog høster vi fordelene ved vores arbejde i dette mørke eksil, og vi vil for evigt være sammen med G-d

München-baseret historiker Wolfgang Eggert mener, at ortodokse jøder kaldet Chasidim, ønsker at indlede et nukleært holocaust for at opfylde bibelske profetier. Den israelske elite har forberedt et nyt Israel i Patagonien

Den største Chasidim-gruppe, Chabad Lubavitcher-sekten, ønsker at fremskynde Harmageddon, som de mener er en forudsætning for Messias’ tilbagevenden. Eggert citerer en Lubavitcher-rabbiner, der siger: ”Verden venter på, at vi udfylder vores rolle, at forberede verden til at hilse Moshiach” (dvs. Messias.).

”Hele menneskets historie handler om messiansk-satanisk jødedom
(“Chassidim ”); de “gør” det. Historie og politik er en stor film, og de er instruktører, der gør det gammeltestamentlige profeti til virkelighed.

De indfangede frimureriet ved at opbygge Illuminaterne (gennem Rothschild / Jacob Frank / Weishaupt); de indgik en pagt med det britiske monarki, da de finansierede William III, så han kunne blive konge; de placerede de britiske Rothschild-afhængige kongelige i spidsen for frimurerne; de lavede det moderne (Central)banksystem incl. Fed gennem Rothschild, hvorved de gør alle nationer til deres skyldnere og vasaller); de skabte zionisme, verdenskrigene, EU og så videre. De regerer gennem deres marionetter Rothschild (hvis forfædre havde været en del af den chassidiske kult) og Rockefeller, som var den ledende kraft bag Bilderberg, den Trilaterale Kommission osv. (Se den forfærdende mængde nationalstatsforrædere her). Vi er nu i ”Endens Tid”; de prøver at styre en ”profeteret” tredje verdenskrig.

Ifølge NY Times præsiderede rebbe Menahem Schneerson for et religiøst imperium, der nåede fra baggaderne i Brooklyn til de vigtigste gader i Israel og inden 1990 indtog skønsmæssigt 100 millioner dollars om året i bidrag.

Schneerson mener, at jøder er skabelsens højdepunkt: ”Den generelle forskel mellem jøder og ikke-jøder: En jøde blev ikke skabt som et middel til et [andet] formål; han er selv formålet, da indholdet af alle [guddommelige] sendelser kun blev skabt for at tjene jøderne.”

”Goyim (KVÆG = ikke-jøder) blev kun født til at tjene os. Uden dette har de ingen plads i verden; kun for at tjene Israel ” (Israels sefardiske leder, Ovadia Yosef). Se Talmuds forfærdende udsagn om os goyim (kvæg)

Eggert citerer en anden Lubavitcher-rabbiner: ”Når vi undersøger kæden af ​​skræmmende begivenheder [siden 11. sept.] med et chassidisk øje, ser vi, at USA skubbes hen imod at udføre sin historiske rolle med at undervise verden i Sheva Mitzvos [dvs. Noahide-love].”

 

Højesteretsbygningen i Jerusalem blev doneret af Dorothy de Rothschild og åbnede i 1992. På retsbygningens tag ses Illuminat-pyramiden med Lucifers alt-seende øje. Den er et Rothschild tempel for en-verdensstaten.

Iflg Eggert har frimurere siden 1723 kaldt sig “Noachids” og har indføjet det i deres forfatning (Se Appendix)

Chabad Lubavitch: Ezekiel-bogen taler om krigen mod Gog og Magog, som vil være indledningen til Messias´ komme. Det efterfølges af Ezekiel’s vision om Det tredje tempel. (Chabadnikerne mener ikke, at templet skal bygges før ben Davids komme i Harmageddon)

Iflg. profetiet vil Gog, konge af Magog, sammen med sine allierede, som forstås at betyde hele verden (dette antydes i den numeriske værdi af ordene Gog og Magog, der svarer til 70, antallet af nationer, der oprindeligt er optalt i Toraen ) samles mod Jerusalem.
Herefter beskrives hvad Gud vil gøre med Gog af Magog, hans allierede og landene, der støtter krigen.
Krigen mod Gog og Magog vil ske i løbet af Tishrei-måneden (begynder 19. sept. i 2020). Men hvorfor læse det på Sukkot (løvhyttefesten – 2.-9. okt. i 2020)? Fordi profetiet om den første dag i Sukkot taler om den samme krig og det nævnes, at hedningerne skal helligholdeholde Sukkot. En anden grund er, at vort profeti fortæller om omdannelsen af ​​verdens nationer.
Efter krigen med Gog og Magog høster vi fordelene ved vores arbejde i dette mørke eksil, og vi vil for evigt være sammen med G-d.

Chabad Lubavitch Bibelprofetiet for den første dag i Sukkot (løvhyttefsten) er det sidste kapitel i Zacharias-bogen.
I det store og hele beskriver de sidste kapitler i denne bog ”krigen mod Gog og Magog”. I Zacharias’s vision vil Gog og Magog angrebet ramme jøderne kort efter, at den messianske tidsalder allerede er begyndt, efter “indsamlingen af ​​de eksilerede.”
Derudover siger vores bibelprofeti eksplicit, at Sukkothelligholdelse i fremtiden skal fejres af ​​alle nationer i Jerusalem.

Angrebet af Gog/Magog-hærene under ledelse af deres konge, Gog, vil bringe Jerusalem og dets jødiske indbyggere megen ødelæggelse og brutalitet. Men på den skæbnesvangre udpegede dag vil Gud gribe ind på sit folks vegne.
På denne dag vil verdens nationer endelig og fuldstændigt anerkende den ene ægte Gud. Jødisk lidelse og eksil vil komme til en fuldstændig ende, og Jerusalem vil bo i sikkerhed for evigt.

Gud vil straffe de nationer, der angreb jøderne med en frygtelig pest. Selv deres dyr bliver ramt af sygdom. Forvirring og afsind vil gribe dem, og de vil ødelægge hinanden for egen hånd. Jøderne i byen vil slå de resterende tropper ned og samle enorme mængder af bytte. (Og der skal ikke være nogen kananæer tilbage i Guds hus).
Tiden for vores fulde og fuldstændige forløsning er ankommet.

 

I 1984 pålagde Chabad Lubavitcher rebbe Menahem Schneerson Israels nuværende ministerpræsiden, Netanyahu, rollen som ben Josef. Og Netanyahu lovede at gøre sit bedste!

For den udnævnte ben Josef, Binjamin Netanyahu, gælder et helt specielt forhold til Iran. Siden Israels ørkenvandring i Sinai har jødestammen en skræk i livet for alt ikke-jødisk. “Husk Amalek”, har Netanyahu siden sin tidlige barndom fårt indpodet af sin far. Amalek lagde sig i et lumsk baghold for israeliterne. Siden betegner Amalek alle israels fjender, og det drejer sig om at slå først.

 

Så længe Moses Kunne løfte armene mod himlem, gik det israeliterne godt i slaget mof Amalek – men dårligt, når han blev træt og sænkede armene, hvorfor 2 israeliter støttede Moses´arme.

Der har altid været en eller flere amaleks – og de er nødvendige for at holde det multikulturelle Israel med folk med alverdens baggrunde sammen: Kun frygt kan holde et Israel sammen, hvor 41% er sekulære – og derudover er der 17% muslimer og 2% kristne.

APPENDIX

De 7 Noahide love:
Ikke at tilbede afguder.
Ikke at forbande Gud.
At oprette domstole.
Ikke at begå mord.
Ikke at begå utroskab, kønslig omgang med dyr eller seksuel umoral.
Ikke at stjæle.
Ikke at spise kød, der er revet af et levende dyr

Uddrag af Kongres-vedtagelse af de Noahide love H.J.Res.104 – To designate March 26, 1991, as “Education Day, U.S.A.”.

Mens Lubavitch-bevægelsen har fremmet disse etiske værdier og principper overalt i verden, henvises der til, at Rabbi Menachem Mendel Schneerson, leder af Lubavitch-bevægelsen, er universelt respekteret og æret, og hans 90. fødselsdag er 26. marts 1991;
I hyldest til denne store åndelige leder, ‘rebben’, vil dette, hans
hans 90. år, vil blive betragtet som  ‘uddannelses og give-‘ året i
hvilket vi henvender os til uddannelse og velgørenhed for at vende verden tilbage til de moralske og etiske værdier, som er indeholdt i de syv Noahide-love;
Og  vi Henviser til, at dette vil afspejles i en international æreskodeks underskrevet af præsidenten for De Forenede Stater og andre statschefer:
Derfor lad det nu være vedtaget af Senatet og Repræsentanternes Hus i USA, Amerikas Kongres, som samledes  den 26. marts, 1991, starten  Rabbi Menachem Schneersons 90. år, leder af den verdensomspændende Lubavitch-bevægelse:
At denne dag betegnes som ‘Uddannelsesdag, U.S.A.’.
Formanden anmodes om at en proklamation, der opfordrer befolkningen i De Forenede Stater til at overholde en sådan dag med passende ceremonier og aktiviteter.

Formand for repræsentanternes hus.
Næstformand for De Forenede Stater og
Senats præsident.

 

 

GLÆDELIG JUL

Historien om Bethlehemsstjernen og Jesu fødsel har beskæftiget videnskabsmænd længe.
Der synes at være enighed om, at Jesus blev født 5 år før vor tidsregning – og ikke d. 25. december – som er Romerkirkens udnævnelse af Mithras/Baal/Satans dag til Kristi fødselsdag for at lette missionærernes arbejde. Jesus er formentlig født ca 9 marts.

Men folk havde og har stadig brug for en stor vintersolhvervsfest i mørket. Og så var det mest praktist at lade julen afløse midvinterblotet.
Asa-dyrkerne er stadig rasende over at man valgte afguden Baal/Satans dafg frem for deres asa-afguders dag d. 22. december.

En artikel fra Cambridge University fastslår Bethlehemsstjernen som en komet, der startede i Capricornus – en nabo til Aquila. Det lysende fænomen varede fra 9 april til 4 maj år 5 før vor tidsregning. Artiklen påberåber sig antike kinesiske kilder, nemlig Han Dynastiets astronomiske optegnelser, som er analyseret og fundet bemærkelsesværdigt nøjagtige .


   
Fred Grosse, professor i fysik og astronomi ved Susquehanna University i Selinsgrove, Pa.:

“I år  6 f.Kr.passerede Jupiter og Saturn hinanden 3 gange , i maj, september og december, en tredobbelt konjunktion”, siger Grosse. “Da det virkelige tidspunkt for Jesus´ fødsel er svær at fastlægge, er en begivenhed i år 6 f.Kr. en god kandidat til at forklare , hvad vismændene så. Et gæt er, at de så den første passage hjemmefra, tog af sted til Jerusalem og kom der i tide til den 2. og 3. passage til at det kunne lede dem til Bethlehem”, siger han. “(Astronomen Johannes) Kepler vidste besked om denne konjunktion, og siden hans tid har astronomer forbundet den tredobbelte konjunktion med Bethlehemsstjernen. Novaer og Supernovaer er nye fænomener, som viser sig og så blegner og glemmes”, forklarer Grosse.

Vidnesbyrd om, at kong Herodes den Store døde i slutningen af ​​marts eller begyndelsen af ​​april 4 f.Kr., betragtes generelt som afgørende – det var efter det faktiske barnemord i Bethlehem. Det antages således generelt, at Jesu fødsel fandt sted mellem et og tre år forud, mellem 7 og 5 f.Kr. Denne dato er også sammenhængende med den kendte dato for en folketælling, der blev bestilt af Caesar Augustus i 8 f.Kr.I regelen gik der et par år, før bureaukratiet var klar dertil overalt. Vi ved også fra en inskription kaldet “Lapis Venetus”, at Publius Sulpicius Quirinius, kejserens legat i Syrien, gennemførte en folketælling for Augustus, selvom datoen ikke er angivet.

Som vi kan se af temperatur- og nedbørsgraferne for Jerusalem (ovenfor), er december, januar og februar kolde, våde måneder, helt uegnede for hyrder til at sove udendørs på en bjergskråning.

Kronikken, “Ch’ien-han-shu” siger, at:

”I intervallet mellem 10. marts og 7. april 5. f.Kr. optrådte en komet, der var synlig i mere end 70 dage, tæt på Alpha og Beta Capricornii”

Kroniktidsangivelse over to og en halv måned er ikke rimelig, hvis genstanden virkelig var en komet (snarere en supernova).

Men hvem var så de vise mænd fra Østerland?
En bibelarkæolog siger, at de kom fra Kina – ikke fra det zoroastske Persien – samt at der ikke var 3 – men mindst 12 (Brent Landau henholder sig til den såkaldte De Vise Mænds Åbenbaring (Magi), en apokryf beskrivelse af den traditionelle julehistorie, som hævder at være skrevet af magierne selv).
De har set det, som Han-dynastiets astronomer så. Matth. nævner ikke deres antal.

Andre mener, de var en deputation af lærde jøder fra Babylon, der var en provins i Persien, og at de kom for at hylde deres nye konge, der iflg, Mika 5:1 skulle fødes i Bethlehem.

Her så fra Torinolagenets negativ som er et foto-positiv af Jesus Kristus, frelser for dem, der vil efterfølge ham efter evne

“I Skal Blive Hadet Af Alle Folk, Kastet i Fængsel og Slået Ihjel For Mit Navns Skyld”. “Finder Jeg Troen, Når Jeg Kommer ?”

“Men alt det er kun veernes begyndelse. Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld (Matth. 24:8,9)

Men forud for alt det, skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i fængsler … for mit navns skyld ” (Lukas 21:12).

Lad os først mindesde 6 Illuminat-bud forfattet af jesuitterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothechilds (også talmudist og Frankist-satanist): 1) Fjernelse a monarkiet og al ordnet regering 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Ophævelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutionen for fælles uddannelse for børn. 6) Afskaffelse af al religion.

*

Der er i dag 2,2 milliarder kristne i verden – i år 2050 ventes 3 milliarder kristne – idet væksten finder sted i Afrika og visse asiatiske lande (Ikke mindst i Iran – iflg Dansk Europamission).

Om denne statistik holder, kan man betvivle , når man læser følgende:
BBC 3. maj 2019: “Forfølgelsen af ​​kristne i dele af verden svarer næsten til FNs defintion af “folkemordsniveau”, ifølge en rapport bestilt af (den britiske) udenrigsminister, Jeremy Hunt.
Hr. Hunt sagde, han følte, at “politisk korrekthed” havde spillet en rolle i, at spørgsmålet ikke blev konfronteret.

Kristendommen blev “udslettet” fra dele af Mellemøsten.
Rapporten advarede om, at religionen “risikerer at forsvinde” i nogle dele af verden og pegede på tal, der hævdede, at kristne i Palæstina repræsenterer mindre end 1,5% af befolkningen, mens de i Irak var faldet fra 1,5 millioner før 2003 til under 120.000.
Rapporten viser viser ikke kun den geografiske spredning af kristen-forfølgelse, men også dens stigende sværhedsgrad”.

Verdens værste kristenforfølgende lande

Church in Need:

Open Doors citerer Watchlists observationsperiode 1. november 2017-31. oktober 2018
Over 245 millioner kristne bor på steder, hvor de oplever store forfølgelsesniveauer
4.305 kristne dræbt for deres tro
1.847 kirker og andre kristne bygninger angrebet.
3.150 troende tilbageholdt uden retssag, arresteret, dømt eller fængslet

Her er nogle af de vigtigste grunde til, at kristne er forfulgte for at følge Jesus:
1. Autoritære regeringer, der betragter kristendommen som en trussel mod magten
2. Ekstremistgrupper, der ønsker at ødelægge kristne
3. I nogle områder af verden er der radikaliserede ekstremistiske grupper, der fører krig mod enhver, der ikke holder sig til deres specifikke fortolkning af religion
4.Officiel og kulturel dominans af en enkelt religion
5. Rundt om i verden er der mange steder, der har officielle love, der er indført for at stramme kontrol eller endda afskrække kristne.

The Gospel Coalition 4May 2019 nævner 9 af de værste kristnforfølgelseslande – især Nordkorea, Kina og muslimske lande.
Ingen nævner kopterne, der lige som kristne nigerianere lider uendeligt under forfølgelser.
Også i Libanon og Tyrkiet lider kristne frygteligt – f.eks den amerikanske præst og missionær Andrew Brunson.

“Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på Jorden? (Lukas 18:8)

Den største afkristning er gennemført i Europa
dels meget blodigt i de Franske og de bolschevistiske revolutioner. I Frankrig gennemførte frimurerpolitikerne i 1905 laïcité/verdslighed i det offentlige rum.

Nazismen tillod kristendommen – blot man ikke fulgte Kristi lære og f.eks nægtede at slå ihjel!

Siden er de fleste af europas lande stiltiende fulgt efter – på den måde, at Kristi navn de facto er bandlyst fra det offentlige rum og det “pæne selskab”. Derimod er dn drabslystne Allah helt stueren!.

Hvorfor?
Her udtaler den jødiske Harvard-lektor i Tyske TV ARD: “Vi vover nu et historisk enestående eksperiment, nemlig at forvandle et monokulturelt/monoetnisk demokrati til et multietnisk demokrati”, alt imens han forbander “populisterne”, dvs. dem, som vil bevare deres monetniske kultur (fra 1:50-1:60 min. markeringen).

Læg mærke til: VI VOVER! Den Nye Verdensorden er farisæernes/jesuiternes og illuminaternes manipulation af os ind i deres énverdensstat. “Multietnisk demokrati” er absurd, idet Muslimer (og farisæere) fordømmer og modarbejder vort demokrati: Allah har allerede givet alle nødvendige love. Politiker-love er derfor blasfemiske! Farisæerne har deres diktatoriske plan for at kanøfle os i deres Nye Verdensorden klar.

The Guardian 21. marts 2018: Europas march mod et postkristent samfund er tydeligt illustreret af forskning, der viser, at et flertal af unge mennesker i et dusin lande ikke følger en religion. Undersøgelsen vidtr, at 16- til 29-årige i den tjekkiske Republik er de mindst religiøse i Europa, hvor 91% af den aldersgruppe siger, at de ikke har nogen religiøs tilknytning. Mellem 70% og 80% af de unge voksne i Estland, Sverige og Holland kategoriserer sig også som ikke-religiøse.

68 procent af danskerne tror på “Gud”. For størstedelens vedkommende er der dog ikke tale om den bibelske Gud, men en højere magt eller åndelig kraft. Og 65 % betegner sig som “kristne” – hvilket ikke betyder Kristi efterfølgelse men derimod et nationalt og kulturelt tilhør.

Og hvordan kan det være anderledes, når “vore præster” kalder efterfølgelse af Kristi lære “hykleri” og “kristeligt snak” – som jeg oplevede hver uge i Flensborg Avis´ “Søndagsord”samt på et møde og specielt, når jeg kommenterede. Ligesom den forrige biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, d. 17.02.2005 i Flensborg Avis påstod, at de 10 bud var afskaffet! Da havde hans far P.G. Lindhardt allerede længe kraftigt bestridt det af Kristus lovede evige liv. I det hele taget fik jeg i min studietid i Århus det indtryk, at det teologiske fakultet så det som sin fornemste opgave at afskaffe gud i Eramus-Montanus-lignende disputer.

Endnu værre bliver det, når præster plæderer for muslimsk masseindvandring – ja sågar har skjult illegale immigranter – Kristi værste fjender i en proces, der med demografisk matematisk sikkerhed fører til muslimsk flertal og shariaen i Danmark. Dette er i krasmod strid med 2. Johs. brev 1:7-11, der forbyder at tage imod ikke-kristne vantro. “Den, som gør det, gør sig medskyldig i deres onde gerninger” – se f.eks. Koranens sværdvers (sura 9:5) med befaling om at myrde kristne og andre vantro. I sure 9:1-4 befales muslimerneat bedrage de vantro.
Selv advarede Kristus mod falske profeter ( i vor tid f.eks Muhammed og hans følgesvende).

Her erklærer i 2016 en imam i Danmark på TV2 (skjult kamera), at muslimerne først lige er begyndt at erobre os

FrimurerSverige med verdens første feministiske regering er gået afkristnings-amok, først og fremmest gennem massiv muslimsk import.
Sputnik News 18. december 2019: Sveriges kriminalitetsforebyggelsesråd (BRÅ) er en statsadministrativ myndighed, der har til opgave at udarbejde fakta om juridisk statistik for at lette forebyggelse af kriminalitet og øge den sociale sikkerhed
I de senere år har BRÅ fået en masse kritik, ikke mindst for at have afbrudt praksis med at kortlægge kriminelle etnicitet af ”etiske grunde”.

Ifølge en rapport fra Linköpings Universitet blev personale fra BRÅ indkaldt til justitsministeriet for at “rette” deres rapporter.
Et antal interviewpersoner vidner blandt andet om, hvordan BRÅs ledelse direkte anvendte pres på dem for at ændre deres fund, som af politiske, ideologiske eller andre årsager ikke var ønskelige.
”Hvis man ikke kunne lide resultaterne, betød det censur, manipulation af resultater, sløring af nogle dele og fremhævelse af andre, der ikke var så følsomme eller kunne vise et positivt resultat”, sagde en tidligere medarbejder i Brå i rapporten.

”Glem alt, hvad BRÅ sagde i det 21. århundrede”, tweetede en bruger.

Ikke så mærkeligt:
Således fik verdensfyrsten (Johannes 14:30) gennem sine illuminater, frimurere, medier, politikere, kolossale tilbud af fornøjelser, sex, luksusliv osv. fjernet Kristus fra de flestes bevidsthed.
Vatikanet udnævnte i 1963 Satan som den katolske kirkes overhoved og her.

De protestantiske kirker har siden Luther forkastet Kristi lære om efterfølgelse og overholdelse af hans befalinger som vejen til frelsen. I stedet hersker Satans lov: Har du lyst, har du lov, blot du ikke bliver opdaget. For Kristi offerdød har angiveligt slettet alle vore begangne og påtænkte synder. Sågar mente præsteforsamlingen i Flensborg, at Hitler og Stalin, der jo var døbte, var frelste, hvis de med deres sidste åndedrag fortrød deres synder!! (Røveren på korset ikke blot fortrød – han tjente Kristus med sine sidste åndedrag).
Eller som bisp Jan Lindhardt engang sagde: ” Vi er Guds børn. Han har skabt os – og så har han bare at tage sig af os!”

Håndtegnent for Satans horn

Den tanke, at vi er her for qua vores frie vilje at vælge mellem Kristi og Satans læreog blive dømt på det valg, er helt fremmed for Folkekirken.

Frimureriet har bredt sig i både i den lutherske og den katolske kirke. I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper. I Canterbury Cathedral holdt i 2017 frimurere 300-års-jubilæum for deres gud, Lucifer  alias Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier og her.

Omkring 25% af vore præster tror ikke på vor Gud endsige Kristi genkomst.

Kristeligt Dagblad 8 dec. 2012: Århus-bispen, den progressive Keld Holm siger: ” Men i dag skal man forholde sig til teksten(om Jesu genkomst) som et billede. Den ene mulighed er at se teksten som en billedlig skildring af det, der allerede er sket, nemlig at vores verden er plaget og martret af katastrofer og krig. Den anden mulighed er at se det som en dommedagsskildring forstået på den måde, at vi dagligt er underlagt dom over det, vi gør forkert. Teksten er i sin voldsomhed ikke langt fra den voldsomhed, hvormed vi kan skade vores medmennesker” , siger Kjeld Holm. Domprovst Anders Gadegård kalder Jesu udsagn om Dommedag for science fiktion!! Og mange præster mener det samme!.

Dvs.: ALLE DISSE PRÆSTER FORNÆGTER DEN CENTRALE KERNE OG MENINGEN MED KRISTI LÆRE.

Altså: Nej, Jesus. Hvis du tøver ret meget længere, finder du i hvert fald ikke megen tro i Europa og USA/Canada

“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Og hele Jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad Dragen (Djævelen), fordi han havde givet dyret magten (Åb. 13:3,4)

*

Vi tror kun på, hvad vi ser og hører i TV-Avisen.
Eftertanke m.h.t. sandhedsværdien har vi forlængst opgivet

1.Derfor tror vi fuldt og fast på menneskeskabt CO2-opvarmning trods al seriøs videnskabs påvisning af det modsatte

Den australske senator Malcolm Roberts viser knivskarpt absurditeten i CO2-religionen

Derfor synes vi, det er så sødt, at den indoktrinerede NVO-agent, Greta Thunberg, er udnævnt til årets person af Magazinet “Time”.

2.Vi tror på integrering af den islamiske masseindvandring
For TV Avisen siger jo, at det går så godt!
Og selv om arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige er langt større end blandt os betyder integrering af masseindvandringen af islam, der udtrykkeligt forbyder integration (sure 4:144, 5:51) og befaler integration af os vantro aber og svin (sure 2:65 og 5:60) i islam, for de historie- og kulturløse journalister og politikere blot et job!
Mange muslimer gider ikke arbejde, fordi vi er så tolerante, at vi betaler for deres lediggang. De fleste er og forbliver også ukvalificerede til arbejdsmarkedet

Koranen befaler, at muslimerne skal overtage de vantros huse og lande (sura 33:27)- ved at lægge sig på lur efter dem og dræbe dem (sura 9:5). Endvidere skal muslimer indgå aftaler med og bryde dem over for de vantro (sure 9:1-4). For de blåøjede er pr. definition forbrydere (sura 20:102). Derfor skal de hensættes i rædsel (terror) 8:60 og nedkæmpes, indtil al tro er rettet mod Allah (sura 8:39).
Fordi TV skelner, undrer ingen sig over, at islamkritik kaldes racisme (skønt islam intet har med race at gøre), mens muslimerne kan kalde os med alle skældsord – fuldt acceptabelt for hr. og fru dansker.

Politiet har netop sprængt (forhåbentlig) en stor islamisk terror-organisation, parat til at sprænge os i luften. Men det vil intet ændre i hr. og fru danskers blinde tro på, at islam er “fredens religion” – som svenskernes vild-vest samfund og Mellemøsten så klart dementerer.
For vi er gennem vuggestuer, børnehaver og medier hjernevasket til, at tolerance over for det onde er den støste dyd. Og i den Nye Verdensorden er f.ø. den gamle ordens ondt godt og godt ondt

Derfor stemmer vi ved hvert valg på de immigrations-fremmende partier. I humanismens navn.

Vi tror på løgnen om, at vi er militært i Mellemøsten for at bekæmpe ISIS, som USA og Israel (ISIS = Israeli Special Intelligence Service) samt NATO har grundlagt, financierer, træner og udstyrer.

Skønt netop ISIS lever Koranen ud, fortæller TV, at de ikke lever efter Koranen, ikke er rettroende muslimer!!

Og vi ser ikke sammenhængen mellem flygtningestrømme hertil og vores fordrivelse af Mellemøstens muslimer. Men vore frimurerpolitikere ser det og underskrev Marrakesch-aftalen om at gøre fri migration hertil til en menneskeret!
Det fortalte TV ikke.

To dage senere skar islamister i Marrakesch hovederne af en naiv dansk og en norsk kvinde i Marrakesch. Ingen indflydelse på danskernes holdning til #fredens religion”, Islam.

Danskerne tror stort set ikke på Kristus – men derimod på Allah som en realitet. For Kristus fortæller TV os intet om, og kirken har kastreret ham ad absurdum ved at gøre dåbsatteten til universalafladsbrev- mens TV ustandselig med respekt omtaler Islam (troen på Allah, der har hele Bibelens signalement på Djævelen) – med tilslutning fra mange præster.

I TV får vi tudet ørerne fulde om velsignelsen ved kønsskifte og homosexualitet – altså unatur i stedet for natur.

I TV får vi til stadighed præsenteret farisæer/frimurerguden Lucifers evangelium om lykke som det eneste mål med livet: Har du lyst, hr du lov. For som Tavistocks farisæiske djævleterapeut, Freud, sagde det: Hvis man hæmmer sine lyster får man neuroser! Med lykke forstås fri sex og penge. For åndelige værdier bringer TV ikke.

I TV lærer vi at stille krav til autoriteterne (læger, ledere, alle som har påtaget sig et ansvar), som hr. og fru dansker aldrig ville stille til sig selv. “Kræv din ret!” – underforstået, at kun de høje dyr har pligter, som skal overholdes til punkt og prikke. For sådan lærer TV os.

Lighed er det største bud – skønt folk ikke er lige på mange områder. For sådan lærer TV og den uangribelige autoritet, Karl Marx,
Som undervisningsminister Ritt Bjerregård sagde: Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære! – Men da hun blev syg forventede hun den største ekspertise, som så også reddede hendes liv! For disse læger havde lært, hvad ikke alle kan lære!!

Osv., osv.

Slutresultatet er “verdens lykkeligste” og mest holdningsløse folk, enige om alt, hvad frimurerlogen på Blegdamsvej og dens mester i City of London og dens Grand Lodge kan ønske sig i deres Overherres uhellige navn (Johannes 8:44).

Hvordan man bærer sig ad med at stjæle vor sunde fornuft og indplante den Nye Verdensordens sataniske tankegods i vore hjerner: Kognitiv Dissonans
Giv så mange modstridende oplysninger at folk bliver fuldstændig forvirrede og ikke ved hvad de skal tro for så at slå sig til ro med det, der dog siges samstemmende i TV.

Man kunne også kalde det Per Degn-metoden efter Holbergs figur med dette navn i “Erasmus Montanus”: Da Per føler sit videnspatent truet af en hoven student, kører han frem med en masse forvirret vrøvl krydret med nogle få latinske sentenser, hvis betydning Per oplagt ikke forstår. Men det det imponerer og trækker bønderne på Bjerget over på Pers side.

Jeg har så sent som i dag oplevet det i en diskussion på “Klimadebat“: Når argumenter ikke haves, fremfører min opponent en masse imponerende – men udokumenterede og irrelevante udregninger og kurver – samt slutter med at latterliggøre mig og benægte mine uigendrivelige beviser fra verdens førende målestationer (climate4you) og videnskabelige tidsskrifter. Hvad han nu slap skidt fra.


Når en indoktrineret løgn siges tit nok, tror folk, at TV nyhederne er sandhed:

Og der er ingen grænser for elitens snedighed mht. at manipulere os over i deres Nye Verdensordens løgne-univers.

Sådan gør den Nye Verdensorden menneskeheden til lydige, hjernevaskede slaver, føjelige redskaber i herskerens hånd. Hitler og Stalin udnyttede systemet til perfektion.

I Kristi øjne er disse elementer ubrugelige i hans store projekt – Menneskelivet som en prøve på, om man vil vælge hans eller “Verdensfyrstens” (Joh. 14:30) lære: Luk.9:60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!« 61 Men ogsaa en anden sagde: »Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus.« 62 Men Jesus sagde til ham: »Ingen, som lægger sin Haand paa Ploven og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige.

Bebrejdelsen mod Kristus er, at han er eksklusiv – forlanger, at folk tager ham som eksempel og efter evne følger i hans fodspor. Men som vi ser og som Åb. 13: 3,4 forudsagde: Menneskeheden har valgt Kristus fra og følger “Verdensfyrsten”, Kristi arvefjende.

“Mon menneskesønnen finder troen, når han kommer?”, spurgte Kristus (Luk. 18;8).

“Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold”. Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

“Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste” (Matth. 24:12″

“Hvis nogen kommer til jer og ikke fører Kristi lære, må I ikke give ham husly eller byde ham velkommen. Hvis I gør det, gør I jer medskyldige i hans onde gerninger” (2. Johannes Brev 1:9,10).

I den nye verdensorden hersker lovløshed – men lovene beskytter tyve og voldsmænd og kalder folk med den gamle ordens moral for forbrydere. Alt som beskrevet i George Orwells “1984”

Organiseret statsvold forekom i Romerriget – og derefter først med den franske, nazistiske og bolsschevistike revolution – alle illuminat-udløste.
Men med illuminaternes såkaldte “Nye Verdensorden” (NVO) er det ved at blive lige så igen – med fanatisk masseimport af muslimer til Europa gennem den jødiske og tidligere engagerede kommunistisk/diktatoriske FDJ-Sekretær for Agitation og Propaganda (“Agitprop”) i DDR, Angela Merkel.

**HIGH RES** Glad propagandist Angela Merkel (dengang Kasner) 1972 i DDR-træningslejr – med rød cirkel

Besynderligt, at denne ukendte overløber pludselig til alles forbløfelse gennem Frankfurter Allgemeiner Zeitung i 1999 kunne meddele sin mentor, kansler Hellmut Kohl, at han hermed var afsat som CDUs leder, og at hun, Merkel, herefter var kanslerkandidaten! Hun er illuminaternes udkårne – hun, som har propaganderet for DDR-systemet, der skød sine “republik-flygtige” borgere, som var buret inde bag et jerntæppe-dødshegn

Angela Merkel optrådte på den mest afskyelige og rasende måde d. 28 Nov. – og under applaus tordnede hun mod ytringsfriheden, mindende om sin stammefælle fra det. 3. Rige eller stammefællernes gud (Johannes 8:44): Ytringsfrihedens grænser går ved angreb på dem, som ustraffet, ja belønnet, daglig erklærer at hade os. De kalder os aber og svin i henhold til Koranen (sure 2:65 og 5:60). Dem masseimporterer Merkel for frimureriet befaling af City of London agenten, George Soros.
Merkel var klædt i partifarven rødt. I det hele taget vil Merkel & Co bestemme, hvad der er “hadtale”: Alt, hvad der ikke passer hende og hendes NVO

Nedenfor taler Merkel og Facebook-grundlægger Zuckerberg uanende for åben mikrofon om at afskaffe ytringsfriheden. I Tyskland er en STASI-lignende aktivitet mod internet “hadtale” opstået for at underkue al modstand mod Merkels udskiftning af tysk befolkning og kristen kultur

Dvs., hvis vi citerer f.eks. Koranens sværd-vers (9:5), der opfor-drer til baghold mod og drab på alle vantro – eller 9:1-4, der opfordrer til at snyde og bedrage de vantro, så kan vi straffes hårdt for “hadtale” og krænkelse af muslimers værdighed. Men det sker kun på internettet – for illuminaterne ejer og kontrollerer massemedierne, der længe har kvalt menigmands mishagsytringer om islam – mens muslimske terrorhandlinger ustandseligt forekommer – de fleste er dog i vikeligheden falske flag i regeringsopdrag. Derfor ikke mærkeligt, at Labour lederen Jeremy Corbin ikke mener, at terrorister skal have fuld straf!

Hvor galt det ser ud, fremgår af flg video af Paul Josef Watson, der må være en af dem, som Merkel hader allermest: https://youtu.be/kYmTFL9nbRQ

Og hvem er så Allah?

Sverige
kaldes nu af landets og verdens  første marxistisk feministiske regering “Det Nya landet“, hvor ikke muslimerne skal integreres  – men svenskerne skal reintegreres!!  Frimureriet er særligt gennemtrængende i det autoritetstro svenske samfund.

Det vil sige, Sverige er Den Nye Verdensordens model, som vi alle har i vente med velvillig hjælp fra vore frimurer-regeringer.
Sveriges forstæder omdannes til krigszoner og tiltagende No Go-zoner for hvide. Desuden tiltager udlændinges voldelige kriminalitet rapidt i et land, hvor 16% er udlændinge (absolut europæisk rekord) – så det svenske politi forlader tjenesten i hobetal – på grund af lave lønninger og rasant migrantkrise. Det svenske og det tyske politi er blevet pålagt at holde kæft om muslimske forbrydelser !!!

En imam opfordrer muslimske mænd til at få  sønner med svenske kvinder til med tiden at erobre og regere Europa for deres kalifat.

Og det Muslimske Broderskab har en plan for Europas og verdens islamisering og verdenskalifatet. Her kan man læse, hvordan de har infiltreret alle lag i Europa. Og jo flere muslimer i et samfund – des mere vold. iflg. prof. Peter Hammond.

Sverige har også fået genoplivet STASI: Jagärhär
Sputnik 30 nov 2019: Mellem 2013 og 2018 fik 806.155 mennesker opholdstilladelse i Sverige, dvs. næsten 10 procent af hele befolkningen.

Prof.ved Göteborgs Universitet og senere ved Stockholms Universitet, Bilyana Martinovsky, blev pludselig arresteret den 16. oktober 2019 i Stockholms lufthavn for at have kritiseret Kajsa Klein, den kvindelige leder af det svenske STASI-ækvivalent, Jagärhär, på grund af mediernes undertrykkelse af enormt stigende voldtægtsproblem i Sverige. (For år tilbage var stigningen 1472% siden det svenske parlament i 1975 stemte enstemmigt for, at Sverige skulle være multikulturelt og dermed erklærede Sveriges selvmord).

“Jeg ringede til domstolene og bad om retshovedbøger over alle bande- voldtægter mellem 2011 og 2017. Retshovedbøgerne, jeg fik fra domstolene, viste omkring 50.000 voldtægtssager, men mindre end 7 procent af overfaldsmændene blev dømt”, siger Martinovsky og tilføjede at størstedelen af de dømte bande-voldtægtsmænd kom fra lande uden for Europa.

Swedish-rape-victim

Venstre: svensk voldtægtsoffer

Efter at have været i ca. 10 bevæbnede politimænds varetægt blev Martinovaky ført til en fjerntliggende politistation.

Efter Martinovskis beretning behandlede de retshåndhævende myndigheder hende uhøfligt og taktløst uden at lade hende ledsages af et vidne, uden at forklare noget, og de kropsvisiterede hende og undersøgte hendes ejendele. Hun husker desuden, at hun blev afhørt, uden at en advokat var til stede.

“De nævnte aldrig nogen lovartikler eller -koder, hjalp mig ikke med et opkald til forhørs(bisidder) eller gav en grund til et sådant opkald, viste mig ikke engang dokumenter, der godkendte mine arrestation.

Efter hendes trængsler læste politiet følgende sætning: “Du er her, fordi du er mistænkt for en trussel på Twitter mod Kajsa Klein [Jagärhär kommunikationsleder], som forårsagede hende angst (‘ofredande’) i perioden mellem september 2017 og [marts eller maj] 2018 “.

Svenske Jagärhär, en STASI-ækvivalent, kom hurtigt højt på strå i den svenske regerings handlingsplan for 2017 “Til forsvar for det frie ord” (“Till det fria ordets försvar”) som et levedygtigt redskab til at bekæmpe ekstremisme online. Indtil videre har det meldt 700 mennesker til politiet

Efter at have holdt Martinovaky tilbage i politistationen i timevis tog lovhåndhæverne DNA-prøver uden at bede om hendes samtykke.

Hun blev frigivet sent om aftenen og smidt ud af politibygningen i de mørke kolde gader i et forstads-område til Stockholm, helt ukendt for hende.

Som svar skrev Kajsa Klein en række fordømmelser til Martinovskis arbejdsgivere og kolleger og beskyldte professoren for yderste højre-sympati og fremmedhad. Den sociale netværksgruppe viste sig at være meget indflydelsesrig, da Martinovsky snart blev fyret fra Stockholms Universitet, idet hun blev frataget en forskningstilknytning og enhver mulighed for at finde et job i videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige.

Et af spørgsmålene af særlig interesse for Jagärhär er migrantrelaterede forbrydelser, hvis diskussion er blevet betragtet som racisme og højreekstremisme af gruppen.

Samhällsnytt- iflg. reporter Egor Putilov, en alias for den svenske journalist Martin Dahlin – afslørede, at svenske berømtheder og endda nogle regeringsembedsmænd er tilsluttet netværkets rækker.

Jagärhär’s kampagner er meget ofte rettet mod journalister, opinionsdannere og debattører fra  den konservative og libertariske halvdel af Sveriges politiske spektrum.

Formålet er befolknings/ religionsudskiftning
Jyllands-Posten 3. dec. 2019: I 2017 var andelen af unge mænd i alderen 15-44 år af udenlandsk herkomst 43,4 pct. i Stockholm, 44,2 pct. i Göteborg, 55,3 pct. i Malmø, 65,5 pct. i Södertälje og 71,5 pct. i Botkyrka.
Her kommer prognosen for de samme kommuner i 2027: 50,4 pct. i Stockholm, 52,5 pct. i Göteborg, 62,8 pct. i Malmø, 79,3 pct. i Södertälje og 80,4 pct. i Botkyrka.

Kalergi

Naturligvis stammer det hele fra EU-fader, den Rothschild-betalte grev Coudenhove Kalergi, (til venstre), der ønskede, at fremtidens europæere skulle ligne de gamle egyptere ved hjælp af masseindvandring og raceblanding (anti-hvid racisme er højt i kurs i den Nye Verdensorden/Nya landet). Målet er at reducere hvid IQ ved hjælp af indvandrere fra lande med lav IQ, så at borgerne ikke kan indse, hvordan de bliver NVO-slaver.

American Free Press 26 Nov. 2019: Den 17. august 2016 offentliggjorde Southern Poverty Law Center (SPLC) en forvrænget “had-iaggtagelses-artikel” om mig og gjorde det til en nyhed i snesevis af aviser rundt om i landet.

Inden for to dage mistede jeg mit job, mit omdømme blev ødelagt, og jeg blev pariah i byen (Baltimore) og det juridiske samfund. Hvorfor ville SPLC bekymre sig om sådanne ting? Dets mål var at ødelægge en politisk nonconformist.

Gatestone Institute 22 nov. 2019: Nye tal fra EU’s statistikbureau, Eurostat, viser, at arbejdsløsheden stiger i Sverige. Ifølge Eurostat var arbejdsløsheden 7,4% i august, mens EU-gennemsnittet for august var 6,2%. Dette efterlader Sverige på Eurostats arbejdsløshedsliste over lande som nummer 24 ud af 28. Ifølge dagsavisen Expressen er en af ​​hovedårsagerne til Sveriges høje arbejdsløshed det store antal indvandrere, som landet har taget ind.
“Industrierne har et meget begrænset behov for mennesker uden erfaring og uddannelse.” – Johanna Odö, kommunalråd; Aftonbladet, 3. oktober 2019.

For at spare penge vil Ystad kommune ikke længere servere varme måltider til ældre, og rengøringstjenester vil være begrænset til en gang hver tredje uge.

Motala kommune havde sagt, at den ville sænke varmen i bygninger, der administreres af byen, inklusive ældrehjem, for at spare penge. “Vi tager os af ældre; de ​​fryser ikke, de kan få tæpper,” lød beskeden.

I juni stemte det svenske parlament for en lov, der sandsynligvis vil øge indvandringen til Sverige baseret på familiesammenføring.

I Malmö, hvor arbejdsløsheden er 13,7%, næsten det dobbelte af det nationale gennemsnit, ser kommunen på et underskud på 390 millioner kroner. “Dette er noget, vi deler med mange andre kommuner. Det skyldes den demografiske udvikling, hvor færre [mennesker] skal sørge for flere,” fortalte finansdirektøren for Malmö kommune, Anna Westerling, for nylig til avisen Sydsvenskan.

Iflg. det svenske politi er kriminaliteten i Malmø så omfattende, at de siger til forurettede, at det klogeste de kan gøre, er ikke at bo i Malmø.
Det svenske politi er så overbebyrdet, at det ikke engang har tid til at efterforske voldtægt mod børn!