Kristi Opstandelse Er Videnskabeligt Bevist

Featured

Torino-Ligklædet: Kristi Opstandelse Videnskabeligt Bevist – Genkomst Garanteret

Vi er kommet dertil, at 2000 års tro på Jesus Kristus og hans lære er forduftet op i den blå luft som følge af massiv påvirkning af den Nye Verdensorden, der har overbevist folk om, at de blot er intelligente dyr uden sjæle.

Og det er ulogisk
The Medical Daily 7 Oct. 2014 og The Telegraph 7 Oct. 2014 bringer videnskabelige beviser for, at bevidstheden lever efter indtrådt hjernedød!
Læs om hjernekirurgen Alexander Ebans efterdødsoplevelser i The Telegraph 19 august 2017.

Det første bevis på Jesu opstandelse kom gennem den forvandling, som Jesu disciple gennemgik fra at være kujoner til at være dødsforagtende missionærer i hele Romerriget. F.eks lod Bartholomæus sig tilsyneladende flå levende af de vilde armenere.

Uanset, hvad folk tror: Hvor der er love/naturlove, er der en lovgiver. Når man ser på skabelsen og naturlovene, må man konkludere, at det er ulogisk ikke at antage en enorm superintelligens: “Gik alle konger frem på rad, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde” (Brorson i ophavsrettens hellige navn). Selv verdens førende astrofysikere indrømmer, at det er absurd at diskutere skabelse uden Gud. For hvor kom den lille bitte subatomare partikel fra, som eksploderede i the Big Bang og blev til universet fra?
Fænomenet “intelligent design” er i sig selv et gudsbevis. Selv ateisten Charles Darwin indrømmede, at han ikke kunne forklare, hvordan den første levende celle kom ind i verden.

Det fysiske bevis på Kristi opstandelse: Torino-liglagenet

Torinlagenets 3-dimensionale fotografiske negativ af en romersk korsfæstet mand fra Jesu tid bekræfter i mindste detalje evangeliernes passionsberetninger og dermed evangeliernes pålidelighed. Det beviser Kristi opstandelse og dermed guddommelighed og troværdighed.

Det herunder viste ægte Liglagenfoto fra oldtiden er garanten for Kristi genkomst og den “Nye” Verdensordens endeligt – for det stammer bevisligt ikke mennesker, men fra Gud.
Det viser, at Kristus i opstandelsesøjeblikket har udsendt en enorm stråling, der har efterladt hans 3-dimensionale fotografiske negativ. Pia 1898

Flg. stammer fra 2 deltagere i STURP, dvs. Shroud of Turin Research Project, Kenneth Stevenson & Gary Habermas, Borgens Forlag 1982. I 1978 fik 40 videnskabsmænd lov til i 5 dage at undersøge lagenet.

Stevenson & Gary Habermas skønner på s. 136 forsigtigt, at der er en sandsynlighed på 1: 82 900 000 for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus. ” Statistikere ved Universitetet i Torino kom frem til en sandsynlighed på 1:221 milliarder for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus.
Men hvis man i medierne hører noget, er det i regelen bortforklaring, skønt alle videnslabsgrene er enige om, at ligklædet er ægte.

Billedet herover bringes med tilladelse fra STURP fotograf Vernon D. Millers hjemmeside og viser, at negativet af det 3-dimensionale foto vist på bloggens header i virkeligheden er et positiv!

Billeddannelsen er foregået i de yderste taver af liglagenets hørfibre. Ligklædet viser fotos af både mandens forside og bagside med mærker efter piskeslag med romersk kat, der rev kødstumper med ud. Normalt fik delinkventen 40 slag – men denne mand fik 120 slag (og dermed blødning i brysthulen – hvilket har fremmet hurtig død).
Mærker efter tung tværgående genstand på ryggen. Mest bemærkelsesværdigt: Naglerne er drevet gennen håndledene – ikke gennem håndfladerne som på krucifixerne. Håndledsfiksation ville ikke være holdbar, manden ville falde ned og kun hænge fast i fodfiksationen.

Ægte blod type AB (holdt sig p.g.a. højt serum-bilrubin efter stress og det sete spydstik mellem højre 5. og 6. ribben og som i størrelse svarer nøjagtigt til den romerske lanse.
Hudafskrabning på højre knæ efter fald, kransformede mærker i panden efter stik. Manden er død – har dødsstivhed. Han har en plade på halsen.


En forsker har fundet, at der står “nun aleph ayn” derpå, hvilket betyder “Lam” – betegnelsen for Kristus i de første århundreder efter korsfæstelsen.

På begge sider ses mellem kinder og hår en brede mørk strib. Den svarer til et klæde, der skulle holde den dødes underkæbe fra at gabe. Dette klæde kendes nu som Oviedo- sudariet.

Svarende til ansigtet er der et
svagt billede på ydersiden – på de mest overfladiske taver. Der er ikke noget billede i den mellemliggende del af hørtrådene.

STURP-videnskabsmændene blev nægtet prøve af ligklædet til C14 analyse.

Vatikanets pludselige C-14 bestemmelse i 1988 forbigik alle videnskabelige protokoller – og dens datering til middelalderen er forkert – sammenholdt med beviser, der henfører det til oldtiden og her. Tekstilstudier af fotos af det undersøgte stof stammer iflg. Europas førende tekstilekspert ikke fra Torinolagenet (Holger Kersten & Elmar Gruber, Langen Müller Verlag 1992).
Vatikanet har kategorisk nægtet tilladelse til fornyet prøvetagning. I 1989 fik Prof. Gonella, der var videnskabelig rådgiver for kardinalen i Torino, af 
statistikeren van Haelst (s. 3 – nu naturligvis slettet) forelagt mindst 3 alvorlige divergenser mht. oplysninger om størrelsen af de 3 strimler, der var skåret ud af Ligklædet til analyse. Gonella blev rasende og skældte projektleder, Dr. Tite, British Museum, ud i meget grove vendinger. Prof. Gonella sagde, at “Kirken blev afpresset af en række personer, som gjorde alt for at få os til at sige nej; vi skulle sige, at vi ville være bange for resultatet af analysen. Laboratorierne optrådte meget dårligt. Jeg protesterer stadig mod deres absolutte mangel på videnskabelig professionalisme. Jeg har fortalt dem lige op i deres ansigter, at de er mafiosi!“ 
Efter sin pensionering, erklærede professor Gonella, at han betragtede 
Ligklædet i Torino som autentisk. “C-14–testningen blev udført uden behørig  omhu”! Ingen af de anklagede reagerede mod disse alvorlige beskyldninger.

Liglagenets historie er klarlagt af historikeren Ian Wilson: Disciplen Thaddæus bragte liglagenet til kong Abgar V af Edessa – nu sydlige Tyrkiet efter mulig brevveksling med Kristus. Herfra blev det ført til Konstantinopel, hvor det blev udstillet hver fredag. Men under det skandaløse 4. Korstog blev det af en tempelridder bragt til Frankrig. I 1357 blev det udstillet i landsbyen Lirey af enken efter Oriflamme bæreren i det berømte slag ved Azincourt (Shakespears Agincourt), Geoffroi de Charney, en nevø til tempelriddernes sidste skatmester, der blev brændt i 1314 af kong Philip den Smukke efter ordenens opløsning. Herfra overtog Huset Savoyen liglagenet. Det var udsat for brand i 1532 – hvilket har efterladt de brune mærker på lagenet. Derefter flyttet til domkirken i Torino.

Den danske læge Niels Svensson er medlem af videnskabsakademiet omkring Torinoligklædet. Han har skrevet bogen “Det Sande Ansigt“.

Det er min erfaring, at folk er ligeglade med dette bevis på Kristi guddommelighed. For folk er ligeglade med Kristus.

Tro det eller ej, kære læser. Men ingen kan forklare, hvordan dette billede er opstået.

Det itaienske Videnskabernes selskab ENEA har eftergjort billedgivningstekniken med verdens stærkeste UV-laser. En sådan eksisterede ikke i oldtiden, hvorfor ENEA kalder fotoet overnaturligt

Featured

Den Nye Verdensorden Styres efter Bibelens Dommedagsprofetier: Chabad Lubawitsch

“Dit folk er aldrig blevet klar over, at vi kun tilbyder værdiløst kram, som ikke kan tilfredsstille. De køber det,   spiser det og er ikke mætte. Vi præsenterer (også) noget andet. Vi har et uendeligt antal ydre adspredelse, i et sådant omfang, at livet ikke igen kan vende sig indad for at finde sin egentlige opfyldelse. Man er blevet afhængig af vores medicin, gennem hvilken vi er blevet jeres absolutte herrer … “

Vi har konverteret folk til vores filosofi om at få og erhverve, så de aldrig bliver tilfredse. Et utilfreds folk er bonde i vores skakspil om verdens erobring. Således søger de altid og er aldrig i stand til at finde tilfredshed. I det øjeblik de søger lykke uden for sig selv, bliver de vores villige tjenere.” (Illuminat-jøde Harold Rosenthal)

*

Siden 2. Verdenskrig har truslen om menneskehedens udryddelse i en atomkrig svævet over os. Atombomber i en øst og en vestblok har muliggjort dette. 
Hidtil har terrorbalancen holdt stormagterne i skak. Men mange frygter, at en tilfældighed kan udløse katastrofen. 

Intet kan være mere forkert! “I politik sker intet tilfældigt. Hvis det sker, kan man vædde på, at det var planlagt således”, som illuminat og frimurer Franklin D. Roosevelt sagde. Se Illuminaten, satanisten og frimurerguruen, Albert Pikes, plan for 3 verdenskrige som vej til den Nye Verdensordens (NVO) mål: den kommunistiske énverdensstat (Åbenbaringen kap. 13). 
William Carr beskrev, at ud over Pike´s omdiskuterede brev til Mazzini i 1871 om de 3 verdenskrige, pukkede Pike også på dem i sine og hans Palladium Rite logebrødres forelæsninger (s. 84).

Kristi genkomst er kernen i kristendommen. Uden Kristi opstandelse og løfte om hans genkomst ved verdens fastsatte ende (bl.a. Matth. 24, AgG 1:11) ville der ikke have været nogen kristendom

Den Nye Verdensorden (NVO) – City of Londons Bankiers´ énverdensregering 
NVO er farisæernes ældgamle bestræbelse på at gøre Israel til verdens hersker. Den bygger på samme principper, nemlig den hadefulde jødiske Talmud og her og Kabbala, som Zions Vises Protokoller, der aldrig er blevet påvist at være fakes. Faktisk skriver den respekterede rabbiner Marvin Antelman – se s. xviii. – at Protokollerne er forfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg m. fl. Protokollerne er et rystende koncept for den diktatoriske jødiske énverdensstat. 
Disse herrefolks-skrifter ser jøderne som universets cenntrum og mener at vi goyim (kvæg) kun har én eksistensberettigelse: at tjene jøderne.

NVO vender vore vante forestillinger på hovedet: Ondt er godt, godt er ondt. Løgn er sandhed, sandhed er løgn – “fake news”. Lucifer/Satan er skaberen, “Gud er Djævelen

“. Den sønneløse Allah, der sværger at ville dræbe alle, der siger, han har en søn (f.eks. sura 9:5), gøres identisk med Jesu Kristi Far som den “ene gud” o.s.v. Og Illuminaterne ejer/kontrollerer medierne og hjernevasker os derigennem:

EU er NVOs foreløbige model – og skal lede NVO udbredelsen.

I sidste instans bestemmes tidspunktet for verdens undergang imidlertid af verdens Skaber, Jesu Kristi Far, der i Bibelen nøje har forudsagt den – men ikke hvornår. IKKE ENGANG KRISTUS KENDER DEN DAG. Ingen stormagt kan udvirke en global atomkrig, medmindre Gud, Universets skaber og Jesu Kristi Far, tillader den, som profeterne siger (bl.a Jeremias 25, Esajas 17, Ezekiel 38,39), og som Kristus siger i evangelierne (Matth. 24).

Hvordan kan man nu være sikker på, at det vil ske, som profeterne og Jesus forudsagde?
Der er en lidet kendt jødisk farisæer-dommedagssekt ved navn Chabad Lubavitch med ét eneste formål: At fremskynde opfyldelsen af Bibelens dommedags-profetier. For deres messias, den nu afdøde Rebbe Menachem Schneerson skal ang. komme som ben David for at gøre Israel til verdens hersker. Men først skal ben Josef komme og forberede vejen for ben David gennem Harmageddon – som historikeren Wolfgang Eggert har vist og her og. Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Iflg. bl.a. Wolfgang Eggert er hovedaktørerne i City of London, Chabad Lubavitch-marionetterChabad Lubavitch ser Rothschilds som idealistiske næstekærlige jøder, og Daniel A. Rothschild priste  og var engageret tilhænger af Chabad.

Denne sekt står over frimureri og City of London

Den Nye Verdensordens okkulte kræfter i Chabad Lubavitch´s tjeneste styrer vore politikere
Chabad hersker i både Kreml og Det Hvide Hus, hvor Trumps datter og svigersøn er chabadnikere og her

HØR EN CHABAD LUBAVITCHER RABBI PRALE AF, AT HANS SEKT SIDEN DEN RUSSISKE REVOLUTION HAR BEHERSKET OG BEHERSKER RUSLAND!

 Jøden Putin og her blev opdraget af farisæere/talmud-jøder. Han udnævnte sin chabad rabbi, Berel Lazar, til Ruslands overrabbiner – meget mod det jødiske flertals ønske. Og blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge
En Royal Arch frimurer hævder at have salvet Putin til illuminaternes messias i 1993 – se 9 Februar kl. 01:57.

Illuminaternes arbejsmetode: Illuminaten Hegels dialektik
Men hvordan kan 2 Chabad Lubavitch-styrede lande være dødsfjender, der kan starte 3. Verdenskrig?
Svaret er, at de og deres nye verdensorden styres efter Hegels dialektik i et drama, hvor begge sider er ansat som skuespillere i modsatrettede roller: 1. Tese (skab et problem). 2. Antitese (skab modstandere af problemet 3. Syntese: Slip Helvede løs for at eliminere problemet med antitesen. 4. Syntesen bliver ny tese o.s.v., f.eks.: Tese: nazisme, antitese: Sovjet-kommunisme. Syntese: Israel gennem 2. verdenskrig. Israel ny tese med islam som antitese. Forventet ny syntese: Albert Pikes kommunistisk-luciferiske NVO-énverdenstat.

Illuminaterne startede med den Franske Revolution og har siden været bag langt de fleste revolutioner. Illuminaterne incl. City of London-bankierne var/er frankist-satanister, og her, der dyrker “den hellige synd” som vej til forløsning, et begreb, somSigmund Freud og Frankfurtskolen bag 68-er revolutionen hyldedeDette begreb ligger bag den ellers uforståelige styring af verden bort fra Kristi lære i retning af kaos.

Rothschilderne er “fromme talmudister” – se hvad det betyder – og har Lucifer som Gud iflg Kristus (Joh. 88:44, Matth, 23:33).

Da frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her samt luciferianisme og her ogher – og vore toppolitikere, incl. Trump og Putin, alle synes at være frimurere, er det utænkeligt, at nogen global katastrofe vil opstå uden jødisk kommando fra City of London samt Chabad Lubavitch.

For frimureriet styres af City of London gennem superloger.  Cecil Rhodes´og the House of Rothschild´s Round Table delte sig i den britiske Chatham House (RIIA) og USAs Council on Foreign Relations (CFR), der dikterer USAs udenrigspolitik, og hvis formål er én-verdensstaten , som CFR vil styre efter David Rockefellers studier!

I 1871 blev USA gennem Washington DC forfatningen, der blev påtvunget et fallent USA efter borgerkrigen som betingelse for lån i London, City of Londons corporation/vasal, der bruges i militært øjemed. Helt i lommen på City of London kom USA, da Rothschilds og Rockefellers agenter i 1913 ved et kup indførte USAs centralbank, the Federal Reserve (FED). Siden 2012 har Rothschild og Rockefeller fusioneret deres økonomiske aktiviteter.

F.ø. var USA fra begyndelsen stiftet af frimurere  som Den Nye Verdens Orden)USAs Storsegl er efter alt at dømme en gave fra Rothschild – en påmindelse om at færdiggøre toppen på herskerpyramiden i Folkehavet. For at minde amerikanerne derom, ses seglet på alle 1-dollarsedler. 
Under pyramiden står: Novus Ordo Seclorum: Den Nye Verdensorden. Kan også oversættes: århundreders Nye Orden – man tænke på Hitlers Tusindårsrige.

I dag erEU-Kommissionen en corporation/koncern under Chatham House.

Rothschilderne har i de sidste 100 år været de egentlige verdensregenter gennem deres centralbanker (se år 1930. Carroll Quigley var insider), der trykker vore penge ud af den blå luft, låner dem til vore regeringer, der bliver mere og mere forgældede – må oven i købet låne til at betale renterne. Skyldner er kreditors lydige slave. Yderligere statslån fra City of Londons Wall Street investeringsbanker underkaster os mere og mere.
På et tidspunkt angav Rothschild Sons på deres hjemmeside at være den danske regerings eneste finansielle rådgiver. Vi skyldte (City of London) 427 milliarder kroner i 2o17.

Som Nathan Rothschild skal have sagt: “Jeg er ligeglad med hvilken marionet de sætter på Englands trone til regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den, der kontrollerer Britanniens pengeforsyning, kontrollerer det britiske imperium; og jeg kontrollerer den britiske pengeforsyning” (ejer Bank of England)

Rothschilderne var bag både 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig samt den Russiske Revolution. Ligeledes oprettede James de Rothschild staten Israel (se årene 1895-1957) via sine zionister med Illuminat-FNs hjælp. Hans sekretær, Theodor Herzl, lancerede i 1897 planen om at alliere sig med antisemiterne (Hitler og IG Farbens jøder, se kap. 2, der drev Auschwitz) for at jage de uvillige jøder til Palæstina – Se Diaries of Theodor Herzl 83-84.

Tegnene på Kristi Genkomst 
DEN DAG KENDER INGEN – IKKE ENGANG KRISTUS SELV 
Jesus Kristus talte i Matth. 24 om tegn, som alle skulle kunne se, på hans forestående genkomst: 
1) Folk, der påstår at Kristus allerede er kommet: Men han siger: “Tro dem ikke! Når jeg kommer skal det være som når lynet lyser op fra øst til vest”. Mange påstår at Kristus er hemmeligt kommet.
2) “Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige”. Hvilket så rigeligt sker nu.
3) “Store jordskælv skal der komme”. 
Det har der altid gjort, men 2) og 3) forudsætter massekommunikation.
4) “Kristenforfølgelse, hvor kristne bliver dræbt eller kastet i fængsel”. Kristne er i dag verdens mest forfulgte mennesker. 
For Illuminaternes mission er at udrydde alle mindelser om Jesus Kristus og hans lære i deres luciferiske herres tjeneste.
5) “Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste”. I Vesten er kriminalitet og vold/voldtægt nu så almindelig, at politiet ikke mere kan følge med – og det bliver med ukristelig (2. Johannes 1:7-11) muslimsk masseindvandring blot værre og værre – for der er proportionalitet mellem antallet af muslimer og volden i et samfund.“Men den, som holder ud til enden, skal frelses”.
6) Kristi genkomst skal ske, “når dette evangelium er prædiket for alle folkeslag”. Det er sket – omend de fleste har forkastet det – og det dekadente Vesten gør det i meget udstrakt grad.
7) “Menneskene frådser og horer ligesom i Noas dage og sanser intet, før undergangen er over dem”.
I Matth. 5:17-21 bekræfter Kristus de 10 bud og gyldigheden af profetierne. Mere bekræfter han ikke af det Gamle Testamente.
8) Mange bibelprofetier henviser til en kommende verdensomspændende katastrofe, der kun kan udlægges som en sidste verdenskrig. Især Jeremias 25 (Atomkrig?) samt Åbenbaringen, hvis kap. 9 måske omtaler 2. verdenskrig: Uhyrer med brynjer i det tyske flags farver ført af en “ødelægger” hjemsøger jorden i et antal på 200 millioner – svarende til Stortysklands, Italiens og Japans samlede befolkninger dengang.
Det er iflg. illuminaternes Georgia Guidestones målet at reducere verdens befolkning fra nu godt 7 millliarder til højst 500 millioner – dvs. en befolkningsreduktion på 93%.

Med klimaløgnen lægger illuminaterne op til, at mennesket er problemet i verden, som forkyndt i deres “First Global Revolution” s. 75 – udgivet af Rockefellers Club of Rome med en imponerendemedlemsliste. Og det problem skal altså løses radikalt.
9) Mest aktuel synes Esajas 17 at være, når det kapitel omtaler Damaskus´undergang, så byen bliver en ruinhob for evigt og aldrig mere en by. Hvorpå umiddelbart følger Israels undergang ved invasion af en stormagt fra det yderste nord ført af Gog, fyrste over Rosj (Rusland i dag: Rossiya) – fulgt af bl.a. iranere (persere) og libyere – Ezekiel 38,39. Dette Israel er indsamlet, genoprettet og genforenet fra alle folkeslag – Ezekiel 35-37.

10) Men når så “ødelæggelsens vederstyggelighed står på hellig grund, skal der komme en stor trængsel, hvis mage aldrig har været i menneskehedens historie og som heller ikke senere skal komme. 
Sol og måne skal ikke skinne, himlens kræfter skal rystes, og alle jordens folkeslag skal jamre. 
Hvis ikke de dage blev afkortet – hvad de skal blive for de udvalgtes skyld – da ville intet menneske overleve”. Atomkrig?

Og så finder Kristi genkomst sted – og hans engle skal indsamle hans udvalgte, levende og døde, fra hele jorden. Derpå følger dommen over menneskeheden efter deres gerninger (Matth.25)

Meget tyder på, at Israels elite forudser Gog-invasionen: Israel forbereder et nyt Israel i Patagonien, hvortil eliten kan trække sig tilbage.

Covid19 Start på 244 År Gammel Plan for Global Sovjet-Union: FNs Agenda 21/2030 – Vedtaget af Verdens Lande

EU gør fremskridt hen mod sit mål om at oprette et politisk samfund, der følger det illuministiske (illuminat-) ideal om menneskets sublime værdighed.”
EU Report 5 Oct. 2007 – Explanatory Statement

*

Og sådan opflasker illuminaterne os langsomt med dette mål – uden at vi kaperer, hvad der egentlig foregår!

FNs Agenda 2030: Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png

Illuminatskabte “Kriser” som kanonade mod resterne af den Gamle Verdensorden:
Globale problemer kræver global løsning” (Tony Blair)
1. Kanonaden begyndte for alvor med den frimurerinviterede muslimske masseinvasion – eksponentielt stigende siden 1973.

– og i Danmark åbnede man sluserne med udlændinge-loven af 1983 samt tilslutningen til Euromediterranien-Processen (Barcelona-Erklæringen) i 1995 med efterfølgende censurpåbud fra EU – hvis medierne ville undgå lovgivning mod ytringsfriheden – samt Middelhavsunionen i 2008 – alt i samarbejde mellem EU og det Muslimske broderskab.

2. Siden kom den videre underminering af Vesten gennem den helt ubeviste “menneskeskabte globale opvarmning” grundet på den tåbelige påstand, at 1 molekyle CO2 skulle kunne opvarme 85,800 luftmolekyler.

Man gjorde klimatismen til en religiøs bevægelse med egen FN-helgen: Skt. Greta (Thunberg) – et stakkels asperger-sygt og misbrugt barn i kløerne på Rothschild-agenten George Soros og hans svenske manipulator. Endvidere er hun støtte for voldsorgnisationen Antifa. Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa.

Antifa -voldsoffer i København efter pryglmed jernstang

Skt. Greta Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.

Klimatismen er blevet brugt til at plukkke endnu flere fjer af i den globale hønsegård: Grønne afgifter, CO2-afgift med fordyring af varer, tvangsomstilling til grøn energi – hvilket så endelig kan have mening, skønt begrundelsen er usand. Derudover en masseaktivering af unge og gamle, som ikke er set magen til siden det 3.Rige og Sovjet.

3. Så kom affyringen af selve “Tykke Berta”: Løsslipningen af en gen-manipuleret virus-pandemi. Men som “Tykke Berta” blev dette i USA og Kina i uskøn forening med WHO fremstillede biovåben en fuser, der kun kan holdes i live ved en hidtil uset NVO-masse-hjernevridning i de NVO-ejede medier, en siden 2. verdenskrig uset angstkampagne, der har skræmt folk fra vid og sans.

Jeg oplevede forleden i supermarkedet med n-95 ansigtsmaske og plastikhandsker at stå ved betalings-terminalen, mens der 1 meter foran mig (påbudt afstand) stod en ældre dame. “VÆK!!!” skreg hun. Jeg svarede, at jeg overholdt den påbudte afstand og ikke havde tænkt mig at flytte mig , samt at jeg havde både maske og handsker på, hvad hun også burde have! ! “VÆK! du overholder ikke reglerne!”, skreg hun igen. “Idiot!” sagde hendes ledsagende voksne søn. Og det gentog han, da jeg gik ud af butikken. Jeg kunne kun svare ved at sige:”I er hjernevaskede”. Bedre forklaring har jeg ikke. Disse stakkels mennesker har – ligesom i Hitler-Tyskland og Sovjet ikke anden orientering i livet end Systemets helt vilkårlige “regler”. Uden dem er de fortabte!

Okkulte kræfter arbejder på illuminaternes antikristelige én-verdensstat
D. 1. maj 1776 slap jesuiterne og talmudisterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild illuminatordenen løs på verden med det formål at herske over hele verden ved hjælp af Rothschilds penge, som han fravred og fravrider verdens folk – især gennem sine central-/nationalbanker. Kun slyngelstaterne Iran, Syrien, Nordkorea og Cuba har ikke en Rothschild-centralbank. Tidligere slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen – men de blev stuerene gennem Rothschilds corporation og militære arm, USA, fik straks en Rothschild centralbank og ophørte dermed med at være “slyngelstater”!
Wilhelmsbad-kongressen i 1781 overtog illuminaterne kommandoen over alle verdens frimurerloger – som derefter har “vore” toppolitiker-frimurere som lydige redskaber – nu med synkroniseret aktivitet verden over, jvf. covid19-kampagnen.
Illuminaterne står sidenhen bag næsten alle krige og revolutioner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768.jpg

Illuminis-mens væsen
Ved ordenens præesntati-on 2. maj 1776 for Mayer Rothschild blev også dens 6-punktspro-gram præsenteret:

1) Afskaffelse af monarkiet og al beordret regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutioner for fælles uddannelse for børn
6) Afskaffelse af al religion

Hermed var kommunismen født.
Karl Marx blev betalt og her af sin fætter Lionel Nathan Rothschild for at skrive “Det kommunistiske Manifest”.
Læg mærke til Marx´ Napoleonsattitude: Det er frimuretegnet for Jahbulons mænd, frimurergudens “glemte navn”, sammensat af Jahwe, Bul/Baal (de babyloniske “mysterier“), Osiris (også kaldt On) -altså et satanstegn – typisk for frimureriet, som er jødedom/farisæisme for ikke-jøder og her. Frimurernes og farisæernes /talmudisternes (Talmud skrevet af farisæerne) fælles Gud kaldes til daglig Lucifer (se Esajas 14:12-14, Åb 12:12, Johs. 8:44 og her og her).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

Verdens ledere går ugenert rundt og laver Satans horn håndtegnet/illuminat-tegnet

Adspurgt om detaljer fra Wilhelmsbad-Kongressen i 1781 svarede Grev de Virieu, en frimurerdeltager fra Martiniste-logen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro dem til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.

Weishaupt skrev: ”Den store styrke i vores orden ligger i, at den er skjult, lad den aldrig vises noget sted i sit eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden besættelse. Ingen er bedre end de tre lavere grader af frimureriet; offentligheden er vant til det, forventer lidet af det og vier det derfor liden opmærksomhed. “Se vores hemmelighed: … for at ødelægge al kristendom, alle religioner, har vi foregivet at have den eneste sande religion … for en dag at frigøre den menneskelige race fra al religion.”

USAs Store Segl er en gave fra Mayer Amschel Rothschild til Den Nye Verden. Den er en daglig påmindelse til amerikanerne om at få illuminatpyrmide-slutstenen i folkehavet på plads, dvs. at færdiggøre Rothschilds kommunistiske énverdensstat – ISRAEL. På båndet står oversat: Århundreders/ kan også oversættes Verdens Nye Orden – jvf. Tusindårsriget!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 1-dollar-pyramid-1.png

Bogen World Revolution (af Nesta Webster) oplyste: ”Illuminis-mens kunst lå i at hverve fjolser såvel som adepter, og i at opmuntre ærliges og visionæres drømme eller fanatikeres planer, i at smigre ambitiøse egoisters forfængelighed, i at arbejde på ubalancerede hjerner eller ved at spille på sådanne lidenskaber som grådighed og magt for at få mænd med totalt divergerende mål til tjene sektens hemmelige formål.”
Og frimurere vil illuminaterne så dræbe, når de har udspillet deres rolle! (Zions Vises Protokol XV)

Agenda 21/2030
I 1992 i Rio vedtog 179 (nu 183) lande Rockefeller-agenten og klimaløgnens organisator, Maurice Strongs, og Gro Harlem Brundtlands (senere direktør for Rockefellers WHO) plan for “bæredygtig” udvikling i det 21. århundrede. Planen hedder Agenda 21

Som det ses på videoens titelside, er menneskelig beboelse fremover begrænset til megabyer i de blå områder i USA – langs motorveje og jernbaner – resten er “Vildnis” med adgang forbudt for mennesker, undtagen illuminaternes mineral-skatteminer. Overvågning, sindelags- og adfærdskontrol, ensretning, censur, central diktatur af alt, kristendom forbudt – for Kristi lære er den eneste hindring for denne globale sovjet-Union – er dagligdagen (Orwells “1984”).
Videoen forklarer dette nærmere.

Naturligvis underskrev den Nye Verdensordens duksedreng, Danmark, og Folketinget den lokale Agenda 21 plan som de første i 2000. Den administreres af Miljøstyrelsen. Den forpligter kommunerne til hvert 4. år at indsende en plan for denne udvikling hen imod den “bæredygtige” globale Sovjet-Union til FNs NGO, ECLEI. Jeg blev inviteret til et møde om indholdet af en 4-årsplan for Ringsted kommune – men takkede nej.

Agenda 21s “bæredygtighed” består i at concentrere menneskeheden i megabyer – koncntrationslejre – hvor alle overvåges og indoktrineres i den Nye Verdensordens kommunistideologi.

Maurice Strong flygtede til Kina efter at have stjålet 1 million dollars fra FNs program for Irak, Food for Oil. I Kina blev han rådgiver for det kommunistiske regime, bl.a. fordi hans kusine Anna havde været Maos elskerinde. Strong var hjernen bag opførelsen af megabyer med op til 42 millioner indbyggere.
Til disse byer blev 250 millioner modvillige kinesiske bønder tvangsforflyttet – hvilket EUs rådspræsident, van Rompuy, priste til skyerne som modellen for verdens fremtid!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eussr.png

År for år er vi langsomt blevet pålagt konsekvenserne af agenda 21, hvis mål er en global kommunistisk Sovjet-Union – opdelt i 10 regioner med EU som model. Faktisk kaldte Sovjet-dissidenten og mangeårige Gulag-fange, Vladimir Bukovsky EU for den nye Sovjet-Union, EUSSR.

Illminaternes FN har i overensstemmelse med Zbigniew Brzezinskis model om énverdensstat gennem regionalisering i sin 2009 Millennium goals Development (sidste side) opstillet flg. inddeling af verden i 10 regioner:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er brzezinski-regionalization.png
Og denne en-verdensstat er FN i fuld gang med: Omdannelse af vor verden – Agenda 2030


Og illuminaterne jubler, fordi de har hjernevasket os til tamme lam, der ikke gør modstand mod deres én-verdens Sovjet-Union, men lader sig passivt føre til slagtebænken i nyt Gulag og krig: Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov. 2019. Jeg genkender Jacob og Evelyn samt David de Rothschild foruden Henry Kissinger.

FNs Genetalforsamling vedtog i sept. 2013 Agenda 21 som vejen frem for Verden

Nu har FN omdøbt Agenda 21 til Agenda 203o, der så er vedtaget af alverdens lande på FNs Generalforsamling


Her følger en video, hvor en landmåler fra Californien redegør for Agenda 21/Agenda 2030: Hun oplevede Agenda 21 restriktion på restriktion i de jordområder, hvor hun skulle opmåle til veje – og det blev mere og mere usikkert, hvem, der ejede jorden: Landmænd eller Agenda 21-staten.
Specielt fremhæver hun Danmark som helt besat med Lokal Agenda 21 Planen samt EU som modellen for Regional-opdelingen af den kommunistiske énverdensregering

Hvad Agenda 21/2030 indeholder fremgår af nedenstående skema, der sammenfatter, hvad jeg igen og igen har læst under min næsten 13-årige bloggervirksomhed:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-world-synopsis.png

Zionistisk/ Kommunistisk Ny Verdensorden gennem Kaos i Gamle Verdensorden Længe Skabt af “Vore” Frimurerpolitikere

Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Johs.14:30)

*

Noget stort, en verdensrevolution orkestreret af illuminaterne gennem deres World economic Forum i Davos, er undervejs. De kalder den store nulstilling, the “Big Reset” . Det drejer sig om FNs kommunistiske Agenda 2030 for pøbelen – mens de bevarer deres luksuspositioner.

Det følgende indlæg i fra USAs Kongres´ mødereferat-bøger for 57 år siden kan synes profetisk. Men sagen er, at det, der nu sker for vore øjne er en længe til- rettelagt plan for oprettelsen af zionisternes globale Sovjet-Union, FNs Agenda 2030 – tidligere Agenda 21, vedtaget på Rio-mødet i 1992 af 179 lande – deriblandt naturligvis NVO-duksedrengen Danmark. Det er en totalitær, brutal, ateistisk, hjernevaskende, kommunistisk verdensstat.
Sovjet-Unionen var blevet for berygtiget og måtte derfor opløses for ikke at skræmme os ved udsigten til en global fortsættelse, Gorbatjov vidste det, og da Wall Street, som havde finansieret Sovjet, i 1989 via David Rockefeller og den Trilaterale Kommission meddelte Gorbatjov, at det var slut med krediterne og at man ville have sovjetstater med i en kommende EU (samtidig som Poul Schlüter forsikrede os, at unionen var “stendød”) faldt Sovjet-Unionen fredeligt – til fordel for dens senere globale efterfølger, med EUSSR (iflg sovjet-dissidenten Bukovsky) som model.

Men tanken om den kkommunistiske verdensstat går tilbage til 1. maj 1776, hvor Adam Weishaupt og Nayer Amschel Rothschild slap illuminatordenen løs på verden. Den orden havde 6 punkter på dagsordenen for at regere verden – og afprøvede dem ved at starte den blodige Franske Revolution – og senere den endnu blodigere Bolshevikrevolution i 1917 og sovjetmassemordene. Weishaupt ville “skabe folk”, hjernevaske dem i en autoritær verdensstatstat, så alle faldt i søvn og var lige til at manipulere!

Her er de 6 punkter:  1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.

De følgene punkter kan vi i dag nikke genkendende til: De er umærkeligt gennemsyret vore samfund – og accepteret. Nu kommer så næste fase.

Congressional Record–Appendix, pp. A34-A35 January 10, 1963
“Efter fru Nordmans anmodning medtager jeg i en REFERATET, med enstemmig samtykke, følgende “Aktuelle kommunistiske mål”, som hun identificerer som et uddrag fra “Den nøgne kommunist” af Cleon Skousen:

22 centrale mål for den zionistiske kommunistiske bolsjevisme i Amerika
1. Fjern alle loyalitetløfter

2. Få kontrol over skolerne. Brug dem som overgangsbælter til socialisme og løbende kommunistisk propaganda. Svæk læseplanen. Få kontrol over lærerforeningerne. Sæt partilinjen ind i lærebøger.

3. Få kontrol over alle studenteraviser.

4. Brug studenteroptøjer til at fremkalde offentlige protester mod programmer eller organisationer, der er under kommunistisk angreb.

5. Infiltrer pressen. Få kontrol over boganmeldelsesopgaver, redaktionel skrivning, politiske positioner.

6. Få kontrol over nøglepositioner i radio, tv og film.

7. Fortsæt miskreditering af amerikansk kultur ved at nedbryde alle former for kunstnerisk udtryk. En amerikansk kommunistcelle fik esked på at “fjerne al god skulptur fra parker og bygninger, erstatte dem med formløs, akavet og meningsløs figurer.”

8. Fjern alle love om uanstændighed ved at kalde dem “censur” og en krænkelse af ytringsfriheden og fri presse.

9. Nedbryd kulturelle standarder for moral ved at fremme pornografi og uanstændighed i bøger, magasiner, film, radio og tv.

10. Fremlæg homoseksualitet, degeneration og promiskuitet som “normal, naturlig, sund.”

11. Infiltrer kirkerne og erstat den åbenbarede religion med “social” religion. Miskrediter Bibelen og understreg behovet for intellektuel modenhed, som ikke har brug for en “religiøs krykke.” (Marx: “Religion er opium for folket”)

12. Fjern bøn og enhver form for religiøst udtryk i skolerne med den begrundelse, at det er i strid med princippet om “adskillelse af kirke og stat.” (I dagens DK er det pinligt, uartigt, latterligt og ubegavet at nævne Kristus i det offentlige rum)

13. Diskrediter den amerikanske forfatning ved at kalde den utilstrækkelig, gammeldags, ude af trit med moderne behov, en hindring for samarbejde mellem nationer på verdensplan.

14. Miskrediter Amerikas grundlæggere. Præsenter dem som egoistiske aristokrater, der ikke havde nogen bekymring for den “menigmand”.

15. Nedgør alle former for amerikansk kultur og afskræk  fra undervisning i amerikansk historie på grund af, at det kun var en mindre del af det “store billede”.

16. Støt enhver socialistisk bevægelse for at give centraliseret kontrol over enhver del af kulturen – uddannelse, sociale agenturer, velfærdsprogrammer, mentale sundhedsklinikker osv.

17. Infiltrer  og få kontrol over big business.

18. Overfør nogle af arresteringsbeføjelserne fra politiet til sociale agenturer. Behandl alle adfærdsproblemer som psykiatriske lidelser, som ingen andre end psykiatere kan forstå [eller behandle] (Og de, som jeg har truffet i min lægelige karriere, har vidtgående været meget socialistiske) .

19. Dominer psykiatrifaget og brug mental sundhedslovgivning som et middel til at få tvangskontrol over dem, der er imod kommunistiske mål.

20. Miskrediter familien som institution. Frem  promiskuitet og let skilsmisse.

21. Fremhæv behovet for at opdrage børn væk fra forældres negative indflydelse. Indoktriner børn mod fordomme, giv dem mentale blokeringer og afstandtagen fra  undertrykkende indflydelse fra forældre (1. WHO generalsekretær Brock Chisholm).

22. Skab indtryk af, at vold og opstand er legitime aspekter af den amerikanske tradition; at studerende og grupper med særlig interesse skal rejse sig og bruge ”samlet styrke” til at løse økonomiske, politiske eller sociale problemer.

 Der foregår i disse dage en proletariatets revolution i USA. Den startede som protest mod covid19-krigsretstilstandens ufrihed – men fik så ny næring gennem et politimord på en sort demonstrant.

Fraset demonstrationernes voldsomhed kan man drage paralleler til f. eks. Tyskland, Frankrig, England – og nu også sågar Danmark. Venstreorienterede til dels farvede, forkælede unge protesterer i tusindvis mod “racisme” – ud fra en betragtning om, at naturloven om at krage søger mage og at spurve ikke blander sig med svaler kan ophæves. Deres løsning hedder derfor raceblanding, hvilket de flittigt praktiserer, at dømme efter, hvad man ser på gaden.
At antage, alle disse demonstrationer er spontane, er ikke logisk. Men ingen bagmand er dukket frem – selv om den evige urostifter i USA og globalt (farverevolutioner, det arabiske forår, muslimsk masseindvandring 2015), George Soros naturligvis er den første, mistanken falder på

På samme måde, som massereaktioner for massiv muslimsk masseindvandring, for løgnen om, at 1 molekyle kan opvarme 85,800 luftmolekyler, den urimelige og forfejlede covid19-skræmmekampagne og -håndhævelse (total nedluknig i stedet for åbne samfund med isolering af udsatte grupper) sluger de massivt hjernevaskede befolkninger med begejstring opråbet til endeløse massedemonstrationer – nu med George Floyd-mordet som påskud til at fremme Ny Verdensorden-Agenda 2030 gennem en gentagelse af den zionstiske proletariatets revolution og diktatur. efter at vi er skudt stormmodne gennem den kommunistiske mentalhygiejne og 68er Revolutionen samt mediernes konstante cognitive dissonans-kanonader

Krigsretstilstand/diktatur og total nedlukning mod alle medicinske instansers rådgivning, på rent politisk basis, er indført med covid19 – trods statsministerens usande forsikrimg om sundhedsmyndighedernes opbakning.

Ytringsfriheden er forlængst gået fløjten. Folk udelukkes fra sociale medier for politisk ukorrekte bemærkninger, journalister er så stuerene, tamme og hjernevaskede, at de er blevet ligegyldige.
EU gør nu alle andre meninger om covid19 end deres egen usande version, til “fake news”, som skal stoppes af de sociale medier, der skal aflægge månedlige rapporter om deres fremskridt mod at stoppe disse for den politiske klasse så farlige sandheder (I NVO er sandhed løgn og omvendt). Vi kender det fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen (Big Brother – Orwell)

Når en WHO official på grundlag af studier siger, at smittefaren med covid19 er “meget sjælden” fra symptomløse, kommer der straks et hav af ufunderede protester fra NVO-medløbere. For det passer ikke ind i den ID2020 Aliance ideologi, der skal sikre, at alle 7 milliarder mennesker på jorden bliver vaccineret med den mikro-/de nanochips, der skal registrere, lokalisere os og lodde vor systemhengivenhed ala Orwells “1984”.

Angela Merkel opfandt i 2015 begreberne “fake news” og “hate speech” for at hindre al kritik af hendes uansvarlige ødelæggelse af Europa i illuminaternes/frimurernes massive muslimske masseinvasion og her og her– idet “konspirationsteori” og “antisemitisme” var blevet for forslidte fraser.

Merkel-fdj

Men hun havde begreberne present fra sin tid som leder i det Kommunistiske DDRs “Hitlerjugend” kaldet FDJ.
Hvorfor skulle en kommunist være Tysklands kansler?

I flg video vises, at Merkel under samtale i 2015 pålagde Mark Zuckerberg, Facebook, “at gøre noget ved “hate” speech og “fake news”, hvilket Zukerberg lovede. Hvd de ikke vidste var, at der på deres bord lå en åben mikrofon! Sådan begyndte EU-censuren

merkel-illuminati

Hvorfor gør Merkel ustandselig den Store Moders, Semiramis´tegn? Semiramis var gift med Nimrod, der byggede Babelstårnet, der i EU-regi (t.v.) opfattes som fortsættelse at skabelsen af verdensstaten, som Gud forhindrede.
Semiramis skabte en myte om sin dræbte og sønderhuggede mand, gjorde ham til solgud og gav ham navnet Baal.

Dette babyloniske mysterie dyrkes af frimureriet gennem de ægyptiske arvtagere: Isis, Osiris, Horus. Deres søn, den enøjede Horus ses i frimureriet som Lucifer.
Det er dette åndevæsens ene altseende øje, der ser ud fra illuminat-pyramidens slutsten. Screenshot fra US 1-dollar seddel.

DEN NYE VERDENSORDENS GUD ER LUCIFER, TALMUDISTERNES/FARISÆERNES (JOHS 8:44) OG FRIMURERNES GUD OG HER OG HER.

Covid19 Er Én-Verdensregeringens Magtovertagelse: Global Nulstilling. Med Løgn Skal Farisæernes Sovjet-Énverdensstat Bygges

“... jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord i eje. Med jernspir skal du knuse og sønderslå dem som en pottemagers kar” (Salmernes Bog 2:8,9, oprindelsen til Zionismens mål – snarere Davids program end profeti). Jesus så anderledes på ophavsmanden (Johs. 8:44) til dette storhedsvanvid og jødederne/farisæismen som fortabte får (Matth. 15:24 , Matth. 23:33), der har forbrudt retten til at kalde sig Guds folk.

*

Den Nye Verdensorden er en gammel talmudisk/farisæisk opfindelse, overtaget af deres medløbere, frimurerne – og nu deklareret som FN. Dens mål er israelsk, diktatorisk, kommunistisk énverdensregering

Süddeutsche Zeitung 28, jan. 2015: Bill Gates drømmer stadig om en slags verdensregering. “Vi har globale problemer, som hårdt har brug for den”.

David Rockefeller Memoirer “Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmelig sammensværgelse, der arbejder imod De Forenede Staters bedste interesser, og de karakteriserer min familie og mig som ‘internationalister’ og for at konspirere med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur – én verden, om man vil. Hvis dette er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det”.

Vladimir Lenin: ” Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af en enkelt verdenstrust, der vil slukke alle virksomheder og alle stater uden undtagelse. Men en én-verdens trusten vil først blive opnået, når de respektive økonomiske nationale hovedstæder har dannet en “Verdensunion“.

Prof Michel Chossudovsky: “Når løgn bliver sandhed, er der ingen vej tilbage. Politikere støtter konsensus, de håndhæver “social engineering”, de tror på deres egne løgne.
Uden frygtkampagne og mediepropaganda ville de handlinger, vores regeringer har truffet, ikke have gang på jorden.
Denne konstruerede (covid19) krise er hidtil uset i verdenshistorien. Det er en krigshandling.

Det er en frygtkampagne på kreditorernes vegne, instruktioner fra korrupte regeringer om at lukke økonomien ned, angiveligt ”redde liv”, hvilket er en stor løgn. Liv reddes ikke, og de ved det.

I alle større regioner i verden er politikerne blevet instrueret af magtfulde økonomiske interesser om at bevare nedlukningen og trække i langdrag samt forhindre genåbning af den nationale økonomi.
Politikere tror faktisk på de løgne, som de højere myndigheder pålægger dem”.

Her er en række citater om den Nye Verdensorden og dens én-verdensregering fra Allen David Riveras store værk om illuminaterne, The Final Warning:
“Det er klart, at der ikke vil blive nogen fred eller velstand for menneskeheden, så længe (jorden) forbliver opdelt i 50 eller 60 uafhængige stater, indtil der oprettes et slags internationalt system … Det virkelige problem i dag er verdens-regeringen.December 1922 udgave af Foreign Affairs, Philip Kerr /Council on Foreign Relations)

“Selvom verdensregeringen helt klart kommer om nogle år, selvom den var uendelig frygtet og forhadt, fandt den overalt ingen klargjort modstand.”
HG Wells

“For at opnå en verdensregering er det nødvendigt at fjerne deres individualisme fra deres mænd, deres loyalitet over for familietraditioner og national identifikation.” Brock Chisholm, den første direktør for FNs WHO.

“Vi vil få verdensregering, uanset om man kan lide det eller ej, ved erobring eller samtykke.” James Warburg, søn af FED-stifter paul Warburg, medlem af Council on Foreign Relations til senatets udenrigsudvalg den 17. februar 1950

Tale kaldet “Målet er regering for hele verden”: “For det bliver klart, at det første skridt mod verdensregering ikke kan afsluttes, før vi er kommet frem på de fire fronter: den økonomiske, den militære, den politiske og den sociale.”
Elmo Roper i september 1960.

“Rockefellers og deres allieredes mål er at skabe en verdensregering, der kombinerer superkapitalisme og kommunisme under det samme telt, alt under deres kontrol … Mener jeg sammensværgelse? Ja, det gør jeg.
Jeg er overbevist om, at der er et sådant komplot, internationalt i omfang, planlagt i generationer og i utrolig ond hensigt.” Congressman Larry P. McDonald

Verdensregeringen kommer faktisk, den er uundgåelig. Ingen argumenter for eller imod den kan ændre denne kendsgerning. Norman Cousins, æresformand for Planetary Citizens for the World We Chosed (samt præsident for World Federalist Association) citeret i magasinet Human Events

George Bush har omgivet sig med mennesker, der tror på en verdensregering. De mener, at det sovjetiske system og det amerikanske system konvergerer,” og den måde, hvorpå de ville opnå det, var gennem FN, hvis medlemsflertal er socialistiske, ateister og antiamerikanske.” David Funderburk, en tidligere amerikansk ambassadør i Rumænien (1981-85) Den 29. oktober 1991 til en gruppe i North Carolina.

“I det næste århundrede vil nationer, som vi kender dem, være forældede; alle stater vil anerkende en enkelt, global autoritet … verdensregeringen.
Time magazine den 20. juli 1992. Artikel kaldet “Fødselen af ​​den globale nation” af Strobe Talbott, redaktør (senere Clintons viceudenrigsminister og CEO for Brookings InstitutionUSAs egentlige lovgiver

“Ved udgangen af ​​dette årti (2000) vil vi leve under den første verdensregering … En verdensregering er uundgåelig.” Pave Johannes Paul II .

Med biovåbnet covid19 – en vanlig influenza – har illuminat-eliten synligt overtaget den magt over verden, som de har udøvet via deres centralbanker siden 1815 – da Nathan Rothschild overtog Bank of England og siden resten af verdens centralbanker, der styrer landenes pengemængder, trykker pengesedler ud af den blå luft og udlåner dem til regeringerne mod selvfastsatte renter, gældsætter alle lande til City of London og gør dem til afhængige vasaller – undtagen “slyngelstater”, der er i færd med at blive erobret af illuminaternes militære corporation, USA. Illuminaterne har sat sig på Europa gennem deres EU-corporation.

Herunder er screenshots fra Jim Corbett Reports Video, der har oplysningerne fra følgende indlæg af Klaus Schwab, findes på WEFs Forum d. 3. juni 2020.

Klaus Schwab er formand for World Ecomomic Forum, Davos, og Bilderberger, tidligere i Bilderbergs bestyrelse. Det var World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation, der arrangerede og betalte Event 201, en pandemiøvelse på højt niveau, planlægningen af covid19, d. 18. oktober 2019, i New York.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er achwab4.png

Den store nulstil-lings-dagsorden vil have tre hoved-kompo-nenter.
1) Den første komponent ville styre markedet mod mere retfærdige resultater. Med henblik herpå bør regeringerne forbedre koordineringen (for eksempel inden for skatte-, regulerings- og finanspolitikken), opgradere handelsordningerne og skabe betingelserne for en “interessentøkonomi/partnerøkonomi.

Kommentar: Dette er hvad Rothschildagenten George Soros krævede af EU: En fiskalunion. Men Tyskland ville ikke være betalingsmester og overtage Middelhavslandenes enorme gældsposter. Som straf skulle Tyskland derfor underkastes chok-terapi (masseindvandringen 2015) se George Soros, The New York Review of Books 27 Sept. 2012. Med Bilderberger og FDJler-kommunist Angela Merkels velvillige hjælp blev og bliver Tyskland oversvømmet med og undermineret af Islam. Merkel og den franske præsident Macron, der er Rothschild- bankmand, har nu lanceret netop Soros´ønskedrøm om Tysklands og Nordeuropas overtagelse af Middelhavslandenes gæld – se også komponent 2. Derved sikres City of London renter af insolvente landes gæld.

Schwab fortsat: I en tid med faldende skattegrundlag og stigende offentlig gæld har regeringer et stærkt incitament til at fortsætte med sådan handling.

Derudover bør regeringerne gennemføre tiltrængte reformer, der fremmer mere retfærdige resultater. Afhængig af landet kan disse omfatte ændringer i formuesskatter, tilbagetrækning af subsidier med fossilt brændstof og nye regler for intellektuel ejendomsret, handel og konkurrence.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwabo.8-1.png
D. 4. juni 2020 foreslår den danske regerings “klimaråd” at indstille al søgen efter videre olieforekomster i Nordsøen for at gøre klimaduksedrengen Danmark mere troværdig! Basis er en anden Ny Verdensordens vrangforestilling, nemlig at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – se video herunder.

2) Den anden komponent i en Stor Nulstillingsdagsorden ville sikre, at investeringer fremmer fælles mål, såsom lighed og bæredygtighed – (en kommunistisk omfordelingsideologi).
Her repræsenterer de store forbrugsprogrammer, som mange regeringer implementerer, en stor mulighed for fremskridt (gældsætning til City of London!). Europa-Kommissionen har for det første afsløret planer for en genopretningsfond på 750 milliarder euro (826 milliarder dollars). USA, Kina og Japan har også ambitiøse økonomiske stimulansplaner.

I stedet for at bruge disse fonde såvel som investeringer fra private enheder og pensionskasser til at udfylde revner i det gamle system, bør vi bruge dem til at skabe et nyt, der er mere robust, retfærdigt og bæredygtigt på lang sigt.
Dette betyder for eksempel at opbygge ”grøn” byinfrastruktur (et helvedesscenario iflg. USAs Forsvaministerium) og skabe incitamenter for industrier til at forbedre deres omdømme på miljø-, social- og regeringsmetrik (ESG).

3) Den tredje og sidste prioritering af en Stor Nulstillingsdagsorden er at udnytte innovationerne i den fjerde industrielle revolution for at støtte det offentlige, især ved at tackle sundhedsmæssige og sociale udfordringer. I løbet af COVID-19-krisen er virksomheder, universiteter og andre gået sammen om at udvikle diagnostik, terapeutika og mulige vacciner; oprette testcentre; skabe mekanismer til sporing af infektioner; og leverer telemedicin.

Forestil Dem, hvad der kunne være muligt, hvis der blev gjort lignende samordnede bestræbelser i alle sektorer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab0.5.png

Kommentar: Dette er Bill Gates´ og hans illuminat-herrers fremtidsplan for os: Agenda 2030 – og covid19 med dens diktatur/krigsretslovgivning er markeringen af en længe planlagt global Ny Verdensordens- regeringsovertagelse. Vore sjæle har illumnaterne stjålet umærkeligt ved gennem deres medier i mange år at have gjort os dekadente – skudt stormmodne, som det hedder i militærsproget.

Hvad er det, der foregår?
Jøden Henry Makow 5. juni 2020: Baseret på læsningen af 5.Mosebog (der ikke er skrevet af Moses og her men omkr. år 640 – 621 f.Kr) fremsatte Douglas Reed (1895-1976) disse foruroligende observationer:
Målet med jødedommen er at ødelægge ikke-jøder, som ikke er deres slaver – (og slaverne med- Zion Vises Protokoller XV).
Der er intet religiøst, moralsk eller åndeligt ved jødedommen. Den jødiske ‘pagt med Gud’ består af en udveksling af MATERIEL STYRKE til gengæld for meningsløs overholdelse af Loven.

5. Mosebog er først og fremmest et satanisk komplet politisk program: historien om planeten, skabt af Jahva til dette “specielle folk”, skal afsluttes med deres triumf og ødelæggelse af alle andre (Salmer 2:8,9).

De belønninger, der tilbydes de troende, er udelukkende materielle: slagtning, slaver, kvinder, bytte, territorium, imperium. Den eneste betingelse, der er fastsat for disse belønninger, er overholdelsen af “vedtægter og domme”, der primært beordrer andres ødelæggelse.
Kommunisme (jødisk), en fuldmagt til jødedommens politiske mål, OPERERER PÅ SAMME MÅDE.
USA og Europa er nu de vigtigste fremmere af denne dagsorden.

De fleste jøder er uvidende om eller fornægter jødedommers sande natur.

Douglas Reed: “Da slutningen af 5. Mosebog er nået, er de moralske bud blevet annulleretmed det formål at oprette den storslåede politiske idé om et folk, der især er sendt til verden for at ødelægge og “besidde” andre folk og at herske over jorden.” i form af en religion.

5. Mosebog er den formelle jødedom og zionisme.
Derfor er 5. Mosebog også grundlaget for det politiske program for verdslig herredømme over nationer, hvilket stort set er blevet realiseret i Vesten i løbet af dette tyvende århundrede.


Øverste Tyske Regeringsrådgiver: Covid19 Falsk Alarm. Krisestyring Fiasko. Regeringen Spreder Frygt og Usandheder. Washington Times: Covid19 Kæmpesvindel-nummer

COVID-19 viser sig at være et kæmpesvindelnummer begået af medierne Washington Times 28 April 2020

Det følgende er udtog af en lang raport fra en højtstående whistle-blower i det tyske indenrigsministerium. Han blev fyret som følge af sit mod.
I den Nye Verdensordens medier blev han voldsomt nedsablet – uden at nogen synes at have gendrevet hans udsagn. Men medierne blev så naturligvis hurtigt meget tavse om Kohn.

Enhver må gøre op med sig selv, om han/hun synes, at Kohns udsagn er rigtige eller forkerte. Læsere vil vide, hvad jeg mener. Og whistlebloweren siger jo kun, hvad enhver, der er upåvirket af NVO-mediernes hjernevask, klart kan se.

Zeit Online 11. maj 2020: Den øverste (tyske) inenrigsministerielle regeringsrådgiver, Stephan K. sender en e-mail til sin afdelingsleder, til Corona-kriseteamet, til kansleriet og derefter kl. 15.34 en kopi til alle statslige regeringer i hele Tyskland og til indenrigsminister Seehofer.

E-mailen har et emne, der har det hele: “Resultater af den interne evaluering af Corona-krisestyring”. Et 83-siders positionsdokument er vedhæftet. Stephan K. arbejder i krisestyrings- og civilbeskyttelsesafdelingen i indenrigsministeriet, enhed KM4, han er den konsulenten, der er ansvarlig for “kritiske infrastrukturer”, dvs. de dele af landet, der er særligt værd at beskytte. Statsvidenskabsmanden markerede og fremhævede sine tre vigtigste teser med rødt: “Intern analyse KM4 viser: alvorlig fiasko af krisestyringen. Mangler i lovgivningsmæssige rammer. Corona-krisen viser sig sandsynligvis at være falsk alarm.”

De flg. screenshots er fra ovenstående video, hvis oplysninger baserer sig på britiske regeringsoplysninger.

SS. 2-3, KM 4 – 51000/29#2 og her og her

“Staten har i corona-krisen vist sig at være en af de største fake-news-producenter.

KM4 Analyse af krisestyringen:S. 2-3
Dette analyseresultat er blevet kontrolleret af KM 4 for videnskabelig plausibilitet og modsiger ikke i det væsentlige de data og risikovurderinger, der er indsendt af RKI.

De observerbare virkninger af COVID-19 giver ikke tilstrækkelig bevis for, at det er mere end en falsk alarm med hensyn til sundhedsmæssige virkninger på
samfundet som helhed.
Gennem den nye virus bestod sandsynligvis aldrig på noget tidspunkt en fare for befolkningen (sammenligningstal er den sædvanlige dødelighed i Tyskland). Af corona dør
grundlæggende de mennesker, der statistisk dør i år
, fordi de er kommet til afslutningen af ​​deres liv, og deres svækkede kroppe ikke modstår nogen som helst tilfældig hverdagsstress, (inklusive de omkring 150 vira, der i øjeblikket er i omløb).

Covid-19s farlighed blev overvurderet. På verdensplan har der inden for et kvart år ikke været mere end 250.000 dødsfald med Covid-19 sammenlignet med 1,5 millioner dødsfald under influenzabølgen 2017/18.
Faren er åbenlyst ikke større end for mange andre vira.

Sandsynligvis har vi at gøre med en global falsk alarm, der er forblevet uopdaget i lang tid.

Sikkerhedsskaderne er nu højere end den tilsyneladende fordel. Til grund for denne konstatering ligger ingen sammenligning af materiel skade med personskade (menneskeliv)! Alene en sammenligning af tidligere dødsfald med/af virussen med dødsfald gennem de statslige beskyttelsesforanstaltninger (begge uden en sikker database) belægger fundet.

SS. 79-83

Den (helt meningsløse) sikkerhedsskade forårsaget af coronakrisen er nu blevet gigantisk.
Meget af denne skade vil først blive synlig i den nærmeste og fjerne fremtid.

Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af
farer for vores samfund – hverken for farerne, som Covid-19 udgør
eller for farerne ved sikkerhedsskader på grund af
beskyttelsesforanstaltninger.
Behovet for beskyttelsesforanstaltninger kan heller ikke bestemmes. Det gør omgående ændringer i
Krisestyringen nødvendige
(se punkt 4 “Anbefalinger til
Kriseteam ”). Denne tilstand påvirker sikkerhedsniveauet og
sårbarheden af kritiske infrastrukturer.

Vi har i krisen mistet modstandsdygtighed over for forstyrrelser på
CRITIS-området (modstandsdygtighed). For at få vor modstandskraft op på tidligere niveauer igen, ville det være ønskeligt at genoprette leve- og arbejdsvilkårene fra før krisen og beholde så lidt som muligt af forandringerne.
Thi en bred vifte af ændringer, der ikke er opnået som led i
en planlagt organisk proces, betyder kritiske
infrastrukturer med stadig ustabilitet og uberegnelige risici.
Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af farerne for vores samfund. For de tiltagne forholdsregler kan der derfor ikke fastslås nogen nødvendighed

De i tillæg 7 udarbejdede tekniske positioner og videnskabelig viden om
corona-virussen skal verificeres. Mange antyder, at
faren ved virussen blev overvurderet.

Kriseteamet burde identificere påvirkningen af ​​interesser fra
lobbygrupper af enhver art om beslutningstagningen
i
krisestyringen og neutralisere dem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er pm-meets-gates.png


Det skal udelukkes, at der er andre mål end dem, der er forpligtede til det fælles gode ved krisestyringen.
Enhver forkert beslutning koster menneskeliv.

Ikke kun foranstaltningerne skal afsluttes, men især den
stemning, der er spredt af offentlige instanser og medierne
i dag, og som
opfattes som alarmisme. Denne alarmisme skal øjeblikkeligt
indstilles.

For med foranstaltningerne i de sidste uger bliver
vi ikke kun noget belastede, men alvorligt traumatiserede.
Det vil gøre det vanskeligere at klare den anden, meget længerevarende del af krisen, end den første.

For det første vil det ikke være nok at soppe alarmismen fra et tidspunkt x
og tillade normalitet. Man kan ikke bare være normal med det samme
Frygten og frem for alt den overdrevne irrationelle frygt og deraf følgende ændrede adfærd forsvinder ikke automatisk, selv om
foranstaltningerne, der er indført i de sidste uger, lempes.
Erfaringerne har fæstnet sig i mange menneskers sind, og det er endnu ikke
forudsigeligt, hvad konsekvenserne vil blive.

Den sværeste opgave vil være at genvinde mistet tillid til en stat, der pålideligt skal beskytte borgeren og er til for dette
Der kan foretages legitime indgreb og begrænsninger. Men denne stat er i
koronakrisen mislykkedes næsten grotesk.
Hvis staten vil genvinde tilliden,
må den åbent indrømme sine fiaskoer og råde bod på dem.

Der findes et adfærdsalternativ, men det ville ikke
tjene befolkningens og samfundets interesser, men derimod enkeltpersoners eller Gruppers
: Politikerne kunne forsøge at retfærdiggøre sig selv, administration kunne ændre støttende statistiske procedurer, genfortolke tal og prøve at bevise, at de gjorde alt korrekt opfindsomt. Med denne
alternative model vil det høje niveau af usikkerhed og frygt hos
folk fortsætte med at arbejde, kritiske stemmer ville blive skræmt, og spekulation om social gruppetilpasningstryk ville dukke op. Dette udgør en stor risiko for samfundet.

Hver krise har sine gevinster, hvilket ikke er noget galt i sig selv, men denne
Gruppe vil forsøge at hævde deres delvise særinteresser på passende måde,
måske også imod offentlighedens interesser
. Dette skal modvirkes.

At vende tilbage til normalitet betyder også, at alt, der er påbegyndt på lang sigt, projekter, der blev oprettet, skulle nedskæres, hvis de ikke igen begynder at tjene som normalt. De har mistet deres mening og blokerer
ressourcer, der nu snarest bør indsættes til vigtigere ting.


Hvem får “Vore” Politikere til Lydigt at Nedlukke Grænser og Samfund – uden om Sundhedsmyndigheders Anbefalinger? Hvem Regerer Verden?

Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvem der har beordret verdens politikere til – uden at følge sundhedsmyndighedernes råd, ja tværtimod -fuldstændig unisont at gennemføre grænselukning og nedlukninger af samfundene pga. en mindre farlig influenza end den, der i al medietavshed slog 1644 mennesker ihjel i Danmark i 2018.
Nu der derd. 29. maj i Danmark i virkeligheden kun døde 24 mennesker direkte af coronavirus – og 551 MED coronavirus og svære grundsygdomme under hidtil uset medieskræk-propaganda. Globalt er 300.000 døde MED Coronavirus – mens der normalt i influenzasæsoner dør 290.000 -650.000 mennesker globalt – i al medietavshed.

Fra starten sagde statsminister Frederiksen, at det var “politisk beslutning” om ned- og grnselukning
Men påfaldende er, at alle lande undtagen Sverige og Hviderusland, har fulgt den samme ulogiske parole, i stedet for at nøjes med at isolere de udsatte grupper.
Pga. denne milde influenza, har landene indført diktatorisk lovgivning, og straffer nu afvigerne, Sverige og Hviderusland.

Statsminister Mette Frederiksen fortæller nu, at regeringen 2 gange har tilsidesat sundhedsstyrelsens rimelighedsprincip og deraf følgende råd til fordel for Regeringens “ekstreme forsigtighedespolitik” – ja endog har pålagt Sundhedsstyrelsens chef ikke at fremkomme offentligt med sit råd, der ikke anbefalede nedlukning af samfundet. Endv. lukkede regeringen grænserne uden anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

D.29. maj 2020 sagde justitsminister Hækkerup, at man ikke ville åbne grænsen for svenskere -men nok for nordmænd – d. 15. juni trods lavere smittetryk i Skåne end i København og trods utallige danskeres indkøb i Malmø, hvor 1/3 af menneskene angives at være danske gæster!
For som Hækkerup sagde: ” De har ikke håndteret corona”krisen” som vi andre har”. Underforstået: Og derfor skal de straffes i FNs Nye Verdensordens navn.

T.v.: Hvorfor gør præs.Trumps covid19 rådgiver, Anthony Fauci, illuminattegnet for Djævelens horn?
Fauci sendte corona-virusen fra Ft. Detrick, USA, til Wuhan i Kina til videre udvikling, da præs. Obama forbød den i
USA,

Hvorfor gør Fauci t.v. den skjulte hånds tegn, Jahbulon-tegnet (navnet på frimurernes konstruerede gud, Jahve-Baal-On (Osiris) lige som Napoleon?

Så hvor stammer den ordre om fælles nedlukning fra, som alle lande prompte og slavisk støtter. Hvem regerer i virkeligheden verden?

Nedenstående video viser ustandseligt i de jødisk-ejede medier tallet 33 i forbindelse ned coronavirus: En hilsen fra frimureriet, som således ikke kan lade være med at gøre opmærksom på dets forbindelse til covid19.
Ordren er ikke kommet fra EU, FN eller dets WHO, så vidt jeg har rechercheret

Tallet 33 er det numerologiske frimureris nok helligste tal – 333 er dog måske det allerhelligste!
Hvorfor: “Dette højeste af mesternumrene var alderen på den “Initierede Mesters”(Jesus) ved hans død, opstandelse og himmelfart, hvilket gav flere esoteriske accenter.
Hitler kom til magten i 1933 og “døde” d. 29. 04 (29 + 4 = 33). Præs. Kennedy blev skudt på 33. breddegrad, Babylon og det Babelstårn, som frimureriet/Illuminaterne vil genopbygge ligger på 33 breddegrad – og det gør Harmageddon (Megiddo) også, hvor det sidste blodbadsslag skal finde sted (Åb. 16:12-16). Kong David regerede 33 år fra Jerusalem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er double-head-eagle.png

T.v.: I Scottish Rite frimureriet repræsenterer 33 den højeste officielle frimurergrad og de 2 hoveder dualiteten – ligesom det hvide og sorte skak-brætmønster på logernes gulve: Godt og ondt som ligeværdige principper.

Den højeste betydning af tallet, ’33’, er, at det repræsenterer den højeste åndelige bevidsthed, som mennesket kan nå, og at ‘333’ repræsenterer menneskeguden, der bliver udødelig gennem sin “død, opstandelse og opstigning” – men uden frelseren, udelukkende gennem egne gode frimurergerninger, i hvert fald for de højere graders vedkommende!

En dansk frimurer i de lavere grader har fortalt mig, at de beskæftiger sig med Johannes-evangeliet og praktiserer Jesu befalinger om gode gerninger.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png

Jeg tror, at han ser Jesus Kristus som sin frelser – alt imens han uafvidende arbejder hen imod FNs/Lucifers Nye Verdensorden/ Det Nye Babelstårn (1. Mos. 11:1-9) – se EU-plakaten tv og bemærk, at vi som blokhovder (ignoranter) uforstående ser til dette symbol på opbygningen af FNs satanistiske Nye Verdensorden. Men som han sagde: Sådan er det ikke med Scottish Rite frimurerne, hvor man ikke må nævne Jesus i logen!

Men hvem er hovedet bag denne vanvittige nedlukningside?
Scenarier for Fremtiden for Teknologi og International Udvikling
 Fortællinger, Rockefeller Foundation 2010: Indledningsvis fortælles, at dette scenarie er udviklet som en retning for den vej, man i Rockefeller Foundation ønsker, at verden skal gå. Covid19 hat sat gang i realiseringen deraf.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er scenarios-rockefeller.png

Det drejer sig om en farlig coronavirus fra gæs, som afstedkommer en dødbringende og smittefarlig pandemi

S. 18: “Den kinesiske regerings hurtige indførelse og håndhævelse af obligatorisk karantæne for alle borgere såvel som dens øjeblikkelige og næsten hermetiske tætning af alle grænser, reddede millioner af liv, stoppede spredningen af ​​virussen langt tidligere end i andre lande og muliggjorde et hurtigere post-pandemisk opsving.

Kinas regering var ikke den eneste, der iværksatte ekstreme foranstaltninger for at beskytte sine borgere mod risiko og eksponering.
Under pandemien anspændte nationale ledere over hele verden deres autoritet og indførte lufttætte regler og begrænsninger, fra den obligatoriske brug af ansigtsmasker til kropstemperaturcheck ved indgangene til fællesrum som togstationer og supermarkeder. Selv efter at pandemien er forsvundet, blev denne mere autoritære kontrol og tilsyn med borgerne og deres aktiviteter fast og endog intensiveret.
For at beskytte sig mod spredningen af ​​stadig flere globale problemer – fra pandemier og tværnational terrorisme til miljøkriser og stigende fattigdom – tog ledere over hele verden et stærkere greb om magten.

Først fik ideen om en mere kontrolleret verden bred accept og godkendelse. Borgere opgav frivilligt noget af deres suverænitet – og deres privatliv – til mere paternalistiske stater i bytte for større sikkerhed og stabilitet. Borgere var mere tolerante og endda ivrige efter top-down-retning og overvågning, og nationale ledere havde mere råderumtil til at pålægge orden på de måder, de fandt passende.

I udviklede lande tog denne øgede tilsyn mange former: biometriske id’er for alle borgere, for eksempel og strammere regulering af nøgleindustrier, hvis stabilitet blev betragtet som vigtig for nationale interesser. I mange udviklede lande håndhævede samarbejdet med en række nye regler og aftaler langsomt, men støt, både orden og, vigtigst, økonomisk vækst.

Men mere autoritært lederskab fungerede mindre godt – og i nogle tilfælde tragisk – i lande, der ledes af uansvarlige eliter, der brugte deres øgede magt til at forfølge deres egne interesser på bekostning af deres borgere.

Overalt hvor nationale interesser kolliderede med individuelle interesser, var der konflikt. Sporadisk pushback blev mere og mere organiseret og koordineret, da upåvirket ungdom og mennesker, der havde set deres status og muligheder glide væk – stort set i udviklingslande – ansporede til civil uro.

Se, hvordan tyskerne massedemonstrerer mod corona-diktaturet: De vil have deres Frihedsrettigheder tilbage. Man frygter tvangscaccination og vaccinationspas. Alt, som planlagt af Rockefeller Foundation. Ligegyldigt, hvad folk gør: Det går som planlagt af illuminaterne: Kaos, så den gamle orden bryder sammen – så de kan bygge den Nye Verdensorden på ruinerne!

Følelsen blev langvarig om, at før eller senere ville noget uundgåeligt forstyrre den pæne orden, som verdens regeringer havde arbejdet så hårdt for at etablere.”

Illuminat/frimurerordenens mål er i bogstaveligste at bygge deres Nye Verdensorden og her og herruinerne af den gamle orden uden mindelser om Jesus Kristus.I 2012 fusionerede Rockefeller og Rothschild til Rothschild-Rockefellersyndikatet.
Det syndikat giver frimurerordrerne fra City of London, the Crown, en stat i staten Storbritannien, the Square Mile, der i sine afgrænses af 13 drager (et andet helligt illuminat/frimurertal) ordrer.

Dragen er i Åbenbaringen symbol på Djævelen. Her fortælles altså, at ophavet til FNs Nye Verdensorden og verdens finans- og frimurerhøjborg, der ejer vore centralbanker og styrer “vore” toppolitikere, er helliget Djævelen, Verdensfyrsten (Johs. 14:30). City of Londons centralbanker trykker vore penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore lydige regeringer mod renter, de selv fastsætter. Regeringerne burde selv trykke pengene omkostningsfrit. Skyldneren er kreditors slave.
Præs. Kenndey og Abraham Lincoln forsøgte at trykke dollars selv- men blev myrdet.

Fingeraftrykket af Lucifers disciple, frimurerne, på coronaplandemien er så tydelig, at det ville føre til domfældelse i enhver retssal.
Men da dommerne ofte også er frimurere ville domfældelse ikke finde sted. Ja ikke engang anklage – for frimureriet rækker langt ind i politiets rækker også.

Se engang Zions Vises Protokoller No 15 stk 4 og 5: “De mest hemmelige politiske planer vil være kendte for os og falde under vores vejledende hænder på selve dagen for deres udførelse. MELLEM MEDLEMMERNE I DISSE LOGER VIL VÆRE NÆSTE ALLE AGENTER I INTERNATIONAL OG NATIONAL POLITI, da deres tjeneste for os dr uerstattelig.
 Stk 5: MEN HVIS DER I DERES MIDTE FOREKOMMER EN SAMMENSVÆRGELSE, VIL OPHAVSMANDEN IKKE VÆRE NOGEN ANDEN END EN AF VORES MEST BETROEDE TJENERE”.

Disse protokoller er aldrig ved nogen ret vist at være forfalskninger, utroligt meget er opfyldt, og den ansete Rabbi Marvin Antelman siger, de er ægte – forfattet af Rockefeller, Rothschild, Warburg m. fl. op til 1. Zionistkongres i 1897 på basis af andre lignende supremacistiske skrifter, f.eks. rabbi Reichhorns 1869 begravelsestale = Frimureriets Nye Verdensordens virkelige diktatoriske væsen.

FN PROKLAMERER DEN NYE VERDENSORDEN SOM SIT PROGRAM: GLOBAL SOVJET-UNION

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)

Og det er ikke løgn!

Jeg har nu i 15 år beskæftiget mig med den NYE VERDENSORDEN – NVO (se min sammenfatning), begyndende med min afsløring af Euromediterranien Projektet/Barcelona Erklæringen af 1995. Mine studier førte mig videre ind i et system, der rakte endnu videre end selvcensurets Middelhavs-Unionen af 2008, som vi stadig er medlem af – og som er det juridiske grundlag for den muslimske masseindvandring fra Nordafrika og Mellemøsten.

Det blev efterhånden mere og mere klart, at der foregår en global sammensværgelse – et korporativt edderkoppespind med City of London som edderkoppen, der med EU og USA som korporative vasaller udsuger verden med et satanisk formål:

EU har ikke lagt skjul på dette mål: Se EU-Plakaten nedenfor: Kranen viser opbygningsfasen, stjernerne er omvendte pentagrammer = Goat of Mendez = Baphomet-/Satanshovedet – og menneskene med firkantede blokhoveder er os dumrianer, som ikke gennemskuer den satanistiske forførelse af menneskeheden: Den NYE VERDENDORDEN.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

Som trods imod Gud genopbygges det ideologiske Babelstårn som Gud iflg. 1. Mosebog 11:6-8 standsede. Tårnet symboliserer ikke blot den globale Sovjet union som enverdensstat – Agenda 2030.
Babelstårnet er et illuminat/frimurersymbol for religiøs tilbedelse af afguden Baal/de babyloniske mysterier, der bevirkede, at Gud brød forbindelsen med israeliterne – som ofrede deres børn til Baal i Hinnoms Dal.
(Artiklen kun på tysk, idet NVOs internetpoliti, ECIPS, der kalder sig CONCILIUM NOVI MUNDI = DEN NYE VERDENS RÅD, har fjernet den engelske version gennem HACKNING). Kan let oversættes med https://translate.google.com.

“Vore” politikere ligfrem skreg efter den Nye Verdensorden

Men nu, hvor emnet er blevet pinligt, kalder de det “konspirationsteori” – et snedigt udtryk opfundet af Rothschildagenten, George Soros´, yndlings ideolog, Karl Popper, for at stemple dem, der siger sandheden som tosser: For Popper mener, konspirationteori bunder i vrangforestilling om en gud, der styrer verdens gang – og derfor a priori er falsk!!
FN erdybt New Age/Alice BaileyBuddhisk religiøs gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust

Siden har globalisterne brugt”konspirationsteori” til at foragteligt begrave al sandhed om deres luciferiske virke. For de, der tror stærkest på “guddommelig” styring af verden, nemlig ved Lucifer, er Illuminater/frimurere.
Kræfterne bag den Nye Verdensorden, der blev institueret af Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild i 1776, er farisæere/Talmudister/
Jesuiter/frimurere
og deres gud kalder de Lucifer (Johs. 8:44, her og her.

NU VISER FN, DER ER ET ROCKEFELLER-ILLUMINAT-PRODUKT, SIT SANDE ANSIGT: DEN KOMMUNISTISKE NYE VERDENSORDEN.
Diktaturet er jo med covid19 indført globalt.
Det kan kun skyldes, at illuminaterne nu er så sikre på, at deres medier har hjernvasket os i den grad ind i deres ideologis blindhed, at de er sikre på deres totale succes, hvadenten nogle få skulle gennemskue dem eller ej.

En underafdeling af FN ledet af Jayme Illien – en FN-repræsentant på mange globalistiske møder og konferencer er opstået: FN ER NY VERDENSORDEN UNNWO).

Her er lidt af UNNWOs program: SE UNNWO LINK HERUnited Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-global-goals.png

International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er about_unnwo.png
Oversat: De Forenede Nationers nye verdensordensprojekt er et globalt initiativ på højt niveau, der blev grundlagt i 2008 for at fremme et nyt økonomisk paradigme, en ny politisk orden og mere bredt, en ny verdensorden for menneskeheden, der opnår FNs globale mål for bæredygtig udvikling i 2030 og lykke, velvære og frihed for alt liv på Jorden i 2050.

Ak, ja: Dette er FNs mål: At omskabe verden til DEN NYE VERDENSORDENS Agenda 2030 den globale Sovjet-Union

OG VOR HALSSTARRIGE, VILLEDE UVIDENHED SØRGER FOR, AT ILLUMINATERNE NÅR DETTE MÅL.
Coronavirusbiovåbnet har lige netop dette formål. For at kunne styre os er nu Microsofts nanochip-vaccinepatent 060606 = 666 med Åbenbaringsdyrets navns tal 666 undervejs: Den sender alle oplysninger om vort sindelag og lokaisation via Bill Gates 500 specialsatelliter til NVO-BIG BROTHER – og de sørgelige rester af vore sjæle derigennem til Helvede (Åb.13:3,16,17.18). Isolation af afvigere er kendt fra Sovjet og muliggøres med patent 666.

FRIHED, LIGHED OG BRODERSKAB
er stadig illuminaternes slogan – skønt sandheden var og er den modsatte – se Orwells Kammerat Napoleon.

Nu følger lidt om dette gammelkendte sociale eksperiment – Sovjet-Unionen, som vi uden at protestere er på vej ind i i globalt FN-regi:

Kommunismen har angiveligt dræbt 94 mio. mennesker i det 20. århundrede og her

Gulag Øhavet

Nedenunder følger Avisudklip fra “Neues Deutschland”visende det kommun-stiske DDRs, paradis. som det skildredes af Radio DDRs Günther Leuchner. Da muren faldt kom en anden kommentator og sagde, at Günther næste dag skulle på arbejdsformidlingen:“Og forhåbentlig får han et arbejde, hvor han kan gøre mindre skade!”

Hvordan kan man føle sig utryg med sådan militær beskyttelse? Og dog: Jeg solgte min lægepraksis i Flensborg til en flygtet læge fra DDR. Han havde en bror ved Volkspolizei. Da han fik ordre til at skyde folk, der flygtede fra det socialistiske paradis, nægtede han at parere ordre, smed sit gevær og gik sin vej. Han blev hetset af loyale VoPos, gemte sig en skov, men hundene fandt ham og han blev skudt. Herefter var familien upålidelig – og måtte flygte fra hus og hjem til Vesttyskland.

OG SÅDAN ET SAMFUND GÅR VI LIGEGLADE IND I IGEN!

Den store kærlighed til systemet udmøntede sig i manipulerede og intimiderede ufrie valg
For STASI havde et meget vidt forgrenet of effektivt stikker-apparat, der strakte sig langt ind i danske politikerkredse.

Her er Spiro Skouras´ liste over UNNWOs meriter
Skouras påviser, at UNNWO IKKE ER EN FORFALSKNING – men en ægte FN-afdeling.

United Nations NWO website
https://unnwo.org

UnidoHappiness.org

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://www.prnewswire.com/news-releases/united-nations-nwo-unnwo-launches-covid-19-coronavirus-focused-international-day-of-happiness-2020-campaign-theme-happiness-for-all-together-301026735.html

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://finance.yahoo.com/news/united-nations-nwo-unnwo-launches-110000578.html

UN NWO Registration
https://whois.net

UnidoHappiness Registration
https://whois.net

UN Happiness Resolutions
https://illienglobal.com/happiness/resolutions/

United Nations New Economic Paradigm Calls On All People & All Nations To Adopt “Happytalism” Over Capitalism On Occasion Of 49th Earth Day.
https://apnews.com/Globe%20Newswire/ca4398ed4be0a7f10c1c2d79c3e89241

New US$ 750 million pledge by the Bill & Melinda Gates Foundation to support the Global Fund is timely and will save lives
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/january/20120126psgates

Gates Foundation to Invest $5 Billion in Africa Over Five Years
https://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-to-invest-5-billion-in-africa-over-five-years

Jayme Illien Crunchbase
https://www.crunchbase.com/person/jayme-illien#section-overview

Jayme Illien Linked In
https://www.linkedin.com/in/jaymeillien/

Notice: Illien Adoptions International, Inc.
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/notice–illien-adoptions-international–inc-.html

UNIDOHappiness Founder Illien Touches Down at NATO, 21st International Economics and Security ConferenceUnited Nations Happiness Day Founder, former UN Iraq Adviser, and CIA recruit, Jayme Illien…
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/unidohappiness-founder-illien-touches-down-at-nato-21st-international-economics-and-security-conferenceunited-nations-happiness-day-founder-former-un-iraq-adviser-and-cia-recruit-jayme-illien-1002313381

New Rockefeller COVID-19 Action Plan & The UN’s NWO Website As The CDC Goes Door to Door
https://www.activistpost.com/2020/05/new-rockefeller-covid-19-action-plan-the-uns-official-nwo-website-as-the-cdc-goes-door-to-door.html

Nye Verdensordens Mediehjernevask Gjorde Os Til Roboter, Der Foretrækker Proletariates Diktatur, Fattigdom Og Død Frem For Covid19


“I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen” – Jesus til faisæerne/Talmudisterne og deres følgesvende, Johs 8:44.

“Hvis man fortæller en stor nok løgn og fortæller den ofte nok, vil den blive troet.” (Adolf Hitler).

Verdens medier ejes og kontrolleres af 6 jødiske/zionistiske korpoationer med ét fælles mål på vegne af deres herre i City of London, frimureriets overstormester: Den Nye Verdensorden, der gør løgn til sandhed og omvendt, ondt til godt og omvendt.

Den Nye Verdensordens mål er at eliminere alle mindelser om Jesus Kristus, hans befalinger og lære om vor frie vilje til at vælge ham eller Satan/Lucifer som livets mening.

Nedenstående er udklip af den jødisk-ejede New York Times´skrækpropaganda for dens Den Nye Verdensorden (NVOs) covid19, der nu bruges til at omdanne vor verden til den globale Sovjet-Union, Agenda 2030 (tidligere FNs Agenda 21 med tilslutning af verdens stater i Rio 1992, deriblandt naturligvis NVO-artige Danmark – og vedtaget af Folketinget). Diktaturlovgivning er med covid19 gennemført overalt.

Masseskrækpropaganda i NVOs tjeneste
New York Times forside 24. Maj 2020 med 1000 navne på folk, der (alle døde i USA) har fået skrevet coronavirus på deres dødsattest – hvadenten patienterne døde af hjerteslag, trafikulykke eller kræft – se videos nedenfor.

*

Praktisk alle US-dødsfald skyldes iflg.attesterne coronavirus – blot på ubevist mistanke, selv om patienten døde af hjerteslag, slagtilfælde, trafikulykke eller kræft i slutstadiet. Lægerne er tvunget til at lyve således

Dr. Birx: Der er intet fra US-Sundhedsstyrelsen, som jeg kan stole på!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er dr._birx-nothing-i-can_-trust.png

Se i video herunder fra 10:48-12:2o minut-markeringen Dr. Birx forklare, hvordan dødsattester i USA forfalskes.
Formål: At hensætte os i skræk, så vi gladeligt opgiver vores frihedsrettigheder.

Henry Makow 23 May 2020 bringer en russisk artikel: Det er forbløffende, hvor let folk gled ned Maslow-pyramiden (nedenunder).
Frihed, værdighed, selv velstand er ikke nødvendige. Folk er klar til at dø af sult, så længe de ikke bliver syge af Covid.

Faktisk er denne frygt endnu stærkere end frygt for at dø, da død som følge af sult synes at foretrække frem for infektion med Covid (hvilket fører til død i et lille mindretal af tilfælde).

Og hvorfor? Fordi død af sult, ligesom død fra andre sygdomme, ikke er i medierne. Derfor findes det ikke. Specifikationerne i informationsalder- samfundet: det, der ikke er i medierne, findes ikke.

Og omvendt er der kun, hvad der er i medierne.

Og det viser sig at være et paradoks: moderne medieteknologier manipulerer det antikke grundlæggende instinkt – frygt for død. Desuden på et sådant niveau, at selvopholdelsesdriften undertrykkes.

Hvorfor undertrykkes instinktet til selvopholdelse? Fordi menneskeheden, efter at have accepteret at ofre frihed, værdighed og retten til liv (fordi man ikke kan leve uden nam-nam), kom på et tog med en enkeltbillet til helvede.

For hver person kan togets hastighed og antal stop på stationer undervejs variere, men den endelige destination er klar.

Engang sagde Winston Churchill: ”Vi valgte mellem vanære og krig og valgte vanære. I sidste ende fik vi begge. ”

Så her har vi det samme: Vi valgte et fuldstændig afkald på rettigheder til gengæld for beskyttelse mod Covid. Nu har vi ingen rettigheder.

Nu skal rettighederne vindes tilbage. Det vil blive en lang og hård krig.
Men ikke for de mennesker, der har kastet alle deres rettigheder over bord med et fingerknips.

Covid19 er vejen til fattigdom
Gateway Pundit 20. maj 2020: Hongkong har lukket industri og handel ned siden det kinesiske nytår den 25. januar som reaktion på den kinesiske coronavirus. Og de kan måske aldrig komme sig igen.
Landet er inde i sin fjerde måned med kommerciel inaktivitet, selvom dets 8 millioner borgere kun havde 4 COVID-19 dødsfald til dato.
Nu er Hongkongs økonomi også død med mange små virksomheder, der er lukket for godt.
Dette vil gå ned i verdenshistorien som den mest sindssyge begivenhed nogensinde.

Kommentar
Hvad der er under udvikling er global fascisme : “Fascisme bør snarere hedde korporatisme fordi den er sammensmeltingen af stat og korporativ magt” (Benito Mussolini).
De fascistiske illuminater er besatte af tanken om på denne måde at danne deres énverdensregering, den globale sovjet-Union. Deres idealstat er fascisme for de fascistiske plyndrere og kommunisme for os, der iflg deres farisæerbog, Talmud, blot er sjælløse dyr (Orach Chaiim (225, 10). Den som slår en sådan goy (kvæg) ihjel er sikret en høj plads i himlen (Zohar I, 28b, 39a).
Koranen, der mere eller mindre er en fordrejet afskrift af Talmud og det Gamle Testamente -Torahen, kalder os vantro tilsvarende for aber og svin (sure 2:65, 5:60). Derfor godt forhold mellem jøder og arabere indtil 1967 – og nu igen.

Fra World Economic Fund, Davos

Den Nye Verdensorden er regering af storkorporationer, deriblandt EU_Kommissionen – og deres ejer i City of London med FN som vasalregering – se t.v.
Dens mål kan læses i Zions Vises Protokoller, der er skrevet af Rothschild, Rockefeller, Warburg o.a. – se s. xviii – iflg den ansete rabbi Antelman.

Deres hjælpere er frimurerne, der styres fra City of London via de 36 superloger og de nationale storloger. Toppolitikeres karriere går gennem frimureri.
Dem har Protokollerne en grum plan for, “Når Vi kommer i vort (globale) kongerige” iflg. Protokol 15.

Protokollerne er aldrig retsligt påvist at være forfalskninger – og deres indhold opfyldes dag for dag.

Se videoen herunder: WEF-illuminaternes hovedbestræbelse er korporativ samarbejde globalt samt at udvikle vaccine (med squalen og nanochips) til os goyim

Som grev de Virieux sagde som svar på spørgsmål om vedtagelser efter hjemkomsten fra Wilhelmsbad Kongressen i 1781, hvor illuminaterne overtog kommandoen over alle verdens frimurerordener:”Jeg vil ikke betro Dem dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe det.

Kun Kristi Genkomst kan sætte en stopper for dette djævelskab!

COVID19-Nedlukning Baseret På Statsministerens Kæmpeløgne. Gates-Faucis “Succes-Vaccine” Med 20% svære Bivirkninger.

METTE FREDERIKSEN KOM MED EN KÆMPELØGN, DA HUN ANG. EFTER RÅD FRA “SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE” LUKKEDE DANMARK NED TIL UNØDVENDIG LIDELSE FOR MILLIONER MED ARBEJDSLØSHED OMKOSTNINGER PÅ MANGE, MANGE MILLIARDER KRONER TIL FØLGE. OG “VORE” POLITIKERE GODTOG LØGNEN UDEN AT UNDERSØGE DEN NÆRMERE.
DERVED VISTE DE ENDNU EN GANG (KLIMALØGN, NUSLIMSK MASSEINDVANDRING) DERES INKOMPETENCE: SUNDHEDSSTYRELSEN HAVDE HVERKEN ANBEFALET GRÆNSELUKNING ELLER NEDLUKNING!

DEN ENESTE LOGISKE LØSNING HAVDE VÆRET ÅBENT SAMFUND MED ISOLERING AF UDSATTE GRUPPER – EN LØSNING IKKE ÉT LAND HAR VALGT: LANDENE MODTAGER ENSLYDENDE ORDRER FRA DEN NYE VERDENSORDENS (NVO) HOVEDKVARTER – CITY OF LONDON. NVO GØR LØGN TIL SANDHED OG OMVENDT, ONDT TIL GODT OG OMVENDT.

OGSÅ DEN MASSIVE PROPAGANDA OM COVIDS FARLIGHED ER EN KÆMPELØGN FRA STATSMINISTEREN: AF COVID19 SMITTEDE DØR NØJAGTIGT LIGE SÅ MANGE SOM AF SÆSONINFLUENZA: 0.16% IFLG. RIGSHOSPITALSPROFESSOR HENRIK ULLUM OG MANGE ANDRE.

DEN SAMLEDE DØDELIGHED FOR UNGE OG GAMLE ER I CORONASÆSONEN HELT NORMAL. Se dødskurverne herunder:

Økonomiprof. Chr. Bjørnskov 21. maj 2020: Vi formidler fakta gennem to figurer: Den ene viser de ugentlige dødstal for danskere under 60 år, mens den anden viser de samme tal for danskere der er 60 år eller ældre. For begge serier viser vi tallene for uge 38-22 i 2016-17, gennemsnittet for 2017-18 og 2018-19, og for den nuværende sæson 2019-20 (hvor data for uge 20-22 ikke er tilgængelige endnu).

Der er således intet, der tyder på overdødelighed pga. corona blandt danskere under 60. 
Vedr.de ældre: Dødeligheden lå lidt højere end normalt sidst i november, men har ligget meget lavere end normalt fra uge 4-11 i år. I forhold til de foregående to år var det samlede dødsfald over de otte uger 11 % lavere. I uge 14-18 har dødstallet samlet set derimod 5 % over normalen fra de foregående år.

Når selv Seruminstituttet indrømmer, at de ikke bruger data fra Jylland og Fyn, når de beregner smittetryk – der er simpelthen så få tilfælde, at man ikke kan beregne noget som helst – er det ikke sandsynligt, at man pludseligt begynder at få langt flere døde. Der er rigtigt mange dødsfald i medierne, men forbløffende få ude i det virkelige Danmark.

Robert F Kennedy 20. maj 2020: På trods af Modernas muntre pressemeddelelse i morges kunne resultaterne af det kliniske forsøg med dens banebrydende COVID-vaccine ikke være meget værre.

Vaccinen, udviklet med Anthony Fauci som forkæmper og finansieret af Bill Gates, anvendte en eksperimentel MRNA-teknologi, som de to mænd håbede ville tillade hurtig implementering for at imødekomme præsident Trumps ambitioner om “stor hastighed”. Dr. Fauci var så sikker på vaccinens sikkerhed , at han undlod fritter- og primatundersøgelser (Moderna rapporterede mistænkeligt ingen sundhedsdata fra dens musestudier). Det ser ud til at have været en fejltagelse.
20% af de humane testpersoner blev udsat for alvorlige skader fra Gates-Fauci coronavirus-vaccine
:

Tre af de 15 humane marsvin i højdosis-kohorten (250 mcg) led en “alvorlig bivirkning” inden for 43 dage efter modtagelse af Modernas vaccination.
 
Moderna forklarede ikke, hvorfor den rapporterede om positive antistofprøver for kun otte deltagere. Disse resultater er især skuffende, fordi den mest farlige hindring for inokulationen stadig er foran; udfordring af deltagere med vild (fra naturen) COVID-infektion.

Microsoft-Patentansøgning 2020-060606 På Åbenbaringsdyrets Mærke 666 v.hj.a. Global Covid19 Chip-Vaccinationer. Trump Mobiliserer Militæret til (Tvangs)Vaccination

Dyrets billede (der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal som er 666. Det er et menneskes tal – Åbenbaringen 13:16,17,18.

*

Henry Makow: Vores “ledere” er alle kabalister (frimurere).
Kabbalistens dogme fra “Creative Destruction“forklarer, hvorfor menneskeheden synes forbandet med uendelige katastrofer som den aktuelle koronavirus-svindel.

De er konstrueret af Illuminaterne til at angribe og ødelægge alt, der lugter af den sunde guddommelige orden – åndelig eller naturlig. De skal ødelægge den gamle orden, inden de kan installere deres satanistiske tyranni.

*

HERUNDER SES DYRETS MÆRKE (Åb. 13:20) TIL AMERIKANERNE (OG OS)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

USAs Forsvarsministerum 12. maj 2020 har annonceret, at man har indgået kontrakt med Abiject om leverance af 600 mio. doser coronavaccinesprøjter forsynet med et RFID (mikrochip)mærke, der angiver mikrochippens oplysninger om personens lokalisation, om han er vaccineret eller ikke – samt hans sindelag (se nedenstående Microsoft patent). Formentlig vil en vaccinations-nægter blive isoleret – kan ikke engang gå til købmanden og handle ind: FOR HAN HAR JO IKKE DYRETS MÆRKE

Præsident Trump er ligesom vaccineforbryderen Bill Gates den forlængede arm for deres overordnede herre og mester for den Nye Verdensorden i City of London.
Nu erklærer Trump, at de er blevet enige om at mobilisere hæren for at få (tvangs) vaccineret alle Amerikanere – begyndende allerede i år med en maksimal usikker squalenvaccine uden om alle godkendelsesregler.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rapid-660_mio.-doses.png
Tallet 660 svarer til det dobbelte af USAs indbyggertal. Altså skal US-borgere have 2 giftige squalen/mikrochip vaccinationer, F.ø, giver tallet 660 associationer til 666.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Microsoft har netop ansøgt om patent på et system, der registrerer bl.a. kropsbevægelse, som så udløser frigørelse af pengebeløb i cryptomøntfod:
“Menneskelig kropsaktivitet, der er forbundet med en opgave, der leveres til en bruger, kan bruges i en proces i et kryptomøntfods-system. En server kan levere en opgave til en enhed hos en bruger, der kommunikativt er koblet til serveren. En sensor, der kommunikativt er koblet til eller indbefattet i brugerens enhed, kan mærke brugerens kropsaktivitet.

Data om kropsaktivitet kan genereres baseret på brugerens sansede kropsaktivitet. Kryptomøntfods-systemet, der kommunikativt er koblet til brugerens enhed, kan kontrollere, om data om kropsaktivitet opfylder en eller flere betingelser, der er indstillet af cryptomøntfods-systemet, og tildele cryptopenge til den bruger, hvis kropsaktivitetsdata er verificeret.

PC 27. april 2020: Ansøgningen med titlen “Cryptomøntfod-system ved hjælp af kropsaktivitetsdata” forklarer, hvordan en “hjernebølge eller kropsvarme, der udsendes fra brugeren, når brugeren udfører den opgave, der leveres af en informationstjenesteudbyder, såsom at se en annonce eller bruge visse internettjenester, kan bruges til at udløse kryptopenge.”

Ved at spore hjernebølger, når nogen ser en annonce, håber Microsoft at bruge de data, der er genereret som et “bevis-på-bestilt arbejde.”

For at få adgang til disse vurderingsdata skal den menneskelige bruger have en sensor knyttet til eller installeret i deres krop.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden. Kommende nanochips vil kunne lejre sig i hjernen og vil indeholde alle vore data, bankkonti og oplysninger om os – overalt aflæselige for Big Brother.

Microsoft ser for sig, at brugere bliver belønnet for at lade deres kroppe overvåge på denne måde ved at betale dem i kryptopenge for at udføre specifikke opgaver.
Ud over hjernebølger og varme foreslår patentet også at bruge “kropsvæskestrøm” og “organaktivitet og bevægelse” til at spore en række opgaver, herunder brug af sociale medier, søgemaskiner, e-mail, besøge websteder eller bruge chatbots.

Det lyder kompliceret; men det må betyde f.eks. finger- og håndtegn, der angiver forskellige tal, udløser forskellige pengesummer. Vore 10 fingre danner basis for 10-talssystemet.

Hvis dette patent godkendes,vil Big Brother kunne se, om du misbilliger eller synes om ham/sindelagskontrol. Så er ikke engang tanken fri. I Orwells “1984” er øvelsen at få den passive modstander Winston Smith til at elske BIG BROTHER – hvilket han efter hjernevask of frygt for tortur så ender med at gøre. Big Brother ønskede og fik Winstons sjæl. Det drejer det sig stadig om.

Men covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og her. Det er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Det går ud på, at coronapoliti i modstrid med forfatningen skal gå fra dør til dør og tvangsteste ALLE for den forfærdelige coronavirus. Positiv test medfører karantæne i en lejr. Endv. skal kontakter testes – og hvis positive anbringes de også i en lejr! – som forlangt af WHOs Dr. Ryan.

Men hov: I Danmark har Mette Frederiksen dikteret, at flest mulig skal testes med samt alle deres kontakter- og ved positivitet bures inde på et hotelværelse i 14 dage!

Nu kommer vi til det, eliminaterne (undskyld, illuminaterne) heriblandt vaccineforbryderen Bill Gates virkelig har på sinde: “VI VIL SLIPPE AF MED DE HVIDE!! FOR DE MODSÆTTER SIG VACCINATIONER! (og NVO). DET GØR 3. VERDENS INDVANDRERE IKKE”.

Baker blev hædret i Washington, D.C. med Sabin Vaccine Institute’s Albert B. Sabin guldmedalje i 2019 ved en ceremoni “muliggjort af Bill & Melinda Gates Foundation.”
Georgia Guidestones

Med kendskab til Bill Gates´ mani for at få alle jordens mennesker udstyret med mikro/nanochips gennem covid19-tvangsvaccinationer (Gates´ ID2020 Alliance) og hans tiltag med at opsende 500 satelliter til at registrere impulser fra disse chips tegner der sig et forfærdende billede:
ILLUMINATEN BILL GATES ER I FULD GANG MED AT GENNEMFØRE ÅBENBARINGENS PROFETI OM DYRETS MÆRKE UDEN HVILKET INGEN KAN HANDLE I DEN KOMMENDE GLOBALE SOVJET-UNION/AGENDA 2030 OG HER OG HER.

Bill Gates opfylder Nicholas Rockefellers krav: “Vi i bank-eliten har til mål at indsætte en chip i hjernen på alle mennesker, så vi kan styre dem fra vores centrale computer”

VÅGN OP!

Jeg vil lige tilføje et indlæg af et medlem af det italienske parlament i parlamentet om covid19 og Bill Gates´ forbryderiske vaccinationskoampagner: Hun siger det, som vil være mine læsere velbekendt – og slutter med at bede parlamentformanden om at opfordre premierminister Conti til at anmelde Gates til den internationale Forbryderdomstol (i Haag). Hvis han ikke gør det, er det åbenbart for enhver, at han tager imod ordrer fra en forbryder!!

Bill Gates/Åbenbaringsdyret/NVO Vil Opsende 500 Overvågningssatelliter Til At Lokalisere Deres Corona-Vaccinations-Mikro/Nanochips

(Dyrets billede, der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal (Åbenbaringen 13:16,17).

*

USA vil øge produktionen af chips i USA – og forlanger nu, at Taiwan Semiconductor Manufactoring Co. skal fremstille sine militære chips i USA

Det følgende er så vanvittigt, at det i betragtning af Bill Gates hovedrolle kun kan ses som en logisk fortsættelse af hans ID2020 Alliances og her plan om gennem coronavaccination af alle klodens 7 milliarder mennesker at injicere en mikro/nanochip til registrering af os alle og vores færden – på vegne af hans herrers og mestres plan i City of London og endnu højere oppe. De vil en global Sovjet-Union med FN som bestyrelse.

Bill Gates´ vaccine-kampagner har dræbt og invalideret millioner verden over – idet han omhyggeligt har overtrådt Nürnberg-kodexet om informeret samtykke. Peter Koenig og Robert Kennedy taler om bevidst “befolkningsreduktion”.

Se Bill Still om emnet

Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal: “Microsofts grundlægger Bill Gates finansierer et firma, der bruger en tildeling på 1 milliard dollar til en begyndelse fra investorer til at planlægge et netværk af satellitter, der skal give realtidsdækning af næsten alle steder på Jorden.

Det Washington-baserede selskab EarthNow planlægger at lancere en hær på mere end 500 satellitter i vores atmosfære og give sine brugere næsten øjeblikkelig videoup feedback med kun et sekunds forsinkelse.

Robert F. Kennedy Jr. skældte ud på Bill Gates ‘plan om at overvåge hele verden.

”Er der nogen der deler min frygt for, at Bill Gates – og hans Mini-jeg, Tony Fauci – på en eller anden måde vil styre vores FAGRE NYE VERDEN?” sagde Kennedy på Instagram. ”
Forestil Dem en verden, hvor regeringen ikke har brug for politibetjente for at fange Dem, når De krænker social afstand med Deres kæreste. Antag, at computere finder Deres strandtur ved at spore Deres bevægelser ved hjælp af en strøm af information fra Deres mobiltelefon, Deres bil-GPS, ansigtsgenkendelsesteknologi integreret med realtidsovervågning fra satellitter, monterede kameraer og IMPLANTEREDE CHIPS”. De sender oplysninger om alt dette og meget mere til en sværm af 500 overvågningssatelliter.

“Velkommen til Bill Gates ‘America,” tilføjede han. ”Det er lige rundt om hjørnet.” Og det finansieres af Bill Gates

EarthNow vil tilbyde sine intelligente visiontjenester til en række offentlige og forretningskunder.
Microsoft-grundlægger og OneWeb-direktør Greg Wyler samt Gates vil investere deres egne personlige formuer i projektet.

EarthNow kan prale af, at en kunde på overvågningsnetværket vil kunne bruge deres smarte telefon eller PC til at få øjeblikkelig, direkte adgang til hvad der foregår i næsten enhver del af verden.

Brugere vil være i stand til at se vejret, opdage skovbrande i det øjeblik de starter, observere vulkaner, når de bryder ud og spore migration af dyr inklusive fugle og hvaler.

Brugerne kan også “observere konfliktzoner og reagere øjeblikkeligt, når der opstår kriser, hjælpe medierne med at fortælle historier fra hele verden, fange ulovlige fiskeskibe på fersk gerning og øjeblikkeligt oprette” levende “3D-modeller af en by eller by, selv på fjerntliggende steder. ”

Ifølge Wikipedia forventer virksomheden, at dens oprindelige kunder inkluderer “regeringer og store virksomheder.”

Bill Gates er ikke den eneste store spiller, der finansierer projektet. Softbank, Airbus og Greg Wyler har også investeret kraftigt”.

Dette er POLITIK- IKKE MEDICINSK PLANDEMI:
DET DREJER SIG OM DEN NYE VERDENSORDENS MAGTOVERTAGELSE

Følgende er screenshots fra den ansete Tucker Carlsons Talk Show:
Carlson påviser Youtubes og politisk bortcensurering af alt, hvad der drager den officielle ulogiske og uunderbyggede fortæling om covid19 i tvivl. Han påviser, at USA er blevet som Kina.

Åbenbaringen og Orwells “1984” udfolder sig for vore øjne.