Kristi Opstandelse Er Videnskabeligt Bevist

Fremhævet

Torino-Ligklædet: Kristi Opstandelse Videnskabeligt Bevist – Genkomst Garanteret

Vi er kommet dertil, at 2000 års tro på Jesus Kristus og hans lære er forduftet op i den blå luft som følge af massiv påvirkning af den Nye Verdensorden, der har overbevist folk om, at de blot er intelligente dyr uden sjæle.

Og det er ulogisk
The Medical Daily 7 Oct. 2014 og The Telegraph 7 Oct. 2014 bringer videnskabelige beviser for, at bevidstheden lever efter indtrådt hjernedød!
Læs om hjernekirurgen Alexander Ebans efterdødsoplevelser i The Telegraph 19 august 2017.

Det første bevis på Jesu opstandelse kom gennem den forvandling, som Jesu disciple gennemgik fra at være kujoner til at være dødsforagtende missionærer i hele Romerriget. F.eks lod Bartholomæus sig tilsyneladende flå levende af de vilde armenere.

Uanset, hvad folk tror: Hvor der er love/naturlove, er der en lovgiver. Når man ser på skabelsen og naturlovene, må man konkludere, at det er ulogisk ikke at antage en enorm superintelligens: “Gik alle konger frem på rad, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde” (Brorson i ophavsrettens hellige navn). Selv verdens førende astrofysikere indrømmer, at det er absurd at diskutere skabelse uden Gud. For hvor kom den lille bitte subatomare partikel fra, som eksploderede i the Big Bang og blev til universet fra?
Fænomenet “intelligent design” er i sig selv et gudsbevis. Selv ateisten Charles Darwin indrømmede, at han ikke kunne forklare, hvordan den første levende celle kom ind i verden.

Det fysiske bevis på Kristi opstandelse: Torino-liglagenet

Torinlagenets 3-dimensionale fotografiske negativ af en romersk korsfæstet mand fra Jesu tid bekræfter i mindste detalje evangeliernes passionsberetninger og dermed evangeliernes pålidelighed. Det beviser Kristi opstandelse og dermed guddommelighed og troværdighed.

Det herunder viste ægte Liglagenfoto fra oldtiden er garanten for Kristi genkomst og den “Nye” Verdensordens endeligt – for det stammer bevisligt ikke mennesker, men fra Gud.
Det viser, at Kristus i opstandelsesøjeblikket har udsendt en enorm stråling, der har efterladt hans 3-dimensionale fotografiske negativ. Pia 1898

Flg. stammer fra 2 deltagere i STURP, dvs. Shroud of Turin Research Project, Kenneth Stevenson & Gary Habermas, Borgens Forlag 1982. I 1978 fik 40 videnskabsmænd lov til i 5 dage at undersøge lagenet.

Stevenson & Gary Habermas skønner på s. 136 forsigtigt, at der er en sandsynlighed på 1: 82 900 000 for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus. ” Statistikere ved Universitetet i Torino kom frem til en sandsynlighed på 1:221 milliarder for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus.
Men hvis man i medierne hører noget, er det i regelen bortforklaring, skønt alle videnslabsgrene er enige om, at ligklædet er ægte.

Billedet herover bringes med tilladelse fra STURP fotograf Vernon D. Millers hjemmeside og viser, at negativet af det 3-dimensionale foto vist på bloggens header i virkeligheden er et positiv!

Billeddannelsen er foregået i de yderste taver af liglagenets hørfibre. Ligklædet viser fotos af både mandens forside og bagside med mærker efter piskeslag med romersk kat, der rev kødstumper med ud. Normalt fik delinkventen 40 slag – men denne mand fik 120 slag (og dermed blødning i brysthulen – hvilket har fremmet hurtig død).
Mærker efter tung tværgående genstand på ryggen. Mest bemærkelsesværdigt: Naglerne er drevet gennen håndledene – ikke gennem håndfladerne som på krucifixerne. Håndledsfiksation ville ikke være holdbar, manden ville falde ned og kun hænge fast i fodfiksationen.

Ægte blod type AB (holdt sig p.g.a. højt serum-bilrubin efter stress og det sete spydstik mellem højre 5. og 6. ribben og som i størrelse svarer nøjagtigt til den romerske lanse.
Hudafskrabning på højre knæ efter fald, kransformede mærker i panden efter stik. Manden er død – har dødsstivhed. Han har en plade på halsen.


En forsker har fundet, at der står “nun aleph ayn” derpå, hvilket betyder “Lam” – betegnelsen for Kristus i de første århundreder efter korsfæstelsen.

På begge sider ses mellem kinder og hår en brede mørk strib. Den svarer til et klæde, der skulle holde den dødes underkæbe fra at gabe. Dette klæde kendes nu som Oviedo- sudariet.

Svarende til ansigtet er der et
svagt billede på ydersiden – på de mest overfladiske taver. Der er ikke noget billede i den mellemliggende del af hørtrådene.

STURP-videnskabsmændene blev nægtet prøve af ligklædet til C14 analyse.

Vatikanets pludselige C-14 bestemmelse i 1988 forbigik alle videnskabelige protokoller – og dens datering til middelalderen er forkert – sammenholdt med beviser, der henfører det til oldtiden og her. Tekstilstudier af fotos af det undersøgte stof stammer iflg. Europas førende tekstilekspert ikke fra Torinolagenet (Holger Kersten & Elmar Gruber, Langen Müller Verlag 1992).
Vatikanet har kategorisk nægtet tilladelse til fornyet prøvetagning. I 1989 fik Prof. Gonella, der var videnskabelig rådgiver for kardinalen i Torino, af 
statistikeren van Haelst (s. 3 – nu naturligvis slettet) forelagt mindst 3 alvorlige divergenser mht. oplysninger om størrelsen af de 3 strimler, der var skåret ud af Ligklædet til analyse. Gonella blev rasende og skældte projektleder, Dr. Tite, British Museum, ud i meget grove vendinger. Prof. Gonella sagde, at “Kirken blev afpresset af en række personer, som gjorde alt for at få os til at sige nej; vi skulle sige, at vi ville være bange for resultatet af analysen. Laboratorierne optrådte meget dårligt. Jeg protesterer stadig mod deres absolutte mangel på videnskabelig professionalisme. Jeg har fortalt dem lige op i deres ansigter, at de er mafiosi!“ 
Efter sin pensionering, erklærede professor Gonella, at han betragtede 
Ligklædet i Torino som autentisk. “C-14–testningen blev udført uden behørig  omhu”! Ingen af de anklagede reagerede mod disse alvorlige beskyldninger.

Liglagenets historie er klarlagt af historikeren Ian Wilson: Disciplen Thaddæus bragte liglagenet til kong Abgar V af Edessa – nu sydlige Tyrkiet efter mulig brevveksling med Kristus. Herfra blev det ført til Konstantinopel, hvor det blev udstillet hver fredag. Men under det skandaløse 4. Korstog blev det af en tempelridder bragt til Frankrig. I 1357 blev det udstillet i landsbyen Lirey af enken efter Oriflamme bæreren i det berømte slag ved Azincourt (Shakespears Agincourt), Geoffroi de Charney, en nevø til tempelriddernes sidste skatmester, der blev brændt i 1314 af kong Philip den Smukke efter ordenens opløsning. Herfra overtog Huset Savoyen liglagenet. Det var udsat for brand i 1532 – hvilket har efterladt de brune mærker på lagenet. Derefter flyttet til domkirken i Torino.

Den danske læge Niels Svensson er medlem af videnskabsakademiet omkring Torinoligklædet. Han har skrevet bogen “Det Sande Ansigt“.

Det er min erfaring, at folk er ligeglade med dette bevis på Kristi guddommelighed. For folk er ligeglade med Kristus.

Tro det eller ej, kære læser. Men ingen kan forklare, hvordan dette billede er opstået.

Det itaienske Videnskabernes selskab ENEA har eftergjort billedgivningstekniken med verdens stærkeste UV-laser. En sådan eksisterede ikke i oldtiden, hvorfor ENEA kalder fotoet overnaturligt

Fremhævet

Den Nye Verdensorden Styres efter Bibelens Dommedagsprofetier: Chabad Lubawitsch

“Dit folk er aldrig blevet klar over, at vi kun tilbyder værdiløst kram, som ikke kan tilfredsstille. De køber det,   spiser det og er ikke mætte. Vi præsenterer (også) noget andet. Vi har et uendeligt antal ydre adspredelser, i et sådant omfang, at livet ikke igen kan vende sig indad for at finde sin egentlige opfyldelse. Man er blevet afhængig af vores medicin, gennem hvilken vi er blevet jeres absolutte herrer … “

“Vi har konverteret folk til vores filosofi om at få og erhverve, så de aldrig bliver tilfredse. Et utilfreds folk er bonde i vores skakspil om verdens erobring. Således søger de altid og er aldrig i stand til at finde tilfredshed. I det øjeblik de søger lykke uden for sig selv, bliver de vores villige tjenere.” (Illuminat-jøde Harold Rosenthal)

*

Siden 2. Verdenskrig har truslen om menneskehedens udryddelse i en atomkrig svævet over os. Atombomber i en øst og en vestblok har muliggjort dette. 
Hidtil har terrorbalancen holdt stormagterne i skak. Men mange frygter, at en tilfældighed kan udløse katastrofen. 

Intet kan være mere forkert! “I politik sker intet tilfældigt. Hvis det sker, kan man vædde på, at det var planlagt således”, som illuminat og frimurer Franklin D. Roosevelt sagde. Se Illuminaten, satanisten og frimurerguruen, Albert Pikes, plan for 3 verdenskrige som vej til den Nye Verdensordens (NVO) mål: den kommunistiske énverdensstat (Åbenbaringen kap. 13). 
William Carr beskrev, at ud over Pike´s omdiskuterede brev til Mazzini i 1871 om de 3 verdenskrige, pukkede Pike også derpå i sine og hans Palladium Rite logebrødres forelæsninger (s. 84).

Kristi genkomst er kernen i kristendommen. Uden Kristi opstandelse og løfte om hans genkomst ved verdens fastsatte ende (bl.a. Matth. 24, AgG 1:11) ville der ikke have været nogen kristendom

Den Nye Verdensorden (NVO) – City of Londons Bankiers´ kommunistiske énverdensregering/globale Sovjet-Union.

NVO er farisæernes ældgamle bestræbelse på at gøre Israel til verdens hersker. Den bygger på den hadefulde jødiske Talmud og her og Kabbala, som Zions Vises Protokoller, der aldrig er blevet påvist at være fakes. Faktisk skriver den respekterede rabbiner Marvin Antelman – se s. xviii. – at Protokollerne er forfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg m. fl. Protokollerne er et rystende koncept for den diktatoriske jødiske énverdensstat. 
Disse herrefolks-skrifter ser jøderne som universets centrum og mener, at vi goyim (kvæg) kun har én eksistensberettigelse: at tjene jøderne.

NVO vender vore vante forestillinger på hovedet: Ondt er godt, godt er ondt. Løgn er sandhed, sandhed er løgn – “fake news”. Lucifer/Satan er skaberen, “Gud er Djævelen“.

Den sønneløse Allah, der sværger at ville dræbe alle, der siger, han har en søn (f.eks. sura 9:5), gøres helt ulogisk identisk med Jesu Kristi Far som den “ene gud” o.s.v. Og illuminaterne ejer/kontrollerer medierne og hjernevasker os derigennem:

EU er NVOs foreløbige model – og skal lede NVO udbredelsen.

I sidste instans bestemmes tidspunktet for verdens undergang imidlertid af verdens Skaber, Jesu Kristi Far, der i Bibelen nøje har forudsagt den – men ikke hvornår. IKKE ENGANG KRISTUS KENDER DEN DAG. Ingen stormagt kan udvirke en global atomkrig, medmindre Gud, Universets skaber og Jesu Kristi Far, tillader den, som profeterne siger (bl.a Jeremias 25, Esajas 17, Ezekiel 38,39), og som Kristus siger i evangelierne (Matth. 24).

Hvordan kan man nu være sikker på, at det vil ske, som profeterne og Jesus forudsagde?
Der er en lidet kendt jødisk farisæer-dommedagssekt ved navn Chabad Lubavitch med ét eneste formål: At fremskynde opfyldelsen af Bibelens dommedags-profetier. For deres messias, den nu afdøde Rebbe Menachem Schneerson, skal ang. komme som ben David for at gøre Israel til verdens hersker. Men først skal ben Josef komme og forberede vejen for ben David gennem Harmageddon – som historikeren Wolfgang Eggert har vist og her og.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Iflg. bl.a. Wolfgang Eggert er hovedaktørerne i City of London, Chabad Lubavitch-marionetterChabad Lubavitch ser Rothschilds som idealistiske næstekærlige jøder, og Daniel A. Rothschild priste  og var engageret tilhænger af Chabad.

Denne sekt står over frimureri og City of London

Den Nye Verdensordens okkulte kræfter i Chabad Lubavitch´s tjeneste styrer vore politikere
Chabad hersker i både Kreml og Det Hvide Hus, hvor Trumps datter og svigersøn er chabadnikere og her

HØR EN CHABAD LUBAVITCHER RABBI PRALE AF, AT HANS SEKT SIDEN DEN RUSSISKE REVOLUTION HAR BEHERSKET OG BEHERSKER RUSLAND!

 Jøden Putin og her blev opdraget af farisæere/talmud-jøder. Han udnævnte sin chabad rabbi, Berel Lazar, til Ruslands overrabbiner – meget mod det jødiske flertals ønske. Og blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge
En Royal Arch frimurer hævder at have salvet Putin til illuminaternes messias i 1993 – se 9. Februar kl. 01:57.

Illuminaternes arbejsmetode: Illuminaten Hegels dialektik
Men hvordan kan 2 Chabad Lubavitch-styrede lande være dødsfjender, der kan starte 3. Verdenskrig?
Svaret er, at de og deres nye verdensorden styres efter Hegels dialektik i et drama, hvor begge sider er ansat som skuespillere i modsatrettede roller: 1. Tese (skab et problem). 2. Antitese (skab modstandere af problemet 3. Syntese: Slip Helvede løs for at eliminere problemet med antitesen. 4. Syntesen bliver ny tese o.s.v., f.eks.: Tese: nazisme, antitese: Sovjet-kommunisme. Syntese: Israel gennem 2. verdenskrig. Israel ny tese med islam som antitese. Forventet ny syntese: Albert Pikes kommunistisk-luciferiske NVO-énverdenstat.

Illuminaterne startede med den Franske Revolution og har siden været bag langt de fleste revolutioner. Illuminaterne incl. City of London-bankierne var/er frankist-satanister, og her, der dyrker “den hellige synd” som vej til forløsning, et begreb, som Sigmund Freud og Frankfurtskolen bag 68-er revolutionen hyldedeDette begreb ligger bag den ellers uforståelige styring af verden bort fra Kristi lære i retning af kaos.

Rothschilderne er “fromme talmudister” – se hvad det betyder – og har altså Lucifer som Gud iflg Kristus (Joh. 88:44, Matth, 23:33).

Da frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her samt luciferianisme og her og her – og vore toppolitikere, incl. Trump og Putin, alle synes at være frimurere, er det utænkeligt, at nogen global katastrofe vil opstå uden jødisk kommando fra City of London samt Chabad Lubavitch.

For frimureriet styres af City of London gennem superloger.  Cecil Rhodes´og the House of Rothschild´s Round Table delte sig i den britiske Chatham House (RIIA) og USAs Council on Foreign Relations (CFR), der dikterer USAs udenrigspolitik, og hvis formål er én-verdensstaten , som CFR vil styre efter David Rockefellers studier!

I 1871 blev USA gennem Washington DC forfatningen, der blev påtvunget et fallent USA efter borgerkrigen som betingelse for lån i London, City of Londons corporation/vasal, der bruges i militært øjemed. Helt i lommen på City of London kom USA, da Rothschilds og Rockefellers agenter i 1913 ved et kup indførte USAs centralbank, the Federal Reserve (FED). Siden 2012 har Rothschild og Rockefeller fusioneret deres økonomiske aktiviteter.

F.ø. var USA fra begyndelsen stiftet af frimurere  som Den Nye Verdens Orden)USAs Storsegl er efter alt at dømme en gave fra Rothschild – en påmindelse om at færdiggøre toppen på herskerpyramiden i Folkehavet. For at minde amerikanerne derom, ses seglet på alle 1-dollarsedler. 
Under pyramiden står: Novus Ordo Seclorum: Den Nye Verdensorden. Kan også oversættes: århundreders Nye Orden – man tænke på Hitlers Tusindårsrige.

I dag er EU-Kommissionen en corporation/koncern under Chatham House.

Rothschilderne har i de sidste 100 år været de egentlige verdensregenter gennem deres centralbanker (se år 1930. Carroll Quigley var insider), der trykker vore penge ud af den blå luft, låner dem til vore regeringer, der bliver mere og mere forgældede – må oven i købet låne til at betale renterne. Skyldner er kreditors lydige slave. Yderligere statslån fra City of Londons Wall Street investeringsbanker underkaster os mere og mere.
På et tidspunkt angav Rothschild & Sons på deres hjemmeside at være den danske regerings eneste finansielle rådgiver. Vi skyldte (City of London) 427 milliarder kroner i 2o17.

Som Nathan Rothschild skal have sagt: “Jeg er ligeglad med hvilken marionet de sætter på Englands trone til regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den, der kontrollerer Britanniens pengeforsyning, kontrollerer det britiske imperium; og jeg kontrollerer den britiske pengeforsyning” (ejer Bank of England)

Rothschilderne var bag både 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig samt den Russiske Revolution. Ligeledes oprettede James de Rothschild staten Israel (se årene 1895-1957) via sine zionister med Illuminat-FNs hjælp. Hans sekretær, Theodor Herzl, lancerede i 1897 planen om at alliere sig med antisemiterne (Hitler og IG Farbens jøder, se kap. 2, der drev Auschwitz) for at jage de uvillige jøder til Palæstina – Se Diaries of Theodor Herzl 83-84.

Tegnene på Kristi Genkomst 
DEN DAG KENDER INGEN – IKKE ENGANG KRISTUS SELV 
Jesus Kristus talte i Matth. 24 om tegn, som alle skulle kunne se, på hans forestående genkomst: 
1) Folk, der påstår at Kristus allerede er kommet: Men han siger: “Tro dem ikke! Når jeg kommer skal det være som når lynet lyser op fra øst til vest”. Mange påstår at Kristus er hemmeligt kommet.
2) “Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige”. Hvilket så rigeligt sker nu.
3) “Store jordskælv skal der komme”. 
Det har der altid gjort, men 2) og 3) forudsætter massekommunikation.
4) “Kristenforfølgelse, hvor kristne bliver dræbt eller kastet i fængsel”. Kristne er i dag verdens mest forfulgte mennesker. 
For Illuminaternes mission er at udrydde alle mindelser om Jesus Kristus og hans lære i deres luciferiske herres tjeneste.
5) “Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste”. I Vesten er kriminalitet og vold/voldtægt nu så almindelig, at politiet ikke mere kan følge med – og det bliver med ukristelig (2. Johannes 1:7-11) muslimsk masseindvandring blot værre og værre – for der er proportionalitet mellem antallet af muslimer og volden i et samfund.“Men den, som holder ud til enden, skal frelses”.
6) Kristi genkomst skal ske, “når dette evangelium er prædiket for alle folkeslag”. Det er sket – omend de fleste har forkastet det – og det dekadente Vesten gør det i meget udstrakt grad.
7) “Menneskene frådser og horer ligesom i Noas dage og sanser intet, før undergangen er over dem”.
I Matth. 5:17-21 bekræfter Kristus de 10 bud og gyldigheden af profetierne. Mere bekræfter han ikke af det Gamle Testamente.
8) Mange bibelprofetier henviser til en kommende verdensomspændende katastrofe, der kun kan udlægges som en sidste verdenskrig. Især Jeremias 25 (Atomkrig?) samt Åbenbaringen, hvis kap. 9 måske omtaler 2. verdenskrig: Uhyrer med brynjer i det tyske flags farver ført af en “ødelægger” hjemsøger jorden i et antal på 200 millioner – svarende til Stortysklands, Italiens og Japans samlede befolkninger dengang.
Det er iflg. illuminaternes Georgia Guidestones målet at reducere verdens befolkning fra nu godt 7 millliarder til højst 500 millioner – dvs. en befolkningsreduktion på 93%.

Med klimaløgnen lægger illuminaterne op til, at mennesket er problemet i verden, som forkyndt i deres “First Global Revolution” s. 75 – udgivet af Rockefellers Club of Rome med en imponerendemedlemsliste. Og det problem skal altså løses radikalt.
9) Mest aktuel synes Esajas 17 at være, når det kapitel omtaler
Damaskus´undergang, så byen bliver en ruinhob for evigt og aldrig mere en by. Hvorpå umiddelbart følger Israels undergang ved invasion af en stormagt fra det yderste nord ført af Gog, fyrste over Rosj (Rusland i dag: Rossiya) – fulgt af bl.a. iranere (persere) og libyere – Ezekiel 38,39. Dette Israel er indsamlet, genoprettet og genforenet fra alle folkeslag – Ezekiel 35-37.

10) Men når så “ødelæggelsens vederstyggelighed står på hellig grund, skal der komme en stor trængsel, hvis mage aldrig har været i menneskehedens historie og som heller ikke senere skal komme. 
Sol og måne skal ikke skinne, himlens kræfter skal rystes, og alle jordens folkeslag skal jamre. 
Hvis ikke de dage blev afkortet – hvad de skal blive for de udvalgtes skyld – da ville intet menneske overleve”. Atomkrig?

Og så finder Kristi genkomst sted – og hans engle skal indsamle hans udvalgte, levende og døde, fra hele jorden. Derpå følger dommen over menneskeheden efter deres gerninger (Matth.25)

Meget tyder på, at Israels elite forudser Gog-invasionen: Israel forbereder et nyt Israel i Patagonien, hvortil eliten kan trække sig tilbage.

Gog-ivasionen som en jødisk rabi ser den

Svære Covid19-Vaccinekomplikationer Omtales Ikke i Medierne. Kinesiske Eksperter Fraråder Brug af de Gængse mRNA-Vacciner – Og Norge Advarer mod Vaccination med Dem af Ældre efter 23 Dødsfald

Det følgende er givetvis kun en brøkdel af de komplikationer, som de genmodificerende vacciner har afstedkommet.

MEN HVORDAN GÅR DET SÅ EFTER 2. SPRØJTE?
HVORDAN GÅR DET MED LANGTIDSVIRKNINGER?

INGEN VED DET! DYREFORSØG ER DROPPET. DE VACCINEREDE ER BIG PHARMAS FORSØGSKANINER

I NORGE ER 23 ÆLDRE DØDE AF KOMPLIKATIONER KORT EFTER COVID19-VACCINATIONER. NORGE ADVARER NU MOD VACCINATION AF ÆLDRE’. KINESISKE EKSPERTER FRARÅDER BRUGEN AF DE GÆNGSE mENA-VACCINER.

Brug evt, Google Translator

The Burning Platform:

The Bill Gates Effect: WHO’s DTP Vaccine Killed More Children in Africa Than the Diseases it Targeted.

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting the Pfizer Covid vaccine as her father says he ‘wants answers’.

Mexican doctor hospitalized after receiving COVID-19 vaccine.

Hundreds of Israelis get infected with Covid-19 after receiving Pfizer/BioNTech vaccine.

Wife of ‘perfectly healthy’ Miami doctor, 56, who died of a blood disorder 16 days after getting Pfizer Covid-19 vaccine is certain it was triggered by the jab, as drug giant investigates first death with a suspected link to shot.

75-year-old Israeli man dies 2 hours after getting Covid-19 vaccine.

Death of Swiss man after Pfizer vaccine.

88-year-old collapses and dies several hours after being vaccinated.

Thousands negatively affected after getting Covid-19 vaccine.

Hospital worker with no prior allergies in intensive care with severe reaction after Pfizer Covid vaccine.

4 volunteers develop FACIAL PARALYSIS after taking Pfizer Covid-19 jab, prompting FDA to recommend ‘surveillance for cases’.

Investigation launched as 2 people die in Norway nursing home days after receiving Pfizer’s Covid-19 vaccine.

Hundreds Sent to Emergency Room After Getting COVID-19 Vaccines.

U.S. officials report more severe allergic reactions to COVID-19 vaccines.

NHS told not to give Covid vaccine to those with history of allergic reactions.

COVID-19: Single vaccine dose leads to ‘greater risk’ from new coronavirus variants, South African experts warn.

CDC reveals at least 21 Americans have suffered life threatening allergic reactions to Pfizer’s COVID vaccine.

Woman experiences side effects of COVID-19 vaccine.

COVID Vaccine Side Effects More Common After 2nd Dose.

Bulgaria Reports 4 Cases Of Side Effects From Pfizer Covid Vaccine.

Two NHS workers suffer allergic reaction to Pfizer Vaccine.

Coronavirus Vaccinations Seem to be Causing 50 Times the Adverse Events of Flu Vaccinations after Just the First of Two Shots.

“I’m Just Not Buying It” – Jeff Gundlach Raises Questions About COVID Vaccine’s ‘95%’ Efficacy Rate.

Doctors Warn Side Effects From COVID-19 Vaccine “Won’t Be A Walk In The Park”

Professor Dolores Cahill: Why People Will Start DYING A Few Months After The First mRNA Vaccination.

What Vaccine Trials?

Det følgende er screenshots fra en Bitchute video: Covid19-vaccinerede fortæller om deres kvaler

Yeadon er tidligere vice-CEO for Pfizer

Bogstaveligt Rystende: Se, Hvad en Covid19 Vaccination d. 4. Jan. Gjorde ved Shawn Skelton

Shawn fik d. 4.januar en Moderns covid19 mRNA-nanopartikel-vaccination: Chorea Huntington-lignende sygdomsbillede pga. hjerneskade.
Videoen blev omgående slettet på Facebook. Medie-tavsheden umuliggør overblik over yderligere vaccineskader. https://www.bitchute.com/video/rFgx1HTEm9mv/

Men hvad med langtidsbivirkninger til vaccinerne? Dem kender ingen – for disse mRNA og DNA-genændrende vaccinationer er ikke prøvet før – ikke engang i dyreforsøg, som blev sprunget over i skyndingen”.

Hele menneskeheden er nu forsøgskaniner med vacciner med betydelige forventelige risici og her med vacciner, der gør vore celler til fjernstyrede chips, mod en formentlig overstået sæsoninfluenza 2019/20 – mens sæsoninfluenza 2020/21 nu florerer.

Rystende Video på Dansk: Hvad Stik-i-rend-pige Mette Frederiksens Destruktion af Danmark Virkelig Bunder i

Se på denne video naturen af stik-i-rend-pigen Mette Frederiksens & Co.s destruktion af Danmark. Og hun bliver for børn i Hostebro skole fremstillet som “verdens bedste statsminister”. Hvad hun måske også er – for de andre er mindst lige så rabiate.

https://www.bitchute.com/video/lE63FLu5shkY/

US-Demokratiets Død? Alt tyder på Bankelitens Super-agent Provocateur, George Soros´, Finger i Capitol Forestillingen 6. Jan.

FBIs Encyklopedi skriver, at agents provocateurs bruges aff samvittighedsløse orgnisationer – samt af FBI selv – til at begå kriminelle handlinger (og overbevisende give modparten skylden).

Man kan mene om den selv-erklærede ex-illuminat Alex Jones, hvad man vil: Men han kender alle de beskidte tricks.

D. 6. jan. 2020 strømmede Trump tilhængere ind i Capitol bygningen i Washington. Medierne beskrev det straks uden nærmere analyse som en voldelig indtrængen,af Trump-tilhængere, som opildmede af Trump udøvede vold og skød en politibetjent samt en kvinde.

Her bringer InfoWars en række phone-videos fra demonstrationen foran Capitol d. 7. jan.:
Det ser unægteligt mærkeligt ud: kampbevæbnede sortklædte militante med koben-jern, og det panafrikanske flag i spidsen, politi, der venligt inviterer demonstranterne ind i Capitol og danner espalier for dem, sortklædte, der forsøger at smadre panserglasset på Capitol, mens civiltklædte demonstranter  forsøger at afholde dem fra det osv.

Disse videoer bekræftes her

At Trumpstøtter skulle trænge in i Capitol og lave ravage og oven i købet skyde en person på det tidspunkt, hvor vicepræsident Mike Pence måske havde muligheden for at redde Trump for en tid gennem valg ved enkeltstater med hver en stemme (Contingent election by 12. Amendment) er så dumt, at det de facto udelukker, at Trump-støtter står bag

I 2017 overtog Donald Trump præsidentembedet i USA og straks lancerede Rothschildagent provocateur, George Soros, den såkaldte Lila Revolution, der gik ud på at bekæmpe Trump, der besatte vigtige regeringsposter fra Rothschildbanken Goldman Sachs, og med ang. russisk hjælp havde “stjålet” valget fra Hillary Clinton, Lynn de Forrester de Rothschilds hjerteveninde.
Og straks havde vi Hegels gammelkendte dialektik.: Trumps nationalisme mod Soros´internationalisme, kommunisme. En voldelig syntese kan derfor forudses.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Trump er i illuminat-frimurerklubben. Han konverterede til den jødiske dommedagssekt Chabad Lubavitch i 2017 ligesom hans jødiske datter Iwanka og hans jødiske svigersøn, Jared Kushner.

Hans brovtende væsen og mange afsløringer af uvidenhed samt direkte løgne har gjort ham upopulær hos mange. Men i modsætning til sine 3 forgængere har han været en fredspræsident – ikke startet en eneste krig men tværtimod vist vilje til at tilbagetrække tropper fra USAs folkeretsstridige militære eventyr rundt om i verden. Endv. har USAs økonomi trivedes under ham.

Bortset fra de to jødiske ledere i Repræsentanternes Hus, Pelosi og Schuumer we der nok ingen, der hader den i 2017 til jødedommen/Chabad Lubavitch “konverterede” Donald Trump som Rothschilds agent provocateur, George Soros.

Straks efter Trumps magtovertagelse startede Clintons sammen med George en purpur revolution od Trump

Om denne Purpur-Revolution skrev analytikeren Wayne Madsen profetisk: Clintons, som begge har modtaget millioner af dollars i kampagnebidrag og til den Clintons, som begge har modtaget millioner af dollars i kampagnebidrag og den korrupte Clinton Foundation.

Donationer fra Soros, var faktisk med til at lancere Soros ‘Purple Revolution’ i Amerika.

Den lilla revolution vil bekæmpe alle bestræbelser fra Trump-administrationens side på at modvirke Clintonsen og snart forhenværende præsident Barack Obamas globalistiske politik. Den lilla revolution vil også forsøge at gøre Trump-administrationen kort gennem Soros-stil gadeprotester og politisk forstyrrelse.

Open Society finansierer de voldelige Black Lives Matter. Men også de voldelige Antifas modtager indirekte støtte fra Open Society. Antifa bruger vold for at fremme deres internationalistiske, kommunistiske dagsorden.

Forinden havde Soros lanceret farverevolutionerne de White Revolutions in Russia,  the “Arab Spring”, Ukraine Revolutionen, Ferguson og Baltimore balladerne  samt sandsynligvis Charlotteville balladerne. Og her: Efter protesterne i Ferguson, Missouri, foretog Open Society Foundations flere investeringer – i alt 2,9 millioner dollars – for at hjælpe samfundsgrupper i Missouri med at fremme initiativer til at fremme politiets ansvarlighed . Dette supplerer indsatsen fra mange borgerrettighedsgrupper og andre fortalervirksomheder, der er bekymrede for disse begivenheder.
I begyndelsen af april var Open Society vært for en samtale med flere tilskudsmodtagere, der arbejder i frontlinjen i Ferguson

Soros´erklærede taktik er “chok-therapi” – som Soros erklærede at ville påføre det Rothschild-ulydiuge Tyskland, der ikke ville være betalingmester in en EU-fiskalaunion. Chokket kom i form af muslims masseindvandring i 2015. Soros indrømmede at være bagmand og financier af katastrofen.

Bortset fra de to jødiske ledere i Repræsentanternes Hus, Pelosi og Schumer er der nok ingen, der hader den i 2017 til jødedommen/Chabad Lubavitch “konverterede” Donald Trump og her som Rothschilds agent provocateur, George Soros. 

Venstre: Es Antifa-offer: En lovligt anmeldt SIAD demonstration i København: Allerede ved udstigningen fra deres bil blev demonstranter mod islam overfaldet af Antifa med jernstænger.

Det tyske SPDs ungdomafdeling JUSO er nært allieret med Antifa og sender bare bud efter dem og transporterer dem, når der skal optræde agents provocateurs.
I 2015 forlangte ballademagerne lønforhøjelse til 45 euro i timen

SOROS FUNDATION BETALEr FOR AKTIVISME MOD OMKOSTNINGER TIL MEDICINFORSKNING OG -UDVIKLING (F&U)
Open Society Foundations rekrutterer kreative kampagner til at “udføre engagerende offentlige handlinger, der udfordrer dominerende offentlige fortællinger, som retfærdiggør høje lægemiddelpriser og understøtter den profitmaksimerende model” af farmaceutisk F&U. Især leder de efter spaniere, grækere og folk fra Storbritannien.

Soros lejede ballademagere til at lave ballade i Ferguson og Baltimore.

Fra Florida til Ferguson og nu til Baltimore har George Soros ‘fonde været involveret i at sikre, at amerikanske borgere ikke kun er i stand til at overvinde racemæssige splittelser med gensidigt samarbejde, men at selv de racemæssigt isolerede deltagere ikke er i stand til at udrette noget substansielt.

Asia Times bragte i sommers en god orientering om Antifa og andre agents provocateurs, der har som formål at få opløst USA

Naturligvis benægter alle de illuminat-ejede medier Antifas deltagelse i Capitolballaden

På baggrund af ovenstående er det svært at tro, at der ikke har været de sædvanlige venstrefløjsballademagere involveret i samarbejde med politiet på Capitol Hill.

Alt dette viser demorraties død og en farlig fremtid som Rense.com viser med David Dees billeder, der viser stemningen hos en stor del af USAs befolkning

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er us-death3.png

Brother Nathaniel Kapner er virkelig opbragt, småbander og kræver udtræden af unionen af de Trump-loyale stater . Netop dette udløste den Amerikanske Borgerkrig 1861-65. Og Kapner er ikke alene.

I Russia Today 25. jan. 2012 kom Soros med dette profeti/plan:
Ifølge Soros er der ved at være en total klassekrig. Det amerikanske finansielle system vil fortsat blive hårdt ramt. På vej til et fuldt sammenbrud. Oprør vil ramme gaden, siger Soros, og som et resultat, ”Det vil være en undskyldning for at slå ned og bruge taktikker med stærk arm for at opretholde lov og orden, der, båret til en ekstrem, kunne skabe et undertrykkende politisk system, et samfund, hvor individuel frihed er meget mere begrænset, hvilket ville være et brud med traditionen fra De Forenede Stater.”
Den nylige vedtagelse af National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 og den foreslåede Enemy Expatriation Act, har allerede meget godt banet vejen for et sådant samfund. Under NDAA har den amerikanske regering lov til på ubestemt tid at tilbageholde og torturere amerikanske borgere, der mistænkes for terrorforbrydelser, uden nogensinde at føre dem for retten.

I DENNE STEMNING ER DER GROBUND FOR EN MEGET FARLIG UDVIKLING.

Og dermed har Trump vel udspillet sin rolle i illuminaternes hegelske slutskuespil: At skabe den splittelse i USA og verden, som gør det muligt at gennem føre FNs internationalistiske Agenda 2030 plan, den globale Sovjet-Union, ud i livet.
Allerede Tony Blairs taleskriver røbede, at Tony Blair og Gordon Broown ville denne splittelse gennem muslimsk masseindvandring.


City of London globalisterne har fjernet den en af hindringerne for en sådan plan: Den religiøse hindring, Jesus Kristus, til fordel for en globalistisk synkretisk verdensreligion med Jesuit-pave Frans som anfører. Nu står bare nationalismen som hindring.
Men globalisterne har tilsyneladende en grum plan for at fjerne denne sidste hindring.

Derfor Er Politikere og Medier Forhippede på at Vaccinere Os. Moderna: Covid19 Messenger-RNA Vacciner Gør Vore Celler til Styrbar Computer-Software – (Os til Roboter/Cyborgs)

Vaccinefremstiller Moderna praler nu ganske åbent af sin messenger RNA (mRNA) bedrift: Man kan og vil gøre vore celler til computer software og derigennem påvirke en hvilkensomhelst proteindannelse i vore celler ved at omprogrammere RNA, så cellerne kan styres centralt fra.
Og Moderna lægger ikke skjul på, at de kan skabe adskillige proteinmodifikationer i samme vaccine,

Allerede theosofisten Rudolf Steiner forudsagde i 1923 indsprøjtning af stof til at afbryde al forbindelse af åndelig karakter.

Moderna stræber efter genteknologi i sygdomsterapien. Men hvor længe bare på grund af det? Hvis verdensherskere fra NWO-Corona definerede modstand mod deres sataniske diktatur indledt af “Covid19” som en sygdom, ville det helt sikkert være muligt o profitabelt nu eller i fremtiden at bruge mRNA i hjernecellerne til at omstrukturere et par proteiner for at pacificere “patienten” og integrere ham i den passive fåreflok – eller endda udslette ham. Det skete på de psykiatriske hospitaler i Sovjetunionen

Hvem og hvad er Moderna?
Moderna blev grundlagt i 2010 med Noubar Afeyan, chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, som medstifter samt af andre ukendte. En af dem er Timothy A. Springer, der har „forbindelser“ til squalenfremstiller Glaxosmithkline og her samt Monsanto-Bayer. Bill Gates investerer kraftigt i Monsanto med dens cancerfremkaldende Round-Up (Glyphosat)

Hvem h0vedstifteren er, kan jeg ikke finde frem til. Afeyan var og er chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, der er Modernas moderselskab. Flagship har netop ansat en rådgiver for Bill & Melinda Gates Foundation samt tidl. vicepræsident for Rockefeller Foundation som cheftalskvinde og seniorpartnerMens hun var hos Rockefeller, ledede hun skabelsen af #Solvable, en global platform for der skulle kaste lys på FNs Mål for Bæredygtig Udvikling (Agenda 2030).
Hun har også været Bill Clintons sekretær… WOWW!!

Moderna websted
”Vi byggede Moderna på den antagelse, at brug af mRNA som medicin til en sygdom også skulle fungere for mange sygdomme.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet til at være ombytteligt knyttet til forskellige programmer. I vores tilfælde er “programmet” eller “appen” vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-rækkefølge, der koder for et protein.

Vores mRNA-lægemidler – “livets software”
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodestedet/regionen – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein.

Brug af disse instruktionssæt giver vores mRNA-testmedicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-rækkefølger, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-testmedicin.

Vores forskere beder om mRNA’er om et specifikt protein, og proteinmålet konverteres automatisk til en oprindeligt optimeret mRNA-rækkefølge Med vores Sequence Designer-modul kan man tilpasse hele mRNA’er fra 5′-UTR til den kodende region til 3′-UTR, baseret på vores konstant forbedrede interne viden.

Vi udnytter fleksibiliteten af ​​vores platform og den grundlæggende rolle mRNA spiller i proteinsyntese for at forfølge mRNA-lægemidler til en bred vifte af sygdomme.
Mens vores forskere udvikler nye mRNA-koncepter, kan de bruge vores egne systemer til at designe mRNA’er til forskning og test i løbet af få dage.

Vores egen serie af digitale anvendelser inkluderer et rækkefølgedesignermodul til tilpasning af et helt mRNA med kontinuerligt forbedrede regelsæt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-rrna.png

Forskningsmaskinen kan muliggøre parallel optagelse og design af flere mRNA-sekvenser ”.

Vaccinationerne er led i FNs Nye Verdensorden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-gates.png

Den russiske historiker Andrei Fursov, ser Bill Gates som en spytslikker, der prøver at sikre sig en plads i den kommende nye verden – regeret af Rothschild & Co. og hvor penge ikke længere betyder noget

Så hvad har Bill Gates, Microsoftstifteren, der nu bruger sin tid på at vaccinere klodens befolkning med invaliderende giftstoffer for?

tes er storaktionær i Rockefeller Foundations Monsanto – nu fusioneret med Bayer – et efterkrigsbarn af IG-Farben, der drev Auschwitz.

I juli 2020 lovede Gates os en 2. „covid19“-bølge, som vi nok skulle komme til at lægge mærke til. Et så sikkert opyldt profeti kan kun komme fra bagmanden selv.

Bill & Melinda Gates Foundation og Rockefeller Foundation har meddelt, at de vil danne en alliance for at bidrage til en “grøn revolution” i Afrika,
Denne konstellation udløste det, der er blevet kaldt Afrikas grønne revolution, en fiasko baseret på Monsantos hybride / ikke-reproduktiv GMO majs + Round-Up. Denne GMO er kendt som det ondes frøkorn, fordi fattige landmænd ikke har råd til at købe nye frø til såning hvert år.
Som et resultat begik 17.638 indiske landmænd selvmord alene i 2009 !

Jeg har skrevet før og her og her om den korrupte og brutale Monsanto-indsats. med Gestapo-metoder. Værst af alt er måske fremkaldelse af ​​fostermisdannelser i forbindelse med Monsantos og her største indtægtskilde, Round-Up, som nu siver ud i drikkevandet – og i øvrigt forårsager resistent ukrudt.

Tumors-Rats1

Derudover har prof. Séralini, Paris, fundet, at Monsantos Round-Up GMO forårsager lymfekræft. Syge arbejdere i USA får nu tilkendt erstatning af en californisk domstol.
Monsanto tvang redaktøren af ​​Food and Chemical Toxicology Journal,( bind 69, juli 2014, side 357-359) til at slette Séralini fagfællebedømte artikel om dette efter 1 år – hvilket forårsagede stor international vrede

Moderna og Pfizer opfylder Ncholas Rockefellers og hans Illuminat-kumpaners store drøm om at omforme menneskeheden efter deres ønsker – især at plante en chip i vores hjerne for at gøre os til styrbare chips i deres centrale computer. Disse frimureriske globalister vil have os til at blive posthuman og her. mRNA-vacciner er deres indgang til dette mål: at stjæle vores sjæle. De ønsker naturligvis at gøre dette ved at gøre os til posthumane robotter, cyborgs.

Se Ray Kurzweils vision om at fusionere den menneskelige hjerne med kunstig intelligens ved hjælp af gen- og nanochip-teknologi inden 2045. Kurzweil lover sådanne robotter virtuelt evigt liv – indtil en bombe udrydder disse menneskelignende fjernstyrede computermaskiner!

Proteinproduktion i celler er en meget kompliceret proces styret af RNA-genet – en reel demonstration af intelligent design fra den intelligente designer, skaberen.

Lyt til professor Stephen Meyer, der fortæller om livskoden, DNA, der genererer mRNA, og hvorfor forskere ikke accepterer det intelligente design, det er – eller læs her

MODERNAS OG PFIZERS mRNA-VACCINER ER BEGYNDELSEN PÅ EN YDERLIGERE OMDANNELSE AF VORES CELLER TIL COMPUTER-SOFTWARE, SOM ØNSKET AF NICK ROCKEFELLER. DERVED SKAL VI GØRRS TIL CHIPS, DER LYDIGT UDEN FRI VILJE STYRES FRA ILLUMINATERNES CENTRALE COMPUTER. DET ER DEN ENDELIGE UDELUKKELSE AF SKABEREN FRA VORES LIV.

PRÆCIS, DET ADVARES DER OM I OPENBARINGEN 13 – MED EN ALVORLIG STRAF (Åbenbar. 14: 9)

Covid19-regime. Igen 1933-34 Diktatur i Tyskland: Sandheden Skal Straffes

Først brændte de bøger – så folk.

Ifølge Angela Merkels nytårstale er følgende ”kynisk og grusom sammensværgelsesteori”!

Statssekretær Peter Tauber ser det endnu værre: ”At nægte vaccination og endda dæmonisere det er menneskefjendsk. Det er på tide at holde oplysningslampen højere igen for at lade lyset skinne (EU Illuminisme – s. 29 „Explanatory Statement“) så klart, at de mørke figurer forsvinder igen i hullerne, hvorfra (sic!) De kravlede. „

„Konspirationsteori“ er den afvisende betegnelse for ideologer og ignoranter, når man er skeptisk over for deres satanisme og her og her og her såvel som Johannes Ev 8:44 . Hvis en ideolog, en politiker, en journalist, der bestemt ved bedre, bruger dette dumme ord, ved man, at han er en del af den sataniske nye verdensorden og her.

Diktaturet eksisterer allerede i overflod som formuleret her:
RT.de 12/30/2020 :“Den regionale CSU-gruppe i Forbundsdagen opfordrer til en hårdere kurs mod kriminelle klaner, trusler, men også mod såkaldte
“Konspirationsteoretikere”
. Den regionale gruppeleder og tidligere forbunds-transportminister Alexander Dobrindt fortalte Münchner Merkur, at de ønskede en „omfattende offensiv for sikkerhed og orden„.

CSU-papiret er også viet til at beskæftige sig med konspirationsteoretikere“, der placeres i gruppe med kriminelle klaner og trusler. Det opfordrer åbenlyst til overvågning af „konspirationsextremister“ gennem hemmelige tjenester:
1 „Det føderale kontor for beskyttelse af forfatningen skal holde et meget nøje øje med radikale sidetænkere, QAnon og andre konspirationsextremister.“

Man skal være i stand til at „gå i fuldt omfang mod dem, der under dække af at udøve deres frihedsrettigheder virkelig ønsker at angribe vores demokrati“. Forfatningsbeskyttelsesrapporten bør også få et kapitel til målrettede falske rapporter og „konspirationsfortællinger“.

I de første reaktioner i de sociale netværk dominerer latterliggørelse og kritik. Brugere spurgte, hvor længe CSU havde været i regeringen for at gøre opmærksom på problemet med klankriminalitet. Andre mindede om nogle af CSU-politikernes anliggender og deres gode forbindelser i erhvervslivet. „

Det ville derfor være strafbart at skrive følgende: I den nye verdensorden er sandhed løgn og løgn er sandhed, godt er ondt og ondt er godt.

Covid19-pandemien er et nøjagtigt planlagt ideologisk bluffnummer:
En jødisk forfatter beskrev en Wuhan-koronapandemi for 40 år siden.
Event 201: En øvelse blev afholdt i Johns Hospital, New York, i oktober 2019 i anledning af det planlagte udbrud af en coronavirusepidemi.
Times of Israel: I Israel vidste man besked om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Dødeligheden af Covid19 influenza er den samme som i al anden influenza

Det er en ideologisk plan og her. Organisationen for global vaccination er her – ID2020 – og politikerne og medierne er så ivrige efter, at vi alle vil blive vaccineret – TV2 annoncerede ankomsten af ​​den første vaccine kl. 9.30 om 3 dage med messiansk jubel!
I Spanien ønsker de at registrere de farlige ikke-vaccinerede mennesker!

For det er jo en meget dødelig sygdom, har vi fået tudet hoverne fulde om !! I år døde 1226 mennesker med “Covid19 – – omkring 1644 i 2018 – på det tidspunkt i stilhed. Hvis vi overfører resultaterne fra Ekstrabladets fund i Italien, at kun 1% af de inficerede med Covid19 døde af A Covid19 – resten døde af en allerede alvorlig underliggende sygdom – så døde 12 mennesker AF Covid19 i 2020.

Nedenfor “Covid19” – dødsfald i DK 2020.

Ovenfor ser vi 2 bølger af influenza i det samme år – hvilket er meget usædvanligt: en der toppede i slutningen af ​​december og en anden som toppede i begyndelsen af ​​marts. De to toppe var forårsaget af to forskellige stammer af influenzavirus.

Hele den vildledende Covid-19-teaterforestilling har et beskidt formål:Den Globale Sovjet-Union, Agenda 2030:
Covid19-pandemien (2019/20 influenzabølge) er tilsyneladende forbi og erstattet af influenza 2020/21. Nu har de endda opdaget en ny mutation af en anden koronavirus til erstatning for den nuværende picorna, adeno- eller nogen af ​​de mange corona-varianter, som alle er mutationer: i historien er virusmutationer af denne art altid forekommet årligt.

Scenen er allerede sat: med Covid-19 er diktatur og censur allerede blevet genindført – som i 3. rige i 1933/34. Med de igangværende (unødvendige) nedlukninger transformeres vores samfund nu til proletariat. Elitens „proletariatets diktatur“ er et velkendt udtryk. Sovjetunionen var bare generalprøven.

Her erklærer Canadas premierminister, Trudeau, at Covid19-pandemien er den store mulighed for nulstillingen: FNs “Omformning af vores verden: Agenda 2030: Bæredygtig udvikling”, som er blevet vedtaget af 193 lande. Programmet er den globale Sovjetunionen.

WEF, Davos, forbereder den store nulstilling: Direktøren og præsidenten, Klaus Schwab, forudsiger en meget stærkere (af dem ligesom Covid19 pandemien) organiseret krise: Hackning af elnettet og al kommunikation.

Jeremy Jurgens, WEF CEO (video nedenfor):
”Jeg tror, ​​der vil komme en ny krise. Den bliver vigtigere. Den vil være hurtigere end hvad vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som følge heraf vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu større. „

Klaus Schwab, WEF-præsident (video ovenfor):
”Vi ved alle sammen, men er stadig ikke helt klar over, at det skræmmende scenarie med et større cyberangreb kan afslutte elektricitet, transport, hospitalstjenester og vores samfund som helhed.
I denne henseende ville COVID-19-krisen blive betragtet som en mindre forstyrrelse i forbindelse med en større cyberangreb.

Brug COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet drager, og hvordan vi kan forbedre vores beredskab til en mulig cyberpandemi.” (FN s WFP forudsiger svær hungersnød 2021)

Og vi – folket? Siger det samme som tyskerne i 1933-34: „Führer befal, vi følger“!

Autor: Ande

Ekspert-Info om Mulig Høj Covid19-Vaccinerisiko. Toksikolog Prof. Dr. Stephan Hockertz

TILFØJELSE: Sputnik News 2. Jan. 2021 BUENOS AIRES (Sputnik) – En læge i Mexico, der modtog Pfizer-vaccinen til COVID-19 coronavirus, er indlagt på en intensivafdeling med krampeanfald, åndedrætsbesvær og mulig encephalomyelitis, sagde landets sundhedsafdeling lørdag.

Den Nye Verdensorden indgives allerede i vuggen.
Som påvist beskytter mund-næsebind ikke mod virusinfektion

Covid 19-tragikomedien antager stadig mere groteske former: De dæmonbesatte bag den nye verdensorden har verden i et kvælertag med nedlukninger og isolation – tilsyneladende på grund af et ikke-eksisterende virus.
Og for at forlænge pinen, opfindes et nyt, 50-74% !!! mere smitsomt “virus” (B.1..1.7) med udsigt til flere tiltag (udgangsforbud?) iflg sundhedsministeren. Dog lover statsministeren bedre tilstande til påske – hvor sæsoninfluenzaen altid er aftaget, altså et selvopfyldende profeti.

Hør toksikologi/immunologiprofessoren Stephan Hockertz. i denne video: Covid19-virussen er aldrig blevet opdaget.

Sammenlign med US Sundhedsstyrelse CDC 13. juli 2020 s. 39 og 43: “Intet kvantificeret Covid19-virusisolat er forefindes” og Ekstrabladet 30. september 2020:Aktindsigtssvar fra Statens Seruminstitut: “Vi har ingen dokumentation for eksistensen af ​​et specifik Covid19-virus”.

Politikere og driver bruger med uendeligt kværnende religiøs fanatisme hjernevask-propaganda for vaccinationer med nye vaccinationsprincipper, som produceres inden for 3-4 måneder i stedet for de normale 2-4 år. Og med helt uforudsigelige bivirkninger.

Covid-vaccinationerne er meningsløse fra starten, antistoffer yder ikke tilstrækkelig beskyttelse – iflg. virologiprofessor Sucharit Bakhdi

Følgende er advarsel fra en gruppe læger med ang. lang vaccineerfaring

Kære patienter!
Kære ven!

I det sidste par uger har alle praktiserende læger fået flere meget vigtige
oplysninger og betjeningsinstruktioner vedr. de influenza og covid19-vaccinationer, der anbefales af regeringen:

Covid-19 vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen
1. Videnskabelig information om effekter, bivirkninger og risici af
genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat af forkortede testfaser
2. Erklæring om samtykke til vaccination og databehandling
3.Indlægsseddel Influvac Tetra influenza vaccination

Af Regeringen kræves med rette nøjagtig oplysning om nytte og risiko, inden den underskriver det informerede samtykke til vaccination, behandling og opbevaring af Deres personlige data.
Oplysninger om fordele og risiko ved vaccination er påkrævet. Man skal også FØR vaccination have læst og forstået indlægssedlen til vaccinen. (Se samtykkeerklæring).

Covid-19-vaccinationerne er nu overraskende efter den meget korte
Udviklingsfase på kun 9 måneder godkendt for et par dage siden i december 2020.
Vi sender de relevante dokumenter på forhånd, så man stadig FØR
vaccinationen har tilstrækkelig mulighed for at stille spørgsmål og gennemgå spørgsmålskataloget vedr. vaccinationsegnethed.

Vi er en stor gruppe af læger, der har mere end 4 årtier med praktisk erfaring
med vaccinationer, og som arbejder sammen med med internationalt anerkendte eksperter.
I henhold til vores lægeløfte og den hippokratiske ed er vi forpligtet til at
informere Dem om de tidligere kendte bivirkninger og mulige risici ved vaccinationen, inden De bliver vaccineret.

FLU-vaccination (information fra Influvac Tetra-indlægssedlen)
Effekt:

Fra 2. til 3. uge efter vaccinationen beskytter Influvac Tetra dem eller Deres barn mod fire virusstammer, der er indeholdt i vaccinen.
De eller Deres barn kan få influenza på trods af at være vaccineret, hvis De har været udsat for influenzavirus umiddelbart før eller efter vaccination.

Vaccinen beskytter ikke Dem eller Deres barn mod forkølelse (influenzalignende infektion).
Som med alle vacciner er det ikke sikkert, at Influvac Tetra vaccine
beskytter alle mennesker fuldt ud.

Bivirkninger
Da vaccineserum også indeholder antibiotika, æggehvide, certimoniumbromid, formaldehyd, aluminium og andre tilsætningsstoffer er ALLERGIER så som alvorlige allergiske reaktioner kontraindikationer. Nældefeber, angioødem (rødlig hævelse og udvidlse af små blodkar – særlig risiko for kvælning, hvis det optræder i strube og lunger) og chok kan forekomme. For dette er en medicinsk
nødpleje på stedet påkrævet!

Bivirkninger er lokale inflammatoriske reaktioner, feber, irritabilitet,
Døsighed, appetitløshed, hovedpine, diarré, opkastning, træthed,
Muskelsmerter, ledsmerter, generel utilpashed., Eksem, neuralgi,
ledsmerter og svaghed, rysten, tab af balance.


Risici
er for det meste neurologiske lidelser, især når disse viser sig at være permanente, og når disse ikke går over igen
Disse er anført i indlægssedlen som følger med (hvor mange får vedlægsedlen at se at se?).
Rystelser, smerter i det område, hvor en nerve udbreder sig (neuralgi), unormal fornemmelse ved berøring, smerte, varme og kulde (paræstesi), krampeanfald (forbundet med feber), neurologiske lidelser, der fører til stiv nakke, forvirring, følelsesløshed, smerter og svaghed i ekstremiteterne, tab af balance, tab af reflekser,
delvis eller total lammelse af kroppen
(Hjernebetændelse, nervebetændelse, og Guillain-Barré syndrom.

COVID-19 vaccination
Der er stadig ingen indlægsseddel eller informationsark til denne vaccination
men en videnskabelig publikation foreligger om effekter, bivirkninger og risiko ved genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat forkortet
Testfaser

Denne uafhængige produktinformation er tilgængelig for alle praktiserende læger og Apotekere i Østrig og Tyskland.
Indholdet af denne publikation er i skarp kontrast til regeringens mål om at skabe en “Omfattende testet, sikker, effektiv og godkendt COVID-19 vaccine til at levere “Covid-19-vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen (side 5)
Sammenfattende kan vi se af publikationen, at de EU-godkendte vacciner er hverken effektive eller sikre !!

I det følgende afsnit finder man et resumé af de vigtigste data.

De igangværende undersøgelser tillader ikke "steril immunitet" (den virkelige betydning af en vaccination) til Deres egen beskyttelse og beskyttelse af andre mennesker. 
Alligevel var - før godkendelse! - allerede 2,4 milliarder doser  købt på verdensplan af Vektorvaccine AZD1222 - inklusive ca. 400 millioner doser købt af EU-lande, inklusive Tyskland og Østrig.

HØJ RISIKO: For hver 543 frivillige med AZD1222-vaccinen var der 2 TILFÆLDE AF TVÆRGÅENDE RYGMARVSBETÆNDELSE. Det ville være 4.000 TILFÆLDE/MILLION - det vil  derfor medføreI ØSTRIG 32.000  STÆRKT HANDICAPPEDE, der tidligere var raske!

Evaluering af den accelererede kliniske fase I / II af  VIRUSVEKTORVACCINEN
AZD1222 FRA ASTRA/ZENECA / VACCITECH (randomiseret og enkeltblind) viste BLANDT 543 forsøgspersoner, der var vaccineret med det, en BETYDELIG OPHOBNING AF VACCINEBIVIRKNINGER sammenlignet med 534 forsøgspersoner, der fik en
godkendt meningokokvaccine (p <0,05).

VACCINERNE ER ENDNU IKKE TESTET FOR SIKKERHED!
Der er ingen toksikologiske undersøgelser af vaccineserum og de hidtil
ukendte tilsætningsstoffer.
Ansvaret for vaccineskader er uklart - det har vi lært af medierne.
FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERNE PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR VACCINESKADER. Ifølge oplysninger fra vores forsikring, er den medicinske ansvarsforsikring kun ansvarlig for medicinskfejlbehandling - men ikke i tilfælde af vaccinationsskader forårsaget af selve vaccinen.

Lægen er kun ansvarlig, hvis han ikke vedr. vaccinen oplyser om og afklarer  mulige bivirkninger og risici. 

VI ER UDSAT FOR BIVIRKNINGER OG RISICI - MEN DET KAN MAN IKKE LÆSE I NOGEN OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION.

Der er stadig ingen oplysninger på emballagen. De vaccinationslæger, vi nu leder efter, skal stille deres eget nødudstyr til rådighed, derfor også
være uddannet i akutmedicin og have en ansvarsforsikring fra ÄK
at fremvise. Ikke desto mindre blev det meddelt i medierne, at også paramedicinere vil vaccinere.

Der har ALDRIG FØR I MEDICINENS HISTORIE VÆRET GODKENDT EN NY VACCINE MED SÅ RINGE FORDEL/RISIKOPROFIL efter en gennemgangsperiode på kun 9 måneder
(Gennemsnittet er ellers 8 år).

Alle bør være opmærksomme på disse videnskabelige fakta og efter konsultation med huslæge, gratis og uden direkte eller indirekte tvang,  beslutte, om man skal lade sig vaccinere.

Vi går ind for en medicinsk kontrolleret vaccination skræddersyet til individets sundhedsstatus, indikation, kontraindikationer og fri vilje hos enhver personi overensstemmelse med kravene i vores medicinske løfte og den hippokratiske ed.
På vegne af alle kolleger ønsker vi Dem en fredelig jul og et godt år 2021

I hjertet bor lægen – fra Gud kommer han –  Medicinens adelsmærke er   NÆSTEKÆRLIGHED

Ekspertoplysninger om mulig høj risiko: Toksikolog Prof. Dr. Stefan Hockertz:

GLÆDELIG JUL

En gang i året er det, som om tiden står stille for en kort stund: Juleaften.
Der er noget, der binder os til noget større end de daglige bekymringer. Forspiste synger vi de sange og salmer, vi lærte at holde af som børn.
Tryllebundne stirrer vi ind i de levende lys på juletræet og tænker måske dybere end i hverdagens travlhed.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er julelys.png

Man kan henfalde til at mindes alle de mennesker, man har fejret jul sammen med – men som nu er borte. Og om lidt er det ens egen tur til at forsvinde fra jordens overflade. Og hvad så?

Eller man kan glemme alt det i glade venners og slægtninges lag: Lad os spise og drikke of være glade – for i morgen skal vi dø!

Man begynder måske at spørge, om det er os selv, vi fejrer – for mange har ikke andet at fejre. Og vil ikke have andet at fejre.
Man fylder så op med fantasifostre: nisser – mens man vender faktum ryggen

Fra Torinolagenet – Kristi ligklæde og her se denne blogs header: 3-dimensionalt fotografisk negativ = det Hellige Mandylion= Kristi unikke visitkort

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vrnon-miller-foto.png

I de sidste 50 år efter den undergravende Frankfurtskoles kommunistisk-freudianske 1968er sex-revolution har den skjulte fjende, der fører krig mod Kristus, julen OG menneskeheden, været fantastisk effektiv.

Den usynlige edderkop har omklamret os og skyllet vore vore sjæle ud med porno, vellevned, tomme sociale beskrivelser af ligegyldig og indholdsløs hverdagstrivialitet, endeløse krimifilm, ferierejser til sydens badestrande, kedsomhed i kortere og kortere arbejdstider, bekymringer pga. helt unødvendig coronapropaganda, omdefinering af moralitet: sandhed er løgn og omvendt, godt er ondt og omvendt, naturligt ser unaturligt osv.

Men først og sidst har vi denne Nye Verdensorden gennemført jesuit-talmudisterne Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds plan: Weishaupt skulle være en global anstifter af sammensværgelse. En afhandling, gør det imidlertid meget klart, at Weishaupts verdensforbedrende regeringsform – baseret på hans personlige tilgang – skulle udvides til at omfatte hele verden. Illuminaternes  mål, sagde Weishaupt, var at få en én-verdensregering, at overlade eliten at regere verden og dermed forhindre fremtidige krige.

Dette skulle lykkes i hemmelighed ved manipulerende, autoritær opdragelse af det enkelte menneske – således at Weishaupt kunne sende en sværm af ens tænkende og handlende elever ud i verden som ledere – især af magthaverne. Han troede, han kunne skabe en verden af lyksalighed for alle gennem fornuften. Men først “skal vi skabe folk,” sagde han. Staten burde diktatorisk være formynder indtil alle faldt i søvn efter at være blevet hjernevasket, så regering var overflødig.

Efter Wilhelmsbad Konferencen i 1782, infiltrerede illuminaterne frimureriet, der styrede den Franske Revolution – især aktive i Scottish Rite.

Weishaupts 6–punktsprogram: 1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al (kristen) religion er godt på vej til at være opfyldt..

Efter lukningen af den oprindelige Illuminatorden i 1790, skrev Weishaupt ifølge David Allen Rivera: “Med denne plan vil vi lede hele menneskeheden. På denne måde, og med de enkleste midler, sætter vi menneskeheden i bevægelse og flammer. Stillingerne skal tildeles og arrangeres, så at vi i al hemmelighed kan øve indflydelse på alle politiske transaktioner.

Venstre: En af de 4 drager/djævlesymboler, der står i City of Londons hjørner

Grev de Virieu, en frimurer fra Martiniste-logen i Lyons, blev spurgt om illuminaternes Wihelmsbad kongres, da han vendte hjem, og sagde:”Jeg vil ikke betro dig det. Jeg kan kun fortælle dig, at alt dette er meget mere alvorligt, end du tror. Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.”

Kort og godt: Vi er manipuleret ind i denne fælde af sataniske kræfter. Vores vante verden rives ned om os – og meningsløshed er den narresut, vi får i stedet for den bevisligt opstandne Jesu Krist, julens fødselsdagsbarns, tilbud om meningsfyldt liv sammen med ham – ud over døden.
Men det tilbud gælder kun for den, som er hans efterfølger (Johs. 14:15,21. Matth. 25)

Torinolagenet p negativ foto.

Det er vor tids største tragedie: Julen har mistet sin oprindelige mening til fordel for tiltagende fysisk og åndelig fortvivlelse i satanisternes kaos og kirkens vildledende lutherlære og illuminaternes satanisme, der har erstattet Kristi lære.

Vil De lade Dem føre videre gennem coronaporten ind den Nygamle Verdensordens
stadig tiltagende Morads-Helvede og tortur?

Hvis ikke, har De kun et alternativ at holde Dem til: Julens fødselsdagsbarn.
Det kommer til at koste dyrt i dette liv – men har meningsfuld evighed foran. For ham, der har efteladt sit visitkort som vidnesbyrd om sin opstandelse fra de døde, 1800 år før fototeknikkens opfindelse, var og ER noget helt enestående.
Og han siger, at han vender tilbage, når vi har gjort jorden til det ultimative Helvede (Matth. 2¤, Lukas 21)
Covid19-Vacciner er Farlige Narresutter

Jeg sidder og hører TV2 d. 23.12.20: En opstemt, ja euforisk nyhedsoplæser spilder vores tid på at forkynde det glade julenisseevangelium om vor tids messias ´og verdens frelsers komme:Pfizer/Biontechs coronavaccine med ang. af klokkeslet og dato for ankomsten – hvorpå vi alle bør kaste os i støvet for vaccineforbryderen Pfizer. Ja sågar den tidligere Pfizer-chef advarer os imod vaccinerne.

Men samtidig kunne DR og Rigshospitalet bringe følgende meddelelse: “Danske patienter og læger har været med til at levere et vigtigt svar i jagten på at finde de bedste egnede nye behandlinger til patienter med COVID-19: Hospitalsindlagte patienter opnår ikke kortere indlæggelsestid og bedre forløb, hvis de bliver behandlet med antistofbehandlingen LY-CoV555. Det viser de første behandlingsresultater fra det største verdensomspændende studie i COVID-19, ACTIV, som syv danske hospitaler har bidraget til. Resultaterne er publiceret i det meget anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine”.

Hov!!! Ingen virkning af covid19-antistof?!!!

Men vaccinationers formål er netop at fremkalde antistofdannelse gennem dede helt nye og efter alt at dømme farlige vacciner, der nu som erstatningsreligion fejres som den egentlige jul, der er aflyst pga. frygt for en sæsoninfluenza 2019/2020, kaldet covid19. Den nye Verdensorden og her forudsætter afskaffelse af alle mindelser om Jesus Kristus.

Med kendskab til influenxzaepidemiers forløb taler alt for at covid19 er uddød pga. at vi har fået antoyisof imode den – som hvert år.

Nu har vi så sæsoninfliuenza 2020/21 ganske som hvert år

Figur 2. Influenzaaktiviteten i sentinelovervågning i sæson 2018/19 sammenlignet med de fem forrige sæsoner

Og så kan vi glæde os over, at kun 9 personer er døde AF den såkaldte “covid19”: Ang. ca 900 døde af influenzaen i år. Under hensyntagen til Ekstrabladets sonderinger er kun 1% daf patienter MED covid19 døde AF sygsdommen – resten var allerede døende. Dvs: i år er der døde 9 personer AF “covid19”.

I 2018 døde der til sammenligning 1644 MED indfluenza.
Smitsomheden af covid 19 var lav. D. 23. okt. havde kun omkring 0,36 % af Tysklands befolkning været smittet med covid 19 . Dødeligheden med covid 19 i DK var iflg Rigshospitalet 0.16% – som bed alle andre influenzaepidemier

Når jeg sætter covid i anførselstegn er det fordi, man ikke kan skelne mellem forskellige vira med den anvendte RT-PCR-metode. Det siger allerede metodens opfinder, nobelpristagr, prof. Kary Mullis . Endv. har et stort team af anerkendte virologer og læger netop lavet en grundig analyse af metoden: 10 grove fejl, der hver for sig diskvalificerer testen.

Nya Dagbladet har netop offentliggjort, at PCR-metoden ikke kan skelne mellem smitsomme vira og gamle virusrester.

Men når man nu med PCR-testen finder et sammensurium af de millioner af usmitsomme vira, vi kan have, kunne man i det mindste kvantitere testen som de kræver i Florida: og som præsident Trumps virusekspert, Fauci, anbefaler. Derved ville man kunne nøjes med at isolere 10% af smittebærere i stedet for hele samfundet. Jeg har skrevet derom til hvert enkelt folketingsmedlem, til Seruminstituttet , Sundhedsstyrelsen, medierne og Ugeskrift for Læger: Drønende tavshed i ideologiens navn.
Til samme adressater har jeg skrevet om PCR-metodens ubrugelighed – naturligvis med uigendrivelige links.

Iflg, WHO og præs. Trumps corona-ekspert, Fauci, smitter ikke-symptomatiske personer meget sjældent.

Det hele drejer sig om en ideologisk PCR-“epidemi” – og den til grund liggende virus er helt ligegyldig.
Det drejer sig om gennemførelsen af Den Nye verdensordens af 193 FN-lande vedtagne globale Sovjet-Union, dvs. Agenda 21/2030 og her og her


Diktaturet og censuren er med covid19 allerede indført. Og vi er tvunget til ensretning gennem bevisligt helt unødvendig maskebæring og kæmpeløgne.

Den Grønne Omstilling Kan Aflyses


Af Lektor emerit. v. Københavns Universitet, Niels Harrit.

Niels Harrit er mest kendt for sin opdagelse af nanothermit som årsag til World Trade center demolitionerne.

Eksperimentet er det vigtigste element i den naturvidenskabelige værktøjskasse.
Et godt planlagt og vel udført eksperiment har sin egen skønhed, fordi et klart
spørgsmål udløser et klart svar. Allerbedst skal eksperimentet være så enkelt, at alle kan acceptere den kvalitative information i resultatet.

Siden Charles (James) Hansen fra NASA i 1988 introducerede teorien om drivhuseffekten og kuldioxids evne til at tilbageholde varmeudstrålingen fra jorden, har man diskuteret, hvor stor en del af atmosfærens CO2, der hidrører fra menneskelig afbrænding af fossile brændstoffer.

Den mellemstatslige komité (IPCC) under FN har udelukkende baseret deres
anbefalinger på computermodeller, thi der har ikke været nogen eksperimentel mulighed for at efterprøve James Hansens hypotese.

Det er der nu. Eksperimentet er gjort.
I et halvt år har menneskelig aktivitet været væsentligt reduceret over hele kloden.
Store stater og samfund med fabrikker lukkede ned i foråret. Den globale rejsebranche er gået konkurs. Flyvemaskinerne står parkeret i kø på landingsbanerne. Til gengæld er der ikke så megen kø på motorvejen. Vi fik besked på at blive hjemme og arbejde derfra, hvis
vi kunne. Det gjorde vi, og det gør vi stadig.

Vi har – med andre ord – gjort præcis, som Greta Thunberg har sagt.
Det er eksperimentet.
Hvis Greta Thunberg og IPCC har ret, skulle denne massive opbremsning i
menneskelig udledning af CO2 umiddelbart føre til et markant reduceret indhold af kuldioxid i atmosfæren.


Mauna Loa observatoriet på Hawaii har foretaget atmosfæremålinger siden 1958.
Hver dag måles atmosfærens indhold af kuldioxid. Det kan følges på deres hjemmeside:
Kuldioxid-indholdet varierer med årstiden. Men for os er det kvalitative spørgsmål: Er CO2-indholdet i dag mindre end for et år siden?

Svaret er NEJ. Det er stadig på 410 ppm. Eller rettere, det er faktisk steget 2 ppm.

Et klart resultat af et klart eksperiment. Game over!

Klimaet forandrer sig, javist. Men menneskelig udledning af CO2 bidrager ikke til det store regnskab.

Vi kan nu igen trække vejret frit og udånde CO2 uden dårlig samvittighed.
Og ligeledes beroliget kan Greta Thunberg gå tilbage til fysiktimen.

Hvem kan tro, at det ene molekyle CO2 kan opvarme de omgivende 85.800 luftmolekyler?

Dette ville kun have været muligt for dem, der stadig husker Climategate-skandalen – og som havde læst tilståelsen fra den daværende formand for IPCC, Rajendra Pachauri, i The Times of India 2. Sept. 2010: “Klimaforskning er politisk bestillingsarbejde”!

Autor: