Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

“Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus, Johannes 14:30)
“Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finde troen på Jorden?” (Lukas 18:8).

Præsident Putin har skældt pave Frans ud for “at fremme til en politisk ideologi i stedet for at lede en kirke” og advaret om, at lederen af den katolske kirke “ikke er en Guds mand.” (Og det er Putin heller ikke).

*

Den globale politik karakteriseres af Illuminat/frimurer-aktivitet i retning af at skabe den farisæiske pengeelites antikristelige, kommunistiske og luciferiske en-verdensregering.

Og eliten lægger ikke skjul på, at den er i færd med at trodse Gud ved at genopføre Babelstårnet/én-verdensstaten:
T.v. en EU-plakat. Læg mærke til, at menneskene har firkantede hoveder: Block-heads – oversættes til folk med kyllingehjerner!
Det mener altså én-verdensbyggerne om os – og de har måske ret, da de kan bilde os alt ind gennem deres medier
.

Da nu elitens nye verdensorden er en stærkt Lucifer-relateret religiøs bevægelse og her. med det formål at fjerne al erindring om Kristus og hans lære – må Vestens kristne religion omdannes til noget, der ligner – men som er lige det modsatte af Kristi lære. Og her bliver paven afgørende.

Paven er helt på Illuminat/frimurer-holdet:

Paven er Jesuit. Jesuiterne er ophavsmændene til illuminatbevægelsen. Både Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild var Jesuiter og talmudister/farisæere. Og Illuminaterne overtog i 1781 kommandoen over verdens frimurerloger.

Som det fremgår af det følgende, er paven humanist. Sovjet-propagandaen påstod, at kommunismen var humanistisk. Disse humanister påstod at sætte mennesker i centrum og at Gud var død! -alt imens de sendte millioner i Gulag- og andre koncentrationslejre.

Pave Frans forlangte d. 2. maj 2019 et stærkt skridt mod globalisme og opfordrede til et “supranationalt, juridisk sammensat organ” ( = én-verdensregering) til at håndhæve FN’s mål for bæredygtig udvikling og gennemføre “klimaforandringspolitikker”.

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video.

I 1962-65 havde infiltrerende farisæer-“konvertitter” med hjælp fra frimurerpaven Paul VI indkaldt det 2. Vatikankoncil. Denne udgav den Nye Katolske Katekismus, der fordrejer Kristi lære. F.eks fortæller artikel 841, at Jesus de facto er helt overflødig: Muslimerne (og også jøderne) er angiveligt frelste gennem Abraham og hans velsignelse, som Gud nægtede at give arabernes/Muhammeds forfader, Ismael – 1. Mos. 17:17-21.

Under denne forestilling, nemlig i natten 28/29 juni 1963 blev der i det Paulinske Kapel i Vatikanet fejret en sort messe med deltagelse af Scottish Rite frimurere fra South Carolina.
Herunder kronedes Satan som den katolske kirkes overhoved og her. Pater Malachi Martin var øjenvidne og døde under mystiske omstændigheder!. Siden har ingen pave båret tegnet på at være kirkens overhovede: Tiaraen. Den tilhører nu Satan.

I 2014 bad Israels tidl. præsident og medlem af frimurer-kongelogen B´nai B´rith, Shimon Peres, Pave Frans om at overtage rollen som overhovede for den Én-verdenskirke, der er nødvendig for Én-verdensregeringen/-staten. Paven afslog ikke!

Denne én-verdenskirke og paven siger, at der kun er én gud. Paven skal nu begå det kunststykke at at få den sønneløse Allah til at være identisk med Jesu Kristi Far! Endvidere skal han få de polyteistiske hindu-guder gjort identiske med “den ene gud” og buddhisternes mangel på en gud osv.

Det tror han, at han kan. Siden 1986 holder paverne hvert år et 2-dages bønnemøde som led i deres Interfaith-religion, hvor ledere af alle verdens religioner beder i samme rum til “den ene gud”. Og de har utvivlsomt en fælles “gud”: deres frimurerlogers gud: Lucifer og her, som Jesus kaldte Satan. Frimurerlogerne er talmudisme/farisæisme for ikke jøder. Og jødedommens, dvs. farisæernes, gud er iflg Kristus Satan (Johannes 8:44)

Nu har Frans og Storimam al-Tayeb af al-Azhar undertegnet en fælles pagt om broderskab – fuldstændig ignorerende disciplen Johannes´ advarsel i 2. Joh. Brev 1:7-11 om, at den, der tager imod andre lærer end Kristi gør sig medskyldig i deres onde gerninger. Og Allah indrømmer at være den bedste bedrager (jeg tror, at han overgås af Paven), mens Jesus er sandheden, vejen og livet.

Her er et bud på, hvem Allah virkelig er

Nedenfor kalder paven denne genstand for hedensk tilbedelse for “Gud” det “det Absolute”.
Jesus Kristus nævner han ikke: I denne globale satans-religion der der naturligvis ikke plads for Kristus, der siger, at “ingen kommer til Faderen uden gennem mig” (Joh. 14:6).
Frans skal i virkeligheden afskaffe alle religioner og indføre frimureriets gud, Lucifer, som han i virkeligheden bekender sig til. Ovenfor viser han Satans horn-tegnet.

Trods floromvundne vendinger er det klart, at Frans ser nationalstaten som obsolet:
“Kirken observerer med bekymring genoptræden, næsten overalt i verden, af aggressive strømme mod udlændinge, især indvandrere, samt den voksende nationalisme, der forsømmer det fælles gode.
Enhver menneskelig person er medlem af menneskeheden og har den samme værdighed ( følgelig er ISIS-halshuggere, Gestpo, KGB’er Stasi-agenter medtaget)!
Vore forpligtelser over for migranter er formuleret i fire verber: at byde velkommen, beskytte, fremme og integrere. (Man kan tilføje et underforstået verbum: at ignorere deres kriminalitet).

Migranten er ikke en trussel mod værtsnationens kultur, skikke og værdier (De fleste muslimske lande var oprindeligt kristne!).
Jeg tænker bestemt ikke på en universalisme eller en generisk internationalisme, der overser individuelle folks identitet.”
(Selvmodsigelse)”.

Paven vil opdrage ungdommen til sin hedenske Nye Verdensorden CathInfo 12 Sept. 2019: Pave Frans inviterer verdensledere og unge til at komme sammen i Vatikanet den 14. maj 2020 til en begivenhed kaldet “Genopfinde den globale uddannelsesalliance.”

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video

”Aldrig før har der været et sådant behov for at forene vores bestræbelser i en bred uddannelsesalliance, til at danne modne individer, der er i stand til at overvinde splittelse og antagonisme, og gendanne strukturen i relationer med henblik på en mere broderlig menneskehed,” skrev Francis i meddelelse om om initiativet, der blev frigivet af Vatikanets pressekontor torsdag.

Ifølge et afrikansk ordsprog skrev Frans, ”Det kræver en hel landsby at uddanne et barn.” (Altså utopisk total ensretning/ væk med al individualitet o.a.). Når det kommer til opdragelse skal denne landsby først oprettes, begyndende med at rydde grunden for ”diskrimination”, og broderskab ”skal få lov til at blomstre.”

Ifølge paven omfatter dette ikke kun lærere, studerende og deres familier, men et bredere civilsamfund, herunder videnskab, sport, politik og velgørende organisationer.

En alliance, med andre ord mellem jordens indbyggere og vores”fælles hjem” (udtrykket stammer fra sovjet-diktatoren Gorbatjov) , som vi er bundet til at passe og respektere,” skrev Frans. ”En alliance, der skaber fred, retfærdighed og gæstfrihed blandt alle mennesker i den menneskelige familie, samt dialog mellem religioner.”
(Danmark har i 40 år vist muslimer masser af gæstfrihed og fået had og kriminalitet som tak” o.a.).

”Jeg inviterer alle til at arbejde for denne alliance og at være engagerede, individuelt og inden for vores samfund, til at pleje drømmen om en humanisme, der er forankret i solidaritet og reagerer både på menneskehedens ønsker og til Guds plan,” skrev Frans.

Ifølge en erklæring fra Kongregationen for katolsk uddannelse er initiativet et svar på en anmodning, der kom under flere møder, som Frans havde med forskellige personligheder i ”forskellige kulturer og religiøse tilknytninger”.

Erklæringen fra Kongregationen sagde også, at den nye uddannelsespagt sigter mod at helbrede tre ”brud”, der påvirker verden.
1. Den første er det, der adskiller virkeligheden fra transcendensen. I følge Vatikanet bør børn blive introduceret til “total virkelighed”, herunder åbenhed overfor det transcendente (Ikke Kristus, som han slet ikke nævner. Lucifer? o.a.), og helbrede en “lodret rift mellem mennesket og det absolutte.”

2. Det andet brud, som pagten skal hele, er “horisontal” mellem generationer, kulturer og i familien, med mennesker, der bringer forskellige kulturelle visioner og religioner, og med dem, der står overfor økonomiske, sociale og moralske vanskeligheder.

3. Det tredje brud er mellem menneskeheden og miljøet, med et presserende behov for at “skabe betingelserne for ‘økologisk medborgerskab”, der uddanner i “ansvarlig nøje, taknemmelig overvejelse af verden og pleje af fattiges og miljøets skrøbelighed .”

Et folk er det samme, ikke på grund af en enhed mellem sjæl eller mennesker, men på grund af det samme opholdssted, eller rettere på grund af de samme love og den samme måde at leve på, som Aristoteles siger i bog III af Politica ”( Om åndelige skabninger, a. 9, annonce 10).

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´Komme

The Jerusalem Post 28 Jan. 2010:

”En ny Amalek viser sig og truer endnu en gang med at udslette jøderne,” advarede premierminister Binyamin Netanyahu onsdag
”Husk, hvad Amalek gjorde mod dig,” advarede Netanyahu og citerede en passage fra 5. Mosebog.
”Jeg lover som leder af den jødiske stat, at vi aldrig mere vil tillade, at den onde hånd griber ind i vores folks og vores stats liv,” sagde Netanyahu.

Den iranske trussel gennemsyrede talerne og bemærkningerne fra mange af talerne under begivenhederne til minde om det tidligere Sovjetunions befrielse af Auschwitz for 65 år siden (Som blev drevet af jøderne fra IG Farbens bestyrrelse – se Chapter 2).

*

Den jødiske messias, ben David, vil ang. først vise sig ved Hamageddon – et gigantisk krigerisk blodbad i de sidste dage. Det farisæiske Chabad Lubavitch, der hersker både i Kreml og det Hvide Hus, har som hoved-punkt på dagspordenen at fremme Harmageddon og ben Davids (rebbe Schneersons) komme.

Netanyahu har de facto lovet rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal bane vejen for ben David

Men gør Netanyahu noget for at fremme messias´ genkomst – som han lovede sit idol, rebbe Scheerson?
Han er forpligtet til at bekæmpe “Amalek”, nu Iran! (se nendenfor). For at dette kan ske, må Israel gå under i krig iflg Chabad Lubavitch.

D. 27 Sept. 2019, Netanyahu : “Hidtil har vi navigeret i anliggender med ansvar på flere arenaer, til tider samtidig, men ikke hidtil i en omfattende konfrontation.”
Netanyahu har aldrig (før) omtalt en total krig som en tydelig mulighed.”

Mossads talerør DEBKAfile d. 10 Okt. 2019 , Netanyahu: “Israels dilemma, hvorvidt man skal iværksætte et forebyggende angreb for at afskrække Iran fra et missilangreb, ligesom Irans angreb på Saudi-Arabien, blev afsløret af premierminister Binyamin Netanyahu torsdag den 10. oktober ved en mindesmærke for faldne i Yom Kippur-krigen i 1973.

Muligheden for et forebyggende angreb nævnes meget sjældent offentligt af premierministeren, der også fungerer som forsvarsminister. Denne gang indikerede det, at Israel muligvis beslutter ikke at vente med et angreb, før de indleder et forebyggende slag mod missilbaser i Iran, hvor forberedelserne til at lancere disse våben mod Israel skrider frem.

DEBKAfiles militære kilder tilføjer: IDF-cheferne, der deltog i ceremonien, er fuldt ud klar over, at en forebyggende operation mod disse baser ville slippe en total Israel-Iran missil- og dronekrig løs, der kunne stå på i uger eller måneder, med dødbringende eskaleringer.

Irans satellitter, Hizballah i Libanon, irakiske shiitiske militser i Syrien og Irak og den palæstinensiske Hamas og Islamisk Jihad i Gaza, ville spille aktive roller i denne konflikt.

Netanyahu fortsatte med at hævde, at mens vi ikke ønsker at stå alene, må vi huske vores situation i krigen i 1973, da den amerikanske hjælp først ankom, da krigen næsten var forbi.

Premierministeren kan have fået opmuntring til sin kamptale fra begivenhederne frem til den tyrkiske operation i det nordøstlige Syrien onsdag 9. oktober. Ankara, Washington og Moskva var i tæt samråd forud for denne operation, men Teheran blev strengt udelukket”.

Men Netanyahu er i en slem knibe, som han personligt måske kun kan komme ud af gennem en krig:
“Bibi” Netanyahu står anklaget for korruption – og hans kone er netop kendt skyldig i korruption. Proceduren mod ham blev afsluttet for få dage siden – og Højesteret vil afsige dommen i slutningen af året. En tidligere israelsk premierminister, Olmert, måtte flere år i fængsel af samme grund. Dsuden kan Bibi ikke får flertalsregering uden Avigdor Liebermann, der vil slippe Israel løs på alle naboer straks for at gennemføre Storisrael. Så Bibi har grund til at være nervøs.

Måske håber Netanyahu gennem sin højttænkning at provokere Iran til at slå først -hvilket imidlertid ville betyde Israels øjeblikkkelige undergang.
Han ved, at han ikke kan skræmme Iran fra dets planer. Måske tænkte han højt for at lodde stemningen i Israel, før han skrider til handling?

Venstre: Israels Højesteret i Jerusalem er skænket af James de Rothschild og hans hustru. Dorothy, ligesom også Knesset-bygningen. På taget ses illuminatpyramiden, og bygningen er fuldt af frimurersymboler samt kunstværker fra den verden, som Rothschilderne de facto regerer gennem deres centralbanker.

Men der er endnu en farlig side ved Netanyahu i den øjeblikkelige situation:

HUSK AMALEK!

Amalek var en stamme, som lokkede israeliterne i baghold under Sinai-ørkenvandringen. Men Amalek har fået en langt dybere og bredere mening.
I dag står Amalek for Iran.

2. Mosebog 17:11-12: I kampen mod amalekiterne havde israeliterne fremgang, når Moses hævede sine hænder mod himlen – og modgang, når han sænkede hænderne. Derfor støttede Aron og Hur Moses´arme, og israeliterne sejrede.

AMALEK SKAL RYDDES AF VEJEN, FØR MESSIAS BEN DAVID KAN KOMME
Amalek-folket repræsenterer ondskabens ånd i verden, den urene orlah, den skal, der forhindrer lys fra G-d i at komme ind i verden. Dette forklarer, hvorfor navnet på G-d ikke kan afsløres fuldt ud, før Amalek er udslettet. Ved at kæmpe mod Israels seksuelle (= racemæssige) renhed forurener Amalek Israels moralske budskab, hvilket forviser G-d’s nærvær fra verden (“Sfat Emet,” Parshat Zachor, år 5664)“.

Erich Follath Spiegel online 22. juni 2009: Da den amerikanske forfatter og Israel-ekspert, Jeffrey Goldberg, for nylig bad en af Netanyahus fortrolige om at forklare denne fiksering på Iran, svarede han blot: “Tænk på Amalek.”

Dette er det jødiske begreb, der udgør en potentiel katastrofal parallel til den islamiske Haqqaniskole – et par spejlbilledebegreber, der kunne betyde krig. I bibelsk sammenhæng var Amalek Esaus efterkommer, som med sine stammekrigere fra Kanaan iværksatte et lumsk og uprovokeret angreb på hebræerne, da de var på vej til Det Hellige Land, Eretz Israel (anderledes sagt: de benyttede Israels strategi – et ganske vist mislykket forebyggnde angreb).

I bredere forstand henviser udtrykket Amalek til den eksistentielle trussel mod jødedommen til alle tider, under alle omstændigheder, og fra alle fjender. Torah, Devarim 25, femte Mosebog (ikke skrevet af Moses – men langt senere, formentlig af præster), lyder: “Husk hvad Amalek gjorde mod dig på din rejse, da du havde forladt Egypten – hvordan han uden frygt for Gud overraskede dig på marchen, da du var sulten og træt, og han huggede alle de sidste i din bagtrop ned. ”

Ingen jødisk generation får lov til at glemme konflikten med Amalek, fordi Amalek rummer det iboende onde og destruktive.
Kampen mod Amalek er enhver from jødes pligt, en “mitzvah aseh” eller befaling om handling. Ifølge visse fortolkninger af gamle skrifter er denne mitzvah mere vidtrækkende, nemlig et bud om at fjerne jødernes oprindelige fjender.

Rabbier som Bibi Netanyahu’s bedstefar lærte, og fortsætter med at lære i dag, at jøder er tvunget til at bekæmpe Amalekiterne, der konstant, som Goldberg udtrykker det, dukker op “igen i nye former”: Nebuchadnezers soldater og den spanske storinkvisitor, Tomás de Torquemada, Adolf Hitler’s bøller, og nu iranske hardliners, der sværger at ødelægge Israel. De, der ligesom Netanyahu, ser Irans nukleare program som Amaleks våbenarsenal, har ikke blot ret, men er forpligtede til at træffe forebyggende foranstaltninger for at ødelægge det. Ifølge jødiske apokalyptiske begreber, ville en jødisk stat ophøre med at eksistere efter et eventuelt iransk førsteslags-atomangreb. Med andre ord, det er bedre at angribe først i tilfælde af tvivl.

Ahmedinejad-president-iran-illuminati-sign-150

Irans tidligere permierminister Ahmedinejad gør dobbelt satanstegn. Tjener han og Netanjahu samme herre og mester? (se Albert Pikes brev til Mazzini).

OG DE IRANSKE HAQQANITER HAR SAMME DAGSORDEN

De såkaldte mahdister omkring Mesbah Yazdi og Ahmadinejad tror, at deres tolvte imam forsvandt fra jordens overflade i det 9. århundrede, fordi Allah den Almægtige skjulte ham for at sætte mennesket på en prøve. De mener også, at denne tolvte imam, eller Mahdi, vil vende tilbage til jorden, som Jesus vil, som alle muslimer ser som en vigtig forgænger for Muhammad. Mahdien vil efter deres opfattelse skabe et paradis på jorden for troende og fordømme gudsbespottere til evig forbandelse. Men han vil først vende tilbage, når verden har gennemgået en renselse, en hvirvlende, gigantisk udrensning.

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Yinon-planen om Mosebøgernes og Ezekiels (kap 47:13-20) grænsedragning og opfyldelse som springbræt til verdensherredømmet er zionismens livsfarlige drøm. Dens udgang er fastlagt i f.eks. Ezekiel 38. 39 (Gog/Magog), Lukas 21, Matth. 24, Jeremias 25.

Yinon-planen går ud på at splitte arabstaterne i små og svage enheder, som Israel så kan opsluge

Nedenstående kort blev publiceret i den jødiske New York Times. Screenshot fra ovenstående video.

1 Mosebog 15: 18-21”Den dag indgik Herren en pagt med Abram og sagde: ‘Til dine efterkommere giver jeg dette land fra Egyptens bæk til den store flod, Eufrat – keniternes land, kenizziter, Kadmoniter, hetitter, perizzitter, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites og Jebusites.”

The Chosen People“: Vi ved, at disse folk levede i det, der i dag er Egypten, Sudan, Libanon, Jordan, Syrien, Irak, en del af det asiatiske Tyrkiet, og naturligvis hele Israel, herunder Gaza og Vestbredden.

Denne kendsgerning tilføjer en anden dimension til løftet: Herren giver Abrams efterkommere land, der i øjeblikket er besat af andre nationer!

Venstre: Israel på Salomons tid. Det forjættede Storisrael.

Spørgsmålet opstår, hvordan Israel vil erhverve dette land – bliver det nødt til at invadere og erobre andre lande?

Herunder zionist-grundlægger Theodor Herzl´s opfattelse af Storisrael:

*
Gilad Atzmon er en kendt jødisk kritiker af Israel og zionismen

Gilad Atzmon 9 Oct. 2019: “Israel har alvorligt misforvaltet sin konflikt med Iran. I over et årti har Israel nådeløst truet og forsøgt at skræmme Iran. Irans svar har været effektivt: langsomt men sikkert omringede Iran den jødiske stat. Israel deler ikke en grænse med Iran, men Iran er til stede på så mange af Israels grænser. Dens republikanske gardes styrker er i Syrien. Hezbollah og Islamisk Jihad i Gaza og Vestbredden er pro-iranske.

En konflikt med Iran kan have dødelige konsekvenser for Israel. Israelske militære eksperter forventer, at en sådan konflikt ville udsætte Israels byer for at blive angrebet af tusinder af godt målrettede missiler og resultere i total ødelæggelse.

Det nylige angreb på saudiske oliefaciliteter opnåede en forbløffende præcision på mindre end en meter til trods for, at det blev lanceret650 miles borte. Det leverede en klar besked til Israel: Iran kan angribe ethvert mål i Israel fra det vestlige Irak med præcision og uden at blive opdaget (før det er for sent). Det beviste, at iransk teknologi ligger årtier foran alt, hvad Israel, Amerika eller Vesten disponerer over.

Det forekommer nu helt urealistisk at forvente, at Amerika handler militært mod Iran på vegne af Israel.

I øjeblikket bruger Israel de milliarder af dollars, det afpressede amerikanske skatteydere, til at opbygge et forældet anti-missilsystem, der i bedste fald kunne være effektivt mod tyske V2-missiler fra 1940-tiden.
Igen forberedte Israel sig på den forkerte krig.

Israel er helt uforberedt på den ødelæggelse, den har bragt over sig selv. Et rationelt sind ville forvente, at Israel overvejer sin taktik og søger fred med sine naboer og med Iran.
Men det ser ud til, at Netanyahu har til hensigt at følge den samme krigsførende høge-sti, der har gjort jødisk historie til et tragisk kontinuum”.

Altså er Israel allerede fortabt. Men Rothschilds (år 1895-1957) Israel og hans Jerusalem har vist sig at være hensynsløst. Som forhenværende general og forsvarsminister udtrykte det: “Israel må opføre sig som en gal hund”! Derfor kan det ikke undre, at Israel samarbejdede med USA om 11. sept. – som indrømmet i israelsk TV af en af disse Mossad-agenter og her.


Men i den forestående undergang har Israel en hævnplan: At bruge sine atomvåben mod alle Israels fjender – og Europa med, den såkaldte Samson Option.

Israels elite har for længe siden forudset/planlagt dette undergangs-scenario, som er forudsætningen for deres Chabad Lubavitch herrer og mestres messias´, ben Davids, komme – og sikret sig et nyt Israel i Patagonien.

Denne elite stod bag Holocaust og drev gennem IG Farben Auschwitz (Chapt.2) i forbindelse med deres stammefælle, Adolf Hitler og her samt hans jødiske håndgangne mænd, for at jage Europas jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – alt efter zionist-fader Theodor Herzls plan (se år 1897 og her (side 83-84). Som Netanyahu siger: Hitler ville ikke udrydde jøder, han ville tvinge dem til at emigrere

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Johannes Åb. Kap 13 omtaler, hvordan Dragen/Satan gav et rødt uhyre fra (folke)havet sin magt, så det får verdens befolkning til at følge og tilbede sig. Kun partimedlemmer? kan handle. Se nærmere om det Røde Dyr og Skøgen på dens ryg.
Sker det nu i dag gennem f.eks. den luciferiske FNs (se nedenfor) klimareligion -samt en forestående omstilling af verdens pengevæsen til CO2-møntfod? Alt under stedfindende massiv hjernevask gennem skoler og medier.

Lad os se lidt nærmere på dette

Følgende handler om Lucifers vej til hans åbenbare overtagelse af verdensherredømmet (Johannes 14:30) gennem hans frimureri og her. Se udtoget til sidst i denne artikel fra FNs “Nye Verdens” Regeringsprogram, Agenda 2030. Oprindeligt hed dette kommunistiske frimurerkup Agenda 21, og den blev indført af det danske Folketing i år 2000: Hvert 4. år skal alle landets kommuner skrive en Agenda 21 plan om deres udvikling hen imod FN-Verdensregeringen. Jeg afslog en invitation fra min kommune til at deltage. Planerne skal sendes til FNs NGO ICLEI, der koordinerer og her. ICLEI er angiveligt sponsoreret af Rothchild-agent George Soros. Og det er Greta Thunberg også.

Vi har set , hvordan tyskerne blindt fulgte jøden Hitler og her i hans kamp for at jage jøderne til Palæstina, følgende Theodor Herzls zionistiske taktik (se siderne 84 og 118) med at plage og udrydde jøder for at drive dem til hans Herres Palæstina (se årene 1895-1957) med hjælp fra illuminaternes FN og deres vasal/corporation, USA.

Og vi har set, hvordan russerne i og efter den bolschevistiske revolution under ledelse af jøderne Lenin og Stalin fulgte blindt efter som anvist af den jødiske Rothschild-fætter, Karl Marx´ og her.

Hvordan bærer Lucifers illuminater sig i dag ad med at forføre folkemasserne til at blive deres lydige kristus-fjendtlige slaver?
Ashkenazierne og her i huset Rothschild har altid forstået at manipulere masserne efter deres frankistiske, luciferiske målsætning: Fremme af deres messias´ komme gennem mest mulig “hellig synd” i deres én-verdensstat under deres regimente via FN, deres korporative vasaller i USA, og EU-kommissionen, der også er en korporativ vasal under City of Londons Chatham House.

FN er en Rockefeller / Rothschild-institution, der er bygget til at være parlament og administrativ eksekutivinstans for illuminaternes luciferiske én-verdensregering.

FN er en Luciferisk religion – påvirket af Luci’s Trust, der blander Buddha og Kristus sammen til en antikristisk, totalitær omgang hjernevask. Oprindeligt hed den Lucifer´s Trust . Så når Luci taler om Gud, menes der frimurerguden Lucifer. I regelen tales der blot om energier – til tider om “guderne”.

Lucis Trust er en buddhistisk organisation, der mener, at verden styres af “opstegne mestre” i et åndeligt hierarki.

FN har et meditationsrum formet som en pyramide. Det rum forestås af Lucifer´s Trust. Alice Bailey grundlagde “Lucifer Trust”. I følgende video ses meditationsrummet for én-verdensguden Lucifer. Og Alice Baileys 10 punkter til at få Krisus afløst af Satan gennem depravering af menneskeheden gennemgås. Hendes første lov er at hjernevaske børnene – de gamle er umulige at omvende!

Lucis Trust skriver: “Vi er hengivne til etablering af en ny og bedre livsstil for alle i verden, baseret på opfyldelsen af ​​den guddommelige plan for menneskeheden. Dens uddannelsesaktiviteter fremmer anerkendelse og praksis af de åndelige principper og værdier, som et stabilt og gensidigt afhængigt verdenssamfund kan være baseret på.

Store lærere fra hierarkiet er kommer ind i verden i ​​tid og rum. Disse har inkluderet Sokrates, Shri Krishna, Mohammed, Buddha og Kristus.

Det enestående og dramatiske træk ved hierarkisk handling i den nuværende æra er den forberedelse, der nu er i gang i Hierarkiet for dets tilbagevenden.

Og der er ikke plads for Kristus undtagen for Jesus som én blandt mange opstegne mestre

I den nye verdensreligion vil videnskaben om påkaldelse og evokation komme i stedet for det, vi nu kalder ‘bøn’ og ‘tilbedelse’. Hver fuldmåne-periode eller åndelig festival vil være en bestemt tid med fokuseret gruppeopfordring, og det er i retning af dette, at vi arbejder. Af alle årets fulde måner er der tre, der er af største spirituel betydning, koncentreret i tre på hinanden følgende måneder og derfor fører til en langvarig årlig åndelig indsats, der vil påvirke resten af ​​året:

Tre åndelige festivaler holdes allerede over hele verden, skønt de endnu ikke er knyttet til hinanden. Tiden kommer, hvor alle tre festivaler holdes samtidigt overalt i verden, og med deres midler opnås en stor åndelig enhed, og virkningerne af den store tilgang, der er så tæt på os på dette tidspunkt, vil blive stabiliseret af den samlede menneskeheds påkaldelse.

 Målet er at arbejde fantasifuldt som medlemmer af den nye gruppe af verdenstjenere, viede til verdenstjeneste”

Lucifers illuminaters redskaber til at oprette énverdensstaten – med folkemassernes ønske

Overhovedet for Lucifers Katolske kirke og den “Globale Kirke“, jesuiten pave Frans, plæderer kraftigt for én-verdensregeringen: ”Når et overnational fælles gode klart identificeres, er der behov for en særlig juridisk sammensat myndighed, der er i stand til at lette dens gennemførelse.”
”Tænk på de store nutidige udfordringer ved klimaændringer, nyt slaveri og fred,” fortalte han medlemmer af Det pontifiske akademi.

Midlerne har strakt sig fra deres inscenesatte massedrab og krige (bl.a. 2. verdenskrig) samt finanskriser, forudgået af løgnepropaganda lanceret af deres villige marionetter og medier.

Som noget nyt forsøger de sig nu med stor succes med børnemisbrug i historiens største løgn: Klimareligionen, idet de misbruger et psykisk sygt barn med Asperger-syndrom, nemlig Greta Thunberg.
For illuminaterne har opdaget, at klimaskrækken er et effektivt middel til at forføre folkemasserne.

The Forbidden knowledge 24 Sept. 2019: Det svenske nyhedsbureau Samhälls Nyt rapporterer, at der er indgivet en formel klage over misbrug af barn til svenske børnebeskyttelsestjenester vedrørende FN’s børneklimealarmist og Asperger-patient, Greta Thunberg, for at undersøge hendes antifaremedlemforældre og hendes George Soros-tilknyttede manager

Thunberg har formået at mobilisere uvidende og kritikløse, skulkende skolebørn i en uhyggelig grad, der henleder tanken på Hitler-Jugend.
Dengang skreg ungdommen “Heil Hitler, Heil Hitler”. Nu skriger den i samme kadence: “mindre CO2, mindre CO2” i kor .

Nu ringer alle Malmøs kirkeklokker for at støtte helgenen Greta Thunbergs skolestrejker. Ak ja, afståelsen af Skåne i 1658 har været en forfærdelig katastrofe for Skåneland.

Og den svenske kirke har erklæret Thunberg for Kristi efterfølgerske

Se en hysterisk Thunberg skælde FN-politikerne ud i en omhyggeligt insceneret taleunder applaus fra de udskældte. Derpå fremlagde 60 lande omhyggeligt forberedte nye programmer for bekæmpelse af den harmløse livets gas, CO2. En hidtil uset farce

Men massehjernevasken, der kun har kunnet finde sted gennem illuminaternes kontrollerede/ejede massemedier, er nu ved at antage morderisk karakter:

Screenshot fra video hos Breitbart 20 sept. 2019

I Berlin lavede klimakommunisterne ovenfor viste happening: foregøglede klimakritikere stående på smeltende isblokke med løkken om halsen!
Disse unge mennesker er så opgejlede, at man kan frygte, at de vil gøre alvor af “spøgen”.
Samtidig var millioner af hjernevaskede uoplyste og uvidende børn og unge på gaderne for at få politikerne til at “gøre noget ved klimaet” – skønt de ikke aner hvad. Især, da der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 20 år. CO2-stigningen fra 0.03% til 0.04% CO2 i atmosfæren forudgår og bevirker bevisligt ikke opvarmning – men følger 100 år efter opvarmningens begyndelse pga. CO2-frigivelse fra oceanerne.
F.ø. er CO2 ikke korreleret til den globale temperatur (se kurve herunder – (Climate4you). Tværtimod har NASA påvist, at atmosfærens CO2 forhindrer overopvarmning ved soleksplosionerne

Nu har FNs IPCC (politisk bestillingsarbejde) på basis af formodning baseret på CO2-løgnen forudsagt en stigning i havspejlet på 69 cm i dette århundrede. Alle bryder ud i næsten hysterisk krempegråd!
Sandheden: I de sidste 100 år har Atlanterhavsspejlet været fuldstæmdig konstant i Bergen, Tromsø, Hammerfest (Climate4you)

Tyskland er nu ved at vedtage en CO2-pris, der skal betales for hvert ton CO2, der afgives. Og den skal være betydeligt højere end de 25 euro, der gælder på CO2-børserne ( handelssystem med CO2-emissioner) i dag – en guldgrube for klimamessias, verdens første klima-milliardær og CO2-børshaj, Al Gore, hvis hus forbruger 21 gange mere energi end et normalt amerikansk hus. Hans propagandafilm “En ubekvem Sandhed” har rettens ord for at være behæftet med mindst 9 svære fejl!
Prisen kan også gennemføres som en direkte CO2-afgift

Global CO2-møntfod
Men nu bliver det rigtigt betænkeligt: Alt dette CO2-hysteri og denne globale udplyndring kan betragtes som en overgang til teknokraternes

This image has an empty alt attribute; its file name is co2-licencee.png

filosofi om at gøre CO2 til møntfod: På ægte kommunistisk vis får enhver tildelt en knap månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde er samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes! Når CO2-produktionen overstiges, må man suge på labben resten af måneden!
Og samtidig kan diktatorerne let straffe den enkelte ved at unddrage ulydige deres CO2-betalingsmiddel-tildeling.
I dag er teknokraterne aktive i EU gennem bl.a. The European Organisation for Sustainability (EOS).

CO2-møntfod er ikke fantasi – den er i illuminat/teknokratikredse allerede mere end overvejet

Undervisning af børn = hjernevask i FN-regi
Der foregår gennem FN en kommunistisk fordummelse – Common Core – af vores børn og unge midt i en allerede hjernevasket befolkning, der iscenesætter kommunistisk “bæredygtighed“. På et FN-Topmøde i Sydkorea (kunne lige så godt have været i Nordkorea!), redegjorde UNESCOs “FN-årti for Uddannelse til Bæredygtig Udvikling” og her detaljeret for, hvad topmødet virkelig handlede om – hjernevask af borgere og vores ungdom til at være fattige, lydige, ”bæredygtighedsbevidste, sociale retfærdigheder, verdensborgere.” Som UNESCO skriver: Uden uddannelse og læring til bæredygtig udvikling vil vi ikke være i stand til at nå dette mål”.

Se også New American 10 jan. 2016: UNESCO vil fremskynde indoktrinering af børn verden over med lærebogspropaganda, der fremmer “globalt medborgerskab”,e den diskrediterede menneskeskabte globale opvarmningsteori, homoseksualitet, transgenderisme og direkte totalitarisme. Og ifølge selve rapporten er skolens lærebøger den bedste måde at gøre det på.

Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse.

Patrick Wood skrev 27. oktober 2016: ”FN er udspring for planerne og operationerne om at etablere Teknokrati som det eneste globale økonomiske system og samtidig ødelægge kapitalismen og fri virksomhed. Andre kender det som bæredygtig udvikling eller grøn økonomi, men det korrekte historiske udtryk er Teknokrati ”.

Målet er Illuminaternes FNs Agenda 21 alias Agenda 2030: en selvbestaltet zionist-farisæer klikes énverdensregering styret fra Jerusalem og City of London (Se Vedføjelse nedenfor):
1. Projektet blev grundlagt på Rio-konferencen i 1992 – underskrevet af 179 stats- / regeringschefer. Det er det kommunistiske NWO-samfund, der er bygget på ”bæredygtighed” og urbanisering.

2. Rio + 20 Slutdokumentet besluttede at implementere alle elementerne i Agenda 21 på FN-niveau. I 2013 roste EUs Rådspræsident, van Rompuy, Kina for at tvangsforflytte 250 millioner modstræbende bønder til nybyggede megabyer på over 40 mio. indbyggere – helt i Agenda 21/2030 bogstav og ånd, der går ud på at stuve masserne sammen i “smart cities” langs veje og jernbaner – mens naturen skal fredes og være utilgængelig for mennesker (Wildernesses). “Det er fremtidens samfund”, sagde han.

Agenda-21-map-full
De blå områder på dette USA kort er for menneskelig beboelse i “smart cities”. Til resten er adgang forbudt


3. BBC 30 Jan. 2012:  Forumet for Højt Niveau om Global Bæredygtighed blev oprettet i 2010 af FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det er en Agenda 21-gruppe, der indeholder navne som den tidligere chef for Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. Forumet på Højt Niveau arbejder for en verdensomspændende miljødomstol og her for at regere over alt, der er forbundet med miljø, dvs. økonomi, militær og i virkeligheden alt.

Nu taler den danske minister Heunicke om at forbyde opdræt af pruttende og “klimaskadeligt” (helt ubevist) kvæg og dermed bøffer og oksestege!

4.  World Business Council for Sustainable Development, en gruppe mægtige interesser, inclusive storbanker og de store oliekoncerner, støtter FNs klimapolitik

6. I september 2013 blev Agenda 21 (bæredygtighed) vedtaget af FN’s plenarmøde, og det rostes meget af EU-Kommissionens præsident, José Barroso.

Her kan man læse tidligere minister Ida Auken, (på engelsk), der fortæller om Agenda 21s velsignelser i en kollektiv verden uden individualitet/sjæl: Lucifers højeste mål.

Samtidig arbejder FN og EU via Marrakesch-pagten på direkte import af 3. landes migranter – med pavens velsignelse. Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse

VEDFØJELSE
Udtog af FNs Agenda 2030 = kommunistiske Énverdensregering med Kristi menneskekærlige ideologi på papiret – men med Sovjets diktatoriske praksis (Ytringsfrihenden allerede afskaffet i racismens og ligeværdighedens navn , sandhed konverteret til løgn og omvendt (klimaløgn), godt til ondt og omvendt (Allah/Lucifer i stedet for Kristus), unaturligt i stedet for naturligt (homosexualitet, genderisme)

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, mødes på De Forenede Nationers hovedkvarter i New York den 25.-27. September 2015, når organisationen fejrer sit 70-års jubilæum, har i dag besluttet nye globale mål for bæredygtig udvikling.

1 På vegne af de folk, vi tjener, har vi vedtaget en historisk beslutning om et omfattende, vidtrækkende og menneskecentreret sæt af universelle og transformative mål og mål.

2 Vi forpligter os til at arbejde utrætteligt for fuld gennemførelse af denne dagsorden inden 2030.

3 Vi beslutter mellem nu og 2030 at afslutte fattigdom og sult overalt; at bekæmpe uligheder inden for og mellem lande; at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund

5 Dette er en dagsorden med hidtil uset omfang og betydning. Det accepteres af alle lande og gælder for alle,

8 Vi ser for os en verden med universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling; af respekt for race, etnicitet og kulturel mangfoldighed;

10 Fuld respekt for folkeretten

11 Vi bekræfter resultatet af alle større FN-konferencer og topmøder

14 Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer i vores tid

19 Vi bekræfter vigtigheden af ​​den verdenserklæring om menneskerettigheder såvel som andre internationale instrumenter, der vedrører menneskerettigheder og international ret.

21 De nye mål og mål træder i kraft den 1. januar 2016 og styrer de beslutninger, vi tager over de næste femten år.

22 De mest sårbare lande og især afrikanske lande, mindst udviklede lande, fastlåste udviklingslande og små ø-udviklingslande fortjener særlig opmærksomhed, ligesom lande i konfliktsituationer og lande efter konflikt. Der er også alvorlige udfordringer i mange mellemindkomstlande.

23 Mennesker, der er sårbare, skal have beføjelse. Dem, hvis behov afspejles i dagsordenen inkluderer alle børn, unge, handicappede (hvoraf over 80% lever i fattigdom), mennesker, der lever med HIV / AIDS, ældre, oprindelige folk, flygtninge og internt fordrevne og migranter. Vi beslutter at træffe yderligere effektive foranstaltninger og handlinger i overensstemmelse med folkeretten for at fjerne hindringer og begrænsninger, styrke støtte og imødekomme de særlige behov for mennesker, der bor i områder, der er berørt af komplekse humanitære nødsituationer og i områder, der er berørt af terrorisme.
24 + 25 Uddannelse og sundhedskultur for alle.
27. Vi vil forsøge at opbygge stærke økonomiske fundament for alle vores lande. Bæredygtig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst er afgørende for velstand. Dette vil kun være muligt, hvis formue deles, og indkomstulighederne imødekommes.

Artikel. 31 Klimaforandringernes globale karakter kræver et bredest muligt internationalt samarbejde, der sigter mod at fremskynde reduktionen af ​​de globale drivhusgasemissioner og tackle tilpasning til de negative virkninger af klimaændringer.

Art. 28. Regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre ikke-statslige aktører og enkeltpersoner skal bidrage til at ændre uholdbart forbrugs- og produktionsmønster, herunder gennem mobilisering, fra alle kilder, af økonomisk og teknisk bistand til at styrke udviklingslandenes videnskabelige, teknologiske og innovative evner til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Art. 29. Vi vil samarbejde internationalt for at sikre sikker, ordnet og regelmæssig migration, der involverer fuld respekt for menneskerettighederne og den menneskelige behandling af migranter uanset migrationsstatus. Vi forpligter os til at fremme interkulturel forståelse, tolerance, gensidig respekt og en etik for globalt statsborgerskab og delt ansvar.

Art. 36. Vi anerkender verdens naturlige og kulturelle mangfoldighed og anerkender, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er afgørende muligheder for bæredygtig udvikling.The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at sub-national, national, regional and global levels

80. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the High Level Political Forum on sustainable development (HLPF).

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates.
It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the HLPF will provide high-level political guidance on the Agenda and its implementation.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

Åbenbaringens Røde Dyr

Kap. 13:1 Og dragen stillede sig på sandet ved havet. Og jeg så et dyr stige op af havet med ti horn og syv hoveder og på sine horn ti diademer, og på sine hoveder havde det gudsbespottelige navne.
Og dragen gav dyret sin kraft og sin trone og stor magt. 3 Og jeg så et af dets hoveder ligesom såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorden fulgte undrende efter dyret. 4 Og man tilbad dragen fordi den havde givet dyret magten, og man tilbad også dyret og sagde: „Hvem er dyrets ligemand, og hvem formår at kæmpe mod det?“8 Og alle de som bor på jorden vil tilbede det, alle de, som ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men det talte som en drage. 12 Og det udøver det første dyrs hele magtfor dets øjne. Og det får jorden og dem der bor på den til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt. 13 Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes øjne.14 Og det opfordrer dem der bor på jorden til at lave et billede af det dyr som havde sværdhugget og dog kom til live igen.

15 Hvem, der ikke ville tilbede dyret blev dræbt 16 og det får alle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, 17 for at ingen skal kunne købe eller sælge, som ikke har dyrets mærke, 18 dyrets navn eller tal: 666. Og det er et menneskes tal.

Kap.17:3: Og jeg fik øje på en kvinde der sad på et skarlagenrødt dyr som var fuldt af [guds]bespottelige navne og som havde syv hoveder og ti horn.
En engel forklarer: 8 Det dyr, som du så, var, men er ikke mere, men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke er indskrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, der har været var, men ikke er mere, og dog skal komme.
9 Her gælder det om at have et sind, som rummer visdom: De syv hoveder betyder syv bjerge (lande) , som kvinden sidder på. Og de er også syv konger/herskere: 10 de fem er faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommet, men når han kommer, skal han forblive en kort tid.11 Og dyret som var, men ikke er, er selv den ottende [hersker], men er dog af de syv og går sin undergang i møde. 12 Og de ti horn, som du så, betyder ti konger, som endnu ikke har fået herredømme, men de får magt som konger en stund sammen med dyret.

16 Og de ti horn, som du så, og dyret, disse vil hade skøgen og gøre hende ensom og nøgen, og æde hendes kød og opbrænde hende med ild. (På én time – kap. 18:17).

*

Altså må man vel mene, at nr 2 i en ny herskerrække indfører en kult af den politisk genopstandne regent nr 8, der er en af de forudgående 7 herskere/konger.

Britiske MI6- og KGB-spionelever blev initieret som Royal Arch frimurere og blev uddannet samme sted!! iflg den frafaldne MI6 agent Richard Tomlinson.

Fra MI6 spionelevers Blog John Scarlett: D.9. februar 2007 klokken 01:57
Anonym sagde …Magdalenes historie:

“Jeg blev rekrutteret til britisk efterretningsvæsen i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som ‘zygote’ fra det tidspunkt.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult til at salve Antikrist og derefter Messias.

Royal Arch frimurere har en meget eklektisk opfattelse af verdensreligioner og vælger og blander de værste og mest barbariske ritualer, der passer til deres uanstændige smag, dvs. ritualmord og S / M-tortur – for ikke at nævne pædofili og børnoffer.

De valgte deres ‘Antikrist’ i 1979. En ung russisk officer fra KGB ved navn hr. Putin.
Han blev “salvet” i 1993 og steg hurtigt op i KGBs grader for at blive spionchef (FSB). Senere blev han fungerende premierminister i Rusland og endelig præsident.

Hr. Putin blev programmeret som “antikrist”, der skal angribe Israel (Ezekiel 38,39) i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.)

Heldigvis brød hr. Putin ud af Royal Arch frimureriet i 1994(???), og det er godt for den ‘frie’ verden”.

Så vidt jeg har læst har ingen siden Åbenbaringen først blev til, kunnet sætte navne på disse 7 herskere. Under kejser Domitians forfærdelige kristenforfølgelser mente man, at de 7 konger var: Nero,Galba, Otho,Vitellius, Vespasian, Titus, Domitian – skønt Domitian (AD81-96) faktisk var den, som regerede længst!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er rc3b8dt-hexagram-2.png

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er sovjet-flag-1.png

Med al mulig forbehold vil jeg forsøge at foreslå navne på de 7 Åbenbarings-konger. Det drejer sig jo altså om storpolitik i fasen op til verdens ende og Kristi genkomst. Et udgangspunkt kunne være dyrets skarlagenrøde farve. Det er revolutionens, illuminismens farve efter Mayer Amschel Rothschilds (Rødskilt) oprindelige hexagram-logo i Judengasse i Frankfurt a. M. -i dag Israels flag i blå udgave, fordi Rothschild har grundlagt Israel (Se ÅR 1895-1957).

Lad os se på Sovjet-Unionens ledere
1. Vladimir Lenin (1917-1922) 2. Josef Stalin (1922-1952) Georgy Malenkov (kun 1 uge)  4.  Nikita Khrustjov (1953-1964) 5. Leonid Brezhnev (1964-82) 6. Juri Andropov (1982-1985) 7. Konstantin Tjernenko   (13 February 1984 – 10 Marts 1985)  8. Mikhail Gorbatjov (1985-1991).

Herefter overtog Vestens marionet Boris Jeltsyn magten. Hermed begyndte en sand udplyndring af Ruslands Reserver  gennem vestligt finansierede oligarker – f.eks, Khodorkorskys køb og salg af Olieselskabet Yukos på vegne af Jakob Rothschild. F.ø. består Putins omgangskreds af sådanne berigede jødiske oligarker.
Men især fik Rusland en Rothschild/US-FED nationalbank, der blot tillader russisk  pengeforsyning i samme omfang, som den besidder dollarværdier (US-obligationer, olieindtjening ). Det betyder pengemangel og fattigdom. Det er Putin ved at lave om på. Men en “slyngelstat” uden Rothschildcentralbank risikerer krig med USA (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Iran – mens Cuba og Nordkorea er gået fri endnu). 
Men Putin begår den fejl og her at kanalisere pengene over i egne og sine jødiske oligarkvenners lommer. 

Hvis denne kronologi kan lægges til grund, regerede den 7. (Tjernenko) kun kort (1 år). Og den 8. er Mikhail Gorbachov, født i 1931 – altså før hans forgængeres død – med undtagelse af Lenin, der døde i 1924. Nu tror jeg ikke på reinkarnation – men…

Kan man måske se Gorbatjov som den politisk genopstandne Lenin? 
Historikere mener, at Gorbatjovs Glasnost og Perestrojka er et genopkog af Lenins “New Economic Policy” – NEP)

Science Direct skrev om “Gorbie”: Han stod flankeret af seniormedlemmerne i den sovjetiske ledelse øverst på det brune mausoleum på Røde Plads (ved Tjernenkos bisættelse). Men hans lille figur, der kiggede bag en række levende mikrofoner, stod næppe mål med de store røde bogstaver, der var indlagt på marmorpladen lige under ham: Lenin. Den magtfulde myte om nationens grundlægger ville fortsat have indflydelse.

Den pragmatiske Lenin opfordrede til ro, rationel problemløsning snarere end hård sloganisering. Lenin  favoriserede inkluderingspolitikken snarere end vitrioliske angreb på usete klassefjender. Dette er den Lenin, som generalsekretæren (Gorbatjov) opfordrer til at følge for at legitimere sine pragmatiske programmer med radikale reformer, programmer, der ellers kan synes at falde uden for den vanlige socialistiske tilgang. På det seneste, når modstand mod hans programmer er dukket op, trækker Gorbatjov også lejlighedsvis på endnu et billede af stifteren, en omkæmpet Lenin, en ensom leder, som undertiden befandt sig i tvivl, isoleret fra sine tilhængere.

Gorbatjov priste Lenin som en “stor leder”.

Det røde dyr har 7 hoveder, fordi det hersker over 7 lande på den 6. herskers tid: Der var 7 Warszawapagtlande på Andropovs tid. 

Gorbie´s forhold til Putin har været omskifteligt: Fra rådgiver til kritiker – og nu til lovprisning af Ruslands stærke mand, der hjemtog Krim. Putin er fuld af lovord om Gorbachev.

Gorbatjov fik i 1991 på første juledag af alle dage det politiske dødshug. Kan han opnå kultstatus gennem nr. 2 i den nye herskerrække: 1. Boris Jeltsyn 2. Vladimir Putin, der angiveligt er salvet som illuminaternes antikrist?

USAs 1-dollar seddel viser den nye verdensordenspyramide med Lucifers altseende øje. Derunder står der Novus Ordo Saeclorum = Den Nye Verdensorden.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er one-dollar.jpgPutin er iflg. russisiske granskere jøde – og iflg. hans pas er begge Putins forældre jøder. Putin opfører sig også som jøde. Imod flertallet af russiske jøder afsatte han dog deres overrabbiner og erstattede ham med Chabad Lubavitcheren Berel Lazar. Farisæersekten Chabad Lubavitch har ét punkt på dagsordenen: At fremskynde Dommedag, så deres moschiach   ben David (en snu politiker) skal komme igennem blodbadet og gøre Israel til verdens hersker.  Chabadnikerne regerer i både Det Hvide Hus og Kreml.

Putins ideologi er eurasisk kommunisme under russisk kontrol – fra Lissabon til Vladivostock, som hans mentor, fascisten Alexandr Dugin har indprentet ham.  Som Impakter skrev 14. marts 2019: At læse den europæiske asiatiske bevægelses politiske platform er en øjenåbner. Platformen afsluttes med en klar opfordring (fra Dugin) til krig: ”Den eurasiske bevægelse er herved dannet for at bringe helvede til den eksisterende atlantiske verdensorden” – hvilket betyder Amerika.

Putin har en fortid som KGB spion – og leder af KGBs efterfølger/nye udgave, det endnu forfærdeligere FSB, fordi den  er uden parlamentarisk kontrol, hvad KGB dog var. Han blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge.
I 2005 sagde Putin, at Sovjetunionens sammenfald var det 20. århundredes store katastrofe.
Putins hjerte er lige så rødt som Gorbies!

Og ikke mærkeligt: Kommunismen er jødedommens kerne iflg. talrige rabbinere – tænk på de israelske kholkoser kaldet kibbutzer. Kommunismen blev konstrueret af illuminat-jøderne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild, bearbejdet med Rothschildetaling og her af  Rothschild-fætter, Karl Marx, og omsat i praksis af jøderne Lenin og Stalin.

Iflg. Putin var 80-85% af den første Sovjet-regering jøder!

Og de 10 horn– konger som skulle få magten i verden (Den Nye Verdensorden og her)  sammen med det leninistisk-kommunistiske røde dyr?Ingen ved det endnu. Men der eksisterer en lidet kendt alliance: Shanghai Cooperations-Organisationen, der er militær, økonomisk og politisk. Den omfatter 6 lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan.

Dertil kommer CSTO alliancen: Rusland, Armenien, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, and Uzbekistan. Azerbaidjan har været medlem – og er stærkt presset af Rusland.
Hviderusland er tæt knyttet til Rusland ligesom også Moldavien.

 Vi har nu 8 lande, der er knyttet til en rød muligvis sidste hersker i Ruland.
Dertil kommer nu 2 lande i Mellemøsten: Syrien og Iran er tæt allierede med Rusland. 

Drejer de 10 horn sig om disse lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan, Armenien, Hviderusland, Moldavien, Syrien (Azerbaidjan eller Tyrkiet, som Dugin frier kraftigt til, også kandidater)?

Stammer Åbenbaringens store skøges umådelige rigdomme bl.a. fra udplyndringen af Rusland? Rider hun på det røde dyr som udtryk, at dyret er hendes underkastede og udplyndrede vasal? 

Jorderig følger ikke undrende og tilbedende efter Gorbatjov – endnu, selv om han er meget populær i Vesten og især i Tyskland som arkitekten bag genforeningen. Han har endog været medlem af USAs Council on Foreign Relations.

Men menneskene tilbeder Gorbatjovs  mester, ham med det røde hexagram-skilt, Baal/Molok-symbolet, som logo. For som Heinrich Heine sagde: Der er kun én gud i vor tid, Manmmon. Og Rothschild er hans profet.

Konklusion
Hvis disse betragtninger er rigtige, vil Kristi genkomst finde sted i Putins og den 88-årige Gorbatjovs begrænsede levetid 

Kun fremtiden kan vise det. Eller måske går der 100 år mere – med nye konstellationer. Måske dør Gorbatjov, som nu er 88 år og ved dårligt helbred, inden enden tager.
Men aldrig har så mange brikker passet sammen som nu.
Blot må man huske, at Åbenbaringen er mildest talt meget tricky!

Åbenbaringens Skøge: Babylon den Store, en Hemmelig Kode

Johannes´ Åbenbaring er iflg mange kyndige næppe skrevet af disciplen Johannes . Kyndige mener, at Åbenbaringen var et propagandaskrift for at holde modet oppe hos Romerrigets kristne, som omkring år 90 AD blev uhyggeligt forfulgt af kejser Domitian, og at skøgebyen og dyret i kapitel 17, 18, 13 var et og samme fænomen: Rom med sine 7 høje. Det mente natuligvis også Luther.

Kyndige folk mener, at Åbenbaringen ikke har noget med vor tid at gøre.

MEN. Hvis man ser Åbenbaringen i lyset af vor tids storpolitik, ser det anderledes ud: Der er så mange forudsigelser, som henviser til vor tid, f.eks. kapitel 9: Ca. 200 millioner ødelæggende uhyrer fra Helvede har brynjer i det tyske flags farver. Antallet svarer til de samlede befolkninger i aksemagterne Stortyskland, Italien, Japan under 2. Verdenskrig. Tilfældighed?

Dog én ting kan jeg ikke få til at passe: 1000-årsriget. Jesus taler ikke om 2 genkomster – kun om én i evangelierne. Apostelbrevene indeholder heller intet om 2 Jesus-genkomster.

Mange, inkl. teologer, har gættet på, hvem denne skøge fra den ”Store By”i endetiden repræsenterer, f.eks.:
A: Rom, et religiøst imperium
B. 1. århundredes præstestyrede i Jerusalem og her.
C: Vor tids kirkelige frafald fra Kristi lære
D: En-verdensreligion uden plads til Kristus .
E: Nogle mener sågar stadig, at skøgen og uhyret, som hun rider på, begge repræsenterer Rom, hvilket jo kun ville være muligt ved, at Rom skulle begå selvmord ved at æde og brænde sig selv (Åb. 18:6)

Fælles for alle udlægninger er, at de på afgørende punkter ikke matcher med Åbenbaringens beskrivelse af kvinden.
Men kunne det tænkes, at alle formodningerne i virkeligheden har rigtige elementer?

Lad os forsøgsvis sammenholde oplysningerne i Åb. 17 og 18 samt 13 med storpolitikken, som den aftegner sig i dag, idet jeg vil gå ind på det røde dyr i en anden artikel.
Jeg mener, at vi har med Hegels dialektik at gøre, hvor skøgen er tese, det røde dyr antitesen og Kristi genkomst syntesen

Det følgende er kun en hypotese, et forsøg på at gætte en sammenhæng mellem de kodede oplysninger. Om den er sandsynlig, må mine læsere afgøre.

Iflg Lukas 21 og Matth, 24 er tegnet på Kristi genkomst en krig af aldrig hidtil set omfang med global udbredning (Jeremias 25). Matth. 24 svarer til min forståelse af en atomkrig: Sol og måne skinner ikke, himlens kræfter rystes, ingen ville overleve, hvis ikke de dage blev afkortet.

Ovenstående hypoteser tager ikke højde for Åbenbaringens oplysninger om, at
1) Skøgens store By (Bystat) bliver brændt af på én eneste time (Åb. 18:17). I dag er det kun muligt gennem et atomangreb – og Rom har ikke atombomber. Israel har – men skulle så i Samson-Optionen brænde sig selv af.
2) Grunden til Skøgens bystats undergang er, at den har forbrudt sig ved sin handel . Af ”hendes utugts harmes vin har alle folkeslag drukket”. Hvad med Hollywoods zionistiske porno/hjernevask?

Petrodollaren er grunden til at USA kan bekoste sit militær, der fører angrebskrige og kriminalitet verden over.
Dertil kommer handelen med Afghanistans opium og Sydamerikas kokain til berigelse af visse politikere. Dette var grunden til Afghanistankrigen: At beskytte opiumsmarkerne mod Taliban – udover at indføre en City of London/ Crown regeret centralbank – som også straks fulgte efter nedkæmpningen af Irak og Libyen. Lande, der ikke har en sådan bank eller opgiver petrodollaren (Tidligere Irak, Libyen, nu Syrien, Iran, Cuba, Nordkorea) kaldes slyngelstater. Det farlige er, at også Rusland, Iran og Kina nu handler uden om petrodollaren

CIA finansierer sine verdensomspændende kriminelle aktiviteter med narkotikahandelen.
3) Alle købmænd, der har skibe på havet (aktier?) befinder sig langt borte (på den anden side af Atlanterhavet?) og jamrer over skøgestatens pine og undergang.
4) Skøgestaten er åbenbart det materielt rigeste land på jorden.
5) Skøgestaten er multietnisk (Sidder ved mange vande/folkeslag)

For mig peger Åbenbaringens skøgeland primært mod USA med dens overherrer og vasaller.

Men hvad er USA egentlig?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er obama-hand-sign.jpg
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trump-satan-hand-sign.jpg

USA blev oprettet af frimurere – og frimureriet har lige siden haft et stærkt tag i hele den amerikanske elite. Mange amerikanske præsidenter har været og er frimurere, der går rundt og viser Satans-horn tegnet.

I 1871 manglede præs. Ulysses Grant penge til genopbygning efter borgerkrigen. Præs. Lincoln blev skudt, fordi han startede selvstændig amerikansk pengeproduktion (Greenbacks – se år 1862) for at frigøre USA fra City of Londons ”National Bank” – ligesom senere præs. Kennedy.

Men betingelsen for lånet var, at hovedstaden, Washington DC, måtte antage en af City of London skrevet ny Forfatning, som gjorde byen – og dermed USA – til en korporation under City of London.
Den oprindelige forfatning bliver tiltagende sat ud af spillet.

I 1913 lykkedes det City of London´s agenter at kuppe USAs centralbank, The Fed, igennem. Siden da er USA blevet gældsat til Fed, der trykker penge ud af den blå luft og låner dem til US-regeringen mod renter, der kun kan betales gennem nye lån. Krige fremmer lånebehovet. Derved er USA uhjælpeligt i lommen på City of London, som således kan diktere USAs politik.

Herefter har bankiererne i City of London brugt USA som deres militære arm i gennemførelsen af sit en-verdensregimente (Orwells 1984) med eller uden om Folkeforbund/FN.
Også EU-Kommissionen figurerer som korporativt medlem af City of Londons Chatham House/RIIA (Se Partners).

Hvem regerer i City of London?
Det gør bank-illuminater – en satanist-orden, som blev stiftet af Jesuiterne og farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild i 1776. Illuminaterne overtog kommandoen over verdens frimurerloger i 1781.
Jesuiterne var stiftet af kryptojøden Ignatius Loyola. Ordenen blev opløst i 1773 pga. anstiftelse af revolutioner i Spanien og Frankrig men genopstod i 1814. Mayer Amschel Rothschild var jesuit og farisæer.

Jesuiterne blev ophav til det ”moderne” frimureri, der er jødedom for ikke-jøder og her. Alle verdens ledende politikere er/antages at være frimurere, der blot parerer ordre fra City of London via superfrimurerloger.

Pave Frans´ våbenskjold Lægmærke til Jesuit-logoen med Sol Invictus/Mithras-tegnet. Stil engang våbenskjoldet på hovedet: Goat of Mendes bukken -Satanssymbolet – t.h..

Men hvad blev der videre af jesuiterne? De behersker Vatikanet, hvor Jesuitpave Frans har svoret en forfærdelig ed om at myrde alle kættere. I 1963 i en sort messe sammen med Scottish Rite frimurerne i USA (Charleston) indsattes Satan som kirkens overhovede.
Kryptojøder stod bag dette.
Rothschild & Sons vogter Vatikanbankens formue.

Pave Frans´ omvendte våbenskjold

Nu kunne man så tro, at pyramiden var færdigbygget? Men nej!
2 lag mangler: Næstøverst Dommedagssekten Chabad Lubavitch, som styrer bankierne i City of London City. Jesuit-farisæer- illuminaterne er iflg historikeren Wolfgang Eggert Chabad Lubavitch-marionetter

Allerøverst på pyramiden er Frimurer/Illuminatguden Lucifer her  og her og her med sit altseende ene øje, som hans disciple ofte hentyder til med håndtegn, f.eks.
Se illuminatpyramidens ene øje nedenfor.
Se også Johannes Ev. 14:30 og 8:44.

USAs 1 dollar seddel viser USAs “Store Segl”, en gave fra City of London til det nye USA.
Man ser bl.a. illuminat-pyramiden i folkehavet – amed afløftet slutsten, hvori ses Lucifers/Tammuz´/Horus´altseende ene øje – et symbol, illuminater og deres medløbere bruger igen og igen.
Desuden går tallet 13 igen – også i rigsørnen: USA er udnævnt at være det nye hjem for Israels 13 stammer. Stjernerne over ørnen danner Rothschilds/Baals/Israels hexagram.
Israel er grundlagt af James de Rothschild (se årene 1895-1957). Jerusalem blev købt af Rothschild i 1829.

Lutherske kirker har gjort dåbsattesten til det store Universal-afladsbrev, der tillader enhver at leve, som man lyster – i modsætning til Kristi lære, der pålægger at leve efter hans befalinger (Johannes 14:15, 21). Kristus dømmer os faktisk efter gerninger på Dommedag (Matth. 25). Sågar har Sydslesvigs danske præsteskab på et møde sagt mig, at selv Hitler og Stalin, der jo var døbte, er frelste, hvis de i deres sidste sekunder fortryder!!

Men hvorfor har Skøgen navnet Babylon – åbenbart et kodenavn?

Babylon var verdens første stormagt. USA kan blive den sidste.

Nedenstående EU-plakat forestiller EUs plan: Opbyggelse af Babelstårnet/én-verdensregering ved samarbejde mellem alle nationer i trods mod Gud.

Frimureriets mysterier stammer tilbage fra Babylons ”mysterier med Babelstårns-byggeren Nimrod, som blev dræbt og hakket i småstykker, men af hustruen, Semiramis (den store modergudinde) samlet og sat op på himlen som solguden Baal, til hvem børn ofredes (Det Gamle Testamente). Med Baal avlede Semiramis Tammuz (Lucifer). ”Mysterierne bredte sig til Ægypten (Osiris – Isis – Horus) – og derfra stammer iflg frimurere frimureriets ”mysterier”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er washington_monument_dusk_jan_2006.jpg
Obeliskerne i Washington DC t.h. og på Peterspladsen t.v. forestiller Baals/Osiris´ fallos og her. De er altså budskab om, at her holder man sig til de babyloniske mysterier , kulten om Baal og hans søn Tammuz/Horus (Lucifer).
Disse frimurer-obelisker forekommer i praktisk alle vestlige lande – jvf. Frihedsstøtten i København – grundet af illuminaten Frederik VI


Mysterierne gik videre til verdenriget Rom (Juppiter – Juno – solguden Mithras/Sol, hvis fødselsdag var d. 25. decbr. Vatikanet er fortsættelsen af Romerriget (Divi blev helgener, Jomfru Maria er en fortsættelse af Semiramis/Isis – Jesusbarnet symboliserer nu Lucifer/Mithras/Sol Invictus. Latinen er opretholdt – ofring til/ tilbedelse af Mithras/Lucifer finder sted – se video.

Kan vi herefter opstille en magtpyramide, som tilgodeser alle de fremsatte teorier om, hvem og hvad den store skøgeby er?

Lucifer

Chabad Lubavitch

Israels Sanhedrin – jødiske B´nai B´rith loge

City of London – Vatikanet

Council on Foreign RelationsChatham House

Superfrimurerloger

Storloger – nationale frimurerloger

USA – EU – ”Vore” ledende politikere i Øst og Vest

Prostituerede medløberkirker – medier – uddannelsesinstitutioner

Hjernevaskede befolkninger

Den babyloniske Baal-Lucifer kult synes at være fællesnævneren.

Det, der omtales i kap. 18 kunne således være et russisk overraskelses-atomangreb på USA

Som sagt: Dette er kun et tankeeksperiment. Hvad mener læserne?

“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild”

Disciplene spurgte Jesus: Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?Jesus svarede: “Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: “Jeg er Kristus”. Og de skal føre mange vild” (Matth. 24:4,5). Og mange falske profeter skal fremstå for om muligt at føre de udvalgte vild (Matth. 24: -11,24)”Hvis de altså siger til jer:  “Se han er i ørkenen eller se, han er i kamrene”, så tro det ikke. Thi ligesom lynet , der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være” (Matth. 24:26,27).

En antikrist er med klimareligionen sluppet løs på os af Den Nye Verdensorden – som dens mest effektive redskab for dens én-verdensregering. Hun modtages med største respekt af verdens Mammon-dyrkere i Davos, af Paven, i EU-Parlament og Kommission som en gudinde/ualmindelig nyttig idiot!, tilbedes af jublende skolebørn i millionvis.

16-årige Greta Thunberg , der samler penge til det voldelige Antifa, er oven i købet af den Nye Verdensordens socialister nomineret til Nobels Fredspris! Og Time har udnævnt hende til årets person – en ære, der tilkommer folk, der fremmer den Nye Verdensorden!

For FNs generalforsamling 2019 optrådte Greta Thunberg i en nøje indstuderet stunt, hvor hun grædende skældte verdens ledere ud. Disse ledere hyldede hende derpå med stående ovation, rejste hjem og fik lynhurtigt gennemført klimalovgivning med kraftigt stigende skatter og flybilletter – f.eks. i NVO-duksen, det knægtede Tyskland, der regeres af Merkel, den kommunistiske tidligere DDR-borger og engagerede sekretær i DDRs Freie Deutsche Jugend (FDJ) – som svarede til Hitlerjugend!
Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.
Den CO2-frie overfart til USA foregik med luksus-yachten Malizia II (= Ondskab II!), som tidligere hed Edmund de Rothschild efter dens tidligere ejer.

Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa

Og hvad er så sandheden om menneskeskabt “global CO2-opvarmning”?
En australsk senator påpeger det fuldstændig absurde i, at luftens 0.04% CO2, sv. t. 1 CO2-molekyle
fra menneskelig aktivitet pr. 85.850 luftmolekyler skulle kunne opvarme atmosfæren! En egentlig grund: chemtrails omtales aldrig!

NOAA insider John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om global governance – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole hUmlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig opdatering
Nu viser det sig, at de australske myndigheder gør nøjagtigt det samme
: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Vigilant Citizen: Greta Thunberg viser hos Vigilant Citizen på 2 fotos tegnet for den enøjede Lucifer/Tammuz/Horus: Tegnet for frimureriets dyrkelse af de babyloniske mysterier/Baal. Og hendes mor konstaterer: “Vi sælger alle vores sjæl til Djævelen”.
Begge har viet sig til det kommunistiske, voldelige AFA

Denne video viser, hvor voldelig vor tids SA-Topper – Antifa – er

Diakon: Greta Thunberg er Guds profet i vores tid
Nordfront 2019-05-13

RELIGION. Der kommer nu signaler fra den svenske kirke og Økumene-kirkerne om, at Greta Thunberg muligvis er Guds datter. Hendes profetiske evne består i, at Gud taler gennem hende om verdens fremtid.

”Vi er nødt til at lytte til beskeden fra Greta Thunberg. For budskabet kommer fra Gud. ”Det skriver Diakon Anna Ardin fra Økumenekirken og miljøvæsenet i den svenske kirke, Joakim Kroksson, i en debatartikel i Kirkens avis.

Den kræver en radikal konvertering til et fossilfrit liv og samfund.

Ifølge Anna Ardin er Greta Thunberg fuldt ud sammenlignelig med bibelske profeter. De gamle profeter brugte en lignende profetisk strategi som hun, skriver Ardin. Profeternes strategier består af seks faktorer:
Bekræft dit kald
Lyt til Guds stemme og vær åben for sandheden(?!)
Tal om den hårde virkelighed hos mennesker og magtholdere
Prædike omvendelse og vis håb
Lev som du lærer
Giv ikke op
Fordi Greta Thunberg bruger alle disse faktorer, er hun Guds profet, skriver Ardin.

Diakon Anna Ardin er også kendt for at have meldt Julian Assange (Wikileaks) for voldtægt i 2010.
I det, der har været et langvarigt og skyggefuldt politisk spil, skal voldtektsanklagen mod Assange nu behandles igen.

Nu sidder Assange i et britisk fængsel og rådner på grund af denne falskhed af Ardin – skønt hun hyklerisk skriver:

“Jeg ville være meget overrasket og trist, hvis Julian blev overdraget til USA. For mig handlede dette aldrig om andet end hans misforhold mod mig / kvinder og hans afvisning af at tage ansvar for dette. Synd at min sag aldrig kunne undersøges ordentligt , men den er allerede lukket “.

I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper.
Frimureriets gud er Lucifer/Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier” Lucifer og her og her.

At Thunberg bruges som marionet i den Nye Verdensordens største løgn: menneskeskabt global opvarmning, må vel nærmest ses som desperation!

Nu pumpes løgnen endnu mere op af Rothschild-bankier og præsident i Frankrig, Macron: Klodens lunger brænder af i 73.000 brande i iltproducenten Amazonas!
Der er bare det at sige dertil, at de satellitoptagelser af Amazonasbrande, man præsenterer os for, er optaget af NASA i 1989.
Faktisk er der ikke flere brande der end sædvanligt. Man viser, at det er et flammehav. Men det drejer sig om røg fra f.eks, afbrænding af haveaffald!

Her er fra en video, der viser, at flammehelvedet (manipuleret registrering af røg) er langt større i Afrika end i Amzonas – skønt vi intet hører til det. På viste kort er Paraguay et flammehelvede. Et filmhold er taget ind midt i det angivelige “flammehav”: Kun et par små røgskyer fra haveaffaldsafbrænding ses.

Kære læsere: Vi bliver taget ved næsen, manipuleret, hjernevasket, så vi skal mene, at kun City of Londons /FNs luciferiske én-verdensregering kan redde os – mens man forbereder at plyndre os gennem helt nye skatter til at betale for muslimsk masseindvandring (Marrakesch-pagten og her). Det er falsk religion.

Som det fremgår af flg. graf fra Breitbart 26. aug. 2019 er antallet af skovbrande i Brazilien på normalniveau – og slet ikke oppe på de påståede 73.000.

Og Forbes 26 aug. 2019


Greta Thunbergs, “Guds datters”, løgneevangelium til verden er sivet ind i hovedet som sandt hos langt størstedelen af klodens folk. Politikere og meteorologer og journalister spreder dette “katastrofebudskab”, for ellers er det slut med deres karriere!!
Og det værste: Lille Greta har ingen anelse om, at man har hjernevasket hende til at være NVOs supermessias

11. marts 2020: Greta Thunberg anbefaler demonstranter at blive hjemme pga coronavirus

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Mange, Endog de Udvalgte Vild” (Matth.24:11,24)

Politik og Kirker fører an i denne vildførelse
Således hedder det i Den Nye Katolske Katekismus fra 2. Vatikankoncil i art. 841:
Frelsen Omfatter muslimer.
Disse hævder at holde Abrahams tro, og sammen med os elsker de den ene, barmhjertige Gud, menneskehedens dommer på den sidste dag”.

Med denne bemærkning gør kirken Kristus til løgner, for han siger, at ingen kommer til Faderen uden gennem ham (Joh. 14:6). Endv. gør kirken ulogisk den sønneløse Allah, der iflg. Koran”sværdverset” 9:5 ugyldiggør de få fredelige Koranvers og vil dræbe alle vantro, identisk med Jesu Kristi Far!
Yderligere bryder kirken med Joh. 2. Brev 1:7-11 om ikke at indlade sig med dem, der kommer med anden lære end Kristi.

Og der er en grund, den værste af alle: Den Katolske Kirke har udnævnt Satan som sit overhoved – som også bekræftet af øjenvidnet, insideren og jesuiten Malachi Martin.

Iflg. pater Malachi Martins “Windswept House” ss. 7-20 foregik denne intronisering på bud af Vatikanets øverste tribunal, der består af 3 kardinaler – med deltagelse af frimurerne i South Carolina. Efter en utrolig pervers seance med bespottelse af Kristus (“den Navnløse Svækling”) med bl.a. massevoldtægt af et barn på alteret i det Paulinske Kapel svor de mange deltagere denne ed:
“Sværger I alle sammen nu højtideligt, at jeres administration af
jeres tjeneste vil blive bøjet for at opfylde målsætningerne for Menneskets Universelle Kirke? “
“Vi sværger det højtideligt .”
“Er I alle sammen parat til at signalere denne enstemmige vilje med jeres
eget blod, så slå jer Lucifer, hvis I er utro mod denne svorne
forpligtelse?”
“Vi er villige og forberedte.”
“Er I alle sammen fuldt ud enige om, at I ved denne ed overfører
herredømme og besiddelse af jeres sjæle fra den gamle fjende, den Øverste
Svækling, i vor Herre Lucifers Almægtige Hænder? “
“Vi samtykker.”

I 2014 blev Pave Franz af Shimon Peres (Den jødiske B´nai B´rith frimurerorden) udnævnt til overhoved for den Nye Verdensordens kirke for alle religioner. Dette er “Menneskets Universelle Kirke”

Derfor dyrker Vatikanet nu Jesus som Lucifers alias Satans søn, der steg op til os fra helvede!

Sen-åbenbaringer gennem f.eks. Jakob Lorber og Swedenborg benægter Dom og Helvede og gør derved Kristi lære til irrelevant løgn og Kristus til løgner. Lorber anerkender kun Johannes-Evangeliet. Frimurergemalinden Ellen G. Whites 2.000 visioner må ligesom de 2 nævnte herrers antages at være hallucinationer. F.eks så White gudsfrygtige flotte mennesker på den ubeboelige, iskolde planet Neptun!

Jehovas Vidner blev grundlagt af Rothschild-vennen Taze Russell fra den satanistiske Russell illuminati slægt. Mormonismen er også en frimurerorden-aflægger.

Islam og buddhisme er på hurtig fremmarch i Vestens ikke-kristne religiøse tomrum.

Siden jesuiterne og farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild reformerede Illuminatordenen i 1776 med det formål at skabe en kommunistisk énverdensstat ved at vende Kristi lære på hovedet, har folk stort set vendt netop Kristi lære og dens ophavsmand ryggen, ja foragter begge.

Deres redskab er frimureriet, som er farisæisme/jødedom for ikke-jøder.
I 1781 overtog illuminaterne kontrollen over verdens frimurerloger. Disse styres fra City of London via superfrimurerloger, der igen styrer verdens toppolitikere til at gøre, hvad de får besked på.
Verdens medier kontrolleres/ejes af 6 jødiske korporationer, der sørger for daglig hjernevask af verdens befolkning gennem kolossale usandheder og fortielser (f.eks. klima-skrønen, omfanget og “velsignelsen” ved muslimsk masseindvandring).
Formål: Lucifers énverdensstat.

Det begyndte med den blodige Franske Revolution, der var og med sin laïcité (verdslighed) er en krig mod kristne – ligesom kommunismen. Men illuminaterne gjorde sig også gældende allerede i Nicaæa i 325 – og som alumbrados i Spanien i Middelalderen. Således blev den kryptojødiske stifter af Jesuiterne, Ignatius Loyola, også anset for at være alumbrado-medlem.

Samtidig sympatiserer folk nu med de konsekvente efterfølgere efter Kristi absolutte modpol, muslimerne, og deres sønneløse Allah, der erklærer at have Satans kendemærker.

I Bibelen kaldes Kristi hovedmodstander konsekvent Satan.

Den til Kristus omvendte jøde, Henty Makow, beskriver storpolitik som et væddemål mellem Gud og Djævelen.

Det tror jeg ikke på: Gud er almægtig og indlader sig ikke på væddemål om noget, han har planlagt fra Jordens skabelse.

MEN MAN KOMMER IKKE UDEN OM, AT GUD TILLADER DJÆVELEN OG HANS TJENERE, DER BRUGER BIBELEN SOM ARBEJDSPROGRAM, AT OPFYLDE GUDS PLAN FOR VERDEN I DE SIDSTE TIDER

Russ Winter er iflg. Business Insider en anerkendt forfatter.
Følgende er fra Russ Winter´s blog Winter Watch

Interviewet med Ronald Bernard udløste i 2017 et chok i hele verden: Det blev bragt i flere afsnit på Dutch Vision Movement TV i Holland

Fra 22 min. markeringen fortæller Bernard om sin deltagelse i satanisme, der omfatter medlemmer af alle religioner. De var luciferianere – og mens de spotter vores religiøsitet, er de selv dybt Satans-religiøse,.

Bernard kunne kun le ad dem – og gik så i Satanskirken, hvor det ”gode liv” levedes under ”gudstjenester” med deltagelse af nøgne kvinder og masser af sprut.

Men så forlangte man af ham, at han skulle deltage i ofring af børn til Satan, drikke deres blod og spise deres kød. Man gør det for at have et så nedrigt holdepunkt på insideren, at han bliver et lydigt værktøj i illuminaternes hænder – og holder mund.

Det kunne Bernard ikke være med til – og han kvittede sin succesrige bankier-karriere.

Ikke nok med det: Han blev altså whistle-blower.

Der var beskrivelse af hans mystiske død derefter – men senere blev den dementeret.

Kropsstudieeksperter mener, at Bernard taler om ting, som han har oplevet.

Selv om det lyder som en gyserhistorie, er der mange beretninger om elitens sataniske opførsel bag lukkede døre: MKUltra og Monarch hjernevask-opdragelse og her, f.eks.

Men værst indtryk gør unægtelig den internationale Benjamin Dutroux- skandale i Belgien , der førte til massemord på børn, der var ofre for elitens satansdyrkelse

I følgende video fortæller en 15 årig pige om, hvordan hun som lille blev udleveret til elitens satansdyrkelse: Sex med utallige mænd, tidlige svangerskaber, babyerne blev ofret til Satan og hun måtte også selv æde dem. Hun blev formelt viet til Satan. 
Psykologer og andre eksperter mener, at beretningen er sand.

Disse falske Illuminatprofeter og deres politiker- samt presse-stik-i-rend-drenge-og piger fører i ordets bogstaveligste betydning med stor succes verdens befolkning fra denne verden, der er Helvedes forgård, lige lukt ad Helvede til!

Jesus var meget forudseende.

“Som Det Var i Noas Dage – Sådan Skal det Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

I dagene før syndfloden åd og drak de, gav og tog til ægte lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de sansede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme (Matth. 24: 37-41).

Zero Hedge 11. juli 2019: For et par dage siden har en dommer beordret adgang til optegnelser i et beslægtet tilfælde, der beskriver beskyldninger om “mange fremtrædende amerikanske politikeres, magtfulde virksomhedslederes, udenlandske præsidenters, en velkendt premierministers og andre verdenslederes “seksuelle misbrug”.
Dette kunne være den største af alle skandaler i amerikansk historie.

Den sikreste måde at få krammet på en højtrangerende perso er, at ansætte en med en beskidt fortid, som ham ikke ønsker til offenlighedens eller familiens kendskab.Den taktik følger City of Londons Council on Foreign Relations (CFR) i USA, og her, før den anerkender en præsidentkandidat. Og ingen bliver præsidentkandidat  uden CFRs anerkendelse – for CFR er USAs (og verdens) egentlige og “usynlige” regering.

Høgene i USA – “sikkerhedsrådgiver” John Bolton, udenrigsminister Mike Pompeo, samt CIA chefen er helt i lommen på zionisterne, er Israels  ministerprøsident Netanyahus stik-i-rend-drenge. De har med nogle mindre falske flag operationer i Hormuz-strædet hidtil forgæves forsøgt at få chabadniken Trump til at angribe Iran og således udløse Chabad Lubavitch´s ønskedrøm: Harmageddon og deres messias´, ben Davids komme, som skal gøre Israel til verdens hersker.

Men når andre metoder svigter, er truslen om afsløring af den beskidte fortid et probat middel. Måske er det hele blot et demokratisk forsøg på at ødelægge Trumps chancer i præsidentvalgkampen 2020. For besynderligt er, at Trumps  vens, Jeffrey Epsteins, forbrydelser har været uden medieinteresse siden en beskidt retshandel i 2008.

Men nu dukker forbrydelserne fra  dengang pludselig op igen – ang. p.g.a. “nye” billedfund,  hvilket næppe er troligt, idet Epstein har haft 11 år til at slette disse spor.

Præs.  Trumps ømme punkt: Jeffrey Epsteins pædofiliring og afhængighed af Rothshild og Rockefeller samt CIA og Israels Mossad
The American Free  Press 28. September 2016: I sine egne memoirer, The Deal of the Deal, beskrev Trump stolt hvordan han købte sine første casinointeresser i 1987, da han erhvervede 93% af stemmerettighederne i Resorts International Gambling Group.

Resorts International blev grundlagt og kontrolleret af de fremmeste mænd i Rockefeller- og Rothschild-familierne samt deres “eksekutorer” i Central Intelligence Agency (CIA) og deres allierede efterretningstjeneste, Israels Mossad.

Nu er Præs. Trumps fortid er ved at indhente ham:
BT 10. juli 2019 : Hans tidligere gode ven og fremskaffer af mindreårige til seksuel fornøjelse for USA’s og Storbritanniens elite, Jeffrey Epstein, bliver nu i medierne pludselig anklaget for pædofili-forbrydelser, som han tidligere er dømt for  og her.

Præs. Clinton fløj 27 gange med Epsteins ”Lolita Express” med mindreårige piger ombord. Herunder: Trump-Epstein + tilsyneladende mindreårig pige – screenshot fra samme Fox video.

Trump-Epstein

Føderale anklagere i New York påstår nu, at Epstein har betalt snesevis af unge piger for at deltage i seksuelle handlinger med ham mellem 2002 og 2005 på hans adresser i New York City, Florida, og hans caribiske,  private ø.

Den demokratiske forkvinde for Repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, beskylder nu Alexander Acosta for at have sluppet Epstein  for let af krogen i 2008 og lade ham slippe med kun 13 måneders fængsel, dvs. han arbejdede hele tiden på sit eget luksuskontor.
I dag er Acosta Præs. Trumps Arbejdsminister – og Trump har lige prist  ham for hans håndtering af Epstein! 

Nu er der pludselig fundet store mængder pornomateriale med mindreårige piger på en af milliardær-Epsteins adresser, skønt man ikke har interesseret sig derfor i de mellemliggende 11 år – og skønt Epstein således har haft rigelig tid til at fjerne belastende materiale.

Vox 9 July 2019: I det mindste var Trump og Clinton ven med nogen, der viste sig at være en meget dårlig fyr (Epstein)– skønt Trump tidligere kaldte ham “a terrific guy” (mægtig fin fyr).

Alligevel har naturen af ​​nogle af påstandene mod Epstein ført til spekulationer om, at der kunne være endnu mere i den historie. 

Og det er det: Epsteins “sorte bog – hans kundefortegnelse – rummer illuminatnavne en masse – interessant læsning, fordi det er disse satanister, der regerer verden gennem frimureri og central/banker

Navnlig har en Epstein-klager gjort gældende i retten, at Epstein ud over seksuel udnyttelse af hende selv trak hende til andre velhavende og magtfulde mænd med det tilsyneladende mål om at få udpresset materiale mod disse mænd. (Anklagere har ikke på dette tidspunkt gjort denne påstand selv.)

En vis Katie Johnson alias Jane Doe gik til retten med en klage over, at Trump skulle have have misbrugt hende sexuelt som 13-årig ved en af Epsteins selskaber – hvad hun så ellers havde forestillet sig, at der foregik der for de penge, hun havde fået! Men i 2016  under valgkampen trak hun pludselig anklagen tilbage – angiveligt efter mordtrusler.

Der er en hel del beviser for, at der var venne-bekendtskab  mellem Trump og Epstein i hvert fald gennem begyndelsen af ​​2000’erne. Medierapporter fra slutningen af ​​1990’erne og begyndelsen af ​​2000’erne nævner ofte Trump som deltager i selskaber med Epstein som vært.

Trump ringede 2 gange til Epstein i november 2004, ifølge meddelelses-pads beslaglagt fra Epsteins Florida-palæ af regeringen.

Flere telefonnumre til Trump, herunder en nødkontakt og et nummer til Trumps sikkerhedstelefonnummer, var blandt mange berømtheder anført i Epsteins “sorte bog” (som senere blev beslaglagt af regeringen).

Epsteins bror Mark vidnede om, at Epstein engang tog Trump med på et af ​​sine fly fra Florida til New York og sagde, at han troede det skete i slutningen af ​​1990’erne. Trump er ikke kendt for at have fløjet med andre Epstein-fly.

Epstein var en hyppig gæst på Trumps Mar-a-Lago Club i Florida. Men efter Epsteins akkord med regeringen, citerede New York Post en anonym Mar-a-Lago-kilde, der hævder, at Epstein var blevet forvist fra feriestedet for at lægge an på en massøse.

Formål
Denne video viser, at netværket omkring Epstein er højtstående zionister med stærke forbindelser til Israels udenrigsefterretningsorganisation, Mossad, ja endog til en tidligere israelsk premierminister.
Hensigten synes at være at lokke ledende amerikanere ud i en stinkende sump, hvor deres renommé er helt i hænderne på Israels magthavere. Disse kan så få USAs “magthavere” til at gøre alt i Israels imperialistiske program for Storsrael – ja Israels verdensherredømme.
Af samme grund er USA for længst gjort til en corporation under de farisæisk/talmudiske bank-magnater i City of London

Hvad Epstein kunne finde på at røbe om sine magtfulde klienter, får vi aldrig at vide:
D. 10. august blev han i andet forsøg “selvmyrdet” i sin celle, efter at selvmordsobservationen efter første forsøg var ophævet.
Død mand sladrer som bekendt ikke!

The New York Post skriver, at selvmord er umulig Epsteins fængsel.

Men mange mener, at Epstein er Mossad-agent, der har skaffet Israel magten over USAs potentater gennem sex-afpresning. Mange mener, at Epsteins “selvmord” er helt usandsynlig – og at Mossad har sendt ham til Israel. Men hans optegnelser over 2000 klienter – ang. incl. præsident Trump – eksisterer stadig hos FBI.

Om Falske Flag Som Begrundelse for USA-Israelsk Angrebskrig mod Iran

Beslutsomheden i dele af Trump-regeringen m.h.t. at starte en krig mod Iran kan føre til hundreder af tusinder af døde og forårsage ny kaos i en allerede sårbar region.
Faktum er, at den eneste britiske politiker, der har udstedt en fornuftig advarsel imod kapløbet til krig mod Iran, er Labours leder, Jeremy Corbin, og han bliver derfor sat i gabestokken”.
(Peter Osborne, flere gange prisbelønnet tidligere politisk chefkommentator for The Telegraph, Middle East Eye 17 Juni 2019)

I både Lukas 21 og Matthæus 24 taler Kristus om krig i Israel og derudover ved hans genkomst.

På baggrund af nu 6 angreb på skibe i og nær det strategisk vigtige Hormuz Stræde, hvorigennem 20% af verdens olieforsyning transporteres, vil jeg i denne artikel skrive om “falske flag”

Falske Flag eller sorte svaner er aktioner, hvor regeringer laver terroraktioner mod egne befolkninger for så derpå at skyde skylden på fjenden og bruge aktionen som påskud for angrebskrig

Disse angreb i den Persiske Golf er efter princippet cui bono – hvem har fordel deraf – falske flag, lavet af folk, der vil starte en krig – begået bl.a. mod et japansk skib, mens den japanske premierminister var i Teheran. At antage, at Iran skulle stå bag – som påstået af USA, Storbritannien og Saudi Arbien – er absurd – og påstanden er da også forkastet af EU og Japan. FNs generalsekretær forlanger uvildig undersøgelse.
USAs “beviser” er som sædvanlig lidet overbevisende . Iran ønsker ikke krig med USA og Israel – ville lide enormt derved.

USA har 18.6.19 allerede forkyndt et nyt og større “iransk” angreb, denne gang på et saudisk olieanlæg.

Iran er ved at skabe en halvmåne af dominans via Irak og Syrien til Middelhavet og vil nok konsolidere den proces først. Imidlertid kolliderer den med Israels ambitioner om et Storisrael

Mange forventer et stort falsk flag i de kommende måneder.

Her er et udvalg af forudgående falske flag:

Det bliver tydeligere og tydeligere, hvem, der står bag urolighederne: 7/7 London bomberne og igen i Marts 2017 og  Paris  og her, Boston Marathon bomberne i April 2013, samt 911. sept./11 angrebene i New York og Washington DC., Nice,samt Orlando og Berlin og  Bruxelles falskflag angrebet og her og især heretc. samt yderligere 42 governmentally admitted false flags.

Det gør Israels Mossad, der også hedder ISIS: Israeli Special Intelligence Service, samt dens vasal: USAs CIA.

Vil USA virkelig angribe Iran?
Iflg. den tidligere NATO-general Wesley Clark, der ledede Bill Clinton´s og NATOs krig mod Serbien i 1999, havde USA allerede i 2001 – mens NATO bombede i Afghanistan – planlagt at styrte regeringerne i Irak, Libyen, Syrien, Libanon Sudan, Somalia – og til sidst IRAN.

Men bibelprofetierne, som bekræftedes af Kristus (Matth. 5:17-21), nævner intet om krig i Persien i endetiden.

Man må imidlertid tage Brookings plan: “Which way to Persia” i betragtning. Denne vej går gennem Syrien. Brookings med Nathaniel Rothschild blandt sine rådgivere har kolossal indlydelse på USAs lovgivning og politiker.
Israel ønsker de iranske tropper ud af Syrien – og bruger sin militære arm, City of London´s Corporation, USA, til sine imperialistiske planer om at realisere “Storisrael , som er en integreret bestanddel af USAs Mellemøstpolitik.

Nedenstående kort fra Wikipedia svarer til Israel på kong Davids tid – og formodentlig til nogles forestillnger om Storisrael.

En tidligere officer i US Marine Corps´ Intelligence Service, Robert Steele, bekræfter – se fra 15:50 min.. markeringen

Og selveste New York Times skrev i 2012 om en række tilfælde, hvor FBI stod bag terrorplaner.

USAs Pentagon har i tiden 2007-2011 betalt det britiske PR firma Bell Pottinger 540 mio. dollars for at producere fake terror videos.

Billedet herover er et screenshot fra amerikaneren Sotloffs “halshugning”.ved “Jihadist John”. Læg mærke til Rita Katz´ logo SITE . Dette og også James Foley´s “henrettelser” var falske flag skuespil og her.
En russisk video afslørede disse og andre rædselsfilms optagelse i Rita Katz´ studie i Tel Aviv. Naturligvis har youtube nu fjernet den video.

Kan demokratiets selverklærede forfægter, USA, virkelig gribe til falske flag for at angribe Iran?

Der findes en række aktioner – her 42 anført, der af regeringerne selv er indrømmet at være falske flag. Og her er meget mere.

USAs hidtidige brug af falske flag operationer giver bange anelser
Signs of the Times 14 Juni 2019: Præs. Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, John Bolton: “Nu vil jeg forsvare hemmeligholdelse og muligvis bedrag, når det er hensigtsmæssigt,” sagde Bolton.
“Du ved, Winston Churchill sagde under Anden Verdenskrig, at i krigstid er sandheden så vigtig, at den skal være omgivet af en livvagt af løgne. Hvis jeg var nødt til at sige noget, jeg vidste var urigtigt, for at beskytte USA’s nationale sikkerghed ville jeg gøre det”, sagde Bolton- Dette er blot et ekko af CIA.

11, sept. var en falsk flag aktion – lige som efter al sandsynlighed også Pearl Harbour.

Tidl. lektor ved Københavns Universitet, Niels Harrrit, har været i 11. sept. efterforskningenscentrum: Han fandt, at det eneste der kan forklare sammenstyrtningen af WTCs 3 skyskrabere er nanotermit eksplosioner. Andre mener små atombomber, fordi mange redningsfolk blev syge og senere fik kræft Der var ingen flyvemaskiner, der ramte blok 7, der styrtede sammen i frit fald. Dette skyldes, at nedre etager var sprængt væk. Det var en implosion, 7 timer efter angrebene. Det er aldrig forekommet, at højhuse er styrtet sammen efter brand.

Følgende 2 videoer er interviews med Architects and Engineers for 9/11 Truth.
Begge demonstrerer, at WTC skyskraberne faldt i frit fald ovenfra- d.v.s. de øverste etager mødte ingen modstand, fordi de underliggende etager var sprængt bort først. Det passer med, at øjenvidner har fortalt, de hørte eksplosioner i grund og kælder etage, før tårnene faldt
. Faktisk var der mindst 118 vidner, der hørte indtil flere eksplosioner,

Hvad der er særligt bemærkelsesværdigt er alle de øvelser med fly som våben mod WTC og Pentagon, der blev udført fra 1999 til 11. sept. – mange af dem ligner næsten de faktiske 9/11 angreb.
Også om morgenen den 9/11 havde NORAD og CIA’en en øvelse med et kapret fly, der blev fløjet ind i WTC !!

Her er en masse ulogiske forhold omkring de 4 flyvemaskiner, der påstås at have fløjet ind WTC

En Boeing har aluminiumsvinger – og de kan umuligt skære igennem stålkonstruktionerne i WTC-skyskraberne – som ellers vist på den officielle film.

Hvem stod bag 11. sept.?
I hvert fald ikke Al Qaida gedehyrderne fra Afghanistan. De havde slet ikke uddannelse til at styre Boeing fly – eller bruge så kraftige eksplosiver.

Store engelske aviser interviewede påståede terrorister flere dage efter 11. sept. og her– og FBI indrømmede, at man ikke havde nogen anelse om, hvem der befandt sig i flyene.

Det underlige er, at Al-Qaeda er grundlagt af USA og Pakistan og her– og at USA betaler og leverer våben til både Al Qaida og ISIS. Også Israel støtter Al-Qaida. Se og læs Jürgen Todenhöfers interview med en Al-Qaida leder i Kölner Stadt-Anzeiger 26. Sept. 2016. Det bekræftes af The Times of Israel og The Guardian

Mærkeligt er det også, at en al Qaida terroristleder var til middag hos FBI i febr. 2002.
Og værre endnu: Bush sr. havde tætte bånd til bin Laderne – også handelsmæssige: D. 11. sept. sad Bush sr. til møde i Carlyle våbengruppen og forhandlede våbenleverancer til Osama bin Ladens bror Shafiq! Skønt alle fly var grounded, sørgede han for, at 24 medlemmer af bin Laden famillien blev fløjet sikkert til Saudi Arabien – og aldrig afhørt.

Prof. Chossudovsky skrev, at USA både beskylder Al Qaida for 11. sept. og bruger organisationen som nøgleinstrument i sine militære og efterretningsoperationer..

PENTTBOM er kodenamet  på FBI‘s undersøgelse af 11. september angrebene i 2001. Navnet står for Pentagon/Twin Towers Bombing Investigation’.
MEN DEN OFFICIELLE 11. SEPT. RAPPORT TALER KUN OM BRAND SOM ÅRSAG TIL WTC-SAMMENSTYRTNINGERNE – IKKE OM BOMBER!
NOGEN LYVER ALTSÅ.

Pentagon sikkerhedskameraer  viser intet fly i forbindelse med eksplosionen. Det gør Pentagon fotos nogle minutter senere heller ikke.
Men bilederne viser et hul, der hverken i form eller størrelse svarer til et Boeing fly. Desuden ser man, at murbrokkerne ikke er slynget indad – men udad: Eksplosionen kom indefra.

Hvem drog økonomisk fordel fordel af 11. sept.?
Veterans Today 22 Aug. 2012: Siden juli 2001 havde jødiske Larry Silverstein, Israels ministerpræsident Netanyahus nære ven, leaset de gamle World Trade Center-tårne, der stod ubrugte hen, i 99 år. Silversteins første indsats som den nye ejer var at ændre selskabet, der var ansvarlig for kompleksets sikkerhed. I det selskab var Præs. Bush´s fætter Bestyresesformand og hans bror bestyrelsesmedlem.

Silverstein var den eneste modtager af forsikringsudbetalingerne. Forsikringen var på 3,6 mia. Dollars, men han fandt en uklart klausul i forsikringspolitikken, der gjorde det muligt for ham at kræve forsikring to gange, en for hvert angreb! Med hjælp fra New Yorks jødiske borgmester, Michael Bloomberg, fandt han investeringer til at genopbygge WTC. En god del af den syv milliarder dollars tunge forsikringsudbetaling gik til Israel.
†

I denne video tilstår WTC ejer Silverstein, at han gav ordre til at demolere bygning 7.
Men verden fik ikke noget at vide derom: Alle troede, at Al-Qaeda havde ødelagt den bygning ved flyverangreb, der ikke fandt sted!
D. 11. sept. observeredes dansende og jublende israelere ved WTC, mens skyskraberne styrtede og hen ved 3000 mennesker omkom. Isrraelerne viste sig at være Mossad agenter (Israels udenrigs-efterretningsvæsen). De blev arresteret – men straks sat fri igen , hvorpå de rejste tilbage til Israel. I israelsk fjernsyn erklærede en af dem, at de var udsendt for at “dokumentere den forestående begivenhed”. De vidste altså besked i forvejen!

Hvad betyder f.ø. ISIS?
I flg. Mossad betyder det Israeli Secret Intelligence Service: Israels Hemmelige Efterretningstjeneste.

Andre siger, at det betyder Islamic State of Iraq and the Levant.

Specifik Brug af falske flag til at starte en krig med Iran er allerede en etableret i Washington.
Tilbage i 2012 på et forum for Washington Institute of Near East Politicy tænketank, talte gruppens forskningsdirektør Patrick Clawson åbent om muligheden for at Israel kan bruge et falsk flag for at provokere en krig med Iran, og han citerede de forskellige måder, som USA har gjort netop det før sine tidligere krige.

“Nogle mennesker tror måske, at Mr. Roosevelt ønskede at komme ind i krigen … I kan huske, at vi måtte vente på Pearl Harbor.
Nogle mennesker tror måske, at Mr. Wilson ønskede at komme ind i Første Verdenskrig, I kan huske, vi måtte vente på Lusitania episoden.
Nogle mennesker tror måske, at Mr. Johnson ønskede at få os til Vietnam, og I må huske, at vi måtte vente på Tonkin-bugten.
Vi gik ikke i krig med Spanien før USS Maine eksploderede.
Og må jeg påpege, at Mr. Lincoln ikke følte, at han kunne kalde hæren til Fort Sumter, førdet blev angrebet, hvorfor han beordrede kommandanten i Fort Sumter til at gøre netop det, som sydkarolinerne sagde, ville forårsage et angreb. ”

“Hvis der ikke kommer et kompromis med Iran, er den traditionelle måde, hvorpå Amerika kommer i krig, det, der ville være bedst for amerikanske interesser,” tilføjede Clawson.

“Hvis iranerne faktisk ikke går på kompromis, ville det være bedst, hvis en anden startede krigen (Se Brookings),” fortsatte Clawson. “Jeg nævnte eksplosionen den 17. august. Vi er i spillet med at bruge skjulte midler mod iranerne.

Med denne fortid og indstilling fra USA, Storbritannien og Israel må man forvente militær konfrontation mellem disse magter og Iran som forudsagt af general Wesley Clark, formentlig først i Syrien.

Faktisk erklærede Præs. Trump allerede i 2017 de facto Iran krig ( DWN 15.12 2017) – og Netanyahu har også vagt gjort det.