Lucifers Verdensherskere Over Alle “Vore” Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)
“I har Djævelen til fader. Han er fra begyndelsen en løgner og morder, ja løgnens fader. Og I gør, som det lyster ham” (Kristus – Johannes 8:44).
“Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Og han er vred, for han ved, at hans tid er kort” (Åb. 12:12).

*

Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov.

Herunder ses som deltagere 3. øverste etage på illuminaternes pyramide – verdens onde ånder- der imidlertid står under 2. øverste etage: Dommedagssekten Chabad Lubavitch. Selve slutstenen med Tammuz´/Horus´/ Lucifers altseende ene øje beboes af … Lucifer/Satan. Også Rothschilderne er chabadnikere. Og Chabad sympatiserer voldsomt med Rothschild.

1-dollarseddel med illuminatpyramiden, som er del af USAs “Store Segl” – formentlig en gave fra Mayer Amschel Rothschild til det nye USA, som han derpå shanghajede gennen sin First National Bank og satte sig endegyldigt på med Washington DC forfatningen 1871, som gjorde USA til en City of London corporation og The Federal Reserve Act kuppet i 1913 = Den Nye Verdensorden. Derigennem er USA blevet City of Londons militære arm. I både ørn og pyramide går tallet 13 (Israels 13 stqmmer) igen – ligesom Rothschild/Moloch/Baal/Israels flag-hexagrammet over ørnens hoved består af 13 stjerner. Oprindeligt var der 13 kolonier i nuværende USA.
I pyramidens slutsten ses Tammuz/Horus/ Lucifers ene øje. Seglet på dollarsedlen er en daglig påindelse til amerikanerne om at færdiggøre den Nye Verdensorden: City of Londons én-verdensregering – med EU som model – som “vore politikere skriger efter.

Chabad’s mål er at nå alle verdens jøder samt at frem-skynde deres messias ben Davids komme gennem den 3. Verdens-krig

Deltager var da også Chabad Lubavit-cheren Emmanuil Grinshpun fra Chabads Russiske Center i Syd-Florida samt russiske og ukrainske oligarker (= folkeplyndrere)

Disse illuminater har altid ført en skyggetilværelse – og det har været tys-tys blot at nævne dem. At sætte disse folk, der ejer verdens centralbanker og gennem dem tjener ufattelige formuer samt gennem lån opnået politisk magt på vor bekostning, i forbindelse med afgørende katastrofer i verdenshistorien, har hidtil været betegnet som “konspirationsteori”. Og det skønt deres rolle er oplagt for enhver, som sætter sig ind i begivenhederne.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trc3a6kker-i-trc3a5dene.jpg

F.eks. lægger Jacob Rothschilds uro-agent , George Soros, ingen skjul på, at han står bag ved og dikterer vore frimurer-politikeres indvandringspolitik. F.eks. skriver han, at Tyskland skal straffes med shock-terapi (masseindvandringen), fordi det ikke vil betale Rothschilds EU-Fiskal-Union. Deres forgængere finansierede Hitler via IG Farben, bl.a. og den kommunistiske revolution i Rusland. Utallige er deres “vellykkede” konspirationer.

Når de nu står frem i samlet flok kan det kun opfattes derhen, at de føler deres magt så befæstet, at de kan advare os: Vi bestemmer – og I goyim-kvæg har blot at makke ret. Mod vore planer kan I intet stille op.

Deri har de ret. Kun Jesu Kristi genkomst kan og vil sætte dem og deres herre og mester på deres rette plads (Åb. 19:20)

“I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter”: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

“I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Men se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således.” (Matth. 24:6)forudsætter massekommunikation.

*

Tilføjelse
Trump og Netanyahu ser ud til at arbejde hånd i hånd for at øge spændingerne med Iran. Det er tydeligt, at Netanyahu satser på, at lyden af krigstrommer vil drukne opfordringerne til hans retsforfølgning på grund af anklager om korruption. Han står evt. over for 13 år i fængsel.
Men snarere end at stå over for retfærdighed, ser den israelske leder ud til at være villig til at antænde en krig med Iran bare for at redde sit eget skind
(Strategic Culture 24. nov. 2019).

Den tredje verdenskrig skal iværksættes ved at “Illuminatagenturet” drager fordel af forskellene mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden.
Krigen skal føres på en sådan måde, at islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske zionisme (staten Israel) ødelægger hinanden gensidigt.

I mellemtiden vil de andre nationer, der endnu en gang er delt om dette spørgsmål, være tvunget til at kæmpe, til de bliver fysisk, moralsk, åndeligt og økonomisk fuldstændigt udmattede.

Vi vil frigøre nihilisterne og ateisterne, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, der i al sin rædsel tydeligt vil vise nationerne virkningen af ​​absolut ateisme, oprindelsen til vildskaben den blodigste kaos.

Derefter må borgerne overalt forsvare sig mod verdens mindretal af revolutionære, vil udrydde disse ødelæggere fra civilisationen, og masserne vil være desillusionerede m.h.t kristendommen, hvis deistiske ånd fra det øjeblik vil være uden kompas eller retning, og de vil være ivrige efter et ideal.
Men da de ikke ved, hvem man skal tilbede, vil de modtage det sande lys gennem den universelle manifestation af Lucifers (Satans) rene lære. (Frimurerguru Albert Pikes Brev til Illuminat Giuseppe Mazzini 1871).

Ovenstående forekommer chokerende. Men det er altså under den krig, at verdensbehersker-farisæerne i Chabad Lubavitch dommedagssekten venter at deres messias, Lucifers ben David, en snu politiker, som skal gøre Israel til verdens hersker, skal komme. Derfor gør de alt, hvad de kan for at fremskynde den dag. Men en forudsætning er, at det skal ske i nøje overenstemmelse med Bibelens dommedagsprofetier. Kort sagt: Chabad bruger Bibelen som arbejdsprogram.
Og det i det program mangler Damaskus´ totale ødeslæggelse for evigt samt Fyrsten af Rosjs overfald på Israel.

Men opfyldelsen af disse Bibelprofetier er lige netop også forudsætningen for Jesu Kristi genkomst (Matth, 24, Lik. 21).

Jesu Kristi genkomst finder sted under menneskehedens sidste og altødelæggende KRIG – som også forudsagt af bl.a. Illuminat-frimurer-guruen Albert Pike i 1871 og her.

Jeg har sågar hørt præster tale kryptisk om Kristi genkomst som “det kosmiske brag” – dengang præster endnu troede på Kristi genkomst. De havde øjensynligt ikke forstået, hvad der er undervejs.

Der sker i disse dage noget helt afgørende: Messias ben Josef alias Netanyahu, ser ud til at være færdig – må starte Harmageddon straks, hvis han skal indfri løftet til Chabad Lubavitchs og Netanyahus messias, ben David (video herunder): Rebbe Menachem Schneerson. Han har i 1984 lovet den forgudede Rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal sørge for, at Israels messias, ben David kommer og gør Israel til verdenshersker.

Netanyahu er i store vanskeligheder: Han bliver nu af statsanklageren stillet for retten, sigtet for korruption og bedrageri med fængselsdom på 10 år i sigte. Hans forgænger Olmert måtte i flere år i fængsel – og Netanyahu har mistet sin parlamentariske basis for at forblive premierminister. Kun en krig kan “redde” ham. Er han parat til det? Nedenstående tyder på det.

DEBKAfile 23 nov. 2019 Sådan som tingene ser ud på nuværende tidspunkt synes Netanyahu ikke at have andet valg end at afslutte politik og vie sig til at rense sit navn i retten – en proces, der kunne trække ud i flere år.
Anklagerne imod ham er kun et trin i den nådeløse kampagne for at fjerne ham. Hans beslutning om at kæmpe for sin uskyld og vinde vælgerne i Israels tredje valg på et år, i begyndelsen af ​​2020, har bragt den fulde vægt af de juridiske, politiske og medievirksomheder ned over hans hovede. De har ingen betænkeligheder med at bøje immunitetsloven for at tvinge ham til at forlade sit embede uden at vente på en endelig domstolskendelse af hans uskyld/skyld.

Israels grundlægger ben Gurion vidste af erfaring, at der ikke er noget andet at gøre imod alle disse kræfter end at holde op. Netanyahus-forgænger Ehud Olmert måtte gå flere år i fængsel på den samme anklage, som Netanyahu står overfor

Israels sidste krig har været planlagt og kendt i mere end 2600 år – forkyndt af Israels profeter. Den begynder i Israel (Lukas,21, Matth. 24, Jeremias 25) – med det genoprettede Israels undergang pga. af en invasion af en mængde folkeslag i de fra alle folk indsamlede israeliter og deres genoprettede land, Israel, under anførsel af en stormagt fra det yderste nord (Gog/Magog-profetiet (Ezekiel 36-39). Det skal ske efter Damaskus´ undergang i krig (Esajas 17). Landet Magogs navn er også Rosj (Ruslands navn i dag på russisk er Rossya).

Men Putin er dog Israel venligt stemt? DEBKAfile 11. nov. 2019: Uvenlige lækager i forbindelse med Israel, IDF, dets våben og interaktion med USA kommer fra det russiske forsvarsministeriums “kilder” hver 2. dag, hvilket forårsager uro i Jerusalem og IDFs overkommando. Efterhånden er disse anonyme “afsløringer” blevet mere fjendtlige med forsøg på at nedrakke IDF’s image og evner. En russisk missil-u-båd ligger ud for Israels kyst. Den er kommet tættere end nogensinde før på Israels kyster.
Så hvem er ansvarlig for denne strøm af skurrende møder- selv under venlige samtaler i Jerusalem med en højtstående Kreml-embedsmand? Den ser ud til at komme fra kredse i det russiske forsvarsministerium, som ikke alle godkender den russiske præsident Vladimir Putins venlige bånd med Israel.

Denne Krig imødeses med stor forventning af de ortodokse jøder som snarligt forestående – ja den ultraortodokse dommedagssekt, Chabad Lubavitch, trækker i de usynlige tråde, der skal føre til den krig, hvori messias ben David skal fremstå og gøre Israel til verdens hersker. Denne sekt styrer frimurer-satanisterne i både Det Hvide Hus, Kreml og mange andre regeringer.

Den israelske regering har sørget for retræteområde for sig selv i Patagonien, når den med fuldt overlæg og på ordre fra Chabad slipper Helvede løs.

Fra Rusland lyder der nu igen kraftige advarsler fra KGB-agent og præsident Putin, illuminaternes “antikrist” (Se 9. febr. 2007 kl. 1:57), og hans tidligere chef, Sovjet-Unionens sidste hersker, Mikhail Gorbatjov, pga, af NATOs raketoprustning langs Ruslands grænser. Trump har opgivet Gorbatjovs og Præs. Reagans atomraket-stabiliserings-aftale (Newsweek 4 Nov. 2019). Der er i dag 3,750 aktive atomvåben på planeten sammen med yderligere 10.115 inaktive atomspænghoveder.

Johs. Åbenbaring 8: (Den store Skøges) plager skal komme på én og samme dag: Død, sorg og sult. Hun skal opbrændes med ild. 17. På en time er så stor rigdom lagt øde

Gilad Atzmon er en kendt jødisk Israel-kritiker og forfatter. Han citerer fra The Atlantic 4 Nov. 2019 Michael Oren, Israels ambassadør i De Forenede Stater fra 2009 til 2013 og fra 2015 til 2019, medlem af Knesset og viceminister i premierministerens kontor, nedenfor under overskriften: Israels Sidste Krig.

Det kommende Mellemøsten-Flammehav
De øverste ministre i den israelske regering mødtes to gange i sidste uge for at diskutere muligheden for åben krig med Iran.

Israels forsvarsstyrker bebudede i mellemtiden vedtagelsen af ​​en beredskabsplan med kodenavnet Momentum, for markant at udvide Israels missilforsvarskapacitet, dets evne til at indsamle efterretning om fjendens mål og soldaternes forberedelse til bykrig.
Israelske tropper, især i Nord, er blevet sat på krigsfod. Israel er forberedt på det værste og handler ud fra den antagelse, at kampe til enhver tid kan bryde ud. (Israel har altid foretruket forebyggende angreb).

Raketter, mange med mange tons TNT, ville regne ned over Israel; droner bevæbnet med nyttelast ville slå til mod vigtige faciliteter, militære og civile. Under den anden Libanon-krig, i 2006, nåede antallet af sådanne eksplosiv-angreb mellem 200 og 300 projektiler om dagen. I dag kan de nå op på 4.000 om dagen. Israels Iron Dome (raket opfangningssystem) er gennemsnitligt 90 procent effektive, hvilket betyder, at for hver 100 raketter, slipper 10 igennem, og de syv operationelle batterier er ude af stand til at dække hele landet. Hele Israel, fra Metulla i nord til den sydlige havneby Eilat, ville være inden for rækkevidde af fjendens ild.

Præcisionsstyrede missiler, hvoraf der er et stigende antal i iranske arsenaler, udgør en langt mere dødelig trussel. Styret med joysticks kan mange ændre destinationer midt under flyvningen
Israelske jordtropper ville blive tvunget til at gå ind i Libanon og Gaza fra hus-til-hus, mens specialstyrker ville blive sendt dybt inde i Syrien og Irak. Israels egne konventionelle missiler kunne ødelægge iranske mål.

Virker alt dette lidt langsigtet? Ikke for de øverste israelske regeringsministre, der netop har overvejet denne slags scenarier. Og over dem alle er der et presserende spørgsmål: Hvordan vil De Forenede Stater reagere?

Den hastige tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Syrien ses af mange i Mellemøsten som endnu et amerikansk skridt, der vil styrke Teheran. Få i regionen vil blive overrasket, hvis den amerikanske præsident letter sanktionerne og forhandler med sin iranske kollega.
Men sammen med se gennem fingre med iransk aggression har De Forenede Stater også provokeret den.
Iran har udnyttet fortjenesten og legitimiteten af ​​nukleare aftaler til at dominere store områder i Mellemøsten og omringe Israel med missiler.

Der er ringe tvivl om USAs regerings villighed til at levere de traditionelle typer bistand – til en vis grad. Hvert andet år afholder amerikanske og israelske styrker fælles øvelser kaldet Juniper Cobra for at styrke Israels luftforsvar
Om amerikanske tropper ville gå i offensiven på Israels vegne og ramme iranske baser forbliver usikkert.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er israelc2b4s_last-war.png

Golden Report 9. Nov. 2019: Jerry Golden er redaktør af The Golden Report. Han er kristen jøde bosat i Israel. Hans hovedformål er at bringe alle jøder til Israel.

Israel forbereder sig på krig med Iran og alle dets stedfortrædere, Hezbollah og nu hele Libanon, Syrien, Yemen, Irak, Gaza og meget muligt Tyrkiet. Men hvornår? Svaret på dette spørgsmål er snart – meget snart. Det er en masse hære og luftstyrker, der skal kæmpes mod på en gang på mange fronter for et lille land som Israel, og en ting er sikkert, jo længere det udsættes, jo stærkere bliver fjenderne.

Iran siger nu, at de kan udslette Tel-Aviv fra landkortet på mindre end 30 minutter, og deres første mål ville være Kiryah i Tel Aviv, der svarer til det amerikanske Pentagon. Dette mål alene ville dræbe næsten en tredjedel af befolkningen.

I modsætning til Amerika har vi en leder (Netanyahu), der er lammet af de blødende hjerte-liberale, der ser ud til at have mistet deres forstand, men jeg er overbevist om, at det ikke er mentalt, det er åndeligt. Når man ser på de fjender, der er anført ovenfor, kan man se Ezekiel 38: 5-6.

Iran er ikke alene. Der er mange konspirationer med Kina, Rusland, Nordkorea, og de ved alle, at Israel vil bede Trump om at sende hjælp hurtigt. Så det ser ud til, at Iran ønsker at vide, hvad Kina, Rusland og Nordkorea vil gøre, og hvornår og hvis de angriber Israel.

Krig med Iran og dets stedfortrædere er uundgåelig, og jo længere Iran får til at opbygge ildringen omkring Israel, jo værre bliver det for Israel og verden. Der er absolut ingen tvivl om, at al Helvede er ved at bryde løs ikke kun i Mellemøsten, men globalt. Verden er blevet helt i sindssyg og mere anti-Gud hver dag, synden hersker højest i de fleste lande.

Kommentar

Set i perspektivet af Storisrael-ideologien (t.v.) må Israel fratage Iran dominansen i Syrien.

I USA er den ellers fredelige præsident Trump, der i modsætning til sine 4 forgængere endnu ikke har startet nogen krig, også i store vanskeligheder. Demokraterne spiller forrykte og har kun én tanke: at få afsat Trump og selv overtage magten gennem en eller anden svag person, der helt ligger under for CIA/ Council on Foreign Relations/ City of London – som f.eks. Hillary Clinton. Trump er under stærkt pres for også at følge ordre – f.eks. om at angribe Iran, hvad han hidtil ikke har villet.

Rothschilds/Rockefellers Council on Foreign er USAs egentlige regering

The New York Times mener, at Trump ikke vil angribe – men heller ikke stå i vejen for et israelsk anngreb på f.eks. Fordow, der nu har genoptaget uranberigelse ud over 20%.
Men lige så vel som Netanyhu kan Trump blive tvunget til Krig, hvis han vil beholde sit embede. Og det kan netop være “Deep State´s” formål med rigstretssagen

I Iran er der meget store (formentlig CIA-organiserede) protester mod regimet, som må føle sin eksistens truet.

For alle 3 ville en krig nu løse deres personlige problemer – men på bekostning af deres lande og folk.

“Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige”

“Thi folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige” (Matth.24:7).

Man behøver blot at se på Syrien, Afghanistan, konflikten mellem palæstinensere og israelere som de tydeligste eksempler.

Sådan har det altid været. Men når Kristus i Matth. 24:7 siger det som et tegn på hans snarlige genkomst forudsætter det massekommunikation til hans globale menigheder. Det samme gælder de store “jordskælv”, der ikke er større eller flere end altid, samt “hungersnød (mere end 820 mio. globalt)”. 6 børn dør globalt af sult hvert hvert minut .
Kristi udsagn kan hentyde til vor tid

Det er påfaldende med så mange splittelser på en gang inden for og blandt nationer.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trump-satan-hand-sign.jpg

Præs. Trump har spillet sin rolle som splitter meget professionelt. T.V. viser han illuminat-symbolet Djævelens horn.

Men allerede før Trumps tid var stærke kræfter i gang med at splitte og opløse verdens stater. F.eks. ISIS og vasallen Angela Merkels masseimport af intolerante og ignorante muslimer, der kommer af 3 grunde: Befolkningsudskiftning på EU-Fader Coudenhove Kalergis og Allahs bud (f.eks. sura 33:27) og for at fjerne de sidste mindelser om Jesus Kristus samt for at leve et komfortabelt liv i lediggang på vor bekostning.

Det bliver tydeligere og tydeligere, hvem, der står bag de globale uroligheder: 7/7 London bomberne og igen i Marts 2017 og  Paris  og her, Boston Marathon bomberne i April 2013, samt 911. sept./11 angrebene i New York og Washington DC., Nice,samt Orlando og Berlin og  Bruxelles falskflag angrebet og her og især heretc. samt yderligere 42 governmentally admitted false flags.

Det gør Israels Mossad, der også hedder ISIS: Israeli Special Intelligence Service, samt dens vasal: USAs CIA. De har grundlagt, financieret, trænet og behandlet sårede ISIS-krigere – som påskud for at føre erobringskrig i Mellemøsten – med ringe succes.

Lad os se lidt på splittelsen af verdens folkeslag:

Tyskland
Reuters 21 Oct. 2019: Merkel sagde på et møde med unge medlemmer af hendes kristelige demokrater (CDU), at det at tillade folk med forskellig kulturel baggrund at leve side om side uden at integrere ikke havde duet i et land, der er hjemsted for omkring fire millioner muslimer.

“Denne (multikulturelle) tilgang er mislykket, fuldstændig mislykket,” fortalte Merkel til mødet i Potsdam syd for Berlin.
Hun sagde, at for lidt var blevet krævet af indvandrere i fortiden og gentog sin sædvanlige linje, at de skulle lære tysk for at komme forbi i skolen og have muligheder på arbejdsmarkedet.

Summit News 16. september 2019: Den fantastiske indrømmelse kommer uger efter, at den tidligere direktør for Tysklands udenrigs efterretningstjeneste, dr. August Hanning, antydede, at Merkel havde skabt en ”sikkerhedskrise” i Tyskland på grund af hendes grænse-politik. (Topmøde nyheder)

”Vi har set konsekvenserne af denne beslutning med hensyn til tysk opinion og indre sikkerhed – vi oplever problemerne meget i dag,” sagde han.

”Vi har kriminelle, mistænkte terrorister og mennesker, der bruger flere identiteter. De, der gennemførte Berlin-angrebene, brugte 12 forskellige identiteter, ”tilføjede Hanning.

”Mens tingene er strammere i dag, har vi stadig 300.000 mennesker i Tyskland, hvis identitet vi ikke kan være sikre på. Det er en massiv sikkerhedsrisiko, ”advarede han.

Merkel har skåret en fin linje mellem tyske nationalister og islam – og byder indfødte at acceptere, at moskeer nu er en del af deres landskab, men hun sagde også, at uddannelse af arbejdsløse tyskere burde have forrang for udenlandske arbejdstageres

Dette pyramidetegn, som peger nedad til frimurerguden Lucifers rige, er “Den Store Modesrs”/Semiramis´/Ishtars tegn. Iflg, de “babyloniske mysterier” er hun moder til Tammus/Lucifer
(I Øgypten hedder de ISIS og Horus, der er enøjet).

Libanon
DEBKAfile 18. nov. 2019: Der er ikke fundet nogen politisk person, der påtager sig statsministerembedet i lyset af uendelige protester mod regimekorruption, som mandag gik ind i deres 34. dag. Den fratrådte premierminister, Saad Hariri, har tilsluttet sig demonstranterne, der forlanger et kabinet med teknikere i stedet for de traditionelle politikere til at tackle Libanons dybe økonomiske krise. Dag for dag vender demonstranterne tilbage til de vigtigste bytorve og motorveje efter at have været jaget væk. Et andet forsøg på at indkalde til en parlamentarisk samling er mislykket.

Iran og Irak
Russia Today 14. november 2019: Shalamcheh-grænseovergangen mellem Irak og Iran blev lukket lørdag, har Reuters rapporteret. Spærringen blev foretaget på Teherans anmodning og som svar på de igangværende masseprotester i begge lande.

Overgangen vil forblive lukket for rejser i begge retninger, sagde nyhedsagenturet, idet han citerer en irakisk sikkerhedskilde og en iransk diplomat uden at navngive nogen. Dog får varer lov til at rejse igennem.

Irak er blevet grebet i uger af voldelige gadeprotester mod regeringens politik. Over 300 mennesker er dræbt. Bølgen af ​​offentlig vrede spredte sig fra hovedstaden Bagdad til det sydlige af landet, hvor Shalamcheh-krydset ligger.

Iraq has been gripped for weeks by violent street protests against the government’s policies. Over 300 people have been killed. The wave of public anger spread from the capital Baghdad to the south of the country, where the Shalamcheh crossing is located.

DEBKAfile 19. nov. 2019: Overfaldsmænd, der viste knive og macheter, modarbejdede og dræbte en revolutionærvagt og to medlemmer af Basij-militsen sent mandag. Demonstrationer fejer gennem Irans byer siden fredag, da regimet erklærede en massiv prisstigning på benzin. Dødsfald er steget til fem, inklusive to demonstranter, og hundreder er blevet arresteret.

Hongkong
Nyheder TV2 18 Nov. 2019: Ild, gummikugler, blod og vold. Hongkong stod mandag i brand, da kampene mellem demonstranter og politi kulminerede i og omkring Det Polytekniske Universitet i byen.

Demonstranter har forsøgt at flygte fra universitetet, hvor de ellers havde barrikaderet sig, men de blev standset af politiets tåregas. Siden har politiet belejret universitetet.

TV 2s Rasmus Tantholdt, der befinder sig i Hongkong, kalder situationen lige nu for en “krigszone”, og TV2s fotograf blev ramt af kasteskyts og måtte sys på hospitalet.

USA:
Præsident Trump står nu i Repræsentanternes Hus anklaget for magtmisbrug mhp. afsættelse

Endelig har de totalt udemokratiske/kommunistiske demokrater, der ikke respekterer vælgernes valg, fundet noget, de kan hænge deres medsammensvorne illuminat/frimurer medaktør og modstander i skuespillet, Donald Trump, op på: “Ukrainegate”. For han modvirker den nye verdensorden – og har i modsætning til sine 4 forgængere i embedet endnu ikke indledt en ny krig! Dette efter at demokraternes desperate anklage om Russiagate viste sig at være den rene gas. Trump har opfyldt sin rolle til perfektion: Han har spaltet USA, så at en borgerkrig er rykket nærmere – med opløsning af USA, så illuminaternes én-verdensstat kan realiseres også i USA

Frankrig
I Frankrig er der daglig sammenstød mellem politi og demonstranter af forskellig art: Klimatister, Gule Veste, muslimer – og jævnlige muslimske terrorangreb (skønt mange mener, at sikkerhedstjenesten står bagved – falske flag).

Storbritannien
Storbritannien har også været ramt af sådanne terrorangreb (7. juli 2005, London Bridge, Manchester osv.) F,ø. er Storbritannien dybt splittet af Brexit og skotske krav om uafhængighed.

Spanien
Spanien er ramt af Katalonien – krisen med en hel region på grænsen af løsrivelse gennem vold.

I Jemen
raser en langvarig borgerkrig – og også i Libyen, Mali, Nigeria osv.

Jeg tror ikke, at disse spaltninger endnu har nået deres klimaks. Men de er godt på vej til at sørge for nationalstaternes sammenbrud – således at frimurerne og deres illuminat-herrer kan bygge deres farisæiske énverdens-stat på ruinerne.

Men disse kræfter har en meget større, global krise klar til os (Albert Pike) for at give verden det sidste skub!

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne Verdens Fyrste, I mig er der intet, som hører ham til” (Johannes 14:30).

Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme. (Esajas 2:2)

...Byen, der i åndelig forstand kaldes Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre blev korsfæstet. (Åb. 11:8)

“Fra Jerusalem og Israel strømmer en strøm af satanisk ondskab (Kabbala), som bringer hele verden i fare” (Texe Marrs)

*

Før og under jødernes babyloniske fangenskab udviklede der sig en blandingsreligion, hvor den babyloniske gudeverden indgik med trolddom, spådom og hedenske traditioner: Kabalaen. Det er denne afguddyrkelses- religion med bl.a. ofringer af førstefødte børn til Baal, som medførte Guds vrede og brud med Israels børn.
Kabbalaen, der bygger på de “babyloniske mysterier”, er i dag integral del af jødedommen og dens aflægger, frimureriet og her via Tempelridderne.
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Kulten gælder bl.a. bygmesteren for det første tempel Hiram, der blev dræbt! Derfor ses i alle frimureloger de 2 søjler foran Salomons tempel, Boaz og Jachin, bærende globusen på toppen.

Og ofringen af små børn til Baal foregår endnu i dag i elite-kredse: Tænk på den vidtforgrenede Dutroux affære i Belgien – og hør hvad denne stakkels 15-årige pige har oplevet:

Israel som verdens navle (Ezekiel 38:12)
Times of Israel 15. oktober 2016 Yossef Bodansky, en israelsk-amerikansk politiker og seniorredaktør for GIS / Defense & Foreign Affairs Daily skrev om Kinas Silkevej, at den skal omgå den usikre Suezkanal ved hjælp af søtransport fra Singapore til Israels Eilat, derfra til Ashdod og så videre-distribueres til søs og per tog til Europa og Nordafrika.

Det skulle gøre Israel fra en USA-beskyttet stat til en regional magt. Bodansky argumenterede for, at Bunting-kortet sandsynligvis er den bedste afbildning af den sig udfoldende globale geopolitiske arkitektur i det 21. århundrede.
Heinrich Bunting var en tysk protestantisk præst, teolog og kartograf i 16. århundrede.

Buntings kort over verden som et kløverblad med Jerusalem som en edderkop midt i spindet.

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a Cloverleaf). Jerusalem is in the centre of the map surrounded by the three continents. Source: Wikipedia.

Jerusalems 3. Tempel
Der er en udbredt opfattelse af, at et 3. tempel og her (beskrevet af Ezekiel 40-44) skal bygges på Tempelbjerget i Jerusalem for Israels messias, ben David/Antikrist – som ikke er Jesus Kristus – før Kristi genkomst. De kræver endda  præs. Trumps hjælp til det. Det skaber konflikt med Islam – men arkæologien siger, at det 2. tempel, Herodes-templet – slet ikke lå, hvor nu Al Aqsa og Dome of the Rock ligger. På Herodes den Stores og Jesu tid lå romernes Fort Antonia der.
Imidlertid insisterer Den Nye Verdensordens (NVO) farisæere/talmudister på en lokalisation på Tempelbjerget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er herodian-temple.png

Ezekiels 3. tempel forestilles at skulle bygges af moschiach/messias ben David i endetiden efter Gog/Magogs overfald på det fra alle folkeslag genindsamlede og genopbyggede  Israel (Ezekiel 36-39). Men nogle – herunder Sanhedrinet – mener sammen med den berømte Maimonides, at templet skal bygges så hurtigt som muligt.

Et medlem af Sanhedrinet (genoprettet farisæeråd, der dømte Jesus til korsfæstelse) siger, at det betyder, at den jødiske ben David kommer meget snart (Video herunder) – og at han ikke er Jesus!

Tempelalteret er blevet rejst og bruges allerede til ofringer! (Haaretz 11.dec. 2018) – skønt Gud siger, at ikke brændofre, men kun kendskab og kærlighed til Gud (Hoseas 6:6) og Guds befalinger indskrevet i menneskehjertet (Jeremias 31:33) intereserer ham.
Kristus gjorde menneskelegemet til Guds tempel

Offerpræster i Sanhedrinet siger, at det 3. Tempel er til én-verdensreligion i den nye verdensorden, for alle eksisterende religioner og folkeslag. Pave Frans er overhoved for denne luciferiske Baal-én-verdensreligion. Dette udelukker – som altid i jødedommen – Jesus Kristus, der siger: “Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig” (Johannes 14: 6).
Jesus kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Temple Mount Heritage Institute blev foreslået af kulturminister Miri Regev og miljøbeskyttelses- og Jerusalem-minister Ze’ev Elkin med et årligt budget, der starter på $ 550.000.

supremecourt

Venstre: Højesteret i Jerusalem er allerede et en-verdens-tempel i sig selv foruden et Rothschild-mausolæum (Opført af James og Dorothy de Rothschild ligesom Knesset – 1957). Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.
Rothschild havde købt Jerusalem allerede i 1829 af den ottomanske sultan.
Senere grundlagde James de Rothschild kolonier i Palæstina og manipulerede staten Israel igennem v.hj. a. 2. verdenskrig (årene 1895-1957).

Herunder er en fantastisk animation af det kommende 3. Tempel efter Ezekiel’s vision (kapitel 40-44) – for tiden efter Gogs ødelæggelse af det genoprettede Israel (Ezekiel 38,39) i endetiden. Her viser Temple Institute det allerede færdige inventar til dette Tempel – alt i overensstemmelse med Bibelen.

Hvad er én-verdensreligionen for en størrelse?
Den er en sammensmeltning af alle verdens religioner til én fælles guddom, der har så mange navne – men som intet har at gøre med Jeus Kristus eller hans Far, Skaberen. Dens oprindelse er de “babyloniske mysterier” (se nedenfor). Dens formalisering begyndte med det luciferisk/frimureriske 2. Vatikankoncil 1962-65, organiseret af kryptojøder, hvor Satan blev indsat som den Katolske Kirkes overhoved. Konkretiseret blev den i 1986, da NVO-Pave Johannes Paul II samlede ledere fra alle verdensreligioner til fælles bønnemøde i Assissi i 2 dage i samme rum med tilbedelse af den “ene Gud, der hverken kan være Jesu far eller den sønneløse Allah. Bønnemøderne er siden blevet enårlig begivenhed.

Nedenfor: Pave Johannes Paul II kysser Koranen – Satans antikristne “Bibel” – i 1999.

Parallelt hermed løber en anden synkretisk bevægelse: The United Religions Inintiative (URI)- en FN NGO som Pave Frans også har deltaget i.

Bag URI står bl.a. William Swing, biskop i den Episkopale kirke, et amerikansk kirkesamfund under Church of England, Illuminat-WEF i Davos og forfatterne til den leninistiske Earth Charter- Gorbatsjov, Stephen Rockefeller, Maurice Strong, Ted Turner (CNN-grundlægger), Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa-kortet, der nu administreres af Rothschild) samt Maurice Strong (canadisk milliardær – medforfatter af Earth Charter, manden bag Agenda 21/Agenda 2030, der skal omstrukturere verden, Rockefeller-marionet) og Bill Gates (Microsoft grundlægger).

Dusinvis af URI-promotorer hører til i okkultismen og New Age-grupper. FNs tidligere vicegeneralsekretær, Robert Muller, er forfatter til vigtige New Age-dokumenter. Han har bl.a. sagt, at modstandere af NVO vil tilbringe evigheden i en fjern afkrog af universet!
Blandt grundlæggerne er den theosofiske  Rudolf Steiner Foundation og den New York-baserede FN-NGO, “Lucis Trust” (oprindeligt Lucifers Publishing Company), hvis ”lære” stammer fra den kendte Satanist Alice Bailey.

”Luci´s Trust” roste oprettelsen af ​​URI og fejrede ”den ene verdensreligion” som ”global ændring af bevidsthed”, som ”vil føre til den Ene, hvis afglans vil blive reflekteret i alle menneskelige handlinger”. Den ene er Satan/Lucifer/Baal.

Det første annoncerede URI-mål er det verdensomspændende forbud mod al evangelisering og missionering. Således sagde biskop William Swing, der også fordømte den kristne mission. Evangelisering og missionering er ”fundamentalisters”  arbejde, sagde URI-bestyrelsesmedlem Paul Chafee i 1997. ”I denne lille verden har vi ikke råd til fundamentalister.” Bestyrelsen inkluderer også repræsentanter for Islam, der er ansvarlig for  drab på over 2, 5 millioner mennesker af anden race i Sydsudan – foruden masser af andre mord på vantro i historiens løb i tidligere og nuværende kristne lande.

Baggrunden for Pavens og URIs Én-verdensreligion er en virtuel genopbygning af Babelstårnet

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tower-of-babel.jpg

Kong Nimrod af Babylon havde samlet verdens folk, for at de i fællesskab under hans regimente skulle bygge Babelstårnet som symbol for én-verdensstaten. Gud ville ikke tillade det og styrtede tårnet samt gav folkene forskellige sprog, så der opstod en babylonisk forvirring. Sådan fortælles i 1. Mosebog 11:1-10.

Babelstårnet under opførelse på EU plakat fortæller ganske klart, at EUs mål er én-verdensstaten. Ja tidl. EU-kommissionspræsident Barroso sagde, at EU var model for den Nye Verdensorden.   Det kan kun lade sig gøre med “blok-hoveder”/dumrianer som afbildet på plakaten.

I frimureriets kabbalistisk/luciferiske kredse  tages dette og myten om Adam og Eva meget bogstaveligt.
Da frimurernes gud er Lucifer og her, der også har mange andre navne, som f.eks Baal, viser de åbent deres trods mod Skaberen ved virtuelt at genopbygge Babelstårnet, denne ældgamle en-verdensordning, som de nu kalder den Nye Verdensorden (NVO).

Som jeg nedenfor skal beskrive, dyrkes Bibelens afgud Baal den dag i dag som gud verden over. Ikke bare i frimurerkredse – men dybt indlejret i  eksisterende religioner.

EU skrev i en rapport d, 5. oktober 2007 – se Explanatory Statement (nederst): EU bevæger sig frem mod sit mål: at etablere et politisk samfund, der følger illuminat-idealet (se Illuminati Grows), der er: 1) Ophævelse af monarkiet og alle indsatte regeringer 2) Afskaffelse af privat ejendom 3) Ophævelse af arv 4) Afskaffelse af patriotisme 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og indførelse af  fælles uddannelse for børn 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres egen luciferianisme). Dette er kommunismens basis.

De “Babyloniske mysterier”
Frimureriets “Den Ene” eller “Gud” er de babyloniske mysteriers uhellige treenighed: Baal- Semiramis/Ishtar – Tammuz.

Babelstårnet var et projekt, der skulle samle alle verdens mennesker under ledelse af kong Nimrod af Babylon. Han blev myrdet og hakket i småstykker – nogle mener af hans hustru og moder, Semiramis. Men iflg skrønen samlede hun dog stykkerne sammen, avlede sønnen Tammuz med den således genopstandne konge, der nu blev udnævnt til solgud og fik navnet Baal/Bel. Selv blev hun til “Den store Moder” og månegudinde, der satte Baal noget i skyggen. Heraf opstod de “babyloniske mysterier”, en historie, der videreforplantedes gennem Ægyptens Osiris – Isis – Horus med det ene øje og derfra gik over i den hjemmestrikkede frimurerreligion. Frimureriet bygger vidtgående på disse “babyloniske mysterier”

“På kvindens pande stod skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5).

T.v. Semiramis
/Ishtar med Tammuz

T.h. Friheds-gudinden i New York – stående på en ziggurat/Babels-tårnspiedestal – blev undfan-get af den franske frimurer, Auguste Bartholdy, og støbt af Gustave Eiffel med den romerske gudinde for prostitution, Libertas, som model. Libertas var den store skøge lige som Ishtar og hed på hebræisk Ashtoroth, Astarte, hvilket grækerne overersatte til Aphrodite. Ægypterne kaldte hende Isis. Næppe nogen tilfældighed, at vor tids svøbe ISIS betyder Israeli Special Intelligence Service = Mossad.

Enlightening hedder på latin illuminans – perfektums tillægsmåde: Illuminatus. Deraf navnet illuminater: “Lucifers lysbringere” iflg. illuminatgrundlægger Adam Weishaupt.

T.v. Jødinden og her samt Rotary Club medlem Merkel viser det kabbalistiske tegn for Modergudinden-Semiramis-Ishtar.

I 2017 ødelagde ISIS verdens ældste Baal- tempel i Palmyra, Syrien. Straks blev der opført en model i New York. I England afslørede Boris Johnson en anden sådan arkade. Johnson var oprørt over ødelæggelsen i Palmyra!

Siden har FN opført 1000 kopi-arkader af den ødelagte Baal tempelarkade verden over.

Præs. Bush sr. talte om de 1000 lyspunkter og mente måske netop de kommende 1000 Baal-templer.
Allerede i september 1788 brugte frimurere George Washington og Alexander Hamilton ordene “lyspunkter.”

Allah er Baal (Hubal), hans 3 døtre var Allat, Al Uzza (Ishtar, Isis) og Al Manat. De blev sammen med mange andre arabiske guder  af Muhammed smeltet sammen til én guddom, Allah. Dette skal være verificeret ved fund af en kileskriftsplade i Lilleasien

Islam vandt indpas i verdenseliten gennem sabbatæismen/frankismen.
Grundlæggerne, jøderne  Sabbatai Zvi og Jakob Frank, konverterede til Islam. Deres satanistiske religion overtoges sammen med talmudismen/farisæismen af Rothschild i Frankfurt a.M.

Det Gamle Testamente beskriver Guds vrede og straf til samt brud med israeliterne og jøderne for deres Baal-dyrkelse

Baal-kulten i videre forstand foregår også dag gennem frimurerlogerne og deres Nye Verdensorden. For som frimurerguruen Albert Pike sagde:  “Hver frimurerloge er et religiøst tempel; og dets lære er religionens instruktioner”. 

Den Nye Verdensordens mål er en sovjetkommunistisk énverdensstat regeret fra Jerusalem via et City of London-styret FN.  Alle grundlæggere af Israel var polsk-russiske jødiske kommunister. USA var fra starten og er med FED fra 1913 fuldstændig i kløerne på City of London, som allerede  i 1871 havde gjort USA til en Corporation under City of London. – Også EU er en corporation under City of Londons Chatham House – se “Partners).

Herunder en 1-dollarseddel, som viser USAs Store Segl – en gave fra Rothschild. Man ser illuminatpyramiden med Lucifers altseende øje samt ørnen, hvor tallet 13 (Israels 13 stammer ) går igen og igen. Over ørnens hoved ses et hexagram – Rothschild overtog dette Baal-Moloch symbol – og det går igen i hans lands, Israels, flag

Sandelig gør Farisæerne alt for at fremme Antikrists komme (Åb. 13)

Iflg Sanhedrinen (ovenfor) er han jøde.
I 1993 salvede ang. en Royal Arch frimurer og agent i John Scarletts fælles KGB og britiske MI6´ spionskole en KGB-agent til illuminaternes Antikrist. Denne mand er jøde – og hans karriere tog derefter raketfart til først FSB-chef – en endnu værre terror-organisation end KGB) og derefter til Ruslands præsident. Hans navn er Vladimir Putin. Mere her. Og han er jøde – sågar de facto udråbt til jødernes konge. og her.

Men helt afgørende for tidspunktet for den virkelige messias´, Jesu Kristi, komme er den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og Kreml.
Og chabadnikerne mener IKKE, at templet skal bygges, før ben David kommer i Harmageddon og indleder messiastiden- eller før et flertal af verdens jøder er bosat i Eretz Israel.

 

 

 

 

 

Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

“Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus, Johannes 14:30)
“Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finde troen på Jorden?” (Lukas 18:8).

Præsident Putin har skældt pave Frans ud for “at fremme til en politisk ideologi i stedet for at lede en kirke” og advaret om, at lederen af den katolske kirke “ikke er en Guds mand.” (Og det er Putin heller ikke).

*

Den globale politik karakteriseres af Illuminat/frimurer-aktivitet i retning af at skabe den farisæiske pengeelites antikristelige, kommunistiske og luciferiske en-verdensregering.

Og eliten lægger ikke skjul på, at den er i færd med at trodse Gud ved at genopføre Babelstårnet/én-verdensstaten:
T.v. en EU-plakat. Læg mærke til, at menneskene har firkantede hoveder: Block-heads – oversættes til folk med kyllingehjerner!
Det mener altså én-verdensbyggerne om os – og de har måske ret, da de kan bilde os alt ind gennem deres medier
.

Da nu elitens nye verdensorden er en stærkt Lucifer-relateret religiøs bevægelse og her. med det formål at fjerne al erindring om Kristus og hans lære – må Vestens kristne religion omdannes til noget, der ligner – men som er lige det modsatte af Kristi lære. Og her bliver paven afgørende.

Paven er helt på Illuminat/frimurer-holdet:

Paven er Jesuit. Jesuiterne er ophavsmændene til illuminatbevægelsen. Både Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild var Jesuiter og talmudister/farisæere. Og Illuminaterne overtog i 1781 kommandoen over verdens frimurerloger.

Som det fremgår af det følgende, er paven humanist. Sovjet-propagandaen påstod, at kommunismen var humanistisk. Disse humanister påstod at sætte mennesker i centrum og at Gud var død! -alt imens de sendte millioner i Gulag- og andre koncentrationslejre.

Pave Frans forlangte d. 2. maj 2019 et stærkt skridt mod globalisme og opfordrede til et “supranationalt, juridisk sammensat organ” ( = én-verdensregering) til at håndhæve FN’s mål for bæredygtig udvikling og gennemføre “klimaforandringspolitikker”.

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video.

I 1962-65 havde infiltrerende farisæer-“konvertitter” med hjælp fra frimurerpaven Paul VI indkaldt det 2. Vatikankoncil. Denne udgav den Nye Katolske Katekismus, der fordrejer Kristi lære. F.eks fortæller artikel 841, at Jesus de facto er helt overflødig: Muslimerne (og også jøderne) er angiveligt frelste gennem Abraham og hans velsignelse, som Gud nægtede at give arabernes/Muhammeds forfader, Ismael – 1. Mos. 17:17-21.

Under denne forestilling, nemlig i natten 28/29 juni 1963 blev der i det Paulinske Kapel i Vatikanet fejret en sort messe med deltagelse af Scottish Rite frimurere fra South Carolina.
Herunder kronedes Satan som den katolske kirkes overhoved og her. Pater Malachi Martin var øjenvidne og døde under mystiske omstændigheder!. Siden har ingen pave båret tegnet på at være kirkens overhovede: Tiaraen. Den tilhører nu Satan.

I 2014 bad Israels tidl. præsident og medlem af frimurer-kongelogen B´nai B´rith, Shimon Peres, Pave Frans om at overtage rollen som overhovede for den Én-verdenskirke, der er nødvendig for Én-verdensregeringen/-staten. Paven afslog ikke!

Denne én-verdenskirke og paven siger, at der kun er én gud. Paven skal nu begå det kunststykke at at få den sønneløse Allah til at være identisk med Jesu Kristi Far! Endvidere skal han få de polyteistiske hindu-guder gjort identiske med “den ene gud” og buddhisternes mangel på en gud osv.

Det tror han, at han kan. Siden 1986 holder paverne hvert år et 2-dages bønnemøde som led i deres Interfaith-religion, hvor ledere af alle verdens religioner beder i samme rum til “den ene gud”. Og de har utvivlsomt en fælles “gud”: deres frimurerlogers gud: Lucifer og her, som Jesus kaldte Satan. Frimurerlogerne er talmudisme/farisæisme for ikke jøder. Og jødedommens, dvs. farisæernes, gud er iflg Kristus Satan (Johannes 8:44)

Nu har Frans og Storimam al-Tayeb af al-Azhar undertegnet en fælles pagt om broderskab – fuldstændig ignorerende disciplen Johannes´ advarsel i 2. Joh. Brev 1:7-11 om, at den, der tager imod andre lærer end Kristi gør sig medskyldig i deres onde gerninger. Og Allah indrømmer at være den bedste bedrager (jeg tror, at han overgås af Paven), mens Jesus er sandheden, vejen og livet.

Her er et bud på, hvem Allah virkelig er

Nedenfor kalder paven denne genstand for hedensk tilbedelse for “Gud” det “det Absolute”.
Jesus Kristus nævner han ikke: I denne globale satans-religion der der naturligvis ikke plads for Kristus, der siger, at “ingen kommer til Faderen uden gennem mig” (Joh. 14:6).
Frans skal i virkeligheden afskaffe alle religioner og indføre frimureriets gud, Lucifer, som han i virkeligheden bekender sig til. Ovenfor viser han Satans horn-tegnet.

Trods floromvundne vendinger er det klart, at Frans ser nationalstaten som obsolet:
“Kirken observerer med bekymring genoptræden, næsten overalt i verden, af aggressive strømme mod udlændinge, især indvandrere, samt den voksende nationalisme, der forsømmer det fælles gode.
Enhver menneskelig person er medlem af menneskeheden og har den samme værdighed ( følgelig er ISIS-halshuggere, Gestpo, KGB’er Stasi-agenter medtaget)!
Vore forpligtelser over for migranter er formuleret i fire verber: at byde velkommen, beskytte, fremme og integrere. (Man kan tilføje et underforstået verbum: at ignorere deres kriminalitet).

Migranten er ikke en trussel mod værtsnationens kultur, skikke og værdier (De fleste muslimske lande var oprindeligt kristne!).
Jeg tænker bestemt ikke på en universalisme eller en generisk internationalisme, der overser individuelle folks identitet.”
(Selvmodsigelse)”.

Paven vil opdrage ungdommen til sin hedenske Nye Verdensorden CathInfo 12 Sept. 2019: Pave Frans inviterer verdensledere og unge til at komme sammen i Vatikanet den 14. maj 2020 til en begivenhed kaldet “Genopfinde den globale uddannelsesalliance.”

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video

”Aldrig før har der været et sådant behov for at forene vores bestræbelser i en bred uddannelsesalliance, til at danne modne individer, der er i stand til at overvinde splittelse og antagonisme, og gendanne strukturen i relationer med henblik på en mere broderlig menneskehed,” skrev Francis i meddelelse om om initiativet, der blev frigivet af Vatikanets pressekontor torsdag.

Ifølge et afrikansk ordsprog skrev Frans, ”Det kræver en hel landsby at uddanne et barn.” (Altså utopisk total ensretning/ væk med al individualitet o.a.). Når det kommer til opdragelse skal denne landsby først oprettes, begyndende med at rydde grunden for ”diskrimination”, og broderskab ”skal få lov til at blomstre.”

Ifølge paven omfatter dette ikke kun lærere, studerende og deres familier, men et bredere civilsamfund, herunder videnskab, sport, politik og velgørende organisationer.

En alliance, med andre ord mellem jordens indbyggere og vores”fælles hjem” (udtrykket stammer fra sovjet-diktatoren Gorbatjov) , som vi er bundet til at passe og respektere,” skrev Frans. ”En alliance, der skaber fred, retfærdighed og gæstfrihed blandt alle mennesker i den menneskelige familie, samt dialog mellem religioner.”
(Danmark har i 40 år vist muslimer masser af gæstfrihed og fået had og kriminalitet som tak” o.a.).

”Jeg inviterer alle til at arbejde for denne alliance og at være engagerede, individuelt og inden for vores samfund, til at pleje drømmen om en humanisme, der er forankret i solidaritet og reagerer både på menneskehedens ønsker og til Guds plan,” skrev Frans.

Ifølge en erklæring fra Kongregationen for katolsk uddannelse er initiativet et svar på en anmodning, der kom under flere møder, som Frans havde med forskellige personligheder i ”forskellige kulturer og religiøse tilknytninger”.

Erklæringen fra Kongregationen sagde også, at den nye uddannelsespagt sigter mod at helbrede tre ”brud”, der påvirker verden.
1. Den første er det, der adskiller virkeligheden fra transcendensen. I følge Vatikanet bør børn blive introduceret til “total virkelighed”, herunder åbenhed overfor det transcendente (Ikke Kristus, som han slet ikke nævner. Lucifer? o.a.), og helbrede en “lodret rift mellem mennesket og det absolutte.”

2. Det andet brud, som pagten skal hele, er “horisontal” mellem generationer, kulturer og i familien, med mennesker, der bringer forskellige kulturelle visioner og religioner, og med dem, der står overfor økonomiske, sociale og moralske vanskeligheder.

3. Det tredje brud er mellem menneskeheden og miljøet, med et presserende behov for at “skabe betingelserne for ‘økologisk medborgerskab”, der uddanner i “ansvarlig nøje, taknemmelig overvejelse af verden og pleje af fattiges og miljøets skrøbelighed .”

Et folk er det samme, ikke på grund af en enhed mellem sjæl eller mennesker, men på grund af det samme opholdssted, eller rettere på grund af de samme love og den samme måde at leve på, som Aristoteles siger i bog III af Politica ”( Om åndelige skabninger, a. 9, annonce 10).

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´Komme

The Jerusalem Post 28 Jan. 2010:

”En ny Amalek viser sig og truer endnu en gang med at udslette jøderne,” advarede premierminister Binyamin Netanyahu onsdag
”Husk, hvad Amalek gjorde mod dig,” advarede Netanyahu og citerede en passage fra 5. Mosebog.
”Jeg lover som leder af den jødiske stat, at vi aldrig mere vil tillade, at den onde hånd griber ind i vores folks og vores stats liv,” sagde Netanyahu.

Den iranske trussel gennemsyrede talerne og bemærkningerne fra mange af talerne under begivenhederne til minde om det tidligere Sovjetunions befrielse af Auschwitz for 65 år siden (Som blev drevet af jøderne fra IG Farbens bestyrrelse – se Chapter 2).

*

Den jødiske messias, ben David, vil ang. først vise sig ved Hamageddon – et gigantisk krigerisk blodbad i de sidste dage. Det farisæiske Chabad Lubavitch, der hersker både i Kreml og det Hvide Hus, har som hoved-punkt på dagspordenen at fremme Harmageddon og ben Davids (rebbe Schneersons) komme.

Netanyahu har de facto lovet rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal bane vejen for ben David

Men gør Netanyahu noget for at fremme messias´ genkomst – som han lovede sit idol, rebbe Scheerson?
Han er forpligtet til at bekæmpe “Amalek”, nu Iran! (se nendenfor). For at dette kan ske, må Israel gå under i krig iflg Chabad Lubavitch.

D. 27 Sept. 2019, Netanyahu : “Hidtil har vi navigeret i anliggender med ansvar på flere arenaer, til tider samtidig, men ikke hidtil i en omfattende konfrontation.”
Netanyahu har aldrig (før) omtalt en total krig som en tydelig mulighed.”

Mossads talerør DEBKAfile d. 10 Okt. 2019 , Netanyahu: “Israels dilemma, hvorvidt man skal iværksætte et forebyggende angreb for at afskrække Iran fra et missilangreb, ligesom Irans angreb på Saudi-Arabien, blev afsløret af premierminister Binyamin Netanyahu torsdag den 10. oktober ved en mindesmærke for faldne i Yom Kippur-krigen i 1973.

Muligheden for et forebyggende angreb nævnes meget sjældent offentligt af premierministeren, der også fungerer som forsvarsminister. Denne gang indikerede det, at Israel muligvis beslutter ikke at vente med et angreb, før de indleder et forebyggende slag mod missilbaser i Iran, hvor forberedelserne til at lancere disse våben mod Israel skrider frem.

DEBKAfiles militære kilder tilføjer: IDF-cheferne, der deltog i ceremonien, er fuldt ud klar over, at en forebyggende operation mod disse baser ville slippe en total Israel-Iran missil- og dronekrig løs, der kunne stå på i uger eller måneder, med dødbringende eskaleringer.

Irans satellitter, Hizballah i Libanon, irakiske shiitiske militser i Syrien og Irak og den palæstinensiske Hamas og Islamisk Jihad i Gaza, ville spille aktive roller i denne konflikt.

Netanyahu fortsatte med at hævde, at mens vi ikke ønsker at stå alene, må vi huske vores situation i krigen i 1973, da den amerikanske hjælp først ankom, da krigen næsten var forbi.

Premierministeren kan have fået opmuntring til sin kamptale fra begivenhederne frem til den tyrkiske operation i det nordøstlige Syrien onsdag 9. oktober. Ankara, Washington og Moskva var i tæt samråd forud for denne operation, men Teheran blev strengt udelukket”.

Men Netanyahu er i en slem knibe, som han personligt måske kun kan komme ud af gennem en krig:
“Bibi” Netanyahu står anklaget for korruption – og hans kone er netop kendt skyldig i korruption. Proceduren mod ham blev afsluttet for få dage siden – og Højesteret vil afsige dommen i slutningen af året. En tidligere israelsk premierminister, Olmert, måtte flere år i fængsel af samme grund. Dsuden kan Bibi ikke får flertalsregering uden Avigdor Liebermann, der vil slippe Israel løs på alle naboer straks for at gennemføre Storisrael. Så Bibi har grund til at være nervøs.

Måske håber Netanyahu gennem sin højttænkning at provokere Iran til at slå først -hvilket imidlertid ville betyde Israels øjeblikkkelige undergang.
Han ved, at han ikke kan skræmme Iran fra dets planer. Måske tænkte han højt for at lodde stemningen i Israel, før han skrider til handling?

Venstre: Israels Højesteret i Jerusalem er skænket af James de Rothschild og hans hustru. Dorothy, ligesom også Knesset-bygningen. På taget ses illuminatpyramiden, og bygningen er fuldt af frimurersymboler samt kunstværker fra den verden, som Rothschilderne de facto regerer gennem deres centralbanker.

Men der er endnu en farlig side ved Netanyahu i den øjeblikkelige situation:

HUSK AMALEK!

Amalek var en stamme, som lokkede israeliterne i baghold under Sinai-ørkenvandringen. Men Amalek har fået en langt dybere og bredere mening.
I dag står Amalek for Iran.

2. Mosebog 17:11-12: I kampen mod amalekiterne havde israeliterne fremgang, når Moses hævede sine hænder mod himlen – og modgang, når han sænkede hænderne. Derfor støttede Aron og Hur Moses´arme, og israeliterne sejrede.

AMALEK SKAL RYDDES AF VEJEN, FØR MESSIAS BEN DAVID KAN KOMME
Amalek-folket repræsenterer ondskabens ånd i verden, den urene orlah, den skal, der forhindrer lys fra G-d i at komme ind i verden. Dette forklarer, hvorfor navnet på G-d ikke kan afsløres fuldt ud, før Amalek er udslettet. Ved at kæmpe mod Israels seksuelle (= racemæssige) renhed forurener Amalek Israels moralske budskab, hvilket forviser G-d’s nærvær fra verden (“Sfat Emet,” Parshat Zachor, år 5664)“.

Erich Follath Spiegel online 22. juni 2009: Da den amerikanske forfatter og Israel-ekspert, Jeffrey Goldberg, for nylig bad en af Netanyahus fortrolige om at forklare denne fiksering på Iran, svarede han blot: “Tænk på Amalek.”

Dette er det jødiske begreb, der udgør en potentiel katastrofal parallel til den islamiske Haqqaniskole – et par spejlbilledebegreber, der kunne betyde krig. I bibelsk sammenhæng var Amalek Esaus efterkommer, som med sine stammekrigere fra Kanaan iværksatte et lumsk og uprovokeret angreb på hebræerne, da de var på vej til Det Hellige Land, Eretz Israel (anderledes sagt: de benyttede Israels strategi – et ganske vist mislykket forebyggnde angreb).

I bredere forstand henviser udtrykket Amalek til den eksistentielle trussel mod jødedommen til alle tider, under alle omstændigheder, og fra alle fjender. Torah, Devarim 25, femte Mosebog (ikke skrevet af Moses – men langt senere, formentlig af præster), lyder: “Husk hvad Amalek gjorde mod dig på din rejse, da du havde forladt Egypten – hvordan han uden frygt for Gud overraskede dig på marchen, da du var sulten og træt, og han huggede alle de sidste i din bagtrop ned. ”

Ingen jødisk generation får lov til at glemme konflikten med Amalek, fordi Amalek rummer det iboende onde og destruktive.
Kampen mod Amalek er enhver from jødes pligt, en “mitzvah aseh” eller befaling om handling. Ifølge visse fortolkninger af gamle skrifter er denne mitzvah mere vidtrækkende, nemlig et bud om at fjerne jødernes oprindelige fjender.

Rabbier som Bibi Netanyahu’s bedstefar lærte, og fortsætter med at lære i dag, at jøder er tvunget til at bekæmpe Amalekiterne, der konstant, som Goldberg udtrykker det, dukker op “igen i nye former”: Nebuchadnezers soldater og den spanske storinkvisitor, Tomás de Torquemada, Adolf Hitler’s bøller, og nu iranske hardliners, der sværger at ødelægge Israel. De, der ligesom Netanyahu, ser Irans nukleare program som Amaleks våbenarsenal, har ikke blot ret, men er forpligtede til at træffe forebyggende foranstaltninger for at ødelægge det. Ifølge jødiske apokalyptiske begreber, ville en jødisk stat ophøre med at eksistere efter et eventuelt iransk førsteslags-atomangreb. Med andre ord, det er bedre at angribe først i tilfælde af tvivl.

Ahmedinejad-president-iran-illuminati-sign-150

Irans tidligere permierminister Ahmedinejad gør dobbelt satanstegn. Tjener han og Netanjahu samme herre og mester? (se Albert Pikes brev til Mazzini).

OG DE IRANSKE HAQQANITER HAR SAMME DAGSORDEN

De såkaldte mahdister omkring Mesbah Yazdi og Ahmadinejad tror, at deres tolvte imam forsvandt fra jordens overflade i det 9. århundrede, fordi Allah den Almægtige skjulte ham for at sætte mennesket på en prøve. De mener også, at denne tolvte imam, eller Mahdi, vil vende tilbage til jorden, som Jesus vil, som alle muslimer ser som en vigtig forgænger for Muhammad. Mahdien vil efter deres opfattelse skabe et paradis på jorden for troende og fordømme gudsbespottere til evig forbandelse. Men han vil først vende tilbage, når verden har gennemgået en renselse, en hvirvlende, gigantisk udrensning.

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Yinon-planen om Mosebøgernes og Ezekiels (kap 47:13-20) grænsedragning og opfyldelse som springbræt til verdensherredømmet er zionismens livsfarlige drøm. Dens udgang er fastlagt i f.eks. Ezekiel 38. 39 (Gog/Magog), Lukas 21, Matth. 24, Jeremias 25.

Yinon-planen går ud på at splitte arabstaterne i små og svage enheder, som Israel så kan opsluge

Nedenstående kort blev publiceret i den jødiske New York Times. Screenshot fra ovenstående video.

1 Mosebog 15: 18-21”Den dag indgik Herren en pagt med Abram og sagde: ‘Til dine efterkommere giver jeg dette land fra Egyptens bæk til den store flod, Eufrat – keniternes land, kenizziter, Kadmoniter, hetitter, perizzitter, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites og Jebusites.”

The Chosen People“: Vi ved, at disse folk levede i det, der i dag er Egypten, Sudan, Libanon, Jordan, Syrien, Irak, en del af det asiatiske Tyrkiet, og naturligvis hele Israel, herunder Gaza og Vestbredden.

Denne kendsgerning tilføjer en anden dimension til løftet: Herren giver Abrams efterkommere land, der i øjeblikket er besat af andre nationer!

Venstre: Israel på Salomons tid. Det forjættede Storisrael.

Spørgsmålet opstår, hvordan Israel vil erhverve dette land – bliver det nødt til at invadere og erobre andre lande?

Herunder zionist-grundlægger Theodor Herzl´s opfattelse af Storisrael:

*
Gilad Atzmon er en kendt jødisk kritiker af Israel og zionismen

Gilad Atzmon 9 Oct. 2019: “Israel har alvorligt misforvaltet sin konflikt med Iran. I over et årti har Israel nådeløst truet og forsøgt at skræmme Iran. Irans svar har været effektivt: langsomt men sikkert omringede Iran den jødiske stat. Israel deler ikke en grænse med Iran, men Iran er til stede på så mange af Israels grænser. Dens republikanske gardes styrker er i Syrien. Hezbollah og Islamisk Jihad i Gaza og Vestbredden er pro-iranske.

En konflikt med Iran kan have dødelige konsekvenser for Israel. Israelske militære eksperter forventer, at en sådan konflikt ville udsætte Israels byer for at blive angrebet af tusinder af godt målrettede missiler og resultere i total ødelæggelse.

Det nylige angreb på saudiske oliefaciliteter opnåede en forbløffende præcision på mindre end en meter til trods for, at det blev lanceret650 miles borte. Det leverede en klar besked til Israel: Iran kan angribe ethvert mål i Israel fra det vestlige Irak med præcision og uden at blive opdaget (før det er for sent). Det beviste, at iransk teknologi ligger årtier foran alt, hvad Israel, Amerika eller Vesten disponerer over.

Det forekommer nu helt urealistisk at forvente, at Amerika handler militært mod Iran på vegne af Israel.

I øjeblikket bruger Israel de milliarder af dollars, det afpressede amerikanske skatteydere, til at opbygge et forældet anti-missilsystem, der i bedste fald kunne være effektivt mod tyske V2-missiler fra 1940-tiden.
Igen forberedte Israel sig på den forkerte krig.

Israel er helt uforberedt på den ødelæggelse, den har bragt over sig selv. Et rationelt sind ville forvente, at Israel overvejer sin taktik og søger fred med sine naboer og med Iran.
Men det ser ud til, at Netanyahu har til hensigt at følge den samme krigsførende høge-sti, der har gjort jødisk historie til et tragisk kontinuum”.

Altså er Israel allerede fortabt. Men Rothschilds (år 1895-1957) Israel og hans Jerusalem har vist sig at være hensynsløst. Som forhenværende general og forsvarsminister udtrykte det: “Israel må opføre sig som en gal hund”! Derfor kan det ikke undre, at Israel samarbejdede med USA om 11. sept. – som indrømmet i israelsk TV af en af disse Mossad-agenter og her.


Men i den forestående undergang har Israel en hævnplan: At bruge sine atomvåben mod alle Israels fjender – og Europa med, den såkaldte Samson Option.

Israels elite har for længe siden forudset/planlagt dette undergangs-scenario, som er forudsætningen for deres Chabad Lubavitch herrer og mestres messias´, ben Davids, komme – og sikret sig et nyt Israel i Patagonien.

Denne elite stod bag Holocaust og drev gennem IG Farben Auschwitz (Chapt.2) i forbindelse med deres stammefælle, Adolf Hitler og her samt hans jødiske håndgangne mænd, for at jage Europas jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – alt efter zionist-fader Theodor Herzls plan (se år 1897 og her (side 83-84). Som Netanyahu siger: Hitler ville ikke udrydde jøder, han ville tvinge dem til at emigrere

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Johannes Åb. Kap 13 omtaler, hvordan Dragen/Satan gav et rødt uhyre fra (folke)havet sin magt, så det får verdens befolkning til at følge og tilbede sig. Kun partimedlemmer? kan handle. Se nærmere om det Røde Dyr og Skøgen på dens ryg.
Sker det nu i dag gennem f.eks. den luciferiske FNs (se nedenfor) klimareligion -samt en forestående omstilling af verdens pengevæsen til CO2-møntfod? Alt under stedfindende massiv hjernevask gennem skoler og medier.

Lad os se lidt nærmere på dette

Følgende handler om Lucifers vej til hans åbenbare overtagelse af verdensherredømmet (Johannes 14:30) gennem hans frimureri og her. Se udtoget til sidst i denne artikel fra FNs “Nye Verdens” Regeringsprogram, Agenda 2030. Oprindeligt hed dette kommunistiske frimurerkup Agenda 21, og den blev indført af det danske Folketing i år 2000: Hvert 4. år skal alle landets kommuner skrive en Agenda 21 plan om deres udvikling hen imod FN-Verdensregeringen. Jeg afslog en invitation fra min kommune til at deltage. Planerne skal sendes til FNs NGO ICLEI, der koordinerer og her. ICLEI er angiveligt sponsoreret af Rothchild-agent George Soros. Og det er Greta Thunberg også.

Vi har set , hvordan tyskerne blindt fulgte jøden Hitler og her i hans kamp for at jage jøderne til Palæstina, følgende Theodor Herzls zionistiske taktik (se siderne 84 og 118) med at plage og udrydde jøder for at drive dem til hans Herres Palæstina (se årene 1895-1957) med hjælp fra illuminaternes FN og deres vasal/corporation, USA.

Og vi har set, hvordan russerne i og efter den bolschevistiske revolution under ledelse af jøderne Lenin og Stalin fulgte blindt efter som anvist af den jødiske Rothschild-fætter, Karl Marx´ og her.

Hvordan bærer Lucifers illuminater sig i dag ad med at forføre folkemasserne til at blive deres lydige kristus-fjendtlige slaver?
Ashkenazierne og her i huset Rothschild har altid forstået at manipulere masserne efter deres frankistiske, luciferiske målsætning: Fremme af deres messias´ komme gennem mest mulig “hellig synd” i deres én-verdensstat under deres regimente via FN, deres korporative vasaller i USA, og EU-kommissionen, der også er en korporativ vasal under City of Londons Chatham House.

FN er en Rockefeller / Rothschild-institution, der er bygget til at være parlament og administrativ eksekutivinstans for illuminaternes luciferiske én-verdensregering.

FN er en Luciferisk religion – påvirket af Luci’s Trust, der blander Buddha og Kristus sammen til en antikristisk, totalitær omgang hjernevask. Oprindeligt hed den Lucifer´s Trust . Så når Luci taler om Gud, menes der frimurerguden Lucifer. I regelen tales der blot om energier – til tider om “guderne”.

Lucis Trust er en buddhistisk organisation, der mener, at verden styres af “opstegne mestre” i et åndeligt hierarki.

FN har et meditationsrum formet som en pyramide. Det rum forestås af Lucifer´s Trust. Alice Bailey grundlagde “Lucifer Trust”. I følgende video ses meditationsrummet for én-verdensguden Lucifer. Og Alice Baileys 10 punkter til at få Krisus afløst af Satan gennem depravering af menneskeheden gennemgås. Hendes første lov er at hjernevaske børnene – de gamle er umulige at omvende!

Lucis Trust skriver: “Vi er hengivne til etablering af en ny og bedre livsstil for alle i verden, baseret på opfyldelsen af ​​den guddommelige plan for menneskeheden. Dens uddannelsesaktiviteter fremmer anerkendelse og praksis af de åndelige principper og værdier, som et stabilt og gensidigt afhængigt verdenssamfund kan være baseret på.

Store lærere fra hierarkiet er kommer ind i verden i ​​tid og rum. Disse har inkluderet Sokrates, Shri Krishna, Mohammed, Buddha og Kristus.

Det enestående og dramatiske træk ved hierarkisk handling i den nuværende æra er den forberedelse, der nu er i gang i Hierarkiet for dets tilbagevenden.

Og der er ikke plads for Kristus undtagen for Jesus som én blandt mange opstegne mestre

I den nye verdensreligion vil videnskaben om påkaldelse og evokation komme i stedet for det, vi nu kalder ‘bøn’ og ‘tilbedelse’. Hver fuldmåne-periode eller åndelig festival vil være en bestemt tid med fokuseret gruppeopfordring, og det er i retning af dette, at vi arbejder. Af alle årets fulde måner er der tre, der er af største spirituel betydning, koncentreret i tre på hinanden følgende måneder og derfor fører til en langvarig årlig åndelig indsats, der vil påvirke resten af ​​året:

Tre åndelige festivaler holdes allerede over hele verden, skønt de endnu ikke er knyttet til hinanden. Tiden kommer, hvor alle tre festivaler holdes samtidigt overalt i verden, og med deres midler opnås en stor åndelig enhed, og virkningerne af den store tilgang, der er så tæt på os på dette tidspunkt, vil blive stabiliseret af den samlede menneskeheds påkaldelse.

 Målet er at arbejde fantasifuldt som medlemmer af den nye gruppe af verdenstjenere, viede til verdenstjeneste”

Lucifers illuminaters redskaber til at oprette énverdensstaten – med folkemassernes ønske

Overhovedet for Lucifers Katolske kirke og den “Globale Kirke“, jesuiten pave Frans, plæderer kraftigt for én-verdensregeringen: ”Når et overnational fælles gode klart identificeres, er der behov for en særlig juridisk sammensat myndighed, der er i stand til at lette dens gennemførelse.”
”Tænk på de store nutidige udfordringer ved klimaændringer, nyt slaveri og fred,” fortalte han medlemmer af Det pontifiske akademi.

Midlerne har strakt sig fra deres inscenesatte massedrab og krige (bl.a. 2. verdenskrig) samt finanskriser, forudgået af løgnepropaganda lanceret af deres villige marionetter og medier.

Som noget nyt forsøger de sig nu med stor succes med børnemisbrug i historiens største løgn: Klimareligionen, idet de misbruger et psykisk sygt barn med Asperger-syndrom, nemlig Greta Thunberg.
For illuminaterne har opdaget, at klimaskrækken er et effektivt middel til at forføre folkemasserne.

The Forbidden knowledge 24 Sept. 2019: Det svenske nyhedsbureau Samhälls Nyt rapporterer, at der er indgivet en formel klage over misbrug af barn til svenske børnebeskyttelsestjenester vedrørende FN’s børneklimealarmist og Asperger-patient, Greta Thunberg, for at undersøge hendes antifaremedlemforældre og hendes George Soros-tilknyttede manager

Thunberg har formået at mobilisere uvidende og kritikløse, skulkende skolebørn i en uhyggelig grad, der henleder tanken på Hitler-Jugend.
Dengang skreg ungdommen “Heil Hitler, Heil Hitler”. Nu skriger den i samme kadence: “mindre CO2, mindre CO2” i kor .

Nu ringer alle Malmøs kirkeklokker for at støtte helgenen Greta Thunbergs skolestrejker. Ak ja, afståelsen af Skåne i 1658 har været en forfærdelig katastrofe for Skåneland.

Og den svenske kirke har erklæret Thunberg for Kristi efterfølgerske

Se en hysterisk Thunberg skælde FN-politikerne ud i en omhyggeligt insceneret taleunder applaus fra de udskældte. Derpå fremlagde 60 lande omhyggeligt forberedte nye programmer for bekæmpelse af den harmløse livets gas, CO2. En hidtil uset farce

Men massehjernevasken, der kun har kunnet finde sted gennem illuminaternes kontrollerede/ejede massemedier, er nu ved at antage morderisk karakter:

Screenshot fra video hos Breitbart 20 sept. 2019

I Berlin lavede klimakommunisterne ovenfor viste happening: foregøglede klimakritikere stående på smeltende isblokke med løkken om halsen!
Disse unge mennesker er så opgejlede, at man kan frygte, at de vil gøre alvor af “spøgen”.
Samtidig var millioner af hjernevaskede uoplyste og uvidende børn og unge på gaderne for at få politikerne til at “gøre noget ved klimaet” – skønt de ikke aner hvad. Især, da der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 20 år. CO2-stigningen fra 0.03% til 0.04% CO2 i atmosfæren forudgår og bevirker bevisligt ikke opvarmning – men følger 100 år efter opvarmningens begyndelse pga. CO2-frigivelse fra oceanerne.
F.ø. er CO2 ikke korreleret til den globale temperatur (se kurve herunder – (Climate4you). Tværtimod har NASA påvist, at atmosfærens CO2 forhindrer overopvarmning ved soleksplosionerne

Nu har FNs IPCC (politisk bestillingsarbejde) på basis af formodning baseret på CO2-løgnen forudsagt en stigning i havspejlet på 69 cm i dette århundrede. Alle bryder ud i næsten hysterisk krempegråd!
Sandheden: I de sidste 100 år har Atlanterhavsspejlet været fuldstæmdig konstant i Bergen, Tromsø, Hammerfest (Climate4you)

Tyskland er nu ved at vedtage en CO2-pris, der skal betales for hvert ton CO2, der afgives. Og den skal være betydeligt højere end de 25 euro, der gælder på CO2-børserne ( handelssystem med CO2-emissioner) i dag – en guldgrube for klimamessias, verdens første klima-milliardær og CO2-børshaj, Al Gore, hvis hus forbruger 21 gange mere energi end et normalt amerikansk hus. Hans propagandafilm “En ubekvem Sandhed” har rettens ord for at være behæftet med mindst 9 svære fejl!
Prisen kan også gennemføres som en direkte CO2-afgift

Global CO2-møntfod
Men nu bliver det rigtigt betænkeligt: Alt dette CO2-hysteri og denne globale udplyndring kan betragtes som en overgang til teknokraternes

This image has an empty alt attribute; its file name is co2-licencee.png

filosofi om at gøre CO2 til møntfod: På ægte kommunistisk vis får enhver tildelt en knap månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde er samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes! Når CO2-produktionen overstiges, må man suge på labben resten af måneden!
Og samtidig kan diktatorerne let straffe den enkelte ved at unddrage ulydige deres CO2-betalingsmiddel-tildeling.
I dag er teknokraterne aktive i EU gennem bl.a. The European Organisation for Sustainability (EOS).

CO2-møntfod er ikke fantasi – den er i illuminat/teknokratikredse allerede mere end overvejet

Undervisning af børn = hjernevask i FN-regi
Der foregår gennem FN en kommunistisk fordummelse – Common Core – af vores børn og unge midt i en allerede hjernevasket befolkning, der iscenesætter kommunistisk “bæredygtighed“. På et FN-Topmøde i Sydkorea (kunne lige så godt have været i Nordkorea!), redegjorde UNESCOs “FN-årti for Uddannelse til Bæredygtig Udvikling” og her detaljeret for, hvad topmødet virkelig handlede om – hjernevask af borgere og vores ungdom til at være fattige, lydige, ”bæredygtighedsbevidste, sociale retfærdigheder, verdensborgere.” Som UNESCO skriver: Uden uddannelse og læring til bæredygtig udvikling vil vi ikke være i stand til at nå dette mål”.

Se også New American 10 jan. 2016: UNESCO vil fremskynde indoktrinering af børn verden over med lærebogspropaganda, der fremmer “globalt medborgerskab”,e den diskrediterede menneskeskabte globale opvarmningsteori, homoseksualitet, transgenderisme og direkte totalitarisme. Og ifølge selve rapporten er skolens lærebøger den bedste måde at gøre det på.

Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse.

Patrick Wood skrev 27. oktober 2016: ”FN er udspring for planerne og operationerne om at etablere Teknokrati som det eneste globale økonomiske system og samtidig ødelægge kapitalismen og fri virksomhed. Andre kender det som bæredygtig udvikling eller grøn økonomi, men det korrekte historiske udtryk er Teknokrati ”.

Målet er Illuminaternes FNs Agenda 21 alias Agenda 2030: en selvbestaltet zionist-farisæer klikes énverdensregering styret fra Jerusalem og City of London (Se Vedføjelse nedenfor):
1. Projektet blev grundlagt på Rio-konferencen i 1992 – underskrevet af 179 stats- / regeringschefer. Det er det kommunistiske NWO-samfund, der er bygget på ”bæredygtighed” og urbanisering.

2. Rio + 20 Slutdokumentet besluttede at implementere alle elementerne i Agenda 21 på FN-niveau. I 2013 roste EUs Rådspræsident, van Rompuy, Kina for at tvangsforflytte 250 millioner modstræbende bønder til nybyggede megabyer på over 40 mio. indbyggere – helt i Agenda 21/2030 bogstav og ånd, der går ud på at stuve masserne sammen i “smart cities” langs veje og jernbaner – mens naturen skal fredes og være utilgængelig for mennesker (Wildernesses). “Det er fremtidens samfund”, sagde han.

Agenda-21-map-full
De blå områder på dette USA kort er for menneskelig beboelse i “smart cities”. Til resten er adgang forbudt


3. BBC 30 Jan. 2012:  Forumet for Højt Niveau om Global Bæredygtighed blev oprettet i 2010 af FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det er en Agenda 21-gruppe, der indeholder navne som den tidligere chef for Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. Forumet på Højt Niveau arbejder for en verdensomspændende miljødomstol og her for at regere over alt, der er forbundet med miljø, dvs. økonomi, militær og i virkeligheden alt.

Nu taler den danske minister Heunicke om at forbyde opdræt af pruttende og “klimaskadeligt” (helt ubevist) kvæg og dermed bøffer og oksestege!

4.  World Business Council for Sustainable Development, en gruppe mægtige interesser, inclusive storbanker og de store oliekoncerner, støtter FNs klimapolitik

6. I september 2013 blev Agenda 21 (bæredygtighed) vedtaget af FN’s plenarmøde, og det rostes meget af EU-Kommissionens præsident, José Barroso.

Her kan man læse tidligere minister Ida Auken, (på engelsk), der fortæller om Agenda 21s velsignelser i en kollektiv verden uden individualitet/sjæl: Lucifers højeste mål.

Samtidig arbejder FN og EU via Marrakesch-pagten på direkte import af 3. landes migranter – med pavens velsignelse. Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse

VEDFØJELSE
Udtog af FNs Agenda 2030 = kommunistiske Énverdensregering med Kristi menneskekærlige ideologi på papiret – men med Sovjets diktatoriske praksis (Ytringsfrihenden allerede afskaffet i racismens og ligeværdighedens navn , sandhed konverteret til løgn og omvendt (klimaløgn), godt til ondt og omvendt (Allah/Lucifer i stedet for Kristus), unaturligt i stedet for naturligt (homosexualitet, genderisme)

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, mødes på De Forenede Nationers hovedkvarter i New York den 25.-27. September 2015, når organisationen fejrer sit 70-års jubilæum, har i dag besluttet nye globale mål for bæredygtig udvikling.

1 På vegne af de folk, vi tjener, har vi vedtaget en historisk beslutning om et omfattende, vidtrækkende og menneskecentreret sæt af universelle og transformative mål og mål.

2 Vi forpligter os til at arbejde utrætteligt for fuld gennemførelse af denne dagsorden inden 2030.

3 Vi beslutter mellem nu og 2030 at afslutte fattigdom og sult overalt; at bekæmpe uligheder inden for og mellem lande; at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund

5 Dette er en dagsorden med hidtil uset omfang og betydning. Det accepteres af alle lande og gælder for alle,

8 Vi ser for os en verden med universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling; af respekt for race, etnicitet og kulturel mangfoldighed;

10 Fuld respekt for folkeretten

11 Vi bekræfter resultatet af alle større FN-konferencer og topmøder

14 Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer i vores tid

19 Vi bekræfter vigtigheden af ​​den verdenserklæring om menneskerettigheder såvel som andre internationale instrumenter, der vedrører menneskerettigheder og international ret.

21 De nye mål og mål træder i kraft den 1. januar 2016 og styrer de beslutninger, vi tager over de næste femten år.

22 De mest sårbare lande og især afrikanske lande, mindst udviklede lande, fastlåste udviklingslande og små ø-udviklingslande fortjener særlig opmærksomhed, ligesom lande i konfliktsituationer og lande efter konflikt. Der er også alvorlige udfordringer i mange mellemindkomstlande.

23 Mennesker, der er sårbare, skal have beføjelse. Dem, hvis behov afspejles i dagsordenen inkluderer alle børn, unge, handicappede (hvoraf over 80% lever i fattigdom), mennesker, der lever med HIV / AIDS, ældre, oprindelige folk, flygtninge og internt fordrevne og migranter. Vi beslutter at træffe yderligere effektive foranstaltninger og handlinger i overensstemmelse med folkeretten for at fjerne hindringer og begrænsninger, styrke støtte og imødekomme de særlige behov for mennesker, der bor i områder, der er berørt af komplekse humanitære nødsituationer og i områder, der er berørt af terrorisme.
24 + 25 Uddannelse og sundhedskultur for alle.
27. Vi vil forsøge at opbygge stærke økonomiske fundament for alle vores lande. Bæredygtig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst er afgørende for velstand. Dette vil kun være muligt, hvis formue deles, og indkomstulighederne imødekommes.

Artikel. 31 Klimaforandringernes globale karakter kræver et bredest muligt internationalt samarbejde, der sigter mod at fremskynde reduktionen af ​​de globale drivhusgasemissioner og tackle tilpasning til de negative virkninger af klimaændringer.

Art. 28. Regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre ikke-statslige aktører og enkeltpersoner skal bidrage til at ændre uholdbart forbrugs- og produktionsmønster, herunder gennem mobilisering, fra alle kilder, af økonomisk og teknisk bistand til at styrke udviklingslandenes videnskabelige, teknologiske og innovative evner til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Art. 29. Vi vil samarbejde internationalt for at sikre sikker, ordnet og regelmæssig migration, der involverer fuld respekt for menneskerettighederne og den menneskelige behandling af migranter uanset migrationsstatus. Vi forpligter os til at fremme interkulturel forståelse, tolerance, gensidig respekt og en etik for globalt statsborgerskab og delt ansvar.

Art. 36. Vi anerkender verdens naturlige og kulturelle mangfoldighed og anerkender, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er afgørende muligheder for bæredygtig udvikling.The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at sub-national, national, regional and global levels

80. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the High Level Political Forum on sustainable development (HLPF).

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates.
It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the HLPF will provide high-level political guidance on the Agenda and its implementation.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

Åbenbaringens Røde Dyr

Kap. 13:1 Og dragen stillede sig på sandet ved havet. Og jeg så et dyr stige op af havet med ti horn og syv hoveder og på sine horn ti diademer, og på sine hoveder havde det gudsbespottelige navne.
Og dragen gav dyret sin kraft og sin trone og stor magt. 3 Og jeg så et af dets hoveder ligesom såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorden fulgte undrende efter dyret. 4 Og man tilbad dragen fordi den havde givet dyret magten, og man tilbad også dyret og sagde: „Hvem er dyrets ligemand, og hvem formår at kæmpe mod det?“8 Og alle de som bor på jorden vil tilbede det, alle de, som ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men det talte som en drage. 12 Og det udøver det første dyrs hele magtfor dets øjne. Og det får jorden og dem der bor på den til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt. 13 Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes øjne.14 Og det opfordrer dem der bor på jorden til at lave et billede af det dyr som havde sværdhugget og dog kom til live igen.

15 Hvem, der ikke ville tilbede dyret blev dræbt 16 og det får alle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, 17 for at ingen skal kunne købe eller sælge, som ikke har dyrets mærke, 18 dyrets navn eller tal: 666. Og det er et menneskes tal.

Kap.17:3: Og jeg fik øje på en kvinde der sad på et skarlagenrødt dyr som var fuldt af [guds]bespottelige navne og som havde syv hoveder og ti horn.
En engel forklarer: 8 Det dyr, som du så, var, men er ikke mere, men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke er indskrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, der har været var, men ikke er mere, og dog skal komme.
9 Her gælder det om at have et sind, som rummer visdom: De syv hoveder betyder syv bjerge (lande) , som kvinden sidder på. Og de er også syv konger/herskere: 10 de fem er faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommet, men når han kommer, skal han forblive en kort tid.11 Og dyret som var, men ikke er, er selv den ottende [hersker], men er dog af de syv og går sin undergang i møde. 12 Og de ti horn, som du så, betyder ti konger, som endnu ikke har fået herredømme, men de får magt som konger en stund sammen med dyret.

16 Og de ti horn, som du så, og dyret, disse vil hade skøgen og gøre hende ensom og nøgen, og æde hendes kød og opbrænde hende med ild. (På én time – kap. 18:17).

*

Altså må man vel mene, at nr 2 i en ny herskerrække indfører en kult af den politisk genopstandne regent nr 8, der er en af de forudgående 7 herskere/konger.

Britiske MI6- og KGB-spionelever blev initieret som Royal Arch frimurere og blev uddannet samme sted!! iflg den frafaldne MI6 agent Richard Tomlinson.

Fra MI6 spionelevers Blog John Scarlett: D.9. februar 2007 klokken 01:57
Anonym sagde …Magdalenes historie:

“Jeg blev rekrutteret til britisk efterretningsvæsen i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som ‘zygote’ fra det tidspunkt.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult til at salve Antikrist og derefter Messias.

Royal Arch frimurere har en meget eklektisk opfattelse af verdensreligioner og vælger og blander de værste og mest barbariske ritualer, der passer til deres uanstændige smag, dvs. ritualmord og S / M-tortur – for ikke at nævne pædofili og børnoffer.

De valgte deres ‘Antikrist’ i 1979. En ung russisk officer fra KGB ved navn hr. Putin.
Han blev “salvet” i 1993 og steg hurtigt op i KGBs grader for at blive spionchef (FSB). Senere blev han fungerende premierminister i Rusland og endelig præsident.

Hr. Putin blev programmeret som “antikrist”, der skal angribe Israel (Ezekiel 38,39) i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.)

Heldigvis brød hr. Putin ud af Royal Arch frimureriet i 1994(???), og det er godt for den ‘frie’ verden”.

Så vidt jeg har læst har ingen siden Åbenbaringen først blev til, kunnet sætte navne på disse 7 herskere. Under kejser Domitians forfærdelige kristenforfølgelser mente man, at de 7 konger var: Nero,Galba, Otho,Vitellius, Vespasian, Titus, Domitian – skønt Domitian (AD81-96) faktisk var den, som regerede længst!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er rc3b8dt-hexagram-2.png

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er sovjet-flag-1.png

Med al mulig forbehold vil jeg forsøge at foreslå navne på de 7 Åbenbarings-konger. Det drejer sig jo altså om storpolitik i fasen op til verdens ende og Kristi genkomst. Et udgangspunkt kunne være dyrets skarlagenrøde farve. Det er revolutionens, illuminismens farve efter Mayer Amschel Rothschilds (Rødskilt) oprindelige hexagram-logo i Judengasse i Frankfurt a. M. -i dag Israels flag i blå udgave, fordi Rothschild har grundlagt Israel (Se ÅR 1895-1957).

Lad os se på Sovjet-Unionens ledere
1. Vladimir Lenin (1917-1922) 2. Josef Stalin (1922-1952) Georgy Malenkov (kun 1 uge)  4.  Nikita Khrustjov (1953-1964) 5. Leonid Brezhnev (1964-82) 6. Juri Andropov (1982-1985) 7. Konstantin Tjernenko   (13 February 1984 – 10 Marts 1985)  8. Mikhail Gorbatjov (1985-1991).

Herefter overtog Vestens marionet Boris Jeltsyn magten. Hermed begyndte en sand udplyndring af Ruslands Reserver  gennem vestligt finansierede oligarker – f.eks, Khodorkorskys køb og salg af Olieselskabet Yukos på vegne af Jakob Rothschild. F.ø. består Putins omgangskreds af sådanne berigede jødiske oligarker.
Men især fik Rusland en Rothschild/US-FED nationalbank, der blot tillader russisk  pengeforsyning i samme omfang, som den besidder dollarværdier (US-obligationer, olieindtjening ). Det betyder pengemangel og fattigdom. Det er Putin ved at lave om på. Men en “slyngelstat” uden Rothschildcentralbank risikerer krig med USA (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Iran – mens Cuba og Nordkorea er gået fri endnu). 
Men Putin begår den fejl og her at kanalisere pengene over i egne og sine jødiske oligarkvenners lommer. 

Hvis denne kronologi kan lægges til grund, regerede den 7. (Tjernenko) kun kort (1 år). Og den 8. er Mikhail Gorbachov, født i 1931 – altså før hans forgængeres død – med undtagelse af Lenin, der døde i 1924. Nu tror jeg ikke på reinkarnation – men…

Kan man måske se Gorbatjov som den politisk genopstandne Lenin? 
Historikere mener, at Gorbatjovs Glasnost og Perestrojka er et genopkog af Lenins “New Economic Policy” – NEP)

Science Direct skrev om “Gorbie”: Han stod flankeret af seniormedlemmerne i den sovjetiske ledelse øverst på det brune mausoleum på Røde Plads (ved Tjernenkos bisættelse). Men hans lille figur, der kiggede bag en række levende mikrofoner, stod næppe mål med de store røde bogstaver, der var indlagt på marmorpladen lige under ham: Lenin. Den magtfulde myte om nationens grundlægger ville fortsat have indflydelse.

Den pragmatiske Lenin opfordrede til ro, rationel problemløsning snarere end hård sloganisering. Lenin  favoriserede inkluderingspolitikken snarere end vitrioliske angreb på usete klassefjender. Dette er den Lenin, som generalsekretæren (Gorbatjov) opfordrer til at følge for at legitimere sine pragmatiske programmer med radikale reformer, programmer, der ellers kan synes at falde uden for den vanlige socialistiske tilgang. På det seneste, når modstand mod hans programmer er dukket op, trækker Gorbatjov også lejlighedsvis på endnu et billede af stifteren, en omkæmpet Lenin, en ensom leder, som undertiden befandt sig i tvivl, isoleret fra sine tilhængere.

Gorbatjov priste Lenin som en “stor leder”.

Det røde dyr har 7 hoveder, fordi det hersker over 7 lande på den 6. herskers tid: Der var 7 Warszawapagtlande på Andropovs tid. 

Gorbie´s forhold til Putin har været omskifteligt: Fra rådgiver til kritiker – og nu til lovprisning af Ruslands stærke mand, der hjemtog Krim. Putin er fuld af lovord om Gorbachev.

Gorbatjov fik i 1991 på første juledag af alle dage det politiske dødshug. Kan han opnå kultstatus gennem nr. 2 i den nye herskerrække: 1. Boris Jeltsyn 2. Vladimir Putin, der angiveligt er salvet som illuminaternes antikrist?

USAs 1-dollar seddel viser den nye verdensordenspyramide med Lucifers altseende øje. Derunder står der Novus Ordo Saeclorum = Den Nye Verdensorden.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er one-dollar.jpgPutin er iflg. russisiske granskere jøde – og iflg. hans pas er begge Putins forældre jøder. Putin opfører sig også som jøde. Imod flertallet af russiske jøder afsatte han dog deres overrabbiner og erstattede ham med Chabad Lubavitcheren Berel Lazar. Farisæersekten Chabad Lubavitch har ét punkt på dagsordenen: At fremskynde Dommedag, så deres moschiach   ben David (en snu politiker) skal komme igennem blodbadet og gøre Israel til verdens hersker.  Chabadnikerne regerer i både Det Hvide Hus og Kreml.

Putins ideologi er eurasisk kommunisme under russisk kontrol – fra Lissabon til Vladivostock, som hans mentor, fascisten Alexandr Dugin har indprentet ham.  Som Impakter skrev 14. marts 2019: At læse den europæiske asiatiske bevægelses politiske platform er en øjenåbner. Platformen afsluttes med en klar opfordring (fra Dugin) til krig: ”Den eurasiske bevægelse er herved dannet for at bringe helvede til den eksisterende atlantiske verdensorden” – hvilket betyder Amerika.

Putin har en fortid som KGB spion – og leder af KGBs efterfølger/nye udgave, det endnu forfærdeligere FSB, fordi den  er uden parlamentarisk kontrol, hvad KGB dog var. Han blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge.
I 2005 sagde Putin, at Sovjetunionens sammenfald var det 20. århundredes store katastrofe.
Putins hjerte er lige så rødt som Gorbies!

Og ikke mærkeligt: Kommunismen er jødedommens kerne iflg. talrige rabbinere – tænk på de israelske kholkoser kaldet kibbutzer. Kommunismen blev konstrueret af illuminat-jøderne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild, bearbejdet med Rothschildetaling og her af  Rothschild-fætter, Karl Marx, og omsat i praksis af jøderne Lenin og Stalin.

Iflg. Putin var 80-85% af den første Sovjet-regering jøder!

Og de 10 horn– konger som skulle få magten i verden (Den Nye Verdensorden og her)  sammen med det leninistisk-kommunistiske røde dyr?Ingen ved det endnu. Men der eksisterer en lidet kendt alliance: Shanghai Cooperations-Organisationen, der er militær, økonomisk og politisk. Den omfatter 6 lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan.

Dertil kommer CSTO alliancen: Rusland, Armenien, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, and Uzbekistan. Azerbaidjan har været medlem – og er stærkt presset af Rusland.
Hviderusland er tæt knyttet til Rusland ligesom også Moldavien.

 Vi har nu 8 lande, der er knyttet til en rød muligvis sidste hersker i Ruland.
Dertil kommer nu 2 lande i Mellemøsten: Syrien og Iran er tæt allierede med Rusland. 

Drejer de 10 horn sig om disse lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan, Armenien, Hviderusland, Moldavien, Syrien (Azerbaidjan eller Tyrkiet, som Dugin frier kraftigt til, også kandidater)?

Stammer Åbenbaringens store skøges umådelige rigdomme bl.a. fra udplyndringen af Rusland? Rider hun på det røde dyr som udtryk, at dyret er hendes underkastede og udplyndrede vasal? 

Jorderig følger ikke undrende og tilbedende efter Gorbatjov – endnu, selv om han er meget populær i Vesten og især i Tyskland som arkitekten bag genforeningen. Han har endog været medlem af USAs Council on Foreign Relations.

Men menneskene tilbeder Gorbatjovs  mester, ham med det røde hexagram-skilt, Baal/Molok-symbolet, som logo. For som Heinrich Heine sagde: Der er kun én gud i vor tid, Manmmon. Og Rothschild er hans profet.

Konklusion
Hvis disse betragtninger er rigtige, vil Kristi genkomst finde sted i Putins og den 88-årige Gorbatjovs begrænsede levetid 

Kun fremtiden kan vise det. Eller måske går der 100 år mere – med nye konstellationer. Måske dør Gorbatjov, som nu er 88 år og ved dårligt helbred, inden enden tager.
Men aldrig har så mange brikker passet sammen som nu.
Blot må man huske, at Åbenbaringen er mildest talt meget tricky!