Blog

Fremhævet

Kristi Opstandelse Videnskabeligt Bevist – Genkomst Garanteret

Vi er kommet dertil, at 2000 års tro på Jesus Kristus og hans lære er forduftet op i den blå luft som følge af massiv påvirkning af den Nye Verdensorden, der har overbevist folk om, at de blot er intelligente dyr uden sjæle.

Og det er ulogisk
The Medical Daily 7 Oct. 2014 og The Telegraph 7 Oct. 2014 bringer videnskabelige beviser for, at bevidstheden lever efter indtrådt hjernedød!
Læs om hjernekirurgen Alexander Ebans efterdødsoplevelser i The Telegraph 19 august 2017.

Det første bevis på Jesu opstandelse kom gennem den forvandling, som Jesu disciple gennemgik fra at være kujoner til at være dødsforagtende missionærer i hele Romerriget. F.eks lod Bartholomæus sig tilsyneladende flå levende af de vilde armenere.

Uanset, hvad folk tror: Hvor der er love/naturlove, er der en lovgiver. Når man ser på skabelsen og naturlovene, må man konkludere, at det er ulogisk ikke at antage en enorm superintelligens: “Gik alle konger frem på rad, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde” (Brorson i ophavsrettens hellige navn). Selv verdens førende astrofysikere indrømmer, at det er absurd at diskutere skabelse uden Gud. For hvor kom den lille bitte subatomare partikel fra, som eksploderede i the Big Bang og blev til universet fra?
Fænomenet “intelligent design” er i sig selv et gudsbevis. Selv ateisten Charles Darwin indrømmede, at han ikke kunne forklare, hvordan den første levende celle kom ind i verden.

Det fysiske bevis på Kristi opstandelse: Torino-liglagenet

Torinlagenets 3-dimensionale fotografiske negativ af en romersk korsfæstet mand fra Jesu tid bekræfter i mindste detalje evangeliernes passionsberetninger og dermed evangeliernes pålidelighed. Det beviser Kristi opstandelse og dermed guddommelighed og troværdighed.

Det herunder viste ægte Liglagenfoto fra oldtiden er garanten for Kristi genkomst og den “Nye” Verdensordens endeligt – for det stammer bevisligt ikke mennesker, men fra Gud.
Det viser, at Kristus i opstandelsesøjeblikket har udsendt en enorm stråling, der har efterladt hans 3-dimensionale fotografiske negativ.

Flg. stammer fra 2 deltagere i STURP, dvs. Shroud of Turin Research Project, Kenneth Stevenson & Gary Habermas, Borgens Forlag 1982. I 1978 fik 40 videnskabsmænd lov til i 5 dage at undersøge lagenet.

Stevenson & Gary Habermas skønner på s. 136 forsigtigt, at der er en sandsynlighed på 1: 82 900 000 for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus. ” Statistikere ved Universitetet i Torino kom frem til en sandsynlighed på 1:221 milliarder for, at manden i ligklædet ikke er Jesus Kristus.
Men hvis man i medierne hører noget, er det i regelen bortforklaring, skønt alle videnslabsgrene er enige om, at ligklædet er ægte.

Billedet herover bringes med tilladelse fra STURP fotograf Vernon D. Millers hjemmeside og viser, at negativet af det 3-dimensionale foto vist på bloggens header i virkeligheden er et positiv!

Billeddannelsen er foregået i de yderste taver af liglagenets hørfibre. Ligklædet viser fotos af både mandens forside og bagside med mærker efter piskeslag med romersk kat, der rev kødstumper med ud. Normalt fik delinkventen 40 slag – men denne mand fik 120 slag (og dermed blødning i brysthulen – hvilket har fremmet hurtig død).
Mærker efter tung tværgående genstand på ryggen. Mest bemærkelsesværdigt: Naglerne er drevet gennen håndledene – ikke gennem håndfladerne som på krucifixerne. Håndledsfiksation ville ikke være holdbar, manden ville falde ned og kun hænge fast i fodfiksationen.

Ægte blod type AB (holdt sig p.g.a. højt serum-bilrubin efter stress og det sete spydstik mellem højre 5. og 6. ribben og som i størrelse svarer nøjagtigt til den romerske lanse.
Hudafskrabning på højre knæ efter fald, kransformede mærker i panden efter stik. Manden er død – har dødsstivhed. Han har en plade på halsen.


En forsker har fundet, at der står “nun aleph ayn” derpå, hvilket betyder “Lam” – betegnelsen for Kristus i de første århundreder efter korsfæstelsen.

På begge sider ses mellem kinder og hår en brede mørk strib. Den svarer til et klæde, der skulle holde den dødes underkæbe fra at gabe. Dette klæde kendes nu som Oviedo- sudariet.

Svarende til ansigtet er der et
svagt billede på ydersiden – på de mest overfladiske taver. Der er ikke noget billede i den mellemliggende del af hørtrådene.

STURP-videnskabsmændene blev nægtet prøve af ligklædet til C14 analyse.

Vatikanets pludselige C-14 bestemmelse i 1988 forbigik alle videnskabelige protokoller – og dens datering til middelalderen er forkert – sammenholdt med beviser, der henfører det til oldtiden og her. Tekstilstudier af fotos af det undersøgte stof stammer iflg. Europas førende tekstilekspert ikke fra Torinolagenet (Holger Kersten & Elmar Gruber, Langen Müller Verlag 1992).
Vatikanet har kategorisk nægtet tilladelse til fornyet prøvetagning. I 1989 fik Prof. Gonella, der var videnskabelig rådgiver for kardinalen i Torino, af 
statistikeren van Haelst (s. 3 – nu naturligvis slettet) forelagt mindst 3 alvorlige divergenser mht. oplysninger om størrelsen af de 3 strimler, der var skåret ud af Ligklædet til analyse. Gonella blev rasende og skældte projektleder, Dr. Tite, British Museum, ud i meget grove vendinger. Prof. Gonella sagde, at “Kirken blev afpresset af en række personer, som gjorde alt for at få os til at sige nej; vi skulle sige, at vi ville være bange for resultatet af analysen. Laboratorierne optrådte meget dårligt. Jeg protesterer stadig mod deres absolutte mangel på videnskabelig professionalisme. Jeg har fortalt dem lige op i deres ansigter, at de er mafiosi!“ 
Efter sin pensionering, erklærede professor Gonella, at han betragtede 
Ligklædet i Torino som autentisk. “C-14–testningen blev udført uden behørig  omhu”! Ingen af de anklagede reagerede mod disse alvorlige beskyldninger.

Liglagenets historie er klarlagt af historikeren Ian Wilson: Disciplen Thaddæus bragte liglagenet til kong Abgar V af Edessa – nu sydlige Tyrkiet efter mulig brevveksling med Kristus. Herfra blev det ført til Konstantinopel, hvor det blev udstillet hver fredag. Men under det skandaløse 4. Korstog blev det af en tempelridder bragt til Frankrig. I 1357 blev det udstillet i landsbyen Lirey af enken efter Oriflamme bæreren i det berømte slag ved Azincourt (Shakespears Agincourt), Geoffroi de Charney, en nevø til tempelriddernes sidste skatmester, der blev brændt i 1314 af kong Philip den Smukke efter ordenens opløsning. Herfra overtog Huset Savoyen liglagenet. Det var udsat for brand i 1532 – hvilket har efterladt de brune mærker på lagenet. Derefter flyttet til domkirken i Torino.

Den danske læge Niels Svensson er medlem af videnskabsakademiet omkring Torinoligklædet. Han har skrevet bogen “Det Sande Ansigt“.

Det er min erfaring, at folk er ligeglade med dette bevis på Kristi guddommelighed. For folk er ligeglade med Kristus.

Tro det eller ej, kære læser. Men ingen kan forklare, hvordan dette billede er opstået.

Det itaienske Videnskabernes selskab ENEA har eftergjort billedgivningstekniken med verdens stærkeste UV-laser. En sådan eksisterede ikke i oldtiden, hvorfor ENEA kalder fotoet overnaturligt

Fremhævet

Den Nye Verdensorden Styres efter Bibelens Dommedagsprofetier

“Dit folk er aldrig blevet klar over, at vi kun tilbyder værdiløst kram, som ikke kan tilfredsstille. De køber det,   spiser det og er ikke mætte. Vi præsenterer (også) noget andet. Vi har et uendeligt antal ydre adspredelse, i et sådant omfang, at livet ikke igen kan vende sig indad for at finde sin egentlige opfyldelse. Man er blevet afhængig af vores medicin, gennem hvilken vi er blevet jeres absolutte herrer … “

Vi har konverteret folk til vores filosofi om at få og erhverve, så de aldrig bliver tilfredse. Et utilfreds folk er bonde i vores skakspil om verdens erobring. Således søger de altid og er aldrig i stand til at finde tilfredshed. I det øjeblik de søger lykke uden for sig selv, bliver de vores villige tjenere.” (Illuminat-jøde Harold Rosenthal)

*

Siden 2. Verdenskrig har truslen om menneskehedens udryddelse i en atomkrig svævet over os. Atombomber i en øst og en vestblok har muliggjort dette. 
Hidtil har terrorbalancen holdt stormagterne i skak. Men mange frygter, at en tilfældighed kan udløse katastrofen. 

Intet kan være mere forkert! “I politik sker intet tilfældigt. Hvis det sker, kan man vædde på, at det var planlagt således”, som illuminat og frimurer Franklin D. Roosevelt sagde. Se Illuminaten, satanisten og frimurerguruen, Albert Pikes, plan for 3 verdenskrige som vej til den Nye Verdensordens (NVO) mål: den kommunistiske énverdensstat (Åbenbaringen kap. 13). 
William Carr beskrev, at ud over Pike´s omdiskuterede brev til Mazzini i 1871 om de 3 verdenskrige, pukkede Pike også på dem i sine og hans Palladium Rite logebrødres forelæsninger (s. 84).

Kristi genkomst er kernen i kristendommen. Uden Kristi opstandelse og løfte om hans genkomst ved verdens fastsatte ende (bl.a. Matth. 24, AgG 1:11) ville der ikke have været nogen kristendom

Den Nye Verdensorden (NVO) – City of Londons Bankiers´ énverdensregering 
NVO er farisæernes ældgamle bestræbelse på at gøre Israel til verdens hersker. Den bygger på samme principper, nemlig den hadefulde jødiske Talmud og her og Kabbala, som Zions Vises Protokoller, der aldrig er blevet påvist at være fakes. Faktisk skriver den respekterede rabbiner Marvin Antelman – se s. xviii. – at Protokollerne er forfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg m. fl. Protokollerne er et rystende koncept for den diktatoriske jødiske énverdensstat. 
Disse herrefolks-skrifter ser jøderne som universets cenntrum og mener at vi goyim (kvæg) kun har én eksistensberettigelse: at tjene jøderne.

NVO vender vore vante forestillinger på hovedet: Ondt er godt, godt er ondt. Løgn er sandhed, sandhed er løgn – “fake news”. Lucifer/Satan er skaberen, “Gud er Djævelen

“. Den sønneløse Allah, der sværger at ville dræbe alle, der siger, han har en søn (f.eks. sura 9:5), gøres identisk med Jesu Kristi Far som den “ene gud” o.s.v. Og Illuminaterne ejer/kontrollerer medierne og hjernevasker os derigennem:

EU er NVOs foreløbige model – og skal lede NVO udbredelsen.

I sidste instans bestemmes tidspunktet for verdens undergang imidlertid af verdens Skaber, Jesu Kristi Far, der i Bibelen nøje har forudsagt den – men ikke hvornår. IKKE ENGANG KRISTUS KENDER DEN DAG. Ingen stormagt kan udvirke en global atomkrig, medmindre Gud, Universets skaber og Jesu Kristi Far, tillader den, som profeterne siger (bl.a Jeremias 25, Esajas 17, Ezekiel 38,39), og som Kristus siger i evangelierne (Matth. 24).

Hvordan kan man nu være sikker på, at det vil ske, som profeterne og Jesus forudsagde?
Der er en lidet kendt jødisk farisæer-dommedagssekt ved navn Chabad Lubavitch med ét eneste formål: At fremskynde opfyldelsen af Bibelens dommedags-profetier. For deres messias, den nu afdøde Rebbe Menachem Schneerson skal ang. komme som ben David for at gøre Israel til verdens hersker. Men først skal ben Josef komme og forberede vejen for ben David gennem Harmageddon – som historikeren Wolfgang Eggert har vist og her og. Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Iflg. bl.a. Wolfgang Eggert er hovedaktørerne i City of London, Chabad Lubavitch-marionetterChabad Lubavitch ser Rothschilds som idealistiske næstekærlige jøder, og Daniel A. Rothschild priste  og var engageret tilhænger af Chabad.

Denne sekt står over frimureri og City of London

Den Nye Verdensordens okkulte kræfter i Chabad Lubavitch´s tjeneste styrer vore politikere
Chabad hersker i både Kreml og Det Hvide Hus, hvor Trumps datter og svigersøn er chabadnikere og her

HØR EN CHABAD LUBAVITCHER RABBI PRALE AF, AT HANS SEKT SIDEN DEN RUSSISKE REVOLUTION HAR BEHERSKET OG BEHERSKER RUSLAND!

 Jøden Putin og her blev opdraget af farisæere/talmud-jøder. Han udnævnte sin chabad rabbi, Berel Lazar, til Ruslands overrabbiner – meget mod det jødiske flertals ønske. Og blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge
En Royal Arch frimurer hævder at have salvet Putin til illuminaternes messias i 1993 – se 9 Februar kl. 01:57.

Illuminaternes arbejsmetode: Illuminaten Hegels dialektik
Men hvordan kan 2 Chabad Lubavitch-styrede lande være dødsfjender, der kan starte 3. Verdenskrig?
Svaret er, at de og deres nye verdensorden styres efter Hegels dialektik i et drama, hvor begge sider er ansat som skuespillere i modsatrettede roller: 1. Tese (skab et problem). 2. Antitese (skab modstandere af problemet 3. Syntese: Slip Helvede løs for at eliminere problemet med antitesen. 4. Syntesen bliver ny tese o.s.v., f.eks.: Tese: nazisme, antitese: Sovjet-kommunisme. Syntese: Israel gennem 2. verdenskrig. Israel ny tese med islam som antitese. Forventet ny syntese: Albert Pikes kommunistisk-luciferiske NVO-énverdenstat.

Illuminaterne startede med den Franske Revolution og har siden været bag langt de fleste revolutioner. Illuminaterne incl. City of London-bankierne var/er frankist-satanister, og her, der dyrker “den hellige synd” som vej til forløsning, et begreb, somSigmund Freud og Frankfurtskolen bag 68-er revolutionen hyldedeDette begreb ligger bag den ellers uforståelige styring af verden bort fra Kristi lære i retning af kaos.

Rothschilderne er “fromme talmudister” – se hvad det betyder – og har Lucifer som Gud iflg Kristus (Joh. 88:44, Matth, 23:33).

Da frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her samt luciferianisme og her ogher – og vore toppolitikere, incl. Trump og Putin, alle synes at være frimurere, er det utænkeligt, at nogen global katastrofe vil opstå uden jødisk kommando fra City of London samt Chabad Lubavitch.

For frimureriet styres af City of London gennem superloger.  Cecil Rhodes´og the House of Rothschild´s Round Table delte sig i den britiske Chatham House (RIIA) og USAs Council on Foreign Relations (CFR), der dikterer USAs udenrigspolitik, og hvis formål er én-verdensstaten , som CFR vil styre efter David Rockefellers studier!

I 1871 blev USA gennem Washington DC forfatningen, der blev påtvunget et fallent USA efter borgerkrigen som betingelse for lån i London, City of Londons corporation/vasal, der bruges i militært øjemed. Helt i lommen på City of London kom USA, da Rothschilds og Rockefellers agenter i 1913 ved et kup indførte USAs centralbank, the Federal Reserve (FED). Siden 2012 har Rothschild og Rockefeller fusioneret deres økonomiske aktiviteter.

F.ø. var USA fra begyndelsen stiftet af frimurere  som Den Nye Verdens Orden)USAs Storsegl er efter alt at dømme en gave fra Rothschild – en påmindelse om at færdiggøre toppen på herskerpyramiden i Folkehavet. For at minde amerikanerne derom, ses seglet på alle 1-dollarsedler. 
Under pyramiden står: Novus Ordo Seclorum: Den Nye Verdensorden. Kan også oversættes: århundreders Nye Orden – man tænke på Hitlers Tusindårsrige.

I dag erEU-Kommissionen en corporation/koncern under Chatham House.

Rothschilderne har i de sidste 100 år været de egentlige verdensregenter gennem deres centralbanker (se år 1930. Carroll Quigley var insider), der trykker vore penge ud af den blå luft, låner dem til vore regeringer, der bliver mere og mere forgældede – må oven i købet låne til at betale renterne. Skyldner er kreditors lydige slave. Yderligere statslån fra City of Londons Wall Street investeringsbanker underkaster os mere og mere.
På et tidspunkt angav Rothschild Sons på deres hjemmeside at være den danske regerings eneste finansielle rådgiver. Vi skyldte (City of London) 427 milliarder kroner i 2o17.

Som Nathan Rothschild skal have sagt: “Jeg er ligeglad med hvilken marionet de sætter på Englands trone til regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den, der kontrollerer Britanniens pengeforsyning, kontrollerer det britiske imperium; og jeg kontrollerer den britiske pengeforsyning” (ejer Bank of England)

Rothschilderne var bag både 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig samt den Russiske Revolution. Ligeledes oprettede James de Rothschild staten Israel (se årene 1895-1957) via sine zionister med Illuminat-FNs hjælp. Hans sekretær, Theodor Herzl, lancerede i 1897 planen om at alliere sig med antisemiterne (Hitler og IG Farbens jøder, se kap. 2, der drev Auschwitz) for at jage de uvillige jøder til Palæstina – Se Diaries of Theodor Herzl 83-84.

Tegnene på Kristi Genkomst 
DEN DAG KENDER INGEN – IKKE ENGANG KRISTUS SELV 
Jesus Kristus talte i Matth. 24 om tegn, som alle skulle kunne se, på hans forestående genkomst: 
1) Folk, der påstår at Kristus allerede er kommet: Men han siger: “Tro dem ikke! Når jeg kommer skal det være som når lynet lyser op fra øst til vest”. Mange påstår at Kristus er hemmeligt kommet.
2) “Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige”. Hvilket så rigeligt sker nu.
3) “Store jordskælv skal der komme”. 
Det har der altid gjort, men 2) og 3) forudsætter massekommunikation.
4) “Kristenforfølgelse, hvor kristne bliver dræbt eller kastet i fængsel”. Kristne er i dag verdens mest forfulgte mennesker. 
For Illuminaternes mission er at udrydde alle mindelser om Jesus Kristus og hans lære i deres luciferiske herres tjeneste.
5) “Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste”. I Vesten er kriminalitet og vold/voldtægt nu så almindelig, at politiet ikke mere kan følge med – og det bliver med ukristelig (2. Johannes 1:7-11) muslimsk masseindvandring blot værre og værre – for der er proportionalitet mellem antallet af muslimer og volden i et samfund.“Men den, som holder ud til enden, skal frelses”.
6) Kristi genkomst skal ske, “når dette evangelium er prædiket for alle folkeslag”. Det er sket – omend de fleste har forkastet det – og det dekadente Vesten gør det i meget udstrakt grad.
7) “Menneskene frådser og horer ligesom i Noas dage og sanser intet, før undergangen er over dem”.
I Matth. 5:17-21 bekræfter Kristus de 10 bud og gyldigheden af profetierne. Mere bekræfter han ikke af det Gamle Testamente.
8) Mange bibelprofetier henviser til en kommende verdensomspændende katastrofe, der kun kan udlægges som en sidste verdenskrig. Især Jeremias 25 (Atomkrig?) samt Åbenbaringen, hvis kap. 9 måske omtaler 2. verdenskrig: Uhyrer med brynjer i det tyske flags farver ført af en “ødelægger” hjemsøger jorden i et antal på 200 millioner – svarende til Stortysklands, Italiens og Japans samlede befolkninger dengang.
Det er iflg. illuminaternes Georgia Guidestones målet at reducere verdens befolkning fra nu godt 7 millliarder til højst 500 millioner – dvs. en befolkningsreduktion på 93%.

Med klimaløgnen lægger illuminaterne op til, at mennesket er problemet i verden, som forkyndt i deres “First Global Revolution” s. 75 – udgivet af Rockefellers Club of Rome med en imponerendemedlemsliste. Og det problem skal altså løses radikalt.
9) Mest aktuel synes Esajas 17 at være, når det kapitel omtaler Damaskus´undergang, så byen bliver en ruinhob for evigt og aldrig mere en by. Hvorpå umiddelbart følger Israels undergang ved invasion af en stormagt fra det yderste nord ført af Gog, fyrste over Rosj (Rusland i dag: Rossiya) – fulgt af bl.a. iranere (persere) og libyere – Ezekiel 38,39. Dette Israel er indsamlet, genoprettet og genforenet fra alle folkeslag – Ezekiel 35-37.

10) Men når så “ødelæggelsens vederstyggelighed står på hellig grund, skal der komme en stor trængsel, hvis mage aldrig har været i menneskehedens historie og som heller ikke senere skal komme. 
Sol og måne skal ikke skinne, himlens kræfter skal rystes, og alle jordens folkeslag skal jamre. 
Hvis ikke de dage blev afkortet – hvad de skal blive for de udvalgtes skyld – da ville intet menneske overleve”. Atomkrig?

Og så finder Kristi genkomst sted – og hans engle skal indsamle hans udvalgte, levende og døde, fra hele jorden. Derpå følger dommen over menneskeheden efter deres gerninger (Matth.25)

Meget tyder på, at Israels elite forudser Gog-invasionen: Israel forbereder et nyt Israel i Patagonien, hvortil eliten kan trække sig tilbage.

"Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold". Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

“Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste” (Matth. 24:12″

“Hvis nogen kommer til jer og ikke fører Kristi lære, må I ikke give ham husly eller byde ham velkommen. Hvis I gør det, gør I jer medskyldige i hans onde gerninger” (2. Johannes Brev 1:9,10).

I den nye verdensorden hersker lovløshed – men lovene beskytter tyve og voldsmænd og kalder folk med den gamle ordens moral for forbrydere. Alt som beskrevet i George Orwells “1984”

Organiseret statsvold forekom i Romerriget – og derefter først med den franske, nazistiske og bolsschevistike revolution – alle illuminat-udløste.
Men med illuminaternes såkaldte “Nye Verdensorden” (NVO) er det ved at blive lige så igen – med fanatisk masseimport af muslimer til Europa gennem den jødiske og tidligere engagerede kommunistisk/diktatoriske FDJ-Sekretær for Agitation og Propaganda (“Agitprop”) i DDR, Angela Merkel.

**HIGH RES** Glad propagandist Angela Merkel (dengang Kasner) 1972 i DDR-træningslejr – med rød cirkel

Besynderligt, at denne ukendte overløber pludselig til alles forbløfelse gennem Frankfurter Allgemeiner Zeitung i 1999 kunne meddele sin mentor, kansler Hellmut Kohl, at han hermed var afsat som CDUs leder, og at hun, Merkel, herefter var kanslerkandidaten! Hun er illuminaternes udkårne – hun, som har propaganderet for DDR-systemet, der skød sine “republik-flygtige” borgere, som var buret inde bag et jerntæppe-dødshegn

Angela Merkel optrådte på den mest afskyelige og rasende måde d. 28 Nov. – og under applaus tordnede hun mod ytringsfriheden, mindende om sin stammefælle fra det. 3. Rige eller stammefællernes gud (Johannes 8:44): Ytringsfrihedens grænser går ved angreb på dem, som ustraffet, ja belønnet, daglig erklærer at hade os. De kalder os aber og svin i henhold til Koranen (sure 2:65 og 5:60). Dem masseimporterer Merkel for frimureriet befaling af City of London agenten, George Soros.
Merkel var klædt i partifarven rødt. I det hele taget vil Merkel & Co bestemme, hvad der er “hadtale”: Alt, hvad der ikke passer hende og hendes NVO

Nedenfor taler Merkel og Facebook-grundlægger Zuckerberg uanende for åben mikrofon om at afskaffe ytringsfriheden. I Tyskland er en STASI-lignende aktivitet mod internet “hadtale” opstået for at underkue al modstand mod Merkels udskiftning af tysk befolkning og kristen kultur

Dvs., hvis vi citerer f.eks. Koranens sværd-vers (9:5), der opfor-drer til baghold mod og drab på alle vantro – eller 9:1-4, der opfordrer til at snyde og bedrage de vantro, så kan vi straffes hårdt for “hadtale” og krænkelse af muslimers værdighed. Men det sker kun på internettet – for illuminaterne ejer og kontrollerer massemedierne, der længe har kvalt menigmands mishagsytringer om islam – mens muslimske terrorhandlinger ustandseligt forekommer – de fleste er dog i vikeligheden falske flag i regeringsopdrag. Derfor ikke mærkeligt, at Labour lederen Jeremy Corbin ikke mener, at terrorister skal have fuld straf!

Hvor galt det ser ud, fremgår af flg video af Paul Josef Watson, der må være en af dem, som Merkel hader allermest: https://youtu.be/kYmTFL9nbRQ

Og hvem er så Allah?

Sverige
kaldes nu af landets og verdens  første marxistisk feministiske regering “Det Nya landet“, hvor ikke muslimerne skal integreres  – men svenskerne skal reintegreres!!  Frimureriet er særligt gennemtrængende i det autoritetstro svenske samfund.

Det vil sige, Sverige er Den Nye Verdensordens model, som vi alle har i vente med velvillig hjælp fra vore frimurer-regeringer.
Sveriges forstæder omdannes til krigszoner og tiltagende No Go-zoner for hvide. Desuden tiltager udlændinges voldelige kriminalitet rapidt i et land, hvor 16% er udlændinge (absolut europæisk rekord) – så det svenske politi forlader tjenesten i hobetal – på grund af lave lønninger og rasant migrantkrise. Det svenske og det tyske politi er blevet pålagt at holde kæft om muslimske forbrydelser !!!

En imam opfordrer muslimske mænd til at få  sønner med svenske kvinder til med tiden at erobre og regere Europa for deres kalifat.

Og det Muslimske Broderskab har en plan for Europas og verdens islamisering og verdenskalifatet. Her kan man læse, hvordan de har infiltreret alle lag i Europa. Og jo flere muslimer i et samfund – des mere vold. iflg. prof. Peter Hammond.

Sverige har også fået genoplivet STASI: Jagärhär
Sputnik 30 nov 2019: Mellem 2013 og 2018 fik 806.155 mennesker opholdstilladelse i Sverige, dvs. næsten 10 procent af hele befolkningen.

Prof.ved Göteborgs Universitet og senere ved Stockholms Universitet, Bilyana Martinovsky, blev pludselig arresteret den 16. oktober 2019 i Stockholms lufthavn for at have kritiseret Kajsa Klein, den kvindelige leder af det svenske STASI-ækvivalent, Jagärhär, på grund af mediernes undertrykkelse af enormt stigende voldtægtsproblem i Sverige. (For år tilbage var stigningen 1472% siden det svenske parlament i 1975 stemte enstemmigt for, at Sverige skulle være multikulturelt og dermed erklærede Sveriges selvmord).

“Jeg ringede til domstolene og bad om retshovedbøger over alle bande- voldtægter mellem 2011 og 2017. Retshovedbøgerne, jeg fik fra domstolene, viste omkring 50.000 voldtægtssager, men mindre end 7 procent af overfaldsmændene blev dømt”, siger Martinovsky og tilføjede at størstedelen af de dømte bande-voldtægtsmænd kom fra lande uden for Europa.

Swedish-rape-victim

Venstre: svensk voldtægtsoffer

Efter at have været i ca. 10 bevæbnede politimænds varetægt blev Martinovaky ført til en fjerntliggende politistation.

Efter Martinovskis beretning behandlede de retshåndhævende myndigheder hende uhøfligt og taktløst uden at lade hende ledsages af et vidne, uden at forklare noget, og de kropsvisiterede hende og undersøgte hendes ejendele. Hun husker desuden, at hun blev afhørt, uden at en advokat var til stede.

“De nævnte aldrig nogen lovartikler eller -koder, hjalp mig ikke med et opkald til forhørs(bisidder) eller gav en grund til et sådant opkald, viste mig ikke engang dokumenter, der godkendte mine arrestation.

Efter hendes trængsler læste politiet følgende sætning: “Du er her, fordi du er mistænkt for en trussel på Twitter mod Kajsa Klein [Jagärhär kommunikationsleder], som forårsagede hende angst (‘ofredande’) i perioden mellem september 2017 og [marts eller maj] 2018 “.

Svenske Jagärhär, en STASI-ækvivalent, kom hurtigt højt på strå i den svenske regerings handlingsplan for 2017 “Til forsvar for det frie ord” (“Till det fria ordets försvar”) som et levedygtigt redskab til at bekæmpe ekstremisme online. Indtil videre har det meldt 700 mennesker til politiet

Efter at have holdt Martinovaky tilbage i politistationen i timevis tog lovhåndhæverne DNA-prøver uden at bede om hendes samtykke.

Hun blev frigivet sent om aftenen og smidt ud af politibygningen i de mørke kolde gader i et forstads-område til Stockholm, helt ukendt for hende.

Som svar skrev Kajsa Klein en række fordømmelser til Martinovskis arbejdsgivere og kolleger og beskyldte professoren for yderste højre-sympati og fremmedhad. Den sociale netværksgruppe viste sig at være meget indflydelsesrig, da Martinovsky snart blev fyret fra Stockholms Universitet, idet hun blev frataget en forskningstilknytning og enhver mulighed for at finde et job i videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige.

Et af spørgsmålene af særlig interesse for Jagärhär er migrantrelaterede forbrydelser, hvis diskussion er blevet betragtet som racisme og højreekstremisme af gruppen.

Samhällsnytt- iflg. reporter Egor Putilov, en alias for den svenske journalist Martin Dahlin – afslørede, at svenske berømtheder og endda nogle regeringsembedsmænd er tilsluttet netværkets rækker.

Jagärhär’s kampagner er meget ofte rettet mod journalister, opinionsdannere og debattører fra  den konservative og libertariske halvdel af Sveriges politiske spektrum.

Formålet er befolknings/ religionsudskiftning
Jyllands-Posten 3. dec. 2019: I 2017 var andelen af unge mænd i alderen 15-44 år af udenlandsk herkomst 43,4 pct. i Stockholm, 44,2 pct. i Göteborg, 55,3 pct. i Malmø, 65,5 pct. i Södertälje og 71,5 pct. i Botkyrka.
Her kommer prognosen for de samme kommuner i 2027: 50,4 pct. i Stockholm, 52,5 pct. i Göteborg, 62,8 pct. i Malmø, 79,3 pct. i Södertälje og 80,4 pct. i Botkyrka.

Kalergi

Naturligvis stammer det hele fra EU-fader, den Rothschild-betalte grev Coudenhove Kalergi, (til venstre), der ønskede, at fremtidens europæere skulle ligne de gamle egyptere ved hjælp af masseindvandring og raceblanding (anti-hvid racisme er højt i kurs i den Nye Verdensorden/Nya landet). Målet er at reducere hvid IQ ved hjælp af indvandrere fra lande med lav IQ, så at borgerne ikke kan indse, hvordan de bliver NVO-slaver.

American Free Press 26 Nov. 2019: Den 17. august 2016 offentliggjorde Southern Poverty Law Center (SPLC) en forvrænget “had-iaggtagelses-artikel” om mig og gjorde det til en nyhed i snesevis af aviser rundt om i landet.

Inden for to dage mistede jeg mit job, mit omdømme blev ødelagt, og jeg blev pariah i byen (Baltimore) og det juridiske samfund. Hvorfor ville SPLC bekymre sig om sådanne ting? Dets mål var at ødelægge en politisk nonconformist.

Gatestone Institute 22 nov. 2019: Nye tal fra EU’s statistikbureau, Eurostat, viser, at arbejdsløsheden stiger i Sverige. Ifølge Eurostat var arbejdsløsheden 7,4% i august, mens EU-gennemsnittet for august var 6,2%. Dette efterlader Sverige på Eurostats arbejdsløshedsliste over lande som nummer 24 ud af 28. Ifølge dagsavisen Expressen er en af ​​hovedårsagerne til Sveriges høje arbejdsløshed det store antal indvandrere, som landet har taget ind.
“Industrierne har et meget begrænset behov for mennesker uden erfaring og uddannelse.” – Johanna Odö, kommunalråd; Aftonbladet, 3. oktober 2019.

For at spare penge vil Ystad kommune ikke længere servere varme måltider til ældre, og rengøringstjenester vil være begrænset til en gang hver tredje uge.

Motala kommune havde sagt, at den ville sænke varmen i bygninger, der administreres af byen, inklusive ældrehjem, for at spare penge. “Vi tager os af ældre; de ​​fryser ikke, de kan få tæpper,” lød beskeden.

I juni stemte det svenske parlament for en lov, der sandsynligvis vil øge indvandringen til Sverige baseret på familiesammenføring.

I Malmö, hvor arbejdsløsheden er 13,7%, næsten det dobbelte af det nationale gennemsnit, ser kommunen på et underskud på 390 millioner kroner. “Dette er noget, vi deler med mange andre kommuner. Det skyldes den demografiske udvikling, hvor færre [mennesker] skal sørge for flere,” fortalte finansdirektøren for Malmö kommune, Anna Westerling, for nylig til avisen Sydsvenskan.

Iflg. det svenske politi er kriminaliteten i Malmø så omfattende, at de siger til forurettede, at det klogeste de kan gøre, er ikke at bo i Malmø.
Det svenske politi er så overbebyrdet, at det ikke engang har tid til at efterforske voldtægt mod børn!

Lucifers Verdensherskere Over Alle “Vore” Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)
“I har Djævelen til fader. Han er fra begyndelsen en løgner og morder, ja løgnens fader. Og I gør, som det lyster ham” (Kristus – Johannes 8:44).
“Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Og han er vred, for han ved, at hans tid er kort” (Åb. 12:12).

*

Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov.

Herunder ses som deltagere 3. øverste etage på illuminaternes pyramide – verdens onde ånder- der imidlertid står under 2. øverste etage: Dommedagssekten Chabad Lubavitch. Selve slutstenen med Tammuz´/Horus´/ Lucifers altseende ene øje beboes af … Lucifer/Satan. Også Rothschilderne er chabadnikere. Og Chabad sympatiserer voldsomt med Rothschild.

1-dollarseddel med illuminatpyramiden, som er del af USAs “Store Segl” – formentlig en gave fra Mayer Amschel Rothschild til det nye USA, som han derpå shanghajede gennen sin First National Bank og satte sig endegyldigt på med Washington DC forfatningen 1871, som gjorde USA til en City of London corporation og The Federal Reserve Act kuppet i 1913 = Den Nye Verdensorden. Derigennem er USA blevet City of Londons militære arm. I både ørn og pyramide går tallet 13 (Israels 13 stqmmer) igen – ligesom Rothschild/Moloch/Baal/Israels flag-hexagrammet over ørnens hoved består af 13 stjerner. Oprindeligt var der 13 kolonier i nuværende USA.
I pyramidens slutsten ses Tammuz/Horus/ Lucifers ene øje. Seglet på dollarsedlen er en daglig påindelse til amerikanerne om at færdiggøre den Nye Verdensorden: City of Londons én-verdensregering – med EU som model – som “vore politikere skriger efter.

Chabad’s mål er at nå alle verdens jøder samt at frem-skynde deres messias ben Davids komme gennem den 3. Verdens-krig

Deltager var da også Chabad Lubavit-cheren Emmanuil Grinshpun fra Chabads Russiske Center i Syd-Florida samt russiske og ukrainske oligarker (= folkeplyndrere)

Disse illuminater har altid ført en skyggetilværelse – og det har været tys-tys blot at nævne dem. At sætte disse folk, der ejer verdens centralbanker og gennem dem tjener ufattelige formuer samt gennem lån opnået politisk magt på vor bekostning, i forbindelse med afgørende katastrofer i verdenshistorien, har hidtil været betegnet som “konspirationsteori”. Og det skønt deres rolle er oplagt for enhver, som sætter sig ind i begivenhederne.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trc3a6kker-i-trc3a5dene.jpg

F.eks. lægger Jacob Rothschilds uro-agent , George Soros, ingen skjul på, at han står bag ved og dikterer vore frimurer-politikeres indvandringspolitik. F.eks. skriver han, at Tyskland skal straffes med shock-terapi (masseindvandringen), fordi det ikke vil betale Rothschilds EU-Fiskal-Union. Deres forgængere finansierede Hitler via IG Farben, bl.a. og den kommunistiske revolution i Rusland. Utallige er deres “vellykkede” konspirationer.

Når de nu står frem i samlet flok kan det kun opfattes derhen, at de føler deres magt så befæstet, at de kan advare os: Vi bestemmer – og I goyim-kvæg har blot at makke ret. Mod vore planer kan I intet stille op.

Deri har de ret. Kun Jesu Kristi genkomst kan og vil sætte dem og deres herre og mester på deres rette plads (Åb. 19:20)

“I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter”: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

“I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Men se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således.” (Matth. 24:6)forudsætter massekommunikation.

*

Tilføjelse
Trump og Netanyahu ser ud til at arbejde hånd i hånd for at øge spændingerne med Iran. Det er tydeligt, at Netanyahu satser på, at lyden af krigstrommer vil drukne opfordringerne til hans retsforfølgning på grund af anklager om korruption. Han står evt. over for 13 år i fængsel.
Men snarere end at stå over for retfærdighed, ser den israelske leder ud til at være villig til at antænde en krig med Iran bare for at redde sit eget skind
(Strategic Culture 24. nov. 2019).

Den tredje verdenskrig skal iværksættes ved at “Illuminatagenturet” drager fordel af forskellene mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden.
Krigen skal føres på en sådan måde, at islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske zionisme (staten Israel) ødelægger hinanden gensidigt.

I mellemtiden vil de andre nationer, der endnu en gang er delt om dette spørgsmål, være tvunget til at kæmpe, til de bliver fysisk, moralsk, åndeligt og økonomisk fuldstændigt udmattede.

Vi vil frigøre nihilisterne og ateisterne, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, der i al sin rædsel tydeligt vil vise nationerne virkningen af ​​absolut ateisme, oprindelsen til vildskaben den blodigste kaos.

Derefter må borgerne overalt forsvare sig mod verdens mindretal af revolutionære, vil udrydde disse ødelæggere fra civilisationen, og masserne vil være desillusionerede m.h.t kristendommen, hvis deistiske ånd fra det øjeblik vil være uden kompas eller retning, og de vil være ivrige efter et ideal.
Men da de ikke ved, hvem man skal tilbede, vil de modtage det sande lys gennem den universelle manifestation af Lucifers (Satans) rene lære. (Frimurerguru Albert Pikes Brev til Illuminat Giuseppe Mazzini 1871).

Ovenstående forekommer chokerende. Men det er altså under den krig, at verdensbehersker-farisæerne i Chabad Lubavitch dommedagssekten venter at deres messias, Lucifers ben David, en snu politiker, som skal gøre Israel til verdens hersker, skal komme. Derfor gør de alt, hvad de kan for at fremskynde den dag. Men en forudsætning er, at det skal ske i nøje overenstemmelse med Bibelens dommedagsprofetier. Kort sagt: Chabad bruger Bibelen som arbejdsprogram.
Og det i det program mangler Damaskus´ totale ødeslæggelse for evigt samt Fyrsten af Rosjs overfald på Israel.

Men opfyldelsen af disse Bibelprofetier er lige netop også forudsætningen for Jesu Kristi genkomst (Matth, 24, Lik. 21).

Jesu Kristi genkomst finder sted under menneskehedens sidste og altødelæggende KRIG – som også forudsagt af bl.a. Illuminat-frimurer-guruen Albert Pike i 1871 og her.

Jeg har sågar hørt præster tale kryptisk om Kristi genkomst som “det kosmiske brag” – dengang præster endnu troede på Kristi genkomst. De havde øjensynligt ikke forstået, hvad der er undervejs.

Der sker i disse dage noget helt afgørende: Messias ben Josef alias Netanyahu, ser ud til at være færdig – må starte Harmageddon straks, hvis han skal indfri løftet til Chabad Lubavitchs og Netanyahus messias, ben David (video herunder): Rebbe Menachem Schneerson. Han har i 1984 lovet den forgudede Rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal sørge for, at Israels messias, ben David kommer og gør Israel til verdenshersker.

Netanyahu er i store vanskeligheder: Han bliver nu af statsanklageren stillet for retten, sigtet for korruption og bedrageri med fængselsdom på 10 år i sigte. Hans forgænger Olmert måtte i flere år i fængsel – og Netanyahu har mistet sin parlamentariske basis for at forblive premierminister. Kun en krig kan “redde” ham. Er han parat til det? Nedenstående tyder på det.

DEBKAfile 23 nov. 2019 Sådan som tingene ser ud på nuværende tidspunkt synes Netanyahu ikke at have andet valg end at afslutte politik og vie sig til at rense sit navn i retten – en proces, der kunne trække ud i flere år.
Anklagerne imod ham er kun et trin i den nådeløse kampagne for at fjerne ham. Hans beslutning om at kæmpe for sin uskyld og vinde vælgerne i Israels tredje valg på et år, i begyndelsen af ​​2020, har bragt den fulde vægt af de juridiske, politiske og medievirksomheder ned over hans hovede. De har ingen betænkeligheder med at bøje immunitetsloven for at tvinge ham til at forlade sit embede uden at vente på en endelig domstolskendelse af hans uskyld/skyld.

Israels grundlægger ben Gurion vidste af erfaring, at der ikke er noget andet at gøre imod alle disse kræfter end at holde op. Netanyahus-forgænger Ehud Olmert måtte gå flere år i fængsel på den samme anklage, som Netanyahu står overfor

Israels sidste krig har været planlagt og kendt i mere end 2600 år – forkyndt af Israels profeter. Den begynder i Israel (Lukas,21, Matth. 24, Jeremias 25) – med det genoprettede Israels undergang pga. af en invasion af en mængde folkeslag i de fra alle folk indsamlede israeliter og deres genoprettede land, Israel, under anførsel af en stormagt fra det yderste nord (Gog/Magog-profetiet (Ezekiel 36-39). Det skal ske efter Damaskus´ undergang i krig (Esajas 17). Landet Magogs navn er også Rosj (Ruslands navn i dag på russisk er Rossya).

Men Putin er dog Israel venligt stemt? DEBKAfile 11. nov. 2019: Uvenlige lækager i forbindelse med Israel, IDF, dets våben og interaktion med USA kommer fra det russiske forsvarsministeriums “kilder” hver 2. dag, hvilket forårsager uro i Jerusalem og IDFs overkommando. Efterhånden er disse anonyme “afsløringer” blevet mere fjendtlige med forsøg på at nedrakke IDF’s image og evner. En russisk missil-u-båd ligger ud for Israels kyst. Den er kommet tættere end nogensinde før på Israels kyster.
Så hvem er ansvarlig for denne strøm af skurrende møder- selv under venlige samtaler i Jerusalem med en højtstående Kreml-embedsmand? Den ser ud til at komme fra kredse i det russiske forsvarsministerium, som ikke alle godkender den russiske præsident Vladimir Putins venlige bånd med Israel.

Denne Krig imødeses med stor forventning af de ortodokse jøder som snarligt forestående – ja den ultraortodokse dommedagssekt, Chabad Lubavitch, trækker i de usynlige tråde, der skal føre til den krig, hvori messias ben David skal fremstå og gøre Israel til verdens hersker. Denne sekt styrer frimurer-satanisterne i både Det Hvide Hus, Kreml og mange andre regeringer.

Den israelske regering har sørget for retræteområde for sig selv i Patagonien, når den med fuldt overlæg og på ordre fra Chabad slipper Helvede løs.

Fra Rusland lyder der nu igen kraftige advarsler fra KGB-agent og præsident Putin, illuminaternes “antikrist” (Se 9. febr. 2007 kl. 1:57), og hans tidligere chef, Sovjet-Unionens sidste hersker, Mikhail Gorbatjov, pga, af NATOs raketoprustning langs Ruslands grænser. Trump har opgivet Gorbatjovs og Præs. Reagans atomraket-stabiliserings-aftale (Newsweek 4 Nov. 2019). Der er i dag 3,750 aktive atomvåben på planeten sammen med yderligere 10.115 inaktive atomspænghoveder.

Johs. Åbenbaring 8: (Den store Skøges) plager skal komme på én og samme dag: Død, sorg og sult. Hun skal opbrændes med ild. 17. På en time er så stor rigdom lagt øde

Gilad Atzmon er en kendt jødisk Israel-kritiker og forfatter. Han citerer fra The Atlantic 4 Nov. 2019 Michael Oren, Israels ambassadør i De Forenede Stater fra 2009 til 2013 og fra 2015 til 2019, medlem af Knesset og viceminister i premierministerens kontor, nedenfor under overskriften: Israels Sidste Krig.

Det kommende Mellemøsten-Flammehav
De øverste ministre i den israelske regering mødtes to gange i sidste uge for at diskutere muligheden for åben krig med Iran.

Israels forsvarsstyrker bebudede i mellemtiden vedtagelsen af ​​en beredskabsplan med kodenavnet Momentum, for markant at udvide Israels missilforsvarskapacitet, dets evne til at indsamle efterretning om fjendens mål og soldaternes forberedelse til bykrig.
Israelske tropper, især i Nord, er blevet sat på krigsfod. Israel er forberedt på det værste og handler ud fra den antagelse, at kampe til enhver tid kan bryde ud. (Israel har altid foretruket forebyggende angreb).

Raketter, mange med mange tons TNT, ville regne ned over Israel; droner bevæbnet med nyttelast ville slå til mod vigtige faciliteter, militære og civile. Under den anden Libanon-krig, i 2006, nåede antallet af sådanne eksplosiv-angreb mellem 200 og 300 projektiler om dagen. I dag kan de nå op på 4.000 om dagen. Israels Iron Dome (raket opfangningssystem) er gennemsnitligt 90 procent effektive, hvilket betyder, at for hver 100 raketter, slipper 10 igennem, og de syv operationelle batterier er ude af stand til at dække hele landet. Hele Israel, fra Metulla i nord til den sydlige havneby Eilat, ville være inden for rækkevidde af fjendens ild.

Præcisionsstyrede missiler, hvoraf der er et stigende antal i iranske arsenaler, udgør en langt mere dødelig trussel. Styret med joysticks kan mange ændre destinationer midt under flyvningen
Israelske jordtropper ville blive tvunget til at gå ind i Libanon og Gaza fra hus-til-hus, mens specialstyrker ville blive sendt dybt inde i Syrien og Irak. Israels egne konventionelle missiler kunne ødelægge iranske mål.

Virker alt dette lidt langsigtet? Ikke for de øverste israelske regeringsministre, der netop har overvejet denne slags scenarier. Og over dem alle er der et presserende spørgsmål: Hvordan vil De Forenede Stater reagere?

Den hastige tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Syrien ses af mange i Mellemøsten som endnu et amerikansk skridt, der vil styrke Teheran. Få i regionen vil blive overrasket, hvis den amerikanske præsident letter sanktionerne og forhandler med sin iranske kollega.
Men sammen med se gennem fingre med iransk aggression har De Forenede Stater også provokeret den.
Iran har udnyttet fortjenesten og legitimiteten af ​​nukleare aftaler til at dominere store områder i Mellemøsten og omringe Israel med missiler.

Der er ringe tvivl om USAs regerings villighed til at levere de traditionelle typer bistand – til en vis grad. Hvert andet år afholder amerikanske og israelske styrker fælles øvelser kaldet Juniper Cobra for at styrke Israels luftforsvar
Om amerikanske tropper ville gå i offensiven på Israels vegne og ramme iranske baser forbliver usikkert.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er israelc2b4s_last-war.png

Golden Report 9. Nov. 2019: Jerry Golden er redaktør af The Golden Report. Han er kristen jøde bosat i Israel. Hans hovedformål er at bringe alle jøder til Israel.

Israel forbereder sig på krig med Iran og alle dets stedfortrædere, Hezbollah og nu hele Libanon, Syrien, Yemen, Irak, Gaza og meget muligt Tyrkiet. Men hvornår? Svaret på dette spørgsmål er snart – meget snart. Det er en masse hære og luftstyrker, der skal kæmpes mod på en gang på mange fronter for et lille land som Israel, og en ting er sikkert, jo længere det udsættes, jo stærkere bliver fjenderne.

Iran siger nu, at de kan udslette Tel-Aviv fra landkortet på mindre end 30 minutter, og deres første mål ville være Kiryah i Tel Aviv, der svarer til det amerikanske Pentagon. Dette mål alene ville dræbe næsten en tredjedel af befolkningen.

I modsætning til Amerika har vi en leder (Netanyahu), der er lammet af de blødende hjerte-liberale, der ser ud til at have mistet deres forstand, men jeg er overbevist om, at det ikke er mentalt, det er åndeligt. Når man ser på de fjender, der er anført ovenfor, kan man se Ezekiel 38: 5-6.

Iran er ikke alene. Der er mange konspirationer med Kina, Rusland, Nordkorea, og de ved alle, at Israel vil bede Trump om at sende hjælp hurtigt. Så det ser ud til, at Iran ønsker at vide, hvad Kina, Rusland og Nordkorea vil gøre, og hvornår og hvis de angriber Israel.

Krig med Iran og dets stedfortrædere er uundgåelig, og jo længere Iran får til at opbygge ildringen omkring Israel, jo værre bliver det for Israel og verden. Der er absolut ingen tvivl om, at al Helvede er ved at bryde løs ikke kun i Mellemøsten, men globalt. Verden er blevet helt i sindssyg og mere anti-Gud hver dag, synden hersker højest i de fleste lande.

Kommentar

Set i perspektivet af Storisrael-ideologien (t.v.) må Israel fratage Iran dominansen i Syrien.

I USA er den ellers fredelige præsident Trump, der i modsætning til sine 4 forgængere endnu ikke har startet nogen krig, også i store vanskeligheder. Demokraterne spiller forrykte og har kun én tanke: at få afsat Trump og selv overtage magten gennem en eller anden svag person, der helt ligger under for CIA/ Council on Foreign Relations/ City of London – som f.eks. Hillary Clinton. Trump er under stærkt pres for også at følge ordre – f.eks. om at angribe Iran, hvad han hidtil ikke har villet.

Rothschilds/Rockefellers Council on Foreign er USAs egentlige regering

The New York Times mener, at Trump ikke vil angribe – men heller ikke stå i vejen for et israelsk anngreb på f.eks. Fordow, der nu har genoptaget uranberigelse ud over 20%.
Men lige så vel som Netanyhu kan Trump blive tvunget til Krig, hvis han vil beholde sit embede. Og det kan netop være “Deep State´s” formål med rigstretssagen

I Iran er der meget store (formentlig CIA-organiserede) protester mod regimet, som må føle sin eksistens truet.

For alle 3 ville en krig nu løse deres personlige problemer – men på bekostning af deres lande og folk.

“Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige”

“Thi folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige” (Matth.24:7).

Man behøver blot at se på Syrien, Afghanistan, konflikten mellem palæstinensere og israelere som de tydeligste eksempler.

Sådan har det altid været. Men når Kristus i Matth. 24:7 siger det som et tegn på hans snarlige genkomst forudsætter det massekommunikation til hans globale menigheder. Det samme gælder de store “jordskælv”, der ikke er større eller flere end altid, samt “hungersnød (mere end 820 mio. globalt)”. 6 børn dør globalt af sult hvert hvert minut .
Kristi udsagn kan hentyde til vor tid

Det er påfaldende med så mange splittelser på en gang inden for og blandt nationer.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trump-satan-hand-sign.jpg

Præs. Trump har spillet sin rolle som splitter meget professionelt. T.V. viser han illuminat-symbolet Djævelens horn.

Men allerede før Trumps tid var stærke kræfter i gang med at splitte og opløse verdens stater. F.eks. ISIS og vasallen Angela Merkels masseimport af intolerante og ignorante muslimer, der kommer af 3 grunde: Befolkningsudskiftning på EU-Fader Coudenhove Kalergis og Allahs bud (f.eks. sura 33:27) og for at fjerne de sidste mindelser om Jesus Kristus samt for at leve et komfortabelt liv i lediggang på vor bekostning.

Det bliver tydeligere og tydeligere, hvem, der står bag de globale uroligheder: 7/7 London bomberne og igen i Marts 2017 og  Paris  og her, Boston Marathon bomberne i April 2013, samt 911. sept./11 angrebene i New York og Washington DC., Nice,samt Orlando og Berlin og  Bruxelles falskflag angrebet og her og især heretc. samt yderligere 42 governmentally admitted false flags.

Det gør Israels Mossad, der også hedder ISIS: Israeli Special Intelligence Service, samt dens vasal: USAs CIA. De har grundlagt, financieret, trænet og behandlet sårede ISIS-krigere – som påskud for at føre erobringskrig i Mellemøsten – med ringe succes.

Lad os se lidt på splittelsen af verdens folkeslag:

Tyskland
Reuters 21 Oct. 2019: Merkel sagde på et møde med unge medlemmer af hendes kristelige demokrater (CDU), at det at tillade folk med forskellig kulturel baggrund at leve side om side uden at integrere ikke havde duet i et land, der er hjemsted for omkring fire millioner muslimer.

“Denne (multikulturelle) tilgang er mislykket, fuldstændig mislykket,” fortalte Merkel til mødet i Potsdam syd for Berlin.
Hun sagde, at for lidt var blevet krævet af indvandrere i fortiden og gentog sin sædvanlige linje, at de skulle lære tysk for at komme forbi i skolen og have muligheder på arbejdsmarkedet.

Summit News 16. september 2019: Den fantastiske indrømmelse kommer uger efter, at den tidligere direktør for Tysklands udenrigs efterretningstjeneste, dr. August Hanning, antydede, at Merkel havde skabt en ”sikkerhedskrise” i Tyskland på grund af hendes grænse-politik. (Topmøde nyheder)

”Vi har set konsekvenserne af denne beslutning med hensyn til tysk opinion og indre sikkerhed – vi oplever problemerne meget i dag,” sagde han.

”Vi har kriminelle, mistænkte terrorister og mennesker, der bruger flere identiteter. De, der gennemførte Berlin-angrebene, brugte 12 forskellige identiteter, ”tilføjede Hanning.

”Mens tingene er strammere i dag, har vi stadig 300.000 mennesker i Tyskland, hvis identitet vi ikke kan være sikre på. Det er en massiv sikkerhedsrisiko, ”advarede han.

Merkel har skåret en fin linje mellem tyske nationalister og islam – og byder indfødte at acceptere, at moskeer nu er en del af deres landskab, men hun sagde også, at uddannelse af arbejdsløse tyskere burde have forrang for udenlandske arbejdstageres

Dette pyramidetegn, som peger nedad til frimurerguden Lucifers rige, er “Den Store Modesrs”/Semiramis´/Ishtars tegn. Iflg, de “babyloniske mysterier” er hun moder til Tammus/Lucifer
(I Øgypten hedder de ISIS og Horus, der er enøjet).

Libanon
DEBKAfile 18. nov. 2019: Der er ikke fundet nogen politisk person, der påtager sig statsministerembedet i lyset af uendelige protester mod regimekorruption, som mandag gik ind i deres 34. dag. Den fratrådte premierminister, Saad Hariri, har tilsluttet sig demonstranterne, der forlanger et kabinet med teknikere i stedet for de traditionelle politikere til at tackle Libanons dybe økonomiske krise. Dag for dag vender demonstranterne tilbage til de vigtigste bytorve og motorveje efter at have været jaget væk. Et andet forsøg på at indkalde til en parlamentarisk samling er mislykket.

Iran og Irak
Russia Today 14. november 2019: Shalamcheh-grænseovergangen mellem Irak og Iran blev lukket lørdag, har Reuters rapporteret. Spærringen blev foretaget på Teherans anmodning og som svar på de igangværende masseprotester i begge lande.

Overgangen vil forblive lukket for rejser i begge retninger, sagde nyhedsagenturet, idet han citerer en irakisk sikkerhedskilde og en iransk diplomat uden at navngive nogen. Dog får varer lov til at rejse igennem.

Irak er blevet grebet i uger af voldelige gadeprotester mod regeringens politik. Over 300 mennesker er dræbt. Bølgen af ​​offentlig vrede spredte sig fra hovedstaden Bagdad til det sydlige af landet, hvor Shalamcheh-krydset ligger.

Iraq has been gripped for weeks by violent street protests against the government’s policies. Over 300 people have been killed. The wave of public anger spread from the capital Baghdad to the south of the country, where the Shalamcheh crossing is located.

DEBKAfile 19. nov. 2019: Overfaldsmænd, der viste knive og macheter, modarbejdede og dræbte en revolutionærvagt og to medlemmer af Basij-militsen sent mandag. Demonstrationer fejer gennem Irans byer siden fredag, da regimet erklærede en massiv prisstigning på benzin. Dødsfald er steget til fem, inklusive to demonstranter, og hundreder er blevet arresteret.

Hongkong
Nyheder TV2 18 Nov. 2019: Ild, gummikugler, blod og vold. Hongkong stod mandag i brand, da kampene mellem demonstranter og politi kulminerede i og omkring Det Polytekniske Universitet i byen.

Demonstranter har forsøgt at flygte fra universitetet, hvor de ellers havde barrikaderet sig, men de blev standset af politiets tåregas. Siden har politiet belejret universitetet.

TV 2s Rasmus Tantholdt, der befinder sig i Hongkong, kalder situationen lige nu for en “krigszone”, og TV2s fotograf blev ramt af kasteskyts og måtte sys på hospitalet.

USA:
Præsident Trump står nu i Repræsentanternes Hus anklaget for magtmisbrug mhp. afsættelse

Endelig har de totalt udemokratiske/kommunistiske demokrater, der ikke respekterer vælgernes valg, fundet noget, de kan hænge deres medsammensvorne illuminat/frimurer medaktør og modstander i skuespillet, Donald Trump, op på: “Ukrainegate”. For han modvirker den nye verdensorden – og har i modsætning til sine 4 forgængere i embedet endnu ikke indledt en ny krig! Dette efter at demokraternes desperate anklage om Russiagate viste sig at være den rene gas. Trump har opfyldt sin rolle til perfektion: Han har spaltet USA, så at en borgerkrig er rykket nærmere – med opløsning af USA, så illuminaternes én-verdensstat kan realiseres også i USA

Frankrig
I Frankrig er der daglig sammenstød mellem politi og demonstranter af forskellig art: Klimatister, Gule Veste, muslimer – og jævnlige muslimske terrorangreb (skønt mange mener, at sikkerhedstjenesten står bagved – falske flag).

Storbritannien
Storbritannien har også været ramt af sådanne terrorangreb (7. juli 2005, London Bridge, Manchester osv.) F,ø. er Storbritannien dybt splittet af Brexit og skotske krav om uafhængighed.

Spanien
Spanien er ramt af Katalonien – krisen med en hel region på grænsen af løsrivelse gennem vold.

I Jemen
raser en langvarig borgerkrig – og også i Libyen, Mali, Nigeria osv.

Jeg tror ikke, at disse spaltninger endnu har nået deres klimaks. Men de er godt på vej til at sørge for nationalstaternes sammenbrud – således at frimurerne og deres illuminat-herrer kan bygge deres farisæiske énverdens-stat på ruinerne.

Men disse kræfter har en meget større, global krise klar til os (Albert Pike) for at give verden det sidste skub!

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne Verdens Fyrste, I mig er der intet, som hører ham til” (Johannes 14:30).

Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme. (Esajas 2:2)

...Byen, der i åndelig forstand kaldes Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre blev korsfæstet. (Åb. 11:8)

“Fra Jerusalem og Israel strømmer en strøm af satanisk ondskab (Kabbala), som bringer hele verden i fare” (Texe Marrs)

*

Før og under jødernes babyloniske fangenskab udviklede der sig en blandingsreligion, hvor den babyloniske gudeverden indgik med trolddom, spådom og hedenske traditioner: Kabalaen. Det er denne afguddyrkelses- religion med bl.a. ofringer af førstefødte børn til Baal, som medførte Guds vrede og brud med Israels børn.
Kabbalaen, der bygger på de “babyloniske mysterier”, er i dag integral del af jødedommen og dens aflægger, frimureriet og her via Tempelridderne.
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Kulten gælder bl.a. bygmesteren for det første tempel Hiram, der blev dræbt! Derfor ses i alle frimureloger de 2 søjler foran Salomons tempel, Boaz og Jachin, bærende globusen på toppen.

Og ofringen af små børn til Baal foregår endnu i dag i elite-kredse: Tænk på den vidtforgrenede Dutroux affære i Belgien – og hør hvad denne stakkels 15-årige pige har oplevet:

Israel som verdens navle (Ezekiel 38:12)
Times of Israel 15. oktober 2016 Yossef Bodansky, en israelsk-amerikansk politiker og seniorredaktør for GIS / Defense & Foreign Affairs Daily skrev om Kinas Silkevej, at den skal omgå den usikre Suezkanal ved hjælp af søtransport fra Singapore til Israels Eilat, derfra til Ashdod og så videre-distribueres til søs og per tog til Europa og Nordafrika.

Det skulle gøre Israel fra en USA-beskyttet stat til en regional magt. Bodansky argumenterede for, at Bunting-kortet sandsynligvis er den bedste afbildning af den sig udfoldende globale geopolitiske arkitektur i det 21. århundrede.
Heinrich Bunting var en tysk protestantisk præst, teolog og kartograf i 16. århundrede.

Buntings kort over verden som et kløverblad med Jerusalem som en edderkop midt i spindet.

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a Cloverleaf). Jerusalem is in the centre of the map surrounded by the three continents. Source: Wikipedia.

Jerusalems 3. Tempel
Der er en udbredt opfattelse af, at et 3. tempel og her (beskrevet af Ezekiel 40-44) skal bygges på Tempelbjerget i Jerusalem for Israels messias, ben David/Antikrist – som ikke er Jesus Kristus – før Kristi genkomst. De kræver endda  præs. Trumps hjælp til det. Det skaber konflikt med Islam – men arkæologien siger, at det 2. tempel, Herodes-templet – slet ikke lå, hvor nu Al Aqsa og Dome of the Rock ligger. På Herodes den Stores og Jesu tid lå romernes Fort Antonia der.
Imidlertid insisterer Den Nye Verdensordens (NVO) farisæere/talmudister på en lokalisation på Tempelbjerget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er herodian-temple.png

Ezekiels 3. tempel forestilles at skulle bygges af moschiach/messias ben David i endetiden efter Gog/Magogs overfald på det fra alle folkeslag genindsamlede og genopbyggede  Israel (Ezekiel 36-39). Men nogle – herunder Sanhedrinet – mener sammen med den berømte Maimonides, at templet skal bygges så hurtigt som muligt.

Et medlem af Sanhedrinet (genoprettet farisæeråd, der dømte Jesus til korsfæstelse) siger, at det betyder, at den jødiske ben David kommer meget snart (Video herunder) – og at han ikke er Jesus!

Tempelalteret er blevet rejst og bruges allerede til ofringer! (Haaretz 11.dec. 2018) – skønt Gud siger, at ikke brændofre, men kun kendskab og kærlighed til Gud (Hoseas 6:6) og Guds befalinger indskrevet i menneskehjertet (Jeremias 31:33) intereserer ham.
Kristus gjorde menneskelegemet til Guds tempel

Offerpræster i Sanhedrinet siger, at det 3. Tempel er til én-verdensreligion i den nye verdensorden, for alle eksisterende religioner og folkeslag. Pave Frans er overhoved for denne luciferiske Baal-én-verdensreligion. Dette udelukker – som altid i jødedommen – Jesus Kristus, der siger: “Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig” (Johannes 14: 6).
Jesus kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Temple Mount Heritage Institute blev foreslået af kulturminister Miri Regev og miljøbeskyttelses- og Jerusalem-minister Ze’ev Elkin med et årligt budget, der starter på $ 550.000.

supremecourt

Venstre: Højesteret i Jerusalem er allerede et en-verdens-tempel i sig selv foruden et Rothschild-mausolæum (Opført af James og Dorothy de Rothschild ligesom Knesset – 1957). Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.
Rothschild havde købt Jerusalem allerede i 1829 af den ottomanske sultan.
Senere grundlagde James de Rothschild kolonier i Palæstina og manipulerede staten Israel igennem v.hj. a. 2. verdenskrig (årene 1895-1957).

Herunder er en fantastisk animation af det kommende 3. Tempel efter Ezekiel’s vision (kapitel 40-44) – for tiden efter Gogs ødelæggelse af det genoprettede Israel (Ezekiel 38,39) i endetiden. Her viser Temple Institute det allerede færdige inventar til dette Tempel – alt i overensstemmelse med Bibelen.

Hvad er én-verdensreligionen for en størrelse?
Den er en sammensmeltning af alle verdens religioner til én fælles guddom, der har så mange navne – men som intet har at gøre med Jeus Kristus eller hans Far, Skaberen. Dens oprindelse er de “babyloniske mysterier” (se nedenfor). Dens formalisering begyndte med det luciferisk/frimureriske 2. Vatikankoncil 1962-65, organiseret af kryptojøder, hvor Satan blev indsat som den Katolske Kirkes overhoved. Konkretiseret blev den i 1986, da NVO-Pave Johannes Paul II samlede ledere fra alle verdensreligioner til fælles bønnemøde i Assissi i 2 dage i samme rum med tilbedelse af den “ene Gud, der hverken kan være Jesu far eller den sønneløse Allah. Bønnemøderne er siden blevet enårlig begivenhed.

Nedenfor: Pave Johannes Paul II kysser Koranen – Satans antikristne “Bibel” – i 1999.

Parallelt hermed løber en anden synkretisk bevægelse: The United Religions Inintiative (URI)- en FN NGO som Pave Frans også har deltaget i.

Bag URI står bl.a. William Swing, biskop i den Episkopale kirke, et amerikansk kirkesamfund under Church of England, Illuminat-WEF i Davos og forfatterne til den leninistiske Earth Charter- Gorbatsjov, Stephen Rockefeller, Maurice Strong, Ted Turner (CNN-grundlægger), Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa-kortet, der nu administreres af Rothschild) samt Maurice Strong (canadisk milliardær – medforfatter af Earth Charter, manden bag Agenda 21/Agenda 2030, der skal omstrukturere verden, Rockefeller-marionet) og Bill Gates (Microsoft grundlægger).

Dusinvis af URI-promotorer hører til i okkultismen og New Age-grupper. FNs tidligere vicegeneralsekretær, Robert Muller, er forfatter til vigtige New Age-dokumenter. Han har bl.a. sagt, at modstandere af NVO vil tilbringe evigheden i en fjern afkrog af universet!
Blandt grundlæggerne er den theosofiske  Rudolf Steiner Foundation og den New York-baserede FN-NGO, “Lucis Trust” (oprindeligt Lucifers Publishing Company), hvis ”lære” stammer fra den kendte Satanist Alice Bailey.

”Luci´s Trust” roste oprettelsen af ​​URI og fejrede ”den ene verdensreligion” som ”global ændring af bevidsthed”, som ”vil føre til den Ene, hvis afglans vil blive reflekteret i alle menneskelige handlinger”. Den ene er Satan/Lucifer/Baal.

Det første annoncerede URI-mål er det verdensomspændende forbud mod al evangelisering og missionering. Således sagde biskop William Swing, der også fordømte den kristne mission. Evangelisering og missionering er ”fundamentalisters”  arbejde, sagde URI-bestyrelsesmedlem Paul Chafee i 1997. ”I denne lille verden har vi ikke råd til fundamentalister.” Bestyrelsen inkluderer også repræsentanter for Islam, der er ansvarlig for  drab på over 2, 5 millioner mennesker af anden race i Sydsudan – foruden masser af andre mord på vantro i historiens løb i tidligere og nuværende kristne lande.

Baggrunden for Pavens og URIs Én-verdensreligion er en virtuel genopbygning af Babelstårnet

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tower-of-babel.jpg

Kong Nimrod af Babylon havde samlet verdens folk, for at de i fællesskab under hans regimente skulle bygge Babelstårnet som symbol for én-verdensstaten. Gud ville ikke tillade det og styrtede tårnet samt gav folkene forskellige sprog, så der opstod en babylonisk forvirring. Sådan fortælles i 1. Mosebog 11:1-10.

Babelstårnet under opførelse på EU plakat fortæller ganske klart, at EUs mål er én-verdensstaten. Ja tidl. EU-kommissionspræsident Barroso sagde, at EU var model for den Nye Verdensorden.   Det kan kun lade sig gøre med “blok-hoveder”/dumrianer som afbildet på plakaten.

I frimureriets kabbalistisk/luciferiske kredse  tages dette og myten om Adam og Eva meget bogstaveligt.
Da frimurernes gud er Lucifer og her, der også har mange andre navne, som f.eks Baal, viser de åbent deres trods mod Skaberen ved virtuelt at genopbygge Babelstårnet, denne ældgamle en-verdensordning, som de nu kalder den Nye Verdensorden (NVO).

Som jeg nedenfor skal beskrive, dyrkes Bibelens afgud Baal den dag i dag som gud verden over. Ikke bare i frimurerkredse – men dybt indlejret i  eksisterende religioner.

EU skrev i en rapport d, 5. oktober 2007 – se Explanatory Statement (nederst): EU bevæger sig frem mod sit mål: at etablere et politisk samfund, der følger illuminat-idealet (se Illuminati Grows), der er: 1) Ophævelse af monarkiet og alle indsatte regeringer 2) Afskaffelse af privat ejendom 3) Ophævelse af arv 4) Afskaffelse af patriotisme 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og indførelse af  fælles uddannelse for børn 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres egen luciferianisme). Dette er kommunismens basis.

De “Babyloniske mysterier”
Frimureriets “Den Ene” eller “Gud” er de babyloniske mysteriers uhellige treenighed: Baal- Semiramis/Ishtar – Tammuz.

Babelstårnet var et projekt, der skulle samle alle verdens mennesker under ledelse af kong Nimrod af Babylon. Han blev myrdet og hakket i småstykker – nogle mener af hans hustru og moder, Semiramis. Men iflg skrønen samlede hun dog stykkerne sammen, avlede sønnen Tammuz med den således genopstandne konge, der nu blev udnævnt til solgud og fik navnet Baal/Bel. Selv blev hun til “Den store Moder” og månegudinde, der satte Baal noget i skyggen. Heraf opstod de “babyloniske mysterier”, en historie, der videreforplantedes gennem Ægyptens Osiris – Isis – Horus med det ene øje og derfra gik over i den hjemmestrikkede frimurerreligion. Frimureriet bygger vidtgående på disse “babyloniske mysterier”

“På kvindens pande stod skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5).

T.v. Semiramis
/Ishtar med Tammuz

T.h. Friheds-gudinden i New York – stående på en ziggurat/Babels-tårnspiedestal – blev undfan-get af den franske frimurer, Auguste Bartholdy, og støbt af Gustave Eiffel med den romerske gudinde for prostitution, Libertas, som model. Libertas var den store skøge lige som Ishtar og hed på hebræisk Ashtoroth, Astarte, hvilket grækerne overersatte til Aphrodite. Ægypterne kaldte hende Isis. Næppe nogen tilfældighed, at vor tids svøbe ISIS betyder Israeli Special Intelligence Service = Mossad.

Enlightening hedder på latin illuminans – perfektums tillægsmåde: Illuminatus. Deraf navnet illuminater: “Lucifers lysbringere” iflg. illuminatgrundlægger Adam Weishaupt.

T.v. Jødinden og her samt Rotary Club medlem Merkel viser det kabbalistiske tegn for Modergudinden-Semiramis-Ishtar.

I 2017 ødelagde ISIS verdens ældste Baal- tempel i Palmyra, Syrien. Straks blev der opført en model i New York. I England afslørede Boris Johnson en anden sådan arkade. Johnson var oprørt over ødelæggelsen i Palmyra!

Siden har FN opført 1000 kopi-arkader af den ødelagte Baal tempelarkade verden over.

Præs. Bush sr. talte om de 1000 lyspunkter og mente måske netop de kommende 1000 Baal-templer.
Allerede i september 1788 brugte frimurere George Washington og Alexander Hamilton ordene “lyspunkter.”

Allah er Baal (Hubal), hans 3 døtre var Allat, Al Uzza (Ishtar, Isis) og Al Manat. De blev sammen med mange andre arabiske guder  af Muhammed smeltet sammen til én guddom, Allah. Dette skal være verificeret ved fund af en kileskriftsplade i Lilleasien

Islam vandt indpas i verdenseliten gennem sabbatæismen/frankismen.
Grundlæggerne, jøderne  Sabbatai Zvi og Jakob Frank, konverterede til Islam. Deres satanistiske religion overtoges sammen med talmudismen/farisæismen af Rothschild i Frankfurt a.M.

Det Gamle Testamente beskriver Guds vrede og straf til samt brud med israeliterne og jøderne for deres Baal-dyrkelse

Baal-kulten i videre forstand foregår også dag gennem frimurerlogerne og deres Nye Verdensorden. For som frimurerguruen Albert Pike sagde:  “Hver frimurerloge er et religiøst tempel; og dets lære er religionens instruktioner”. 

Den Nye Verdensordens mål er en sovjetkommunistisk énverdensstat regeret fra Jerusalem via et City of London-styret FN.  Alle grundlæggere af Israel var polsk-russiske jødiske kommunister. USA var fra starten og er med FED fra 1913 fuldstændig i kløerne på City of London, som allerede  i 1871 havde gjort USA til en Corporation under City of London. – Også EU er en corporation under City of Londons Chatham House – se “Partners).

Herunder en 1-dollarseddel, som viser USAs Store Segl – en gave fra Rothschild. Man ser illuminatpyramiden med Lucifers altseende øje samt ørnen, hvor tallet 13 (Israels 13 stammer ) går igen og igen. Over ørnens hoved ses et hexagram – Rothschild overtog dette Baal-Moloch symbol – og det går igen i hans lands, Israels, flag

Sandelig gør Farisæerne alt for at fremme Antikrists komme (Åb. 13)

Iflg Sanhedrinen (ovenfor) er han jøde.
I 1993 salvede ang. en Royal Arch frimurer og agent i John Scarletts fælles KGB og britiske MI6´ spionskole en KGB-agent til illuminaternes Antikrist. Denne mand er jøde – og hans karriere tog derefter raketfart til først FSB-chef – en endnu værre terror-organisation end KGB) og derefter til Ruslands præsident. Hans navn er Vladimir Putin. Mere her. Og han er jøde – sågar de facto udråbt til jødernes konge. og her.

Men helt afgørende for tidspunktet for den virkelige messias´, Jesu Kristi, komme er den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og Kreml.
Og chabadnikerne mener IKKE, at templet skal bygges, før ben David kommer i Harmageddon og indleder messiastiden- eller før et flertal af verdens jøder er bosat i Eretz Israel.

 

 

 

 

 

Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

“Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus, Johannes 14:30)
“Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finde troen på Jorden?” (Lukas 18:8).

Præsident Putin har skældt pave Frans ud for “at fremme til en politisk ideologi i stedet for at lede en kirke” og advaret om, at lederen af den katolske kirke “ikke er en Guds mand.” (Og det er Putin heller ikke).

*

Den globale politik karakteriseres af Illuminat/frimurer-aktivitet i retning af at skabe den farisæiske pengeelites antikristelige, kommunistiske og luciferiske en-verdensregering.

Og eliten lægger ikke skjul på, at den er i færd med at trodse Gud ved at genopføre Babelstårnet/én-verdensstaten:
T.v. en EU-plakat. Læg mærke til, at menneskene har firkantede hoveder: Block-heads – oversættes til folk med kyllingehjerner!
Det mener altså én-verdensbyggerne om os – og de har måske ret, da de kan bilde os alt ind gennem deres medier
.

Da nu elitens nye verdensorden er en stærkt Lucifer-relateret religiøs bevægelse og her. med det formål at fjerne al erindring om Kristus og hans lære – må Vestens kristne religion omdannes til noget, der ligner – men som er lige det modsatte af Kristi lære. Og her bliver paven afgørende.

Paven er helt på Illuminat/frimurer-holdet:

Paven er Jesuit. Jesuiterne er ophavsmændene til illuminatbevægelsen. Både Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild var Jesuiter og talmudister/farisæere. Og Illuminaterne overtog i 1781 kommandoen over verdens frimurerloger.

Som det fremgår af det følgende, er paven humanist. Sovjet-propagandaen påstod, at kommunismen var humanistisk. Disse humanister påstod at sætte mennesker i centrum og at Gud var død! -alt imens de sendte millioner i Gulag- og andre koncentrationslejre.

Pave Frans forlangte d. 2. maj 2019 et stærkt skridt mod globalisme og opfordrede til et “supranationalt, juridisk sammensat organ” ( = én-verdensregering) til at håndhæve FN’s mål for bæredygtig udvikling og gennemføre “klimaforandringspolitikker”.

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video.

I 1962-65 havde infiltrerende farisæer-“konvertitter” med hjælp fra frimurerpaven Paul VI indkaldt det 2. Vatikankoncil. Denne udgav den Nye Katolske Katekismus, der fordrejer Kristi lære. F.eks fortæller artikel 841, at Jesus de facto er helt overflødig: Muslimerne (og også jøderne) er angiveligt frelste gennem Abraham og hans velsignelse, som Gud nægtede at give arabernes/Muhammeds forfader, Ismael – 1. Mos. 17:17-21.

Under denne forestilling, nemlig i natten 28/29 juni 1963 blev der i det Paulinske Kapel i Vatikanet fejret en sort messe med deltagelse af Scottish Rite frimurere fra South Carolina.
Herunder kronedes Satan som den katolske kirkes overhoved og her. Pater Malachi Martin var øjenvidne og døde under mystiske omstændigheder!. Siden har ingen pave båret tegnet på at være kirkens overhovede: Tiaraen. Den tilhører nu Satan.

I 2014 bad Israels tidl. præsident og medlem af frimurer-kongelogen B´nai B´rith, Shimon Peres, Pave Frans om at overtage rollen som overhovede for den Én-verdenskirke, der er nødvendig for Én-verdensregeringen/-staten. Paven afslog ikke!

Denne én-verdenskirke og paven siger, at der kun er én gud. Paven skal nu begå det kunststykke at at få den sønneløse Allah til at være identisk med Jesu Kristi Far! Endvidere skal han få de polyteistiske hindu-guder gjort identiske med “den ene gud” og buddhisternes mangel på en gud osv.

Det tror han, at han kan. Siden 1986 holder paverne hvert år et 2-dages bønnemøde som led i deres Interfaith-religion, hvor ledere af alle verdens religioner beder i samme rum til “den ene gud”. Og de har utvivlsomt en fælles “gud”: deres frimurerlogers gud: Lucifer og her, som Jesus kaldte Satan. Frimurerlogerne er talmudisme/farisæisme for ikke jøder. Og jødedommens, dvs. farisæernes, gud er iflg Kristus Satan (Johannes 8:44)

Nu har Frans og Storimam al-Tayeb af al-Azhar undertegnet en fælles pagt om broderskab – fuldstændig ignorerende disciplen Johannes´ advarsel i 2. Joh. Brev 1:7-11 om, at den, der tager imod andre lærer end Kristi gør sig medskyldig i deres onde gerninger. Og Allah indrømmer at være den bedste bedrager (jeg tror, at han overgås af Paven), mens Jesus er sandheden, vejen og livet.

Her er et bud på, hvem Allah virkelig er

Nedenfor kalder paven denne genstand for hedensk tilbedelse for “Gud” det “det Absolute”.
Jesus Kristus nævner han ikke: I denne globale satans-religion der der naturligvis ikke plads for Kristus, der siger, at “ingen kommer til Faderen uden gennem mig” (Joh. 14:6).
Frans skal i virkeligheden afskaffe alle religioner og indføre frimureriets gud, Lucifer, som han i virkeligheden bekender sig til. Ovenfor viser han Satans horn-tegnet.

Trods floromvundne vendinger er det klart, at Frans ser nationalstaten som obsolet:
“Kirken observerer med bekymring genoptræden, næsten overalt i verden, af aggressive strømme mod udlændinge, især indvandrere, samt den voksende nationalisme, der forsømmer det fælles gode.
Enhver menneskelig person er medlem af menneskeheden og har den samme værdighed ( følgelig er ISIS-halshuggere, Gestpo, KGB’er Stasi-agenter medtaget)!
Vore forpligtelser over for migranter er formuleret i fire verber: at byde velkommen, beskytte, fremme og integrere. (Man kan tilføje et underforstået verbum: at ignorere deres kriminalitet).

Migranten er ikke en trussel mod værtsnationens kultur, skikke og værdier (De fleste muslimske lande var oprindeligt kristne!).
Jeg tænker bestemt ikke på en universalisme eller en generisk internationalisme, der overser individuelle folks identitet.”
(Selvmodsigelse)”.

Paven vil opdrage ungdommen til sin hedenske Nye Verdensorden CathInfo 12 Sept. 2019: Pave Frans inviterer verdensledere og unge til at komme sammen i Vatikanet den 14. maj 2020 til en begivenhed kaldet “Genopfinde den globale uddannelsesalliance.”

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video

”Aldrig før har der været et sådant behov for at forene vores bestræbelser i en bred uddannelsesalliance, til at danne modne individer, der er i stand til at overvinde splittelse og antagonisme, og gendanne strukturen i relationer med henblik på en mere broderlig menneskehed,” skrev Francis i meddelelse om om initiativet, der blev frigivet af Vatikanets pressekontor torsdag.

Ifølge et afrikansk ordsprog skrev Frans, ”Det kræver en hel landsby at uddanne et barn.” (Altså utopisk total ensretning/ væk med al individualitet o.a.). Når det kommer til opdragelse skal denne landsby først oprettes, begyndende med at rydde grunden for ”diskrimination”, og broderskab ”skal få lov til at blomstre.”

Ifølge paven omfatter dette ikke kun lærere, studerende og deres familier, men et bredere civilsamfund, herunder videnskab, sport, politik og velgørende organisationer.

En alliance, med andre ord mellem jordens indbyggere og vores”fælles hjem” (udtrykket stammer fra sovjet-diktatoren Gorbatjov) , som vi er bundet til at passe og respektere,” skrev Frans. ”En alliance, der skaber fred, retfærdighed og gæstfrihed blandt alle mennesker i den menneskelige familie, samt dialog mellem religioner.”
(Danmark har i 40 år vist muslimer masser af gæstfrihed og fået had og kriminalitet som tak” o.a.).

”Jeg inviterer alle til at arbejde for denne alliance og at være engagerede, individuelt og inden for vores samfund, til at pleje drømmen om en humanisme, der er forankret i solidaritet og reagerer både på menneskehedens ønsker og til Guds plan,” skrev Frans.

Ifølge en erklæring fra Kongregationen for katolsk uddannelse er initiativet et svar på en anmodning, der kom under flere møder, som Frans havde med forskellige personligheder i ”forskellige kulturer og religiøse tilknytninger”.

Erklæringen fra Kongregationen sagde også, at den nye uddannelsespagt sigter mod at helbrede tre ”brud”, der påvirker verden.
1. Den første er det, der adskiller virkeligheden fra transcendensen. I følge Vatikanet bør børn blive introduceret til “total virkelighed”, herunder åbenhed overfor det transcendente (Ikke Kristus, som han slet ikke nævner. Lucifer? o.a.), og helbrede en “lodret rift mellem mennesket og det absolutte.”

2. Det andet brud, som pagten skal hele, er “horisontal” mellem generationer, kulturer og i familien, med mennesker, der bringer forskellige kulturelle visioner og religioner, og med dem, der står overfor økonomiske, sociale og moralske vanskeligheder.

3. Det tredje brud er mellem menneskeheden og miljøet, med et presserende behov for at “skabe betingelserne for ‘økologisk medborgerskab”, der uddanner i “ansvarlig nøje, taknemmelig overvejelse af verden og pleje af fattiges og miljøets skrøbelighed .”

Et folk er det samme, ikke på grund af en enhed mellem sjæl eller mennesker, men på grund af det samme opholdssted, eller rettere på grund af de samme love og den samme måde at leve på, som Aristoteles siger i bog III af Politica ”( Om åndelige skabninger, a. 9, annonce 10).