Covid19 World Economic Forums Påskud for “Nulstilling” af Os: Vor Gamle Verdensorden og Mange af Os Fejes Bort i Global Sovjet-Union

“Når I ser dette ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder. thi jeres forløsning nærmer sig” Lukas 21:28)

*

Da illuminaten grev de Virieux vendte tilbage fra Wilhelmsbad-kongressen, hvor illuminaterne overtog kommandoen over verdens frimurerloger, blev han udspurgt. Men han sagde blot: “Jeg vil ikke betro Dem det. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe det”.

Jeg har sagt og skrevet atter og atter i de sidste 13 år, at kun Jesu Kristi genkomst kan udfri os af elitisternes rovfuglekløer. Jeg har ikke set andre forslag!

I: På Davosmødet i 2021 vil temate være “The Big Reset” – Den store Nulstilling”

Christine Lagarde, tidligere chef for IMF, drøftede en global nulstilling så langt tilbage som i 2014. ”Nulstillingen nævnes ofte i samme åndedrag som ideer som“ den nye multilateralisme ”eller“ den multipolære verdensorden ”eller“ den nye verdensorden. Alle disse sætninger betyder i det væsentlige den samme ting, ”

Som WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab kort formulerer det om nulstillingen: “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme). Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

WEF siger, at COVID-19 giver en ”mulighed for at ændre den måde, vi spiser, lever, vokser, bygger og styrker vores liv for at opnå en kulstofneutral,” naturposiv ”økonomi og standse tab af biodiversitet inden 2030. At fortsætte som hidtil er ikke en mulighed.
Vi skal spise akvatiske, plantebaserede, insektbaserede og laboratoriekulturerede fødevarer – kød forbudt ”

WEFs højeste partnerniveau er 100 internationale selskaber/corporationer: WEF’s strategiske partnere inkluderer Johnson & Johnson og Bill og Melinda Gates Foundation. Bill Gates har også længe været partner med WEF.

II: Siden 20o3 har en hjemmeside om verdens mest moderne våben, der hedder Deagel.com været på nettet. Den prognosticerer en enorm tilbagegang i Vestens befolkningstal, bruttonationalprodukt, forbrug og darastisk fald i den enkeltes indkomst, forsvarsbudget inden år 2025mens disse parametre stiger i Rusland og Kina.

Der er meget lidt at finde på nettet om Deagel. Wikileaks bringer et Stratforcitat af Deagel

The Daily Motion bragte i 2014 en indgående analyse af Deagel og påviser at alle landes forsvar benytter sig af Deagels oplysninger om de mest moderne våben

Intellihub 29. juli 2020: Det højt anerkendte regeringsforbundne efterretnings bureau, Deagel, har opdateret sin seneste årsrapport, som nu forudser, at over to tredjedele af den amerikanske befolkning ikke lever i 2025, hvilket, hvis det er sandt, ville være en reduktion på 227 millioner mennesker fra det nuværende antal der inkluderer i alt 327 millioner amerikanske indbyggere. Spørgsmålet er: hvilken type forestående begivenhed eller naturkatastrofe véd agenturets tænketank, der kommer?

Baseret på en liste over agenturets klienter og partnere er det sikkert at sige, at noget sandsynligvis er på vej. Se selv listen over partnere:
National Security Agency
Stratfor
The World Bank (Verdensbanken)
United Nations (FN)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
OSCE
Russian Defense Procurement Agency (Russisk Forsvars.Indkøb)

Den opdaterede rapport forudser endvidere, at der kun vil være 10 levende indbyggere pr. Kvadratkilometer i USA i 2025 i modsætning til de 34 indbyggere pr. Kvadratmile, der i øjeblikket er opført. Det er et fald på 69,5% i løbet af de næste 53 måneder. Rapporten forudser også, at det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) vil blive reduceret med hele 87,4%, hvilket bringer det ned fra 19 billioner dollars til blot $ 2.4T.

Deagels prognose 2025 for alle lande
Danmark
USA
Kina
Rusland
Tyskland
Storbritannien

Den store nulstilling kommer, fordi menneskeheden ikke er vågnet op og har sat vore frimurerpolitikere og medier på porten for længe siden.
De tager fusen på os og måske vore liv -som de i fuld offentlighed har kundgjort på the Georgia Guidestones
– som i det mindste automatisk følger af lockdown- arbejdsløshedsfattigdom, for sen behandling af livstruende sygdomme, sult osv.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments.png


Sådan Ser Åbenbaringsdyrets Mærke Ud

“Hvis nogen tilbeder dyret og dets bilede og tager dets mærke på sin pande eller højre hånd (Åb. 13:16,17,18), så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og Lammets øjne”. Åb. 14:9,10

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vexillum2.png
Forløbere til Åbenbaringsdyrets globale mærke

SÅDAN SER DYRETS MÆRKE SE UD NU

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

1) Det kan være en usynlig RFID-chip som det amerikanske forsvarsministerium har bestilt i 660 millioner doser og her og her– 2 til hver amerikaner.
Senere forventes nanochips, som kan fikseres i hjernen.

2) Mærket kan også gives med en opløselig kanyle, der omdannes til nanokanyler i en pinkode-hudtatovering, som ikke kan ses med det blotte øje – blot med smartphone eller anden teknik.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Mærket registrerer v.hj.a. Microsoftpatent 2020 060606 (=666 – Dyrets navns tal (Åb. 13:18) hjerneaktivitetsbølger, der sendes via Bill Gates´ 500 specialsatelliter til centrale laboratorier, hvor man så kan analysere enhvers lokalisation og sym/antipatier samt hhv. belønne og straffe disse.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Her er fra Jim Corbett Report om tattoveringsvarianten

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microneedles3.png


Systemet kan anvendes til via kommende EU-vaccinationspas at registrere personer, personers opholdssted, loyalität og til at erstatte deres Kreditkort.

Hvis vaccinationspasset ikke er a jour, følger bevægelses- og andre indskrænkninger i den personlige frihed

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png************
Sandheden om Covid19-bedrageriet: Chipping sjælekontrol over verdens befolkning. Se videoen, før youtube sletter den

Formålet med covid19virus – som ingen har set, og som kun er defineret ud fra influenza/forkølelsessymptomer – er at få chippet jordens 7 milliarder mennesker, som vaccineforbryderen og befolkningsreduktionisten og “filantrop” Bill Gates siger. Bill Gates er befolkningsreduktionist og klar til at vaccinere os alle med en uforsvarlig dosis autoimmun-sygdomme- og narkolepsi-fremkaldende squalen samt giftige grundstoffer.

I denne video kan man fra 16. min. høre et interview med Bill Gates, hvori han indrømmer, at bivirkningerne ved covid19-vaccinerne på de menneskelige forsøgskaniner ligger på ca 80% – samt at der naturligvis ikke er chips deri (endnu)!.
Men han fortier tatoveringer og mutation af RNA-generne

Hvad Gates fortier, er, at USAs forsvarsministerium har bestilt 660 millioner doser covid19 vaccine med RFID chips.
Samt at hans egen ID2020 Alliance har indgået aftale med Bangladeshs Regering om, at ID-registrere børnene der digitalt gennem vaccinationer. Når man ser på ID-registreringskravene, bliver det klart, det det kun kan lade sig gøre med chips: Portabel menneske-centreret, så at man kan registrere f.eks. flygtninge uden identifikationspapirer, i umulige terræner/områder osv., uvidende og ligeglade børn (og voksne).


Nick Rockefeller siger iflg filmmanden Aaron Russo i nedenstående Video, at hjernechips i alle mennesker er hvad bankeliten ønsker, så at den kan styre og kontrollere os via deres centrale computer – lige som alle andre robotter.
Chips skal erstatte kreditkort, hvorpå bankeliten kan styre dig totalt: Hvis du er uartig, lukker die din chip – og du har intet!
Nick Rockefeller fortalte længe før 11. sept. 2001, hvad eliten havde planlagt for denne falske flag -forbrydelse. Samt at Rockefellerne stod bag at få kvinderne ud på arbejds markedet for 1) at få flere skatter og 2) at få børnene i institutioner, hvor de kan blive opdraget til den Nye Verdensorden og her

For efter chipningen er man reduceret til en centralt styret robot.

Bill Gates har stiftet ID2020 Alliancen, hvis formål er at få vaccineret og registreret jordens 7 milliarder mennesker. Før bliver der ikke normalitet – siger Bill Gates og hans Illuminatsøster, Angela Merkel .

Kæmpefremskridt for Elitens Globale Sovjet-Union og Dens “Afskaffelse” af Kristus

De velhavende jøder kontrollerer verden, i deres hænder ligger regeringers og nationers skæbne. De satte regeringer op mod hinanden. Når de velhavende jøder spiller, danser nationerne og herskerne. På den ene eller den anden måde bliver de rige. ” Zionistgrundlægger Theodor Herzl, Deutsche Zeitung – 4 min ’47 sek’ i hebræisk video med engelsk oversættelse. Se indlæg af jødiske Gilad Atzmon.
Jødedom er kommunisme. Bolshevikkerne var jøder og her og her.

*

Det går stærkt med afkristningen i Vesten – mens f.eks. iranere tiltagende bliver kristne (Dansk Europamission). Og det er altsammen nøje planlagt og af Chabad Lubavitch og her styret efter Bibelens dommedagsprofetier.

Hovedmålet med angrebet er at eliminere al erindring om Kristus og hans lære. Og det lykkes forbavsende “godt”

Rockefeller- Illuminater-nes FNs Nye Verdensor-den (NVO) gør store fremskridt i retning af sit mål: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030.

Agenda 21 blev vedtaget af 179 lande, deriblandt altid NVO-lydige Danmark, på Rio-Kongressen i 1992.

FNs Agenda 2030Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png


FN har erklæret, at det er den Nye Verdensorden gennem sit UN-NWO
SE UNNWO LINK HER.

Fremskridtene

  1. Muslimsk masseindvandring er NVO-frimurer og Rothschildagent Coudenhove Kalergi´s plan om udryddelse af den hvide race til fordel for blandingsrace med udseende som de gamle ægyptere genem masseindvandring.

    I 2015 kværulerede Rothschildagent George Soros over, at Tyskland ikke ville være betalingsmester for den fiskalunion, City of London forlangte. “Tyskland skal derfor have chok-terapi”, skrev han. Og han sendte derpå en folkevandring i millionklassen af islams unge krigere, Kristi værste fjender, uden kvinder og børn eller bedsteforældre ind i Europa (de kom gennem familiesammenføring til senere) og de fortsætter med at strømme ind – altid med velvillig understøttelse af Rotary Club- og superfrimurersken Angela Merkels velvillige assistande “Wir schaffen dass”, sagde hun glædesstrålende.
    Merkel så alle disse Allahs koranbefalede terroristiske (sura 8:60) herrefolks-erobrere (f.eks. sure 9:1-7, 27:33, 3:195), der har udtrykkeligt koranforbud mod integration (bl.a. 5:51), som en gave fra “Vorherre” – frimurerguden som hedder Lucifer og her og her alias Allah.

Denne masseindvandring er støttet af Europas frimurer-storloger.

merkel-judenauszeichnung1

Højre: Bilderberger Merkel bliver hædret af frimurerne over alle murere, den zionistiske B´nai B´rith, fordi hun er en så lydig og artig NVO-fremmer.
Hun har også modtaget Coudenhove Kalergipris. Coudenhoves mål var udryddelsen af den hvide race for en negroid-arabisk blandet race – som de gamle egyptere – og styret af det jødiske herrefolk
.
Merkel er – i det mindste i hjertet – jødisk – og født med det jødiske navn Kasner.

Merkel-fdj

Den kommunistiske FDJ-Sekretær Angela Merkel (i fuld mundur t.v.)

I 2018 undertegnede verdens regeringer Marrakesch-Pagten, der gør det til en menneskeret for verdens muslimer og andet godtfolk at emigrere hvorhen de vil på modtagerlandets bekostning af sikker rejse og underhold å livstid!
Det er en imødekommelse over for Koransura 27:33, der lover muslimerne vore land og huse i arv og eje – og udryddelse af os, medmindre vi underkaster os islam! (sura 9:1-7).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-meditation-room.png

Disse new-agers har deres eget meditationsrum i FN bygningen. Alteret er skænket af Sverige – og freskoen har iflg. sin mester, Bo Beskow, ingen symbolisme. Det er nu ikke rigtigt. Der er mindst 8 trekanter. I frimurerteologien repræsenterer trekanten den uhellige treenighed : Semiramis-Baal- Tammuz/Horus senere Osiris-Isis-Horus med det ene øje, der ses centralt – med øjenlåget til højre. Baal hed først Nimrod, som lod bygge Babelstårnet som led i en religion, hvormed han kunne beherske verden. Men det satte Gud en stopper for (1. Mos. 11:1-9).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-diamonds-1.png

Superfrimurerske Angela Merkel gør flittigt brug af trekant med spids nedad: Modergudinden Semiramis/Ishtar tegnet – led i satanisk Baaldyrkelse

Nedenfor et uddrag af et skrift om FN som en teokratisk stat med Den Nye Verdensordens en-verdensreligion

*

*

*

*

*

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

EU har brugt Babelstårnden uhellige treenigheds Babelstårn som symbol på fortsættelsen med det luciferiske religiøse verdensherredømme, hvor Nimrod/Baal slap. Læg mærke til de omvendte pentagrammer: Djævle/Baphometsymbol.

2. Samling og udplyndring af verden omkring den fiktive og nu pseudoreligiøse CO2-globale opvarmning, bygget på den helt uunderbyggede teori, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler. Med en George Soros understøttet Skt. Greta (Thunberg) røbes FNs New Age/Alice Bailey-buddhistiske religiøse påvirkning gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust. Disse new-agers har deres eget meditationsrum i FN bygningen.

Den svenske kirke mener, at Skt. Greta er en guds profet og nok Guds datter, samt at hvert ord, der kommer fra hende kommer fra gud – hvortil er at sige, at den kirkes gud snarest hedder Lucifer alias evt. Allah.
Men coronavirus stoppede denne messias´ forkyndelse!

3. Introduktion af total sjælekontrol med verdens befolkning gennem politistater oprettet ved Covid19-svindel med kanonader af NVO-medie-skræmmepropaganda og massive løgne om smittefaren og dødstallene – hvoraf kun 1% reelt skyldes coronavirus. Dødeligheden er som ved sæsoninfluenza: 01. – 0.2%.

Næsten alle dødsfald i USA – se fra 10:30 – 12:06 min i nedenstående video – og Italien m.v. bliver attesteret som coronadødsfald, hvor den reelle dødsårsag er grundsygdom som terminal kræft, hjertesygdom, trafikulykker osv.

Alle blot mistænkte coronavirus-positive bliver angivet som syge og brugt helt usanstændigt i skræmmekampagnen. Testene er værdiløse – f.ks. er den brugte svælgpodning kun følsom over for 32% af virus – og blodprøver med antistofbestemmelse er endnu mere uspecifikke: Medtager også forkølelser og sæsoninfluenza.

Epidemien er klinisk overstået – men langtfra politisk!
Lad aldrig en god krise gå til spilde (Clinton rådgiver Emanuel Rahm)
En influenza, der allerede er døet hen: Kun 4 registreringer af nærhed af smittet person på 745.000 corona apps over 3 uger!
Per 9. Juli var der iflg Statens Seruminstituts “Covidmeter” over en 3-ugers periode iflg. de slørede grafer ca 49. 000 app-anmeldelser. Af disse svarede kun 0.25 % til coronavirusinfektion – dvs. 125! Andelen af sande smittede er faldet fra 1,5% i maj til 0.25 d. 9. juli.

Vaccineforbryderen Bill Gates lover os en langt mere smitsom og dødelig “2. fase” pandemi i efteråret

4. Vaccine-chipning til roboter af verdens befolkning via Bill Gates´, Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 Alliance til vaccinering af jordens 7 milliarder mennesker med giftigt squalen og mikro/nanochips. Bill Gates og Anhony Fauci samt Merkel siger, at der ikke bliver normalitet, før alle er (tvangs) vaccineret mod sæsoninfluenzaen Covid19!

Covid19 efterlader kun antistoffer hos 5% af tidligere smittede. Derfor er vaccine med lille mængde covid19 antigen forstærket med giftigt squalen meningsløs. Medicinsk vaccination kan derfor kun være påskud for registrering og mikro/nanochipning af verdens befolkning.

Bill Gates/Microsoft har indgivet patent 2020 060606 = 666, åbenbaringsdyrets navns tal. Med dette patent kan individers lokalisation og sindelag kontrolleres centralt og belønnes, hvis man er partitro eller straffes, hvis man er kritisk.

Endv. er chipningen “Åbenbaringsdyrets mærke: Det er vejen til brug af den globale krypto-møntfod, som Rothschilds BIS – hans centralbankers centralbank -har klar. Hvis dette bliver tvangsgennemført, har vi Åbenbaringsdyrets mærke: Ingen kan købe og sælge uden den som har taget dyrets mærke på sin pande (partiemblem?) og højre hånd (Åb. 13:16, 17, 18).

I Sverige handler 3000 med en sådan RFID-chip

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png


Covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og herDet er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Danmark spiller som GAVI-støtte-organisation en hovedrolle også i vaccine/chipningsbestræbeserne.
Herefter vil vaccinerede befolkninger blive reduceret til centralt kontrollerede robotter.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

T.v. USAs Forsvarsministerum har 12. maj 2020  bestilt 660 millioner doser covid19 med RFIDs (mikrochips) – 2 doser pr. amerikaner!

5. EU – herunder Danmark – har med Covid19-Hjælpepakke sluttet sig til Rothschild-agent George Soros´ krav om EU som fiskaluniontrods danskernes forbehold om at stå uden for euro-zonen:
Meningen var og er, at de rige nordeuropæiske lande skal betale for de letlevende Middelhavslandes enorme gæld til Rothschilds banker. Pengene skal gå til at betale Rothschildbankernes renter på gamle og nye lån. Pengene trykker Rothschild-centralbankerne i en håndevending ud af den blå luft.
Alle – incl. Danmark – forærer nu Middelhavslandene 5.600 milliarder kroner – deraf 290.000 som gave! Italienerne jubler – og Holland er utilfreds

George Soros erkendte at være hjernen bag masseindvandringen, som Europas Frimurer-storloger stærkt tilskyndede til.

Rothschild-agenten George Soros har nu helt uden om befolkningerne fået sin chokterapi belønnet med sin EU-fiskalunion. Og Danmark er med trods vort forbehold. Ingen tænker i alvor på at spørge os gennem en folkeafstemning. Man er -som i tilfældet EU-Forfatningen/Lissabon Traktaten vant til at snyde os for vor forfatningsmæssige ret.

5. Troen på Kristus, hans lære og genkomst er næsten afskaffet af elitens medier.
Den Nye Verdensordens/illuminaternes 6 bud blev udgivet 1. maj 1776 af farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild.
De lyder:
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 
2) Afskaffelse af privat ejendom. 
3) Afskaffelse af arv. 
4) Afskaffelse af patriotisme. 
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn.
 6) Afskaffelse af al religion.

Deres åndelige arvtager, Karl Marx, kaldte religion opium for folket.
Den Franske og Russiske Revolution samt sidenhen den kinesiske har gjort alt for at kvæle Kristus og hans lære.

Men endnu mere giftig for Kristus og hans lære har den vestlige materialisme og tavsheden om Kristus i elitens nyhedsmedier været. Ingen tør nævne Kristus i det offentlige rum – knapt nok i familien.

En bekendt af mig rådede, mig til at skifte blogtitel – for “folk løber langt væk, når de ser den”, dvs. Kristus og hans genkomst er et tabu-emne som meget få tør vedkende sig.
Hvorfor? Pga., at illuminaternes kommunistiske 6-punktsprogram, som verden siden styres efter, er blevet den Nye Verdensordens “Fadervor”.
MEN: “Den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed”.
Og “Finder jeg mon troen, når jeg kommer?” (Lukas 18:8)

Fremtidens overgangsreligion skal være islam – derfor den styrede muslimske masseindvandring.

7. Afslutningsfyrværkeriet skal endeligt afskaffe også islam.
Men i et atomart mareridt kommmer Jesus Kristus igen (Matth. 24, Lukas 21), når Damaskus er jævnet med jorden for evigt (Esajas 17) og det fra alle folkelagene indsamlede og genoprettede Israel bliver invaderet af Rosj, alias Gog fra landet Magog i det yderste nord sammen med bl.a. iranere/persere (Ezekiel 38,39 – video).

Ovenstående viser hen mod de sidste tider inden Kristi genkomst. Men det sker ikke i dag eller i morgen. Trængsler forestår de kristne forinden.
Allerede i dag er Kristi efterfølgere, som ikke går på kompromis men holder fast ved hans ord, forfulgt verden over. De er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden i dag – og det vil blive værre.

“Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses” (Matth. 24:9-14).

I muslimske lande er kristenforfølgelsen også slem, så antallet af kristne er reduceret til et minimum f.eks i Irak – mens antallet iflg Dansk Europamission tiltager i Iran.

Vaccineforbryder Bill Gates Onde Grin: “Næste Pandemi 2 Kommer I Rigtigt til at Mærke”. Covid19: Reelt 6000 Døde – 1,44 Millioner flere Ikke-smittede Døde Globalt pga. Covid19-hysteri. Intet antistof: Vaccine Meningsløs

Foundation for Economic Education 12 juni 2020: Det ville være vanskeligt at overgå Irak-krigs-brøleren, der var baseret på falsk påstand om masseødelæggelsesvåben, men nye COVID-19-beviser tyder på, at eksperterne: lovgivere, bureaukrater og medier – måske har udsat os for en brøler af lige så katastrofale proportioner.
En ny NPR-rapport antyder, at det globale svar på COVID-19 muligvis er nået på en falsk forudsætning
.

T.v. Efter genåbning er smittehyppigheden faldet

Illuminat-Bill røber pervers tankegang:
Vil du ikke lade dig vaccine-chippe mod covid19? Synes du, den er en vildt overdrevet bagatel?
Jamen så har vi da med ID2020 det helt svære skyts parat til jer – og det skal nok få jer på bedre tanker

Den næste pandemi, nr. 2, vil I garanteret få at mærke” – siger vaccineforbryderen og illuminat-stik-i-rend-dreng Bill Gates med et triumferende, ondt og skadefro grin og hustruen Melinda smiler ligeså

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

Vi kan læse dine tanker ved hjælp af vor patent 666 (Antikrists navns tal Åb.13:18) og de 500 spcialsatelliter, jeg opsender til formålet. Og skulle du ikke kunne lide vor vaccine og skulke fra chip-vaccinationen – kommer vi efter dig ved at nægte dig udstedelse af vort vaccinekort, som er adgangspas til samfundet. Og så er du udelukket fra al ting.
Vi skal nok få krammet på dig!

Med USAs Forsvarsministeriums bestilling af 660 millioner doser af vores giftige squalen/RFID-patent vaccine, er det en smal sag at fremstille til jer alle 7milliarder – og jeres villige regeringer betaler jeres surt tjente skattepenge til massevacinefremstilling- For det er jo til jeres eget bedste, som vi gennem vore medier har hjernevasket jer til at tro.
Men vi har jo da også CO2-skrønen og den voldelige muslimske masseimdvandring samt vore selvskabte “kriser” med arbejdsløshed at flå jer til ydmyg underkastelse med.

Covid19 Forbrydelsens hidtidige omfang
TV2.dk 7.juli 2020: Pga. fokussering på coronavirus, risikerer 1.440 millioner flere mennesker med andre sygsomme at dø i år end forventet – især kræft, TB, HIV. Til sammenligning er der globalt 540.000 døde MED Covid 19 – deraf kun 1 % AF Covid19! – der i.ø. har samme dødelighed som sæsoninfluenza iflg. Rigshospitalet: 0.16%

Man forsøger med alle mulige kunstige tricks, såsom værdiløse covid19-tests og forfalskede dødsattester at foregøgle os en ny stigning in covid19-tallene – for at holde den gående indtil den forhastede, farlige squalen ID2020 fup-vaccine er klar.

Men allerede nu kan man sige, at vaccinen vil være lige så værdiløs mod covid19 influenzaen: Et nyt studie for det spanske sundhedsministerium viser, at kun 5% af tidligere coronasmittede/mistænkt coronasmittede patienter har antistoffer mod viruset!!!
Deltagerne i undersøgelsen er ikke alle testet positive for covid-19, men de har alle udvist symptomer lignende de gængse symptomer på den nye coronavirus.

COVID19-SVINDELEN ER EN FORBRYDELSE MOD MENNESKEHEDEN, EN TILSVARENDE OVERTRÆDELSE AF NÜRNBERG-KONVENTIONEN SOM DE 7 NAZI-LÆGER BEGIK, DER BLEV HÆNGT AF SAMME GRUND

Hvorfor Er Vi Tamme, Ukritiske og Følgagtige Robotter over for Den Zionistiske Nye Verdenordens Endetids-Manipulationer? Præsteprofetier

Der er i den danske befolkning en aftagende, men dog stadig betydelig aversion mod tyskere for deres tilsluting til den maskerede jøde Hitler og her og hans Neuordning Europa.
Men i virkeligheden arbejdede Hitler som dobbeltagent for og her – og noget tyder på, at han var i familie med og her – de samme kræfter i City of London samt deres frimurervasaller, som står bag magtovertagelsen i verden i dag.

Og deres ulykker er ikke små: Den konverterede jøde Henry Makow har bregnet, at Rothschild foreløbig skylder menneskeheden 50 billioner dollars for deres forbrydelser

Coronapoliti som forlangt af WHO-boss dr. Ryan (se nederste video) er nu også ved at blive en realitet: Politiet iagttager alle forsamlinger og skrider let ind med bøder. I USA gør de det mere raffineret:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tracing.png

Rockland County, New York udsender nu stævninger for ikke- sporing af CV-kontakter via apps. De, der ikke følger ordrerne, kan få bødestraf på op til $ 2.000 om dagen.

Keine Hexerei – kun behændighed, djævelsk superintelligens og tyveri af vore penge gennem vore centralbanker til korruption og frimurerorganisation af “vore politikere“!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tentacles.jpg

Men hvorfor er vi så blinde, at vi som robotter og her:

1. Affinder os med en masseindvandring af fjendtligsindede, uuddannede muslimer
med Koranpålæg om at udvandre og med glød kæmpe for Allahs sag (sura 3:195, 4:144, 9:20), at overtage vore huse og lande (Koransura 33:27), at hensætte os i skræk og rædsel (8:60), fordi vi er vantro og slå os ihjel, hvor de træffer os (bl.a. Koransura 9:1, 3:122, 127) med forbud mod at lade sig integrere – men tværtimod dræbe ikke-muhammedanere (4:89, 91, 5:51); at snyde og bedrage de vantro (9:1-4) – med bl.a. islams legale løgn, Taquija.

2. Hvorfor sluger vi skrønen om CO2-global opvarmning? – skønt forudsætningen er, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler.

En ICCP-chef har sagt, det ikke drejer sig om milieupolitik – men om global vestandsfordeling – samt at klimatologi ikke er videnskab men politisk bestillingsarbejde.

3. Hvorfor sluger vi skrønen og de mange løgne om covid19 som en særlig farlig influenza covid19 – skønt den ikke er det?
Den globalistiske skræmmekampagne om biovåbnet covid19 har foreløbig smadret verdensøkonomien med bl.a. stor arbejdsløshed til følge og givet illuminaterne mulighed for via deres frimurer-vasaller, “vore” toppolitikere, at indføre den Nye Verdensordens (NVOs) diktaturlovgivning og frihedsberøvelse, som vi robotter uden protest føjer os efter af skræk for en banal influenza, der med kæmpeløgnekampagner og her og her er gjort til noget vildt farligt.

Ja, når USA-coronatallene er dalet, så guvernører vil ophæve nedlukningen, kommer USAs Sundhesstyrelse, CDC, med overrraskende meddelser om voldsomt stigende antal coronasmittede.
Og det skyldes manupulation: THE ATLANTIC: Pludselig blander CDC 2 testmetoder sammen: Skrab fra næse og svælg samt antistoftest. Iflg specialister duer kun skrabmetoden – for BLODPRØVEN ER USPECIFIK OG MEDTAGER ANTISTOFFER MOD TIDLIGERE OG NUVÆRENDE FORKØLELSESSYGDOMME.

Et stærkt stigende antal værdiløse tests frmmer også propagandatallene!

DETTE ER EN SKANDALE PÅ NIVEAU MED USAS DØDSTAL, DER STORT SET ALLE HENFØRES TIL CORONAVIRUS – SELV OM TEST IKKE ER UDFØRT – OG SELV OM DØDSÅRSAGEN ER TRAFIKULYKKE, HJERTESYGDOM ELLER KRÆFT I SLUTSTADIET. –SE NEDERSTE VIDEO FRA 10:49-12:10 MIN. MARKERINGERNE.

Seriøse forskere hævde, at ingen dør af coronavirus som sådan – men af deres grundsygdomme (linket naturligvis slettet). Ekstrabladet har vist, at i Italien dør 99% af coronasmittede af deres grundsygom – ikke af viruset, som iflg Rigshospitalet har en dødelighed som andre influenzaer: 0.16%!

Dr Anthony Fauci gør tegnet for Satans horn

Men dertil kommer, at KUN DEN LØGNAGTIGE SATANIST DR FAUCIS LABORATORIUM ANGIVER AT HAVE SET ET COVID19 VIRUS I ELEKTRONMIKROSKOP! – så hvordan kan skrabemetoden være reel? Den baserer sig da også på noget indirekte: forekomsten nukleinsyre-baseret polymerase kæde reaktion (PCR).

Iflg et doktorarbejde fra USAs National Institute for Health Research er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.”
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

Samtidig bilder Bill Gates & Co os ind, at kun hastefremstillet, livsfarlig squalenforstærket vaccine kan bringe normalitet!! Iflg, Benito Mussolini er fascisme regering i fællesskab mellem de store corpotationer og regeringer. NETOP DENNE FORM FOR FASCISME BLEV FORLANGT PÅ GENERALPRØVEN PÅ COVID19 PÅ JOHNS HOSPITAL I OKT. 2019: Event 201 (se video)

Det sammme sagde man on den squaleninficerede og golfkrigsfremkaldende Pandemrix-vaccination med 1 million gange højere squalenindhold end den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldter syge med golfkrigssyndromet under 1. Golfkrig. Og det til “behandling” af verdens mildeste influenza, svineinfluenzaen under foregøgling af, at mange millioner ellers ville dø!! WHOs kapitulation for vaccinefremstillerne med skift af pandemidefinitionen plyndrede verdens stater for mange miliarder helt unødvendige dollars, der skulle have været brugt til at lindre virkelig sygdom og nød.

CEPI og GSK-samarbejde: Bill Gates og Danmark-understøttet vaccinesammenslutning, der koordinerer udvikling af forhastet, farlig meningsløs covid19 vaccine, sikrer GSKs farlige squalen til milliarder af menneskerincl. dig og mig, der allerede har gennemgået en squalen-bindevævssygdom: skjoldbruskkirtelbetændelse. Børn og unge fik “sovesyge” (narkolepsi), israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen i doser 1 million gange lavere end Pandemrix og Fluad:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er gsk-adjuvant.png


Sågar har vaccineforbryderen og-guruen Bill Gates på vegne af NVO-eliten sammen med Microsoft og vaccinefremstillernes centralorganisation, GAVI, foruden befolkningsreduktionisterne i Rockefeller Foundation stiftet en ID2020 Alliance for at registrere alle klodens 7 + milliarder menneskers adfærd og lokalisation samt sindelag gennem Microsofts 666-patent over for NVO (Orwell “1984”) v.hj.a. vaccineindsprøjtede mikro/nanochips.
Aftale derom er indgået med Bangladesh.
Den danske ambassade i New Yotk bekostede ID2020s generalforsamling 2018.

Og EU?
Strategic Culture 28 June 2020: EU-Kommissionen havde en “Vaccinationsplan ” klar før COVID-19pandemien brød ud. Den skal munde ud i, at alle EU-borgere inden år 2022 skal have et vaccinationspas, så det kan kontrolleres, om vi har taget elitens giftige kontrolsikrende vaccinationer. For ellers er coronapolitiet løs1

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

I Tyskland forlanges fra 31. juli 2021 forelæggelse af bevis for vaccination mod mæslinger for ansættelse i den offentlige sektor for folk født efter 1971.

Det er uomtvisteligt, at coronavirusset er svækket og ved at dø ud som alle andre influenzatilfælde – blot lidt forsinket, fordi befolkningerne ikke fik lov at udvikle en naturlig immunitet

Men i USA tiltager covid19 tilfældene?
Som ovenfor anført og i flg. video er USA-tallene manipulerede og helt upålidelige.

Her er en nøgtern rapport om covid19 i USA:
Den er mildere end en sæsoninfluenza!
Meget af stigningen er overfladisk og illusorisk på grund af massetestning,
flere tests for at få folk tilbage til arbejde og folk, der kommer tilbage til hospitalerne for normal pleje, tests, der tidligere blev suspenderet.
Sådanne patienter testes automatisk for virussen, uanset deres grund til indlæggelse. Det ser ud til, at virussen nu har spredt sig til yngre mennesker, men også er mildere end den var, da den først ramte i marts og april.
En nødsituationsdirektør fra Texas forklarede den tidligere New York Times-reporter Alex Berenson, at de fleste tilfælde, han ser nu i Texas, er mildere end en typisk forkølelse
Dødeligheden er mindre end almindeligt rapporteret.

KOMMENTAR
Bag al postyret står de dybt troende Lucifer-disciple, som siden 1776 har hjemsøgt verden med løgn, revolutioner, krige, politiske manipulationer og korruption, voldelig og manipulatorisk afkristning.

Grunden til, at vi sløvt sluger al den løgn og enestående hjernevask i NVO-medienyhederne er, at vi er forbehandlede gennem cognitiv dissonans, dvs vi er forvirret gennem kværnen af modstridende halvsande og helt usande nyheder ind i vore hoveder – og vælger så at tro på de usande autoriteter.

Vi har accepteret 18:30 TV Avisen som et 100% sandhedsvidne – selv om vi burde være blevet skeptiske alene over forårets massive coronahjernevask, der fejede alt andet til side dag ud og dag ind med mere eller mindre uinteressante oplysninger om i forhold til ellers uomtalte influenzaepidemier lave infektions- og døds- samt smittetal (i 2028 døde 1644 af influenza, uden at TV blot nævnede det). Det overgik endog Radio DDRs propagandaudsendelser!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bezmenov-subversion-1.png

Selv kristne tror fuldt og fast på løgnene – lader sig forføre – opretter Gaia-kirker, som der står i Åbenbaringen kap. 13 til at se “vore” frimurerpolitiker-vasaller og deres herre og mester som vore frelsere, skønt de er ansvarlige for den ulykke, som den egentlig “harmløse” covid19 er.

Vi er blevet NVO-medie-opdraget til at være “artige”, dvs, lydige, ukritiske, holdningsløse og dekadente – skelner ikke mere mellem løgn og sandhed, godt og ondt – kun hvad der er praktisk til enhver tid.

Og der står massive kræfter bagved
NWO har i lang tid arbejdet på systematisk ensretning af menneskeheden.
De kalder det global sjælekontrol. Indsatsen startede i 1909, da Clifford Beers – der ligesom hans brødre og søstre skulle dø på et sindssygehospital – grundlagde ”U.S. Nationale Komité for Mental Hygiene” og opfordrede til et netværk af mentalhygiejniske samfund i hele verden.” Det udviklede sig til californisk raceudvælgelseslære – Hitlers lærere. Siden 1920 blev denne udvikling finansieret af det jødiske Rockefeller Foundation som endda finansierede Hitlers racelærechef, Ernst Rüdin.

Efter krigen dannede nazistiske psykiatere Verdensforbundet for Mental Hygiejne (Vi husker stadig Eggert Petersen!). Da den jødiske Frankfurt-skole (“politisk korrektheds” opfindere), der var forbundet med marxistisk feminisme, sluttede sig til denne Trend, faldt de sidste bastioner af Kristi lære sammen med national og personlig identitet. Verden blev et moralsk galehus under en mediehjernevaskekanonade, som er kendt fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen.

OG HVOR BLEV SJÆLEN AF I DETTE KAOS?
DEN DER IKKE LUKKER ØJNNE OP, MISTER NU SIN SJÆL I AL EVIGHED, FORDI HAN ELLERS TJENER “DENNE VERDENS FYRSTE” (JOHS. 14:30, MATTH. 25, ÅB. 13)

Og tiden kan være knap. Jeg ved ikke, om præsten taler sandt i nedenstående video om sine 2 drømme i december 2019. Den første drøm gjaldt tiden marts-juni og indtraf med coronavirus. Drøm 2 gjaldt tiden sept. – november om altødelæggende borgerkrig i USA – tilsyneladende med deltagelse af FNs blåhjelne omfattende russiske og kinesiske soldater. Selv er manden fuldstændig overbevist om sandhedsværdien og den 7 gange gentagne advarsel: Forbered dig!

Jeg kendte en tidligere præst med 3 fuldstændig ens syner om Europas fremtid. De forekom mens han var vågen, den ene gang, mens han børstede tænder. Og en stemme gav ham besked på at meddele sin menighed synet – hvilket han gjorde en 2. juledag fra prædikestolen.

Synet var sådan, fortalte han mig: Han så en tung bjælke ligge hen over Europa, så at kontinentet revnede under den. Omkring bjælken løb små sorte mænd, hvis natur han ikke kunne afgøre. En stemme fortalte ham, at stor lidelse ville ramme Europa – undtagen 7 lande, som havde lidt nok (de 7 tidligere Sovjetlande, som i dag er optaget i EU?).
Præsten var synsk, havde set både hvide og sorte engle ved dødslejer.
Gal? Nej, han er det fornuftigste og mest nøgterne, vidende og forskende menneske, jeg har truffet.
Han døde pludselig kort efter.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene. Jeg vil gerne høre kommentarer til dette fra mine læsere. Israels profeter havde deres syner fra Gud. Ophørte de definitivt med Kristus?

Covid19 Start på 244 År Gammel Plan for Global Sovjet-Union: FNs Agenda 21/2030 – Vedtaget af Verdens Lande

EU gør fremskridt hen mod sit mål om at oprette et politisk samfund, der følger det illuministiske (illuminat-) ideal om menneskets sublime værdighed.”
EU Report 5 Oct. 2007 – Explanatory Statement

*

Og sådan opflasker illuminaterne os langsomt med dette mål – uden at vi kaperer, hvad der egentlig foregår!

FNs Agenda 2030: Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png

Illuminatskabte “Kriser” som kanonade mod resterne af den Gamle Verdensorden:
Globale problemer kræver global løsning” (Tony Blair)
1. Kanonaden begyndte for alvor med den frimurerinviterede muslimske masseinvasion – eksponentielt stigende siden 1973.

– og i Danmark åbnede man sluserne med udlændinge-loven af 1983 samt tilslutningen til Euromediterranien-Processen (Barcelona-Erklæringen) i 1995 med efterfølgende censurpåbud fra EU – hvis medierne ville undgå lovgivning mod ytringsfriheden – samt Middelhavsunionen i 2008 – alt i samarbejde mellem EU og det Muslimske broderskab.

2. Siden kom den videre underminering af Vesten gennem den helt ubeviste “menneskeskabte globale opvarmning” grundet på den tåbelige påstand, at 1 molekyle CO2 skulle kunne opvarme 85,800 luftmolekyler.

Man gjorde klimatismen til en religiøs bevægelse med egen FN-helgen: Skt. Greta (Thunberg) – et stakkels asperger-sygt og misbrugt barn i kløerne på Rothschild-agenten George Soros og hans svenske manipulator. Endvidere er hun støtte for voldsorgnisationen Antifa. Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa.

Antifa -voldsoffer i København efter pryglmed jernstang

Skt. Greta Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.

Klimatismen er blevet brugt til at plukkke endnu flere fjer af i den globale hønsegård: Grønne afgifter, CO2-afgift med fordyring af varer, tvangsomstilling til grøn energi – hvilket så endelig kan have mening, skønt begrundelsen er usand. Derudover en masseaktivering af unge og gamle, som ikke er set magen til siden det 3.Rige og Sovjet.

3. Så kom affyringen af selve “Tykke Berta”: Løsslipningen af en gen-manipuleret virus-pandemi. Men som “Tykke Berta” blev dette i USA og Kina i uskøn forening med WHO fremstillede biovåben en fuser, der kun kan holdes i live ved en hidtil uset NVO-masse-hjernevridning i de NVO-ejede medier, en siden 2. verdenskrig uset angstkampagne, der har skræmt folk fra vid og sans.

Jeg oplevede forleden i supermarkedet med n-95 ansigtsmaske og plastikhandsker at stå ved betalings-terminalen, mens der 1 meter foran mig (påbudt afstand) stod en ældre dame. “VÆK!!!” skreg hun. Jeg svarede, at jeg overholdt den påbudte afstand og ikke havde tænkt mig at flytte mig , samt at jeg havde både maske og handsker på, hvad hun også burde have! ! “VÆK! du overholder ikke reglerne!”, skreg hun igen. “Idiot!” sagde hendes ledsagende voksne søn. Og det gentog han, da jeg gik ud af butikken. Jeg kunne kun svare ved at sige:”I er hjernevaskede”. Bedre forklaring har jeg ikke. Disse stakkels mennesker har – ligesom i Hitler-Tyskland og Sovjet ikke anden orientering i livet end Systemets helt vilkårlige “regler”. Uden dem er de fortabte!

Okkulte kræfter arbejder på illuminaternes antikristelige én-verdensstat
D. 1. maj 1776 slap jesuiterne og talmudisterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild illuminatordenen løs på verden med det formål at herske over hele verden ved hjælp af Rothschilds penge, som han fravred og fravrider verdens folk – især gennem sine central-/nationalbanker. Kun slyngelstaterne Iran, Syrien, Nordkorea og Cuba har ikke en Rothschild-centralbank. Tidligere slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen – men de blev stuerene gennem Rothschilds corporation og militære arm, USA, fik straks en Rothschild centralbank og ophørte dermed med at være “slyngelstater”!
Wilhelmsbad-kongressen i 1781 overtog illuminaterne kommandoen over alle verdens frimurerloger – som derefter har “vore” toppolitiker-frimurere som lydige redskaber – nu med synkroniseret aktivitet verden over, jvf. covid19-kampagnen.
Illuminaterne står sidenhen bag næsten alle krige og revolutioner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768.jpg

Illuminis-mens væsen
Ved ordenens præesntati-on 2. maj 1776 for Mayer Rothschild blev også dens 6-punktspro-gram præsenteret:

1) Afskaffelse af monarkiet og al beordret regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutioner for fælles uddannelse for børn
6) Afskaffelse af al religion

Hermed var kommunismen født.
Karl Marx blev betalt og her af sin fætter Lionel Nathan Rothschild for at skrive “Det kommunistiske Manifest”.
Læg mærke til Marx´ Napoleonsattitude: Det er frimuretegnet for Jahbulons mænd, frimurergudens “glemte navn”, sammensat af Jahwe, Bul/Baal (de babyloniske “mysterier“), Osiris (også kaldt On) -altså et satanstegn – typisk for frimureriet, som er jødedom/farisæisme for ikke-jøder og her. Frimurernes og farisæernes /talmudisternes (Talmud skrevet af farisæerne) fælles Gud kaldes til daglig Lucifer (se Esajas 14:12-14, Åb 12:12, Johs. 8:44 og her og her).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

Verdens ledere går ugenert rundt og laver Satans horn håndtegnet/illuminat-tegnet

Adspurgt om detaljer fra Wilhelmsbad-Kongressen i 1781 svarede Grev de Virieu, en frimurerdeltager fra Martiniste-logen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro dem til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.

Weishaupt skrev: ”Den store styrke i vores orden ligger i, at den er skjult, lad den aldrig vises noget sted i sit eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden besættelse. Ingen er bedre end de tre lavere grader af frimureriet; offentligheden er vant til det, forventer lidet af det og vier det derfor liden opmærksomhed. “Se vores hemmelighed: … for at ødelægge al kristendom, alle religioner, har vi foregivet at have den eneste sande religion … for en dag at frigøre den menneskelige race fra al religion.”

USAs Store Segl er en gave fra Mayer Amschel Rothschild til Den Nye Verden. Den er en daglig påmindelse til amerikanerne om at få illuminatpyrmide-slutstenen i folkehavet på plads, dvs. at færdiggøre Rothschilds kommunistiske énverdensstat – ISRAEL. På båndet står oversat: Århundreders/ kan også oversættes Verdens Nye Orden – jvf. Tusindårsriget!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 1-dollar-pyramid-1.png

Bogen World Revolution (af Nesta Webster) oplyste: ”Illuminis-mens kunst lå i at hverve fjolser såvel som adepter, og i at opmuntre ærliges og visionæres drømme eller fanatikeres planer, i at smigre ambitiøse egoisters forfængelighed, i at arbejde på ubalancerede hjerner eller ved at spille på sådanne lidenskaber som grådighed og magt for at få mænd med totalt divergerende mål til tjene sektens hemmelige formål.”
Og frimurere vil illuminaterne så dræbe, når de har udspillet deres rolle! (Zions Vises Protokol XV)

Agenda 21/2030
I 1992 i Rio vedtog 179 (nu 183) lande Rockefeller-agenten og klimaløgnens organisator, Maurice Strongs, og Gro Harlem Brundtlands (senere direktør for Rockefellers WHO) plan for “bæredygtig” udvikling i det 21. århundrede. Planen hedder Agenda 21

Som det ses på videoens titelside, er menneskelig beboelse fremover begrænset til megabyer i de blå områder i USA – langs motorveje og jernbaner – resten er “Vildnis” med adgang forbudt for mennesker, undtagen illuminaternes mineral-skatteminer. Overvågning, sindelags- og adfærdskontrol, ensretning, censur, central diktatur af alt, kristendom forbudt – for Kristi lære er den eneste hindring for denne globale sovjet-Union – er dagligdagen (Orwells “1984”).
Videoen forklarer dette nærmere.

Naturligvis underskrev den Nye Verdensordens duksedreng, Danmark, og Folketinget den lokale Agenda 21 plan som de første i 2000. Den administreres af Miljøstyrelsen. Den forpligter kommunerne til hvert 4. år at indsende en plan for denne udvikling hen imod den “bæredygtige” globale Sovjet-Union til FNs NGO, ECLEI. Jeg blev inviteret til et møde om indholdet af en 4-årsplan for Ringsted kommune – men takkede nej.

Agenda 21s “bæredygtighed” består i at concentrere menneskeheden i megabyer – koncntrationslejre – hvor alle overvåges og indoktrineres i den Nye Verdensordens kommunistideologi.

Maurice Strong flygtede til Kina efter at have stjålet 1 million dollars fra FNs program for Irak, Food for Oil. I Kina blev han rådgiver for det kommunistiske regime, bl.a. fordi hans kusine Anna havde været Maos elskerinde. Strong var hjernen bag opførelsen af megabyer med op til 42 millioner indbyggere.
Til disse byer blev 250 millioner modvillige kinesiske bønder tvangsforflyttet – hvilket EUs rådspræsident, van Rompuy, priste til skyerne som modellen for verdens fremtid!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eussr.png

År for år er vi langsomt blevet pålagt konsekvenserne af agenda 21, hvis mål er en global kommunistisk Sovjet-Union – opdelt i 10 regioner med EU som model. Faktisk kaldte Sovjet-dissidenten og mangeårige Gulag-fange, Vladimir Bukovsky EU for den nye Sovjet-Union, EUSSR.

Illminaternes FN har i overensstemmelse med Zbigniew Brzezinskis model om énverdensstat gennem regionalisering i sin 2009 Millennium goals Development (sidste side) opstillet flg. inddeling af verden i 10 regioner:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er brzezinski-regionalization.png
Og denne en-verdensstat er FN i fuld gang med: Omdannelse af vor verden – Agenda 2030


Og illuminaterne jubler, fordi de har hjernevasket os til tamme lam, der ikke gør modstand mod deres én-verdens Sovjet-Union, men lader sig passivt føre til slagtebænken i nyt Gulag og krig: Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov. 2019. Jeg genkender Jacob og Evelyn samt David de Rothschild foruden Henry Kissinger.

FNs Genetalfor-samling vedtog i sept. 2013 Agenda 21 som vejen frem for Verden

Nu har FN omdøbt Agenda 21 til Agenda 203o, der så er vedtaget af alverdens lande på FNs Generalforsamling


Her følger en video, hvor en landmåler fra Californien redegør for Agenda 21/Agenda 2030: Hun oplevede Agenda 21 restriktion på restriktion i de jordområder, hvor hun skulle opmåle til veje – og det blev mere og mere usikkert, hvem, der ejede jorden: Landmænd eller Agenda 21-staten.
Specielt fremhæver hun Danmark som helt besat med Lokal Agenda 21 Planen samt EU som modellen for Regional-opdelingen af den kommunistiske énverdensregering

Hvad Agenda 21/2030 indeholder fremgår af nedenstående skema, der sammenfatter, hvad jeg igen og igen har læst under min næsten 13-årige bloggervirksomhed:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-world-synopsis.png

Zionistisk/ Kommunistisk Ny Verdensorden gennem Kaos i Gamle Verdensorden Længe Skabt af “Vore” Frimurerpolitikere

Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Johs.14:30)

*

Noget stort, en verdensrevolution orkestreret af illuminaterne gennem deres World economic Forum i Davos, er undervejs. De kalder den store nulstilling, the “Big Reset” . Det drejer sig om FNs kommunistiske Agenda 2030 for pøbelen – mens de bevarer deres luksuspositioner.

Det følgende indlæg i fra USAs Kongres´ mødereferat-bøger for 57 år siden kan synes profetisk. Men sagen er, at det, der nu sker for vore øjne er en længe til- rettelagt plan for oprettelsen af zionisternes globale Sovjet-Union, FNs Agenda 2030 – tidligere Agenda 21, vedtaget på Rio-mødet i 1992 af 179 lande – deriblandt naturligvis NVO-duksedrengen Danmark. Det er en totalitær, brutal, ateistisk, hjernevaskende, kommunistisk verdensstat.
Sovjet-Unionen var blevet for berygtiget og måtte derfor opløses for ikke at skræmme os ved udsigten til en global fortsættelse, Gorbatjov vidste det, og da Wall Street, som havde finansieret Sovjet, i 1989 via David Rockefeller og den Trilaterale Kommission meddelte Gorbatjov, at det var slut med krediterne og at man ville have sovjetstater med i en kommende EU (samtidig som Poul Schlüter forsikrede os, at unionen var “stendød”) faldt Sovjet-Unionen fredeligt – til fordel for dens senere globale efterfølger, med EUSSR (iflg sovjet-dissidenten Bukovsky) som model.

Men tanken om den kkommunistiske verdensstat går tilbage til 1. maj 1776, hvor Adam Weishaupt og Nayer Amschel Rothschild slap illuminatordenen løs på verden. Den orden havde 6 punkter på dagsordenen for at regere verden – og afprøvede dem ved at starte den blodige Franske Revolution – og senere den endnu blodigere Bolshevikrevolution i 1917 og sovjetmassemordene. Weishaupt ville “skabe folk”, hjernevaske dem i en autoritær verdensstatstat, så alle faldt i søvn og var lige til at manipulere!

Her er de 6 punkter:  1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.

De følgene punkter kan vi i dag nikke genkendende til: De er umærkeligt gennemsyret vore samfund – og accepteret. Nu kommer så næste fase.

Congressional Record–Appendix, pp. A34-A35 January 10, 1963
“Efter fru Nordmans anmodning medtager jeg i en REFERATET, med enstemmig samtykke, følgende “Aktuelle kommunistiske mål”, som hun identificerer som et uddrag fra “Den nøgne kommunist” af Cleon Skousen:

22 centrale mål for den zionistiske kommunistiske bolsjevisme i Amerika
1. Fjern alle loyalitetløfter

2. Få kontrol over skolerne. Brug dem som overgangsbælter til socialisme og løbende kommunistisk propaganda. Svæk læseplanen. Få kontrol over lærerforeningerne. Sæt partilinjen ind i lærebøger.

3. Få kontrol over alle studenteraviser.

4. Brug studenteroptøjer til at fremkalde offentlige protester mod programmer eller organisationer, der er under kommunistisk angreb.

5. Infiltrer pressen. Få kontrol over boganmeldelsesopgaver, redaktionel skrivning, politiske positioner.

6. Få kontrol over nøglepositioner i radio, tv og film.

7. Fortsæt miskreditering af amerikansk kultur ved at nedbryde alle former for kunstnerisk udtryk. En amerikansk kommunistcelle fik esked på at “fjerne al god skulptur fra parker og bygninger, erstatte dem med formløs, akavet og meningsløs figurer.”

8. Fjern alle love om uanstændighed ved at kalde dem “censur” og en krænkelse af ytringsfriheden og fri presse.

9. Nedbryd kulturelle standarder for moral ved at fremme pornografi og uanstændighed i bøger, magasiner, film, radio og tv.

10. Fremlæg homoseksualitet, degeneration og promiskuitet som “normal, naturlig, sund.”

11. Infiltrer kirkerne og erstat den åbenbarede religion med “social” religion. Miskrediter Bibelen og understreg behovet for intellektuel modenhed, som ikke har brug for en “religiøs krykke.” (Marx: “Religion er opium for folket”)

12. Fjern bøn og enhver form for religiøst udtryk i skolerne med den begrundelse, at det er i strid med princippet om “adskillelse af kirke og stat.” (I dagens DK er det pinligt, uartigt, latterligt og ubegavet at nævne Kristus i det offentlige rum)

13. Diskrediter den amerikanske forfatning ved at kalde den utilstrækkelig, gammeldags, ude af trit med moderne behov, en hindring for samarbejde mellem nationer på verdensplan.

14. Miskrediter Amerikas grundlæggere. Præsenter dem som egoistiske aristokrater, der ikke havde nogen bekymring for den “menigmand”.

15. Nedgør alle former for amerikansk kultur og afskræk  fra undervisning i amerikansk historie på grund af, at det kun var en mindre del af det “store billede”.

16. Støt enhver socialistisk bevægelse for at give centraliseret kontrol over enhver del af kulturen – uddannelse, sociale agenturer, velfærdsprogrammer, mentale sundhedsklinikker osv.

17. Infiltrer  og få kontrol over big business.

18. Overfør nogle af arresteringsbeføjelserne fra politiet til sociale agenturer. Behandl alle adfærdsproblemer som psykiatriske lidelser, som ingen andre end psykiatere kan forstå [eller behandle] (Og de, som jeg har truffet i min lægelige karriere, har vidtgående været meget socialistiske) .

19. Dominer psykiatrifaget og brug mental sundhedslovgivning som et middel til at få tvangskontrol over dem, der er imod kommunistiske mål.

20. Miskrediter familien som institution. Frem  promiskuitet og let skilsmisse.

21. Fremhæv behovet for at opdrage børn væk fra forældres negative indflydelse. Indoktriner børn mod fordomme, giv dem mentale blokeringer og afstandtagen fra  undertrykkende indflydelse fra forældre (1. WHO generalsekretær Brock Chisholm).

22. Skab indtryk af, at vold og opstand er legitime aspekter af den amerikanske tradition; at studerende og grupper med særlig interesse skal rejse sig og bruge ”samlet styrke” til at løse økonomiske, politiske eller sociale problemer.

 Der foregår i disse dage en proletariatets revolution i USA. Den startede som protest mod covid19-krigsretstilstandens ufrihed – men fik så ny næring gennem et politimord på en sort demonstrant.

Fraset demonstrationernes voldsomhed kan man drage paralleler til f. eks. Tyskland, Frankrig, England – og nu også sågar Danmark. Venstreorienterede til dels farvede, forkælede unge protesterer i tusindvis mod “racisme” – ud fra en betragtning om, at naturloven om at krage søger mage og at spurve ikke blander sig med svaler kan ophæves. Deres løsning hedder derfor raceblanding, hvilket de flittigt praktiserer, at dømme efter, hvad man ser på gaden.
At antage, alle disse demonstrationer er spontane, er ikke logisk. Men ingen bagmand er dukket frem – selv om den evige urostifter i USA og globalt (farverevolutioner, det arabiske forår, muslimsk masseindvandring 2015), George Soros naturligvis er den første, mistanken falder på

På samme måde, som massereaktioner for massiv muslimsk masseindvandring, for løgnen om, at 1 molekyle kan opvarme 85,800 luftmolekyler, den urimelige og forfejlede covid19-skræmmekampagne og -håndhævelse (total nedluknig i stedet for åbne samfund med isolering af udsatte grupper) sluger de massivt hjernevaskede befolkninger med begejstring opråbet til endeløse massedemonstrationer – nu med George Floyd-mordet som påskud til at fremme Ny Verdensorden-Agenda 2030 gennem en gentagelse af den zionstiske proletariatets revolution og diktatur. efter at vi er skudt stormmodne gennem den kommunistiske mentalhygiejne og 68er Revolutionen samt mediernes konstante cognitive dissonans-kanonader

Krigsretstilstand/diktatur og total nedlukning mod alle medicinske instansers rådgivning, på rent politisk basis, er indført med covid19 – trods statsministerens usande forsikrimg om sundhedsmyndighedernes opbakning.

Ytringsfriheden er forlængst gået fløjten. Folk udelukkes fra sociale medier for politisk ukorrekte bemærkninger, journalister er så stuerene, tamme og hjernevaskede, at de er blevet ligegyldige.
EU gør nu alle andre meninger om covid19 end deres egen usande version, til “fake news”, som skal stoppes af de sociale medier, der skal aflægge månedlige rapporter om deres fremskridt mod at stoppe disse for den politiske klasse så farlige sandheder (I NVO er sandhed løgn og omvendt). Vi kender det fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen (Big Brother – Orwell)

Når en WHO official på grundlag af studier siger, at smittefaren med covid19 er “meget sjælden” fra symptomløse, kommer der straks et hav af ufunderede protester fra NVO-medløbere. For det passer ikke ind i den ID2020 Aliance ideologi, der skal sikre, at alle 7 milliarder mennesker på jorden bliver vaccineret med den mikro-/de nanochips, der skal registrere, lokalisere os og lodde vor systemhengivenhed ala Orwells “1984”.

Angela Merkel opfandt i 2015 begreberne “fake news” og “hate speech” for at hindre al kritik af hendes uansvarlige ødelæggelse af Europa i illuminaternes/frimurernes massive muslimske masseinvasion og her og her– idet “konspirationsteori” og “antisemitisme” var blevet for forslidte fraser.

Merkel-fdj

Men hun havde begreberne present fra sin tid som leder i det Kommunistiske DDRs “Hitlerjugend” kaldet FDJ.
Hvorfor skulle en kommunist være Tysklands kansler?

I flg video vises, at Merkel under samtale i 2015 pålagde Mark Zuckerberg, Facebook, “at gøre noget ved “hate” speech og “fake news”, hvilket Zukerberg lovede. Hvd de ikke vidste var, at der på deres bord lå en åben mikrofon! Sådan begyndte EU-censuren

merkel-illuminati

Hvorfor gør Merkel ustandselig den Store Moders, Semiramis´tegn? Semiramis var gift med Nimrod, der byggede Babelstårnet, der i EU-regi (t.v.) opfattes som fortsættelse at skabelsen af verdensstaten, som Gud forhindrede.
Semiramis skabte en myte om sin dræbte og sønderhuggede mand, gjorde ham til solgud og gav ham navnet Baal.

Dette babyloniske mysterie dyrkes af frimureriet gennem de ægyptiske arvtagere: Isis, Osiris, Horus. Deres søn, den enøjede Horus ses i frimureriet som Lucifer.
Det er dette åndevæsens ene altseende øje, der ser ud fra illuminat-pyramidens slutsten. Screenshot fra US 1-dollar seddel.

DEN NYE VERDENSORDENS GUD ER LUCIFER, TALMUDISTERNES/FARISÆERNES (JOHS 8:44) OG FRIMURERNES GUD OG HER OG HER.

Covid19 Er Én-Verdensregeringens Magtovertagelse: Global Nulstilling. Med Løgn Skal Farisæernes Sovjet-Énverdensstat Bygges

“... jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord i eje. Med jernspir skal du knuse og sønderslå dem som en pottemagers kar” (Salmernes Bog 2:8,9, oprindelsen til Zionismens mål – snarere Davids program end profeti). Jesus så anderledes på ophavsmanden (Johs. 8:44) til dette storhedsvanvid og jødederne/farisæismen som fortabte får (Matth. 15:24 , Matth. 23:33), der har forbrudt retten til at kalde sig Guds folk.

*

Den Nye Verdensorden er en gammel talmudisk/farisæisk opfindelse, overtaget af deres medløbere, frimurerne – og nu deklareret som FN. Dens mål er israelsk, diktatorisk, kommunistisk énverdensregering

Süddeutsche Zeitung 28, jan. 2015: Bill Gates drømmer stadig om en slags verdensregering. “Vi har globale problemer, som hårdt har brug for den”.

David Rockefeller Memoirer “Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmelig sammensværgelse, der arbejder imod De Forenede Staters bedste interesser, og de karakteriserer min familie og mig som ‘internationalister’ og for at konspirere med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur – én verden, om man vil. Hvis dette er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det”.

Vladimir Lenin: ” Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af en enkelt verdenstrust, der vil slukke alle virksomheder og alle stater uden undtagelse. Men en én-verdens trusten vil først blive opnået, når de respektive økonomiske nationale hovedstæder har dannet en “Verdensunion“.

Prof Michel Chossudovsky: “Når løgn bliver sandhed, er der ingen vej tilbage. Politikere støtter konsensus, de håndhæver “social engineering”, de tror på deres egne løgne.
Uden frygtkampagne og mediepropaganda ville de handlinger, vores regeringer har truffet, ikke have gang på jorden.
Denne konstruerede (covid19) krise er hidtil uset i verdenshistorien. Det er en krigshandling.

Det er en frygtkampagne på kreditorernes vegne, instruktioner fra korrupte regeringer om at lukke økonomien ned, angiveligt ”redde liv”, hvilket er en stor løgn. Liv reddes ikke, og de ved det.

I alle større regioner i verden er politikerne blevet instrueret af magtfulde økonomiske interesser om at bevare nedlukningen og trække i langdrag samt forhindre genåbning af den nationale økonomi.
Politikere tror faktisk på de løgne, som de højere myndigheder pålægger dem”.

Her er en række citater om den Nye Verdensorden og dens én-verdensregering fra Allen David Riveras store værk om illuminaterne, The Final Warning:
“Det er klart, at der ikke vil blive nogen fred eller velstand for menneskeheden, så længe (jorden) forbliver opdelt i 50 eller 60 uafhængige stater, indtil der oprettes et slags internationalt system … Det virkelige problem i dag er verdens-regeringen.December 1922 udgave af Foreign Affairs, Philip Kerr /Council on Foreign Relations)

“Selvom verdensregeringen helt klart kommer om nogle år, selvom den var uendelig frygtet og forhadt, fandt den overalt ingen klargjort modstand.”
HG Wells

“For at opnå en verdensregering er det nødvendigt at fjerne deres individualisme fra deres mænd, deres loyalitet over for familietraditioner og national identifikation.” Brock Chisholm, den første direktør for FNs WHO.

“Vi vil få verdensregering, uanset om man kan lide det eller ej, ved erobring eller samtykke.” James Warburg, søn af FED-stifter paul Warburg, medlem af Council on Foreign Relations til senatets udenrigsudvalg den 17. februar 1950

Tale kaldet “Målet er regering for hele verden”: “For det bliver klart, at det første skridt mod verdensregering ikke kan afsluttes, før vi er kommet frem på de fire fronter: den økonomiske, den militære, den politiske og den sociale.”
Elmo Roper i september 1960.

“Rockefellers og deres allieredes mål er at skabe en verdensregering, der kombinerer superkapitalisme og kommunisme under det samme telt, alt under deres kontrol … Mener jeg sammensværgelse? Ja, det gør jeg.
Jeg er overbevist om, at der er et sådant komplot, internationalt i omfang, planlagt i generationer og i utrolig ond hensigt.” Congressman Larry P. McDonald

Verdensregeringen kommer faktisk, den er uundgåelig. Ingen argumenter for eller imod den kan ændre denne kendsgerning. Norman Cousins, æresformand for Planetary Citizens for the World We Chosed (samt præsident for World Federalist Association) citeret i magasinet Human Events

George Bush har omgivet sig med mennesker, der tror på en verdensregering. De mener, at det sovjetiske system og det amerikanske system konvergerer,” og den måde, hvorpå de ville opnå det, var gennem FN, hvis medlemsflertal er socialistiske, ateister og antiamerikanske.” David Funderburk, en tidligere amerikansk ambassadør i Rumænien (1981-85) Den 29. oktober 1991 til en gruppe i North Carolina.

“I det næste århundrede vil nationer, som vi kender dem, være forældede; alle stater vil anerkende en enkelt, global autoritet … verdensregeringen.
Time magazine den 20. juli 1992. Artikel kaldet “Fødselen af ​​den globale nation” af Strobe Talbott, redaktør (senere Clintons viceudenrigsminister og CEO for Brookings InstitutionUSAs egentlige lovgiver

“Ved udgangen af ​​dette årti (2000) vil vi leve under den første verdensregering … En verdensregering er uundgåelig.” Pave Johannes Paul II .

Med biovåbnet covid19 – en vanlig influenza – har illuminat-eliten synligt overtaget den magt over verden, som de har udøvet via deres centralbanker siden 1815 – da Nathan Rothschild overtog Bank of England og siden resten af verdens centralbanker, der styrer landenes pengemængder, trykker pengesedler ud af den blå luft og udlåner dem til regeringerne mod selvfastsatte renter, gældsætter alle lande til City of London og gør dem til afhængige vasaller – undtagen “slyngelstater”, der er i færd med at blive erobret af illuminaternes militære corporation, USA. Illuminaterne har sat sig på Europa gennem deres EU-corporation.

Herunder er screenshots fra Jim Corbett Reports Video, der har oplysningerne fra følgende indlæg af Klaus Schwab, findes på WEFs Forum d. 3. juni 2020.

Klaus Schwab er formand for World Ecomomic Forum, Davos, og Bilderberger, tidligere i Bilderbergs bestyrelse. Det var World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation, der arrangerede og betalte Event 201, en pandemiøvelse på højt niveau, planlægningen af covid19, d. 18. oktober 2019, i New York.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er achwab4.png

Den store nulstil-lings-dagsorden vil have tre hoved-kompo-nenter.
1) Den første komponent ville styre markedet mod mere retfærdige resultater. Med henblik herpå bør regeringerne forbedre koordineringen (for eksempel inden for skatte-, regulerings- og finanspolitikken), opgradere handelsordningerne og skabe betingelserne for en “interessentøkonomi/partnerøkonomi.

Kommentar: Dette er hvad Rothschildagenten George Soros krævede af EU: En fiskalunion. Men Tyskland ville ikke være betalingsmester og overtage Middelhavslandenes enorme gældsposter. Som straf skulle Tyskland derfor underkastes chok-terapi (masseindvandringen 2015) se George Soros, The New York Review of Books 27 Sept. 2012. Med Bilderberger og FDJler-kommunist Angela Merkels velvillige hjælp blev og bliver Tyskland oversvømmet med og undermineret af Islam. Merkel og den franske præsident Macron, der er Rothschild- bankmand, har nu lanceret netop Soros´ønskedrøm om Tysklands og Nordeuropas overtagelse af Middelhavslandenes gæld – se også komponent 2. Derved sikres City of London renter af insolvente landes gæld.

Schwab fortsat: I en tid med faldende skattegrundlag og stigende offentlig gæld har regeringer et stærkt incitament til at fortsætte med sådan handling.

Derudover bør regeringerne gennemføre tiltrængte reformer, der fremmer mere retfærdige resultater. Afhængig af landet kan disse omfatte ændringer i formuesskatter, tilbagetrækning af subsidier med fossilt brændstof og nye regler for intellektuel ejendomsret, handel og konkurrence.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwabo.8-1.png
D. 4. juni 2020 foreslår den danske regerings “klimaråd” at indstille al søgen efter videre olieforekomster i Nordsøen for at gøre klimaduksedrengen Danmark mere troværdig! Basis er en anden Ny Verdensordens vrangforestilling, nemlig at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – se video herunder.

2) Den anden komponent i en Stor Nulstillingsdagsorden ville sikre, at investeringer fremmer fælles mål, såsom lighed og bæredygtighed – (en kommunistisk omfordelingsideologi).
Her repræsenterer de store forbrugsprogrammer, som mange regeringer implementerer, en stor mulighed for fremskridt (gældsætning til City of London!). Europa-Kommissionen har for det første afsløret planer for en genopretningsfond på 750 milliarder euro (826 milliarder dollars). USA, Kina og Japan har også ambitiøse økonomiske stimulansplaner.

I stedet for at bruge disse fonde såvel som investeringer fra private enheder og pensionskasser til at udfylde revner i det gamle system, bør vi bruge dem til at skabe et nyt, der er mere robust, retfærdigt og bæredygtigt på lang sigt.
Dette betyder for eksempel at opbygge ”grøn” byinfrastruktur (et helvedesscenario iflg. USAs Forsvaministerium) og skabe incitamenter for industrier til at forbedre deres omdømme på miljø-, social- og regeringsmetrik (ESG).

3) Den tredje og sidste prioritering af en Stor Nulstillingsdagsorden er at udnytte innovationerne i den fjerde industrielle revolution for at støtte det offentlige, især ved at tackle sundhedsmæssige og sociale udfordringer. I løbet af COVID-19-krisen er virksomheder, universiteter og andre gået sammen om at udvikle diagnostik, terapeutika og mulige vacciner; oprette testcentre; skabe mekanismer til sporing af infektioner; og leverer telemedicin.

Forestil Dem, hvad der kunne være muligt, hvis der blev gjort lignende samordnede bestræbelser i alle sektorer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab0.5.png

Kommentar: Dette er Bill Gates´ og hans illuminat-herrers fremtidsplan for os: Agenda 2030 – og covid19 med dens diktatur/krigsretslovgivning er markeringen af en længe planlagt global Ny Verdensordens- regeringsovertagelse. Vore sjæle har illumnaterne stjålet umærkeligt ved gennem deres medier i mange år at have gjort os dekadente – skudt stormmodne, som det hedder i militærsproget.

Hvad er det, der foregår?
Jøden Henry Makow 5. juni 2020: Baseret på læsningen af 5.Mosebog (der ikke er skrevet af Moses og her men omkr. år 640 – 621 f.Kr) fremsatte Douglas Reed (1895-1976) disse foruroligende observationer:
Målet med jødedommen er at ødelægge ikke-jøder, som ikke er deres slaver – (og slaverne med- Zion Vises Protokoller XV).
Der er intet religiøst, moralsk eller åndeligt ved jødedommen. Den jødiske ‘pagt med Gud’ består af en udveksling af MATERIEL STYRKE til gengæld for meningsløs overholdelse af Loven.

5. Mosebog er først og fremmest et satanisk komplet politisk program: historien om planeten, skabt af Jahva til dette “specielle folk”, skal afsluttes med deres triumf og ødelæggelse af alle andre (Salmer 2:8,9).

De belønninger, der tilbydes de troende, er udelukkende materielle: slagtning, slaver, kvinder, bytte, territorium, imperium. Den eneste betingelse, der er fastsat for disse belønninger, er overholdelsen af “vedtægter og domme”, der primært beordrer andres ødelæggelse.
Kommunisme (jødisk), en fuldmagt til jødedommens politiske mål, OPERERER PÅ SAMME MÅDE.
USA og Europa er nu de vigtigste fremmere af denne dagsorden.

De fleste jøder er uvidende om eller fornægter jødedommers sande natur.

Douglas Reed: “Da slutningen af 5. Mosebog er nået, er de moralske bud blevet annulleretmed det formål at oprette den storslåede politiske idé om et folk, der især er sendt til verden for at ødelægge og “besidde” andre folk og at herske over jorden.” i form af en religion.

5. Mosebog er den formelle jødedom og zionisme.
Derfor er 5. Mosebog også grundlaget for det politiske program for verdslig herredømme over nationer, hvilket stort set er blevet realiseret i Vesten i løbet af dette tyvende århundrede.


Øverste Tyske Regeringsrådgiver: Covid19 Falsk Alarm. Krisestyring Fiasko. Regeringen Spreder Frygt og Usandheder. Washington Times: Covid19 Kæmpesvindel-nummer

COVID-19 viser sig at være et kæmpesvindelnummer begået af medierne Washington Times 28 April 2020

Det følgende er udtog af en lang raport fra en højtstående whistle-blower i det tyske indenrigsministerium. Han blev fyret som følge af sit mod.
I den Nye Verdensordens medier blev han voldsomt nedsablet – uden at nogen synes at have gendrevet hans udsagn. Men medierne blev så naturligvis hurtigt meget tavse om Kohn.

Enhver må gøre op med sig selv, om han/hun synes, at Kohns udsagn er rigtige eller forkerte. Læsere vil vide, hvad jeg mener. Og whistlebloweren siger jo kun, hvad enhver, der er upåvirket af NVO-mediernes hjernevask, klart kan se.

Zeit Online 11. maj 2020: Den øverste (tyske) inenrigsministerielle regeringsrådgiver, Stephan K. sender en e-mail til sin afdelingsleder, til Corona-kriseteamet, til kansleriet og derefter kl. 15.34 en kopi til alle statslige regeringer i hele Tyskland og til indenrigsminister Seehofer.

E-mailen har et emne, der har det hele: “Resultater af den interne evaluering af Corona-krisestyring”. Et 83-siders positionsdokument er vedhæftet. Stephan K. arbejder i krisestyrings- og civilbeskyttelsesafdelingen i indenrigsministeriet, enhed KM4, han er den konsulenten, der er ansvarlig for “kritiske infrastrukturer”, dvs. de dele af landet, der er særligt værd at beskytte. Statsvidenskabsmanden markerede og fremhævede sine tre vigtigste teser med rødt: “Intern analyse KM4 viser: alvorlig fiasko af krisestyringen. Mangler i lovgivningsmæssige rammer. Corona-krisen viser sig sandsynligvis at være falsk alarm.”

De flg. screenshots er fra ovenstående video, hvis oplysninger baserer sig på britiske regeringsoplysninger.

SS. 2-3, KM 4 – 51000/29#2 og her og her

“Staten har i corona-krisen vist sig at være en af de største fake-news-producenter.

KM4 Analyse af krisestyringen:S. 2-3
Dette analyseresultat er blevet kontrolleret af KM 4 for videnskabelig plausibilitet og modsiger ikke i det væsentlige de data og risikovurderinger, der er indsendt af RKI.

De observerbare virkninger af COVID-19 giver ikke tilstrækkelig bevis for, at det er mere end en falsk alarm med hensyn til sundhedsmæssige virkninger på
samfundet som helhed.
Gennem den nye virus bestod sandsynligvis aldrig på noget tidspunkt en fare for befolkningen (sammenligningstal er den sædvanlige dødelighed i Tyskland). Af corona dør
grundlæggende de mennesker, der statistisk dør i år
, fordi de er kommet til afslutningen af ​​deres liv, og deres svækkede kroppe ikke modstår nogen som helst tilfældig hverdagsstress, (inklusive de omkring 150 vira, der i øjeblikket er i omløb).

Covid-19s farlighed blev overvurderet. På verdensplan har der inden for et kvart år ikke været mere end 250.000 dødsfald med Covid-19 sammenlignet med 1,5 millioner dødsfald under influenzabølgen 2017/18.
Faren er åbenlyst ikke større end for mange andre vira.

Sandsynligvis har vi at gøre med en global falsk alarm, der er forblevet uopdaget i lang tid.

Sikkerhedsskaderne er nu højere end den tilsyneladende fordel. Til grund for denne konstatering ligger ingen sammenligning af materiel skade med personskade (menneskeliv)! Alene en sammenligning af tidligere dødsfald med/af virussen med dødsfald gennem de statslige beskyttelsesforanstaltninger (begge uden en sikker database) belægger fundet.

SS. 79-83

Den (helt meningsløse) sikkerhedsskade forårsaget af coronakrisen er nu blevet gigantisk.
Meget af denne skade vil først blive synlig i den nærmeste og fjerne fremtid.

Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af
farer for vores samfund – hverken for farerne, som Covid-19 udgør
eller for farerne ved sikkerhedsskader på grund af
beskyttelsesforanstaltninger.
Behovet for beskyttelsesforanstaltninger kan heller ikke bestemmes. Det gør omgående ændringer i
Krisestyringen nødvendige
(se punkt 4 “Anbefalinger til
Kriseteam ”). Denne tilstand påvirker sikkerhedsniveauet og
sårbarheden af kritiske infrastrukturer.

Vi har i krisen mistet modstandsdygtighed over for forstyrrelser på
CRITIS-området (modstandsdygtighed). For at få vor modstandskraft op på tidligere niveauer igen, ville det være ønskeligt at genoprette leve- og arbejdsvilkårene fra før krisen og beholde så lidt som muligt af forandringerne.
Thi en bred vifte af ændringer, der ikke er opnået som led i
en planlagt organisk proces, betyder kritiske
infrastrukturer med stadig ustabilitet og uberegnelige risici.
Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af farerne for vores samfund. For de tiltagne forholdsregler kan der derfor ikke fastslås nogen nødvendighed

De i tillæg 7 udarbejdede tekniske positioner og videnskabelig viden om
corona-virussen skal verificeres. Mange antyder, at
faren ved virussen blev overvurderet.

Kriseteamet burde identificere påvirkningen af ​​interesser fra
lobbygrupper af enhver art om beslutningstagningen
i
krisestyringen og neutralisere dem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er pm-meets-gates.png


Det skal udelukkes, at der er andre mål end dem, der er forpligtede til det fælles gode ved krisestyringen.
Enhver forkert beslutning koster menneskeliv.

Ikke kun foranstaltningerne skal afsluttes, men især den
stemning, der er spredt af offentlige instanser og medierne
i dag, og som
opfattes som alarmisme. Denne alarmisme skal øjeblikkeligt
indstilles.

For med foranstaltningerne i de sidste uger bliver
vi ikke kun noget belastede, men alvorligt traumatiserede.
Det vil gøre det vanskeligere at klare den anden, meget længerevarende del af krisen, end den første.

For det første vil det ikke være nok at soppe alarmismen fra et tidspunkt x
og tillade normalitet. Man kan ikke bare være normal med det samme
Frygten og frem for alt den overdrevne irrationelle frygt og deraf følgende ændrede adfærd forsvinder ikke automatisk, selv om
foranstaltningerne, der er indført i de sidste uger, lempes.
Erfaringerne har fæstnet sig i mange menneskers sind, og det er endnu ikke
forudsigeligt, hvad konsekvenserne vil blive.

Den sværeste opgave vil være at genvinde mistet tillid til en stat, der pålideligt skal beskytte borgeren og er til for dette
Der kan foretages legitime indgreb og begrænsninger. Men denne stat er i
koronakrisen mislykkedes næsten grotesk.
Hvis staten vil genvinde tilliden,
må den åbent indrømme sine fiaskoer og råde bod på dem.

Der findes et adfærdsalternativ, men det ville ikke
tjene befolkningens og samfundets interesser, men derimod enkeltpersoners eller Gruppers
: Politikerne kunne forsøge at retfærdiggøre sig selv, administration kunne ændre støttende statistiske procedurer, genfortolke tal og prøve at bevise, at de gjorde alt korrekt opfindsomt. Med denne
alternative model vil det høje niveau af usikkerhed og frygt hos
folk fortsætte med at arbejde, kritiske stemmer ville blive skræmt, og spekulation om social gruppetilpasningstryk ville dukke op. Dette udgør en stor risiko for samfundet.

Hver krise har sine gevinster, hvilket ikke er noget galt i sig selv, men denne
Gruppe vil forsøge at hævde deres delvise særinteresser på passende måde,
måske også imod offentlighedens interesser
. Dette skal modvirkes.

At vende tilbage til normalitet betyder også, at alt, der er påbegyndt på lang sigt, projekter, der blev oprettet, skulle nedskæres, hvis de ikke igen begynder at tjene som normalt. De har mistet deres mening og blokerer
ressourcer, der nu snarest bør indsættes til vigtigere ting.


Hvem får “Vore” Politikere til Lydigt at Nedlukke Grænser og Samfund – uden om Sundhedsmyndigheders Anbefalinger? Hvem Regerer Verden?

Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvem der har beordret verdens politikere til – uden at følge sundhedsmyndighedernes råd, ja tværtimod -fuldstændig unisont at gennemføre grænselukning og nedlukninger af samfundene pga. en mindre farlig influenza end den, der i al medietavshed slog 1644 mennesker ihjel i Danmark i 2018.
Nu der derd. 29. maj i Danmark i virkeligheden kun døde 24 mennesker direkte af coronavirus – og 551 MED coronavirus og svære grundsygdomme under hidtil uset medieskræk-propaganda. Globalt er 300.000 døde MED Coronavirus – mens der normalt i influenzasæsoner dør 290.000 -650.000 mennesker globalt – i al medietavshed.

Fra starten sagde statsminister Frederiksen, at det var “politisk beslutning” om ned- og grnselukning
Men påfaldende er, at alle lande undtagen Sverige og Hviderusland, har fulgt den samme ulogiske parole, i stedet for at nøjes med at isolere de udsatte grupper.
Pga. denne milde influenza, har landene indført diktatorisk lovgivning, og straffer nu afvigerne, Sverige og Hviderusland.

Statsminister Mette Frederiksen fortæller nu, at regeringen 2 gange har tilsidesat sundhedsstyrelsens rimelighedsprincip og deraf følgende råd til fordel for Regeringens “ekstreme forsigtighedespolitik” – ja endog har pålagt Sundhedsstyrelsens chef ikke at fremkomme offentligt med sit råd, der ikke anbefalede nedlukning af samfundet. Endv. lukkede regeringen grænserne uden anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

D.29. maj 2020 sagde justitsminister Hækkerup, at man ikke ville åbne grænsen for svenskere -men nok for nordmænd – d. 15. juni trods lavere smittetryk i Skåne end i København og trods utallige danskeres indkøb i Malmø, hvor 1/3 af menneskene angives at være danske gæster!
For som Hækkerup sagde: ” De har ikke håndteret corona”krisen” som vi andre har”. Underforstået: Og derfor skal de straffes i FNs Nye Verdensordens navn.

T.v.: Hvorfor gør præs.Trumps covid19 rådgiver, Anthony Fauci, illuminattegnet for Djævelens horn?
Fauci sendte corona-virusen fra Ft. Detrick, USA, til Wuhan i Kina til videre udvikling, da præs. Obama forbød den i
USA,

Hvorfor gør Fauci t.v. den skjulte hånds tegn, Jahbulon-tegnet (navnet på frimurernes konstruerede gud, Jahve-Baal-On (Osiris) lige som Napoleon?

Så hvor stammer den ordre om fælles nedlukning fra, som alle lande prompte og slavisk støtter. Hvem regerer i virkeligheden verden?

Nedenstående video viser ustandseligt i de jødisk-ejede medier tallet 33 i forbindelse ned coronavirus: En hilsen fra frimureriet, som således ikke kan lade være med at gøre opmærksom på dets forbindelse til covid19.
Ordren er ikke kommet fra EU, FN eller dets WHO, så vidt jeg har rechercheret

Tallet 33 er det numerologiske frimureris nok helligste tal – 333 er dog måske det allerhelligste!
Hvorfor: “Dette højeste af mesternumrene var alderen på den “Initierede Mesters”(Jesus) ved hans død, opstandelse og himmelfart, hvilket gav flere esoteriske accenter.
Hitler kom til magten i 1933 og “døde” d. 29. 04 (29 + 4 = 33). Præs. Kennedy blev skudt på 33. breddegrad, Babylon og det Babelstårn, som frimureriet/Illuminaterne vil genopbygge ligger på 33 breddegrad – og det gør Harmageddon (Megiddo) også, hvor det sidste blodbadsslag skal finde sted (Åb. 16:12-16). Kong David regerede 33 år fra Jerusalem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er double-head-eagle.png

T.v.: I Scottish Rite frimureriet repræsenterer 33 den højeste officielle frimurergrad og de 2 hoveder dualiteten – ligesom det hvide og sorte skak-brætmønster på logernes gulve: Godt og ondt som ligeværdige principper.

Den højeste betydning af tallet, ’33’, er, at det repræsenterer den højeste åndelige bevidsthed, som mennesket kan nå, og at ‘333’ repræsenterer menneskeguden, der bliver udødelig gennem sin “død, opstandelse og opstigning” – men uden frelseren, udelukkende gennem egne gode frimurergerninger, i hvert fald for de højere graders vedkommende!

En dansk frimurer i de lavere grader har fortalt mig, at de beskæftiger sig med Johannes-evangeliet og praktiserer Jesu befalinger om gode gerninger.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png

Jeg tror, at han ser Jesus Kristus som sin frelser – alt imens han uafvidende arbejder hen imod FNs/Lucifers Nye Verdensorden/ Det Nye Babelstårn (1. Mos. 11:1-9) – se EU-plakaten tv og bemærk, at vi som blokhovder (ignoranter) uforstående ser til dette symbol på opbygningen af FNs satanistiske Nye Verdensorden. Men som han sagde: Sådan er det ikke med Scottish Rite frimurerne, hvor man ikke må nævne Jesus i logen!

Men hvem er hovedet bag denne vanvittige nedlukningside?
Scenarier for Fremtiden for Teknologi og International Udvikling
 Fortællinger, Rockefeller Foundation 2010: Indledningsvis fortælles, at dette scenarie er udviklet som en retning for den vej, man i Rockefeller Foundation ønsker, at verden skal gå. Covid19 hat sat gang i realiseringen deraf.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er scenarios-rockefeller.png

Det drejer sig om en farlig coronavirus fra gæs, som afstedkommer en dødbringende og smittefarlig pandemi

S. 18: “Den kinesiske regerings hurtige indførelse og håndhævelse af obligatorisk karantæne for alle borgere såvel som dens øjeblikkelige og næsten hermetiske tætning af alle grænser, reddede millioner af liv, stoppede spredningen af ​​virussen langt tidligere end i andre lande og muliggjorde et hurtigere post-pandemisk opsving.

Kinas regering var ikke den eneste, der iværksatte ekstreme foranstaltninger for at beskytte sine borgere mod risiko og eksponering.
Under pandemien anspændte nationale ledere over hele verden deres autoritet og indførte lufttætte regler og begrænsninger, fra den obligatoriske brug af ansigtsmasker til kropstemperaturcheck ved indgangene til fællesrum som togstationer og supermarkeder. Selv efter at pandemien er forsvundet, blev denne mere autoritære kontrol og tilsyn med borgerne og deres aktiviteter fast og endog intensiveret.
For at beskytte sig mod spredningen af ​​stadig flere globale problemer – fra pandemier og tværnational terrorisme til miljøkriser og stigende fattigdom – tog ledere over hele verden et stærkere greb om magten.

Først fik ideen om en mere kontrolleret verden bred accept og godkendelse. Borgere opgav frivilligt noget af deres suverænitet – og deres privatliv – til mere paternalistiske stater i bytte for større sikkerhed og stabilitet. Borgere var mere tolerante og endda ivrige efter top-down-retning og overvågning, og nationale ledere havde mere råderumtil til at pålægge orden på de måder, de fandt passende.

I udviklede lande tog denne øgede tilsyn mange former: biometriske id’er for alle borgere, for eksempel og strammere regulering af nøgleindustrier, hvis stabilitet blev betragtet som vigtig for nationale interesser. I mange udviklede lande håndhævede samarbejdet med en række nye regler og aftaler langsomt, men støt, både orden og, vigtigst, økonomisk vækst.

Men mere autoritært lederskab fungerede mindre godt – og i nogle tilfælde tragisk – i lande, der ledes af uansvarlige eliter, der brugte deres øgede magt til at forfølge deres egne interesser på bekostning af deres borgere.

Overalt hvor nationale interesser kolliderede med individuelle interesser, var der konflikt. Sporadisk pushback blev mere og mere organiseret og koordineret, da upåvirket ungdom og mennesker, der havde set deres status og muligheder glide væk – stort set i udviklingslande – ansporede til civil uro.

Se, hvordan tyskerne massedemonstrerer mod corona-diktaturet: De vil have deres Frihedsrettigheder tilbage. Man frygter tvangscaccination og vaccinationspas. Alt, som planlagt af Rockefeller Foundation. Ligegyldigt, hvad folk gør: Det går som planlagt af illuminaterne: Kaos, så den gamle orden bryder sammen – så de kan bygge den Nye Verdensorden på ruinerne!

Følelsen blev langvarig om, at før eller senere ville noget uundgåeligt forstyrre den pæne orden, som verdens regeringer havde arbejdet så hårdt for at etablere.”

Illuminat/frimurerordenens mål er i bogstaveligste at bygge deres Nye Verdensorden og her og herruinerne af den gamle orden uden mindelser om Jesus Kristus.I 2012 fusionerede Rockefeller og Rothschild til Rothschild-Rockefellersyndikatet.
Det syndikat giver frimurerordrerne fra City of London, the Crown, en stat i staten Storbritannien, the Square Mile, der i sine afgrænses af 13 drager (et andet helligt illuminat/frimurertal) ordrer.

Dragen er i Åbenbaringen symbol på Djævelen. Her fortælles altså, at ophavet til FNs Nye Verdensorden og verdens finans- og frimurerhøjborg, der ejer vore centralbanker og styrer “vore” toppolitikere, er helliget Djævelen, Verdensfyrsten (Johs. 14:30). City of Londons centralbanker trykker vore penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore lydige regeringer mod renter, de selv fastsætter. Regeringerne burde selv trykke pengene omkostningsfrit. Skyldneren er kreditors slave.
Præs. Kenndey og Abraham Lincoln forsøgte at trykke dollars selv- men blev myrdet.

Fingeraftrykket af Lucifers disciple, frimurerne, på coronaplandemien er så tydelig, at det ville føre til domfældelse i enhver retssal.
Men da dommerne ofte også er frimurere ville domfældelse ikke finde sted. Ja ikke engang anklage – for frimureriet rækker langt ind i politiets rækker også.

Se engang Zions Vises Protokoller No 15 stk 4 og 5: “De mest hemmelige politiske planer vil være kendte for os og falde under vores vejledende hænder på selve dagen for deres udførelse. MELLEM MEDLEMMERNE I DISSE LOGER VIL VÆRE NÆSTE ALLE AGENTER I INTERNATIONAL OG NATIONAL POLITI, da deres tjeneste for os dr uerstattelig.
 Stk 5: MEN HVIS DER I DERES MIDTE FOREKOMMER EN SAMMENSVÆRGELSE, VIL OPHAVSMANDEN IKKE VÆRE NOGEN ANDEN END EN AF VORES MEST BETROEDE TJENERE”.

Disse protokoller er aldrig ved nogen ret vist at være forfalskninger, utroligt meget er opfyldt, og den ansete Rabbi Marvin Antelman siger, de er ægte – forfattet af Rockefeller, Rothschild, Warburg m. fl. op til 1. Zionistkongres i 1897 på basis af andre lignende supremacistiske skrifter, f.eks. rabbi Reichhorns 1869 begravelsestale = Frimureriets Nye Verdensordens virkelige diktatoriske væsen.