Enestående Dansk Studie af Maske-Beskyttelse mod Covid19 Slettes af Censuren i Verdens Ideologiske Førende Lægetidsskrifter

Den 22.okt. 2020 bragte Berlingske en artikel, der viser, at den Nye verdensordens censur virkelig er over os:
Sandhed er blevet løgn, løgn er blevet sandhed. Godt er blevet ondt, og ondt er blevet godt.

Professor: “Stort dansk maskestudie afvist af tre top-tidsskrifter”

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er berlingske-22-okt.2020.png

Forskerne bag et stort og enestående dansk studie om effekten af at bære maske (mod covid19) har endog meget store vanskeligheder ved at få deres forskningsresultat offentliggjort. En af de deltagende professorer i studiet medgiver, at det fortsat hemmeligholdte forskningsresultat kan opfattes som »kontroversielt«.

Her bringes på Hjemmesiden “Humans Are Free” uddrag med kommentarer af den kendte investigative journalist Andrew Bostom .

Bl.a. står, at “USAs Sundhedsstyrelse CDC, før den ændrede holdning til universel maskering, tidligere citerede 10 randomiserede kontrollerede forsøg, der viste “ingen signifikant reduktion i influenzasmitte ved brug af ansigtsmasker.”
Nu vil CDC og andre eliteinstitutioner få os til at tro, at coronavirus på en eller anden måde er anderledes.

Den danske undersøgelse omfatter 6.000 butiksansatte. Halvdelen skulle i em periode bære masker – den anden halvdel ikke.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bostom2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er boston3.png

Prof. Thomas Benfields medforfatter, Chr. Torp-Pedersen mere end antydede, at grunden til afvisningen af artiklenformentlig er, hvad vi alle tænker
Læg mærke til spørgsmålet: “Kan man fortolke et kontroversielt resultat derhen, at der ikke er nogen påviselig virkningen af brug af maske i Deres undersøgelse?” og
svaret:”Jeg mener, at det spørgsmål, de stiller, er meget relevant”.

Husk, dette er den eneste undersøgelse af sin art. Hvis den virkelig viste, hvad det medie-politisk-videnskabelige kompleks ønsker, at den skal vise, hvorfor skulle den så ikke offentliggøres hurtigt?

Dette er det mest irriterende spørgsmål i vores tid. Alligevel synes ingen interesseret i at få en debat eller finde ud af sandheden.

Fobi blandt de politiske eliter mod at underkaste maskepålægene den videnskabelige metode er ikke overraskende.

Hvis jeg gav mig af med væddemål, ville jeg sige, at mulighederne sandsynligvis spænder fra slet ingen effekt til … gør spredningen værre!

HELLERE PINE OG PLAGE OS END AT RETTE SIG EFTER VIDENSKAB. TYSKLANDS FØRENDE VIROLOGER STREECK OG BAKHDI HAR ERFARET DET SAMME.

Jeg har også oplevet det samme hos Ugeskrift for Læger, samtlige folketingsmedlemmer, SSIs Kåre Mølbak og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm samt Ekstrabladet, Berlingske, Jyllands-Posten med New York Time´s og CEBM´s forslag om kvantiteret PCR-virusbestemmelse, der ville begrænse isolation af smittede til 10% i stedet for alle “Positiv”-testede. TAVSHED

Anmodning hos SSI og Sundhedsstyrelsen om at få oplysning om specificitet, nøjagtighed,, reproducerbarhed – kriterier som alle laboratorieanalyser skal tilgodeses – BESVARES IKKE.

Men opfinderen af PCR, nobelpristager Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod metoden, betegner den som ubrugelig til virusdiagnostik, unøjagtig, helt uspecifik. Artikel i USAs førende lægetidsskrift JAMA finder ved PCR-svælgskrabs undersøgelse PCR Svælg-skrabs-analyse kun 32% træfsikkerhed – dvs. analysen er ubrugelig.
SÅ EN GRANSKNING AF PCR-METODEN, DER ER DEN ENESTE OFFICIELLE ÅRSAG TIL SAMFUNDSNEDLUKNINGERNE, ER PINENDE NØDVENDIG – MEN HINDRES AF POLITIKERNE!

Samme tavshed møder henvendelser om USAs Sundhedsstyreles, CDC s, erklæring om, at DER IKKE FINDES ISOLERET OG KVANTIFICERET SPECIFIKT COVID19 VIRUS.
SAMT AT PCR KUN ER TESTET OVER FOR ANDRE VIRA – IKKE MOD ET SPECIFIKT COVID19-VIRUS.

FOLKENS, VI ER ALLEREDE LANGT INDE I NWO-FNs GLOBALE SOVJET-UNION AGENDA 21/2030 – Omdannelse af Vor Verden.

Og hvorfor?

Fordi 95% eller så af danskerne siger: Pth! Det er jo konspirationsteori. altsammen!!! Og som Aldous Huxley skrev i “Fagre Nye Verden”: Folk elsker deres Nye Verdensodens-slaveri”. Vi er i den grad dagligt hjernevaskede af NWO-medierne

Ordet “konspirationsteori” blev opfundet af Rothschild-agenten, George Soros´ globalistiske yndlingsfilosof, Karl Popper og afslutter omgående enhver logik. For globalisternes logik ønsker de hemmeligholdt i toppolitisk konsensus.

Den Nye Verdensorden/Agenda 2030/Globale Sovjet-Union Manifesterer Sig Med Kæmpeløgne

Verdens fyrste kommer; og i mig er der intet, som hører ham til. (Johannes 14:30)
I (farisæerne) har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster.
(Johannes 8: 44)

Dette indlæg vil vise og belægge de kæmpeløgne hvormed verden nu regeres på alle niveauer.

Løgnen var altid regenters og regeringers skarpeste våben. Og sandhedens fortalere altid deres værste fjender – tænk på Sokrates, Johannes Døberen, Jesus Kristus, Giordano Bruno og utallige kættere, Martin Niemöller osv.
Men stort set er det lykkedes for diktatorerne at holde befolkningerne nede med vold – og siden også med mediehjernevask, så man endog opnåede Big Brothers mål: At få folk til at elske deres slaveri – tænk på det 3. Rige og Sovjet-Unionen

Med enkle tricks, der dagligt mases ind i hovedet på folk gennem TV-apparatets hjernevask gentager historien sig.

Vi befinder os nu i samme stadium som efter Hitlers magtovertagelse: Alle elsker frelserne, som “hjælper” os mod det, som medierne kalder det onde: sandheden. Og sandhedsfortalerne har ikke en chance for at komme til orde i mediecensurens jerngreb.

De, som igen og igen har haft moralsk kvababbelse over, at tyskerne bare fulgte efter Hitler, gør nu nøjagtigt det samme, selv om de ikke kender føreren: NVOs stifter, farisæer/jesuitersektens økonomiske leder oghans herre: Chabad Lubavitchfarisæer/talmudisternes okkulte dommedagssekt.

HVORDAN SKELNER MAN EN ÆGTE FRA EN FALSK PANDEMI?
(Ärzte für Aufklärung – naturligvis bliver dette flyveblad fra ansvarlige læger over alt i internettet hadefuldt betegnet som sludder og konspirationsteori. Skøn selv, hvem der har ret)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk1-2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk2-2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-fake3-2.png

1. Løgn: “Overfyldte hospitalEr – mange vil dø“:
Vi fik tudet ørerne fulde af samme løgn i 2009 under svineinfluenzaen – den mildeste influenza i mands minde. Nu prøves løgnen med mere energisk frimurer-politik .
Sandheden: Verden over tomme hospitaler.

D.5. oktober 2020 bragte den tyske TV-Station ZDF
Siden Pandemiens begyndelse:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Endv. at dødeligheden MED covid19 er 0.01%. Ekstrabladet fandt, at kun 1% af Italiens “corona-døde” døde af covid19 – resten af deres grundsygdom. Overført betyder det, at Tysklands covid19-dødeloghed reelt er 0.0001%. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

TV Syd 12. okt. 2020

Coronarestriktionerne har medført den laveste dødelighed i Danmark i seks år. Vi er bagud med cirka 10%. Det er 60 dødsfald, vi cirka er bagud. Og det er jo noget, der kan mærkes, siger bedemand Claus Madsen til TV 2.

Ifølge professor Lone Simonsen “er det altså dem, der normalt ville dø af influenza og lignende sygdomme, som vi har reddet”.

Jonas Herby, cheføkonom i Cepos, mener klart, at prisen for myndighedernes restriktioner har været for høj. Ifølge hans beregninger er der under coronapandemien blevet betalt mindst fem gange så meget for et liv, som vi normalt er villige til at gøre.

“Derudover er der de menneskelige konsekvenser.Vi skal passe på med at undervurdere den menneskelige pris. Det kan godt være, de ældre ikke dør i ligeså høj grad, men er det bedre, at de sidder ensomme på et plejehjem og ikke får besøg?”, siger Jonas Herby.

2. Løgn: 2. “covid19-bølge”
Jeg ville nærmest kalde det et lille skvulp – der pga. PCR-metodens mangel på specificitet (se Løgn 3) lige så vel kan skyldes sæson-influenza.
Sundhedsstyrelsen 9. okt. 2020

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cor-nyindlaeggelser.png

3. Løgn: Smitten tiltagermen testen er ubrugelig!
Grundlaget for covid19-pandemien er PCR-testen – uden den havde vi bare en almindelig sæsoninfluenza. Man skræmmer flere og flere mennesker til at lade sig teste. 85% af befolkningen er T-celleimmun over for covid19 – de har haft infektionen før, med tvillingviruset SARS. Hvis disse mennesker får viruset bliver de ikke syge, har en meget kort tid antistof – og betegnes alligevel som “smittede”og farlige for deres omgivelser.

For politikere er det meget vigtigt at opmanipulere smitte-og dødstal: Iflg en af præs. Trumps rådgivere, skriver man på dødsattester automatisk covid19 – selv om den egentlige dødsårsag er terminal kræft, hjertesygdom – sågar trafikdrab. Og man gør det gerne blot på utestet formodning”

Sagen er bare, at der ikke findes en specifik-covid19-test: USAs Sundhedsstyrelse CDC skriver på s. 39 i sin brugsvejledning af 13. juli 2020, at covid19-virus hverken er isoleret eller kvantiteret. Derfor er testen kalibreret over for andre coronvira (s.43) – og man formoder, at fundene gælder for det ikke-isolerede og ikke-kvantiterede covid19 virus, der er en helt ubestemt størrelse!

Opfinderen af PCR-metoden har kaldt metoden helt ubrugelig til diagnostik: Den er alt for uspecifik, unøjagtig og kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst.

En JAMA-artikel har undersøgt validiteten hos svælgskrabspatienter: Kun 32% træfsikkerhed.

Jeg har skrevet til samtlige folketingsmedlemmer, SSIs og Sundhedstyrelsens direktører. til Ugeskrift for Læger og vore største aviser: Tavshed, ubegrundede afslag.

4. LØGN: NEDLUKNING AF SAMFUND NØDVENDIG

Vi har WHOs ord for, at SYMPTOMLØSE MEGET SJÆLDENT SMITTER. Ikke desto mindre isoleres sådanne personer i 14 dage, når de er testet eller har været i nærheden af en smittet!
Hvorfor det nu er mere nødvendigt at lukke samfundene ned end under alle foregående og mere dødelige sæsoninfluenzaer har vi ikke fået nogen forklaring på.

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT LUKKE SAMFUNDENE NED!
THE NEW YORK TIMES OG CEBM HAR VIST, AT MAN VED AT KVANTITERE DE GANSKE VIST UBRUGELIGE PCR-VÆRDIER KUN BEHØVER AT ISOLERE 10% AF SMITTEBÆRERE + DE SYGE!
Jeg har henvendt mig desang. til hvert folketingsmedlem, SSIs og Sundhedsstyrelsens direktører samt landets store aviser og Ugeskrift for Læger: Kun tavshed!

5. Løgn: Vaccination mod covid19 nødvendig
Vaccination mod covid19 er umulig – fordi antistofproduktionen så hurtigt ophører: Den spanske regering undersøgte 61075 personer, som havde haft klinisk covid19. Kun 5% havde antistof mod covid19! – og CNBC beretter det samme.
Hvordan kan nogen tro, at man med en ringe mængde svækket virus kan opnå det, som selve sygdommen med massive mængder virus ikke kunne opnå?
Præs. Tumps rådgiver og vaccineadvokat, Anthony Fauci siger da også, at han vil være glad, hvis vaccinen virker på blot 50-60% ! Og så er man jo lige vidt.Men dertil kommer, at man ikke kan fremstille vaccine med et svækket virus (Jvf. pkt. 4): Det er jo slet ikke isoleret eller kvantiteret iflg USAs CDC- derfor kan man heller ikke fremstille vaccinedoser med det svækkede antigen.
I stedet bruger Johnson & Johnson adenovirus til at overføre et manipuleret RNA gen – der jo altså bare ikke kan være fra det ikke isolerede covid19-gen!

Moderna laver en vaccine med irreversibel genændring af den vaccineredes RNA/DNA gener, så de selv kan producere antistof – men mod hvad? HVADSOMHELST, bankeliten vil modificere hos os!

De 85% af befolkningen med T-celle immunitet mod covid19 behøver slet ikke vaccination – men skal med Djævelens overtalelsesevner i første omgang – og al hans magt i 2. omgang vaccineres.
ALTSÅ HAR VACCINATIONERNE EN SKJULT DAGSORDEN: COVID19 ER ET PSYKO-VÅBEN

Jeg har beskrevet Microsofts, Bill Gates´, vaccinefremstil-lerorganisationen GAVI´s, Rockefeller Foundations ID2020 organisation til vaccinering af alle klodens mennesker med samtidig IT-registrering

Her er Nick Rockefellers forklaring på, hvorfor der “ikke bliver normalitet, før alle 7 millioner på kloden er blevet vaccineret” iflg. Merkel og vaccineforbryderen og vaccinekongen Bill Gates.
Bankeliten vil styre os centralt fra v.hj. a. en chip.
Desuden bliver chipen erstatning for sygesikringskort, kreditkort m.m. Så hvis vi pådrager os Big Brothers vrede, kan han lukke vor kryptovaluta-konto- og vi har ingenting
.

Gates lover med et ondt grin, at vi nok skal komme til at mærke plandemiens fase 2.
For han har en plan, som han nok skal lade være at fortælle os: Gates´ og Mircosoftes patentansøgning 2020 060606 om et system til registrering , belønning eller afstraffelse af vor sym- og antipatier

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png


EU er enig: I år 2022 skal vi alle udstyres med et EU-vaccinationspas – uden hvilket vi ikke kan rejse – vel ikke engang gå til supermarkedet.

Det centrale og grunden til “Verdenssamfundets”/FNs/ EUs/Bill Gates´ og hans mestres forhippethed efter at få os vaccineret fremgår af US-Regeringens RAPID: 2 doser vaccine til hver amerikaner: på den ene står Drug name (Modernas gen-modificerende vaccine)– på den anden står RFID/NFC – der som bekendt betyder mikrochip, hvad RAPID-direktøren også bekræfter i flg. video

6. LØGN: 1 MOLEKYLE CO2 KAN OPVARME 85.800 LUFTMOLEKYLER. DERFOR CO2-RELIGIONEN

Senator Robert´s tal kan let efterregnes: 0,04% CO2 i atmosfæren. Kun 2% deraf stammer fra menneskelige aktiviteter. Jeg har skrevet meget om “Opvarmnings”-svindelen og her, bl.a.
Nu hvor Climategate-svindel I og II er sunket ned i mediernes fortielser, kan det være på sin plads at minde om et udsagn i Times of India i 2010 fra den tids Formand for FNs IPCC, Rajendra Pachauri: “Klimaforskning” er blot politisk bestillingsarbejde til verdens politikere, som betaler “forskernes” lønninger. Man retter sig efter deres ønsker!

7. LØGN: ISLAM KAN INTEGRERES
Enhver ikke ideologisk hildet person kan se, at det ikke passer.
Og det har sin grund: Koranen befaler muslimer at udvandre til lande, hvor de ikke har været før, for de skal overtage de vantros lande og huse (sura 33:27). De må ikke gøre sig til venner med de vantro – men tværtimod hensætte dem i skræk og rædsel (3:151, 8:60), snyde og bryde aftaler samt lægge sig på lur efter dem og slå dem ihjel, hvor de træffes (sure 9:1-5).

8. LØGN: DET ER ALTSAMMEN TIL MENNESKEHEDENS BEDSTE
Man siger, man gør disse ting for vores bedste – skønt man skaber fattigdom, arbejdsløshed, isolation, svigt af alvorligt syge ved delvise hospitalsnedlukninger, håbløshed.
Disse tiltag samt de kommende vacciner vil slå langt flere mennesker ihjel end den beskedne sæsoninfluenza, som de kalder covid19.
Deres pandemi-generalprøve EVENT 201 på Johns Hopkins Hospital i New York i oktober 2019 -betalt af Bill Gates – har sandelig være et organistorisk mesterstykke.

“Velgørenheden” hedder Agenda 21 – nu kaldet Agenda 2030 – Transforming Our World (Omdannelse af Vor Verden) – den globale Sovjet-Union.

Vor Fremtid: NWO-FNs Agenda 21/2030 Kommunisme i Rugehønsebure til Folket og Superkapitalisme til Eliten: “Korporativ Socialisme”

FN har erklæret at repræsentere den Nye Verdensorden, og dets program er global Sovjetunion (“Omdannelse af vor verden”), dvs: FNs Agenda 2030.

Det er en ældgammel jødisk plan (Salmer 2:9), der tog fart med farisæerne og jesuiterne Adam Weishaupt of Mayer Amschel Mayers illuminatbevægelse, som har hjemsøgt verden siden 1. maj 1776. I dag gør bevægelsen, der siden 1781 har haft kommandoen over verdens frimurerloger, verden til en koncentrationslejr gennem covid19-influenzaepidemien ved hjælp af en PCR-metode, der aldrig er afprøvet på det aldrig isolerede covid19 virus, hvis eksistens overhovedet SSI i august ikke havde dokumentation for’

Russia Today 12.okt. 2020 har en bemærkelsesværdigt træffende artikel om korporativ socialisme”:

Vi kan se den korporative socialistiske plan i aktion med Covid-19-lockdowns og Black Lives Matter / Antifa-optøjer (i USA). De drakoniske lockdown-foranstaltninger, der anvendes af demokratiske guvernører (i USA) og borgmestre, samt ødelæggelsen begået af oprørerne udfører det arbejde, som korporative socialister ville have gjort.

Korporativ socialisme er ikke kun offentlige redningsaktioner for virksomheder. Det er et todelt system af ‘faktisk eksisterende socialisme’ på jorden, parallelt med et sæt virksomhedsmonopoler på toppen. ‘Faktisk eksisterende socialisme’ er et nedsættende udtryk, der hovedsagelig bruges af afvigere i socialistiske lande for at henvise til, hvordan livet virkelig var/er under socialismen, snarere end i Marx´ og hans efterligneres forræderiske bøger:
Rigdom for de få, ‘økonomisk ligestilling’ under reducerede betingelser for de mange – korporativ socialisme er en form for neofeudalisme.

FNs NWO-lykkeprogram er intet mindre end én-verdensregeringens Agenda 2030

FN har udnævnt 20. marts til Lykkens Internationale Dag;

Læg mærke til at FNs lykkeforestilling knytter sig Djævelens verden – alle udstyrede med Djævelens horn: “Har du lyst, har du lov” – hed det efter sex-revolutionen i 1968.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er satan-sin.png

Men pludselig kommer den puritanske sexisme som vejen til kvinders magt og straffer fortidens mandlige synder, som sexet klædte politiske ambitiøse damer helt oplagt har lagt op til til! Og vupti forsvinder den beskæmmede mand ud af teatret og den “uskyldige” kvinde overtager tronen!

I “Wall Street og FDR” beskrev historikeren Anthony C. Sutton korporativ socialisme, som den blev udviklet i det 19. århundrede, og skelner den fra statssocialisme, som følger:
”Røverbaronskemaet er også under forskellige mærker den socialistiske plan. Forskellen mellem et selskabsstatsmonopol og et socialistisk statsmonopol er i det væsentlige kun identiteten af ​​den gruppe, der kontrollerer magtstrukturen. Essensen af ​​socialisme er statens monopolkontrol ved hjælp af lejede planlæggere og akademiske svampe.
På den anden side havde Rockefeller, Morgan og deres virksomhedsvenner til formål at erhverve og kontrollere deres monopol og maksimere dets overskud gennem indflydelse i det statslige politiske apparat; dette, selvom det stadig har brug for hyrede planlæggere og akademiske svampe, er det en diskret og langt mere subtil proces end direkte statsligt ejerskab under socialisme … Vi kalder dette fænomen med juridisk monopol korporativ socialisme – markedskontrol erhvervet ved hjælp af politisk indflydelse.

Som Foundation for Economic Education (FEE) påpeger, har lockdowns og optøjer forenet sig for at give et-to-(bokse-)slag, der slår millioner af små virksomheder ud – “rygraden i den amerikanske økonomi” – overalt i Amerika. FEE rapporterede, at “… 7,5 millioner små virksomheder i Amerika risikerer at lukke ned for godt. En nyere undersøgelse viste, at selv med føderale lån siger næsten halvdelen af ​​alle ejere af små virksomheder, at de bliver nødt til at dreje nøglen om. Afgangen har allerede været alvorlig. Alene i New York har krisen tvunget til den permanente lukning af mere end 100.000 små virksomheder. ”

Desuden er minoritetsejede virksomheder de mest udsatte. Selv New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er enig: “De er 90 % af New Yorks virksomheder, og de står over for de hårdeste udfordringer.”
I mellemtiden, som FEE også bemærker, er der ingen beviser for, at lockdowns har gjort noget for at bremse spredningen af ​​virussen – (WHO er helt enig!).

Ligeledes er der ingen beviser for, at Black Lives Matter har gjort noget for at hjælpe sorte liv. Hvis noget, har Black Lives Matter og Antifa’s oprørske og morderiske kampagne bevist, at sorte liv ikke betyder noget for Black Lives Matter- bevægelsen).

Mens små virksomheder er blevet knust af kombinationen af ​​drakoniske lockdowns og oprørernes galskab, trives korporative giganter som Amazon som aldrig før.
De to udviklinger bringer os ‘bare tilfældigvis’ tættere på korporativ socialisme.

❌Barbara McKenzie on Twitter: "When people say "down with capitalism", they  really mean "down with small business" What did John D Rockefeller say?  https://t.co/vYhlKxftCL… https://t.co/ZBlVZTOEQW"

Korporatismen tragter efter en-verdenregering med få monopol-regler, der knuser små forretninger og virksomheder. For som John D. Rockefeller sagde: “Konkurrence er en synd!”

Som BBC News bemærkede, steg Amazons salg med 40% i de tre måneder, der sluttede i juni. Som rapporteret af TechCrunch oplevede Facebook og dets WhatsApp- og Instagram-platforme en bruger-stigning på 15 procent, hvilket bragte indtægterne op på et samlet beløb på $ 17,74 mia. i første kvartal.
De samme virksomheder er også vigtige støtter for Black Lives Matter og tilknyttede (revolutionære) grupper.

Korporationerne støtter international indvandring for at få billig arbejdskraft og nedbryde nationalstaten. Korporationerne arbejder på en énverdensstat til at sikre deres interesser.

Korporativ socialisme og tidens vensebevægelser har samme mål
Venstrefløjen tilskynder til ubegrænset indvandring. Den tilskynder til kønspluralisme og transgenderisme og opfordrer åbent til opløsningen af familien. Den søger at ødelægge historisk hukommelse, nedarvet kultur, kristendom og nationalstaten. Den sigter mod et monopol for en én-verdens-regering. Og den foragter små virksomheder og fri virksomhed.
Venstrepolitikken stemmer således perfekt overens med de monopolistiske selskabers globalistiske interesser. Og erhvervssocialister drager fordel af deres ‘aktivisme’.

Kommentar
Fælles har de Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6 illuminatpunkter:– se lluminati grows
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Afskaffelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af samfundsundervisning af børn.
6) Afskaffelse af al religion.

I denne Nye Verdensorden vil folk bo i “smarte” kommunistiske byer, hvor lighed i alle henseender er første bud og kontrol og ensretning er dagens ret. Adgang forbudt til naturen (vildnis).

Og naturligvis er byerne maximalt CO2-fjendtlige – mens man må antage tiltagende muighed for at sætte epidemier i gang i disse tæt beboede byer – for så at bure dem inde i deres fælles lejligheder.

Dette paradis i rugehønsebure på jorden er så træffende og kærlighedsfuldt beskrevet af folketingsmedlem Ida Auken

Kina er i gang med at flytte 250 millioner uvillige bønder til “smarte” megabyer med 42 millioner indbyggere. EU har rost foretagendet.

Min Mail til Hvert Folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen: Covid19-Bestemmelsen ikke Foretaget på Covid19-Virus, Som ikke Er Isoleret

Kære Folketingsmedlem

Jeg beder Folketinget om hjælp til afklaring af følgende spørgsmål samt til dokumentation for svælgskrabs-PCR-covid19-testens specificitet, træfsikkerhed og reproducerbarhed. For SSI og Sundhedsstyrelsen svarer ikke på sådanne spørgsmål.

  1. Kendes det specifikke, kvantificerede covid19-virus-isolat? USAs Sundhedsstyrelse, CDC, ved det ikke – nedenfor.
  2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).
  3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).

3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

Iflg. brugervejledning af 13. juli 2020 fra USAs regerings Sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), siderne 39,40,43 findes der ikke kvantiteret Covid19 Virus-isolat (3).

På side 39 anføres på engelsk: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2 of known titer (RNA copies/μL)” – oversat til dansk:

“Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Når man ser på side 43-tabellen angives der et utal at vira, som man har prøvet PCR testen på. Men ingen af dem er angivet som covid19-virus.

Som jeg forstår sammenhængen mellem siderne 39 og 43 betyder dette, at det FORMODES, at covid19-virus vil bestemmes lige så spefikt i PCR-test som de andre prøvede vira.

Og det må undre, at det trods angiveligt millioner af smittede endnu ikke er lykkedes atpræstere kvantiteret covid19-virus-isolat til bestemmelse, når nu hele verden lukkes ned – trods massive muligheder for at isolere viruset.

Iflg Ekstrabladet foreligger der aktindsigt, hvor SSI ikke kendte til dokumentation for coronavirus´eksistens – men så pludselig alligevel kendte dokumentationen – uden at vise offentligheden den (4).

Hvordan kunne SSI med alle dens drastiske tiltag mod covid19 overhovedet være i tvivl om grundlaget?

SSI skylder offentligheden overbevisende svar på disse vitale spørgsmål. For følgerne af PCR-pandemien er ved at ødelægge samfund og mennesker.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

pens, overlæge

(1) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

(3) https://www.fda.gov/media/134922/download

(4) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-svarer-moelbak-skeptisk-danser/8309901

Covid19-testen, CPR, Er Ubrugelig: US CDC: Ingen Kvantiteret Covid19-Virus Foreligger. PCR-Test ikke Lavet på Covid19-Virus – kun Formodet! Hvor Er Covid19-Virus?

Jeg har adskillige gange bedt om en redegørelse for PCR-svælgskrabeteknikkens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed hos SSI og Sundhedsstyrelsen. For opfinderen af PCR-metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod PCR-metoden – og en JAMA-artikel finder kun 32% træfsikkerhed i svælgskrabundersøgelse hos covid19-syge.

Nu fik jeg langt om længe “svar”: SSI-direktøren svarede slet ikke på metode-kritikken, men på de mikroskopiske smitte- og dødstal i Tyskland under pandemien.

Sundhedsstyrelsens direktør henviste til SSI – det var ikke hans bord!

Altså er vi i den situation, at Sundhedsstyrelsen, der sammen med den tavse SSI-direktør, regelmæssigt strammer grebet om os, ikke kan stå inde for grundlaget for de nedlukninger, ødelæggelse af samfunds- pog privatøkonomi, masse-isolationer m.v. som han forsvarer – og SSI-direktøren, der dekreterer dem, vil ikke redegøre, fordi han ikke kan.

Tilbage står vi med tiltagende smerter – indtil vi lader os vaccinere med giftigt squalen eller RNA/DNA-modificerende vaccine, der er uigenkaldelig, og ændringerne gives videre til kommende generationer.
Med kendskab til vaccineforbryderen Bill Gates´m meriter er det nærliggende at antage, at eliten vil pille ved andre gener også.

Målet er digital-registrering af jordens befolkning

– med en mikrochip – som direktøren for USA-regeringens vaccinationskoordinator, RAPID, tydeligt viser og siger

Der er bestilt 2 sprøjter til hver amerikaner: På den ene står der RFID/NFC – hvilket som bekendt og meddelt af RAPID-direktøren betyder MIKROCHIP.

PÅ den anden står “DRUG NAME”, dvs. vaccinens navn.

US CDC (Center for Disease Control and Prevention skriver i sin PCR-analyseinstruks, s. 39, i forbindelse med fastlæggelse af PCR-følsomhed (den mindste registrerbare virus RNA-koncentration):

Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Og på engelsk

“Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL)”.

DVS. MAN HAR SLET IKKE UNDERSØGT COVID19-VIRUS -RNA GEN- MEN ET ANDET GEN, FORDI COVID19 IKKE ER ISOLERET!

På s. 42 og 43 undersøges specificiteten af RNA ekstrakter fra adskillige bakterier og vira i reagensglas: Ingen falske positiver.
Høj specificitet. Næsten for godt til at være sandt!

MAN BRUGER DE FACTO PCR-TESTEN UDEN AT HAVE UNDERSØGT PCR-TESTEN PÅ COVID19-Virus: MAN FORMODER BARE.

I hvert fald taler JAMA-artiklen sit tydelige sprog om de kliniske forhold: Metoden har tilfredsstillende 95% træfsikkerhed ved lungeskylning – men kun 32% ved svælgskrab – dvs. DEN ANVENDTE METODE ER UBRUGELIG.

DERMED ER GRUNDLAGET FOR COVID19-PANDEMIEN FALDET VÆK.

DER ER IKKE TALE OM EN MEDICINSK- UDELUKKENDE OM EN POLITISK PCR-PANDEMI – OG ALLE MYNDIGHEDER OG MEDIER BARE TIER!

Det ser ud til, at PCR-pandemien misbruges som det første trin ind i FNs program Agenda 2030 – den globale Sovjtunion/Den Nye Verdensorden.

ZDF-TV: Siden Marts kun 0.36% af tyskerne Covid19-smittet. Kun 0,01% Døde MED Covid19

Prof. Christine Stabell Benn, Odense Universitet: Kavantiter virusmængde og smitsomhed i PCR-svælgskrabsmetoden og undgå unødig isolation og lockdown (Berlingske 4. oktober 2020).

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrk

Prof. Christine Stabell Benn, Odense Universitet: Virusmenge und Anstecklichkeit in PCR-Rachen – Abschabngsmethode quantitieren und unnötige Isolation und Lockdown vermeiden (Berlingske 4. oktober 2020).

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

> Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrkBearbeite

Nobelpris-Opfinder af Anvendt Coronatest: Den Kan ikke Påvise Sygdom – men Hvadsomhelst hos Hvemsomhelst – Er Uspecifik og Meget Unøjagtig

I epidemi-historien har ikke-symptomatiske personer aldrig været fremmere af epidemier (Anthony Fauci, Präs. Trumps virusrådgiver – se fra videoens 14:58-15:12 min. markering)

PCR-testen, der anvendes til diagnosticering af covid19 er iflg. metodens opfinder, kemi-nobelpristager Kury Mullis, uegnet til at diagnosticere sygdom, er helt uspecigfik og meget unøjagtig.
Metoden kan iflg. Mullis bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Iflg artikel i USAs førende lægeblad, Journal of the American Medical Association, er metodens træfsikkerhed 32% – hvilket vil sige, at metoden er ubrugelig.

Ville De købe et GPS-system, der kun hver 3. gang ledte frem til målet?

Statens Seruminstitut har oven i købet måttet indrømme ikke at have dokumenteret bevis for eksistensen af specifikt covid19-virus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Det er på dette grundlag, at verdens regeringer nu kører deres lande i økonomisk og social ruin   – for at skræmme golk til at lade sig digital-registrere i forbindelse med vaccination mod covid19  – dvs med chipning:

Covid19 er NWOs nøgle til afskaffelse af demokratiet

Har meddelt Folketing, Statens Seruminstitut og sundhedsstyrelsen dette og tilrådet Folketinget at afkræve Seriminstituttet og Sundhedsstyrelsen redegørelse for PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed.

Men det hjælper nok ikke meget, da jeg altid står alene og ingen gider/tør støtte mine henvendelser. Danskerne har gennem daglig mediehjernevask accepteret den ny orwellske normalitet.

Og regeringer samt medier lader alligevel hånt om nedicinsk ekspertise

Covid19 er NWO-Nøglen til Demokratiets Undergang

Dr. Heiko Schöning – medstifter af Læger til udenomsparlamentarisk undersøgelse af covid19, sagde ved en demonstration i London, at der ikke er en dødelig virus, ikke nogen medicinsk pandemi.
Han blev straks dramatisk arresteret: COVID19 ER DESTRUKTIV STORPOLITIK

Her er en mail, som jeg sendte til et folketingsmedlem, der kaldte mig konspirationsteoretiker, fordi jeg skrev, at covid19 er en politisk – ikke en medicinsk pandemi.

Naturligvis har medierne ikke villet bringe mit indlæg om en mulig ny covid19 strategi, som foreslået af selveste New York Times og BEMC med kun 10% isolation af covid19-positive personer.

Konspirationsteori? Ja det er jo det gængse udtryk, når man står uforstående over for noget, der rokker ved ens vanlige verdensbillede.
Naturligvis er der døde patienter i denne corona-influenza – 645 MED covid19. Iflg Ekstrabladets undersøgelse i Italien var 99% så syge, at de ville være døde meget snart af deres grundsygdom.

I 2018 døde der 1644 her i landet af eller med influenza – men det omtaltes ikke i medierne – og da slet ikke som pandemi.

Men se engang: Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et
kæmpesvindelnummer begået af medierne.


Desværre drejer dette sig ikke om konspirationsteori men om bevislig politik hen imod verdensregering i “Ny verdensorden” – som Sarkozy, Barroso, Berlusconi, Gordon Brown kaldte det I 2008


Målet hedder FNs Agenda 21 – nu Agenda 2030 som alle lande åbenbart har tilsluttet sig.
Se FNs: “Transformig our World” – ja til en global Sovjet-Union.

Når du har læst nedenstående vil du forstå grunden til min bekymring:
Covid19 er nøglen til demokratiets undergang

Desværre er covid19 ingen medicinsk – men en rent politisk pandemi. Statsministeren sagde i marts, at hendes nedlukning var politik.

Ledende virologer verden over er uenige i den politiske strategi.

Jeg har skrevet enslydende mails til ministeren og alle andre folketingsmedlemmer samt til Kåre Mølbak og Søren Brostrøm.
Men sagen er, at der er gået ideologi i sagen:

Det er klart, at specielt Kåre Mølbak, der selverklæret mod
Sundhedsstyrelsens råd fik skolerne lukket, har et vaccinationsforehavende om at trække den 2. bølge i langdrag, indtil der kommer en farlig og forhastet vaccine på markedet.

Han er helt på linie med Microsofts Bill Gates. Jeg ved det fra diskussion i Ugeskrift for Læger under svineinfluenzaen, den mildeste influenza i mands minde.
Jeg advarede indtrængende mod vaccination. Mølbak blev ved med at komme med mangelfulde argumenter for metodens sikkerhed.

Det drejede sig om indholdet i Pandemrix vaccinen af 1 million
gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldater syge med Golfkrigssyndromet i 1. Golfkrig.
Efter Kongreshøring forbød en USA ret brugen af squalen i USA i et
åremål.

Mølbak vidste det men ville absolut vaccinere. Følgerne var katastrofale: narkolepsi hos børn og unge – nu eksponentielt stigende autoimmunsygdomme.
Efter miltbrandvaccinen fik 714 israelske soldater tilkendt skadeserstatning for autoimmunsygdomme .

Efterfølgende holdt Mølbak en komgres, der hed “Vaccinerer vi for lidt?”
Jeg meldte mig til under den betingelse, at jeg fik 5 minutter til at fortælle om squalen.
Det blev mig nægtet.

Bill Gates finansierer de globale vaccine-kampagner i alliance med med Rockefeller Foundation og GAVI – vaccinefremstillernes organisation – i ID2020 en organisation, som har til formål gennem
vaccinationer at registrere verdens befolkning – hvilket iflg. organisationens beskrivelse kun kan foregå via chipning.

Foreløbig har ID2020 en aftale med Bangladesh om at bruge landets ungdom som prøveklude .

Danmark finansierede ID2020s Generalforsamling 2018 i New York.
Og Danmark spiller en hovedrolle I ID2020: se ambassadørens tale.Danmark er sponsor af GAVI.

Det følgende lyder som konspirationsteori – men stammer fra aktørernes egne hjemmesider!
Vedr. chipning: USAs regering har sammen med Apiject dannet en organisation RAPID, der skal stå for covid19-vaccineringen af USAs befolkning.

I denne video fortæller RAPIDs direktør, at USAs regering hos Apiject har bestilt 2 doser covid19 i fyldte sprøjter til hver amerikaner: På den ene sprøjte står: “Vaccinens navn (Drug name)”. På den anden
står “RFID/NFC”.
Det sidste betyder iflg. RAPID-direktøren: Mikrochip – hvilket i forvejen er velkendt.


Præs. Trump har i TV-avisen rost dette Apiject-projekt.

Nick Rockefeller har i samtale med filmmanden Aaron Russo sagt, at det er bankelitens plan at få en chip i hver person på kloden – helst i hjernen, så at man kan kontrollere os centralt som chips i deres centrale computer.

Derfor siger både Bill Gates

og Merkel, at der ikke bliver normalitet i verden, før alle 7 milliarder mennesker er vaccinerede.

Se engang Microsofts patentansøgning 2020 060606 d.v.s. det røde dyrs tal 666 i Åbenbaringen (10): Et system til aflæsning af vore sympatier og antipatier, som man så kan belønne med krypto-penge – eller straffe.

Derfor har Gates også lige opsendt 500 specialsatelliter til registrering og videresendelse af vore anti-eller sympatier.

Mulig Ny Covid19-Strategi: Min Mail til Hvert Folketingdsmedlem

Jeg har sendt nedenstående til hvert enkelt folketingsmedlem:

Kære Folketingsmedlem

Jeg synes, at befolkningen fortjener, at følgende nye strategi bliver efterprøvet og diskuteret offentligt.

Det beder jeg derfor om din hjælp til.

Mulighed for ny og rationel strategi mod covid-19
I “Die Welt” har Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn, slået fast, at små virus RNA-rester i PCR-afskrab ikke er farlige. Og han kræver en strategiændring i covid19-politikken, hvor man ikke udelukkende retter sig efter efter smittetal (1).“Jo flere mennesker, der bliver smittet og ikke udvikler symptomer, jo mere er de immune – i det mindste i en kort periode. De kan ikke længere bidrage til pandemien.”

F.ø. har iflg. prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, en anden førende tysk virolog, 85% af os T-celle immunitet mod covid19 – og de personer smittes ikke (2).

Iflg meddelelse fra WHO smitter ikke symptomatiske covid19-bærere meget sjældent (3)

En langt mere rationel strategi er mulig.

The New York Times er netop gået nærmere ind på sagen og kommer til det resultat, at kun 10% af covid19 smittebærere behøver isolation, mens 90% ikke gør det (4).

Den strategi ville være logisk og burde efterprøves.

Og hvordan afgøres det? (5)

Ved den såkaldte PCR-skrabetest sendes afskrabet til en kompliceret analyse gennem nogle maskiner Derved undersøges uspecifikt rester (RNA-gen) af coronavira – både dem, som stammer fra covid19, altså den gængse epidemi, fra forkølelses- og influenza-coronavirus, fremgår det af internet oplysninger.

Under processen hæftes en fluorescerende markør til RNA-genet.

Man må så formere (amplificere) RNA-generne for at kunne se fluorescensen.Hvis man skal formere RNA-generne få gange, før man kan se fluorescens, betyder det, at der er meget virus-RNA i prøven; Hvis RNA-generne skal formeres i mange omgange, betyder det, at der kun er lidt virus i prøven. Og det er mængden af virus, der betinger smitbarheden.

Denne smitsomhedskvantitering betyder, at kun en del af undersøgte personer behøver at isoleres.

Hovedparten behøver det ikke. F.ø. er der hos covid19-syge ingen virus at finde i PCR-skrab 7 dage efter testtagning(5).

Således er den rationelle fremgangsmåde mod covid19 ikke er at lukke samfundet ned over en bank med arbejdsløshed, fattigdom, social isolation til følge – men kun at sende ca 10% af de “nysmittede” samt personer med symptomer på sygdommen i karantæne.

F.ø. ville en undersøgelse af den anvendte uspecifikke metode til diagnosticering af covid19 være på sin plads: Iflg. Artikel i selveste amerikanske JAMA er svælgskrabemetoden kun positiv hos 32 % af klinisk “covid19-forkølelses-influenzasyge”! – Men total-coronavirus-specificiteten (incl. forkølelser og coronainfluenza) synes at være i orden, da der ved lungeskylning fandtes 95% positivitet (6)

Så antallet af “covid19-forkølelses-influenza-bærere“ i befolkningen kan være 3 gange højere end angivet og smitsomheden tilsvarende lavere.

Der foreligger i.ø. næsten ingen seriøse undersøgelser over metodens specificitet, reproducerbarhed og nøjagtighed.Så hvor stor hyppigheden af covid-19-bærere og inficerede er, er uvist.

I stedet for idelige opgørelser over forekomsten af serologisk “nysmittede”, ikke-smittefarlige personer og efterfølgende panik på SSI, i befolkningen og blandt politikere burde man fortælle os antallet af covid19-syge og døde AF (ikke med) covid19.

Kun det har relevans.

Det lader for en udenforstående til, at den drastiske nuværende strategi hviler på et meget usikkert, ja ideologisk grundlag.

Referencer

(1) Die Welt 13 Sept. 2020 https://www.welt.de/gesundheit/article215584276/Hendrik-Streeck-Bei -der-Bewertung-nicht-auf-Infektionszahlen-beschraenken.html

(2) Prof, Sucharit Bakhdi, Mainz, https://youtu.be/-eR1j9vqKi8

3) Time 9. juni 2020 https://time.com/5850256/who-asymptomatic-spread/ (video)

(4) The New York 29 Aug. 2020 https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html (5) The CEBM https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

(6) JAMA 12. maj 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

Anders Bruun Laursen

pens. overlæge

Attachments area Preview YouTube video COVID-19: Immunität und Impfung I immunity and vaccination (Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi)