Corona-Hysteri

Corona-virushysteriet har nået hidtil usete højder. Samfundet er sat i stå på ubestemt tid for en mild influenza-virus, der uhæmmet næppe ville nå op på 2018-influenzaepidemiens smitte- og dødstal (1644). Formålet er: 1) Sammenbrud af Vestens samfundsøkonomier mhp. indførelse af den Nye Verdensordens én-verdensregering og planøkonomi – og på sigt dens en-verdensvaluta Her er hysteriet ramt på en prik af rense.com
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hysteria7.png
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hysteria3-1.png
Fra Henry  Henry aHenry Makow:
Her følger et digt om Den Nye Verdensordens hemmelige – og dog for alle synlige politik -skrevet af den amerianske foratter og kunstner, Mike Stone Det var natten før krigstilstand blev erklæret. Et digt af Mike Stone om illuminaterne Lad os tage en gammel virus, f.eks. for forkølelse, Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed. Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil, Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne. Lad os tage et gammel virus, f.eks. for forkølelse, Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed. Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil, Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne. Kan du se genialiteten i vores kloge numre? Folk slås lige nu om værdiløst toiletpapir. De er bange for en hoste, de er bange for et nys, De skubber og puffer og siger ikke undskyld. Det er total panik, og vi startede det hele. Åh, hvor vi elsker at se dumme fok bruse frem. Forfalskning virkede ikke, ingen sluger den pille, Så vi går ned i økonomien og bryder folks vilje. Og mens vi er ved det, vil en lille krigsretstilstand ikke skade, Når alt kommer til alt er det amerikanske folk kun skidt. Vi tager deres penge, deres huse og deres biler, Vi efterlader dem lige nok kontanter til at blive berusede i en bar. Vi bruger vores seneste svindel som en undskyldning for at forbyde kontanter, Vi gør deres valuta værdiløs, intet andet end skrald. Folket vil finde sig deri, det gør de altid, For dumt til at sætte spørgsmålstegn ved hvad som helst vi udspyr. I siger, det virker ikke, men tænk om igen. Vi ved, hvordan man stjæler, vi ved, hvordan man rapser. Tvivl ikke på os mere, sig ikke, det er for sent, Vi har en lang historie med at vække had. Vi sættert mænd op mod mod kvinder, sort mod hvid, Der er intet, vi kan lide mere end at se folk slås. Vi kontrollerer alle medier, og Hollywood også, Folket vil tro, hvad vi fortæller dem. Se l på den panik, der nu finder sted, Når vi er færdige, er der intet sikkert sted. Vi gnider hænderne sammen og smiler med glæde. Verden er vores, og det er sådan, den vil den altid være. * Nye indlæg vil blive vist herst nederst – ses permanNye indlæg ses nedenfor – ældre indæg ses  under Aktuelle Tegn“. Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri. Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25). Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle. Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram. Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud). Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå. Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn. Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende. Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?« 20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”. Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32) 15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld. 29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser. * Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte? Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag? Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selvfor det er meningen med livet. Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.
Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade. Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.
Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene. Pias foto 1898
Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den. Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid? Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste. Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27). Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe? Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse: 1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang. 2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39). 3) En verdenskrig følger (Jeremias 25). Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med. Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen. Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her. Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33). Jagten på din sjæl Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London. Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union. Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”. Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for. Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?” Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her. Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe. Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål. Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“. EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre! Jagten på din fysiske eksistens De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).
Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner: Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?
Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder. Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten? Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.
Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.
Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.