Påske: Uigendriveligt Bevis på Jesu Kristi Opstandelse

Posted on March 26, 2016 by Anders

*

”Der var ganske enkelt sagt bare for mange vidner (til Jesu opstandelse). Apostlen Johannes havde sine egne disciple, fremtrædende blandt dem Ignatius (35-117 e.Kr., biskop af Antiochia) og Polycarp (69-155 e.Kr.). Begge skrev breve om Johannes´ erindringer om Jesu opstandelse med et fysisk legeme og hans optræden for mange.
Den mest logiske konklusion er, at Jesus faktisk pstod fra de død. Det er helt klart en historisk begivenhed med overvældende bevis ”.

(Prof. Steve Byas. New American 25 March 2016).

Jøden og STURP fotografen Barry Schwarz siger, at Torinolagenet er netop det, som det udgiver sig for – hvor ufatteligt det er: Kristi Ligklæde

Her altså til en begyndelse Torino-ligklædemanden i fantastisk holografisk, 3-dimensional fremtræden: Den døde Jesus Kristus i opstandelsesøjebklikket (Dr. Petrus Soons)

*

Folk kan og vil ikke tro, hvad der er åbenlyst for mange videnskabsfolk, skønt det er ulogisk ikke at tro det: Gud eksisterer. Og ikke kun det. Han sendte bevisligtsin eneste søn, Jesus Kristus, lod ham blive korsfæstet og opstå fra de døde for at give menneskeheden et reelt valg: 1) At følge Djævelen, der regerer denne verden (Joh 14:30), og hvis værk og væsen vi ser mere og mere tydeligt hver dag eller 2) til at følge Kristus ved at leve efter hans bud. Et valg mellem død og liv.

Der er ubestridelige beviser for, at Jesus ikke er et påhit, men en realitet og her. Farisæeren Paulus bevidnede også Jesu liv og virke. Som det ses, eferlod Kristus sit fotografiske besøgskort – sit ligklæde -i en æra, hvor fotografering var totalt ukendt.

Illuminater, jesuitter, frimurere ved, at Gud findes, og at valget mellem Jesus og djævelen er reelt. De har valgt at tilbede og følge Djævelen på den mest afskyelige måde.


Turino-Liglagenets vidnesbyrd
På halsen af lagenmanden ses en plade – særligt detaljeret ved holografi. På den læses bagfra (som jøder gør) bogstaverne Ayin -Aleph – Nun. Det betyder på aramaisk LAM – de første kristnes betegnelse og symbol for Jesus Kristus. Se fra 28:45 – 36: 50 minutmarkeringen

shroud-of-turin-head

Venstre: Fotografisk negativ og positiv på Torinolagenet-mandens hoved. Fotoet viser et ægte 3-dimensionel fotografisk negativ med alle detaljer om den Kristi korsfæstelse og død som beskrevet i evangelierne. Hans liglagen, Torinolagenet, bevidner hans opstandelse.

shroud-turin
billederrygsiden

Ovenfor til venstre: Lagenmandens ryg med ar efter 120 slag med romersk kat. (“Normalproceduren” var 40 slag.

shroud-blood

Kun de mest overfladiske fibriller af de mest
overfladiske fibre i kontakt med kroppen (som viser dødstivhed) ændredes kemisk (dehydrering og polymerisering), hvilket giver billedet. Højre ægte blod – type AB.

shroud-reverse_-side-foto

Svarende til hovedet er der også et svagere billede på ydersiden af ​​hørklædet (Prof. Fanti) til venstre) – men ingen ændring i fibrillerne mellem det indre og det ydre billede.

Her er en interessant oversigt over, hvad STURP-gruppen fandt i en 5-dages non-invasiv undersøgelse i 1978. Og her tilføjes nyere aspekter og fund, der understøtter den eneste logiske mulighed for, at Shroud er 2000 år gammel.

shroud-turin-flowers

Højre: Pollen og  blomster, der er specifikke for  Jerusalem, Jerusalem og omgivelser, blev også affotograferet på ligklædet.Til højre er en krysantemum.

Alle videnskabelige grene er enige om, at det er et ægte 3-dimensionelt fotografisk negativ, idet kroppens dele, der er i kontakt med klædet, er mørkere end dem længere væk. Og farvens intensitet falder proportionalt med afstanden

Ligklædets historie
Ligklædet blev første gang udstillet i 1357 e.Kr. i Lirey, Frankrig, af enken efter den franske marskal og bærer af Oriflamme i det berømte slag ved Agincourt/Azincourt (Shakespeares Henry V), Geoffroi de Charny. Han kastede sig ind foran sin kongeog blev dræbt af den lanse, der var tiltænkt kongen. De Charnys onkel var den Tempelridderordenens sidste skatmester og hed Geoffroi de Charnay.

De Charnay blev brændt på bålet sammen med sin stormester, Jacques de Molay, i 1314 for homoseksualitet, ordenens perverse og blasfemiske optagelsesritualer (Chinon Pergamentet). Ordenen bestræbte sig på at sammensmelte islam og kristendom (derfor indgået i frimureriet) – og for tilbede et Baphomet-hoved – hvilket ikke var andet end det hellige Mandylion , modellen for ikoner og leveret af Jesu-discipel Thaddeus til kong Abgar V i Edessa. Mandylionet er det foldede Torinolagen. Dets historie fra Edessa til Frankrig og derefter til Turino er meget spændende og undersøgt af den afdøde historiker Ian Wilson. Dens rute er markeret blandt andet af pollen fra Jerusalem, Lille Asien og Europa, calciumaragonit fra Damaskusporten i Jerusalem ved fødderne – fotos af blomster fra Jerusalem osv.

Pantokrator_13cent

Pantocrator-ikoner fra 5.-6. århundredr viser alle Torino-lagenets hoveds træker skabt med lagenet som model.

Nye undersøgelser fra i 2008 indsamlede fibre fra Ligklædet i Torino (Raman Spectroskopy, infrarød analyse (FT-IR), mekanisk test) daterer liglagenet til mellem 300 +/- 400 år og 200 +/- 500 år samt 400 +/- 400 år henholdsvis- med året 33 e.Kr. som gennemsnit. Allerede i 2008 havde lederen af ​​C-14-analysen, Oxford-professor Christopher Ramsey, indrømmet mulige fejl i C-14-analysen (Grenzwissenschaft 27 März 2013).

Et forsøg fra Vatikanet i 1988 med at få verden til at tro, at lindeværket er fra middelalderen (1260-1390) ved hjælp af C14-analyse, der tilsidesatte alle STURP-protokoller, viste sig at være et falsum: I henhold til skøn fra Europas mest fremtrædende tekstileksperter af fotos af prøverne var strukturen af ​​de analyserede prøver ikke kompatibel med Turinolagenets (Kersten & Gruber: Das Jesus -Komplott, Langen Müller Verlag 1992) – og nyere Oxford University undersøgelse viste, at 1988-undersøgelsen var fusk og fup.

I lang tid vidste videnskabsmænd ikke, hvordan billedet opstod. Men det italienske videnskabelige akademi, ENEA, har vist, at teknikken kun kan efterlignes med verdens stærkeste UV-laser. Da en sådan laser ikke var til rådighed for 2000 år siden (The Independent 20 Dec. 2011), siger forskerne, at billedet er overnaturligt

De utroligt mange detaljer på liglagenet bekræfter minutiøst evangeliernes beskrivelse af Kristi lidelse – og giver dermed evangelierne som helhed troværdighed. F.eks.er det usædvanligt, denne mand ikke fik sine skinneben knust. I stedet for – usædvanligt ved romerske korsfæstelser – havde han et sår nøjagtigt på størrelse med den romerske lanse mellem 5. og 6. ribben – omgivet af røde blodlegemer adskilt fra plasmaet (blodsænkningsfænomenet), der viser, at manden havde været i lodret stilling i timevis (stadig brugt i medicinsk diagnostik i dag). Samt at han havde blod i sin brysthule efter de 120 piskeslag med den romerske kat (herunder) – som river kødstykker ud. I dette tilfælde havde 2 personer pisket manden – en stor og en lille.

Roman_flagrum

Mange ignoranter forkaster følelsesmæssigt dette ligklæde som Kristi – men jeg har hidtil ikke set nogen alvorlige argumenter imod, hvad det er: Jesu Kristi ligklæde med hans 3-dimensionelle fotografiske negativ, 1800 år ældre end opfindelsen af ​​fototeknikken!

Det dummeste argument, jeg har set, er, at det er et foto af den sidste stormester for tempelridderne, Jacques de Molay. Han efterlod bestemt ikke et ligklæde, for han blev brændt på bålet i 1314.

shroud-of-turin-3-dimensional

Manden under ligklædet har dødsstivhed iht. til fremtrædende patologer. Desuden kan man på dette 3-dimensionelle foto se lungeødemvæske (på grund af hjertestop) fra det højre næsebor.

Andre indikationer på Kristi opstandelse er:

spqr2

1) De fejge disciple gennemgik pludselig en metamorfose til at blive dødsforagtende helte, villige til at dø på de mest bestialske måder. De sagde, at årsagen var, at de havde set, rørt ved og talt med den opstandne Jesus, som ikke havde nogen tegn på sårfeber eller funktionsnedsættelse på trods af hans frygtelige sår.
2) De begyndte straks at fejre Gud på søndage ved siden af ​​lørdags-sabbaten – en uset og meget farlig provokation mod farisæerne og saddukæerne.

Spqr

3) Forskere er enige om, at graven var tom påskemorgen. De fejge disciple kunne ikke have fjernet Jesus. Graven blev beskyttet mod en løsrivelse af romerske soldater – og blev forseglet med SPQR (Senatus Populusque Romanus) – symbolet på den altovervældende romermagt. Enhver krænkelse af dette øverste symbol på romersk overherredømme ville være revolution (novae res). Det var en kapitalkriminalitet mod Imperium Romanum og ville være blevet straffet med korsfæstelse samt afskrækkende drab på uskyldige jøder. Judæerne vidste dette meget godt, da Pontius Pilatus allerede tidligere havde sat dette eksempel efter protester i forbindelse med opførelsen af ​​en akvadukt. Sådanne straffe fandt ikke sted efter Jesu død.
4) Opstandelsen blev straks det centrale tema i det kristne budskab – og nyheden spredte sig straks.
5) Disciplene og kvinder omkring dem så den opstandne Jesus i de 40 dage efter hans død til hans himmelfart.
6) Der er rapporter om øjenvidner, der var samlet påskeaften for at se, om Jesu forudsigelse af, at han ville opstå på den 3. dag var sandt.

Der er ubestridelige beviser for, at Jesus Kristus opstod fra de døde påskedag. Og Torino-Ligklædet ser jeg som det endegyldige bevis


Forfatter Anders Bruun Laursen

Mit navn er Anders Bruun Laursen. Jeg er pensioneret overlæge med en livsholdning, der baserer sig på Krist lære, som den fremgår af evangelierne. -- Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new. Euro-med. dk om den Nye verdensorden, der er farisæernes/talmudisternes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem sovjet-kommunisme. -- D. 11. marts blev bloggene hacket og 9 filer fjernet – efter alt at dømme af en mystisk organisation, der på sin hjemmeside kalder sig Concilium Novi Mundi: den Nye Verdens Råd. -- Jeg tror ikke – jeg ved, at Kristus som Guds søn er en realitet,fordi hans disciple som ved et tryllesslag forandrede sig fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, der tålte de mest bestialske henrettelsesformer. Dertil kommer Torinolagenet

One thought on “Påske: Uigendriveligt Bevis på Jesu Kristi Opstandelse”

 1. Hele artiklen er jo bare den nøgne sandhed, MEN lige nu bliver de fleste mennesker (igen!) afledt af Satans “opfindelser”! Her i det mindste en velment “vittighed” herom:

  Husk det er i aften – God Påske!

  ***** VIGTIG MEDDELELSE ***** lige modtaget!

  I aften mellem kl. 18:00 og 23:00 måler en satelit med ultralasere kropstemperaturen i befolkningen for at kortlægge den nuværende udbredelse af Covid-19.

  Det er derfor meget vigtigt. at du står nøgen på altanen, i haven eller foran hoveddøren og holder dit sygesikringsbevis strakt op i højre hånd!

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.