Noget Peger På Covid19 Coronavirus Som Et Undsluppet Biologisk Våben – For At Knuse Verdensøkonomien?

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892).

*

Coronavirus-sygdommen breder sig meget mindre end en influenzaepidemi, har lav dødelighed (ca 2% ældre og svagelige) – og verden er atter hensat i skræk og rædsel på højde med CO2-hysteriet, der også blot er et skræmmebillede, en syndebuk for illuminaternes virkelige klimaændringsværktøj (chemtrails/SRM). Formålet er på tværs af grænserne at få masserne til i religøs trance at skrige efter en verdensregering: FNs globale indsats (Åb. 13:3). Eller at få menneskeheden til at skrige efter elitens lukrative giftvacciner med indsprøjtning af mikrochips, så menneskene kan styres fra central computer

Og hysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er covir19-hysteri.png

Og hysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er covir19-hysteri.png

The Daily Mail 28 febr. 2020 Dow (Jones) plunges another 1,000 points for the third day this week as markets sound alarm bells of a possible global RECESSION and coronavirus panic wipes $6 TRILLION off world stocks


The Daily Mail 28 febr. 2020

DEBKAfile 25. febr. 2020: SMITTERATEN ER KUN 2-3%.
Hvis udbruddet ikke er under kontrol i de kommende uger – nogle SARS-eksperter forudsiger, at det vil dø ned i foråret – kan verdens sundhedsmyndigheder beslutte at begrænse internationale – og muligvis endda indenlandske – rejser alvorligt. Og i mellemtiden, hvorfor presser myndighederne ikke på for udbredt brug af kirurgiske handsker som en souveræn beskyttelse mod infektionen?

Vi mindes svineinfluenza-skrækken, der i 2009 tjente samme formål. Og Illuminat-Rockefellers WHO virker nu som dengang med i retning af den Nye verdensordens én-verdensregering: Har udråbt global nødtilstand (der understreger behovet for FN-verdensregerings-koordination) – og WHO bringer således anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig under epidemien.

Verdenøkonomien truer nu med at falde sammen under den udløste hysteriske panik – aktiekurserne styrtdykker: Illuminatnære kilder har længe talt om en kommende finanskrise, der skulle blive endnu værre end i 2008. Er dette optakten?

MEN HVORFRA ER DENNE SARS-CORONA-HIV-VIRUS KOMMET?

BioRxiv 31 Jan. 2020 bringer et forbløffende indisk genetisk studie af covir19 genomet: I modsætning til coronavirus indeholder det HIV (AIDS)–virus komponenter – altså i USA-konstruerede gendele. De indiske videnskabsmænd konkluderer, at dette ikke kan skyldes naturlig mutation.
Artiklen er naturligvis forsvundet – men kan dog ses her
Mere her. Endv. har viruset et HIV-lignende gen og her, og det reagerer måske gunstigt på AIDS-medicin.

Forfatter af US Biovåben Lov mener WHO & Kina lyver Om coronavirusDen højt estimerede prof. Francis Boyle er ikke i tvivl om, at coronavirus Sars-HIV-covir19 blev konstrueret i Wuhan som et biovåben.

I det følgende interviewes Francis Boyle, der er professor i international ret ved College of Law, Illinois University, manden, der udarbejdede den amerikanske nationale lovgivning for Konventionen om Biologiske våben, kendt som antiterrorloven mod biologiske våben fra 1989. Han siger helt klart. at Wuhan-virologerne har “lånt” HIV-studiemateriale fra USA og Australien.

Professor Boyle holder sig ikke tilbage, idet han gør sin stilling klar om oprindelsen af ​​coronavirus og hvad han mener er en løbende hemmeligholdelse af et dødbringende biovåben, der er sluppet ud fra BSL-4 lab i Wuhan, Kina.

Interviewet falder også sammen med ​​coronavirus-udbruddet efter pandemi-øvelse på højt niveau med simulering af et globalt coronavirus-udbrud kun omkring 6 uger før det egentlige coronavirus-udbrudEvent 201 blev afholdt af Johns Hopkins Center for Sundhed og Sikkerhed i samarbejde med World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation.

Ugebrev 1. febr. 2020: I artiklen “Uhyggelig lighed mellem unikke indsatser i 2019-nCoV spike-protein og HIV-1 gp120 og Gag”, er indiske forskere forbløffede over segmenter af virussets RNA, som ikke har nogen relation til andre coronavira som SARS, og i stedet synes at være tættere på HIVVirusset reagerer endda på behandling med HIV-medicin.

South Chuna Morning Post 23. febr. 2020 citerer kinesiske videnskabsfolk for, at Corona virus blev bragt til Wuhan markedet – men ikke opstod der!

USA er kendt for ingen skrupler at have, når det drejer sig om militær, magt og penge.
Som vigtigste City of London koncern/vasal gør USA alt for at forblive “Verdens eneste Supermagt” (Zbigniev Brzezinski).

Biologiske våben er FN-bandlyste. Men USA har lanceret flere biologiske våben som AIDS og derudover dødelige bakterier og vira som miltbrand- og pestbaciller samt ebola-virus under meget dårlige isolationsforhold – specielt stærkt kritisable spildevandsforhold. Zika-virus skræmmekampagnen og her i 2016 forløb gennem Rockefellers WHO, der ønskede at fremme vaccineproducenternes interesser – som i 2009 med svineinfluenzaen. Zika virus er patenteret af Rockefeller Foundation allerede i 1947.

Derudover har USA udsat sin intetanende befolkning for radioaktiv bestråling og bakteriologiske forsøg og her og her.

På den baggrund kan ovenstående ikke overraske.

Tilbage står, om det drejer sig om troldmandens lærling (Goethe), der kom til at slippe kræfter løs, som han ikke kunne kontrollere. Eller om det drejer sig om illuminaternes (hidtil mislykkede) befolkningsreduktionsbestræbelser og her.

Illuminaternes Georgia Guidestones´ første bud til verden efter en global katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner.
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning? Se
Vigilant Citizen  og her.

Study: The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade
Study: SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence
Study: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry
Study: The possible origins of 2019-nCoV coronavirus
Study: Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China
SMOKING GUN: China Bought Weaponized Wuhan Virus From U.S.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

17 kommentarer til “Noget Peger På Covid19 Coronavirus Som Et Undsluppet Biologisk Våben – For At Knuse Verdensøkonomien?”

  1. “Verdenøkonomien truer nu med at falde sammen under den udløste hysteriske panik – aktiekurserne styrtdykker: Illuminatnære kilder har længe talt om en kommende finanskrise, der skulle blive endnu værre end i 2008. Er dette optakten?” :

    Kina vil desinfektion af pengesedler – China ordnet Desinfektion von Banknoten an
    https://www.handelsblatt.com/politik/international/-coronavirus-newsblog-hongkong-schnuert-milliardenschweres-konjunkturpaket-china-ordnet-desinfektion-von-banknoten-an/25471608.html?ticket=ST-8684143-tWUonm4uSeS9Pd5gfBXr-ap6

    Dem som styrer vores penge (familien Rotschild) vil ikke kun desinfektion af pengesedler, men afskaffelse af alle kontante penge, så der altid er brug for deres såkaldte “kreditter” ud af den blå luft, og hvis man er imod dette system, kan man få afkortet livet, alt efter hvor meget, man skriver eller gør imod det! Læs om Kennedy og Lincoln, som begge blev myrdet på grund af deres trods imod systemet! Kennedy ville indføre NATIONALE “United States Notes” og Lincoln med hans “Greenbacks”, som var grønne på bagsiden. Hvis staten Danmark ville trykke danske pengesedler SELV, i stedet for at overlade det til en PRIVAT såkaldt “dansk” “National”-bank, som styres af en PRIVAT højfinanzbank BIZ i Basel, så skulle vi hverken betale afgifter, renter, skat eller moms.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.