Hvorfor Følger Iflg. Åbenbaringen Hele Jorderig Efter Det Røde Dyr?

Nathan Rothschild: ”Jeg er ligeglad med, hvilken marionet, der er sat på Englands trone for at regere det imperium, som solen aldrig går ned i.
Manden, der kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium, og jeg kontrollerer Storbeitanniens pengemængde.” (Anthony Hitchcock History of the House of Rothschild)
.

Penge er vor tids gud , og Rothschild er deres profet (Heinrich Heine 1854 – s. 272).

Hele Jorderig fulgte undrende efter dyret.
Og de tilbad Dragen, fordi den havde givet dyret magten; og de tilbad også dyret og sagde: “Hvem er dyrets ligemand, og hvem formår at kæmpe imod det?”
(Åb. 13:3,4)

Den ovenfor beskrevne situation er set dels i det gamle Romerrige, dels i Stalins Rusland, dels i Hitlers 3. Rige samt i Maos Kina.

Men at situationen optræder globalt, har vi endnu “til gode”.

At en marionet anbringes på tronen og tilbedes som en guddom er altså i sig selv ikke nyt. Men hvem er den eller de kræfter, som står bag den i dag åbenlyst kommende orwellske én-verdens-diktatur-stat?
Helt klart findes ekspeditionskontoret i det talmudistiske/farisæiske Finanscentrum City of London, der allerede regerer verden gennem sine centralbanker og frimureriet – og som stod både bag de Franske og bolshevistiske samt nazistiske revolutioner.
Således skriver Zions Vises Protokoller: I disse (frimurer)loger knytter vi knuden, der binder alle revolutionære sammen (Protokol 15:4).

Men det overordnede program går langt tilbage – er en ældgammel farisæisk ønskedrøm med rod i Salmernes bog 2:8,9, hvor der tales om en jødisk messias, der skal “eje den vide jords folk og knuse dem med jernspir”. Se nedenstående kommentar..

Her følger uddrag af en rystende beretning af en jøde, der er konverteret til kristendommen, Henry Makow, 14. jan 2020. Han har dyb indsigt i jødedommens rødder: Talmud og Kabbala

“Jeg er etnisk jøde, søn af overlevende fra holocaust, og mistede mine forældre i holocaust. Jeg forstår, at antisemitisme i fortid og nutid i vid udstrækning er modstand mod kabalismens dagsorden. Jeg repræsenterer de almindelige jøder, der nægter at være menneskelige skjolde, menneskelige ofre og syndebukker for den organiserede jødedoms afsindige, sataniske dagsorden.

Illuminat– (kabalistiske) bankfolk dræber Gud for at indtage hans plads.
Organiseret jødedom finansieres af centralbankfolk. Deres dagsorden er at udvikle den menneskelige race til at tjene dem. De gør dette ved at ødelægge de fire ben på vores menneskelige identitet – religion (Gud); nationalitet, race og familie (køn). Deres mål er en race, en religion, et køn og en verden alt sammen i Illuminat-bankiernes tjeneste.

De definerer kristen modstand som ”antisemitisme” og vender godt til ondt og omvendt, som satanister gør. Dette er essensen af ​​satanisme.

Jeg er imod enhver – jøde eller ikke-jøde – der repræsenterer den kabalistiske (Illuminati) dagsorden, der nu understøttes af hele det økonomiske, politiske og kulturelle etablissement i Vesten, som kontrolleres af organiseret jødedom og frimureri.

Jødedommen(Farisæismen) defineres ikke af Det Gamle Testamente, men af ​​Kabbalaen, der siger, at Gud er formløs og uvidende skønt han er alvidende og som den genopstandne Kristus antog form som menneske.
Farisæernes gudsopfattelse er essensen af ​​satanisme. Essensen af ​​en sand religion er, at Gud er alvidende. Kabalisten vil erstatte Gud.
De siger, at de er den fysiske manifestation af Gud.

Illuminater (farisæere og jesuiter samt den hellige synds frankister) planlægger at skabe en verdens-”superstat” (over FNs “Omformning af Vor Verden: Agenda 2030 for Bæredygtig Udvikling” – en global Sovjet-Union).
De vil ødelægge samfundet for at genskabe det i deres billede. Ved hjælp af ikke-jødiske frimurere har de overtaget Vesten og inddrager menneskeheden i deres sataniske kult gennem begreber som “tolerance”, “mangfoldighed”, “seksuel befrielse.” (Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her og her).

Den første antisemit var Gud selv: Da Moses talte med Gud, tilbad jøderne en gylden kalv, ”og HERREN sagde til Moses: ”Lad mig nu være, så min vrede kan brænde mod dem, og at jeg kan ødelægge dem …” (2. Mosebog 32: 9-10).
Jesus tiltrådte antisemiternes rækker og kaldte farisæerne slanger, øgleunger og Satans yngel, der gør, som det lyster deres far (Johannes 8:44. Matth. 23:33).
Uden chip er vi lige så sikkert blevet programmeret til at afvise Gudsbegrebet”.

Rabbi Reichhorn i Prag udtrykte 1869 kort det, der blev til Zions Vises Protokoller, som er sammenfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg o.a. iflg. Rabbi Marvin Antelman (s. xviii).

Disse rædsomme protokoller, som er i overensstemmelse med farisæernes hyperracistiske herrefolksbog, Talmud, siges af farisæere, at være opstået som antisemitisk propaganda i Rusland. Samt at de er et falsum. Det sidste er aldrig bevist – og retssager har heller ikke afsløret dem som falsa.
Hvad der især taler for ægtheden, er, at utroligt meget af protokollernes indhold er sket og sker som beskrevet – og fortsætter med at ske – som allerede fastslået af Henry Ford. En anden ting er de utroligt mange postulater på internettet uden nogen form for bevis om, at protokollerne er forfalskninger foretaget af “onde og sindssyge antisemiter”. Så megen energi spildes ikke på noget uden åbenlyst sandhedsindhold.

Zions Vises Protokoller {Disse dokumenter skitserer jødernes plan for verdensherredømme) blev stjålet fra en jødisk Mizraimfrimurerloge i Paris i 1884 af Joseph Schorst, en jøde.

Illuminat-insider Harold Rosenthal: “Dit folk er aldrig blevet klar over, at vi kun tilbyder værdiløs bras, der ikke kan bringe tilfredsstillelse. I anskaffer noget og forbruger det og er ikke tilfredse. Vi præsenterer noget andet. Vi har et uendeligt antal ydre distraktioner, i et sådant omfang, at livet ikke igen kan vende sig indad for at finde sin endelige opfyldelse. I er blevet afhængig af vores medicin, hvorigennem vi er blevet jeres absolutte mestre … “

Her følger et kort resumé af indholdet i Zions Vises Protokoller .

Protokol 6:5: PRESSEN ER HELT I VORE HÆNDER.
Prot. 11:4. IKKE EN ENESTE MEDDELELSE VIL NÅ OFFENTLIGHEDEN UDEN VOR KONTROL.
Gennem Presssen har vi magten til at påvirke, mens vi selv forbliver usete.

Prot. 4:3 Det er uomgængeligt for os at bestemme al tro, at undervise “GOYIM” I AT RIVE PRINCIPPET OM GUD OG ÅNDEN HELT UD AF GOYIMS HOVEDER og at sætte aritmetiske beregninger og materielle behov IND I STEDET.
For ikke at give GOYIM’en tid til at tænke, skal deres sind omdirigeres til industri og handel. Således vil alle nationerne blive udslukket i jagten på profit, så de ikke vil lægge mærke til deres fælles fjende.
Den intensiverede kamp for overlegenhed og chok overført til det økonomiske liv vil skabe, nej, har allerede skabt frustrerede, kolde og hjerteløse samfund.

Sådanne samfund vil fremme en stærk modvilje mod de højere politiske lag og mod religion. De vil så kun tænke på penge og lækkerier.

Prot. 5: Vi har sat GOYIM op imod hinanden mht. personlige og nationale betragtninger samt religion og racehad.

5: 6. PER ME REGES REGNANT . “Det er gennem mig, at konger regerer.” Og det blev sagt af profeterne, at vi blev udvalgt af Gud selv til at regere over hele jorden.

5: 10. FOR AT LÆGGE DEN OFFENTLIGE MENING I VORES HENDER, SKAL VI HENSÆTTE DEM I EN TILSTAND AF FORVIRRING ved at give udtryk fra ALLE SIDER TIL SÅ MANGE MODSIGENDE UDTALELSER OG I SÅ LANGE TID, SOM NØDVENDIGT FOR AT FÅ “GOYIM” TIL AT TABE BESINDELSEN (KOGNITIV DISSONANS), SÅ DE INDSER, AT DET BEDSTE ER, IKKE AT HAVE NOGEN MENING om nogensom helst politiske spørgsmål.

5:11. MED ALLE DISE MIDLER, VIL VI NEDBRYDE “GOYIM”i EN SÅDAN GRAD, AT DE VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TILBYDE OS INTERNATIONAL MAGT I EN SÅDAN GRAD, AT DET VIL SÆTTE OS I STAND TIL UDEN VOLD AT OVERTAGE ALLE VERDENS STATSMAGTER OG DANNE EN SUPERREGERING .

9:2 ANTI-SEMITISME ER UUNDVÆRLIG FOR AT VI KAN STYRE VORE MINDRE BRØDRE.

9:3 VORE VÅBEN ER BRÆNDENDE GRÅDIGHED, NÅDESLØS HÆVN, HAD OG ONDSKAB .

9:4 De er villige til at ofre alt for fred: MEN VI VIL IKKE GIVE DEM FRED, FØR DE ÅBENT ANERKENDER OG UNDERKASTER SIG VOR SUPERREGERING.

9:9 Vi har vore hænder i (deres) lov-forvaltning, i deres valg, i pressen, i den personlige frihed, MEN FØRST OG FREMEST I DERES UDDANNELSE OG OPLÆRING, der er hjørnesten i frihed.

9:10 10. Vi har NARRET, FORVIRRET OG KORRUMPERET GOYIMS UNGDOM VED AT STØTTE DEM I I PRINCIPPER OG THEORIER, SOM VI VED ER FALSKE, SKØNT DET ER DET, DE ER BLEVET INDPRENTET. (Gymnasielærere stopper – gider ikke undervise totalt ligeglade og umotiverede elever!)

10:10 VI HAR ERSTATTET HERSKEREN MED EN KARIKATUR AF EN REGERING —EN PRÆSIDENT TAGET FRA PØBELEN, BLANDT VORE MARIONET-SKABNINGER ELLER SLAVER.

10:15 VI VIL ANSPORE MINISTERE OG ANDRE EMBEDSMÆND I STATSFORVALTNINGEN OMKRING PRÆSIDENTEN TIL AT UNDGÅ HANS DISPOSITIONER VED AT GRIBE TIL EGNE POLITIKER

10:19 VI VIL UDMATTE MENNESKEHEDEN TIL DET YDERSTE MED HAD, KAMP, MISUNDELSE OG ENDOG BRUGEN AF TORTUR, HUNGERSNØD, PÅFØRELSE AF SYGDOMME, NØD, SÅ AT “GOYIM” IKKE SER ANDEN UDVEJ END AT SØGE TILFLUGT I VOR TOTALE HERREDØMME OVER PENGE- OG ALLE ANDRE ANLIGGENDER.

13:3 VI ADSPREDER DEM MED FORNØJELSER, SPIL, TIDSFORDRIV, LIDENSKABER, FOLKEPALADSER . . . VIL VI SNART BEGYNDE, GENNEM PRESSEN AT FREMSÆTTE KONKURRENCER I SPORT, KUNST OSV.: Dise interesser vil til sidst aflede deres opmærksomhed fra spørgsmål, hvori vi ville se os tvungne til at modsætte os dem.
I lande, der kendes som progressive (kommunstiske) og oplyste HAR VI SKABT MENINGSLØS OG SVINSK LITTERATUR.

14:6 Hvem vil nogen sinde mistænke, at ALLE DISSE FOLK BLIVER FJERNSTYRET AF OS EFTER EN POLITISK PLAN, SOM INGEN SÅ MEGET SOM HAR ANET I LØBET AF MANGE ÅRHUNDREDER?

16:1 1.Vi vil KASTRERE UNIVERSITETERNE VED AT GENOPDRAGE DEM I EN NY RETNING (Socialismen dér er meget tydelig i dag). DERES SÆRLIGT UDVALGTE PROFESSORER VIL BLIVE OPDRAGET TIL AT FØLGE VORT DIREKTIV TIL PUNKT OG PRIKKE.

17:2 . VI HAR FORLÆNGST SØRGET FOR AT MISKREDITERE GOYIM-PRÆSTERNE OG DERVED SPOLERET DERES MISSION,SOM ER EN STOR HINDRING FOR OS. DAG FOR DAG BLIVER DERES INDFLYDELSE PÅ BEFOLKNINGERNE RINGERE. (2019 rekordår for hærværk mod kristne institutioner i DK)
SAMVITTIGHEDSFRIHED ER ERKLÆRET OVERALT, SÅ AT NU KUN ÅR SKILLER OS FRA AT HAVE FÅET VRAGET KRISTENDOMMEN TOTALT. (Pavernes Interfaith-Kirke er nu af jødiske præs. Shimon Peres udnævnt til verdenskirke med pave Frans som ypperstepræst).

17:4. JØDERNES KONGE VIL VÆRE UNIVERSETS VIRKELIGE KONGE, PATRIARK FOR DEN INTERNATIONALE KIRKE. (I 2014 udnævnte Jerusalems Sanhedrin de facto Vladimir Putin til jødernes konge og her. I 1993 blev Putin iflg. elever i Putins klasse i MI6/KGBs Royal Arch spionskole salvet som illuminaternes antikrist) – se February 9, 2007 at 1:57 AM.

17:7. VORT KONGEDØMME vil være en apologi for guden Vishnu (ødelæggeren). En tredjedel af vore undersåtter vil HOLDE RESTEN UNDER OVERVÅGNING AF PLIGTFØLELSE. DET VIL IKKE VÆRE EN SKAM AT VÆRE STIKKER (GESTAPO, KGB, STASI)

17:9. DET VIL VÆRE OBLIGATORISK FOR ALLE UNDERSÅTTER AT OVERHOLDE DENNE (STIKKER-) FORPLIGTELSE.

Protocol 20 VI VIL AFSTEDKOMME DEPRESSIONER OG LADE HEDNINGEBANKER GÅ FALLIT.

PROTOKOL 15 FORTÆLLER, HVORDAN ILLUMINATERNE FORAGTER FRIMURERE OG VIL DRÆBE DEM, NÅR ELITEN IKKE BEHØVER DEM MERE.

Kommentar
I Protokol 3:1 står: … den symbolske slange, med hvilken vi symboliserer vores folk. Når denne ring lukkes, vil alle stater i Europa være låst i sin spole som i en stærk skruestik.

I sin epilog til protokollens udgave af 1905 giver Sergey Nilus følgende interessante beretning om dette symbol:

“I henhold til optegnelserne om hemmelig jødisk zionisme, udtænkte (internationalisten og NVO-kongen) Salomon (1. Kongebog) og andre jødiske lærde mænd allerede i 929 f.Kr. en ordning i teorien for en fredelig erobring af hele universet for Zion.
Disse lærde mænd besluttede på fredelige måder at erobre verden for Zion med den symbolske slanges snuhed, hvis hoved skulle repræsentere dem, der er indviet i planerne , og slangens krop skulle repræsentere det jødiske folk:

Da denne slange trængte ind i hjertene på de nationer, som den stødte på, underminerede og fortærede den al den ikke-jødisk magt i disse stater,
indtil slangen på denne måde har afsluttet sin runde med Europa og har omringet det – og indtil den ved fortryllelse af Europa har omsluttet hele verden.
Dette skal opnås ved at bruge enhver anstrengelse for at svække andre lande med ØKONOMISK KONKURS.

”Slangens hoveds tilbagevenden til Zion kan kun ske, når magten hos alle Europas fyrster er gjort ringe, det vil sige, når der ved hjælp af økonomiske kriser og engrosødelæggelse overalt er fremkaldt åndelig demoralisering og moralsk korruption.
Man tænke på City of London´s Council on Foreign Relations samt EU og Rockefellers Trilaterale Kommission.

Det kalder jøderne naturligvis løgn.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Hvorfor Følger Iflg. Åbenbaringen Hele Jorderig Efter Det Røde Dyr?”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.