WHOs Corona-Virus Nødstilstand er IKKE Verdens Ende. Dødelighed = 2.1%.

FNs WHO har d. 30. jan. 2020 udråbt nødstilstand. Det betyder en lang række tiltag, bl.a. opfordres sundhedsmyndigheder til at skærpe deres tiltag, når det gælder overvågning, beredskab og inddæmning af smitte

Selvom WHO ikke har nogen mulighed for at straffe lande, kan de bede regeringer om komme med videnskabligt belæg for indgreb mod rejser og handel under nødsitutionen.

Den seneste udmelding fra WHO får ikke Danmark til at ændre sin trusselsvurdering. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.
– Vi vurderer fortsat, at faren for at en smittet person kommer til Danmark er lav.

Der foregår i øjeblikket i medierne en sand skrækkampagne: En “frygteligt farlig” coronavirus(forkølelsesvirus) sygdom er løs i Kina og spreder sig derfra til resten af verden.

Det underlige er, at Bill Gates i en video i 2019 forudsagde nøjagtigt, hvad, der ville ske: En pandemi ville udgå fra et uhygiejnisk kinesisk vådmarked – nøjagtigt, som det er sket . Nu siger den amerikanske handelsminister, at coronavirus er godt for USA: Jobs vender tilbage! Det er lige før man aner USAs hånd bag pandemien: SARS coronavirus var opdaget, isoleret og patenteret af i USAs sundhedsstyrelse CDC i 2007. Men det ville være konspirationsteori – og jeg beskæftiger mig kun med belægbare konspitationsfakta.

Herunder Nyt Coronavirus set i elektronmikroskop

Her er nogle relativerende fakta:
DR 30. jan. 2020: 8000 nye corona- tilfælde ; 170 dødsfald = dødelighed på 2.1%
USAs CDC: Influenza er siden 2010 resulteret i mellem 9 millioner – 45 millioner sygdomstilfælde (årligt), mellem 140.000 – 810.000 hospitalsindlæggelser og mellem 12.000 og 61.000 dødsfald årligt = dødelighed 0.13% .

Dødsfald optræder fortinvis hos gamle og svækkede patienter.

Epidemien blev fordoblet i størrelse hver 7,4 dage. Den nye coronavirus er omtrent lige så smitsom som den spanske influenza i 1918, der dræbte 50 millioner.

WHO sagde i en situationrapport sent søndag, at risikoen var “meget høj i Kina, høj på regionalt niveau og høj på verdensplan.”

Mediernes skræmmekampagne minder uhyggeligt om en gentagelse af den skandaløse svineinfluenza fra 2009: Den mildeste influenza-epidemi, der nogensinde er set, blev af vaccinefirmaerne brugt til propaganda for lukrativ svineinfluenza-vaccination med en eksperimentel vaccine, der indeholdt squalen = hajolie i en mængde, der var 1 million gange større end dosis i den miltbrandvaccine, der fremkaldte Golfkrigssindromet i den 1. Golfkrig. Det hed sig, at mange millioner ville dø, hvis de ikke blev vaccineret.

Jeg og et par andre læger førte med god virkning en advarselskampagne i medierne under megen modstand. Resultatet af vaccinationerne udeblev ikke: Unge under 20 år fik i forhøjet omfang sygdommen narkolepsi.

FN-verdensregeringens WHO ændrede i 2009 under pres fra medicinalfirmaerne pludselig definitionen på “pandemi” fra en farlig tilstand til spredning af denne milde influenza til blot 2 kontinenter.
I løbet af dette udbrud blev FN’s WHO kritiseret for at have fremkaldt regeringers pligtopkøb af vacciner med sin meddelelse det år om, at udbruddet havde nået pandemiske forhold, og derefter vrede, da det viste sig, at virussen ikke var så farlig som først antaget.

Denne gang findes der ingen vaccine – men man fornemmer, at NVOs verdensregering igen står på spring: Ethvert skræmmemiddel, der er lige så effektivt ssom “klimaet”, kan bruges som proppaganda for flere beføjelser til FN og EU på nationalstaternes bekostning.

Derfor kan det ikke undre, at der nu kommer røster frem om, at coronaepidemien (epidemierer i tusinvis af år sltid optrådt i vintertiden), skyldes klimaforandring med varme vintre!!!

Forhåbentlig viser coronavirus-epidemien sig ikke at være så slem som annonceret.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 kommentarer til “WHOs Corona-Virus Nødstilstand er IKKE Verdens Ende. Dødelighed = 2.1%.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.