Illuminat Henry Kissinger: “I 2022 Vil Der Ikke Være Noget Israel Mere”. Gentager Holocaust Sig? Israels Undergang = Kristi Genkomst

New York Post Page Six 18 Sept, 2012: “Rapporteret til mig: Henry Kissinger har erklæret— og jeg citerer erklæringen ord for ord: “Om 10 år vil der ikke være noget Israel mere”. Jeg gentager:“Om 10 år vil der ikke være noget Israel mere.

*

Holocaust som begyndelse på enden
Først til eftertanke: Holocaust betyder iflg. den konverterede jøde, Henry Makow, “Brændoffer”!

Kissinger er kendt for ikke at være ven af Israel – eller at bekymre sig om jøders skæbne, for han er illuminat – og illuminaterne finansierede sågar jøden Hitler og her samt hans og hans zionistpartneres og her jødeudryddelse og her efter zionistgrundlægger Theodor Herzls recept (ss. 84 0g 134): “Vi gør antisemitterne til vore bedste venner, så de kan pine og plage de modstræbende jøder til at rejse til Palæstina “ . Ja, gennem IG Farben drev de sågar Auschwitz.

Zionisten og chabad lubavitscheren Netanyahu, d. 23. jan. 2020:For mange er Auschwitz det ultimative symbol på det onde. Det er det helt sikkert”.
Det siger en del om holocaust-religionens hykleriske misbrug og vor underdanige medvirken til den verdenskatastrofe, som Netanyahu gennem sin Chabad Lubavitsch-dommedagssekt og her (Albert Pike, Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21, Joel, Zacharias 14 osv.) er i færd med at udløse som cahabadnikernes messias ben Josef.

Holocaust ceremonien benyttedes af Israels premierminister Netanyahu til at kræve hele verdens samling bag Israel i den forestående krig mod Iran.

Det er kun et spørgsmål om kortere eller længere tid, før illuminaterne starter den apokalyptiske Gog/Magog krig (Ezekiel 38, 39), der skal bringe dem deres messias, ben David. Snarere tror chabadnikerne, at han er rebbe Schneerson end Kushner. Stor bliver deres forfærdelse, når de ser, at det, de lægger op til, er genkomsten af den RIGTIGE MESSIAS, JESUS KRISTUS, deres værste fjende.

D. 23. jan. 2020 fejrede 49 statschefer i Jerusalem koncentrationslejren Auschwitz´ befrielse ved den sovjetiske arme.
Tallet 6 millioner dræbte jøder – heraf angiveligt 1.300.00 i Auschwitz – fremhæves ustandseligt for at give os dårlig samvittighed og for at sikre, at vi ydmygt kryber for Israel og ser gennem fingre med dets og Mossads forbrydelser mod menneskeheden i Mellemøsten (ISIS = Israeli Secret Intelligence Service = Mossad. Mossad menes af mange med god grund at stå bag d. 11. sept).

Times of Israel bringer en artikel, og video, hvor en rabbi redegør for, at ikke engang en million omkkom i Holocaust

At Holocaust – organiseret af jødiske Hitler og hans zionistiske venner – fandt sted er sikkert nok: Jeg har talt med en tysk ordonnans, som havde været der. Men tallet 6 mio. er et vandretal, der går tilbage til slutningen af 1800-tallet. Avisen Haaretz indrømmer, at tallet 6 mio. ikke er korrekt.Og det passer heller ikke med, at der iflg den jødiske verdensalmanak i 1948 fandtes 400.000 flere jøder end i 1933 på verdensplan og her.
Disse tal benægtes naturligvs ustandseligt af zionister – men gamle tabeller lyver ikke!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er jewish-population_1933-1948.png

Hitler siges i 1912-13 at have gennemgået illuminat- Tavistock-hjernevask og at være blevet nedbrudt til at blive britisk agent og her, hvilket hans utallige militære bommerter også tyder på. 

Holocaustreligionen er grundlaget for Israels eksistens. Uden offerrollen og eksterne fjender ville dette land med et sådant sammenrend af alle verdens kulturer ikke kunne overleve. Kun 58% af befolkningen er religiøse jøder. Men
Amalek-myten – nu i form af Iran – er og bliver vital – og farlig for verden, fordi Israel påstås at have atombomber.

Ægtheden af følgende video er omdiskuteret:
Flg. VIDEO-INTERVIEW ført af jøden David E. Goldberg i febr. 2019 er fra Jeff Rense – der dog ikke kan bekræfte autenticiteten. Israel Today 23 febr. 2019 og Israel Today 24 febr. 2019 samt EU Times 29 May 2019 bringer også referat af interviewet.
Naturligvis siger NVOerne, at det er et falsum, at Goldberg slet ikke eksisterer.
Ang. blev han myrdet d. 8.juni 2019 pga. dette interview.

Men NVOerne siger, at også dette mord var et fake.

Chabad Lubavitsch har Præs Trump og det Hvide Hus i deres hule hånd: Trump-rådgiver Jared Kushner og den måske vigtigste rådgiver, datteren datteren Ivanka Trump, er begge medlemmer af Chabad Lubavitsch og her.

FOTO AF CHABAD LUBAVITCH-BESØG HOS TRUMP I DET HVIDE HUS

Trump menes at stå i ledtog med tempelbygnings-planlæggerne i Jerusalems Sanhedrin. Og i The Jerusalem Post sammenligner rabbi Weisz Trump med perserkongen Cyrus, der hjemsendte jøderne fra Babylon med befaling om at genopbygge templet i Jerusalem (som kong Darius finsierede). Sådan ser jøder og evangelisk kristne også Trump (Haaretz).
Newsweek beskriver, at jøder kalder Ivanka Trump “frelseren”, Esther, der fik Perserkongen Ahasverus, til at gøre, som jøderne ønskede. Trumps far, Fred, byggede og finansierede en synagoge.

På fotoet t.v. laver Trump far og søn det samme kabbalistiske tegn som jøden Hitler & co.

Så måske er der noget om det følgende:

I videoen interviewer David Elias Goldberg en jødisk medarbejderske, Jesabel, i det Hvide Hus. Jesabel fortalte, at Trump i 2017 var konverteret til Chabad Lubavitch-jødedommen efter pres fra sin datter Ivanka samt svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, der de facto begge er medlemmer af Chabad-dommedagssekten. Endv. fortæller Jesabel, at Trump tror, svigersønnen, Kushner, er messias (ben David) samt at det er Trumps opgave at fjerne klippemoskeen i Jerusalem, Islams 3. helligste sted, for så i stedet at bygge det 3. tempel til ben David/messias Jared Kushner.
1 uge efter nedenstående video døde Goldberg pludseligt under mystiske omstøndigheder.

ER ZIONIST-ILLUMINATERNE VED AT GENTAGE HOLOCAUST?
23. jan. 2020 bragte den konverterede jøde Henry Makow, der har dybt kendskab til illumismens dybder, en artikel. hvori han bl.a. skriver:
“I bogen fra 1989, The Holocaust Conspiracy, demonstrerer William Perl, at Illuminaterne konstruerede Holocaust for at undertrykke os under det jødiske overherredømme. Zionister havde brug for et menneskeligt offer.
Illuminaterne ofrede jøder for at oprette en frimurerstat i Israel.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er supremecourt.jpg

Den israelske højesterets design er et bevis på, at det er nøjagtigt, hvad der er sket. Det moderne Israel var frimurerisk fra dets begyndelse. Se illuminat-pyramiden på taget

“Antisemitisme” ser ud til at vokse. Er der et scenarie, hvor en ny bølge af antisemitisme, en ny holocaust, kunne tjene illuminaterne endnu en gang?

Historien lærer, at Illuminater består af  Lucifer-tilbedende jøder/farisæere (Joh. 8:44) og frimurere.
Ved første øjekast ville Israel være en vigtig kandidat til en gentagelse af det jødiske holocaust, da de fleste israelere sandsynligvis ikke ser sig selv i frimureriske NWO-vilkår.

Barry Chamish var en førende eksponent for den opfattelse, at Illuminater gennem deres Council on Foreign Relations-arm kontrollerer Israel og har til hensigt at skåne Jerusalem, men ofre resten for sit endelige mål (en-verdensstaten).
Iran-aftalen indikerer en tilsyneladende spalte mellem kommunistiske og zionistiske jøder. De kommunistiske jøder synes at tro, at Israel måske kan undværes.

Chamish´s scenarie er plausibel i betragtning af frimurermester Albert Pikes opskrift på tre verdenskrige, hvoraf den sidste resulterer i ødelæggelse af politisk zionisme og islam”.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.