GLÆDELIG JUL

Historien om Bethlehemsstjernen og Jesu fødsel har beskæftiget videnskabsmænd længe.
Der synes at være enighed om, at Jesus blev født 5 år før vor tidsregning – og ikke d. 25. december – som er Romerkirkens udnævnelse af Mithras/Baal/Satans dag til Kristi fødselsdag for at lette missionærernes arbejde. Jesus er formentlig født ca 9 marts.

Men folk havde og har stadig brug for en stor vintersolhvervsfest i mørket. Og så var det mest praktist at lade julen afløse midvinterblotet.
Asa-dyrkerne er stadig rasende over at man valgte afguden Baal/Satans dafg frem for deres asa-afguders dag d. 22. december.

En artikel fra Cambridge University fastslår Bethlehemsstjernen som en komet, der startede i Capricornus – en nabo til Aquila. Det lysende fænomen varede fra 9 april til 4 maj år 5 før vor tidsregning. Artiklen påberåber sig antike kinesiske kilder, nemlig Han Dynastiets astronomiske optegnelser, som er analyseret og fundet bemærkelsesværdigt nøjagtige .


   
Fred Grosse, professor i fysik og astronomi ved Susquehanna University i Selinsgrove, Pa.:

“I år  6 f.Kr.passerede Jupiter og Saturn hinanden 3 gange , i maj, september og december, en tredobbelt konjunktion”, siger Grosse. “Da det virkelige tidspunkt for Jesus´ fødsel er svær at fastlægge, er en begivenhed i år 6 f.Kr. en god kandidat til at forklare , hvad vismændene så. Et gæt er, at de så den første passage hjemmefra, tog af sted til Jerusalem og kom der i tide til den 2. og 3. passage til at det kunne lede dem til Bethlehem”, siger han. “(Astronomen Johannes) Kepler vidste besked om denne konjunktion, og siden hans tid har astronomer forbundet den tredobbelte konjunktion med Bethlehemsstjernen. Novaer og Supernovaer er nye fænomener, som viser sig og så blegner og glemmes”, forklarer Grosse.

Vidnesbyrd om, at kong Herodes den Store døde i slutningen af ​​marts eller begyndelsen af ​​april 4 f.Kr., betragtes generelt som afgørende – det var efter det faktiske barnemord i Bethlehem. Det antages således generelt, at Jesu fødsel fandt sted mellem et og tre år forud, mellem 7 og 5 f.Kr. Denne dato er også sammenhængende med den kendte dato for en folketælling, der blev bestilt af Caesar Augustus i 8 f.Kr.I regelen gik der et par år, før bureaukratiet var klar dertil overalt. Vi ved også fra en inskription kaldet “Lapis Venetus”, at Publius Sulpicius Quirinius, kejserens legat i Syrien, gennemførte en folketælling for Augustus, selvom datoen ikke er angivet.

Som vi kan se af temperatur- og nedbørsgraferne for Jerusalem (ovenfor), er december, januar og februar kolde, våde måneder, helt uegnede for hyrder til at sove udendørs på en bjergskråning.

Kronikken, “Ch’ien-han-shu” siger, at:

”I intervallet mellem 10. marts og 7. april 5. f.Kr. optrådte en komet, der var synlig i mere end 70 dage, tæt på Alpha og Beta Capricornii”

Kroniktidsangivelse over to og en halv måned er ikke rimelig, hvis genstanden virkelig var en komet (snarere en supernova).

Men hvem var så de vise mænd fra Østerland?
En bibelarkæolog siger, at de kom fra Kina – ikke fra det zoroastske Persien – samt at der ikke var 3 – men mindst 12 (Brent Landau henholder sig til den såkaldte De Vise Mænds Åbenbaring (Magi), en apokryf beskrivelse af den traditionelle julehistorie, som hævder at være skrevet af magierne selv).
De har set det, som Han-dynastiets astronomer så. Matth. nævner ikke deres antal.

Andre mener, de var en deputation af lærde jøder fra Babylon, der var en provins i Persien, og at de kom for at hylde deres nye konge, der iflg, Mika 5:1 skulle fødes i Bethlehem.

Her så fra Torinolagenets negativ som er et foto-positiv af Jesus Kristus, frelser for dem, der vil efterfølge ham efter evne

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.