“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Og hele Jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad Dragen (Djævelen), fordi han havde givet dyret magten (Åb. 13:3,4)

*

Vi tror kun på, hvad vi ser og hører i TV-Avisen.
Eftertanke m.h.t. sandhedsværdien har vi forlængst opgivet

1.Derfor tror vi fuldt og fast på menneskeskabt CO2-opvarmning trods al seriøs videnskabs påvisning af det modsatte

Den australske senator Malcolm Roberts viser knivskarpt absurditeten i CO2-religionen

Derfor synes vi, det er så sødt, at den indoktrinerede NVO-agent, Greta Thunberg, er udnævnt til årets person af Magazinet “Time”.

2.Vi tror på integrering af den islamiske masseindvandring
For TV Avisen siger jo, at det går så godt!
Og selv om arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige er langt større end blandt os betyder integrering af masseindvandringen af islam, der udtrykkeligt forbyder integration (sure 4:144, 5:51) og befaler integration af os vantro aber og svin (sure 2:65 og 5:60) i islam, for de historie- og kulturløse journalister og politikere blot et job!
Mange muslimer gider ikke arbejde, fordi vi er så tolerante, at vi betaler for deres lediggang. De fleste er og forbliver også ukvalificerede til arbejdsmarkedet

Koranen befaler, at muslimerne skal overtage de vantros huse og lande (sura 33:27)- ved at lægge sig på lur efter dem og dræbe dem (sura 9:5). Endvidere skal muslimer indgå aftaler med og bryde dem over for de vantro (sure 9:1-4). For de blåøjede er pr. definition forbrydere (sura 20:102). Derfor skal de hensættes i rædsel (terror) 8:60 og nedkæmpes, indtil al tro er rettet mod Allah (sura 8:39).
Fordi TV skelner, undrer ingen sig over, at islamkritik kaldes racisme (skønt islam intet har med race at gøre), mens muslimerne kan kalde os med alle skældsord – fuldt acceptabelt for hr. og fru dansker.

Politiet har netop sprængt (forhåbentlig) en stor islamisk terror-organisation, parat til at sprænge os i luften. Men det vil intet ændre i hr. og fru danskers blinde tro på, at islam er “fredens religion” – som svenskernes vild-vest samfund og Mellemøsten så klart dementerer.
For vi er gennem vuggestuer, børnehaver og medier hjernevasket til, at tolerance over for det onde er den støste dyd. Og i den Nye Verdensorden er f.ø. den gamle ordens ondt godt og godt ondt

Derfor stemmer vi ved hvert valg på de immigrations-fremmende partier. I humanismens navn.

Vi tror på løgnen om, at vi er militært i Mellemøsten for at bekæmpe ISIS, som USA og Israel (ISIS = Israeli Special Intelligence Service) samt NATO har grundlagt, financierer, træner og udstyrer.

Skønt netop ISIS lever Koranen ud, fortæller TV, at de ikke lever efter Koranen, ikke er rettroende muslimer!!

Og vi ser ikke sammenhængen mellem flygtningestrømme hertil og vores fordrivelse af Mellemøstens muslimer. Men vore frimurerpolitikere ser det og underskrev Marrakesch-aftalen om at gøre fri migration hertil til en menneskeret!
Det fortalte TV ikke.

To dage senere skar islamister i Marrakesch hovederne af en naiv dansk og en norsk kvinde i Marrakesch. Ingen indflydelse på danskernes holdning til #fredens religion”, Islam.

Danskerne tror stort set ikke på Kristus – men derimod på Allah som en realitet. For Kristus fortæller TV os intet om, og kirken har kastreret ham ad absurdum ved at gøre dåbsatteten til universalafladsbrev- mens TV ustandselig med respekt omtaler Islam (troen på Allah, der har hele Bibelens signalement på Djævelen) – med tilslutning fra mange præster.

I TV får vi tudet ørerne fulde om velsignelsen ved kønsskifte og homosexualitet – altså unatur i stedet for natur.

I TV får vi til stadighed præsenteret farisæer/frimurerguden Lucifers evangelium om lykke som det eneste mål med livet: Har du lyst, hr du lov. For som Tavistocks farisæiske djævleterapeut, Freud, sagde det: Hvis man hæmmer sine lyster får man neuroser! Med lykke forstås fri sex og penge. For åndelige værdier bringer TV ikke.

I TV lærer vi at stille krav til autoriteterne (læger, ledere, alle som har påtaget sig et ansvar), som hr. og fru dansker aldrig ville stille til sig selv. “Kræv din ret!” – underforstået, at kun de høje dyr har pligter, som skal overholdes til punkt og prikke. For sådan lærer TV os.

Lighed er det største bud – skønt folk ikke er lige på mange områder. For sådan lærer TV og den uangribelige autoritet, Karl Marx,
Som undervisningsminister Ritt Bjerregård sagde: Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære! – Men da hun blev syg forventede hun den største ekspertise, som så også reddede hendes liv! For disse læger havde lært, hvad ikke alle kan lære!!

Osv., osv.

Slutresultatet er “verdens lykkeligste” og mest holdningsløse folk, enige om alt, hvad frimurerlogen på Blegdamsvej og dens mester i City of London og dens Grand Lodge kan ønske sig i deres Overherres uhellige navn (Johannes 8:44).

Hvordan man bærer sig ad med at stjæle vor sunde fornuft og indplante den Nye Verdensordens sataniske tankegods i vore hjerner: Kognitiv Dissonans
Giv så mange modstridende oplysninger at folk bliver fuldstændig forvirrede og ikke ved hvad de skal tro for så at slå sig til ro med det, der dog siges samstemmende i TV.

Man kunne også kalde det Per Degn-metoden efter Holbergs figur med dette navn i “Erasmus Montanus”: Da Per føler sit videnspatent truet af en hoven student, kører han frem med en masse forvirret vrøvl krydret med nogle få latinske sentenser, hvis betydning Per oplagt ikke forstår. Men det det imponerer og trækker bønderne på Bjerget over på Pers side.

Jeg har så sent som i dag oplevet det i en diskussion på “Klimadebat“: Når argumenter ikke haves, fremfører min opponent en masse imponerende – men udokumenterede og irrelevante udregninger og kurver – samt slutter med at latterliggøre mig og benægte mine uigendrivelige beviser fra verdens førende målestationer (climate4you) og videnskabelige tidsskrifter. Hvad han nu slap skidt fra.


Når en indoktrineret løgn siges tit nok, tror folk, at TV nyhederne er sandhed:

Og der er ingen grænser for elitens snedighed mht. at manipulere os over i deres Nye Verdensordens løgne-univers.

Sådan gør den Nye Verdensorden menneskeheden til lydige, hjernevaskede slaver, føjelige redskaber i herskerens hånd. Hitler og Stalin udnyttede systemet til perfektion.

I Kristi øjne er disse elementer ubrugelige i hans store projekt – Menneskelivet som en prøve på, om man vil vælge hans eller “Verdensfyrstens” (Joh. 14:30) lære: Luk.9:60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!« 61 Men ogsaa en anden sagde: »Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus.« 62 Men Jesus sagde til ham: »Ingen, som lægger sin Haand paa Ploven og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige.

Bebrejdelsen mod Kristus er, at han er eksklusiv – forlanger, at folk tager ham som eksempel og efter evne følger i hans fodspor. Men som vi ser og som Åb. 13: 3,4 forudsagde: Menneskeheden har valgt Kristus fra og følger “Verdensfyrsten”, Kristi arvefjende.

“Mon menneskesønnen finder troen, når han kommer?”, spurgte Kristus (Luk. 18;8).

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.