Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´Komme

The Jerusalem Post 28 Jan. 2010:

”En ny Amalek viser sig og truer endnu en gang med at udslette jøderne,” advarede premierminister Binyamin Netanyahu onsdag
”Husk, hvad Amalek gjorde mod dig,” advarede Netanyahu og citerede en passage fra 5. Mosebog.
”Jeg lover som leder af den jødiske stat, at vi aldrig mere vil tillade, at den onde hånd griber ind i vores folks og vores stats liv,” sagde Netanyahu.

Den iranske trussel gennemsyrede talerne og bemærkningerne fra mange af talerne under begivenhederne til minde om det tidligere Sovjetunions befrielse af Auschwitz for 65 år siden (Som blev drevet af jøderne fra IG Farbens bestyrrelse – se Chapter 2).

*

Den jødiske messias, ben David, vil ang. først vise sig ved Hamageddon – et gigantisk krigerisk blodbad i de sidste dage. Det farisæiske Chabad Lubavitch, der hersker både i Kreml og det Hvide Hus, har som hoved-punkt på dagspordenen at fremme Harmageddon og ben Davids (rebbe Schneersons) komme.

Netanyahu har de facto lovet rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal bane vejen for ben David

Men gør Netanyahu noget for at fremme messias´ genkomst – som han lovede sit idol, rebbe Scheerson?
Han er forpligtet til at bekæmpe “Amalek”, nu Iran! (se nendenfor). For at dette kan ske, må Israel gå under i krig iflg Chabad Lubavitch.

D. 27 Sept. 2019, Netanyahu : “Hidtil har vi navigeret i anliggender med ansvar på flere arenaer, til tider samtidig, men ikke hidtil i en omfattende konfrontation.”
Netanyahu har aldrig (før) omtalt en total krig som en tydelig mulighed.”

Mossads talerør DEBKAfile d. 10 Okt. 2019 , Netanyahu: “Israels dilemma, hvorvidt man skal iværksætte et forebyggende angreb for at afskrække Iran fra et missilangreb, ligesom Irans angreb på Saudi-Arabien, blev afsløret af premierminister Binyamin Netanyahu torsdag den 10. oktober ved en mindesmærke for faldne i Yom Kippur-krigen i 1973.

Muligheden for et forebyggende angreb nævnes meget sjældent offentligt af premierministeren, der også fungerer som forsvarsminister. Denne gang indikerede det, at Israel muligvis beslutter ikke at vente med et angreb, før de indleder et forebyggende slag mod missilbaser i Iran, hvor forberedelserne til at lancere disse våben mod Israel skrider frem.

DEBKAfiles militære kilder tilføjer: IDF-cheferne, der deltog i ceremonien, er fuldt ud klar over, at en forebyggende operation mod disse baser ville slippe en total Israel-Iran missil- og dronekrig løs, der kunne stå på i uger eller måneder, med dødbringende eskaleringer.

Irans satellitter, Hizballah i Libanon, irakiske shiitiske militser i Syrien og Irak og den palæstinensiske Hamas og Islamisk Jihad i Gaza, ville spille aktive roller i denne konflikt.

Netanyahu fortsatte med at hævde, at mens vi ikke ønsker at stå alene, må vi huske vores situation i krigen i 1973, da den amerikanske hjælp først ankom, da krigen næsten var forbi.

Premierministeren kan have fået opmuntring til sin kamptale fra begivenhederne frem til den tyrkiske operation i det nordøstlige Syrien onsdag 9. oktober. Ankara, Washington og Moskva var i tæt samråd forud for denne operation, men Teheran blev strengt udelukket”.

Men Netanyahu er i en slem knibe, som han personligt måske kun kan komme ud af gennem en krig:
“Bibi” Netanyahu står anklaget for korruption – og hans kone er netop kendt skyldig i korruption. Proceduren mod ham blev afsluttet for få dage siden – og Højesteret vil afsige dommen i slutningen af året. En tidligere israelsk premierminister, Olmert, måtte flere år i fængsel af samme grund. Dsuden kan Bibi ikke får flertalsregering uden Avigdor Liebermann, der vil slippe Israel løs på alle naboer straks for at gennemføre Storisrael. Så Bibi har grund til at være nervøs.

Måske håber Netanyahu gennem sin højttænkning at provokere Iran til at slå først -hvilket imidlertid ville betyde Israels øjeblikkkelige undergang.
Han ved, at han ikke kan skræmme Iran fra dets planer. Måske tænkte han højt for at lodde stemningen i Israel, før han skrider til handling?

Venstre: Israels Højesteret i Jerusalem er skænket af James de Rothschild og hans hustru. Dorothy, ligesom også Knesset-bygningen. På taget ses illuminatpyramiden, og bygningen er fuldt af frimurersymboler samt kunstværker fra den verden, som Rothschilderne de facto regerer gennem deres centralbanker.

Men der er endnu en farlig side ved Netanyahu i den øjeblikkelige situation:

HUSK AMALEK!

Amalek var en stamme, som lokkede israeliterne i baghold under Sinai-ørkenvandringen. Men Amalek har fået en langt dybere og bredere mening.
I dag står Amalek for Iran.

2. Mosebog 17:11-12: I kampen mod amalekiterne havde israeliterne fremgang, når Moses hævede sine hænder mod himlen – og modgang, når han sænkede hænderne. Derfor støttede Aron og Hur Moses´arme, og israeliterne sejrede.

AMALEK SKAL RYDDES AF VEJEN, FØR MESSIAS BEN DAVID KAN KOMME
Amalek-folket repræsenterer ondskabens ånd i verden, den urene orlah, den skal, der forhindrer lys fra G-d i at komme ind i verden. Dette forklarer, hvorfor navnet på G-d ikke kan afsløres fuldt ud, før Amalek er udslettet. Ved at kæmpe mod Israels seksuelle (= racemæssige) renhed forurener Amalek Israels moralske budskab, hvilket forviser G-d’s nærvær fra verden (“Sfat Emet,” Parshat Zachor, år 5664)“.

Erich Follath Spiegel online 22. juni 2009: Da den amerikanske forfatter og Israel-ekspert, Jeffrey Goldberg, for nylig bad en af Netanyahus fortrolige om at forklare denne fiksering på Iran, svarede han blot: “Tænk på Amalek.”

Dette er det jødiske begreb, der udgør en potentiel katastrofal parallel til den islamiske Haqqaniskole – et par spejlbilledebegreber, der kunne betyde krig. I bibelsk sammenhæng var Amalek Esaus efterkommer, som med sine stammekrigere fra Kanaan iværksatte et lumsk og uprovokeret angreb på hebræerne, da de var på vej til Det Hellige Land, Eretz Israel (anderledes sagt: de benyttede Israels strategi – et ganske vist mislykket forebyggnde angreb).

I bredere forstand henviser udtrykket Amalek til den eksistentielle trussel mod jødedommen til alle tider, under alle omstændigheder, og fra alle fjender. Torah, Devarim 25, femte Mosebog (ikke skrevet af Moses – men langt senere, formentlig af præster), lyder: “Husk hvad Amalek gjorde mod dig på din rejse, da du havde forladt Egypten – hvordan han uden frygt for Gud overraskede dig på marchen, da du var sulten og træt, og han huggede alle de sidste i din bagtrop ned. ”

Ingen jødisk generation får lov til at glemme konflikten med Amalek, fordi Amalek rummer det iboende onde og destruktive.
Kampen mod Amalek er enhver from jødes pligt, en “mitzvah aseh” eller befaling om handling. Ifølge visse fortolkninger af gamle skrifter er denne mitzvah mere vidtrækkende, nemlig et bud om at fjerne jødernes oprindelige fjender.

Rabbier som Bibi Netanyahu’s bedstefar lærte, og fortsætter med at lære i dag, at jøder er tvunget til at bekæmpe Amalekiterne, der konstant, som Goldberg udtrykker det, dukker op “igen i nye former”: Nebuchadnezers soldater og den spanske storinkvisitor, Tomás de Torquemada, Adolf Hitler’s bøller, og nu iranske hardliners, der sværger at ødelægge Israel. De, der ligesom Netanyahu, ser Irans nukleare program som Amaleks våbenarsenal, har ikke blot ret, men er forpligtede til at træffe forebyggende foranstaltninger for at ødelægge det. Ifølge jødiske apokalyptiske begreber, ville en jødisk stat ophøre med at eksistere efter et eventuelt iransk førsteslags-atomangreb. Med andre ord, det er bedre at angribe først i tilfælde af tvivl.

Ahmedinejad-president-iran-illuminati-sign-150

Irans tidligere permierminister Ahmedinejad gør dobbelt satanstegn. Tjener han og Netanjahu samme herre og mester? (se Albert Pikes brev til Mazzini).

OG DE IRANSKE HAQQANITER HAR SAMME DAGSORDEN

De såkaldte mahdister omkring Mesbah Yazdi og Ahmadinejad tror, at deres tolvte imam forsvandt fra jordens overflade i det 9. århundrede, fordi Allah den Almægtige skjulte ham for at sætte mennesket på en prøve. De mener også, at denne tolvte imam, eller Mahdi, vil vende tilbage til jorden, som Jesus vil, som alle muslimer ser som en vigtig forgænger for Muhammad. Mahdien vil efter deres opfattelse skabe et paradis på jorden for troende og fordømme gudsbespottere til evig forbandelse. Men han vil først vende tilbage, når verden har gennemgået en renselse, en hvirvlende, gigantisk udrensning.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´Komme”

  1. “De såkaldte mahdister … Mahdien vil efter deres opfattelse skabe et paradis på jorden for troende og fordømme gudsbespottere til evig forbandelse. Men han vil først vende tilbage, når verden har gennemgået en renselse, en hvirvlende, gigantisk udrensning”

    Den messianske tro i jødisk fortolkning planlægger, at kristne fører krig mod muslimer, og derefter får jøderne deres ultimative verdensrige med Jerusalem som hovedstad.

    I henhold til mange kristne fortolkninger, vil de kristne vinde imod muslimerne og alle jøder konverterer til kristne.

    Man kann sichs aussuchen, was der HERR entsprechend den jeweiligen Spinnern zu tun hat.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.