Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Yinon-planen om Mosebøgernes og Ezekiels (kap 47:13-20) grænsedragning og opfyldelse som springbræt til verdensherredømmet er zionismens livsfarlige drøm. Dens udgang er fastlagt i f.eks. Ezekiel 38. 39 (Gog/Magog), Lukas 21, Matth. 24, Jeremias 25.

Yinon-planen går ud på at splitte arabstaterne i små og svage enheder, som Israel så kan opsluge

Nedenstående kort blev publiceret i den jødiske New York Times. Screenshot fra ovenstående video.

1 Mosebog 15: 18-21”Den dag indgik Herren en pagt med Abram og sagde: ‘Til dine efterkommere giver jeg dette land fra Egyptens bæk til den store flod, Eufrat – keniternes land, kenizziter, Kadmoniter, hetitter, perizzitter, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites og Jebusites.”

The Chosen People“: Vi ved, at disse folk levede i det, der i dag er Egypten, Sudan, Libanon, Jordan, Syrien, Irak, en del af det asiatiske Tyrkiet, og naturligvis hele Israel, herunder Gaza og Vestbredden.

Denne kendsgerning tilføjer en anden dimension til løftet: Herren giver Abrams efterkommere land, der i øjeblikket er besat af andre nationer!

Venstre: Israel på Salomons tid. Det forjættede Storisrael.

Spørgsmålet opstår, hvordan Israel vil erhverve dette land – bliver det nødt til at invadere og erobre andre lande?

Herunder zionist-grundlægger Theodor Herzl´s opfattelse af Storisrael:

*
Gilad Atzmon er en kendt jødisk kritiker af Israel og zionismen

Gilad Atzmon 9 Oct. 2019: “Israel har alvorligt misforvaltet sin konflikt med Iran. I over et årti har Israel nådeløst truet og forsøgt at skræmme Iran. Irans svar har været effektivt: langsomt men sikkert omringede Iran den jødiske stat. Israel deler ikke en grænse med Iran, men Iran er til stede på så mange af Israels grænser. Dens republikanske gardes styrker er i Syrien. Hezbollah og Islamisk Jihad i Gaza og Vestbredden er pro-iranske.

En konflikt med Iran kan have dødelige konsekvenser for Israel. Israelske militære eksperter forventer, at en sådan konflikt ville udsætte Israels byer for at blive angrebet af tusinder af godt målrettede missiler og resultere i total ødelæggelse.

Det nylige angreb på saudiske oliefaciliteter opnåede en forbløffende præcision på mindre end en meter til trods for, at det blev lanceret650 miles borte. Det leverede en klar besked til Israel: Iran kan angribe ethvert mål i Israel fra det vestlige Irak med præcision og uden at blive opdaget (før det er for sent). Det beviste, at iransk teknologi ligger årtier foran alt, hvad Israel, Amerika eller Vesten disponerer over.

Det forekommer nu helt urealistisk at forvente, at Amerika handler militært mod Iran på vegne af Israel.

I øjeblikket bruger Israel de milliarder af dollars, det afpressede amerikanske skatteydere, til at opbygge et forældet anti-missilsystem, der i bedste fald kunne være effektivt mod tyske V2-missiler fra 1940-tiden.
Igen forberedte Israel sig på den forkerte krig.

Israel er helt uforberedt på den ødelæggelse, den har bragt over sig selv. Et rationelt sind ville forvente, at Israel overvejer sin taktik og søger fred med sine naboer og med Iran.
Men det ser ud til, at Netanyahu har til hensigt at følge den samme krigsførende høge-sti, der har gjort jødisk historie til et tragisk kontinuum”.

Altså er Israel allerede fortabt. Men Rothschilds (år 1895-1957) Israel og hans Jerusalem har vist sig at være hensynsløst. Som forhenværende general og forsvarsminister udtrykte det: “Israel må opføre sig som en gal hund”! Derfor kan det ikke undre, at Israel samarbejdede med USA om 11. sept. – som indrømmet i israelsk TV af en af disse Mossad-agenter og her.


Men i den forestående undergang har Israel en hævnplan: At bruge sine atomvåben mod alle Israels fjender – og Europa med, den såkaldte Samson Option.

Israels elite har for længe siden forudset/planlagt dette undergangs-scenario, som er forudsætningen for deres Chabad Lubavitch herrer og mestres messias´, ben Davids, komme – og sikret sig et nyt Israel i Patagonien.

Denne elite stod bag Holocaust og drev gennem IG Farben Auschwitz (Chapt.2) i forbindelse med deres stammefælle, Adolf Hitler og her samt hans jødiske håndgangne mænd, for at jage Europas jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – alt efter zionist-fader Theodor Herzls plan (se år 1897 og her (side 83-84). Som Netanyahu siger: Hitler ville ikke udrydde jøder, han ville tvinge dem til at emigrere

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

3 kommentarer til “Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang”

 1. “den såkaldte Samson Option” …

  “Det er lettere at tro en løgn, der er blevet hørt hundrede gange end den sandhed, du aldrig har hørt før”.
  Robert Lynd
  http://www.wahrheitssuche.org/

  Materie ist wie das ganze Universum zu 99.9999 Prozent nur leerer Raum

  Click to access 1367405491-Haramein342013PRRI3363.pdf


  weshalb nur “langsame” Kometen eine Gefahr für die Erde sind, weil schnelle Kometen nicht von der Schwerkraft eingefangen werden können. Die bei der Spaltung freigegebenen (“Atombombe”-) Neutronen sind auch zu schnell und können deshalb auch kein anderes Atom spalten. Ein freies Neutron kann in einem friedlichen Kernkraftwerk ein anderes Atom nur spalten nachdem es moderiert wurde, d. h. verlangsamt wurde. In einer Atombombe kann man freie Neutronen nicht moderieren oder verlangsamen … Glücklicherweise funktioniert die Kernspaltung nur in friedlichen Kernkraftwerken und in zivilen Labors aufgrund moderierter/verlangsamter freier Neutronen:

  Atomic “Bombs” won’t explode!

  Click to access Atombomben_gibt_es_nicht!.pdf

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.