Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Johannes Åb. Kap 13 omtaler, hvordan Dragen/Satan gav et rødt uhyre fra (folke)havet sin magt, så det får verdens befolkning til at følge og tilbede sig. Kun partimedlemmer? kan handle. Se nærmere om det Røde Dyr og Skøgen på dens ryg.
Sker det nu i dag gennem f.eks. den luciferiske FNs (se nedenfor) klimareligion -samt en forestående omstilling af verdens pengevæsen til CO2-møntfod? Alt under stedfindende massiv hjernevask gennem skoler og medier.

Lad os se lidt nærmere på dette

Følgende handler om Lucifers vej til hans åbenbare overtagelse af verdensherredømmet (Johannes 14:30) gennem hans frimureri og her. Se udtoget til sidst i denne artikel fra FNs “Nye Verdens” Regeringsprogram, Agenda 2030. Oprindeligt hed dette kommunistiske frimurerkup Agenda 21, og den blev indført af det danske Folketing i år 2000: Hvert 4. år skal alle landets kommuner skrive en Agenda 21 plan om deres udvikling hen imod FN-Verdensregeringen. Jeg afslog en invitation fra min kommune til at deltage. Planerne skal sendes til FNs NGO ICLEI, der koordinerer og her. ICLEI er angiveligt sponsoreret af Rothchild-agent George Soros. Og det er Greta Thunberg også.

Vi har set , hvordan tyskerne blindt fulgte jøden Hitler og her i hans kamp for at jage jøderne til Palæstina, følgende Theodor Herzls zionistiske taktik (se siderne 84 og 118) med at plage og udrydde jøder for at drive dem til hans Herres Palæstina (se årene 1895-1957) med hjælp fra illuminaternes FN og deres vasal/corporation, USA.

Og vi har set, hvordan russerne i og efter den bolschevistiske revolution under ledelse af jøderne Lenin og Stalin fulgte blindt efter som anvist af den jødiske Rothschild-fætter, Karl Marx´ og her.

Hvordan bærer Lucifers illuminater sig i dag ad med at forføre folkemasserne til at blive deres lydige kristus-fjendtlige slaver?
Ashkenazierne og her i huset Rothschild har altid forstået at manipulere masserne efter deres frankistiske, luciferiske målsætning: Fremme af deres messias´ komme gennem mest mulig “hellig synd” i deres én-verdensstat under deres regimente via FN, deres korporative vasaller i USA, og EU-kommissionen, der også er en korporativ vasal under City of Londons Chatham House.

FN er en Rockefeller / Rothschild-institution, der er bygget til at være parlament og administrativ eksekutivinstans for illuminaternes luciferiske én-verdensregering.

FN er en Luciferisk religion – påvirket af Luci’s Trust, der blander Buddha og Kristus sammen til en antikristisk, totalitær omgang hjernevask. Oprindeligt hed den Lucifer´s Trust . Så når Luci taler om Gud, menes der frimurerguden Lucifer. I regelen tales der blot om energier – til tider om “guderne”.

Lucis Trust er en buddhistisk organisation, der mener, at verden styres af “opstegne mestre” i et åndeligt hierarki.

FN har et meditationsrum formet som en pyramide. Det rum forestås af Lucifer´s Trust. Alice Bailey grundlagde “Lucifer Trust”. I følgende video ses meditationsrummet for én-verdensguden Lucifer. Og Alice Baileys 10 punkter til at få Krisus afløst af Satan gennem depravering af menneskeheden gennemgås. Hendes første lov er at hjernevaske børnene – de gamle er umulige at omvende!

Lucis Trust skriver: “Vi er hengivne til etablering af en ny og bedre livsstil for alle i verden, baseret på opfyldelsen af ​​den guddommelige plan for menneskeheden. Dens uddannelsesaktiviteter fremmer anerkendelse og praksis af de åndelige principper og værdier, som et stabilt og gensidigt afhængigt verdenssamfund kan være baseret på.

Store lærere fra hierarkiet er kommer ind i verden i ​​tid og rum. Disse har inkluderet Sokrates, Shri Krishna, Mohammed, Buddha og Kristus.

Det enestående og dramatiske træk ved hierarkisk handling i den nuværende æra er den forberedelse, der nu er i gang i Hierarkiet for dets tilbagevenden.

Og der er ikke plads for Kristus undtagen for Jesus som én blandt mange opstegne mestre

I den nye verdensreligion vil videnskaben om påkaldelse og evokation komme i stedet for det, vi nu kalder ‘bøn’ og ‘tilbedelse’. Hver fuldmåne-periode eller åndelig festival vil være en bestemt tid med fokuseret gruppeopfordring, og det er i retning af dette, at vi arbejder. Af alle årets fulde måner er der tre, der er af største spirituel betydning, koncentreret i tre på hinanden følgende måneder og derfor fører til en langvarig årlig åndelig indsats, der vil påvirke resten af ​​året:

Tre åndelige festivaler holdes allerede over hele verden, skønt de endnu ikke er knyttet til hinanden. Tiden kommer, hvor alle tre festivaler holdes samtidigt overalt i verden, og med deres midler opnås en stor åndelig enhed, og virkningerne af den store tilgang, der er så tæt på os på dette tidspunkt, vil blive stabiliseret af den samlede menneskeheds påkaldelse.

 Målet er at arbejde fantasifuldt som medlemmer af den nye gruppe af verdenstjenere, viede til verdenstjeneste”

Lucifers illuminaters redskaber til at oprette énverdensstaten – med folkemassernes ønske

Overhovedet for Lucifers Katolske kirke og den “Globale Kirke“, jesuiten pave Frans, plæderer kraftigt for én-verdensregeringen: ”Når et overnational fælles gode klart identificeres, er der behov for en særlig juridisk sammensat myndighed, der er i stand til at lette dens gennemførelse.”
”Tænk på de store nutidige udfordringer ved klimaændringer, nyt slaveri og fred,” fortalte han medlemmer af Det pontifiske akademi.

Midlerne har strakt sig fra deres inscenesatte massedrab og krige (bl.a. 2. verdenskrig) samt finanskriser, forudgået af løgnepropaganda lanceret af deres villige marionetter og medier.

Som noget nyt forsøger de sig nu med stor succes med børnemisbrug i historiens største løgn: Klimareligionen, idet de misbruger et psykisk sygt barn med Asperger-syndrom, nemlig Greta Thunberg.
For illuminaterne har opdaget, at klimaskrækken er et effektivt middel til at forføre folkemasserne.

The Forbidden knowledge 24 Sept. 2019: Det svenske nyhedsbureau Samhälls Nyt rapporterer, at der er indgivet en formel klage over misbrug af barn til svenske børnebeskyttelsestjenester vedrørende FN’s børneklimealarmist og Asperger-patient, Greta Thunberg, for at undersøge hendes antifaremedlemforældre og hendes George Soros-tilknyttede manager

Thunberg har formået at mobilisere uvidende og kritikløse, skulkende skolebørn i en uhyggelig grad, der henleder tanken på Hitler-Jugend.
Dengang skreg ungdommen “Heil Hitler, Heil Hitler”. Nu skriger den i samme kadence: “mindre CO2, mindre CO2” i kor .

Nu ringer alle Malmøs kirkeklokker for at støtte helgenen Greta Thunbergs skolestrejker. Ak ja, afståelsen af Skåne i 1658 har været en forfærdelig katastrofe for Skåneland.

Og den svenske kirke har erklæret Thunberg for Kristi efterfølgerske

Se en hysterisk Thunberg skælde FN-politikerne ud i en omhyggeligt insceneret taleunder applaus fra de udskældte. Derpå fremlagde 60 lande omhyggeligt forberedte nye programmer for bekæmpelse af den harmløse livets gas, CO2. En hidtil uset farce

Men massehjernevasken, der kun har kunnet finde sted gennem illuminaternes kontrollerede/ejede massemedier, er nu ved at antage morderisk karakter:

Screenshot fra video hos Breitbart 20 sept. 2019

I Berlin lavede klimakommunisterne ovenfor viste happening: foregøglede klimakritikere stående på smeltende isblokke med løkken om halsen!
Disse unge mennesker er så opgejlede, at man kan frygte, at de vil gøre alvor af “spøgen”.
Samtidig var millioner af hjernevaskede uoplyste og uvidende børn og unge på gaderne for at få politikerne til at “gøre noget ved klimaet” – skønt de ikke aner hvad. Især, da der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 20 år. CO2-stigningen fra 0.03% til 0.04% CO2 i atmosfæren forudgår og bevirker bevisligt ikke opvarmning – men følger 100 år efter opvarmningens begyndelse pga. CO2-frigivelse fra oceanerne.
F.ø. er CO2 ikke korreleret til den globale temperatur (se kurve herunder – (Climate4you). Tværtimod har NASA påvist, at atmosfærens CO2 forhindrer overopvarmning ved soleksplosionerne

Nu har FNs IPCC (politisk bestillingsarbejde) på basis af formodning baseret på CO2-løgnen forudsagt en stigning i havspejlet på 69 cm i dette århundrede. Alle bryder ud i næsten hysterisk krempegråd!
Sandheden: I de sidste 100 år har Atlanterhavsspejlet været fuldstæmdig konstant i Bergen, Tromsø, Hammerfest (Climate4you)

Tyskland er nu ved at vedtage en CO2-pris, der skal betales for hvert ton CO2, der afgives. Og den skal være betydeligt højere end de 25 euro, der gælder på CO2-børserne ( handelssystem med CO2-emissioner) i dag – en guldgrube for klimamessias, verdens første klima-milliardær og CO2-børshaj, Al Gore, hvis hus forbruger 21 gange mere energi end et normalt amerikansk hus. Hans propagandafilm “En ubekvem Sandhed” har rettens ord for at være behæftet med mindst 9 svære fejl!
Prisen kan også gennemføres som en direkte CO2-afgift

Global CO2-møntfod
Men nu bliver det rigtigt betænkeligt: Alt dette CO2-hysteri og denne globale udplyndring kan betragtes som en overgang til teknokraternes

This image has an empty alt attribute; its file name is co2-licencee.png

filosofi om at gøre CO2 til møntfod: På ægte kommunistisk vis får enhver tildelt en knap månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde er samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes! Når CO2-produktionen overstiges, må man suge på labben resten af måneden!
Og samtidig kan diktatorerne let straffe den enkelte ved at unddrage ulydige deres CO2-betalingsmiddel-tildeling.
I dag er teknokraterne aktive i EU gennem bl.a. The European Organisation for Sustainability (EOS).

CO2-møntfod er ikke fantasi – den er i illuminat/teknokratikredse allerede mere end overvejet

Undervisning af børn = hjernevask i FN-regi
Der foregår gennem FN en kommunistisk fordummelse – Common Core – af vores børn og unge midt i en allerede hjernevasket befolkning, der iscenesætter kommunistisk “bæredygtighed“. På et FN-Topmøde i Sydkorea (kunne lige så godt have været i Nordkorea!), redegjorde UNESCOs “FN-årti for Uddannelse til Bæredygtig Udvikling” og her detaljeret for, hvad topmødet virkelig handlede om – hjernevask af borgere og vores ungdom til at være fattige, lydige, ”bæredygtighedsbevidste, sociale retfærdigheder, verdensborgere.” Som UNESCO skriver: Uden uddannelse og læring til bæredygtig udvikling vil vi ikke være i stand til at nå dette mål”.

Se også New American 10 jan. 2016: UNESCO vil fremskynde indoktrinering af børn verden over med lærebogspropaganda, der fremmer “globalt medborgerskab”,e den diskrediterede menneskeskabte globale opvarmningsteori, homoseksualitet, transgenderisme og direkte totalitarisme. Og ifølge selve rapporten er skolens lærebøger den bedste måde at gøre det på.

Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse.

Patrick Wood skrev 27. oktober 2016: ”FN er udspring for planerne og operationerne om at etablere Teknokrati som det eneste globale økonomiske system og samtidig ødelægge kapitalismen og fri virksomhed. Andre kender det som bæredygtig udvikling eller grøn økonomi, men det korrekte historiske udtryk er Teknokrati ”.

Målet er Illuminaternes FNs Agenda 21 alias Agenda 2030: en selvbestaltet zionist-farisæer klikes énverdensregering styret fra Jerusalem og City of London (Se Vedføjelse nedenfor):
1. Projektet blev grundlagt på Rio-konferencen i 1992 – underskrevet af 179 stats- / regeringschefer. Det er det kommunistiske NWO-samfund, der er bygget på ”bæredygtighed” og urbanisering.

2. Rio + 20 Slutdokumentet besluttede at implementere alle elementerne i Agenda 21 på FN-niveau. I 2013 roste EUs Rådspræsident, van Rompuy, Kina for at tvangsforflytte 250 millioner modstræbende bønder til nybyggede megabyer på over 40 mio. indbyggere – helt i Agenda 21/2030 bogstav og ånd, der går ud på at stuve masserne sammen i “smart cities” langs veje og jernbaner – mens naturen skal fredes og være utilgængelig for mennesker (Wildernesses). “Det er fremtidens samfund”, sagde han.

Agenda-21-map-full
De blå områder på dette USA kort er for menneskelig beboelse i “smart cities”. Til resten er adgang forbudt


3. BBC 30 Jan. 2012:  Forumet for Højt Niveau om Global Bæredygtighed blev oprettet i 2010 af FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det er en Agenda 21-gruppe, der indeholder navne som den tidligere chef for Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. Forumet på Højt Niveau arbejder for en verdensomspændende miljødomstol og her for at regere over alt, der er forbundet med miljø, dvs. økonomi, militær og i virkeligheden alt.

Nu taler den danske minister Heunicke om at forbyde opdræt af pruttende og “klimaskadeligt” (helt ubevist) kvæg og dermed bøffer og oksestege!

4.  World Business Council for Sustainable Development, en gruppe mægtige interesser, inclusive storbanker og de store oliekoncerner, støtter FNs klimapolitik

6. I september 2013 blev Agenda 21 (bæredygtighed) vedtaget af FN’s plenarmøde, og det rostes meget af EU-Kommissionens præsident, José Barroso.

Her kan man læse tidligere minister Ida Auken, (på engelsk), der fortæller om Agenda 21s velsignelser i en kollektiv verden uden individualitet/sjæl: Lucifers højeste mål.

Samtidig arbejder FN og EU via Marrakesch-pagten på direkte import af 3. landes migranter – med pavens velsignelse. Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse

VEDFØJELSE
Udtog af FNs Agenda 2030 = kommunistiske Énverdensregering med Kristi menneskekærlige ideologi på papiret – men med Sovjets diktatoriske praksis (Ytringsfrihenden allerede afskaffet i racismens og ligeværdighedens navn , sandhed konverteret til løgn og omvendt (klimaløgn), godt til ondt og omvendt (Allah/Lucifer i stedet for Kristus), unaturligt i stedet for naturligt (homosexualitet, genderisme)

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, mødes på De Forenede Nationers hovedkvarter i New York den 25.-27. September 2015, når organisationen fejrer sit 70-års jubilæum, har i dag besluttet nye globale mål for bæredygtig udvikling.

1 På vegne af de folk, vi tjener, har vi vedtaget en historisk beslutning om et omfattende, vidtrækkende og menneskecentreret sæt af universelle og transformative mål og mål.

2 Vi forpligter os til at arbejde utrætteligt for fuld gennemførelse af denne dagsorden inden 2030.

3 Vi beslutter mellem nu og 2030 at afslutte fattigdom og sult overalt; at bekæmpe uligheder inden for og mellem lande; at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund

5 Dette er en dagsorden med hidtil uset omfang og betydning. Det accepteres af alle lande og gælder for alle,

8 Vi ser for os en verden med universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling; af respekt for race, etnicitet og kulturel mangfoldighed;

10 Fuld respekt for folkeretten

11 Vi bekræfter resultatet af alle større FN-konferencer og topmøder

14 Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer i vores tid

19 Vi bekræfter vigtigheden af ​​den verdenserklæring om menneskerettigheder såvel som andre internationale instrumenter, der vedrører menneskerettigheder og international ret.

21 De nye mål og mål træder i kraft den 1. januar 2016 og styrer de beslutninger, vi tager over de næste femten år.

22 De mest sårbare lande og især afrikanske lande, mindst udviklede lande, fastlåste udviklingslande og små ø-udviklingslande fortjener særlig opmærksomhed, ligesom lande i konfliktsituationer og lande efter konflikt. Der er også alvorlige udfordringer i mange mellemindkomstlande.

23 Mennesker, der er sårbare, skal have beføjelse. Dem, hvis behov afspejles i dagsordenen inkluderer alle børn, unge, handicappede (hvoraf over 80% lever i fattigdom), mennesker, der lever med HIV / AIDS, ældre, oprindelige folk, flygtninge og internt fordrevne og migranter. Vi beslutter at træffe yderligere effektive foranstaltninger og handlinger i overensstemmelse med folkeretten for at fjerne hindringer og begrænsninger, styrke støtte og imødekomme de særlige behov for mennesker, der bor i områder, der er berørt af komplekse humanitære nødsituationer og i områder, der er berørt af terrorisme.
24 + 25 Uddannelse og sundhedskultur for alle.
27. Vi vil forsøge at opbygge stærke økonomiske fundament for alle vores lande. Bæredygtig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst er afgørende for velstand. Dette vil kun være muligt, hvis formue deles, og indkomstulighederne imødekommes.

Artikel. 31 Klimaforandringernes globale karakter kræver et bredest muligt internationalt samarbejde, der sigter mod at fremskynde reduktionen af ​​de globale drivhusgasemissioner og tackle tilpasning til de negative virkninger af klimaændringer.

Art. 28. Regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre ikke-statslige aktører og enkeltpersoner skal bidrage til at ændre uholdbart forbrugs- og produktionsmønster, herunder gennem mobilisering, fra alle kilder, af økonomisk og teknisk bistand til at styrke udviklingslandenes videnskabelige, teknologiske og innovative evner til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Art. 29. Vi vil samarbejde internationalt for at sikre sikker, ordnet og regelmæssig migration, der involverer fuld respekt for menneskerettighederne og den menneskelige behandling af migranter uanset migrationsstatus. Vi forpligter os til at fremme interkulturel forståelse, tolerance, gensidig respekt og en etik for globalt statsborgerskab og delt ansvar.

Art. 36. Vi anerkender verdens naturlige og kulturelle mangfoldighed og anerkender, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er afgørende muligheder for bæredygtig udvikling.The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at sub-national, national, regional and global levels

80. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the High Level Political Forum on sustainable development (HLPF).

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates.
It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the HLPF will provide high-level political guidance on the Agenda and its implementation.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 kommentarer til “Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi”

 1. “CO2-møntfod – Enhver skal få tildelt en månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde bliver samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes!”

  Hvis staten Danmark ville trykke danske pengesedler SELV, i stedet for at overlade det til en PRIVAT såkaldt “dansk” “National”-bank, som styres af en PRIVAT højfinanzbank BIZ i Basel, så skulle vi hverken betale afgifter, renter, skat eller moms. Den samme idé havde både Kennedy, som satte NATIONALE “US-Notes” i omløb og Lincoln med hans “GREENBACKS”, som var grønne paa bagsiden. Det hele drejer sig ALTID kun om magt og penge. Dem som styrer pengene, styrer verden, men denne lille pengeelite vil desværre lave en ny “global” verdensorden med kun én regering: nemlig dem selv.

  23.09.2019 – Das Ziel der Bargeld-Beseitigung laufe im Finanz-Sektor meist unbemerkt von der Öffentlichkeit ab.
  https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20190922325759566-abschaffung-des-bargelds/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

  BILDERBERGER tale-kladde fra år 2012:

  Et regerbart, forenet Europa er ikke muligt, hvis det ene land er rigt og et land fattigt. Da omfattende rigdom og velstand af forskellige årsager og omstændigheder ikke kan udvikles i ethvert europæisk land, og dette kan heller slet ikke være i vores interesse, er det ubetinget nødvendigt at gennemføre en snarest mulig tilnærmelse af de kapitalstærke lande med sund økonomi til de fattigere lande ved hjælp af nedgradering. Denne nedgradering opnår vi ved at inddrage intakte lande, og her tænker jeg primært på Tyskland, til at betale andre landes gæld for at udligne deres underskud. En progressiv svækkelse vil således være sikret, og ville i erkendelsen af behovet for redningspakker få dens officielle legitimation.

  Betydningen af ​​at Tyskland bliver sat i så stor en gæld – sågar udover kommende generationer – behøver ikke at bestå nogen økonomisk vurdering, men skal forstås som en social-politisk nødvendighed. Sådan skal det også formidles til befolkningen, for ellers vil vi hurtigere end forventet støde på modstand. Da det gælder om at fremskynde den nødvendige svækkelse af Tyskland med understøttende forholdregler, vil vi samtidig massivt stimulere og støtte muligheden for enhver indvandring. Protest og oprør, hvis det overhovedet skulle komme til en større grad heraf, forventes kun fra den højreorienterede lejr. Den brede masse vil ikke udøve modstand – risikoen for social fordømmelse er – takket være årtiers vellykkede arbejde med opdragelse – for høj . Hvis henvisninger også ophobes til at religiøs-militante muslimske indvandrere udskejer sig, skal det bemærkes, at disse henvisninger gør os meget mere gavn end skade. Bidrager deres indflydelse ikke tabet af tyskernes identitet? Opstår herved ikke et langt mere moderat folk end det folk, som førhen bød os trods.

  “fremskynde den nødvendige svækkelse af Tyskland … Bidrager deres indflydelse ikke tabet af tyskernes identitet? Opstår herved ikke et langt mere moderat folk end det folk, som førhen bød os trods”:

  Winston Churchill: “Tyskland skal besejres igen, men denne gang fuldstændigt! Vær opmærksom på, at denne krig ikke er mod Hitler eller national-socialismen, men krigen er kun imod det tyske folk, som på grund af deres kraft skal smadres for evigt, lige meget hvem der regerer: en Hitler eller en jesuittisk præst.”
  https://deinweckruf.wordpress.com/2010/10/28/zitat-der-woche-teil-13-winston-churchill/

  Like

 2. Ja, Tommy Rasmussen.

  Det er helt rigtigt.

  Rothschilds ballademager-agent, George Soros (1.),
  har offentligt sagt at investere 500 millioner dollars i masseindvandring til Europa (2.)
  – som chok-terapi til især tyskerne, fordi de ikke har villet gå med til en fiskal-union, hvor tyskerne skulle betale de fattige landes uansvarlige overforbrug (3.) – og dere renter til Tothschilds investeringsbanker!.

  På sin blog Project Syndicate har Soros opstillet sine krav (4):
  Project Syndicate lancerede sin og sin mester Rothschilds ordre om muslimsk masseindvandring til Europa:
  1) EU skal acceptere mindst en million asylansøgere årligt i en overskuelig fremtid. Og for at gøre det, skal det dele byrden retfærdigt
  2) EU bør stille 15.000 € ($ 16.800) pr. Asylansøger til rådighed for hvert af de første to år for at hjælpe med at dække omkostninger til bolig, sundhedspleje og uddannelse
  3) At placere flygtninge, hvor de vil hen – og hvor de er ønsket – er en absolut forudsætning for succes.
  4) EU skal yde tilstrækkelig finansiering til Libanon, Jordan og Tyrkiet til støtte for de fire millioner flygtninge, der i øjeblikket bor i disse lande.
  5) EU er nødt til at betale mindst 8-10 milliarder euro til frontlinjelande.
  6) EU skal straks begynde at opbygge et enkelt EU-asyl- og migrationsagentur og til sidst en enkelt EU-grænsevagter. Det nuværende kludetæppe af 28 separate asylsystemer fungerer ikke (fordi EU forbyder det !!).
  7) Der skal etableres sikre kanaler for asylansøgere. Det næste logiske skridt er at udvide sikre veje til frontlinjeregionen og derved reducere antallet af migranter, der foretager det farlige Middelhavskryds.
  EU er nødt til at mobilisere den private sektor – ngo’er, kirkegrupper og virksomheder – for at fungere som sponsorer

  Links:
  1. https://web.archive.org/web/20180401034429/http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm#CHAPTER%2056
  2. https://web.archive.org/web/20180325074722/http://www.forbes.com/sites/kerenblankfeld/2016/09/20/billionaire-george-soros-earmarks-500-million-for-migrants-and-refugees/#2bbe245d1a97
  3.
  https://web.archive.org/web/20180413155556/http://www.nybooks.com/articles/2012/09/27/tragedy-european-union-and-how-resolve-it/
  4.
  https://web.archive.org/web/20180911211301/https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09

  Like

 3. 11.10.2014 – Faktisk har udbredelsen af havisen ved Antarktis været støt stigende, siden man begyndte at måle på den i slutningen af 1970’erne.
  https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE7101973/antarktis-har-sat-uventet-isrekord/?fbclid=IwAR0v4dVkWDTjj4jH0SRzvXBXFEeCCX5lI-ypY9kV5Jr-DZyVSDPjb4rf13Y

  07.09.2014 – Global opvarmning eller ej – isen vokser ved Nordpolen
  https://jyllands-posten.dk/international/ECE7003461/global-opvarmning-eller-ej-isen-vokser/

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.