“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild”

Disciplene spurgte Jesus: Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?Jesus svarede: “Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: “Jeg er Kristus”. Og de skal føre mange vild” (Matth. 24:4,5). Og mange falske profeter skal fremstå for om muligt at føre de udvalgte vild (Matth. 24: -11,24)”Hvis de altså siger til jer:  “Se han er i ørkenen eller se, han er i kamrene”, så tro det ikke. Thi ligesom lynet , der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være” (Matth. 24:26,27).

En antikrist er med klimareligionen sluppet løs på os af Den Nye Verdensorden – som dens mest effektive redskab for dens én-verdensregering. Hun modtages med største respekt af verdens Mammon-dyrkere i Davos, af Paven, i EU-Parlament og Kommission som en gudinde/ualmindelig nyttig idiot!, tilbedes af jublende skolebørn i millionvis.

16-årige Greta Thunberg , der samler penge til det voldelige Antifa, er oven i købet af den Nye Verdensordens socialister nomineret til Nobels Fredspris! Og Time har udnævnt hende til årets person – en ære, der tilkommer folk, der fremmer den Nye Verdensorden!

For FNs generalforsamling 2019 optrådte Greta Thunberg i en nøje indstuderet stunt, hvor hun grædende skældte verdens ledere ud. Disse ledere hyldede hende derpå med stående ovation, rejste hjem og fik lynhurtigt gennemført klimalovgivning med kraftigt stigende skatter og flybilletter – f.eks. i NVO-duksen, det knægtede Tyskland, der regeres af Merkel, den kommunistiske tidligere DDR-borger og engagerede sekretær i DDRs Freie Deutsche Jugend (FDJ) – som svarede til Hitlerjugend!
Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.
Den CO2-frie overfart til USA foregik med luksus-yachten Malizia II (= Ondskab II!), som tidligere hed Edmund de Rothschild efter dens tidligere ejer.

Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa

Og hvad er så sandheden om menneskeskabt “global CO2-opvarmning”?
En australsk senator påpeger det fuldstændig absurde i, at luftens 0.04% CO2, sv. t. 1 CO2-molekyle
fra menneskelig aktivitet pr. 85.850 luftmolekyler skulle kunne opvarme atmosfæren! En egentlig grund: chemtrails omtales aldrig!

NOAA insider John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om global governance – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole hUmlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig opdatering
Nu viser det sig, at de australske myndigheder gør nøjagtigt det samme
: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Vigilant Citizen: Greta Thunberg viser hos Vigilant Citizen på 2 fotos tegnet for den enøjede Lucifer/Tammuz/Horus: Tegnet for frimureriets dyrkelse af de babyloniske mysterier/Baal. Og hendes mor konstaterer: “Vi sælger alle vores sjæl til Djævelen”.
Begge har viet sig til det kommunistiske, voldelige AFA

Denne video viser, hvor voldelig vor tids SA-Topper – Antifa – er

Diakon: Greta Thunberg er Guds profet i vores tid
Nordfront 2019-05-13

RELIGION. Der kommer nu signaler fra den svenske kirke og Økumene-kirkerne om, at Greta Thunberg muligvis er Guds datter. Hendes profetiske evne består i, at Gud taler gennem hende om verdens fremtid.

”Vi er nødt til at lytte til beskeden fra Greta Thunberg. For budskabet kommer fra Gud. ”Det skriver Diakon Anna Ardin fra Økumenekirken og miljøvæsenet i den svenske kirke, Joakim Kroksson, i en debatartikel i Kirkens avis.

Den kræver en radikal konvertering til et fossilfrit liv og samfund.

Ifølge Anna Ardin er Greta Thunberg fuldt ud sammenlignelig med bibelske profeter. De gamle profeter brugte en lignende profetisk strategi som hun, skriver Ardin. Profeternes strategier består af seks faktorer:
Bekræft dit kald
Lyt til Guds stemme og vær åben for sandheden(?!)
Tal om den hårde virkelighed hos mennesker og magtholdere
Prædike omvendelse og vis håb
Lev som du lærer
Giv ikke op
Fordi Greta Thunberg bruger alle disse faktorer, er hun Guds profet, skriver Ardin.

Diakon Anna Ardin er også kendt for at have meldt Julian Assange (Wikileaks) for voldtægt i 2010.
I det, der har været et langvarigt og skyggefuldt politisk spil, skal voldtektsanklagen mod Assange nu behandles igen.

Nu sidder Assange i et britisk fængsel og rådner på grund af denne falskhed af Ardin – skønt hun hyklerisk skriver:

“Jeg ville være meget overrasket og trist, hvis Julian blev overdraget til USA. For mig handlede dette aldrig om andet end hans misforhold mod mig / kvinder og hans afvisning af at tage ansvar for dette. Synd at min sag aldrig kunne undersøges ordentligt , men den er allerede lukket “.

I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper.
Frimureriets gud er Lucifer/Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier” Lucifer og her og her.

At Thunberg bruges som marionet i den Nye Verdensordens største løgn: menneskeskabt global opvarmning, må vel nærmest ses som desperation!

Nu pumpes løgnen endnu mere op af Rothschild-bankier og præsident i Frankrig, Macron: Klodens lunger brænder af i 73.000 brande i iltproducenten Amazonas!
Der er bare det at sige dertil, at de satellitoptagelser af Amazonasbrande, man præsenterer os for, er optaget af NASA i 1989.
Faktisk er der ikke flere brande der end sædvanligt. Man viser, at det er et flammehav. Men det drejer sig om røg fra f.eks, afbrænding af haveaffald!

Her er fra en video, der viser, at flammehelvedet (manipuleret registrering af røg) er langt større i Afrika end i Amzonas – skønt vi intet hører til det. På viste kort er Paraguay et flammehelvede. Et filmhold er taget ind midt i det angivelige “flammehav”: Kun et par små røgskyer fra haveaffaldsafbrænding ses.

Kære læsere: Vi bliver taget ved næsen, manipuleret, hjernevasket, så vi skal mene, at kun City of Londons /FNs luciferiske én-verdensregering kan redde os – mens man forbereder at plyndre os gennem helt nye skatter til at betale for muslimsk masseindvandring (Marrakesch-pagten og her). Det er falsk religion.

Som det fremgår af flg. graf fra Breitbart 26. aug. 2019 er antallet af skovbrande i Brazilien på normalniveau – og slet ikke oppe på de påståede 73.000.

Og Forbes 26 aug. 2019


Greta Thunbergs, “Guds datters”, løgneevangelium til verden er sivet ind i hovedet som sandt hos langt størstedelen af klodens folk. Politikere og meteorologer og journalister spreder dette “katastrofebudskab”, for ellers er det slut med deres karriere!!
Og det værste: Lille Greta har ingen anelse om, at man har hjernevasket hende til at være NVOs supermessias

11. marts 2020: Greta Thunberg anbefaler demonstranter at blive hjemme pga coronavirus

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

13 kommentarer til ““Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild””

 1. 10.10.2018 – Ifølge NASA holder CO2 jorden KOLD!
  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/22mar_saber/

  14.11.2017 – Træer vokser bedre over hele verden på grund af mere CO2, som er resultatet af global opvarmning – IKKE OMVENDT!
  http://www.epochtimes.de/wissen/forschung/wegen-mehr-co2-baeume-wachsen-schneller-und-besser-a2266743.html

  Hvis I er interesseret i forholdet mellem øget CO2 i luften og øget plantevækst, så forstå hvorfor professionelle drivhus-ejere beriger luft, der kun indeholder 400 ppm CO2 med op til 1.000 ppm CO2? Det gør de for at øge udbyttet af deres afgrøder. Det øger også planternes modstandskraft overfor skadedyr. Hvad ville der vokse på denne planet, hvis vi virkelig kunne fjerne de 0,0038 procent af dette ekstremt “skadelige” CO2 fra atmosfæren? INGENTING!!! Men de få mennesker der så stadigvæk har CO2 i deres hermetisk lukkede drivhuse ville endelig være jordens konger.
  https://qpress.de/2019/02/22/ruestungsindustrie-erwaegt-harten-krieg-gegen-co2/

  Et schweizer-firma har udviklet et foder til dyr, som får dem til at prutte mindre, for det er jo meget skadeligt for klimaet. Nu venter vi så på et lignende, men forhåbentlig mere velsmagende foder til mennesker.
  https://www.nbcnews.com/news/world/swiss-firm-claims-new-feed-will-curb-cow-farts-global-n916316

  Putin: “Global opvarmning er svindel for at hindre den industrielle udvikling i flere lande, herunder Rusland.”
  http://dailycaller.com/2015/10/29/russias-putin-says-global-warming-is-a-fraud/

  “I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper”

  MEN:

  “Ich werde Ihnen also das große Geheimnis sagen, das man immer dem Freimaurer zu enthüllen verspricht ‑ aber das man ihm weder im 25ten, noch im 33ten, noch im 93ten noch im höchsten Grade irgend eines der Riten enthüllt…. Lassen Sie sich nicht entgehen die Geste von Erschrecken und Blödheit zu betrachten, die auf dem Gesicht eines Freimaurers erscheint, wenn er kapiert, daß er sterben soll. Wie er kreischt und sich auf seine Verdienste um die Revolution berufen will! Das wird ein Schauspiel, um auch zu sterben ‑ aber vor Lachen!” – Rakowskij will Stalins Genickschuß entgehen und packt deshalb aus über JENE (die PRIVATE Hochfinanz), die sich anmaßen, im Hintergrund das Geschick der Menschheit zu lenken!
  http://www.luebeck-kunterbunt.de/Geschi/Rakowski-Protokoll.htm

  Like

  1. Dette er helt i overenstemmelse med Zions Vises Protokoller, Protokol 15, https://www.biblebelievers.org.au/przion5.htm#protocol%20No.%2015

   bl.a.:
   Art. 1” Enhver slags ny institution, der ligner noget hemmeligt samfund, straffes også med døden; de af dem, der nu findes, er kendte for os, tjener os og har tjent os, skal vi opløse og sende i eksil til et kontinent langt væk fra Europa. På denne måde skal vi gå videre med disse “GOY” FRIMURERE, der VED FOR MEGET; sådanne af disse, som vi af en eller anden grund kan UNDVÆRE, bliver holdt i konstant frygt for eksil”.

   og

   Art. 9: ” VI HENRETTER FRIMURERE PÅ SÅDAN VIS, AT INGEN UNDTAGEN BRODERSKABET NOGENSINDE KAN HAVE MISTANKE OM OM VORES DØDSDOM, IKKE ENGANG OFRENE SELV, . DE DØR ALLE, NÅR DET KRAVES SOM AF EN NORMAL SYGDOM. . . Når man ved dette, tør selv broderskabet ikke protestere.

   Like

 2. Der er mange flere end Rentzhög. som har finansielle interesser i Greta Thunberg:
  1. Europas regeringer lurer på ny skatter til finansierning af endeløs immigration (sikker og skatteyderbetalt migration er for ALLE en menneskeret efter Marrakesch-pagten) og folkenes krav om genoprettelse af de velfærdsydelser, der nu bruges på immigranter.
  2. Storbanker: Rothschilds Global Environmental Facility skal omfordele vor velstand til 3.-landes diktatorer mod fede gebyrer – også på deres CO2-kvotebørser.
  Penge til frimurer-vennerne, U-landenes diktatorer, har det med at forsvinde i private lommer:
  https://web.archive.org/web/20170617135302/http://www.guardian.co.uk/business/2010/nov/25/european-investment-bank-criticised
  3. Al Gore er trods sine retsligt påviste 11 usandheder i filmen “En Ubekvem Sandhed” blevet verdens første dollar-klimamilliardær ved at handle med CO2 kvoter på Chicagos CO2-børs. Hans hus producerer 20 gange mere CO2 end et normalt amerikansk hus!

  Men hovedformålet med ignorante og hjernevaskede Thunbergs betalte aktivisme er at overbevise os om nødvendigheden af illuminaternes/frimurernes-énverdensregering per omgående: For det dødelige klima kender jo ingen grænser – lige så lidt som deres propagandaløgne

  Like

  1. “Europas regeringer lurer på ny skatter til finansierning af endeløs immigration (sikker og skatteyderbetalt migration er for ALLE en menneskeret efter Marrakesch-pagten)”

   Det er rigtigt, men se alligevel her:

   Geld einfach erklärt – Es ist nie genug Geld da, um ausstehende Schulden zu begleichen, weil alles Geld in Form von Krediten durch die Geschäftsbanken geschöpft wird, und diese nur die Kreditsumme schöpfen, aber nie die bis zur Rückzahlung des Kredits fälligen Zinsen – (Egal ob Minus- oder Plus-Zinsen). Der Staat kommt deshalb – wie alle – immer mit mehr Geld aus, aber nie mit weniger. Jeder Schuldner benötigt immer mehr Geld, das er jemand anderem abjagen muss, um die nicht mitkreierten Zinsen aufzubringen. Zinsen erfordern deshalb immer neue und weitere Kredite. Geld dient der Hochfinanz nur der Machtausübung, und wird über Wohlstandsextrahierung aus den Massen wieder eingesammelt. Dazu dienen das Spielkasino der Börsen und das Steuersystem des Gesetzgebers. Damit die kartelleigenen Syndikate, Konzerne und Nationalstaaten, nicht pleite gehen, hat die Hochfinanz eine Sonderwährung erfunden: SDR (Special Drawing Rights) werden vom IWF ausgestellt. Die Staaten erhalten es gratis zum Weiterleiten an die Troubled Asset Relief Programme (TARP). D.h. jeder der Zugang zu einem Zentralbankkonto hat, kann es dort in Kauf- Geld -Guthaben umwandeln lassen. Bei der Zentralbank unterhalten beispielsweise Banken und Staaten eigene Konten, aber keine Hamster.

   Og!:

   “Mit den nachfolgenden Begründungen kann schlussgefolgert werden, dass die Schweiz wirklich die Heimat der CIA ist. Der erste Schritt in diesem Prozess ist es, dem Weg des Geldes zu folgen, welcher hier direkt zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz, führt..”

   Click to access 10-grc3bcnde-warum-die-cia-in-der-schweiz-beheimatet-ist.pdf

   Der messianische Endzeitplan sieht in pro jüdischer Auslegung vor, daß Christen gegen Moslems marschieren und dann die Juden ihr ultimatives Weltkönigreich Jerusalem bekommen. Nach christlicher Auslegung, daß die Christen gegen die Moslems gewinnen und alle Juden zu Christen konvertieren und in Schia Auslegung, daß der Mahdi wiederkehrt, sobald der schia Halbmond geschlossen ist, und man dann gegen alle gewonnen hat.

   Man kann sichs aussuchen, was der HERR entsprechend den jeweiligen Spinnern zu tun hat.

   “Hvis valg ville ændre på noget, ville de være forbudt” – Emma Goldman
   http://de.wikipedia.org/wiki/Emma_Goldman

   BILDERBERGER tale-kladde fra år 2012:

   Et regerbart, forenet Europa er ikke muligt, hvis det ene land er rigt og et land fattigt. Da omfattende rigdom og velstand af forskellige årsager og omstændigheder ikke kan udvikles i ethvert europæisk land, og dette kan heller slet ikke være i vores interesse, er det ubetinget nødvendigt at gennemføre en snarest mulig tilnærmelse af de kapitalstærke lande med sund økonomi til de fattigere lande ved hjælp af nedgradering. Denne nedgradering opnår vi ved at inddrage intakte lande, og her tænker jeg primært på Tyskland, til at betale andre landes gæld for at udligne deres underskud. En progressiv svækkelse vil således være sikret, og ville i erkendelsen af behovet for redningspakker få dens officielle legitimation.

   Betydningen af ​​at Tyskland bliver sat i så stor en gæld – sågar udover kommende generationer – behøver ikke at bestå nogen økonomisk vurdering, men skal forstås som en social-politisk nødvendighed. Sådan skal det også formidles til befolkningen, for ellers vil vi hurtigere end forventet støde på modstand. Da det gælder om at fremskynde den nødvendige svækkelse af Tyskland med understøttende forholdregler, vil vi samtidig massivt stimulere og støtte muligheden for enhver indvandring. Protest og oprør, hvis det overhovedet skulle komme til en større grad heraf, forventes kun fra den højreorienterede lejr. Den brede masse vil ikke udøve modstand – risikoen for social fordømmelse er – takket være årtiers vellykkede arbejde med opdragelse – for høj . Hvis henvisninger også ophobes til at religiøs-militante muslimske indvandrere udskejer sig, skal det bemærkes, at disse henvisninger gør os meget mere gavn end skade. Bidrager deres indflydelse ikke tabet af tyskernes identitet? Opstår herved ikke et langt mere moderat folk end det folk, som førhen bød os trods.

   Linket til dette Dokument er selvfølgelig blevet slettet.

   Like

 3. 12.08.1974 – WETTER: Kommt eine neue Eiszeit? Das irdische Klima, befürchten die Klimaforscher, sei im Begriff umzuschlagen. Symptome dafür entdeckten die Experten nicht nur in Europa, sondern inzwischen in fast allen Weltregionen. Am Anfang standen Meßdaten über eine fortschreitende Abkühlung des Nordatlantiks. Dort sank während der letzten 20 Jahre die Meerestemperatur von zwölf Grad Celsius im Jahresdurchschnitt auf 11,5 Grad. Seither wanderten die Eisberge weiter südwärts und wurden, etwa im Winter 1972/73, schon auf der Höhe von Lissabon gesichtet, mehr als 400 Kilometer weiter südlich als in den Wintern zuvor. Zugleich wuchs auf der nördlichen Halbkugel die mit Gletschern und Packeis bedeckte Fläche um rund zwölf Prozent, am Polarkreis wurden die kältesten Wintertemperaturen seit 200 Jahren gemessen. In Großbritannien und Island wurden die Folgen des Kälte-Trends bereits spürbar. Auf Island ging die Heuernte um 25 Prozent zurück, auf der Britischen Insel schrumpfte die jährliche Wachstumsperiode der Pflanzen um etwa zwei Wochen.

  In der Zeit zwischen 1890 und 1945 hatten die Wissenschaftler eine allgemeine Erwärmung des Erdklimas registriert. Die globale jährliche Durchschnittstemperatur stieg in diesem Zeitraum um etwa 0,7 Grad — in Polnähe wurde es sogar um mehrere Celsiusgrade wärmer. Dieser scheinbar nur geringfügige Temperaturzuwachs reichte aus, um die Eisfelder, die etwa sechs Prozent der Erdoberfläche zudecken, merklich zu verkleinern: Das Eis an der nördlichen Polkappe nahm um zehn Prozent an Ausdehnung und um 30 Prozent an Dicke ab. in den Hochgebirgen aller Kontinente zogen sich die Gletscher zurück, die Eisberge verharrten auch im Winter weiter nördlich als früher. Die Gesamtfläche fruchtbaren Ackerlands auf der Erde nahm in diesen Jahren beständig zu.
  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41667249.html

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.