Velkommen til Denne Side.

Nye indlæg vil blive vist herst nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.
Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri.

Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25).
Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle.

Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:

1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).

3) En verdenskrig følger (Jeremias 25).

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”.
Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din fysiske eksistens
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 sateliter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. Microsoft har udtaget patentet 060606 = Dyrets mærke 666, der beror på implanteret chip, som kan registrere vore tanker. Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-Storpolitik

*

Hvem får “Vore” Politikere til Lydigt at Nedlukke Grænser og Samfund – uden om Sundhedsmyndigheders Anbefalinger? Hvem Regerer Verden?

eg har ikke kunnet finde ud af, hvem der har beordret verdens politikere til – uden at følge sundhedsmyndighedernes råd, ja tværtimod -fuldstændig unisont at gennemføre grænselukning og nedlukninger af samfundene pga. en mindre farlig influenza end den, der i al medietavshed slog 1644 mennesker ihjel i Danmark i 2018.
Nu der derd. 29. maj i Danmark i virkeligheden kun døde 24 mennesker direkte af coronavirus – og 551 MED coronavirus og svære grundsygdomme under hidtil uset medieskræk-propaganda. Globalt er 300.000 døde MED Coronavirus – mens der normalt i influenzasæsoner dør 290.000 -650.000 mennesker globalt – i al medietavshed.

Fra starten sagde statsminister Frederiksen, at det var “politisk beslutning” om ned- og grnselukning
Men påfaldende er, at alle lande undtagen Sverige og Hviderusland, har fulgt den samme ulogiske parole, i stedet for at nøjes med at isolere de udsatte grupper.
Pga. denne milde influenza, har landene indført diktatorisk lovgivning, og straffer nu afvigerne, Sverige og Hviderusland.

Statsminister Mette Frederiksen fortæller nu, at regeringen 2 gange har tilsidesat sundhedsstyrelsens rimelighedsprincip og deraf følgende råd til fordel for Regeringens “ekstreme forsigtighedespolitik” – ja endog har pålagt Sundhedsstyrelsens chef ikke at fremkomme offentligt med sit råd, der ikke anbefalede nedlukning af samfundet. Endv. lukkede regeringen grænserne uden anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

D.29. maj 2020 sagde justitsminister Hækkerup, at man ikke ville åbne grænsen for svenskere -men nok for nordmænd – d. 15. juni trods lavere smittetryk i Skåne end i København og trods utallige danskeres indkøb i Malmø, hvor 1/3 af menneskene angives at være danske gæster!
For som Hækkerup sagde: ” De har ikke håndteret corona”krisen” som vi andre har”. Underforstået: Og derfor skal de straffes i FNs Nye Verdensordens navn.

T.v.: Hvorfor gør præs.Trumps covid19 rådgiver, Anthony Fauci, illuminattegnet for Djævelens horn?
Fauci sendte corona-virusen fra Ft. Detrick, USA, til Wuhan i Kina til videre udvikling, da præs. Obama forbød den i 
USA,

Hvorfor gør Fauci t.v. den skjulte hånds tegn, Jahbulon-tegnet (navnet på frimurernes konstruerede gud, Jahve-Baal-On (Osiris) lige som Napoleon?

Så hvor stammer den ordre om fælles nedlukning fra, som alle lande prompte og slavisk støtter. Hvem regerer i virkeligheden verden?

Nedenstående video viser ustandseligt i de jødisk-ejede medier tallet 33 i forbindelse ned coronavirusEn hilsen fra frimureriet, som således ikke kan lade være med at gøre opmærksom på dets forbindelse til covid19.
Ordren er ikke kommet fra EU, FN eller dets WHO, så vidt jeg har rechercheret

Tallet 33 er det numerologiske frimureris nok helligste tal – 333 er dog måske det allerhelligste!
Hvorfor: “Dette højeste af mesternumrene var alderen på den “Initierede Mesters”(Jesus) ved hans død, opstandelse og himmelfart, hvilket gav flere esoteriske accenter.
Hitler kom til magten i 1933 og “døde” d. 29. 04 (29 + 4 = 33). Præs. Kennedy blev skudt på 33. breddegrad, Babylon og det Babelstårn, som frimureriet/Illuminaterne vil genopbygge ligger på 33 breddegrad – og det gør Harmageddon (Megiddo) også, hvor det sidste blodbadsslag skal finde sted (Åb. 16:12-16). Kong David regerede 33 år fra Jerusalem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er double-head-eagle.png

T.v.: I Scottish Rite frimureriet repræsenterer 33 den højeste officielle frimurergrad og de 2 hoveder dualiteten – ligesom det hvide og sorte skak-brætmønster på logernes gulve: Godt og ondt som ligeværdige principper.

Den højeste betydning af tallet, ’33’, er, at det repræsenterer den højeste åndelige bevidsthed, som mennesket kan nå, og at ‘333’ repræsenterer menneskeguden, der bliver udødelig gennem sin “død, opstandelse og opstigning” – men uden frelseren, udelukkende gennem egne gode frimurergerninger, i hvert fald for de højere graders vedkommende!

En dansk frimurer i de lavere grader har fortalt mig, at de beskæftiger sig med Johannes-evangeliet og praktiserer Jesu befalinger om gode gerninger.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png

Jeg tror, at han ser Jesus Kristus som sin frelser – alt imens han uafvidende arbejder hen imod FNs/Lucifers Nye VerdensordenDet Nye Babelstårn (1. Mos. 11:1-9) – se EU-plakaten tv og bemærk, at vi som blokhovder (ignoranter) uforstående ser til dette symbol på opbygningen af FNs satanistiske Nye Verdensorden. Men som han sagde: Sådan er det ikke med Scottish Rite frimurerne, hvor man ikke må nævne Jesus i logen!

Men hvem er hovedet bag denne vanvittige nedlukningside?
Scenarier for Fremtiden for Teknologi og International Udvikling
 Fortællinger, Rockefeller Foundation 2010: Indledningsvis fortælles, at dette scenarie er udviklet som en retning for den vej, man i Rockefeller Foundation ønsker, at verden skal gå. Covid19 hat sat gang i realiseringen deraf.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er scenarios-rockefeller.png

Det drejer sig om en farlig coronavirus fra gæs, som afstedkommer en dødbringende og smittefarlig pandemi

S. 18: “Den kinesiske regerings hurtige indførelse og håndhævelse af obligatorisk karantæne for alle borgere såvel som dens øjeblikkelige og næsten hermetiske tætning af alle grænser, reddede millioner af liv, stoppede spredningen af ​​virussen langt tidligere end i andre lande og muliggjorde et hurtigere post-pandemisk opsving.

Kinas regering var ikke den eneste, der iværksatte ekstreme foranstaltninger for at beskytte sine borgere mod risiko og eksponering.
Under pandemien anspændte nationale ledere over hele verden deres autoritet og indførte lufttætte regler og begrænsninger, fra den obligatoriske brug af ansigtsmasker til kropstemperaturcheck ved indgangene til fællesrum som togstationer og supermarkeder. Selv efter at pandemien er forsvundet, blev denne mere autoritære kontrol og tilsyn med borgerne og deres aktiviteter fast og endog intensiveret.
For at beskytte sig mod spredningen af ​​stadig flere globale problemer – fra pandemier og tværnational terrorisme til miljøkriser og stigende fattigdom – tog ledere over hele verden et stærkere greb om magten.

Først fik ideen om en mere kontrolleret verden bred accept og godkendelse. Borgere opgav frivilligt noget af deres suverænitet – og deres privatliv – til mere paternalistiske stater i bytte for større sikkerhed og stabilitet. Borgere var mere tolerante og endda ivrige efter top-down-retning og overvågning, og nationale ledere havde mere råderumtil til at pålægge orden på de måder, de fandt passende.

I udviklede lande tog denne øgede tilsyn mange former: biometriske id’er for alle borgere, for eksempel og strammere regulering af nøgleindustrier, hvis stabilitet blev betragtet som vigtig for nationale interesser. I mange udviklede lande håndhævede samarbejdet med en række nye regler og aftaler langsomt, men støt, både orden og, vigtigst, økonomisk vækst.

Men mere autoritært lederskab fungerede mindre godt – og i nogle tilfælde tragisk – i lande, der ledes af uansvarlige eliter, der brugte deres øgede magt til at forfølge deres egne interesser på bekostning af deres borgere.

Overalt hvor nationale interesser kolliderede med individuelle interesser, var der konflikt. Sporadisk pushback blev mere og mere organiseret og koordineret, da upåvirket ungdom og mennesker, der havde set deres status og muligheder glide væk – stort set i udviklingslande – ansporede til civil uro.

Se, hvordan tyskerne massedemonstrerer mod corona-diktaturet: De vil have deres Frihedsrettigheder tilbage. Man frygter tvangscaccination og vaccinationspas. Alt, som planlagt af Rockefeller FoundationLigegyldigt, hvad folk gør: Det går som planlagt af illuminaterneKaos, så den gamle orden bryder sammen – så de kan bygge den Nye Verdensorden på ruinerne!https://www.youtube.com/embed/mP-d9OG11V0?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

Følelsen blev langvarig om, at før eller senere ville noget uundgåeligt forstyrre den pæne orden, som verdens regeringer havde arbejdet så hårdt for at etablere.”

Illuminat/frimurerordenens mål er i bogstaveligste at bygge deres Nye Verdensorden og her og her på ruinerne af den gamle orden uden mindelser om Jesus Kristus.

I 2012 fusionerede Rockefeller og Rothschild til Rothschild-Rockefellersyndikatet.
Det syndikat giver frimurerordrerne fra City of London, the Crown, en stat i staten Storbritannien, the Square Mile, der i sine afgrænses af 13 drager (et andet helligt illuminat/frimurertal) ordrer.

Dragen er i Åbenbaringen symbol på Djævelen. Her fortælles altså, at ophavet til FNs Nye Verdensorden og verdens finans- og frimurerhøjborg, der ejer vore centralbanker og styrer “vore” toppolitikere, er helliget Djævelen, Verdensfyrsten (Johs. 14:30). City of Londons centralbanker trykker vore penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore lydige regeringer mod renter, de selv fastsætter. Regeringerne burde selv trykke pengene omkostningsfrit. Skyldneren er kreditors slave.
Præs. Kenndey og Abraham Lincoln forsøgte at trykke dollars selv- men blev myrdet.

Fingeraftrykket af Lucifers disciple, frimurerne, på coronaplandemien er så tydelig, at det ville føre til domfældelse i enhver retssal.
Men da dommerne ofte også er frimurere ville domfældelse ikke finde sted. Ja ikke engang anklage – for frimureriet rækker langt ind i politiets rækker også.

Se engang Zions Vises Protokoller No 15 stk 4 og 5: “De mest hemmelige politiske planer vil være kendte for os og falde under vores vejledende hænder på selve dagen for deres udførelse. MELLEM MEDLEMMERNE I DISSE LOGER VIL VÆRE NÆSTE ALLE AGENTER I INTERNATIONAL OG NATIONAL POLITI, da deres tjeneste for os dr uerstattelig.
 Stk 5: MEN HVIS DER I DERES MIDTE FOREKOMMER EN SAMMENSVÆRGELSE, VIL OPHAVSMANDEN IKKE VÆRE NOGEN ANDEN END EN AF VORES MEST BETROEDE TJENERE”.

Disse protokoller er aldrig ved nogen ret vist at være forfalskninger, utroligt meget er opfyldt, og den ansete Rabbi Marvin Antelman siger, de er ægte – forfattet af Rockefeller, Rothschild, Warburg m. fl. op til 1. Zionistkongres i 1897 på basis af andre lignende supremacistiske skrifter, f.eks. rabbi Reichhorns 1869 begravelsestale = Frimureriets Nye Verdensordens virkelige diktatoriske væsen.

Forfatter Anders Bruun Laursen

*

FN PROKLAMERER DEN NYE VERDENSORDEN SOM SIT PROGRAM: GLOBAL SOVJET-UNION

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)

Og det er ikke løgn!

Jeg har nu i 15 år beskæftiget mig med den NYE VERDENSORDEN – NVO (se min sammenfatning), begyndende med min afsløring af Euromediterranien Projektet/Barcelona Erklæringen af 1995. Mine studier førte mig videre ind i et system, der rakte endnu videre end selvcensurets Middelhavs-Unionen af 2008, som vi stadig er medlem af – og som er det juridiske grundlag for den muslimske masseindvandring fra Nordafrika og Mellemøsten.

Det blev efterhånden mere og mere klart, at der foregår en global sammensværgelse – et korporativt edderkoppespind med City of London som edderkoppen, der med EU og USA som korporative vasaller udsuger verden med et satanisk formål:

EU har ikke lagt skjul på dette mål: Se EU-Plakaten nedenfor: Kranen viser opbygningsfasen, stjernerne er omvendte pentagrammer = Goat of Mendez = Baphomet-/Satanshovedet – og menneskene med firkantede blokhoveder er os dumrianer, som ikke gennemskuer den satanistiske forførelse af menneskeheden: Den NYE VERDENDORDEN.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

Som trods imod Gud genopbygges det ideologiske Babelstårn som Gud iflg. 1. Mosebog 11:6-8 standsede. Tårnet symboliserer ikke blot den globale Sovjet union som enverdensstat – Agenda 2030.
Babelstårnet er et illuminat/frimurersymbol for religiøs tilbedelse af afguden Baal/de babyloniske mysterier, der bevirkede, at Gud brød forbindelsen med israeliterne – som ofrede deres børn til Baal i Hinnoms Dal.
(Artiklen kun på tysk, idet NVOs internetpoliti, ECIPS, der kalder sig CONCILIUM NOVI MUNDI = DEN NYE VERDENS RÅD, har fjernet den engelske version gennem HACKNING). Kan let oversættes med https://translate.google.com.

“Vore” politikere ligfrem skreg efter den Nye Verdensorden

Men nu, hvor emnet er blevet pinligt, kalder de det “konspirationsteori” – et snedigt udtryk opfundet af Rothschildagenten, George Soros´, yndlingsideolog, Karl Popper, for at stemple dem, der siger sandheden som tosser: For Popper mener, konspirationteori bunder i vrangforestilling om en gud, der styrer verdens gang – og derfor a priori er falsk!!
FN er dybt New Age/Alice BaileyBuddhisk religiøs gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust

Siden har globalisterne brugt”konspirationsteori” til at foragteligt begrave al sandhed om deres luciferiske virke. For de, der tror stærkest på “guddommelig” styring af verden, nemlig ved Lucifer, er Illuminater/frimurere.
Kræfterne bag den Nye Verdensorden, der blev institueret af Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild i 1776, er farisæere/Talmudister/
Jesuiter/frimurere 
– og deres gud kalder de Lucifer (Johs. 8:44, her og her.

NU VISER FN, DER ER ET ROCKEFELLER-ILLUMINAT-PRODUKT, SIT SANDE ANSIGT: DEN KOMMUNISTISKE NYE VERDENSORDEN.
Diktaturet er jo med covid19 indført globalt.
Det kan kun skyldes, at illuminaterne nu er så sikre på, at deres medier har hjernvasket os i den grad ind i deres ideologis blindhed, at de er sikre på deres totale succes, hvadenten nogle få skulle gennemskue dem eller ej

En underafdeling af FN ledet af Jayme Illien – en FN-repræsentant på mange globalistiske møder og konferencer er opstået: FN ER NY VERDENSORDEN UNNWO).

Her er lidt af UNNWOs program: SE UNNWO LINK HERUnited Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-global-goals.png

International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er about_unnwo.png
Oversat: De Forenede Nationers nye verdensordensprojekt er et globalt initiativ på højt niveau, der blev grundlagt i 2008 for at fremme et nyt økonomisk paradigme, en ny politisk orden og mere bredt, en ny verdensorden for menneskeheden, der opnår FNs globale mål for bæredygtig udvikling i 2030 og lykke, velvære og frihed for alt liv på Jorden i 2050.

Ak, ja: Dette er FNs mål: At omskabe verden til DEN NYE VERDENSORDENS Agenda 2030  den globale Sovjet-Union

OG VOR HALSSTARRIGE, VILLEDE UVIDENHED SØRGER FOR, AT ILLUMINATERNE NÅR DETTE MÅL.
Coronavirusbiovåbnet har lige netop dette formål. For at kunne styre os er nu Microsofts nanochip-vaccinepatent 060606 = 666 med Åbenbaringsdyrets navns tal 666 undervejs: Den sender alle oplysninger om vort sindelag og lokaisation via Bill Gates 500 specialsatelliter til NVO-BIG BROTHER – og de sørgelige rester af vore sjæle derigennem til Helvede (Åb.13:3,16,17.18). Isolation af afvigere er kendt fra Sovjet og muliggøres med patent 666.

FRIHED, LIGHED OG BRODERSKAB
er stadig illuminaternes slogan – skønt sandheden var og er den modsatte – se Orwells Kammerat Napoleon.

Nu følger lidt om dette gammelkendte sociale eksperiment – Sovjet-Unionen, som vi uden at protestere er på vej ind i i globalt FN-regi:

Kommunismen har angiveligt dræbt 94 mio. mennesker i det 20. århundrede og her

Gulag Øhavet

Nedenunder følger Avisudklip fra “Neues Deutschland”visende det kommun-stiske DDRs, paradis. som det skildredes af Radio DDRs Günther Leuchner. Da muren faldt kom en anden kommentator og sagde, at Günther næste dag skulle på arbejdsformidlingen:“Og forhåbentlig får han et arbejde, hvor han kan gøre mindre skade!”

Hvordan kan man føle sig utryg med sådan militær beskyttelse? Og dog: Jeg solgte min lægepraksis i Flensborg til en flygtet læge fra DDR. Han havde en bror ved Volkspolizei. Da han fik ordre til at skyde folk, der flygtede fra det socialistiske paradis, nægtede han at parere ordre, smed sit gevær og gik sin vej. Han blev hetset af loyale VoPos, gemte sig en skov, men hundene fandt ham og han blev skudt. Herefter var familien upålidelig – og måtte flygte fra hus og hjem til Vesttyskland.

OG SÅDAN ET SAMFUND GÅR VI LIGEGLADE IND I IGEN!

Den store kærlighed til systemet udmøntede sig i manipulerede og intimiderede ufrie valg
For STASI havde et meget vidt forgrenet of effektivt stikker-apparat, der strakte sig langt ind i danske politikerkredse.

Her er Spiro Skouras´ liste over UNNWOs meriter
Skouras påviser, at UNNWO IKKE ER EN FORFALSKNING – men en ægte FN-afdeling.

United Nations NWO website
https://unnwo.org

UnidoHappiness.org

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://www.prnewswire.com/news-releases/united-nations-nwo-unnwo-launches-covid-19-coronavirus-focused-international-day-of-happiness-2020-campaign-theme-happiness-for-all-together-301026735.html

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://finance.yahoo.com/news/united-nations-nwo-unnwo-launches-110000578.html

UN NWO Registration
https://whois.net

UnidoHappiness Registration
https://whois.net

UN Happiness Resolutions
https://illienglobal.com/happiness/resolutions/

United Nations New Economic Paradigm Calls On All People & All Nations To Adopt “Happytalism” Over Capitalism On Occasion Of 49th Earth Day.
https://apnews.com/Globe%20Newswire/ca4398ed4be0a7f10c1c2d79c3e89241

New US$ 750 million pledge by the Bill & Melinda Gates Foundation to support the Global Fund is timely and will save lives
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/january/20120126psgates

Gates Foundation to Invest $5 Billion in Africa Over Five Years
https://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-to-invest-5-billion-in-africa-over-five-years

Jayme Illien Crunchbase
https://www.crunchbase.com/person/jayme-illien#section-overview

Jayme Illien Linked In
https://www.linkedin.com/in/jaymeillien/

Notice: Illien Adoptions International, Inc.
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/notice–illien-adoptions-international–inc-.html

UNIDOHappiness Founder Illien Touches Down at NATO, 21st International Economics and Security ConferenceUnited Nations Happiness Day Founder, former UN Iraq Adviser, and CIA recruit, Jayme Illien…
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/unidohappiness-founder-illien-touches-down-at-nato-21st-international-economics-and-security-conferenceunited-nations-happiness-day-founder-former-un-iraq-adviser-and-cia-recruit-jayme-illien-1002313381

New Rockefeller COVID-19 Action Plan & The UN’s NWO Website As The CDC Goes Door to Door
https://www.activistpost.com/2020/05/new-rockefeller-covid-19-action-plan-the-uns-official-nwo-website-as-the-cdc-goes-door-to-door.html

*

Nye Verdensordens Mediehjernevask Gjorde Os Til Roboter, Der Foretrækker Proletariates Diktatur, Fattigdom Og Død Frem For Covid19


“I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen” – Jesus til faisæerne/Talmudisterne og deres følgesvende, Johs 8:44.

“Hvis man fortæller en stor nok løgn og fortæller den ofte nok, vil den blive troet.” (Adolf Hitler).

Verdens medier ejes og kontrolleres af 6 jødiske/zionistiske korpoationer med ét fælles mål på vegne af deres herre i City of London, frimureriets overstormester: Den Nye Verdensorden, der gør løgn til sandhed og omvendt, ondt til godt og omvendt.

Den Nye Verdensordens mål er at eliminere alle mindelser om Jesus Kristus, hans befalinger og lære om vor frie vilje til at vælge ham eller Satan/Lucifer som livets mening.

Nedenstående er udklip af den jødisk-ejede New York Times´skrækpropaganda for dens Den Nye Verdensorden (NVOs) covid19, der nu bruges til at omdanne vor verden til den globale Sovjet-Union, Agenda 2030 (tidligere FNs Agenda 21 med tilslutning af verdens stater i Rio 1992, deriblandt naturligvis NVO-artige Danmark – og vedtaget af Folketinget). Diktaturlovgivning er med covid19 gennemført overalt.

Masseskrækpropaganda i NVOs tjeneste
New York Times forside 24. Maj 2020 med 1000 navne på folk, der (alle døde i USA) har fået skrevet coronavirus på deres dødsattest – hvadenten patienterne døde af hjerteslag, trafikulykke eller kræft – se videos nedenfor.


Praktisk alle US-dødsfald skyldes iflg.attesterne coronavirus – blot på ubevist mistanke, selv om patienten døde af hjerteslag, slagtilfælde, trafikulykke eller kræft i slutstadiet. Lægerne er tvunget til at lyve således

https://wordpress.com/block-editor/post/kristigenkomststorpolitik.blog/3503

Dr. Birx: Der er intet fra US-Sundhedsstyrelsen, som jeg kan stole på!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er dr._birx-nothing-i-can_-trust.png

Se i video herunder fra 10:48-12:2o minut-markeringen Dr. Birx forklare, hvordan dødsattester i USA forfalskes.
Formål: At hensætte os i skræk, så vi gladeligt opgiver vores frihedsrettigheder.

Henry Makow 23 May 2020 bringer en russisk artikel: Det er forbløffende, hvor let folk gled ned Maslow-pyramiden (nedenunder).
Frihed, værdighed, selv velstand er ikke nødvendige. Folk er klar til at dø af sult, så længe de ikke bliver syge af Covid.

Faktisk er denne frygt endnu stærkere end frygt for at dø, da død som følge af sult synes at foretrække frem for infektion med Covid (hvilket fører til død i et lille mindretal af tilfælde).

Og hvorfor? Fordi død af sult, ligesom død fra andre sygdomme, ikke er i medierneDerfor findes det ikke. Specifikationerne i informationsalder- samfundet: det, der ikke er i medierne, findes ikke.

Og omvendt er der kun, hvad der er i medierne.

Og det viser sig at være et paradoks: moderne medieteknologier manipulerer det antikke grundlæggende instinkt – frygt for død. Desuden på et sådant niveau, at selvopholdelsesdriften undertrykkes.

Hvorfor undertrykkes instinktet til selvopholdelse? Fordi menneskeheden, efter at have accepteret at ofre frihed, værdighed og retten til liv (fordi man ikke kan leve uden nam-nam), kom på et tog med en enkeltbillet til helvede.

For hver person kan togets hastighed og antal stop på stationer undervejs variere, men den endelige destination er klar.

Engang sagde Winston Churchill: ”Vi valgte mellem vanære og krig og valgte vanære. I sidste ende fik vi begge. ”

Så her har vi det samme: Vi valgte et fuldstændig afkald på rettigheder til gengæld for beskyttelse mod Covid. Nu har vi ingen rettigheder.

Nu skal rettighederne vindes tilbage. Det vil blive en lang og hård krig.
Men ikke for de mennesker, der har kastet alle deres rettigheder over bord med et fingerknips.

Covid19 er vejen til fattigdom
Gateway Pundit 20. maj 2020: Hongkong har lukket industri og handel ned siden det kinesiske nytår den 25. januar som reaktion på den kinesiske coronavirus. Og de kan måske aldrig komme sig igen.
Landet er inde i sin fjerde måned med kommerciel inaktivitet, selvom dets 8 millioner borgere kun havde 4 COVID-19 dødsfald til dato.
Nu er Hongkongs økonomi også død med mange små virksomheder, der er lukket for godt.
Dette vil gå ned i verdenshistorien som den mest sindssyge begivenhed nogensinde.

Kommentar
Hvad der er under udvikling er global fascisme : “Fascisme bør snarere hedde korporatisme fordi den er sammensmeltingen af stat og korporativ magt” (Benito Mussolini).
De fascistiske illuminater er besatte af tanken om på denne måde at danne deres énverdensregering, den globale sovjet-Union. Deres idealstat er fascisme for de fascistiske plyndrere og kommunisme for os, der iflg deres farisæerbog, Talmud, blot er sjælløse dyr (Orach Chaiim (225, 10). Den som slår en sådan goy (kvæg) ihjel er sikret en høj plads i himlen (Zohar I, 28b, 39a).
Koranen, der mere eller mindre er en fordrejet afskrift af Talmud og det Gamle Testamente -Torahen, kalder os vantro tilsvarende for aber og svin (sure 2:65, 5:60). Derfor godt forhold mellem jøder og arabere indtil 1967 – og nu igen.

Fra World Economic Fund, Davos

Den Nye Verdensorden er regering af storkorporationer, deriblandt EU_Kommissionen – og deres ejer i City of London med FN som vasalregering – se t.v.
Dens mål kan læses i Zions Vises Protokoller, der er skrevet af Rothschild, Rockefeller, Warburg o.a. – se s. xviii – iflg den ansete rabbi Antelman.

Deres hjælpere er frimurerne, der styres fra City of London via de 36 superloger og de nationale storloger. Toppolitikeres karriere går gennem frimureri.
Dem har Protokollerne en grum plan for, “Når Vi kommer i vort (globale) kongerige” iflg. Protokol 15.

Protokollerne er aldrig retsligt påvist at være forfalskninger – og deres indhold opfyldes dag for dag.

Se videoen herunder: WEF-illuminaternes hovedbestræbelse er korporativ samarbejde globalt samt at udvikle vaccine (med squalen og nanochips) til os goyim

Som grev de Virieux sagde som svar på spørgsmål om vedtagelser efter hjemkomsten fra Wilhelmsbad Kongressen i 1781, hvor illuminaterne overtog kommandoen over alle verdens frimurerordener:”Jeg vil ikke betro Dem dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe det.

Kun Kristi Genkomst kan sætte en stopper for dette djævelskab!

*

COVID19-Nedlukning Baseret På Statsministerens Kæmpeløgne. Gates-Faucis “Succes-Vaccine” Med 20% svære Bivirkninger.

METTE FREDERIKSEN KOM MED EN KÆMPELØGN, DA HUN ANG. EFTER RÅD FRA “SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE” LUKKEDE DANMARK NED TIL UNØDVENDIG LIDELSE FOR MILLIONER MED ARBEJDSLØSHED OMKOSTNINGER PÅ MANGE, MANGE MILLIARDER KRONER TIL FØLGE. OG “VORE” POLITIKERE GODTOG LØGNEN UDEN AT UNDERSØGE DEN NÆRMERE.
DERVED VISTE DE ENDNU EN GANG (KLIMALØGN, NUSLIMSK MASSEINDVANDRING) DERES INKOMPETENCE: SUNDHEDSSTYRELSEN HAVDE HVERKEN ANBEFALET GRÆNSELUKNING ELLER NEDLUKNING!

DEN ENESTE LOGISKE LØSNING HAVDE VÆRET ÅBENT SAMFUND MED ISOLERING AF UDSATTE GRUPPER – EN LØSNING IKKE ÉT LAND HAR VALGT: LANDENE MODTAGER ENSLYDENDE ORDRER FRA DEN NYE VERDENSORDENS (NVO) HOVEDKVARTER – CITY OF LONDON. NVO GØR LØGN TIL SANDHED OG OMVENDT, ONDT TIL GODT OG OMVENDT.

OGSÅ DEN MASSIVE PROPAGANDA OM COVIDS FARLIGHED ER EN KÆMPELØGN FRA STATSMINISTEREN: AF COVID19 SMITTEDE DØR NØJAGTIGT LIGE SÅ MANGE SOM AF SÆSONINFLUENZA: 0.16% IFLG. RIGSHOSPITALSPROFESSOR HENRIK ULLUM OG MANGE ANDRE.

DEN SAMLEDE DØDELIGHED FOR UNGE OG GAMLE ER I CORONASÆSONEN HELT NORMAL. Se dødskurverne herunder:

Økonomiprof. Chr. Bjørnskov 21. maj 2020: Vi formidler fakta gennem to figurer: Den ene viser de ugentlige dødstal for danskere under 60 år, mens den anden viser de samme tal for danskere der er 60 år eller ældre. For begge serier viser vi tallene for uge 38-22 i 2016-17, gennemsnittet for 2017-18 og 2018-19, og for den nuværende sæson 2019-20 (hvor data for uge 20-22 ikke er tilgængelige endnu).

Der er således intet, der tyder på overdødelighed pga. corona blandt danskere under 60. 
Vedr.de ældre: Dødeligheden lå lidt højere end normalt sidst i november, men har ligget meget lavere end normalt fra uge 4-11 i år. I forhold til de foregående to år var det samlede dødsfald over de otte uger 11 % lavere. I uge 14-18 har dødstallet samlet set derimod 5 % over normalen fra de foregående år.

Når selv Seruminstituttet indrømmer, at de ikke bruger data fra Jylland og Fyn, når de beregner smittetryk – der er simpelthen så få tilfælde, at man ikke kan beregne noget som helst – er det ikke sandsynligt, at man pludseligt begynder at få langt flere døde. Der er rigtigt mange dødsfald i medierne, men forbløffende få ude i det virkelige Danmark.

Robert F Kennedy 20. maj 2020På trods af Modernas muntre pressemeddelelse i morges kunne resultaterne af det kliniske forsøg med dens banebrydende COVID-vaccine ikke være meget værre.

Vaccinen, udviklet med Anthony Fauci som forkæmper og finansieret af Bill Gates, anvendte en eksperimentel MRNA-teknologi, som de to mænd håbede ville tillade hurtig implementering for at imødekomme præsident Trumps ambitioner om “stor hastighed”. Dr. Fauci var så sikker på vaccinens sikkerhed , at han undlod fritter- og primatundersøgelser (Moderna rapporterede mistænkeligt ingen sundhedsdata fra dens musestudier). Det ser ud til at have været en fejltagelse.
20% af de humane testpersoner blev udsat for alvorlige skader fra Gates-Fauci coronavirus-vaccine
:

Tre af de 15 humane marsvin i højdosis-guppen (250 mcg) led en “alvorlig bivirkning” inden for 43 dage efter modtagelse af Modernas vaccination.
 
Moderna forklarede ikke, hvorfor den rapporterede om positive antistofprøver for kun otte deltagere. Disse resultater er især skuffende, fordi den mest farlige hindring for inokulationen stadig er foran; udfordring af deltagere med vild (fra naturen) COVID-infektion.

*

Microsoft-Patentansøgning 2020-060606 På Åbenbaringsdyrets Mærke 666 v.hj.a. Global Covid19 Chip-Vaccinationer. Trump Mobiliserer Militæret til (Tvangs)Vaccinationer

Dyrets billede (der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal som er 666. Det er et menneskes tal – Åbenbaringen 13:16,17,18.

Henry Makow: Vores “ledere” er alle kabalister (frimurer)

Kabbalistens dogme fra “Creative Destruction“forklarer, hvorfor menneskeheden synes forbandet med uendelige katastrofer som den aktuelle koronavirus-svindel.

De er konstrueret af Illuminaterne til at angribe og ødelægge alt, der lugter af den sunde guddommelige orden – åndelig eller naturlig. De skal ødelægge den gamle orden, inden de kan installere deres satanistiske tyranni.

*

HERUNDER SES DYRETS MÆRKE (Åb. 13:20) TIL AMERIKANERNE (OG OS)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

USAs Forsvarsministerum 12. maj 2020 har annonceret, at man har indgået kontrakt med Abiject om leverance af 600 mio. doser coronavaccinesprøjter forsynet med et RFID (mikrochip)mærke, der angiver mikrochippens oplysninger om personens lokalisation, om han er vaccineret eller ikke – samt hans sindelag (se nedenstående Microsoft patent). Formentlig vil en vaccinations-nægter blive isoleret – kan ikke engang gå til købmanden og handle ind: FOR HAN HAR JO IKKE DYRETS MÆRKE

Præsident Trump er ligesom vaccineforbryderen Bill Gates den forlængede arm for deres overordnede herre og mester for den Nye Verdensorden i City of London.
Nu erklærer Trump, at de er blevet enige om at mobilisere hæren for at få (tvangs) vaccineret alle Amerikanere – begyndende allerede i år med en maksimal usikker squalenvaccine uden om alle godkendelsesregler.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rapid-660_mio.-doses.png
Tallet 660 svarer til det dobbelte af USAs indbyggertal. Altså skal US-borgere have 2 giftige squalen/mikrochip vaccinationer, F.ø, giver tallet 660 associationer til 666.
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Microsoft har netop ansøgt om patent på et system, der registrerer bl.a. kropsbevægelse, som så udløser frigørelse af pengebeløb i cryptomøntfod:
“Menneskelig kropsaktivitet, der er forbundet med en opgave, der leveres til en bruger, kan bruges i en proces i et kryptomøntfods-system. En server kan levere en opgave til en enhed hos en bruger, der kommunikativt er koblet til serveren. En sensor, der kommunikativt er koblet til eller indbefattet i brugerens enhed, kan mærke brugerens kropsaktivitet.

Data om kropsaktivitet kan genereres baseret på brugerens sansede kropsaktivitet. Kryptomøntfods-systemet, der kommunikativt er koblet til brugerens enhed, kan kontrollere, om data om kropsaktivitet opfylder en eller flere betingelser, der er indstillet af cryptomøntfods-systemet, og tildele cryptopenge til den bruger, hvis kropsaktivitetsdata er verificeret.

PC 27. april 2020: Ansøgningen med titlen “Cryptomøntfod-system ved hjælp af kropsaktivitetsdata” forklarer, hvordan en “hjernebølge eller kropsvarme, der udsendes fra brugeren, når brugeren udfører den opgave, der leveres af en informationstjenesteudbyder, såsom at se en annonce eller bruge visse internettjenester, kan bruges til at udløse kryptopenge.”

Ved at spore hjernebølger, når nogen ser en annonce, håber Microsoft at bruge de data, der er genereret som et “bevis-på-bestilt arbejde.”

For at få adgang til disse vurderingsdata skal den menneskelige bruger have en sensor knyttet til eller installeret i deres krop.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden.
Kommende nanochips vil kunne lejre sig i hjernen og vil indeholde alle vore data, bankkonti og oplysninger om os – overalt aflæselige for Big Brother.

Microsoft ser for sig, at brugere bliver belønnet for at lade deres kroppe overvåge på denne måde ved at betale dem i kryptopenge for at udføre specifikke opgaver.
Ud over hjernebølger og varme foreslår patentet også at bruge “kropsvæskestrøm” og “organaktivitet og bevægelse” til at spore en række opgaver, herunder brug af sociale medier, søgemaskiner, e-mail, besøge websteder eller bruge chatbots.

Det lyder kompliceret; men det må betyde f.eks. finger- og håndtegn, der angiver forskellige tal, udløser forskellige pengesummer. Vore 10 fingre danner basis for 10-talssystemet.

Hvis dette patent godkendes,vil Big Brother kunne se, om du misbilliger eller synes om ham/sindelagskontrol. Så er ikke engang tanken fri. I Orwells “1984” er øvelsen at få den passive modstander Winston Smith til at elske BIG BROTHER – hvilket han efter hjernevask of frygt for tortur så ender med at gøre. Big Brother ønskede og fik Winstons sjæl. Det drejer det sig stadig om.

Men covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og her. Det er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Det går ud på, at coronapoliti i modstrid med forfatningen skal gå fra dør til dør og tvangsteste ALLE for den forfærdelige coronavirus. Positiv test medfører karantæne i en lejr. Endv. skal kontakter testes – og hvis positive anbringes de også i en lejr! – som forlangt af WHOs Dr. Ryan.

Men hov: I Danmark har Mette Frederiksen dikteret, at flest mulig skal testes med samt alle deres kontakter- og ved positivitet bures inde på et hotelværelse i 14 dage!

Nu kommer vi til det, eliminaterne (undskyld, illuminaterne) – heriblandt vaccineforbryderen Bill Gates – virkelig har på sinde: “VI VIL SLIPPE AF MED DE HVIDE!! FOR DE MODSÆTTER SIG VACCINATIONER! (og NVO). DET GØR 3. VERDENS INDVANDRERE IKKE”.

Baker blev hædret i Washington, D.C. med Sabin Vaccine Institute’s Albert B. Sabin guldmedalje i 2019 ved en ceremoni “muliggjort af Bill & Melinda Gates Foundation.”

Med kendskab til Bill Gates´ mani for at få alle jordens mennesker udstyret med mikro/nano-chips gennem covid19-tvangsvac-cinationer (Gates´ ID2020 Alliance) og hans tiltag med at opsende 500 satelliter til at registrere impulser fra disse chips tegner der sig et forfærdende billede:
ILLUMINATEN BILL GATES ER I FULD GANG MED AT GENNEMFØRE ÅBENBARINGENS PROFETI OM DYRETS MÆRKE UDEN HVILKET INGEN KAN HANDLE I DEN KOMMENDE GLOBALE SOVJET-UNION/AGENDA 2030 OG HER OG HER.

Bill Gates opfylder Nicholas Rockefellers krav: “Vi i bank-eliten har til mål at indsætte en chip i hjernen på alle mennesker, så vi kan styre dem fra vores centrale computer”

VÅGN OP!


Jeg vil lige tilføje et indlæg af et medlem af det italienske parlament i parlamentet om covid19 og Bill Gates´ forbryderiske vaccinationskoampagner: Hun siger det, som vil være mine læsere velbekendt – og slutter med at bede parlamentformanden om at opfordre premierminister Conti til at anmelde Gates til den internationale Forbryderdomstol (i Haag). Hvis han ikke gør det, er det åbenbart for enhver, at han tager imod ordrer fra en forbryder!!

Bill Gates/Åbenbaringsdyret/NVO Vil Opsende 500 Overvågningssatelliter Til At Lokalisere Deres Corona-Vaccinations-Mikro/Nanochips

(Dyrets billede, der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal (Åbenbaringen 13:16,17).

*

USA vil øge produktionen af chips i USA – og forlanger nu, at Taiwan Semiconductor Manufactoring Co. skal fremstille sine militære chips i USA

Det følgende er så vanvittigt, at det i betragtning af Bill Gates hovedrolle kun kan ses som en logisk fortsættelse af hans ID2020 Alliances og her plan om gennem coronavaccination af alle klodens 7 milliarder mennesker at injicere en mikro/nanochip til registrering af os alle og vores færden – på vegne af hans herrers og mestres plan i City of London og endnu højere oppe. De vil en global Sovjet-Union med FN som bestyrelse.

Bill Gates´ vaccine-kampagner har dræbt og invalideret millioner verden over – idet han omhyggeligt har overtrådt Nürnberg-kodexet om informeret samtykke. Peter Koenig og Robert Kennedy taler om bevidst “befolkningsreduktion”.

Se Bill Still om emnet

Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal: “Microsofts grundlægger Bill Gates finansierer et firma, der bruger en tildeling på 1 milliard dollar til en begyndelse fra investorer til at planlægge et netværk af satellitter, der skal give realtidsdækning af næsten alle steder på Jorden.

Det Washington-baserede selskab EarthNow planlægger at lancere en hær på mere end 500 satellitter i vores atmosfære og give sine brugere næsten øjeblikkelig videoup feedback med kun et sekunds forsinkelse.

Robert F. Kennedy Jr. skældte ud på Bill Gates ‘plan om at overvåge hele verden.

”Er der nogen der deler min frygt for, at Bill Gates – og hans Mini-jeg, Tony Fauci – på en eller anden måde vil styre vores FAGRE NYE VERDEN?” sagde Kennedy på Instagram. ”
Forestil Dem en verden, hvor regeringen ikke har brug for politibetjente for at fange Dem, når De krænker social afstand med Deres kæreste. Antag, at computere finder Deres strandtur ved at spore Deres bevægelser ved hjælp af en strøm af information fra Deres mobiltelefon, Deres bil-GPS, ansigtsgenkendelsesteknologi integreret med realtidsovervågning fra satellitter, monterede kameraer og IMPLANTEREDE CHIPS”. De sender oplysninger om alt dette og meget mere til en sværm af 500 overvågningssatelliter.

“Velkommen til Bill Gates ‘America,” tilføjede han. ”Det er lige rundt om hjørnet.” Og det finansieres af Bill Gates

EarthNow vil tilbyde sine intelligente visiontjenester til en række offentlige og forretningskunder.
Microsoft-grundlægger og OneWeb-direktør Greg Wyler samt Gates vil investere deres egne personlige formuer i projektet.

EarthNow kan prale af, at en kunde på overvågningsnetværket vil kunne bruge deres smarte telefon eller PC til at få øjeblikkelig, direkte adgang til hvad der foregår i næsten enhver del af verden.

Brugere vil være i stand til at se vejret, opdage skovbrande i det øjeblik de starter, observere vulkaner, når de bryder ud og spore migration af dyr inklusive fugle og hvaler.

Brugerne kan også “observere konfliktzoner og reagere øjeblikkeligt, når der opstår kriser, hjælpe medierne med at fortælle historier fra hele verden, fange ulovlige fiskeskibe på fersk gerning og øjeblikkeligt oprette” levende “3D-modeller af en by eller by, selv på fjerntliggende steder. ”

Ifølge Wikipedia forventer virksomheden, at dens oprindelige kunder inkluderer “regeringer og store virksomheder.”

Bill Gates er ikke den eneste store spiller, der finansierer projektet. Softbank, Airbus og Greg Wyler har også investeret kraftigt”.

Dette er POLITIK- IKKE MEDICINSK PLANDEMI:
DET DREJER SIG OM DEN NYE VERDENSORDENS MAGTOVERTAGELSE

Følgende er screenshots fra den ansete Tucker Carlsons Talk Show:
Carlson påviser Youtubes og politisk bortcensurering af alt, hvad der drager den officielle ulogiske og uunderbyggede fortæling om covid19 i tvivl. Han påviser, at USA er blevet som Kina.

Åbenbaringen og Orwells “1984” udfolder sig for vore øjne.

*

Politisk Plandemi: Regeringerne Tilsidesætter Virologers – endog WHOs Anbefalinger

Se: Pandemi er Plandemi.

En særdeles velmeriteret tysk virologi-professor ved Universitetet i Bonn, Hendrik Streeck, bemærker, at den tyske regering vidtgående har forbigået virologernes anbefalinger vedr. covid19-beskyttelsesforanstaltninger.

Den 31. marts var han gæst i det ansete Markus Lanz Talk-Show i det tyske ZDF-fjernsyn.
Trods megen diplomati skinner hans utilfredshed med regeringens fremgangsmåde tydeligt igennem.

Videoen blev slettet af Youtube: “Videoen stemmer ikke med vores samfundspolitik” dvs: Slettet af Censuren. Nu er den der igen – men hvor længe? Dette siger mere end mange ord om covid19-kampagnens diktatoriske karakter

Her er nogle af hans kritikpunkter:

Et meget vigtigt fund er, at virus på dørgreb, mobiltelefoner, kurvegreb osv. er døde: De kan ikke dyrkes og er derfor ikke smitsomme (se fra 4:00-5:31 min. markering). Det gentages senere i videoen.
Sågar undersøgte Streecks Heinsberg-studie dørgreb i et hjem med 6 covid19-syge: Der var ikke levende virus noget sted.

M.h.t. at bære en beskyttelsesmaske henviste han til WHO, som ikke anbefaler et generelt maskekrav. Masker skal forbeholdes medicinsk personale. De tilbyder dog også beskyttelse for medmennesker, så at syge bærer dem.

Streeck var enig med Lanz i, at smitte i mange tilfælde (ca. 40%) finder sted i løbet af den symptomfrie periode.

At bære en maske offentligt i Kina eller generelt i Asien, hvor de fleste mennesker generelt bærer en maske, forhindrede ikke udbruddene der.

Brug af masker ved store begivenheder er ikke effektiv, fordi de er våde efter kort tid og derefter ikke har nogen virkning overhovedet.

Katte bliver ikke smittet;

Konklusion:
Tysklands regeringer har efter dette Talk-Show indført maskepligt i det offentlige rum!!

Fundet, at vira på f.eks. dørgreb er døde og ikke smitter er stækt beroligende: Mange ødelægger huden på hænderne med sprit! Det er umuligt ikke jævnligt at røre ved noget som coronasmittede har rørt ved: Ingen grund til panik – det smitter ikke.

Lad os ikke glemme, at Sundhedsstyrelsen har sagt, at den ikke har anbefalet grænselukning. “Det er politik”. Foranstaltningerne er poltisk bestemte, hvilket Mette Frederiksen har bekræftet.

En Britisk statistiker kalder regeringernes fremgangsmåde et “talteater”.
Når regeringernes og deres mediers propaganda har så mange åbenlyse urimeligheder og usandheder, opstår “konspirationsteorier”, som mange gange er sandheden, som oftest er sandheden og langt bedre underbyggede end politikernes usaglige løse påstande of tiltag.

I Tyskland er politikerne tiltagende bekymrede over at “konspirationsteorier” når ind i befolkningens midte”:

*

Coronavirus-Pandemi er Plandemi: US Cares Act H.R. 748 For Coronapandemic Forelagt Kongres i Januar 2019!

WHO er ikke sikker på, at der nogen sinde kommer en virksom corona-vaccine
“Der er vira, som vi ikke kan udvikle virksom vaccine imod (JIV-AIDS).
Byerne åbner langsomt, og nogle friheder vil blive tilbagegivet, men i kort snor, hvis eksperternes anbefalinger følges. Til enhver tid kan ny nedlukning følge med kort varsel. CNN/ WHO prof. Narrabo 4, Maj 2020 og Christopher Whitty, the U.K.s øverste sundheds direktør, til en parlamenyskomité Breitbart 6. maj 2020.
(Og den Nye Verdensorden siger Amen. Så godt et redskab har den aldrig haft)

California not going back to normal until we have a vaccine” (guvernør Newsom).

New York-borgmester Andrew Cuomo: Et tidligt kig på data fra 100 New York-hospitaler viser, at 66% af de nye indlæggelser relateret til virussen er mennesker, der vari karantæne hjemme, sagde Cuomo.
Han sagde også, at et flertal af sagerne i New York City er minoriteter, hvor næsten halvdelen er a
froamerikansk eller latinamerikansk. CNBC 6 Maj 2020

*

Gennemgang af Kongreshistorien af Coronavirus Care Act. Den begyndte i januar 2019.

Nedenunder ses udtog af Corona Aid, Relief, and Economic Act or the Cares Act HR 748s historie på dens vej gennem Kongressen til præs.Trump underskriver den som lov d. 27. marts 2020.
Nederst ses, at denne coronalov blev introduceret i Repræsentanternes Hus d. 24. januar 2019 1 år før WHO udråbte coronavirus pandemien! Forinden har udarbejdelsen af loven taget betydelig tid.
Loven endte foreløbig med at FED trykkede 6.3 billioner dollars ud af den blå luft – først og fremmest til sine bankkolleger. Inflationsskabende?

Pandemiplanen blev indøvet i Event 201 i oktober 2019 på John Hopkins Hospital – på en tid, hvor der globalt kun var 150 smittede, alle i Kina!
Den jødiske forfatter, Dean Koontze skrev on coronavus pandemi udgående fra … Wuhan for 40 år siden!

Videnskabsmænd siger, at covid coronavirus umuligt kan være en naturlig mutation – men at den er et biovåben.

Og den er udviklet i Ft. Detrick, USA og med 3,7 milliarder dollars af Trumps corona-guru., Anthony Fauci, leveret til Wuhan til videre udvikling – fordi Obama-regeringen fandt den for farlig og forbød den i USA.

Dette bekræftes af en førende virolog, dr. Judy Mikovits,der har oplevet Faucis forbrydelser på nærmeste hold: Mikovits var med i det team, der opdagede HIV virus i Ft. Detrick. Fauci forhalede publikationen, så hans kollega Gallo kunne skrive en artikel, hvori han krævede æren for opdagelsen. Under denne forhaling spredtes virus vidt og bredt gennem vaccinationer. Fauci blev derved skyld i millioner af menneskers død.

Coronavirus er et laboratorieprodukt i samarbejde mellem Ft. Detrick, University of North Carolina og Wuhan laboratoriet. Der er ingen virksom vaccine mod covid19 under udarbejdelse! Vacciner spreder influenzavira (hvad jeg personligt har oplevet). Dødsattesterne forfalskes: alt skyldes coronavirus.
Italien har en gammel befolkning, der for 1 år siden blev vaccineret mod 4 influenzatyper – deriblandt H1N1. Antigenet var dyrket på substrat fra hunde, der har ruigeligt med coronavirus.
Vaccination mod influenza øger risikoen for coronavirus med 36%
.

Dr. Mikovits må frygte for sin frihed efter svære trusler fra Big Pharma om at finde beviser – som ikke eksisterer – for at bringe hende tilbage til fængslet. Hun blev fængslet i 5 dage uden sigtelse, berøvet sin stilling og alle frihedsrettigheder, kunne ikke engang få en sagfører.

Den isolation, vi er blevet pålagt sænker vores immunsystem og øger vor risiko for infektion, når samfundene åbner igen

*

Ny Coronavirus i Kina: Tvangsvaccination Meningsløs p.g.a. Mutationer og Kortvarig Immunitet. US-Statistik: Corona-Virus Nedlukning Absurd.

Coronahysteriet får nu nok en tak opad: 3 kinesiske hospitaler har påvist en ny coronavirus, som varer og smitter i 49 dage. De 2 påviste tilfælde havde dog mildt forløb – men hvor længe, når mediepropagandaen tager fat? (The Mirror 2 April 2020).
Hertil kommer, at WHO ikke har belæg for, at overstået covid19 smitter sikrer mod ny infektion – faktisk er antistoftiteren mod viruset lav hos en del tidligere covid19 patienter.
Både i Sydkorea og i Kina er en hel del covid19 patienter blevet corona positive igen med nye coronavirusymptomer.
Så hvordan kan man tro, at en injektion med minimale mængde af svækket antigen og en kæmpedosis af squalen immunforstærker kan sikre mod ny infektion.
Eller at nye mutationer ikke pludselig gør en farlig vaccinationskampagne omsonst?

Præsident Trump har lige sagt, at han venter 3.000 coronadødsfald i USA pr. dag.
At det tal ikke er større, kan undre i en befolkning med 331 millioner mennesker. Men set i lyset af den svindel, der finder sted, hvor dødsattester efter skøn (ofte uden test) får påstemplet covid19 som dødsårsag – selv om det drejer sig om trafikulykker, selvmord, terminal cancer, svær hjertesygdom osv. – havde man sågar forventet højere tal.
99% af “coronadøde” i f.eks, Italien er døde af svær grundsygdom – med, men ikke af coronavirus.

Nedenunder: Se fra 10:48 til 12:20 min. markeringerne

Lew Rockwell/David Stockman 2 Maj 2020: Endog Virus patrouillerings-hardlinere hævder ikke, at deres nedlukningskommandoer er designet til at forhindre 3-dages hospitalophold af mennesker, der får et usædvanlig stædigt tilfælde af vinterinfluenza. Dette handler om dødsforebyggelse, og det er derfor, de kører Chyron of Death over CNN-skærmen dag og nat.

Men der er ingen korrelation:

Californien: Kraftig nedlukning, 4,6 dødsfald pr. 100.000;
Iowa: Ingen lockdown, 4,3 dødsfald per 100.000;
Texas: Let lockdown, 2,4 dødsfald per 100.000;
Staten i Washington: Svær lockdown, 10,0 dødsfald per 100.000;
Colorado: Inkonsekvent nedlukning, 12,2 dødsfald pr. 100.000;
Georgia: Sen nedlukning, nu ophævet, 10,0 dødsfald per 100.000
Maine: svær nedlukning: 3,8 dødsfald pr. 100.000;
Massachusetts: Svær nedlukning, 45,7 dødsfald pr. 100.000.
Washington stat, hvor de første corona-tilfælde opstod 690 dødsfald (MED coronavirus) sv.t. 6,0 pr. 100.000.
40-60% af dødsfaldene med covid19 har været på plejehjem.
Den generelle dødelighed af alle årsager for Washington Stats borgere er 900 pr. 100.000 årlig. Staten pålægger nu det økonomiske kaos på grund af 0.7% øget dødsrisiko MED coronavirus for den almindelige befolkning .

Der er så Børnenationen på omkring 61 millioner personer under 15 år, hvor der selv med CDC’ernes elastiske definitioner kun har været 5 MED covid19-dødsfald pr. 28. april: Det er 0,008% .
Sidste år var der omkring 44.000 dødsfald i børnenationenation – så corona-virus tegner sig for kun 0,011% af det samlede antal døde børn, og i ingen sund verden ville det være en grund til at lukke skolerne ned.

Viruspatruljen insisterer naturligvis på, at skolelukningerne er en uheldig nødvendighed, fordi Børnenationen ellers ville bringe virusen hjem til forældre / arbejdsnationen. Det er de 215 millioner borgere mellem 15 og 64 år, der tegner sig for den overvældende andel af handel, arbejdsgivere og BNP.
I henhold til CDC er der dog kun 8.267 dødsfald MED Covid i denne enorme befolkningsgruppe, hvilket tal repræsenterer en dødelighed på godt 3,6 pr. 100.000 = 0,0036%.
Den normale samlede dødelighed for den 15-64 år gamle befolkning er 335 pr. 100.000 = 0,335%.

Endelig har vi bedsteforældre / oldeforældrenationen, der består af 52 millioner borgere. Men de tegner sig for 32.000 eller næsten 80% af MED Covid-dødsfaldene den 28. april – hvoraf 15.000 blandt disse var 85 år og ældre.

Det svarer til 61 (corona) dødsfald pr. 100.000 for gruppen som helhed (0.06%) og 230 pr. 100.000 hos de 85 årige og ældre =0.23% (pga. svær grundsygdom)

Kommentar: Det er påfaldende, at man intetsteds er kommet på den første logiske tanke: at isolere udsatte grupper og holde samfundene åbne.

Dødeligheden MED sygdommen er en samme som i en almindelig vinterinfluenza, nemlig omkring 0.1 % . I 2018 døde 1644 mennesker i Danmark med/af influenza. Pr. 5. maj 2020 er der i Danmark døde 503 MED coronavirus i Danmark.

Der er ingen medicinsk grund til at lukke hele samfundet ned. Som sagt af bl.a. tidl. sundhedsordfører for Europarådet, lungelægen Wolfgang Wodarg: Dette er ikke en medicinsk – men en politisk pandemi.

Derved slår den Nye Verdensorden flere fluer med ét smæk:
1) Unødvendige store udgifter – Danmark har foreløbig bundet sig for 735 millioner kroner til Bill Gates´ GAVI/ vaccinefremstillernes og det korrupte WHOs farlige squalen/immunforstærker vacciner og her (frygtet fra golfkrigssyndromet og svineinfluenzaen) – helt i modstrid med Nürnberg Kodex. Overtrædelse af den kodex kostede 7 nazi-læger livet. Men dertil kommer så vaccine doser til ca. 5,5 mio., der er bosatte i Danmark
2) Mikrochip-registrering af samtlige 7 milliarder mennesker på denne jord (Vaccine-forbryderen Bill Gates, der gang på gang overtræder Nürnberg-kodex – se video 2 ovenfor samt ID2020). Formål: At gøre os til robot-chips i elitens centrale computer – hvorved vi tilhører “Verdensfyrsten” (Johs 14:30) i stedet for Jesus Kristus.
3) En skræmt verdensbefolkning er rede til at ofre deres personlige frihedsrettigheder for FN-kontrol og “sikkerhed” med vaccine, der måske/måske ikke virker – indtil næste pandemi, hvor nye vaccinationer med nye chips (Åb. 13:16,17) forlanges. I DDR måtte folk igennem 20 vaccinationer!
4) Covid19 er bare en parallel til FNs øvrige hysteriske skræmmekampagner: klimahysteriet, hvor man har bildt verdensbefolkning ind, at 1 CO2-molekyle kan opvarme 85.800 luftmolekyler!
Endv. gør FNs Marrakesch Pagt/raceblanding, migration på det nye værtslands bekostning af hvem somhelst til hvor som helst, til en menneskeret. Dette, skønt vi i USA ser racehadet tiltage – og på trods af, at Koranens had-prædiken mod de vantro er lige så afskyelig som “Mein Kamps” og Talmuds hadetale.
5) Man ødelægger verdensøkonomien og baner vejen for énverdensvalutaen, Libra, som vej ud af sammenbruddet, der kunne ende i hyperinflation?

NVO-duksen Danmark, hvis regering som eneste finans-rådgiver har Rothschild & Sons, London, har naturligvis tilsluttet sig alt – ja synes at være NVO-pioner.

*

Danmarks Hovedrolle i Kampagnen for NVOs Globale Mikrochipningskontrol af Menneskeheden gennem Vaccinations-kampagner

50 millioner euro eller godt 370 millioner kroner har Danmark nu forpligtet sig til at bruge på fælleskampen for blandt andet at udvikle en vaccine mod coronavirusset.
“Intet land, ingen virksomhed og ingen organisation kan vinde denne kamp alene”, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) her til eftermiddag på et videolink fra København. “Lad os på afstand stå sammen – og sammen skabe en bedre fremtid, tilføjede hun”.

Dagens donorkonference var et globalt initiativ, som Europa-Kommissionen har stået for at organisere. (dr.dk 4.maj 20120).

*

Covid19 er led i en global sammensværgelse for at oprette elitens Ny Verdensorden, en global kommunistisk Sovjetunion/Kinesisk Folkerepublik som beskrevet i Zions Vises Protokoller.
Og vaccinen bliver værre end sygdommen!

Den skal opbygges på ruinerne af vor gamle, kristen-funderede orden, hvorfor alle mindelser om Kristus skal udslettes og gøres foragtelige – som faktisk sket er. Begyndelsen er ødelæggelse af verdensøkonomien og indførelse af centralbankernes centralbanks, BIS´, digitale énverdensvaluta, Libraen. Det egner biovåbnet covid19, der åbenbart har været planlagt i mindst 40 år, sig øjensynligt godt til.

Det følgende er led i illuminat-elitens ultimative anstrengelse for at overtage vore sjæle/Dyrets mærke – se Åb. 13:16,17). Det en verdensomspændende plan for at kunne kontrollere alle – også lokalisere alle til enhver tid. DANMARK SPILLER EN HOVEDROLLE.
Men eliten har langt værre metoder parat.

Danmark har forpligtet sig til at yde vaccinesammenslutningen GAVI, der stiftedes i år 2000, 315 mio. kr. i perioden 2001 -2022 og er repræsenteret i GAVIs regionalbestyrelse.
Mange andre lande yder også mindre bidrag til GAVI. Største bidragyder er Bill & Melinda Gates Foundation. Derudover støtter Danmark Bill Gates ID2020 Alliance, der vil sprøjte kotrollerende mikrochips ind jordens befolkning – se nedenfor.

GAVI er et hensynsløst, grisk redskab i den koncern-ejende bank-elites hænder.
Det globalistiske foretagende GAVI, der er hjemmehørende i Schweiz og stiftet af Bill & Melinda Gates Foundation, skal sikre vaccine til børn i verdens fattigste lande

OK – indtil svineinfluenzasvindelen havde vaccinefremstillerne tilsyneladende rent mel i posen. Svineinfluenza-skandalen stod GAVI for:
Det, der gjorde H1N1-svineinfluenza-pandemien skandaløs var,

1. at det trods mediepanik var den mildeste influenza i mands minde – samt at Big Pharma ikke desto mindre pressede WHO gennem sine WHO-bestyrelsesmedlemmer til ændring af pandemidefinitionen midt i vadestedet. Derved trådte alle landes kontrakter om levering af vacciner til deres befolkninger ved pandemi i kraft – medførende store og helt unødvendige udgifter. Op til 90% af indkøbt vaccine blev efterfølgende destrueret. Der lægges nu igen op til storstilede, dyre og farlige vaccinationskampagner.

2. GSKs Pandemrix-vaccine var en voldsom overtrædelse af al medicinsk etik og Nürnberg-kodexet om informeret samtykke: Den indholdt squalen/hajolie – en adjuvans/immunforstærker – der gjorde 25% af 1. Golfkrigs US-soldater, ude- og hjemmestationerede i samme omfang, syge med golfkrigs-syndromet/autoimmunsygdomme – hvilket var bekendt efter US kongreshøring og US retsforbud mod brug af squalen i nogle år. Den tyske regering lod sig og hæren vaccinere med Celvapanuden squalen -men beordrede squalenholdig Pandemrix til folket!

Squalenvaccinerne havde som følger autoimmunsygdomme og narkolepsi. Jeg fik en squalenvaccination mod sæsoninfluenza – og senere autoimmun skjoldbruskkirtelbetændelse.

CEPI hedder koordinatoren for de kommende corona-vacciner. CEPI har indgået kontrakt med GSK om leveramce af store mængder squalen til de kommende vacciner – fordi der er for lidt svækket antigen til verdens 7 milliarder mennesker.

NVO-guru og GAVIs hovedfinansierer, Bill Gates, siger, at der ikke bliver normalitet, før alle 7 milliarder mennesker er vaccineret/(chippet) mod coronavirus

GAVI er en i kernen globalistisk corporation hvis første formand var globalisten Gro Haarlem Brundtland, der med sin Gro Haarlem Brundtland Rapport “Our Common Future” lancerede begrebet “bæredygtig udvikling” samt myten om CO2 (1 molekyle CO2 opvarmer. 85.800 luftmolekyler!) fra fossile brændstoffer som global opvarmer (S. 4. -3. Survival. 24). Brundtland var også CEO for Rockefellers – nu Bill Gates´ – WHO. Hun var medstifter af The Wilderness Congresses, der førte frem til Rio Konferencen i 1992 og dens Agenda 21 – nu Agenda 2030 – den globale Sovjetunion samt Rothschilds Global environmental Facility (GEF) til at overføre vore penge til U-landes diktatorer og GEF i hidtil uset omfordeling af vor velstand.

Dette er sammensætningn af GAVIs bestyrelse

Lad os nu se lidt på Danmarks GAVI-deltagelse
GAVI: Danmark er en af de oprindelige seks donorer til Gavi. Danmark er repræsenteret i Gavi-bestyrelsen i bestyrelsesvalgkredsen, der også omfatter Nederlandene, Norge og Sverige.

Danske bidrag og løfter i alt: Direkte finansiering:
(2001–2013): DKK 260 mio.
(2018-20
22): 125 millioner DKK (USD 18,7 millioner). I alt 385 millioner kr.

Bill Gates har stiftet en ID2020 Alliance sammen med bl.a. Microsoft, vaccinesammenslutningen GAVI og Rockefeller Foundation.
Dens formål er gennem vaccineprogrammer at sprøjte mikro/nanochips ind i allemennesker på jorden for at registrere og overvåge hver enkelt af os på orwellsk vis

Den danske ambassade i New York betalte sammen med FN for Bill Gates´ ID2020 Alliances generalforsamling i 2018. Alliancen ser vores CPR som model – blot skal den injiceres i alle klodens borgere i form af en mikrochip gennem vaccinekampagner –  for at vi kan blive centralt registrerede og kan spottes overalt

Som pioner har Bangladeshs regering stillet sin befolkning til rådighed:
Digital identitet er en edb-registrering af, hvem en person er, gemt i et register. Det bruges i dette tilfælde til at holde styr på, hvem der har modtaget vaccination.

”Anir Chowdhury, politisk rådgiver for Bangladeshs a2i: ”Bangladeshs regering anerkender, at design af digitale identitetssystemer har vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoners adgang til tjenester og levebrød, og vi er ivrige efter at være banebrydende mht. denne tilgang.”

Gavi CEO Seth Berkley siger: ”Vi er entusiastiske over den potentielle indvirkning af dette program, ikke kun i Bangladesh, men som noget, vi kan gentage på tværs af GAVI-støtteberettigede lande, hvilket giver en levedygtig vej til at lukke identitetsgabet,” siger han.

 Byen Austin i Texas vil nu give sine hjemløse en sådan identitet!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er maurice-strong-collapse-civilization2.png
Illuminat og FN vice-generalsekretær Maurice Strong:” Vi kan nå til det punkt, hvor den eneste måde at redde verden på vil være, at den industrialiserede civilisation falder sammen. Er det ikke vort ansvar, at realisere dette?”

Ødelæggelse af vore industrinationer er netop illuminaternes næste mål iflg.FNs vice-generalsekretær og ophav til den katastrofale Rio-Konference i 1992 –Agenda 21, for at de kan opbygge deres globale kommunistiske Nye Verdensorden.

Grundlæggende for denne multietniske diktaturstat er kontrol med hver enkelt borger. Derfor planlægges vaccinationskampagner mod coronavirus med nano/mikrochips.

NEDENFOR: “Vi behøver Big Brother(kommunistisk verdensdiktatur – Orwell “1984”) til at besejre denne virus– The Times

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er big-brother-quebec.png

MEN BIG BROTHER (Orwell “1984”) HAR ALLEREDE OVERTAGET VERDEN!

Se denne CBN video fra 2014 – et interview med tidligere teknisk direktør for NSA, William Binney: National Security Agency har på sit kæmpeanlæg i Utah alle tele- og kreditkorttransaktions-data for alle på denne jord. CIA og andre US efterretnigstjenester trækker data ud derfra. Formålet er totalitarisme og Gestapo, Stasi, KGB om igen: “Man” vil kontrollere hvert menneske på jorden – og straffe med pludselig arrestation uden anklage” . Binney blev i 2005-2007 udsat for FBI terror.

Nicholas Rockefeller sagde, at det var hans illuminatfrænders mål at sætte en chip i hjernen på os alle, så bankeliten kunne styre os fra centralt hold. Det er formålet med biovåbnet covid19

Dette er et led i FNs program “Omskabelse af vor verden: Agenda 2030”. Men selv om Danmark er blevet ateistisk og globalistisk til fingerspidserne kom det som en kæmpeoverraskelse, at Danmark spiller en hovedrolle i dette sjælerov for frimureriet på vegne af deres gud, Lucifer og her, sammen med bl.a. Norge og Sverige.

Bill Gateshar fået udviklet en vaccinationsattest, der samtidig med vaccinationen tattoveres ind – med hjælp fra det globalistiske Michigan Institute of Technology (MIT): Nanokrystaller med besked om f.eks. coronavaccination udført anbringes i huden. Beskeden kan kun ses i næsten-infrarødt lys med en smartphone (Science Translational Medicine 18 Dec. 2019). På denne måde kan de “retfærdige”NVO-chippede skelnes fra de farlige pariaer, der vel skal isoleres.
Den tyske regering har fremsat et lov forslag om “immunitetspas” for folk der allerede har haft covid19 – skønt WHO advarer om, at man ikke ved om inficerede har immunitet mod ny infektion. Siden vil det vel gælde for vaccinerede også?

Miseren udgik fra Kinas biovåbenlaboratorium i Wuhan – også iflg Præs. Trump. Der havde man modtaget et coronavirusforskningsprogram fra USAs Ft. Detrick til viderudvikling, fordi Obama-regeringen havde forbudt programmet.
CEO og Trumps virus-zar, Anthony Fauci fra NIHs NIAID, sendte så ulovligt programmet til Kina med samt 3.7 milliarder dollars – hvilket har skabt furore i USA.
Meget tyder på coronaviruset som et biovåben: Der er elementer af SARS og HIV (AIDS-virus) samt et HIV gen. Forskere siger, at det umuligt kan være opstået ved spontan mutation.

For WHO-mødets bordende ses en statue af hinduguden Shiva, ødelæggeren. Shiva er identisk med frimurer/jødeguden Lucifer/Satan (Johs. 8:44) og her samt her. Gennem ødelæggelse fremkalder Shiva omskabelse. Se FNs “Transforming our world: Agenda 2020”!

I dette usunde miljø gik WHO efter massiv magtfangst: Sammen med Kina gjorde den alt for t hemmeligholde coronavirusets natur og for at få den spredt globalt ved at gå imod rejseindskrænkning. Derpå satte WHO sig ind for de mest restriktive adfærdsforordninger, vor generation har set. Organisationen presser nu på for at forlænge disse foranstaltninger og oprette højteknologiske politistater, mens den venter på den eneste kur, den nogensinde vil godkende: En universalvaccine.*

Illuminat: “Vores Ansvar At Få Industrialiserede Nationer Til At Kollapse”. Bill Gates Sammenligner Covid19 med 2. Verdenskrig. Stor Smerte Vil Vare Ved

 

*

Manden Bag Covid19 Pandemien?

 

*

Uhyrlig 3. Rige-Corona-Krigsret I Frankrig: Folk Behandles som Forbrydere

 Permanent Link

*

Global Coronavirus-Tvangsvaccination/Mikrochipregi-strering Planlægges af Vaccine-Forbryderen Bill Gates

 

Påske: Uigendriveligt Bevis på Jesu Kristi Opstandelse

 Permanent Link

*

Rigshospitalet: Coronadødelighed Kun 1.6 Promile.

 

*

Lavere 2020-Dødstal i England ” End Normalt Iflg. Regerings-Statistik

Permanent Link

 

 

*

FN: Omskabelse Af Vor Verden – Coronaens Mission For Agenda 2030/Global Sovjet-Union

*

Big Brother´s Corona-Hjernevask

Permanent Link


*

Danmarks Corona-Lovgivning Baner Vej for Brud på Nürnberg-Kodex. Nazilæger Blev Henrettet for Brud på denne Kodex

Permanent Link

 

“Efter Mig Kommer Denne Verdens Fyrste” (Johs. 14:30). Meningen med Coronakrisen: Socialistisk Digital Énverdensvaluta

 

*

Ekstrabladet: 99% af Italiens “Coronadøde” Var Syge i Forvejen

Permanent Link

 

*

Europarådets Tidl. Sundhedsordfører: “Coronavirus Dræber Ikke. “Kongens” Nye Klæder. Håber På den Afslørende Lille Dreng”

 

*

Livsfarlig Tvangsvaccination med Junk-Vaccine Truer Os Om 3 Måneder

 Permanent Link

*

Corona Hysteri

Permanent Link

*

 

*

Pas På: Illminat-ID2020 Har Allerede Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.

Permanent Link

Normalt varer det mange – og mindst 1 år – at udvikle en vaccine. Men Big Pharma har nært samarbejde med både illuminaterne og Mammon: De giver pokker i sikkerheden og har foruden megagevinst også ID2020 Alliancens vaccinationsstrategi til at forsyne os med implanterede mikrochips, der givetvis også vil blive fremtidens betalingsmiddel, for øje.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Desuden arbejdes der med nano-hjernechipping via vaccine af hele jordens befolkning.

Målet er iflg Nick Rockefeller at få implanteret microchips i hjernen på alle, således, at de bliver chips i illuminaternes centrale computer https://youtu.be/KfmCwvVeRak

Svineinfluenzaen 2009 viste Big Pharmas hensynsløshed: Da man ikke havde nok svækket antigen, kom man blot en lille smule i vaccinerne – og forstærkede med squalen – skønt man vidste, at det stof havde fremkaldt Golfkrigssyndromet. Squalen blev derefter forbudt i USA.

Oven i købet puttede man 1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine – og børn og unge fik narkolepsi af svineinfluenzavaccinen.

Personligt fik jeg i 1997 en sæsoninfluenza-vaccination med Fluad, der indeholdt lige så meget squalen som svineinfluenza-vaccinen: Jeg fik skjoldbruskkirtelbetændelse med Basedow-sygdom i 3 måneder.

ELITEN HAR ALLEREDE EN FARLIG VACCINE MOD CORONAVIRUS TIL OS!!!
The Daily Mail 5 March 2020Kina har vaccine mod corona virus i April!!

Stat News 11. marts 2020Mens de kæmper for at teste en eksperimentel coronavirus-vaccine, venter forskerne ikke på, hvor godt det forhindrer infektion hos dyr, før de prøver det hos mennesker, hvilket bryder med den sædvanlige protokol.

”Jeg tror ikke, at det at bevise dette i en dyremodel er på den kritiske vej til at få dette til et klinisk forsøg,” sagde Tal Zaks, chefmedicinsk direktør i Moderna, et Cambridget massebaseret biotek, der har produceret en Covid- 19 vaccinekandidat med rekordhastighed. Han fortalte STAT, at forskere ved National Institutes of Health “arbejder parallelt med ikke-klinisk forskning.” I mellemtiden begyndte det kliniske forsøg at rekruttere sunde deltagere i den første uge af marts.

Det er ikke sådan, at vaccinetest normalt sker. Tilsynsmyndigheder (FDA) kræver, at en producent viser, at et produkt er sikkert, før det bruges på mennesker. Selv om det ikke er nedføjet i lov, kontrollerer forskere næsten altid, at et nyt produkt er effektivt i laboratoriedyr, før de sætter menneskelige frivillige i fare.

”Dette er meget usædvanligt,” forklarede Akiko Iwasaki, en mikrobiolog fra Yale University, der studerer immunresponset mod vira.

For nogle er det pludselige udbruds nødsituation nok til at retfærdiggøre samtidig arbejde på trin, der normalt ville blive udført i rækkefølge. For andre forekommer det at forvirre rækkefølgen af ​​opskriften moralsk tvivlsom, fordi der potentielt kan være ukendte farer, og det er uklart, hvor effektiv denne specifikke formulering er.

”Den traditionelle vaccinetidslinje er 15 til 20 år. Det ville ikke være acceptabelt her, ”sagde Mark Feinberg, præsident og administrerende direktør for det internationale aidsvaccininitiativ. Hans arbejde som chef for offentligt sundheds- og videnskabsmedarbejder ved Merck Vaccines var medvirkende til udviklingen af ​​immuniseringen mod Ebola. “Når man hører forudsigelser om, at det i bedste fald tager et eller et halvt år at få en vaccine tilgængelig … er der ingen måde at komme tæt på disse tidslinjer, medmindre vi tager nye fremgangsmåder.”

”Jeg synes personligt, at det ikke kun er passende; Jeg tror, ​​det er den eneste mulighed, vi har, ”fortsatte Feinberg.

Alligevel er etikere ikke så sikre på, at de eventuelle fordele ved at skubbe denne uprøvede vaccine ind i kliniske forsøg vil opveje risikoen. ”Udbrud og nationale nødsituationer skaber ofte pres for at suspendere rettigheder, standarder og / eller normale regler for etisk adfærd. Ofte forekommer vores beslutning om at gøre dette uklog i eftertiden, ”skrev Jonathan Kimmelman, direktør for McGill Universitys biomedicinske etik, i en e-mail til STAT.

FORMÅL: At bane vejen for illuminaternes én-verdensstat ved at smadre Vestens økonomier, som de begyndte på i 2009 – og tjene store penge på vaccine. Coronavirus er ikke noget problem f.eks. i Sydamerika – og i Rusland var der d. 13.marts kun 45 smittede.

Se  UNCTAD Trade and Development Report 2009 III-E Konklusioner:  Det er regulær planlægning af NWOs én-verdensdiktaturet i sovjet-stil.
De vil have en “Global Reserve Bank”/Centralbank og bruge IMFs SDR som valuta.
Måske vil de denne gang bane vejen for Teknokratiets CO2-møntfod – et mareridtsscenario:

image

Patrick Wood 26. jan. 2010: “Kræfter er allerede i gang med at placere en ny CO2-valuta som den ultimative løsning på globale krav om reduktion af fattigdom, befolkningskontrol, miljøkontrol, global opvarmning, energifordeling og omfordeling af  økonomisk velstand.

Desværre for individuelle mennesker, der lever i dette nye system, vil det også kræve autoritær og centraliseret kontroover alle aspekter af livet, fra vugge til grav.

Hvad er CO2-valuta, og hvordan fungerer den?
Kort sagt skal CO2-møntfod være baseret på den regelmæssige tildeling af tilgængelig energi til verdens mennesker. Hvis den ikke bruges inden for et tidsrum, udløber valutaen (som månedlige minutter på din mobiltelefonplan), så de samme personer kan modtage en ny tildeling baseret på nye energiproduktionskvoter for den næste periode. (Ny CO2-forbrugs-tildeling sker først ved udløb af tildelingsperioden. I mellemtiden kan man intet købe, hvis man har opbrugt sin CO2-kvota).

Da energiforsyningskæden allerede er domineret af den globale elite, vil begrænsning af energiproduktionskvoter begrænse mængden af CO2-valuta i omløb på et hvilket som helst tidspunkt. Den vil også naturligt begrænse fremstilling, fødevareproduktion og bevægelse af mennesker”.

VI HAR HER MED MULIGHEDEN AT GØRE FOR, AT ILLUMINAT-SATANISTERNE VIA TVANGSVACCINATION KAN IMPLANTERE DYRETS MÆRKE I OS I FORM AF MIKRO- ELLER ENDDA NANO CHIPS (Åb 13:16,17).

SQUALEN I CORONA-VACCINEN MED FORFÆRDELIGE FØLGER ER NÆSTEN FORPROGRAMMERET: DE KAN IKKE NÅ AT PRODUCERE NOK SVÆKKET ANTIGEN PÅ SÅ KORT TID – OG MÅ DERFOR TILSÆTTE EN IMMUNFORSTÆRKER.

UNDGÅ VACCINATION MOD DENNE I REGELEN MILDE INFLUENZA

*

Hvordan Lucifers Disciple Har Fjernet Troen På Kristus Og Hans Lære

Permanent Link

”Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8)

*

Det følgende viser hvordan Lucifers disciple/farisæerne/talmudisterne gør, som det lyster deres deres far (Johannes 8:44).
Det drejer sig om at dræbe alle mindelser om Jesus Kristus som befalet i illuminaternes kommunistiske 6-punkts-program fra 1776:
1) Ophævelse af monarkiet og al anordnet regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral samt indførelse af institutioner til fælles uddannelse af børn
6) Afskaffelse af al religion (undtagen den jødiske og Islam)


Gennem udvikling af dette program har illuminaterne/frimurerne/Lucifers disciple fjernet troen på Kristus – dvs. hans efterfølgelse og overholdelse af hans lære (Joh. 14:15, 21).

Henry Makow 27 febr. 2010Essay af Timothy Mathews: Frankfurtskolen
var en gruppe marxistiske jødiske intellektuelle ved Frankfurt Universitet i 1920-1930’erne. (De emigrerede til New York, efter at Hitler kom til magten.) De omfattede Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse & Erich Fromm, og var ansvarlige for det “nye venstre” og feminisme (såvel som “politisk korrekthed”). Finansieret af De jødiske millionærer Felix Weill var de medvirkende til nedbrydningen af de vestlige samfund i henhold til den langsigtede kabalistiske jødiske (satanistiske) plan, der er skitseret i Zions Vises Protokoller.
Forbindelsen mellem kommunisme og jødedom er Cabala, dvs. frimureri og her.

Timothy Mathews “The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt” (Catholic Insight, marts 2009) demonstrerer, at kabalistisk (frimurerisk) jødedom er en satanisk kult. Først blev jøder, derefter frimurere og nu menneskeheden som helhed indført i denne sataniske kultur, kommunisme / zionisme, hvis mål er at pervertere, slavebinde og udnytte menneskeheden.

Grundlæggende var [Frankfurt]-skolens opgave at undergrave den jødisk-kristne arv.

De opfordrede til den mest negative destruktive kritik af alle livssfærer for at destabilisere samfundet og ødelægge det, de så som den ‘undertrykkende’ orden. De håbede, at deres politikker ville sprede sig som en virus – ‘de fortsætter de vestlige marxisters arbejde på anden måde ”, som et af deres medlemmer bemærkede. For at fremme udviklingen af deres ‘stille’ kulturevolution … anbefalede skolen (blandt andet):

Indførelse af racismelovbrud.
Løbende ændringer for at skabe forvirring
Undervisning om sex og homoseksualitet til børn
Undergravning af skolernes og lærernes myndighed
Hemmelig indvandring for at ødelægge identitet.
Fremme af overdreven druk
Tømning af kirker
Et upålideligt retssystem med skævhed imod ofre for kriminalitet
Skabe afhængighed af staten eller statens ydelser
Kontrol med og undertrykkelse af medierne
Opmuntring til splittelse af familien

En af hovedideerne i Frankfurt-skolen var at udnytte Freuds idé om ‘pansexualisme‘ – søgen efter fornøjelse, udnyttelse af forskellene mellem kønnene, omstyrtning af ​​traditionelle forhold mellem mænd og kvinder.

For at fremme deres mål ville de:
• angribe faderens myndighed, nægte de specifikke roller som far og mor og fravriste dem deres rettigheder som grundlæggende opdragere
• afskaffe forskelle i opdragelse af drenge og piger
• afskaffe alle former for mandlig dominans – deraf tilstedeværelse af kvinder i de væbnede styrker
• erklære kvinder for at være en ‘undertrykt klasse’ og mænd som ‘undertrykkere’.

[Comintern propagandachef] Wily Munzenberg opsummerede Frankfurt-skolens langvarige virke således: Vi vil gøre Vesten så korrupt, at den stinker.’

Skolen mente, at der var to typer revolution: (a) politisk og (b) kulturelKulturrevolutionen nedbryder indefra. ‘Moderne former for underkastelse er præget af mildhed‘. De så det som et langsigtet projekt og holdt deres opmærksomhed tydeligt fokuseret på familie, opdragese, medier, sex og populærkultur.
De foreslog at omdanne vores kultur til en kvindedomineret kultur. Michael Minnicino skrev i 1992 i Fidelio Magazine, [Frankfurt-skolen og politisk korrekthed], hvordan Marcuses og Adornos arvinger nu fuldstændigt dominerer universiteterne, ‘de lærer deres egne studerende at erstatte fornuft med’ politisk korrekte ‘rituelle øvelser.

Theodor Adorno fremmede brugen af ​​degenererede former for musik til at fremme mental sygdom og ødelægge samfundet. Han sagde, at USA kunne bringes på knæ ved hjælp af radio og tv ved at fremme en kultur af pessimisme og fortvivlelse – i slutningen af ​​1930’erne var han (sammen med Max Horkheimer) migreret til jødernes Hollywood.

Udvidelsen af ​​voldelige videospil støttede også skolens mål. I sin bog The Closing of the American Mind observerede Alan Bloom, hvordan Marcuse appellerede til universitetsstuderende i tresserne med en kombination af Marx og Freud.

I “Eros og Civilization” og “One Dimensionional Man” lovede Marcuse at overvinde kapitalismen, og dens falske bevidsthed vil resultere i et samfund, hvor de største tilfredsstillelser er seksuelle. Rockmusik berører den samme akkord hos de unge. Fri seksuel udfoldelse, anarkisme, undergravning af det irrationelle ubevidste og at give det frie tøjler er det, de har til fælles. ‘

I sin pjece Sex & Social Engineering (Family Education Trust 1994) observerede Valerie Riches, hvordan der i slutningen af ​​1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne var intensive parlamentariske kampagner, der fandt sted fra en række organisationer inden for fødselskontrol (dvs. prævention, abort sterilisering).
”En dybere undersøgelse afslørede, at netværket faktisk udvidede sig længere væk til eugenetik, befolkningskontrol, fødselsbekæmpelse, seksuelle og familieretlige reformer, køn og sundhedsundervisning.

Dens følehorn nåede ud til forlag, medicinske, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kvindes organisationer og ægteskabsvejledning – hvor som helst indflydelse kunne udøves. Det så ud til at have stor indflydelse på medierne og over faste embedsmænd i relevante regeringsafdelinger, ude af forhold til antallet af involverede.

Den kendsgerning, at sexundervisning skulle være bæreren for sekulær humanismes bissekræmmere viste sig snart. “

Henry Makow 26. febr. 2020, L.C. VincentGeneration “Z”, (f. 1990’erne) har været under indflydelse af massemedierne mentale programmering af de sociale netværk fra den dag de blev født til nutiden.

Den sovjetiske afhopperagent, Juri Bezmenov, advarede Vesten om, at korruption og demoralisering af vestlig kultur var planlagt og implementeret årtier før Frankfurt-skolen og deres infiltration af amerikanske lærerkolleger gjorde sig gældende.

I dag ser vi resultaterne af deres utrulige undergravning: en målløs, rodløs befolkning blottet for permanente værdier, afhængig af pornografi og øjeblikkelig tilfredsstillelse, massivt stofmisbrug, kronisk depression og stærkt forhøjede selvmordsrater:
I 1999 tog overdosering af medikamenter livet af 8.048 unge voksnei 2017 resulterede overdosering af medikamenter i 47.600 dødsfald, næsten en seksdobling !

Disse generationers Z-babyer, der er født efter den 9/11, fortsætter med at blive rystet af dens kølvand. Generation “Z” fortælles gentagne gange, at vi kun har mindre end et årti til at redde planeten fra klimaforandringer.
De er blevet belastet med skyld for at have kørt en bil, rejst med fly, spist kød, anvendt sugerør, plastikposer eller gjort for tungt “kulstofaftryk.”

“Generation Z” fortælles, at den allerværste forbrydelse er at være “racist”.
At være mærket som racist er værre end at være tyv eller voldtægtsmand eller morder.

På samme tid fortælles Generation Z, at hvis de er et mindretal eller “farvet person”, er det ikke kun umuligt for dem at være racist, men at de bliver “ofre” for “den hvide Mand”.

Værdien af ​​menneskeliv nedgøres, og det billiges. ved abort; pædofile præster fortsætter med at udnytte unge drenge og piger, mens politikere, mediestjerner og kongelige seksuelt misbruger små børn.

“Vær på vagt. For jeres modstander, djævelen går rundt som en brølende løve og søger aat opsluge hvem han kan” (!. Peter Brev 5:8-9)

*

Eliten Vidste Allerede for 40 År Siden Besked om Wuhan Virus i 2020

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892)

Konspirationsteori eller konspiration?

Den berømte amerikanske investigatons-journalist, Spiro Skouras, påviser, at coronavid19 er et biovben. Der blev holdt øvelse på Johns Hopkins Hospital om, hvordan virusinfektionen ville forme sig – vel at mærke 6 uger før epidemien brød ud. Endv. samledes militær-spidser fra 110 lande i Wuhan før udbruddet. Skouras mener, de drøftede frigivelsen af viruset.

The Independent: Den (jødiske) forfatter Dean Koontz har åbenbart siden 1981 vidst besked om, at der i 2020 ville komme en svær virusinfektion, kaldet “Wuhan 400”, fordi den er opstået i Wuhans viruslaboratorier!!

Men mens Koonitz´ Wuhan virus skulle have en dødelighed på 100%, har covid19 “kun” en dødelighed på 2-3% i Kina og tilsyneladende mindre uden for Kina.
Måske er et ikke-færdigudviklet biovåben undsluppet “for tidligt” fra Kinas biovåbenlaboratorium?

Hvordan kunne Koontz i 1981 – for 40 år siden – skrive følgende (The Daily Mail):

Er disse regnestykker vist i The Daily Maail blot tilfældige – eller har Koontz haft illuminatindsigt?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er koontz-illuminati-numerology.png

 Illuminater/ frimurere sætter oftest deres underskrift på begivenheder gennem numerologi.

Den universelle partitionskode, stregkoden ses på alle produkter i Amerika. Hvis man kender koden, er det første nummer altid 6, det midterste nummer er altid 6, og det sidste nummer er altid 6 = 666.
Den nye stregkode i Rusland for at spore deres folk er også = 666 (det var endda på ABC-TV i Amerika).

Hexagrammet – det israelske flag (i blåt) er Rothschild- frimurersymbol – er 666 tegnet (Johs. Åb.): 6 spidser, 6 trekanter, 6 sider – og er oprindeligt molok/Baal symbolet. Rothschild grundlagde Israel (se år 1895 – 1957).
I frimureriet repræsentere hexagrammet solen/Horus/Universets arkitekt udregnet efter et dunkelt system.

*

Påtvunget Dyrets Mærke Undervejs: Vaccine-Mikrochip-Registrering af Alle Som Borgere i Illuminaternes Én-Verdens- Stat

Permanent Link

“Og dyret får alle, både store og små, rige og fattige,frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.” (Åb. 13:16,17).

Mere end 2.5 milliarder voksne har ingen bankkonto. At forberede folk på digitaliserede finansredskaber og tjenester kræver tilgængeligeog verificerbare ID-systemer (ID2020 – Gateway to Economic Opportunity).

Med mulighed for immunisering til at fungere som en platform for digital identitet udnytter programmet eksisterende fødselsregistrerings- og vaccinationsoperationer til at give nyfødte en bærbar og vedvarende biometrisk bundet digital identitet. Programmet vil også udforske og vurdere adskillige førende biometriske spædbørnsteknologier til at tilbyde en vedvarende digital identitet fra fødslen, hvilket åbner et potentielt globalt offentligt gode. (Pymnts 19. sept. 2019)

”85 procent af børn og unge uden identifikation bor i lande, der støttes af Gavi. Vi er begejstrede for den potentielle indvirkning af dette (vaccinations-) program ikke kun i Bangladesh, men som noget, vi kan gentage på tværs af Gavi-støtteberettigede lande, hvilket giver en levedygtig vej til at lukke identitetsgabet. ” (Seth Berkley, CEO of Gavi Pymnts 19. sept. 2019).

*

Som jeg bl.a. skrev i min artikel om Covid19-hysterietHysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!
I England og USA ligeså.

Panikhamstring i New York d. 1. marts 2020, fordi en New York sundhedsansat har fået covid19 infektion: USA ha 89 fået sygdommen – og 2 i forvejen svært syge er døde.

Nedenstående billede forekommer bekendt: Nej – det er ikke covid19 viruskarantæne. Det er en britisk familie. der blev sat i karantæne i Kina under svineinfluenza-epidemien!! Hysteri og angstmageri er elitens redskab.

For mig at se kan der være 2 formål: 1) At få verdensøkomomien til at bryde sammen som den Wall Street-skabte subprime mortgage krise i 2008 . Den kommende krise har længe været forudsagt – og den er bestemt til at være værre end i 2008 og her bl.a. 2) At bane vejen for tvungen vaccination af alle – med mikrochipping. Se nedenfor.

ID2020 Alliance, som det kaldes, er et digitalt identitetsprogram, der sigter mod at “udnytte immunisering” som et middel til at indsætte små mikrochips i folks kroppe. I samarbejde med Global Alliance for Vaccines and Immunizations, også kendt som GAVI, Bangladesh’s regering og forskellige andre “partnere i regering, akademia og humanitær hjælp”, håber ID2020 Alliance at indlede dette Dyrets mærke som en måde overvåge ethvert menneske, der lever på Jorden. Vigilant Citizen 16. marts 2017.

Køb og salg ved blot at vinke med hånden, finder allerede udbredt sted. Grund: en chip er implanteret under huden.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Men vi nærmer os nu en langt mere udbredt – og givetvis efterhånden tvungen anvendelse af implanterede chips som forudsætning for økonomiske transaktioner af enhver art: DYRETS MÆRKE.

Målet er hjerne-chipping, så alle bliver fjernstyrede robotter. Det vil blive muligt med nanochips, uendeligt små.
Nanopartikler til transport af medikamenter til bestemte receptorområder bruges allerede i psykiatrien
Nick Rockefeller sagde til sin ven Aaron Russo, at bankelitens mål var af få sat en chip i hjernen på alle mennesker, for at de kunne kontrollere dem.

Ingen regering, virksomhed eller agentur kan løse denne udfordring alene. At indstille den fremtidige kurs hen mod digital ID og navigere i de tilknyttede risici er en udfordring, der kræver vedvarende samarbejde og globalt partnerskab (ID2020) – læs VERDENSREGERING.

Principia Scientific 31 okt. 2019: Big Pharma samarbejder officielt med tech-branchen for at parre “immunisering” (vaccination) med digital biometri, hvilket betyder, at mennesker snart vil blive mikrochipset, sporet og i sidste ende kontrolleret gennem en global identifikationsmatrix .

Der foregår et illuministisk apokalyptisk tiltag i retning at gøre os alle til globale borgere og her under illuminaternes globale gammel- kommunistiske én-verdensregering for deres “ Nye Verdensorden” med central registrering af hver enkelt af os.

I årevis har vi overvåget, at Microsoft-grundlægger Bill Gates, nu pensioneret fra det firma, han grundlagde, bruger sine milliarder til at give ‘gratis vaccinationer’ til mennesker i tredjelande.

Nu er Bill blevet en grundlæggende partner i en anden virksomhed, denne kaldes ID2020 Alliance, og dens mål er at give ethvert menneske på Jorden en digital id. Hvordan planlægger de at opnå denne bedrift? Ved at KOMBINERE OBLIBATORISKE VACCINATIONER MED IMPLANTERBARE MIKROCHIPS. Genialt, er det ikke?

Så ved du nu, hvad Bill Gates og hans kone Melinda virkelig gjorde i løbet af de sidste 10 år, når de rejste til tredjeverdenslande og gav ‘gratis vaccinationer‘ til de fattige indfødte. Disse ‘gratis vaccinationer’ var forskning og et levende testlaboratorium for at gennemføre de nødvendige eksperimenter, der kræves for at danne ID2020.

Denne uhellige hybrid af vaccinationer og implanterbare mikrochips sker allerede i Bangladesh, snart vil det være Boston (foregår allerede i Texas – se nedenfor). En side på Gates Foundation-webstedet siger, at Bill og Melinda hidtil har afsat over 10 milliarder dollars til dette projekt uden nogen ende i syne.

Kan den mand, der har sat verden bag en personlig computer nu starte en digital mikrochip-vaccination på den globale befolkning? Bill Gates er absolut sikker på, at han kan, og er faktisk godt på vej til at nå dette mål.

Til den ende har bl.a. flg. organisationer sluttet sig sammen i ID2020 Alliancen:

Venstre: På væggen i ID2020s mødesal i 2019 hang denne NVO karrikatur af Kristus som transgender/tvekønnet! Hvilket Torinoliglagenet entydigt viser, at Kristus ikke var!

*FNs Internationale Computer Center
* Accenture
Accenture er et globalt management-konsulent- og professionelt servicefirma, der blev medlem af stiftelsespartnerne i juni 2017. Accenture-repræsentanter deltager i ID2020s direktion og tekniske rådgivende udvalg.
GAVI, Vaccine Alliance
kombinerer den offentlige og private sektor med det fælles mål at skabe lige adgang til nye og underudnyttede vacciner for børn, der bor i verdens fattigste lande. Dr. Seth Berkley, administrerende direktør for Gavi, Vaccine Alliance, sidder i vores direktion.
Rockefeller Foundation
Siden 1913 har Rockefeller Foundation søgt at forbedre menneskers velvære overalt i verden. Rockefeller Foundation forsynede ID2020 med frøfinansiering i 2017 (Round-up GMO) og har været en løbende tilhænger af ID2020’s arbejde.
Rockefeller er nu fusioneret med Rothschild. Og Begge var i bestyrelsen for IG-Farben (se Chapter 2) – der financierede jøden Hitler og hans krigsførelse, og som drev Auschwitz (kap. 2). – Rothschild gennem FED og Bank of England.

Ovenfor roundup-GMO fodrede rotter med lymfekræft. Round-up er nødvendigt for GMO vækst. Kombinationen er en kræftfremkaldende, genetisk modificeret hybrid, der har drevet millioner af indiske bønder ud i fattigdom. Såsæd skal hvert år købes hos Monsanto i dyre domme. Fremkalder aborter og lymfekræft
(Prof. Seralinis peer-godkendte artikel om lymfekræften i rottestudiet ovenfor blev af Monsanto-bestukket redaktør trukket tilbage efter 1 år)


Microsoft
Det amerikanske multinationale teknologiselskab, der er grundlagt af Bill Gates, sluttede sig til ID2020 i januar 2018 som en grundlæggende partner. Medlemmer af Microsoft-teamet sidder i ID2020s rådgivende udvalg for tekniske og programlevering.
*IDEO.org
blev oprettet af IDEO, det internationale design- og konsulentfirma, for at designe produkter, tjenester og oplevelser for at forbedre livet for mennesker i fattige og sårbare samfund. IDEO.org sluttede sig til ID2020 i 2018. IDEO.org er repræsenteret i vores programlevering og økosystem Rådgivende udvalg for advokatvirksomhed.

Men nu kommer det smarte:
Biometric Update 20. sept. 2019: ID2020 Alliance har lanceret et nyt program for digital identitet på det årlige topmøde i New York i samarbejde med regeringen i Bangladesh, vaccinealliance Gavi og nye partnere i regering, akademi og humanitær hjælp.

Programmet til at udnytte immunisering som en mulighed for at etablere digital identitet blev afsløret af ID2020 i partnerskab med Bangladeshs regerings adgang til information (a2i) -programmet, generaldirektoratet for sundhedsydelser og GAVI, ifølge meddelelsen.

”Vi implementerer en fremadrettet tilgang til digital identitet, der giver enkeltpersoner kontrol over deres egne personlige oplysninger, mens vi stadig byggerpå eksisterende systemer og programmer,” siger Anir Chowdhury, politikrådgiver hos a2i. ”Bangladeshs regering anerkender, at design af digitale identitetssystemer har vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoners adgang til tjenester og levebrød, og vi er ivrige efter at blivebanebrydende mht. denne tilgang.”

Hvad er Bill Gates´og Gavis vaccinations-kampagner i virkeligheden?
Global Res. 14. oktober 2014: Uden for USA begynder vaccineimperierne at smuldre.
Et sådant land er Indien, hvor Bill & Melinda Gates Foundation og deres vaccineimperium er under beskydning, bl.a. er der en verserende retssag, der i øjeblikket undersøges af den højesteret i Indien. ”

De vigtigste aktører i vaccinekaoset, der bliver kørt ind i afrikanske lande, er: Verdenssundhedsorganisationen WHO
Bill & Melinda Gates Foundation
PATH (Program for Appropriate Technology in Health, finansieret af Gates’ foundation), og
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, også finansieret af Gates’ foundation)

Gates er parthaver i giftfirmaet Monsanto – Nu Beyer – financierer den giftige klimaforandring gennem Chemtrails/Solar radiation managent og er medlem af de “Godes Klub” og her, der fremmer befolkningsreduktion.
I Indien skabte Gates furore ved at afprøve giftig HPV vaccine uden informeret accept – og mange blev meget syge.

Gates praler af, at han gennem sine giftige vacciner kan reducere jordens befolkning med 15%!!!

Altså arbejder Gates på aktiv befolkningsreduktion gennem giftig Mondanto/Beyer Round-up GMO, Giftige Chemtrails/solar radiation management – og sammen med hans GAVI gennem sjuskede vaccinationer.
Det sker i samarbejde med Rockefellers WHO. Også Rockefeller Foundation arbejder for befolkningsreduktion .
Rockefellers Population Council har også tidligere været aktiv med vaccinationer:

I 1990’erne lancerede FN’s Verdenssundhedsorganisation en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder mellem 15 og 45 år i Nicaragua, Mexico og Filippinerne, angiveligt imod stivkrampe. Vaccinen blev ikke givet til mænd eller drenge.
Det blev afsløret af en katolsk organisation, at stivkrampe-vaccinen indeholdt human Choriongonadotrophin eller hCG, et naturligt hormon, som, når det kombineres med en stivkrampebacilletoksoidbærer, stimulerer antistoffer, somt gjorde en kvinde ude af stand til at opretholde en graviditet. Ingen af ​​de vaccinerede kvinder fik noget at vide.

1. bud på illuminaternes Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (slaver)

Det viste sig senere, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller’s Population Council, Verdensbanken (hjemsted for CGIAR) og De Forenede Staters nationale institutter for sundhed havde været involveret. Derudover donerede Norges regering 41 millioner dollars til at udvikle den specielle abortive Tetanus-vaccine.

Og lad os ikke glemme squalen-skandalen 
med miltbrandvaccinen, der gjorde 25% af amerikanske soldater i og uden for Irak i 1. Golfkrig syge med “Golfkrigssyndromet” – og gentagelsen med 1 million gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen mod historiens mildeste influenzaepidemi: svineinfluenza – efter en hidtil uset skræmmekampagne ledet af vaccinefirmaerne, der tvang WHO til at ændre pandemidefinitionen til meningsløshed: Derved blev alverdens regeringer iflg. gældende kontrakter tvunget til at købe store mængder helt overflødig vaccine.

Børn og unge under 20 år fik høj hyppighed af narkolepsi (falder ustandseligt i søvn) som følge af de uforsvarlige squalen-vaccinationer – som jeg og andre læger advarede og her og her og her kraftigt imod dengang.
Et studie viste, at 95% af soldater med Golf-krigs-syndrom efter 1. Golfkrig i 1990/91 har antistoffer mod squalen fra miltbrandvaccinationer.

Haaretz: 700 Israelske soldater har fået tilkendt erstatning for miltbrandvaccination med squalen. De fik Crohn’s sygdom, skjoldbruskkirtel- betændelse, allergisk ekzem og midlertidig nyresvigt.


Som Spiegel skrev: Den svine-influenza-vaccine var et hidtil uset eksperiment på europæerne (Squalen var retsligt forbudt i USA!) ). Den tyske regering beordrede Pandemrix til folket men lod sig selv vaccinere med Celvapan uden squalen – ligesom koordinatoren, Paul Ehrlich Institute .

Den tidligere chef for Europarådets Sundhedsudvalg (Dr. Wolfgang Wodarg, Flensborg) har kaldt det den største medicinske skandale siden 2. Verdenskrig.

The Daily Mail 18 Jan 2010: Den falske pandemi: Vaccine-firmer scorede kassen på frygten for svine-influenza, hævder Europa-Rådets sundhedschef

Dr. Wodag oplyste, at substratet til vaccinefremstillingen indeholdt kræftceller fra dyr – og dermed potentielt betød kræftrisiko.

VOGT JER FOR AT TAGE DYRETS MÆRKE PÅ JER UNDER NOGEN FORM!
UNDGÅ VACCINATIONER!

*

Noget Peger På Covid19 Coronavirus Som Et Undsluppet Biologisk Våben – For At Knuse Verdensøkonomien?

Permanent Link

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892).

*

Coronavirus-sygdommen breder sig meget mindre end en influenzaepidemi, har lav dødelighed (ca 2% ældre og svagelige) – og verden er atter hensat i skræk og rædsel på højde med CO2-hysteriet, der også blot er et skræmmebillede, en syndebuk for illuminaternes virkelige klimaændringsværktøj (chemtrails/SRM). Formålet er på tværs af grænserne at få masserne til i religøs trance at skrige efter en verdensregering: FNs globale indsats (Åb. 13:3).

Og hysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er covir19-hysteri.png

The Daily Mail 28 febr. 2020 Dow (Jones)plunges another 1,000 points for the third day this week as markets sound alarm bells of a possible global RECESSION and coronavirus panic wipes $6 TRILLION off world stocks


The Daily Mail 28 febr. 2020

For mig at se kan der være 2 formål: 1) At få verdensøkomomien til at bryde sammen 2) At bane vejen for tvungen vaccination af alle – med mikrochipping – se næste artikel.

DEBKAfile 25. febr. 2020: SMITTERATEN ER KUN 2-3%.
Hvis udbruddet ikke er under kontrol i de kommende uger – nogle SARS-eksperter forudsiger, at det vil dø ned i foråret – kan verdens sundhedsmyndigheder beslutte at begrænse internationale – og muligvis endda indenlandske – rejser alvorligt. Og i mellemtiden, hvorfor presser myndighederne ikke på for udbredt brug af kirurgiske handsker som en souveræn beskyttelse mod infektionen?

Vi mindes svineinfluenza-skrækken, der i 2009 tjente samme formål. Og Illuminat-Rockefellers WHO virker nu som dengang med i retning af den Nye verdensordens én-verdensregering: Har udråbt global nødtilstand (der understreger behovet for FN-verdensregerings-koordination) – og WHO bringer således anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig under epidemien.

Verdenøkonomien truer nu med at falde sammen under den udløste hysteriske panik – aktiekurserne styrtdykker: Illuminatnære kilder har længe talt om en kommende finanskrise, der skulle blive endnu værre end i 2008. Er dette optakten?

MEN HVORFRA ER DENNE SARS-CORONA-HIV-VIRUS KOMMET?

BioRxiv 31 Jan. 2020 bringer et forbløffende indisk genetisk studie af covir19 genomet: I modsætning til coronavirus indeholder det HIV (AIDS)–virus komponenter – altså i USA-konstruerede gendele. De indiske videnskabsmænd konkluderer, at dette ikke kan skyldes naturlig mutation. Artiklen er naturligvis forsvundet – men kan dog ses her .
Mere her. Endv. har viruset et HIV-gen, og det reagerer ang. gunstigt på AIDS-medicin.

Forfatter af US Biovåben Lov mener WHO & Kina lyver Om coronavirusDen højt estimerede prof. Francis Boyle er ikke i tvivl om, at coronavirus Sars-HIV-covir19 blev konstrueret i Wuhan som et biovåben.

I det følgende interviewes Francis Boyle, der er professor i international ret ved College of Law, Illinois University, manden, der udarbejdede den amerikanske nationale lovgivning for Konventionen om Biologiske våben, kendt som antiterrorloven mod biologiske våben fra 1989. Han siger helt klart. at Wuhan-virologerne har “lånt” HIV-studiemateriale fra USA og Australien.

 

Professor Boyle holder sig ikke tilbage, idet han gør sin stilling klar om oprindelsen af ​​coronavirus og hvad han mener er en løbende hemmeligholdelse af et dødbringende biovåben, der er sluppet ud fra BSL-4 lab i Wuhan, Kina.

Interviewet falder også sammen med ​​coronavirus-udbruddet efter pandemi-øvelse på højt niveau med simulering af et globalt coronavirus-udbrud kun omkring 6 uger før det egentlige coronavirus-udbrudEvent 201 blev afholdt af Johns Hopkins Center for Sundhed og Sikkerhed i samarbejde med World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation.

Ugebrev 1. febr. 2020: I artiklen “Uhyggelig lighed mellem unikke indsatser i 2019-nCoV spike-protein og HIV-1 gp120 og Gag”, er indiske forskere forbløffede over segmenter af virussets RNA, som ikke har nogen relation til andre coronavira som SARS, og i stedet synes at være tættere på HIVVirusset reagerer endda på behandling med HIV-medicin.

South Chuna Morning Post 23. febr. 2020 citerer kinesiske videnskabsfolk for, at Corona virus blev bragt til Wuhan markedet – men ikke opstod der!

USA er kendt for ingen skrupler at have, når det drejer sig om militær, magt og penge.
Som vigtigste City of London koncern/vasal gør USA alt for at forblive “Verdens eneste Supermagt” (Zbigniev Brzezinski).

Biologiske våben er FN-bandlyste. Men USA har lanceret flere biologiske våben som AIDS og derudover dødelige bakterier og vira som miltbrand- og pestbaciller samt ebola-virus under meget dårlige isolationsforhold – specielt stærkt kritisable spildevandsforhold. Zika-virus skræmmekampagnen og her i 2016 forløb gennem Rockefellers WHO, der ønskede at fremme vaccineproducenternes interesser – som i 2009 med svineinfluenzaen. Zika virus er patenteret af Rockefeller Foundation allerede i 1947.

Derudover har USA udsat sin intetanende befolkning for radioaktiv bestråling og bakteriologiske forsøg og her og her.

På den baggrund kan ovenstående ikke overraske.

Tilbage står, om det drejer sig om troldmandens lærling (Goethe), der kom til at slippe kræfter løs, som han ikke kunne kontrollere. Eller om det drejer sig om illuminaternes (hidtil mislykkede) befolkningsreduktionsbestræbelser og her.

Illuminaternes Georgia Guidestones´ første bud til verden efter en global katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner.
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning? Se
Vigilant Citizen  og her.

Study: The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade
Study: SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence
Study: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry
Study: The possible origins of 2019-nCoV coronavirus
Study: Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China
SMOKING GUN: China Bought Weaponized Wuhan Virus From U.S.

*

Israels Krigsminister: “Vi Vil Snart Overgå til Offensiv i Syrien og Gøre Det til Iransk Vietnam”

Permanent Link

*

 

Orwellsk Programmering af Menneskerobotter: Hvordan Satan Stjæler Vore Sjæle

Permanent Link

*

Albert Pikes 3 Verdenskrige

Permanent Link

*

Hvorfor Følger Iflg. Åbenbaringen Hele Jorderig Efter Det Røde Dyr?

Permanent Link

*

WHOs Corona-Virus Nødstilstand er IKKE Verdens Ende. Dødelighed = 2.1%.

Permanent Link

*

Falske Profeter II. FN: Gaia/Klimatro Skal Være Religionskonkurrent. Først Istids – så Opvarmnings-Dommedag.

Permanent Link

*

Illuminat Henry Kissinger: “I 2022 Vil Der Ikke Være Noget Israel Mere”. Gentager Holocaust Sig? Israels Undergang = Kristi Genkomst

Permanent Link

*

“Store Tegn fra Himlen”. “Og Hele Jorderig Fulgte Efter Dyret og Tilbad Det og Dragen”: Erstatningsreligion Global Opvarmning P.G.A. SRM/Solvarme- Indstrålingsmanipulation

Permanent Link

*

Orwells Big Brother/Den Store Skøge Har Stjålet Vore Sjæle og Gjort De Fleste til Robotter: Aftenlandets Selvvalgte Undergang i Dekadence.

Permanent Link

 *

Hvem Og Hvad er Chabad Lubavitch

Permanent Link

*

GLÆDELIG JUL

Permanent Link

*

“I Skal Blive Hadet Af Alle Folk, Kastet i Fængsel og Slået Ihjel For Mit Navns Skyld”. “Finder Jeg Troen, Når Jeg Kommer ?”

Permanent Link

*

“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Permanent Link

*

“Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold”. Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

Permanent Link

*

Lucifers Verdensherskere Over Alle “Vore” Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

Permanent Link

*

“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Permanent Link

*

“I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter”: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

Permanent Link

*

“Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige”

Permanent Link

*

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Permanent link

*

Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

Permanent link

*

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´ Komme

Permanent link

*

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Permanent link

*

“Bulder i Bjergene. Hærskarers Herre Mønstrer Sin Krigshær For at Hærge Al Jorden”. “Der er Persere i Gogs Følge”.

Permanent link

*

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Permanent Link

*

Den Nye Verdensorden Styres Efter Bibelens Dommedagsprofetier

Permanent link

*

Åbenbaringens Røde Dyr

Permanent link

*

Åbenbaringens Skøge: Babylon den Store, en Hemmelig Kode

Permanent link

*

“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild

Permanent Link

*

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

Permanent link

“Som Det var i Noas Dage – Sådan Skal Det Være Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

Permanent Link

Messiasforventningen Er Høj I Jerusalem

Permanent link

*

Den Nye Verdensorden Styres efter Bibelens Dommedagsprofetier