Velkommen til Denne Side.

Nye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling “Den Nye Verdensorden” – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.


Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri.

Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25).
Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle.

Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).

3) En verdenskrig følger (Jeremias 25).

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”.
Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din fysiske eksistens
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 sateliter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. Microsoft har udtaget patentet 060606 = Dyrets mærke 666, der beror på implanteret chip, som kan registrere vore tanker. Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-StorpolitikHome

Aktuelle Tegn

*

Covid19 World Economic Forums Påskud for “Nulstilling” af Os: Vor Gamle Verdensorden og Mange af Os Fejes Bort i Global Sovjet-Union

“Når I ser dette ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder. thi jeres forløsning nærmer sig” Lukas 21:28)

*

Da illuminaten grev de Virieux vendte tilbage fra Wilhelmsbad-kongressen, hvor illuminaterne overtog kommandoen over verdens frimurerloger, blev han udspurgt. Men han sagde blot: “Jeg vil ikke betro Dem det. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe det”.

Jeg har sagt og skrevet atter og atter i de sidste 13 år, at kun Jesu Kristi genkomst kan udfri os af elitisternes rovfuglekløer. Jeg har ikke set andre forslag!

I: På Davosmødet i 2021 vil temate være “The Big Reset” – Den store Nulstilling”

Christine Lagarde, tidligere chef for IMF, drøftede en global nulstilling så langt tilbage som i 2014. ”Nulstillingen nævnes ofte i samme åndedrag som ideer som“ den nye multilateralisme ”eller“ den multipolære verdensorden ”eller“ den nye verdensorden. Alle disse sætninger betyder i det væsentlige den samme ting, ”

Som WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab kort formulerer det om nulstillingen: “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme). Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

WEF siger, at COVID-19 giver en ”mulighed for at ændre den måde, vi spiser, lever, vokser, bygger og styrker vores liv for at opnå en kulstofneutral,” naturposiv ”økonomi og standse tab af biodiversitet inden 2030. At fortsætte som hidtil er ikke en mulighed.
Vi skal spise akvatiske, plantebaserede, insektbaserede og laboratoriekulturerede fødevarer – kød forbudt ”

WEFs højeste partnerniveau er 100 internationale selskaber/corporationer: WEF’s strategiske partnere inkluderer Johnson & Johnson og Bill og Melinda Gates Foundation. Bill Gates har også længe været partner med WEF.

II: Siden 20o3 har en hjemmeside om verdens mest moderne våben, der hedder Deagel.com været på nettet. Den prognosticerer en enorm tilbagegang i Vestens befolkningstal, bruttonationalprodukt, forbrug og darastisk fald i den enkeltes indkomst, forsvarsbudget inden år 2025mens disse parametre stiger i Rusland og Kina.

Der er meget lidt at finde på nettet om Deagel. Wikileaks bringer et Stratforcitat af Deagel

The Daily Motion bragte i 2014 en indgående analyse af Deagel og påviser at alle landes forsvar benytter sig af Deagels oplysninger om de mest moderne våben

Intellihub 29. juli 2020: Det højt anerkendte regeringsforbundne efterretnings bureau, Deagel, har opdateret sin seneste årsrapport, som nu forudser, at over to tredjedele af den amerikanske befolkning ikke lever i 2025, hvilket, hvis det er sandt, ville være en reduktion på 227 millioner mennesker fra det nuværende antal der inkluderer i alt 327 millioner amerikanske indbyggere. Spørgsmålet er: hvilken type forestående begivenhed eller naturkatastrofe véd agenturets tænketank, der kommer?

Baseret på en liste over agenturets klienter og partnere er det sikkert at sige, at noget sandsynligvis er på vej. Se selv listen over partnere:
National Security Agency
Stratfor
The World Bank (Verdensbanken)
United Nations (FN)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
OSCE
Russian Defense Procurement Agency (Russisk Forsvars.Indkøb)

Den opdaterede rapport forudser endvidere, at der kun vil være 10 levende indbyggere pr. Kvadratkilometer i USA i 2025 i modsætning til de 34 indbyggere pr. Kvadratmile, der i øjeblikket er opført. Det er et fald på 69,5% i løbet af de næste 53 måneder. Rapporten forudser også, at det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) vil blive reduceret med hele 87,4%, hvilket bringer det ned fra 19 billioner dollars til blot $ 2.4T.

Deagels prognose 2025 for alle lande
Danmark
USA
Kina
Rusland
Tyskland
Storbritannien

Den store nulstilling kommer, fordi menneskeheden ikke er vågnet op og har sat vore frimurerpolitikere og medier på porten for længe siden.
De tager fusen på os og måske vore liv -som de i fuld offentlighed har kundgjort på the Georgia Guidestones
– som i det mindste automatisk følger af lockdown- arbejdsløshedsfattigdom, for sen behandling af livstruende sygdomme, sult osv.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments.png

*

Sådan Ser Åbenbaringsdyrets Mærke Ud

“Hvis nogen tilbeder dyret og dets bilede og tager dets mærke på sin pande eller højre hånd (Åb. 13:16,17,18), så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og Lammets øjne”.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vexillum2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er hammersegl-1.png
Forløbere for Åbenbaringsdyrets endetidsmærke
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nazi-emblem-1.png

SÅDAN SER DYRETS MÆRKE SE UD –

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

1) Det kan være en usynlig RFID-chip som det amerikanske forsvarsministerium har bestilt i 660 millioner doser og her og her– 2 til hver amerikaner.
Senere forventes nanochips, som kan fikseres i hjernen.

2) Mærket kan også gives med en opløselig kanyle, der omdannes til nanokanyler i en pinkode-hudtattovering, som ikke kan ses med det blotte øje – blot med smartphone eller anden teknik.

Mærket registrerer v.hj.a. Microsoftpatent 2020 060606 (=666 – Dyrets navns tal (Åb. 13:18) hjerneaktivitetsbølger, der sendes via Bill Gates´ 500 specialsatelliter til centrale laboratorier, hvor man så kan analysere enhvers lokalisation og sym/antipatier samt hhv. belønne og straffe disse.

Her er fra Jim Corbett Report om tattoveringsvarianten

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microneedles3.png

Systemet kan bruges til at registrere en person, hans vaccinepas, hans loyalitet og erstatte hans kreditkort.

Sandheden om Covid19 svindelenChipning og sjælekontrol over verdens befolkningSe videoen, før youtube sletter den!

Formålet med covid19virus – som ingen har set, og som kun er defineret ud fra influenza/forkølelsessymptomer – er at få chippet jordens 7 milliarder mennesker, som vaccineforbryderen dvs. Bill Gates siger. Bill Gates er befolkningsreduktionist og klar til at vaccinere os alle med en uforsvarlig dosis autoimmun-sygdomme- og narkolepsi-fremkaldende squalen samt giftige grundstoffer.

I denne video kan man fra 16. min. høre et interview med Bill Gates, hvori han indrømmer, at bivirkningerne ved covid19-vaccinerne på de menneskelige forsøgskaniner ligger på ca 80% – samt at der naturligvis ikke er chips deri (endnu)!
Men han fortier tatoveringer og mutation af RNA-generne

Hvad Gates fortier, er, at USAs forsvarsministerium har bestilt 660 millioner doser covid19 vaccine med RFID chips.
Samt at hans egen ID2020 Alliance har indgået aftale med Bangladeshs Regering om, at ID-registrere børnene der digitalt gennem vaccinationer. Når man ser på ID-registreringskravene, bliver det klart, det det kun kan lade sig gøre med chips: Portabel menneske-centreret, så at man kan registrere f.eks. flygtninge uden identifikationspapirer, i umulige terræner/områder osv., uvidende og ligeglade børn (og voksne).

Nick Rockefeller siger, at hjernechips i alle mennesker er hvad bankeliten ønsker, så at den kan styre og kontrollere os via deres centrale computer – lige som alle andre robotter.
Chips skal erstatte kreditkort, hvorpå bankeliten kan styre dig totalt: Hvis du er uartig, lukker die din chip – og du har intet!
Nick Rockefeller fortalte længe før 11. sept. 2001, hvad eliten havde planlagt for denne falske flag -forbrydelse. Samt at Rockefellerne stod bag at få kvinderne ud på arbejds markedet for 1) at få flere skatter og 2) at få børnene i institutioner, hvor de kan blive opdraget til den Nye Verdensorden og her

For efter chipningen er man reduceret til en centralt styret robot.

Bill Gates har stiftet ID2020 Alliancen, hvis formål er at få vaccineret og registreret jordens 7 milliarder mennesker. Før bliver der ikke normalitet – siger Bill Gates og hans Illuminatsøster, Angela Merkel .

*

Kæmpefremskridt for Elitens Globale Sovjet-Union og Dens “Afskaffelse” af Kristus

”De velhavende jøder kontrollerer verden, i deres hænder ligger regeringers og nationers skæbne. De satte regeringer op mod hinanden. Når de velhavende jøder spiller, danser nationerne og herskerne. På den ene eller den anden måde bliver de rige. ” Zionistgrundlægger Theodor Herzl, Deutsche Zeitung – 4 min ’47 sek’ i hebræisk video med engelsk oversættelse. Se indlæg af jødiske Gilad Atzmon.
Jødedom er kommunisme. Bolshevikkerne var jøder og her og her.

*

Det går stærkt med afkristningen i Vesten – mens f.eks. iranere tiltagende bliver kristne (Dansk Europamission). Og det er altsammen nøje planlagt og af Chabad Lubavitch og her styret efter Bibelens dommedagsprofetier.

Hovedmålet med angrebet er at eliminere al erindring om Kristus og hans lære. Og det lykkes forbavsende “godt”

Rockefeller- Illuminater-nes FNs Nye Verdensor-den (NVO) gør store fremskridt i retning af sit mål: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030.

Agenda 21 blev vedtaget af 179 lande, deriblandt altid NVO-lydige Danmark, på Rio-Kongressen i 1992

FNs Agenda 2030Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png


FN har erklæret, at det er den Nye Verdensorden gennem sit UN-NWO
SE UNNWO LINK HER.

Fremskridtene

  1. 1. Muslimsk masseindvandring er NVO-frimurer og Rothschildagent Coudenhove Kalergi´s plan om udryddelse af den hvide race til fordel for blandingsrace med udseende som de gamle ægyptere gennem masseindvandring.

    I 2015 kværu-lerede Rothschildagent George Soros over, at Tyskland ikke ville være betalingsmester for den fiskalunion, City of London forlangte. “Tyskland skal derfor have chok-terapi”, skrev han. Og han sendte derpå en folkevandring i millionklassen af islams unge krigere, Kristi værste fjender, uden kvinder og børn eller bedsteforældre ind i Europa (de kom gennem familiesammenføring til senere) og de fortsætter med at strømme ind – altid med velvillig understøttelse af Rotary Club- og superfrimurersken Angela Merkel. “Wir schaffen dass”, sagde hun glædesstrålende.
    Merkel så alle disse Allahs koranbefalede terroristiske (sura 8:60) herrefolks-erobrere (f.eks. sure 9:1-7, 27:33, 3:195), der har udtrykkeligt koranforbud mod integration (bl.a. 5:51), som en gave fra “Vorherre” – frimurerguden som hedder Lucifer og her og her.

Denne masseindvandring er støttet af Europas frimurer-storloger.

merkel-judenauszeichnung1

Venstre: Bilderberger Merkel bliver hædret af frimurerne over alle murere, den zionistiske B´nai B´rith, fordi hun er en så lydig og artig NVO-fremmer.
Hun har også modtaget Coudenhove Kalergiprisen. Coudenhoves mål var udryddelsen af den hvide race til fordel for en negroid-arabisk blandet race – som de gamle egyptere – og styret af det jødiske herrefolk
.
Merkel er – i det mindste i hjertet – jødisk – og født med det jødiske navn Kasner.

Merkel-fdj

Venstre: Den glade kommunistiske FDJ-Sekretær Angela Merkel (i fuld mundur t.v.)

I 2018 undertegnede verdens regeringer Marrakesch-Pagten, der gør det til en menneskeret for verdens muslimer og andet godtfolk at emigrere hvorhen de vil på modtagerlandets bekostning af sikker rejse og underhold på livstid!
Det er en imødekommelse over for Koransura 27:33, der lover muslimerne vore land og huse i arv og eje – og udryddelse af os, medmindre vi underkaster os islam! (sura 9:1-7).
Og det er en parallel til fortyskningen af Slesvig, der havde været dansk i 1500 år og stadig har danske stednavne, medførende 2 slesvigske krige pga. uintegreret masseindvandring

2. Samling og udplyndring af verden omkring den fiktive og nu pseudoreligiøse CO2-globale opvarmning, bygget på den helt uunderbyggede teori, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler. Med en George Soros understøttet Skt. Greta (Thunberg) røbes FNs New Age/Alice Bailey-buddhistiske religiøse påvirkning gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust.
Den svenske kirke mener, at Skt. Greta er en guds profet og nok Guds datter, samt at hvert ord, der kommer fra hende kommer fra gud – hvortil er at sige, at den kirkes gud snarest hedder Lucifer alias Allah.
Men coronavirus stoppede denne messias´ forkyndelse!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-meditation-room.png

Disse new-agers har deres eget meditationsrum i FN bygningen. Alteret er skænket af Sverige – og freskoen har iflg. sin mester, Bo Beskow, ingen symbolisme. Det er nu ikke rigtigt. Der er mindst 8 trekanter. I frimurerteologien repræsenterer trekanten den uhellige treenighed : Semiramis-Baal- Tammuz/Horus senere Osiris-Isis-Horus med det ene øje, der ses centralt – med øjenlåget til højre. Baal hed først Nimrod, som lod bygge Babelstårnet som led i en religion, hvormed han kunne beherske verden. Men det satte Gud en stopper for (1. Mos. 11:1-9).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-diamonds.png

Superfrimurerske Angela Merkel gør flittigt brug af trekant med spids nedad: Modergudinden Semiramis/Ishtar tegnet – led i satanisk Baaldyrkelse

Nedenfor et uddrag af et skrift om FN som en teokratisk stat med Den Nye Verdensordens en-verdensreligion


Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

EU har brugt Babelstårnden uhellige treenigheds Babel
stårn som symbol på fortsættelsen med det luciferiske religiøse verdensherredømme, hvor Nimrod/Baal slap.

3. Introduktion af total sjælekontrol med verdens befolkning gennem politistater oprettet ved  Covid19-svindel med kanonader af NVO-medie-skræmmepropaganda og massive løgne om smittefaren og dødstallene – hvoraf kun 1% reelt skyldes coronavirus. Dødeligheden er som ved sæsoninfluenza: 01. – 0.2%.

Næsten alle dødsfald i USA – se fra 10:30 – 12:06 min i nedenstående video – og Italien m.v. bliver attesteret som coronadødsfald, hvor den reelle dødsårsag er grundsygdom som terminal kræft, hjertesygdom, trafikulykker osv.

Alle blot mistænkte coronavirus-positive bliver angivet som syge og brugt helt usanstændigt i skræmmekampagnen. Testene er værdiløse – f.ks. er den brugte svælgpodning kun følsom over for 32% af virus – og blodprøver med antistofbestemmelse er endnu mere uspecifikke: Medtager også forkølelser og sæsoninfluenza.

Epidemien er klinisk overstået – men langtfra politisk!
Lad aldrig en god krise gå til spilde (Clinton rådgiver Emanuel Rahm)
En influenza, der allerede er døet hen: Kun 4 registreringer af nærhed af smittet person på 745.000 corona apps over 3 uger!
Per 9. Juli var der iflg Statens Seruminstituts “Covidmeter” over en 3-ugers periode iflg. de slørede grafer ca 49. 000 app-anmeldelser. Af disse svarede kun 0.25 % til coronavirusinfektion – dvs. 125! Andelen af sande smittede er faldet fra 1,5% i maj til 0.25 d. 9. juli.

Vaccineforbryderen Bill Gates lover os en langt mere smitsom og dødelig “2. fase” pandemi i efteråret

4. Vaccine-chipning til roboter af verdens befolkning via Bill Gates´, Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 Alliance til vaccinering af jordens 7 milliarder mennesker med giftigt squalen og mikro/nanochips. Bill Gates og Anhony Fauci samt Merkel siger, at der ikke bliver normalitet, før alle er (tvangs) vaccineret mod sæsoninfluenzaen Covid19!

Covid19 efterlader kun antistoffer hos 5% af tidligere smittede. Derfor er vaccine med lille mængde covid19 antigen forstærket med giftigt squalen meningsløs. Medicinsk vaccination kan derfor kun være påskud for registrering og mikro/nanochipning af verdens befolkning.

Bill Gates/Microsoft har indgivet patent 2020 060606 = 666, åbenbaringsdyrets navns tal. Med dette patent kan individers lokalisation og sindelag kontrolleres centralt og belønnes, hvis man er partitro eller straffes, hvis man er kritisk.

Endv. er chipningen “Åbenbaringsdyrets mærke: Det er vejen til brug af den globale krypto-møntfod, som Rothschilds BIS – hans centralbankers centralbank -har klar. Hvis dette bliver tvangsgennemført, har vi Åbenbaringsdyrets mærke: Ingen kan købe og sælge uden den som har taget dyrets mærke på sin pande (partiemblem?) og højre hånd (Åb. 13:16, 17, 18).

I Sverige handler 3000 med en sådan RFID-chip

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png


Covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og herDet er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Danmark spiller som GAVI-støtte-organisation en hovedrolle også i vaccine/chipningsbestræbeserne.
Herefter vil vaccinerede befolkninger blive reduceret til centralt kontrollerede robotter.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

T.v. USAs Forsvarsministerum har 12. maj 2020  bestilt 660 millioner doser covid19 med RFIDs (mikrochips) – 2 doser pr. amerikaner!

5. EU – herunder Danmark – har med Covid19-Hjælpepakke sluttet sig til Rothschild-agent George Soros´ krav om EU som Fiskaluniontrods danskernes forbehold om at stå uden for euro-zonen:
Meningen var og er, at de rige nordeuropæiske lande skal betale for de letlevende Middelhavslandes enorme gæld til Rothschilds banker. Pengene skal gå til at betale Rothschildbankernes renter på gamle og nye lån. Pengene trykker Rothschild-centralbankerne i en håndevending ud af den blå luft.
Alle – incl. Danmark – forærer nu Middelhavslandene 5.600 milliarder kroner – deraf 290.000 som gave! Italienerne jubler – og Holland er utilfreds

George Soros erkendte at være hjernen bag masseindvandringen, som Europas Frimurer-storloger stærkt tilskyndede til.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er maurice-strong-collapse-civilization2.png

Rothschild-agenten George Soros har nu helt uden om befolkningerne fået sin chokterapi belønnet med sin EU-fiskalunion. Og Danmark er med trods vort forbehold. Ingen tænker i alvor på at spørge os gennem en folkeafstemning. Man er -som i tilfældet EU-Forfatningen/Lissabon Traktaten vant til at snyde os for vor forfatningsmæssige ret.

5. Troen på Kristus, hans lære og genkomst er næsten afskaffet af elitens medier.
Den Nye Verdensordens/illuminaternes 6 bud blev udgivet 1. maj 1776 af farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild.
De lyder:
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 
2) Afskaffelse af privat ejendom. 
3) Afskaffelse af arv. 
4) Afskaffelse af patriotisme. 
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn.
 6) Afskaffelse af al religion.

Deres åndelige arvtager, Karl Marx, kaldte religion opium for folket.
Den Franske og Russiske Revolution samt sidenhen den kinesiske har gjort alt for at kvæle Kristus og hans lære.

Men endnu mere giftig for Kristus og hans lære har den vestlige materialisme og tavsheden om Kristus i elitens nyhedsmedier været. Ingen tør nævne Kristus i det offentlige rum -knapt nok i familien.

En bekendt af mig rådede, mig til at skifte blogtitel – for “folk løber langt væk, når de ser den”, dvs. Kristus og hans genkomst er et tabu-emne som meget få tør vedkende sig.
Hvorfor? Pga., at illuminaternes kommunistiske 6-punktsprogram, som verden siden styres efter, er blevet den Nye Verdensordens “Fadervor”.
MEN: “Den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed”.
Og “Finder jeg mon troen, når jeg kommer?” (Lukas 18:8)

Fremtidens overgangsreligion skal være islam – derfor den styrede muslimske masseindvandring.

6. Afslutningsfyrværkeriet skal endeligt afskaffe også islam.
Men i et atomart mareridt kommmer Jesus Kristus igen (Matth. 24, Lukas 21), når Damaskus er jævnet med jorden for evigt (Esajas 17) og det fra alle folkelagene indsamlede og genoprettede Israel bliver invaderet af Rosj, alias Gog fra landet Magog i det yderste nord sammen med bl.a. iranere/persere (Ezekiel 38,39 – video).

Ovenstående viser hen mod de sidste tider inden Kristi genkomst. Men det sker ikke i dag eller i morgen. Trængsler forestår de kristne forinden.
Allerede i dag er Kristi efterfølgere, som ikke går på kompromis men holder fast ved hans ord, forfulgt verden over. De er denmest forfulgte religiøse gruppe i verden i dag – og det vil blive værre.

“Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses” (Matth. 24:9-14).

I muslimske lande er kristenforfølgelsen også slem, så antallet af kristne er reduceret til et minimum f.eks i Irak – mens antallet iflg Dansk Europamission tiltager i Iran.

*

Hvorfor Er Vi Tamme, Ukritiske og Følgagtige Robotter over for Den Zionistiske Nye Verdenordens Endetids-Manipulationer? Præsteprofetier

Der er i den danske befolkning en aftagende, men dog stadig betydelig aversion mod tyskere for deres tilsluting til den maskerede jøde Hitler og her og hans Neuordning Europa.
Men i virkeligheden arbejdede Hitler som dobbeltagent for og her – og noget tyder på, at han var i familie med og her – de samme kræfter i City of London samt deres frimurervasaller, som står bag magtovertagelsen i verden i dag.

Og deres ulykker er ikke små: Den konverterede jøde Henry Makow har bregnet, at Rothschild foreløbig skylder menneskeheden 50 billioner dollars for deres forbrydelser

Coronapoliti som forlangt af WHO-boss dr. Ryan (se nederste video) er nu også ved at blive en realitet: Politiet iagttager alle forsamlinger og skrider let ind med bøder. I USA gør de det mere raffineret:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tracing.png

Rockland County, New York udsender nu stævninger for ikke- sporing af CV-kontakter via apps. De, der ikke følger ordrerne, kan få bødestraf på op til $ 2.000 om dagen.

Keine Hexerei – kun behændighed, djævelsk superintelligens og tyveri af vore penge gennem vore centralbanker til korruption og frimurerorganisation af “vore politikere“!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tentacles.jpg

Men hvorfor er vi så blinde, at vi som robotter og her:

1. Affinder os med en masseindvandring af fjendtligsindede, uuddannede muslimer
med Koranpålæg om at udvandre og med glød kæmpe for Allahs sag (sura 3:195, 4:144, 9:20), at overtage vore huse og lande (Koransura 33:27), at hensætte os i skræk og rædsel (8:60), fordi vi er vantro og slå os ihjel, hvor de træffer os (bl.a. Koransura 9:1, 3:122, 127) med forbud mod at lade sig integrere – men tværtimod dræbe ikke-muhammedanere (4:89, 91, 5:51); at snyde og bedrage de vantro (9:1-4) – med bl.a. islams legale løgn, Taquija.

2. Hvorfor sluger vi skrønen om CO2-global opvarmning? – skønt forudsætningen er, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler.

En ICCP-chef har sagt, det ikke drejer sig om milieupolitik – men om global vestandsfordeling – samt at klimatologi ikke er videnskab men politisk bestillingsarbejde.

3. Hvorfor sluger vi skrønen og de mange løgne om covid19 som en særlig farlig influenza covid19 – skønt den ikke er det?
Den globalistiske skræmmekampagne om biovåbnet covid19 har foreløbig smadret verdensøkonomien med bl.a. stor arbejdsløshed til følge og givet illuminaterne mulighed for via deres frimurer-vasaller, “vore” toppolitikere, at indføre den Nye Verdensordens (NVOs) diktaturlovgivning og frihedsberøvelse, som vi robotter uden protest føjer os efter af skræk for en banal influenza, der med kæmpeløgnekampagner og her og her er gjort til noget vildt farligt.

Ja, når USA-coronatallene er dalet, så guvernører vil ophæve nedlukningen, kommer USAs Sundhesstyrelse, CDC, med overrraskende meddelser om voldsomt stigende antal coronasmittede.
Og det skyldes manupulation: THE ATLANTIC: Pludselig blander CDC 2 testmetoder sammen: Skrab fra næse og svælg samt antistoftest. Iflg specialister duer kun skrabmetoden – for BLODPRØVEN ER USPECIFIK OG MEDTAGER ANTISTOFFER MOD TIDLIGERE OG NUVÆRENDE FORKØLELSESSYGDOMME.

Et stærkt stigende antal værdiløse tests frmmer også propagandatallene!

DETTE ER EN SKANDALE PÅ NIVEAU MED USAS DØDSTAL, DER STORT SET ALLE HENFØRES TIL CORONAVIRUS – SELV OM TEST IKKE ER UDFØRT – OG SELV OM DØDSÅRSAGEN ER TRAFIKULYKKE, HJERTESYGDOM ELLER KRÆFT I SLUTSTADIET. –SE NEDERSTE VIDEO FRA 10:49-12:10 MIN. MARKERINGERNE.

Seriøse forskere hævde, at ingen dør af coronavirus som sådan – men af deres grundsygdomme (linket naturligvis slettet). Ekstrabladet har vist, at i Italien dør 99% af coronasmittede af deres grundsygom – ikke af viruset, som iflg Rigshospitalet har en dødelighed som andre influenzaer: 0.16%!

Dr Anthony Fauci gør tegnet for Satans horn

Men dertil kommer, at KUN DEN LØGNAGTIGE SATANIST DR FAUCIS LABORATORIUM ANGIVER AT HAVE SET ET COVID19 VIRUS I ELEKTRONMIKROSKOP! – så hvordan kan skrabemetoden være reel? Den baserer sig da også på noget indirekte: forekomsten nukleinsyre-baseret polymerase kæde reaktion (PCR).

Iflg et doktorarbejde fra USAs National Institute for Health Research er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.”
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

Samtidig bilder Bill Gates & Co os ind, at kun hastefremstillet, livsfarlig squalenforstærket vaccine kan bringe normalitet!! Iflg, Benito Mussolini er fascisme regering i fællesskab mellem de store corporationer og regeringer. NETOP DENNE FORM FOR FASCISME BLEV FORLANGT PÅ GENERALPRØVEN PÅ COVID19 PÅ JOHNS HOSPITAL I OKT. 2019: Event 201 (se video)

Det sammme sagde man on den squaleninficerede og golfkrigsfremkaldende Pandemrix-vaccination med 1 million gange højere squalenindhold end den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldater syge med golfkrigssyndromet under 1. Golfkrig. Og det til “behandling” af verdens mildeste influenza, svineinfluenzaen under foregøgling af, at mange millioner ellers ville dø!! WHOs kapitulation for vaccinefremstillerne med skift af pandemidefinitionen plyndrede verdens stater for mange miliarder helt unødvendige dollars, der skulle have været brugt til at lindre virkelig sygdom og nød.

CEPI og GSK-samarbejdeBill Gates og Danmark-understøttet vaccinesammenslutning, der koordinerer udvikling af forhastet, farlig meningsløs covid19 vaccine, sikrer GSKs farlige squalen til milliarder af mennesker – incl. dig og mig, der allerede har gennemgået en squalen-bindevævssygdom: skjoldbruskkirtelbetændelse. Børn og unge fik “sovesyge” (narkolepsi), israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen i doser 1 million gange lavere end i Pandemrix og Fluad:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er gsk-adjuvant.png


Sågar har vaccine-forbryderen og-guruen Bill Gates på vegne af NVO-eliten sammen med Microsoft og vaccinefremstillernes centralorganisation, GAVI, foruden befolkningsreduktionisterne i Rockefeller Foundation stiftet en ID2020 Alliance for at registrere alle klodens 7 + milliarder menneskers adfærd og lokalisation samt sindelag gennem Microsofts 666-patent over for NVO (Orwell “1984”) v.hj.a. vaccineindsprøjtede mikro/nanochips.
Aftale derom er indgået med Bangladesh.
Den danske ambassade i New Yotk bekostede ID2020s generalforsamling 2018.

Og EU?
Strategic Culture 28 June 2020EU-Kommissionen havde en “Vaccinationsplan ” klar før COVID-19pandemien brød ud. Den skal munde ud i, at alle EU-borgere inden år 2022 skal have et vaccinationspas, så det kan kontrolleres, om vi har taget elitens giftige kontolsikrende vaccinationer. For ellers er coronapolitiet løs!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

I Tyskland forlanges fra 31. juli 2021 forelæggelse af bevis for vaccination mod mæslinger for ansættelse i den offentlige sektor for folk født efter 1971.

Det er uomtvisteligt, at coronavirusset er svækket og ved at dø ud som alle andre influenzatilfælde – blot lidt forsinket, fordi befolkningerne ikke fik lov at udvikle en naturlig immunitet

Men i USA tiltager covid19 tilfældene?
Som ovenfor og i nedenstående video anført er USA-tallene manipulerede og helt upålidelige.

Her er en nøgtern rapport om covid19 i USA:
Den er mildere end en sæsoninfluenza!
Meget af stigningen er overfladisk og illusorisk på grund af massetestning,
flere tests for at få folk tilbage til arbejde og folk, der kommer tilbage til hospitalerne for normal pleje, tests, der tidligere blev suspenderet.
Sådanne patienter testes automatisk for virussen, uanset deres grund til indlæggelse. Det ser ud til, at virussen nu har spredt sig til yngre mennesker, men også er mildere end den var, da den først ramte i marts og april.
En nødsituationsdirektør fra Texas forklarede den tidligere New York Times-reporter Alex Berenson, at de fleste tilfælde, han ser nu i Texas, er mildere end en typisk forkølelse
Dødeligheden er mindre end almindeligt rapporteret.

KOMMENTAR
Bag al postyret står de dybt troende Lucifer-disciple, som siden 1776 har hjemsøgt verden med løgn, revolutioner, krige, politiske manipulationer og korruption, voldelig og manipulatorisk afkristning.

Grunden til, at vi sløvt sluger al den løgn og enestående hjernevask i NVO-medienyhederne er, at vi er forbehandlede gennem cognitiv dissonansdvs vi er forvirret gennem kværnen af modstridende halvsande og helt usande nyheder ind i vore hoveder – og vælger så at tro på de usande autoriteter.

Vi har accepteret 18:30 TV Avisen som et 100% sandhedsvidne – selv om vi burde være blevet skeptiske alene over forårets massive coronahjernevask, der fejede alt andet til side dag ud og dag ind med mere eller mindre uinteressante oplysninger om i forhold til ellers uomtalte influenzaepidemier lave infektions- og døds- samt smittetal (i 2028 døde 1644 af influenza, uden at TV blot nævnede det). Det overgik endog Radio DDRs propagandaudsendelser!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bezmenov-subversion-1.png

Selv kristne tror fuldt og fast på løgnene – lader sig forføre – opretter Gaia-kirker, som der står i Åbenbaringen kap. 13 til at se “vore” frimurerpolitiker-vasaller og deres herre og mester som vore frelsere, skønt de er ansvarlige for den ulykke, som den egentlig “harmløse” covid19 er.

Vi er blevet NVO-medie-opdraget til at være “artige”, dvs, lydige, ukritiske, holdningsløse og dekadente – skelner ikke mere mellem løgn og sandhed, godt og ondt – kun hvad der er praktisk til enhver tid.

Og der står massive kræfter bagved
NWO har i lang tid arbejdet på systematisk ensretning af menneskeheden.
De kalder det global sjælekontrol. Indsatsen startede i 1909, da Clifford Beers – der ligesom hans brødre og søstre døde på et sindssygehospital – grundlagde ”U.S. Nationale Komité for Mental Hygiene” og opfordrede til et netværk af mentalhygiejniske samfund i hele verden.” Det udviklede sig til californisk raceudvælgelseslære – Hitlers lærere. Siden 1920 blev denne udvikling finansieret af det jødiske Rockefeller Foundation – som endda finansierede Hitlers racelærechef, Ernst Rüdin.

Efter krigen dannede nazistiske psykiatere Verdensforbundet for Mental Hygiejne (Vi husker stadig Eggert Petersen!). Da den jødiske Frankfurt-skole (“politisk korrektheds” opfindere), der var forbundet med marxistisk feminisme, sluttede sig til denne Trend, faldt de sidste bastioner af Kristi lære sammen med national og personlig identitet. Verden blev et moralsk galehus under en mediehjernevaskekanonade, som er kendt fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen.

OG HVOR BLEV SJÆLEN AF I DETTE KAOS?
DEN DER IKKE LUKKER ØJNNE OP, MISTER NU SIN SJÆL I AL EVIGHED, FORDI HAN ELLERS TJENER “DENNE VERDENS FYRSTE” (JOHS. 14:30, MATTH. 25, ÅB. 13)

Og tiden kan være knap. Jeg ved ikke, om præsten taler sandt i nedenstående video om sine 2 drømme i december 2019. Den første drøm gjaldt tiden marts-juni og indtraf med coronavirus. Drøm 2 gjaldt tiden sept. – november om altødelæggende borgerkrig i USA – tilsyneladende med deltagelse af FNs blåhjelne omfattende russiske og kinesiske soldater. Selv er manden fuldstændig overbevist om sandhedsværdien og den 7 gange gentagne advarsel: Forbered dig!

Jeg kendte en tidligere præst med 3 fuldstændig ens syner om Europas fremtid. De forekom mens han var vågen, den ene gang, mens han børstede tænder. Og en stemme gav ham besked på at meddele sin menighed synet – hvilket han gjorde en 2. juledag fra prædikestolen.

Synet var sådan, fortalte han mig: Han så en tung bjælke ligge hen over Europa, så at kontinentet revnede under den. Omkring bjælken løb små sorte mænd, hvis natur han ikke kunne afgøre. En stemme fortalte ham, at stor lidelse ville ramme Europa – undtagen 7 lande, som havde lidt nok (de 7 tidligere Sovjetlande, som i dag er optaget i EU?).
Præsten var synsk, havde set både hvide og sorte engle ved dødslejer.
Gal? Nej, han er det fornuftigste og mest nøgterne, vidende og forskende menneske, jeg har truffet.
Han døde pludselig kort efter.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene. Jeg vil gerne høre kommentarer til dette fra mine læsere. Israels profeter havde deres syner fra Gud. Ophørte de definitivt med Kristus?

*

Covid19 Start på 244 År Gammel Plan for Global Sovjet-Union: FNs Agenda 21/2030 – Vedtaget af Verdens Lande

EU gør fremskridt hen mod sit mål om at oprette et politisk samfund, der følger det illuministiske (illuminat-) ideal om menneskets sublime værdighed.”
EU Report 5 Oct. 2007 – Explanatory Statement

*

FNs Agenda 2030Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png

Illuminatskabte “Kriser” som kanonade mod resterne af den Gamle Verdensorden:
Globale problemer kræver global løsning” (Tony Blair)
1. Kanonaden begyndte for alvor med den frimurerinviterede muslimske masseinvasion – eksponentielt stigende siden 1973.

– og i Danmark åbnede man sluserne med udlændinge-loven af 1983 samt tilslutningen til Euromediterranien-Processen (Barcelona-Erklæringen) i 1995 med efterfølgende censurpåbud fra EU – hvis medierne ville undgå lovgivning mod ytringsfriheden – samt Middelhavsunionen i 2008 – alt i samarbejde mellem EU og det Muslimske broderskab.

2. Siden kom den videre underminering af Vesten gennem den helt ubeviste “menneskeskabte globale opvarmning” grundet på den tåbelige påstand, at 1 molekyle CO2 skulle kunne opvarme 85,800 luftmolekyler.

Man gjorde klimatismen til en religiøs bevægelse med egen FN-helgen: Skt. Greta (Thunberg) – et stakkels asperger-sygt og misbrugt barn i kløerne på Rothschild-agenten George Soros og hans svenske manipulator. Endvidere er hun støtte for voldsorgnisationen Antifa. Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa.

Antifa -voldsoffer i København efter prygel med jernstang

Skt. Greta Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.

Klimatismen er blevet brugt til at plukkke endnu flere fjer af i den globale hønsegård: Grønne afgifter, CO2-afgift med fordyring af varer, tvangsomstilling til grøn energi – hvilket så endelig kan have mening, skønt begrundelsen er usand. Derudover en masseaktivering af unge og gamle, som ikke er set magen til siden det 3.Rige og Sovjet.

3. Så kom affyringen af selve “Tykke Berta”: Løsslipningen af en gen-manipuleret virus-pandemi. Men som “Tykke Berta” blev dette i USA og Kina i uskøn forening med WHO fremstillede biovåben en fuser, der kun kan holdes i live ved en hidtil uset NVO-masse-hjernevridning i de NVO-ejede medier, en siden 2. verdenskrig uset angstkampagne, der har skræmt folk fra vid og sans.

Jeg oplevede forleden i supermarkedet med n-95 ansigtsmaske og plastikhandsker at stå ved betalings-terminalen, mens der 1 meter foran mig (påbudt afstand) stod en ældre dame. “VÆK!!!” skreg hun. Jeg svarede, at jeg overholdt den påbudte afstand og ikke havde tænkt mig at flytte mig , samt at jeg havde både maske og handsker på, hvad hun også burde have! ! “VÆK! du overholder ikke reglerne!”, skreg hun igen. “Idiot!” sagde hendes ledsagende voksne søn. Og det gentog han, da jeg gik ud af butikken. Jeg kunne kun svare ved at sige:”I er hjernevaskede”. Bedre forklaring har jeg ikke. Disse stakkels mennesker har – ligesom i Hitler-Tyskland og Sovjet ikke anden orientering i livet end Systemets helt vilkårlige “regler”. Uden dem er de fortabte!

Okkulte kræfter arbejder på illuminaternes antikristelige én-verdensstat
D. 1. maj 1776 slap jesuiterne og talmudisterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild illuminatordenen løs på verden med det formål at herske over hele verden ved hjælp af Rothschilds penge, som han fravred og fravrider verdens folk – især gennem sine central-/nationalbanker. Kun slyngelstaterne Iran, Syrien, Nordkorea og Cuba har ikke en Rothschild-centralbank. Tidligere slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen – men de blev stuerene gennem Rothschilds corporation og militære arm, USA, fik straks en Rothschild centralbank og ophørte dermed med at være “slyngelstater”!
På Wilhelmsbad-kongressen i 1781 overtog illuminaterne kommandoen over alle verdens frimurerloger – som derefter har “vore” toppolitiker-frimurere som lydige redskaber – nu med synkroniseret aktivitet verden over, jvf. covid19-kampagnen.
Illuminaterne står sidenhen bag næsten alle krige og revolutioner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768.jpg

Illuminis-mens væsen
Ved ordenens præesntati-on 2. maj 1776 for Mayer Rothschild blev også dens 6-punktspro-gram præ-senteret:

1) Afskaffelse af monarkiet og al beordret regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutioner for fælles uddannelse for børn
6) Afskaffelse af al religion

Hermed var kommunismen født.
Karl Marx blev betalt og her af sin fætter Lionel Nathan Rothschild for at skrive “Det kommunistiske Manifest”.
Læg mærke til Marx´ Napoleonsattitude: Det er frimuretegnet for Jahbulons mænd, frimurergudens “glemte navn”, sammensat af Jahwe, Bul/Baal (de babyloniske “mysterier“), Osiris (også kaldt On) -altså et satanstegn – typisk for frimureriet, som er jødedom/farisæisme for ikke-jøder og herFrimurernes og farisæernes /talmudisternes (Talmud skrevet af farisæerne) fælles Gud kaldes til daglig Lucifer (se Esajas 14:12-14, Åb 12:12, Johs. 8:44 og her og her).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

Verdens ledere går ugenert rundt og laver Satans horn håndtegnet/illuminat-tegnet

Adspurgt om detaljer fra Wilhelmsbad-Kongressen i 1781 svarede Grev de Virieu, en frimurerdeltager fra Martiniste-logen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro dem til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.

Weishaupt skrev: ”Den store styrke i vores orden ligger i, at den er skjult, lad den aldrig vises noget sted i sit eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden besættelse. Ingen er bedre end de tre lavere grader af frimureriet; offentligheden er vant til det, forventer lidet af det og vier det derfor liden opmærksomhed. “Se vores hemmelighed: … for at ødelægge al kristendom, alle religioner, har vi foregivet at have den eneste sande religion … for en dag at frigøre den menneskelige race fra al religion.”

USAs Store Segl er en gave fra Mayer Amschel Rothschild til Den Nye Verden. Den er en daglig påmindelse til amerikanerne om at få illuminatpyrmide-slutstenen i folkehavet på plads, dvs. at færdiggøre Rothschilds kommunistiske énverdensstat – ISRAEL. På båndet står oversat: Århundreders/ kan også oversættes Verdens Nye Orden – jvf. Tusindårsriget!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 1-dollar-pyramid-1.png

Bogen World Revolution (af Nesta Webster) oplyste: ”Illuminismens kunst lå i at hverve fjolser såvel som adepter, og i at opmuntre ærliges og visionæres drømme eller fanatikeres planer, i at smigre ambitiøse egoisters forfængelighed, i at arbejde på ubalancerede hjerner eller i at spille på sådanne lidenskaber som grådighed og magt for at få mænd med totalt divergerende mål til tjene sektens hemmelige formål.”
Og frimurere vil illuminaterne så dræbe, når de har udspillet deres rolle! (Zions Vises Protokol XV)

Agenda 21/2030
1992 i Rio vedtog 179 (nu 183) lande Rockefeller-agenten og klimaløgnens organisator, Maurice Strongs, og Gro Harlem Brundtlands (senere direktør for Rockefellers WHO) plan for “bæredygtig” udvikling i det 21. århundrede. Planen hedder Agenda 21

Som det ses på videoens titelside, er menneskelig beboelse fremover begrænset til megabyer i de blå områder i USA – langs motorveje og jernbaner – resten er “Vildnis” med adgang forbudt for mennesker, undtagen illuminaternes mineral-skatteminer. Overvågning, sindelags- og adfærdskontrol, ensretning, censur, central diktatur af alt, kristendom forbudt – for Kristi lære er den eneste hindring for denne globale sovjet-Union – er dagligdagen (Orwells “1984”).
Videoen forklarer dette nærmere.

Naturligvis underskrev den Nye Verdensordens duksedreng, Danmark, og Folketinget den lokale Agenda 21 plan som de første i 2000. Den administreres af Miljøstyrelsen. Den forpligter kommunerne til hvert 4. år at indsende en plan for denne udvikling hen imod den “bæredygtige” globale Sovjet-Union til FNs NGO, ECLEI. Jeg blev inviteret til et møde om indholdet af en 4-årsplan for Ringsted kommune – men takkede nej.

Agenda 21s “bæredygtighed” består i at concentrere menneskeheden i megabyer – koncntrationslejre – hvor alle overvåges og indoktrineres i den Nye Verdensordens kommunistideologi.

Maurice Strong flygtede til Kina efter at have stjålet 1 million dollars fra FNs program for Irak, Food for Oil. I Kina blev han rådgiver for det kommunistiske regime, bl.a. fordi hans kusine Anna havde været Maos elskerinde. Strong var hjernen bag opførelsen af megabyer med op til 42 millioner indbyggere.
Til disse byer blev 250 millioner modvillige kinesiske bønder tvangsforflyttet – hvilket EUs rådspræsident, van Rompuy, priste til skyerne som modellen for verdens fremtid!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eussr.png

År for år er vi langsomt blevet pålagt konsekvenserne af agenda 21, hvis mål er en global kommunistisk Sovjet-Union – opdelt i 10 regioner med EU som model. Faktisk kaldte Sovjet-dissidenten og mangeårige Gulag-fange, Vladimir Bukovsky EU for den nye Sovjet-Union, EUSSR.

Illminaternes FN har i overensstemmelse med Zbigniew Brzezinskis model om énverdensstat gennem regionalisering i sin 2009 Millennium goals Development (sidste side) opstillet flg. inddeling af verden i 10 regioner:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er brzezinski-regionalization.png
Og denne en-verdensstat er FN i fuld gang med: Omdannelse af vor verden – Agenda 2030Og 

illuminaterne jubler, fordi de har hjernevasket os til tamme lam, der ikke gør modstand mod deres én-verdens Sovjet-Union, men lader sig passivt føre til slagtebænken i nyt Gulag og krig: Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov. Jeg genkender Jacob og Evelyn samt David de Rothschild foruden Henry Kissinger.

FNs Genetalforsamling vedtog i sept. 2013 Agenda 21 som vejen frem for Verden

Nu har FN omdøbt Agenda 21 til Agenda 203o, der så er vedtaget af alverdens lande på FNs Generalforsamling


Her følger en video, hvor en landmåler fra Californien redegør for Agenda 21/Agenda 2030: Hun oplevede Agenda 21 restriktion på restriktion i de jordområder, hvor hun skulle opmåle til veje – og det blev mere og mere usikkert, hvem, der ejede jorden: Landmænd eller Agenda 21-staten.
Specielt fremhæver hun Danmark som helt besat med Lokal Agenda 21 Planen samt EU som modellen for Regional-opdelingen af den kommunistiske énverdensregering

Hvad Agenda 21/2030 indeholder fremgår af nedenstående skema, der sammenfatter, hvad jeg igen og igen har læst under min næsten 13-årige bloggervirksomhed:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-world-synopsis.png

*

Zionistisk/ Kommunistisk Ny Verdensorden gennem Kaos i Gamle Verdensorden Længe Skabt af “Vore” Frimurerpolitikere

Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Johs. 14:30)

*


Noget stort, en verdensrevolution orkestreret af illuminaterne gennem deres World economic Forum i Davos, er undervejs. De kalder den store nulstilling, the “Big Reset” . Det drejer sig om FNs kommunistiske Agenda 2030 for pøbelen – mens de bevarer deres luksuspositioner.

Det følgende indlæg i fra USAs Kongres´ mødereferat-bøger for 57 år siden kan synes profetisk. Men sagen er, at det, der nu sker for vore øjne er en længe til- rettelagt plan for oprettelsen af zionisternes globale Sovjet-Union, FNs Agenda 2030 – tidligere Agenda 21, vedtaget på Rio-mødet i 1992 af 179 lande – deriblandt naturligvis NVO-duksedrengen Danmark. Det er en totalitær, brutal, ateistisk, hjernevaskende, kommunistisk verdensstat.
Sovjet-Unionen var blevet for berygtiget og måtte derfor opløses for ikke at skræmme os ved udsigten til en global fortsættelse, Gorbatjov vidste det, og da Wall Street, som havde finansieret Sovjet, i 1989 via David Rockefeller og den Trilaterale Kommission meddelte Gorbatjov, at det var slut med krediterne og at man ville have sovjetstater med i en kommende EU (samtidig som Poul Schlüter forsikrede os, at unionen var “stendød”) faldt Sovjet-Unionen fredeligt – til fordel for dens senere globale efterfølger, med EUSSR (iflg sovjet-dissidenten Bukovsky) som model.

Men tanken om den kkommunistiske verdensstat går tilbage til 1. maj 1776, hvor Adam Weishaupt og Nayer Amschel Rothschild slap illuminatordenen løs på verden. Den orden havde 6 punkter på dagsordenen for at regere verden – og afprøvede dem ved at starte den blodige Franske Revolution – og senere den endnu blodigere Bolshevikrevolution i 1917 og sovjetmassemordene. Weishaupt ville “skabe folk”, hjernevaske dem i en autoritær verdensstatstat, så alle faldt i søvn og var lige til at manipulere!

Her er de 6 punkter:  1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.

De følgene punkter kan vi i dag nikke genkendende til: De er umærkeligt gennemsyret vore samfund – og accepteret. Nu kommer så næste fase.

Congressional Record–Appendix, pp. A34-A35 January 10, 1963
“Efter fru Nordmans anmodning medtager jeg i en REFERATET, med enstemmig samtykke, følgende “Aktuelle kommunistiske mål”, som hun identificerer som et uddrag fra “Den nøgne kommunist” af Cleon Skousen:

22 centrale mål for den zionistiske kommunistiske bolsjevisme i Amerika
1. Fjern alle loyalitetløfter
2. Få kontrol over skolerne. Brug dem som overgangsbælter til socialisme og løbende kommunistisk propaganda. Svæk læseplanen. Få kontrol over lærerforeningerne. Sæt partilinjen ind i lærebøger.

3. Få kontrol over alle studenteraviser.

4. Brug studenteroptøjer til at fremkalde offentlige protester mod programmer eller organisationer, der er under kommunistisk angreb.

5. Infiltrer pressen. Få kontrol over boganmeldelsesopgaver, redaktionel skrivning, politiske positioner.

6. Få kontrol over nøglepositioner i radio, tv og film.

7. Fortsæt miskreditering af amerikansk kultur ved at nedbryde alle former for kunstnerisk udtryk. En amerikansk kommunistcelle fik esked på at “fjerne al god skulptur fra parker og bygninger, erstatte dem med formløs, akavet og meningsløs figurer.”

8. Fjern alle love om uanstændighed ved at kalde dem “censur” og en krænkelse af ytringsfriheden og fri presse.

9. Nedbryd kulturelle standarder for moral ved at fremme pornografi og uanstændighed i bøger, magasiner, film, radio og tv.

10. Fremlæg homoseksualitet, degeneration og promiskuitet som “normal, naturlig, sund.”

11. Infiltrer kirkerne og erstat den åbenbarede religion med “social” religion. Miskrediter Bibelen og understreg behovet for intellektuel modenhed, som ikke har brug for en “religiøs krykke.” (Marx: “Religion er opium for folket”)

12. Fjern bøn og enhver form for religiøst udtryk i skolerne med den begrundelse, at det er i strid med princippet om “adskillelse af kirke og stat.” (I dagens DK er det pinligt, uartigt, latterligt og ubegavet at nævne Kristus i det offentlige rum)

13. Diskrediter den amerikanske forfatning ved at kalde den utilstrækkelig, gammeldags, ude af trit med moderne behov, en hindring for samarbejde mellem nationer på verdensplan.

14. Miskrediter Amerikas grundlæggere. Præsenter dem som egoistiske aristokrater, der ikke havde nogen bekymring for den “menigmand”.

15. Nedgør alle former for amerikansk kultur og afskræk  fra undervisning i amerikansk historie på grund af, at det kun var en mindre del af det “store billede”.

16. Støt enhver socialistisk bevægelse for at give centraliseret kontrol over enhver del af kulturen – uddannelse, sociale agenturer, velfærdsprogrammer, mentale sundhedsklinikker osv.

17. Infiltrer  og få kontrol over big business.

18. Overfør nogle af arresteringsbeføjelserne fra politiet til sociale agenturer. Behandl alle adfærdsproblemer som psykiatriske lidelser, som ingen andre end psykiatere kan forstå [eller behandle] (Og de, som jeg har truffet i min lægelige karriere, har vidtgående været meget socialistiske) .

19. Dominer psykiatrifaget og brug mental sundhedslovgivning som et middel til at få tvangskontrol over dem, der er imod kommunistiske mål.

20. Miskrediter familien som institution. Frem  promiskuitet og let skilsmisse.

21. Fremhæv behovet for at opdrage børn væk fra forældres negative indflydelse. Indoktriner børn mod fordomme, giv dem mentale blokeringer og afstandtagen fra  undertrykkende indflydelse fra forældre (1. WHO generalsekretær Brock Chisholm).

22. Skab indtryk af, at vold og opstand er legitime aspekter af den amerikanske tradition; at studerende og grupper med særlig interesse skal rejse sig og bruge ”samlet styrke” til at løse økonomiske, politiske eller sociale problemer.

 Der foregår i disse dage en proletariatets revolution i USADen startede som protest mod covid19-krigsretstilstandens ufrihed – men fik så ny næring gennem et politimord på en sort demonstrant.

Fraset demonstrationernes voldsomhed kan man drage paralleler til f. eks. Tyskland, Frankrig, England – og nu også sågar Danmark. Venstreorienterede til dels farvede, forkælede unge protesterer i tusindvis mod “racisme” – ud fra en betragtning om, at naturloven om at krage søger mage og at spurve ikke blander sig med svaler kan ophæves. Deres løsning hedder derfor raceblanding, hvilket de flittigt praktiserer, at dømme efter, hvad man ser på gaden.
At antage, alle disse demonstrationer er spontane, er ikke logisk. Men ingen bagmand er dukket frem – selv om den evige urostifter i USA og globalt (farverevolutioner, det arabiske forår, muslimsk masseindvandring 2015), George Soros naturligvis er den første, mistanken falder på

På samme måde, som massereaktioner for massiv muslimsk masseindvandring, for løgnen om, at 1 molekyle kan opvarme 85,800 luftmolekyler, den urimelige og forfejlede covid19-skræmmekampagne og -håndhævelse (total nedluknig i stedet for åbne samfund med isolering af udsatte grupper) sluger de massivt hjernevaskede befolkninger med begejstring opråbet til endeløse massedemonstrationer – nu med George Floyd-mordet som påskud til at fremme Ny Verdensorden-Agenda 2030 gennem en gentagelse af den zionstiske proletariatets revolution og diktatur. efter at vi er skudt stormmodne gennem den kommunistiske mentalhygiejne og 68er Revolutionen samt mediernes konstante cognitive dissonans-kanonader

Krigsretstilstand/diktatur og total nedlukning mod alle medicinske instansers rådgivning, på rent politisk basis, er indført med covid19 – trods statsministerens usande forsikrimg om sundhedsmyndighedernes opbakning.

Ytringsfriheden er forlængst gået fløjten. Folk udelukkes fra sociale medier for politisk ukorrekte bemærkninger, journalister er så stuerene, tamme og hjernevaskede, at de er blevet ligegyldige.
EU gør nu alle andre meninger om covid19 end deres egen usande version, til “fake news”, som skal stoppes af de sociale medier, der skal aflægge månedlige rapporter om deres fremskridt mod at stoppe disse for den politiske klasse så farlige sandheder (I NVO er sandhed løgn og omvendt). Vi kender det fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen (Big Brother – Orwell)

Når en WHO official på grundlag af studier siger, at smittefaren med covid19 er “meget sjælden” fra symptomløse, kommer der straks et hav af ufunderede protester fra NVO-medløbere. For det passer ikke ind i den ID2020 Aliance ideologi, der skal sikre, at alle 7 milliarder mennesker på jorden bliver vaccineret med den mikro-/de nanochips, der skal registrere, lokalisere os og lodde vor systemhengivenhed ala Orwells “1984”.

Angela Merkel opfandt i 2015 begreberne “fake news” og “hate speech” for at hindre al kritik af hendes uansvarlige ødelæggelse af Europa i illuminaternes/frimurernes massive muslimske masseinvasion og her og her– idet “konspirationsteori” og “antisemitisme” var blevet for forslidte fraser.

Merkel-fdj

Men hun havde begreberne present fra sin tid som leder i det Kommunistiske DDRs “Hitlerjugend” kaldet FDJ.
Hvorfor skulle en kommunist være Tysklands kansler?

I flg video vises, at Merkel under samtale i 2015 pålagde Mark Zuckerberg, Facebook, “at gøre noget ved “hate” speech og “fake news”, hvilket Zukerberg lovede. Hvd de ikke vidste var, at der på deres bord lå en åben mikrofon! Sådan begyndte EU-censuren.

merkel-illuminati

Hvorfor gør Merkel ustandselig den Store Moders, Semiramis´ tegn? Semiramis var gift med Nimrod, der byggede Babelstårnet, der i EU-regi (t.v.) opfattes som fortsættelse at skabelsen af verdensstaten, som Gud forhindrede.
Semiramis skabte en myte om sin dræbte og sønderhuggede mand, gjorde ham til solgud og gav ham navnet Baal. Denne babyloniske mysterie dyrkes af frimureriet gennem de ægyptiske arvtagere: Isis, Osiris, Horus. Deres søn, den enøjede Horus ses i frimureriet som Lucifer.

DEN NYE VERDENSORDENS GUD ER LUCIFER, TALMUDISTERNES/FARISÆERNES (JOHS 8:44) OG FRIMURERNES GUD OG HER OG H


Covid19 Er Én-Verdensregeringens Magtovertagelse: Global Nulstilling. Med Løgn Skal Farisæernes Sovjet-Énverdensstat Bygges*

Den Nye Verdensorden er en gammel talmudisk/farisæisk opfindelse, overtaget af deres medløbere, frimurerne – og nu deklareret som FN. Dens mål er israelsk, diktatorisk, kommunistisk énverdensregering.
Jesus så anderledes på ophavsmanden (Johs. 8:44) til dette storhedsvanvid og jødederne/farisæismen som fortabte får (Matth. 15:24 , Matth. 23:33), der har forbrudt retten til at kalde sig Guds folk.

Süddeutsche Zeitung 28, jan. 2015: Bill Gates drømmer stadig om en slags verdensregering. “Vi har globale problemer, som hårdt har brug for den”.

David Rockefeller Memoirer “Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmelig sammensværgelse, der arbejder imod De Forenede Staters bedste interesser, og de karakteriserer min familie og mig som ‘internationalister’ og for at konspirere med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur – én verden, om man vil. Hvis dette er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det”.

Vladimir Lenin: “Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af en enkelt verdenstrust, der vil slukke alle virksomheder og alle stater uden undtagelse. Men en én-verdens trusten vil først blive opnået, når de respektive økonomiske nationale hovedstæder har dannet en “Verdensunion“.

Prof Michel Chossudovsky: “Når løgn bliver sandhed, er der ingen vej tilbagePolitikere støtter konsensus, de håndhæver “social engineering”, de tror på deres egne løgne.
Uden frygtkampagne og mediepropaganda ville de handlinger, vores regeringer har truffet, ikke have gang på jorden.
Denne konstruerede (covid19) krise er hidtil uset i verdenshistorien. Det er en krigshandling.

Det er en frygtkampagne på kreditorernes vegne, instruktioner fra korrupte regeringer om at lukke økonomien, angiveligt ”redde liv”, hvilket er en stor løgn. Liv reddes ikke, og de ved det.

I alle større regioner i verden er politikerne blevet instrueret af magtfulde økonomiske interesser om at bevare nedlukningen og trække i langdrag samt forhindre genåbning af den nationale økonomi.
Politikere tror faktisk på de løgne, som de højere myndigheder pålægger dem”.

Her er en række citater om den Nye Verdensorden og dens én-verdensregering fra Allen David Riveras store værk om illuminaterne, The Final Warning:
“Det er klart, at der ikke vil blive nogen fred eller velstand for menneskeheden, så længe (jorden) forbliver opdelt i 50 eller 60 uafhængige stater, indtil der oprettes et slags internationalt system … Det virkelige problem i dag er verdens-regeringen.” December 1922 udgave af Foreign Affairs, Philip Kerr /Council on Foreign Relations)

“Selvom verdensregeringen helt klart kommer om nogle år, selvom den var uendelig frygtet og forhadt, fandt den overalt ingen klargjort modstand.”
HG Wells

“For at opnå en verdensregering er det nødvendigt at fjerne deres individualisme fra deres mænd, deres loyalitet over for familietraditioner og national identifikation.” Brock Chisholm, den første direktør for FNs WHO.

“Vi vil få verdensregering, uanset om man kan lide det eller ej, ved erobring eller samtykke.” James Warburg, søn af FED-stifter paul Warburg, medlem af Council on Foreign Relations til senatets udenrigsudvalg den 17. februar 1950

Tale kaldet “Målet er regering for hele verden”:“For det bliver klart, at det første skridt mod verdensregering ikke kan afsluttes, før vi er kommet frem på de fire fronter: den økonomiske, den militære, den politiske og den sociale.”
Elmo Roper i september 1960.

“Rockefellers og deres allieredes mål er at skabe en verdensregering, der kombinerer superkapitalisme og kommunisme under det samme telt, alt under deres kontrol … Mener jeg sammensværgelse? Ja, det gør jeg.
Jeg er overbevist om, at der er et sådant komplot, internationalt i omfang, planlagt i generationer og i utrolig ond hensigt.“ Congressman Larry P. McDonald

Verdensregeringen kommer faktisk, den er uundgåelig. Ingen argumenter for eller imod den kan ændre denne kendsgerning. Norman Cousins, æresformand for Planetary Citizens for the World We Chosed (samt præsident for World Federalist Association) citeret i magasinet Human Events

George Bush har omgivet sig med mennesker, der tror på en verdensregeringDe mener, at det sovjetiske system og det amerikanske system konvergerer,” og den måde, hvorpå de ville opnå det, var gennem FN, hvis medlemsflertal er socialistiske, ateister og antiamerikanske.” David Funderburk, en tidligere amerikansk ambassadør i Rumænien (1981-85) Den 29. oktober 1991 til en gruppe i North Carolina.

“I det næste århundrede vil nationer, som vi kender dem, være forældede; alle stater vil anerkende en enkelt, global autoritet … verdensregeringen.
Time magazine den 20. juli 1992 .Artikel kaldet “Fødselen af ​​den globale nation” af Strobe Talbott, redaktør (senere Clintons viceudenrigsminister og CEO for Brookings Institution – USAs egentlige lovgiver

“Ved udgangen af ​​dette årti (2000) vil vi leve under den første verdensregering … En verdensregering er uundgåelig.” Pave Johannes Paul II .

Med biovåbnet covid19 – en vanlig influenza – har illuminat-eliten synligt overtaget den magt over verden, som de har udøvet via deres centralbanker siden 1815 – da Nathan Rothschild overtog Bank of England og siden resten af verdens centralbanker, der styrer landenes pengemængder, trykker pengesedler ud af den blå luft og udlåner dem til regeringerne mod selvfastsatte renter, gældsætter alle lande til City of London og gør dem til afhængige vasaller – undtagen “slyngelstater”, der er i færd med at blive erobret af illuminaternes militære corporation, USA. Illuminaterne har sat sig på Europa gennem deres EU-corporation.

Herunder er screenshots fra Jim Corbett Reports Video, der har oplysningerne fra følgende indlæg af Klaus Schwab, findes på WEFs Forum d. 3. juni 2020.

Klaus Schwab er formand for World Ecomomic Forum, Davos, og Bilderberger, tidligere i Bilderbergs bestyrelse. Det var World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation, der arrangerede og betalte Event 201, en pandemiøvelse på højt niveau, planlægningen af covid19, d. 18. oktober 2019, i New York, .

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er achwab4.png

Den store nulstillings-dagsorden vil have tre hovedkomponenter.
1) Den første komponent ville styre markedet mod mere retfærdige resultater. Med henblik herpå bør regeringerne forbedre koordineringen (for eksempel inden for skatte-, regulerings- og finanspolitikken)opgradere handelsordningerne og skabe betingelserne for en “interessentøkonomi/partnerøkonomi.

KommentarDette er hvad Rothschildagenten George Soros krævede af EU: En fiskalunion. Men Tyskland ville ikke være betalingsmester og overtage Middelhavslandenes enorme gældsposter. Som straf skulle Tyskland derfor underkastes chok-terapi (masseindvandringen 2015) se George Soros, The New York Review of Books 27 Sept. 2012. Med Bilderberger og FDJler-kommunist Angela Merkels velvillige hjælp blev og bliver Tyskland oversvømmet med og undermineret af Islam. Merkel og den franske præsident Macron, der er Rothschild- bankmand, har nu lanceret netop Soros´ønskedrøm om Tysklands og Nordeuropas overtagelse af Middelhavslandenes gæld – se også komponent 2. Derved sikres City of London renter af insolvente landes gæld.

Schwab fortsatI en tid med faldende skattegrundlag og stigende offentlig gæld har regeringer et stærkt incitament til at fortsætte med sådan handling.

Derudover bør regeringerne gennemføre tiltrængte reformer, der fremmer mere retfærdige resultater. Afhængig af landet kan disse omfatte ændringer i formuesskatter, tilbagetrækning af subsidier med fossilt brændstof og nye regler for intellektuel ejendomsret, handel og konkurrence.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwabo.8-1.png
D. 4. juni 2020 foreslår den danske regerings “klimaråd” at indstille al søgen efter videre olieforekomster i Nordsøen for at gøre klimaduksedrengen Danmark mere troværdig! Basis er en anden Ny Verdensordens vrangforestilling, nemlig at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – se video herunder.

2) Den anden komponent i en Stor Nulstillingsdagsorden ville sikre, at investeringer fremmer fælles mål, såsom lighed og bæredygtighed – (en kommunistisk omfordelingsideologi).
Her repræsenterer de store forbrugsprogrammer, som mange regeringer implementerer, en stor mulighed for fremskridt (gældsætning til City of London!). Europa-Kommissionen har for det første afsløret planer for en genopretningsfond på 750 milliarder euro (826 milliarder dollars). USA, Kina og Japan har også ambitiøse økonomiske stimulansplaner.

I stedet for at bruge disse fonde såvel som investeringer fra private enheder og pensionskasser til at udfylde revner i det gamle system, bør vi bruge dem til at skabe et nyt, der er mere robust, retfærdigt og bæredygtigt på lang sigt.
Dette betyder for eksempel at opbygge ”grøn” byinfrastruktur (et helvedesscenario iflg. USAs Forsvaministerium) og skabe incitamenter for industrier til at forbedre deres omdømme på miljø-, social- og regeringsmetrik (ESG).

3) Den tredje og sidste prioritering af en Stor Nulstillingsdagsorden er at udnytte fornyelserne i den fjerde industrielle revolution for at støtte det offentlige, især ved at tackle sundhedsmæssige og sociale udfordringer. I løbet af COVID-19-krisen er virksomheder, universiteter og andre gået sammen om at udvikle diagnostik, terapeutika og mulige vacciner; oprette testcentre; skabe mekanismer til sporing af infektioner; og leverer telemedicin.

Forestil Dem, hvad der kunne være muligt, hvis der blev gjort lignende samordnede bestræbelser i alle sektorer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab0.5.png

Kommentar: Dette er Bill Gates´ og hans illuminat-herrers fremtidsplan for os: Agenda 2030 – og covid19 med dens diktatur/krigsretslovgivning er markeringen af en længe planlagt global Ny Verdensordens- regeringsovertagelse. Vore sjæle har illumnaterne stjålet umærkeligt ved gennem deres medier i mange år at have gjort os dekadente – skudt stormmodne, som det hedder i militærsproget.

Hvad er det, der foregår?
Jøden Henry Makow 5. juni 2020: Baseret på læsningen af 5.Mosebog (der ikke er skrevet af Moses og her men omkr. år 640 – 621 f.Kr) fremsatte Douglas Reed (1895-1976) disse foruroligende observationer.
Målet med jødedommen er at ødelægge ikke-jøder, som ikke er deres slaver – (og slaverne med- Zion Vises Protokoller XV).
Der er intet religiøst, moralsk elleråndeligt ved jødedommen. Den jødiske ‘pagt med Gud’ består af en udveksling af MATERIEL STYRKE til gengæld for meningsløs overholdelse af Loven.

5. Mosebog er først og fremmest et satanisk komplet politisk program: historien om planeten, skabt af Jahva til dette “specielle folk”, skal afsluttes med deres triumf og ødelæggelse af alle andre (Salmer 2:8,9).

De belønninger, der tilbydes de troende, er udelukkende materielle: slagtning, slaver, kvinder, bytte, territorium, imperium. Den eneste betingelse, der er fastsat for disse belønninger, er overholdelsen af “vedtægter og domme”der primært beordrer andres ødelæggelse.
Kommunisme (jødisk), en fuldmagt til jødedommens politiske mål, OPERERER PÅ SAMME MÅDE.
USA og Europa er nu de vigtigste fremmere af denne dagsorden.

De fleste jøder er uvidende om eller fornægter jødedommers sande natur.

Douglas Reed: “Da slutningen af 5. Mosebog er nået, er de moralske bud blevet annulleret … med det formål at oprette den storslåede politiske idé om et folk, der især er sendt til verden for at ødelægge og “besidde” andre folk og at herske over jorden.” i form af en religion.

5. Mosebog er den formelle jødedom og zionisme.
Derfor er 5. Mosebog også grundlaget for det politiske program for verdslig herredømme over nationer, hvilket stort set er blevet realiseret i Vesten i løbet af dette tyvende århundrede


*

Hvorfor Er Vi Tamme, Ukritiske og Følgagtige Robotter over for Den Zionistiske Nye Verdenordens Endetids-Manipulationer?

Der er i den danske befolkning en aftagende, men dog stadig betydelig aversion mod tyskere for deres tilsluting til den maskerede jøde Hitler og her og hans Neuordning Europa.
Men i virkeligheden arbejdede Hitler som dobbeltagent for og her – og noget tyder på, at han var i familie med og her – de samme kræfter i City of London samt deres frimurervasaller, som står bag magtovertagelsen i verden i dag.

Og deres ulykker er ikke små: Den konverterede jøde Henry Makow har bregnet, at Rothschild foreløbig skylder menneskeheden 50 billioner dollars for deres forbrydelser

Coronapoliti som forlangt af WHO-boss dr. Ryan (se nederste video) er nu også ved at blive en realitet: Politiet iagttager alle forsamlinger og skrider let ind med bøder. I USA gør de det mere raffineret:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tracing.png

Rockland County, New York udsender nu stævninger for ikke- sporing af CV-kontakter via apps. De, der ikke følger ordrerne, kan få bødestraf på op til $ 2.000 om dagen.

Keine Hexerei – kun behændighed, djævelsk superintelligens og tyveri af vore penge gennem vore centralbanker til korruption og frimurerorganisation af “vore politikere“!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tentacles.jpg

Men hvorfor er vi så blinde, at vi som robotter og her:

1. Affinder os med en masseindvandring af fjendtligsindede, uuddannede muslimer
med Koranpålæg om at udvandre og med glød kæmpe for Allahs sag (sura 3:195, 4:144, 9:20), at overtage vore huse og lande (Koransura 33:27), at hensætte os i skræk og rædsel (8:60), fordi vi er vantro og slå os ihjel, hvor de træffer os (bl.a. Koransura 9:1, 3:122, 127) med forbud mod at lade sig integrere – men tværtimod dræbe ikke-muhammedanere (4:89, 91, 5:51); at snyde og bedrage de vantro (9:1-4) – med bl.a. islams legale løgn, Taquija.

2. Hvorfor sluger vi skrønen om CO2-global opvarmning? – skønt forudsætningen er, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler.

En ICCP-chef har sagt, det ikke drejer sig om milieupolitik – men om global vestandsfordeling – samt at klimatologi ikke er videnskab men politisk bestillingsarbejde.

3. Hvorfor sluger vi skrønen og de mange løgne om covid19 som en særlig farlig influenza covid19 – skønt den ikke er det?
Den globalistiske skræmmekampagne om biovåbnet covid19 har foreløbig smadret verdensøkonomien med bl.a. stor arbejdsløshed til følge og givet illuminaterne mulighed for via deres frimurer-vasaller, “vore” toppolitikere, at indføre den Nye Verdensordens (NVOs) diktaturlovgivning og frihedsberøvelse, som vi robotter uden protest føjer os efter af skræk for en banal influenza, der med kæmpeløgnekampagner og her og her er gjort til noget vildt farligt.

Ja, når USA-coronatallene er dalet, så guvernører vil ophæve nedlukningen, kommer USAs Sundhesstyrelse, CDC, med overrraskende meddelser om voldsomt stigende antal coronasmittede.
Og det skyldes manupulation: THE ATLANTIC: Pludselig blander CDC 2 testmetoder sammen: Skrab fra næse og svælg samt antistoftest. Iflg specialister duer kun skrabmetoden – for BLODPRØVEN ER USPECIFIK OG MEDTAGER ANTISTOFFER MOD TIDLIGERE OG NUVÆRENDE FORKØLELSESSYGDOMME.

Et stærkt stigende antal værdiløse tests frmmer også propagandatallene!

DETTE ER EN SKANDALE PÅ NIVEAU MED USAS DØDSTAL, DER STORT SET ALLE HENFØRES TIL CORONAVIRUS – SELV OM TEST IKKE ER UDFØRT – OG SELV OM DØDSÅRSAGEN ER TRAFIKULYKKE, HJERTESYGDOM ELLER KRÆFT I SLUTSTADIET. –SE NEDERSTE VIDEO FRA 10:49-12:10 MIN. MARKERINGERNE.

Seriøse forskere hævde, at ingen dør af coronavirus som sådan – men af deres grundsygdomme (linket naturligvis slettet). Ekstrabladet har vist, at i Italien dør 99% af coronasmittede af deres grundsygom – ikke af viruset, som iflg Rigshospitalet har en dødelighed som andre influenzaer: 0.16%!

Dr Anthony Fauci gør tegnet for Satans horn

Men dertil kommer, at KUN DEN LØGNAGTIGE SATANIST DR FAUCIS LABORATORIUM ANGIVER AT HAVE SET ET COVID19 VIRUS I ELEKTRONMIKROSKOP! – så hvordan kan skrabemetoden være reel? Den baserer sig da også på noget indirekte: forekomsten nukleinsyre-baseret polymerase kæde reaktion (PCR).

Iflg et doktorarbejde fra USAs National Institute for Health Research er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.”
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

Samtidig bilder Bill Gates & Co os ind, at kun hastefremstillet, livsfarlig squalenforstærket vaccine kan bringe normalitet!! Iflg, Benito Mussolini er fascisme regering i fællesskab mellem de store corpotationer og regeringer. NETOP DENNE FORM FOR FASCISME BLEV FORLANGT PÅ GENERALPRØVEN PÅ COVID19 PÅ JOHNS HOSPITAL I OKT. 2019: Event 201 (se video)

Det sammme sagde man on den squaleninficerede og golfkrigsfremkaldende Pandemrix-vaccination med 1 million gange højere squalenindhold end den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldter syge med golfkrigssyndromet under 1. Golfkrig. Og det til “behandling” af verdens mildeste influenza, svineinfluenzaen under foregøgling af, at mange millioner ellers ville dø!! WHOs kapitulation for vaccinefremstillerne med skift af pandemidefinitionen plyndrede verdens stater for mange miliarder helt unødvendige dollars, der skulle have været brugt til at lindre virkelig sygdom og nød.

CEPI og GSK-samarbejdeBill Gates og Danmark-understøttet vaccinesammenslutning, der koordinerer udvikling af forhastet, farlig meningsløs covid19 vaccine, sikrer GSKs farlige squalen til milliarder af mennesker – incl. dig og mig, der allerede har gennem en squalen-bindevævssygdom: skjoldbruskkirtelbetændelse . Børn og unge fik “sovesyge” (narkolepsi), israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen i doser 1 million gange laverend Pandemrix og Fluad:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er gsk-adjuvant.png


Sågar har vaccineforbryderen og-guruen Bill Gates på vegne af NVO-eliten sammen med Microsoft og vaccinefremstillernes centralorganisation, GAVI, foruden befolkningsreduktionisterne i Rockefeller Foundation stiftet en ID2020 Alliance for at registrere alle klodens 7 + milliarder menneskers adfærd og lokalisation samt sindelag gennem Microsofts 666-patent over for NVO (Orwell “1984”) v.hj.a. vaccineindsprøjtede mikro/nanochips.
Aftale derom er indgået med Bangladesh.
Den danske ambassade i New Yotk bekostede ID2020s generalforsamling 2018.

Og EU?
Strategic Culture 28 June 2020EU-Kommissionen havde en “Vaccinationsplan ” klar før COVID-19pandemien brød ud. Den skal munde ud i, at alle EU-borgere inden år 2022 skal have et vaccinationspas, så det kan kontrolleres, om vi har taget elitens giftige kontolsikrende vaccinationer. For ellers er coronapolitiet løs1

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

I Tyskland forlanges fra 31. juli 2021 forelæggelse af bevis for vaccination mod mæslinger for ansættelse i den offentlige sektor for folk født efter 1971.

Det er uomtvisteligt, at coronavirusset er svækket og ved at dø ud som alle andre influenzatilfælde – blot lidt forsinket, fordi befolkningerne ikke fik lov at udvikle en naturlig immunitet

Men i USA tiltager covid19 tilfældene?
Som ovenfor anført er USA-tallene manipulerede og helt upålidelige.

Her er en nøgtern rapport om covid19 i USA:
Den er mildere end en sæsoninfluenza!
Meget af stigningen er overfladisk og illusorisk på grund af massetestning,
flere tests for at få folk tilbage til arbejde og folk, der kommer tilbage til hospitalerne for normal pleje, tests, der tidligere blev suspenderet.
Sådanne patienter testes automatisk for virussen, uanset deres grund til indlæggelse. Det ser ud til, at virussen nu har spredt sig til yngre mennesker, men også er mildere end den var, da den først ramte i marts og april.
En nødsituationsdirektør fra Texas forklarede den tidligere New York Times-reporter Alex Berenson, at de fleste tilfælde, han ser nu i Texas, er mildere end en typisk forkølelse
Dødeligheden er mindre end almindeligt rapporteret.

KOMMENTAR
Bag al postyret står de dybt troende Lucifer-disciple, som siden 1776 har hjemsøgt verden med løgn, revolutioner, krige, politiske manipulationer og korruption, voldelig og manipulatorisk afkristning.

Grunden til, at vi sløvt sluger al den løgn og enestående hjernevask i NVO-medienyhederne er, at vi er forbehandlede gennem cognitiv dissonansdvs vi er forvirret gennem kværnen af modstridende halvsande og helt usande nyheder ind i vore hoveder – og vælger så at tro på de usande autoriteter.

Vi har accepteret 18:30 TV Avisen som et 100% sandhedsvidne – selv om vi burde være blevet skeptiske alene over forårets massive coronahjernevask, der fejede alt andet til side dag ud og dag ind med mere eller mindre uinteressante oplysninger om i forhold til ellers uomtalte influenzaepidemier lave infektions- og døds- samt smittetal (i 2028 døde 1644 af influenza, uden at TV blot nævnede det). Det overgik endog Radio DDRs propagandaudsendelser!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bezmenov-subversion-1.png

Selv kristne tror fuldt og fast på løgnene – lader sig forføre – opretter Gaia-kirker, som der står i Åbenbaringen kap. 13 til at se “vore” frimurerpolitiker-vasaller og deres herre og mester som vore frelsere, skønt de er ansvarlige for den ulykke, som den egentlig “harmløse” covid19 er.

Vi er blevet NVO-medie-opdraget til at være “artige”, dvs, lydige, ukritiske, holdningsløse og dekadente – skelner ikke mere mellem løgn og sandhed, godt og ondt – kun hvad der er praktisk til enhver tid.

Og der står massive kræfter bagved
NWO har i lang tid arbejdet på systematisk ensretning af menneskeheden.
De kalder det global sjælekontrol. Indsatsen startede i 1909, da Clifford Beers – der ligesom hans brødre og søstre skulle dø på et sindssygehospital – grundlagde ”U.S. Nationale Komité for Mental Hygiene” og opfordrede til et netværk af mentalhygiejniske samfund i hele verden.” Det udviklede sig til californisk raceudvælgelseslære – Hitlers lærere. Siden 1920 blev denne udvikling finansieret af det jødiske Rockefeller Foundation – som endda finansierede Hitlers racelærechef, Ernst Rüdin.

Efter krigen dannede nazistiske psykiatere Verdensforbundet for Mental Hygiejne (Vi husker stadig Eggert Petersen!). Da den jødiske Frankfurt-skole (“politisk korrektheds” opfindere), der var forbundet med marxistisk feminisme, sluttede sig til denne Trend, faldt de sidste bastioner af Kristi lære sammen med national og personlig identitet. Verden blev et moralsk galehus under en mediehjernevaskekanonade, som er kendt fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen.

OG HVOR BLEV SJÆLEN AF I DETTE KAOS?
DEN DER IKKE LUKKER ØJNNE OP, MISTER NU SIN SJÆL I AL EVIGHED, FORDI HAN ELLERS TJENER “DENNE VERDENS FYRSTE” (JOHS. 14:30, MATTH. 25, ÅB. 13)

Og tiden kan være knap. Jeg ved ikke, om præsten taler sandt i nedenstående video om sine 2 drømme i december 2019. Den første drøm gjaldt tiden marts-juni og indtraf med coronavirus. Drøm 2 gjaldt tiden sept. – november om altødelæggende borgerkrig i USA – tilsyneladende med deltagelse af FNs blåhjelne omfattende russiske og kinesiske soldater. Selv er manden fuldstændig overbevist om sandhedsværdien og den 7 gange gentagne advarsel: Forbered dig!

Jeg kendte en tidligere præst med 3 fuldstændig ens syner om Europas fremtid. De forekom mens han var vågen, den ene gang, mens han børstede tænder. Og en stemme gav ham besked på at meddele sin menighed synet – hvilket han gjorde en 2. juledag fra prædikestolen.

Synet var sådan, fortalte han mig: Han så en tung bjælke ligge hen over Europa, så at kontinentet revnede under den. Omkring bjælken løb små sorte mænd, hvis natur han ikke kunne afgøre. En stemme fortalte ham, at stor lidelse ville ramme Europa – undtagen 7 lande, som havde lidt nok (de 7 tidligere Sovjetlande, som i dag er optaget i EU?).
Præsten var synsk, havde set både hvide og sorte engle ved dødslejer.
Gal? Nej, han er det fornuftigste og mest nøgterne, vidende og forskende menneske, jeg har truffet.
Han døde pludselig kort efter.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene. Jeg vil gerne høre kommentarer til dette fra mine læsere. Israels profeter havde deres syner fra Gud. Ophørte de definitivt med Kristus?

*

Øverste Tyske Regeringsrådgiver: Covid19 Falsk Alarm. Krisestyring Fiasko. Regeringen Spreder Frygt og Usandheder. Washington Times: Covid19 Kæmpesvindel-nummer

COVID-19 viser sig at være et kæmpesvindelnummer begået af medierne Washington Times 28 April 2020

Det følgende er udtog af en lang raport fra en højtstående whistle-blower i det tyske indenrigsministerium. Han blev fyret som følge af sit mod.
I den Nye Verdensordens medier blev han voldsomt nedsablet – uden at nogen synes at have gendrevet hans udsagn. Men medierne blev så naturligvis hurtigt meget tavse om Kohn.

Enhver må gøre op med sig selv, om han/hun synes, at Kohns udsagn er rigtige eller forkerte. Læsere vil vide, hvad jeg mener. Og whistlebloweren siger jo kun, hvad enhver, der er upåvirket af NVO-mediernes hjernevask, klart kan se.

Zeit Online 11. maj 2020: Den øverste (tyske) inenrigsministerielle regeringsrådgiver, Stephan K. sender en e-mail til sin afdelingsleder, til Corona-kriseteamet, til kansleriet og derefter kl. 15.34 en kopi til alle statslige regeringer i hele Tyskland og til indenrigsminister Seehofer.

E-mailen har et emne, der har det hele: “Resultater af den interne evaluering af Corona-krisestyring”. Et 83-siders positionsdokument er vedhæftet. Stephan K. arbejder i krisestyrings- og civilbeskyttelsesafdelingen i indenrigsministeriet, enhed KM4, han er den konsulenten, der er ansvarlig for “kritiske infrastrukturer”, dvs. de dele af landet, der er særligt værd at beskytte. Statsvidenskabsmanden markerede og fremhævede sine tre vigtigste teser med rødt: “Intern analyse KM4 viser: alvorlig fiasko af krisestyringen. Mangler i lovgivningsmæssige rammer. Corona-krisen viser sig sandsynligvis at være falsk alarm.

De flg. screenshots er fra ovenstående video, hvis oplysninger baserer sig på britiske regeringsoplysninger.

SS. 2-3, KM 4 – 51000/29#2 og her og her

“Staten har i corona-krisen vist sig at være en af de største fake-news-producenter.

KM4 Analyse af krisestyringen:S. 2-3
Dette analyseresultat er blevet kontrolleret af KM 4 for videnskabelig plausibilitet og modsiger ikke i det væsentlige de data og risikovurderinger, der er indsendt af RKI.

De observerbare virkninger af COVID-19 giver ikke tilstrækkelig bevis for, at det er mere end en falsk alarm med hensyn til sundhedsmæssige virkninger på
samfundet som helhed.
 Gennem den nye virus bestod sandsynligvis aldrig på noget tidspunkt en fare for befolkningen (sammenligningstal er den sædvanlige dødelighed i Tyskland). Af corona dør
grundlæggende de mennesker, der statistisk dør i år
fordi de er kommet til afslutningen af ​​deres liv, og deres svækkede kroppe ikke modstår nogen som helst tilfældig hverdagsstress, (inklusive de omkring 150 vira, der i øjeblikket er i omløb).

Covid-19s farlighed blev overvurderet. På verdensplan har der inden for et kvart år ikke været mere end 250.000 dødsfald med Covid-19 sammenlignet med 1,5 millioner dødsfald under influenzabølgen 2017/18.
Faren er åbenlyst ikke større end for mange andre vira.

Sandsynligvis har vi at gøre med en global falsk alarm, der er forblevet uopdaget i lang tid.

Sikkerhedsskaderne er nu højere end den tilsyneladende fordel. Til grund for denne konstatering ligger ingen sammenligning af materiel skade med personskade (menneskeliv)! Alene en sammenligning af tidligere dødsfald med/af virussen med dødsfald gennem de statslige beskyttelsesforanstaltninger (begge uden en sikker database) belægger fundet.

SS. 79-83

Den (helt meningsløse) sikkerhedsskade forårsaget af coronakrisen er nu blevet gigantisk.
Meget af denne skade vil først blive synlig i den nærmeste og fjerne fremtid.

Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af
farer for vores samfund – hverken for farerne, som Covid-19 udgør
eller for farerne ved sikkerhedsskader på grund af
beskyttelsesforanstaltninger.
Behovet for beskyttelsesforanstaltninger kan heller ikke bestemmes. Det gør omgående ændringer i
Krisestyringen nødvendige 
(se punkt 4 “Anbefalinger til
Kriseteam ”). Denne tilstand påvirker sikkerhedsniveauet og
sårbarheden af kritiske infrastrukturer.

Vi har i krisen mistet modstandsdygtighed over for forstyrrelser på
CRITIS-området (modstandsdygtighed). For at få vor modstandskraft op på tidligere niveauer igen, ville det være ønskeligt at genoprette leve- og arbejdsvilkårene fra før krisen og beholde så lidt som muligt af forandringerne.
Thi en bred vifte af ændringer, der ikke er opnået som led i
en planlagt organisk proces, betyder kritiske
infrastrukturer med stadig ustabilitet og uberegnelige risici.
Der er i øjeblikket ingen pålidelig vurdering af farerne for vores samfund. For de tiltagne forholdsregler kan der derfor ikke fastslås nogen nødvendighed

De i tillæg 7 udarbejdede tekniske positioner og videnskabelig viden om
corona-virussen skal verificeres. Mange antyder, at
faren ved virussen blev overvurderet.

Kriseteamet burde identificere påvirkningen af ​​interesser fra
lobbygrupper af enhver art om beslutningstagningen 
i
krisestyringen og neutralisere dem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er pm-meets-gates.png


Det skal udelukkes, at der er andre mål end dem, der er forpligtede til det fælles gode ved krisestyringen.
Enhver forkert beslutning koster menneskeliv.

Ikke kun foranstaltningerne skal afsluttes, men især den
stemning, der er spredt af offentlige instanser og medierne 
i dag, og som
opfattes som alarmismeDenne alarmisme skal øjeblikkeligt
indstilles.

For med foranstaltningerne i de sidste uger bliver
vi ikke kun noget belastede, men alvorligt traumatiserede.
Det vil gøre det vanskeligere at klare den anden, meget længerevarende del af krisen, end den første.

For det første vil det ikke være nok at soppe alarmismen fra et tidspunkt x
og tillade normalitet. Man kan ikke bare være normal med det samme
Frygten og frem for alt den overdrevne irrationelle frygt og deraf følgende ændrede adfærd forsvinder ikke automatisk, selv om
foranstaltningerne, der er indført i de sidste uger, lempes.
Erfaringerne har fæstnet sig i mange menneskers sind, og det er endnu ikke
forudsigeligt, hvad konsekvenserne vil blive.

Den sværeste opgave vil være at genvinde mistet tillid til en stat, der pålideligt skal beskytte borgeren og er til for dette
Der kan foretages legitime indgreb og begrænsninger. Men denne stat er i
koronakrisen mislykkedes næsten grotesk.
 Hvis staten vil genvinde tilliden,
må den åbent indrømme sine fiaskoer og råde bod på dem.

Der findes et adfærdsalternativ, men det ville ikke
tjene befolkningens og samfundets interesser, men derimod enkeltpersoners eller Gruppers
: Politikerne kunne forsøge at retfærdiggøre sig selv, administration kunne ændre støttende statistiske procedurer, genfortolke tal og prøve at bevise, at de gjorde alt korrekt opfindsomt. Med denne
alternative model vil det høje niveau af usikkerhed og frygt hos
folk fortsætte med at arbejde, kritiske stemmer ville blive skræmt, og spekulation om social gruppetilpasningstryk ville dukke op. Dette udgør en stor risiko for samfundet.

Hver krise har sine gevinster, hvilket ikke er noget galt i sig selv, men denne
Gruppe vil forsøge at hævde deres delvise særinteresser på passende måde,
måske også imod offentlighedens interesser
. Dette skal modvirkes.

At vende tilbage til normalitet betyder også, at alt, der er påbegyndt på lang sigt, projekter, der blev oprettet, skulle nedskæres, hvis de ikke igen begynder at tjene som normalt. De har mistet deres mening og blokerer
ressourcer, der nu snarest bør indsættes til vigtigere ting.

*

T.v.: Hvorfor gør præs.Trumps covid19 rådgiver, Anthony Fauci, illuminattegnet for Djævelens horn?
Fauci sendte corona-virusen fra Ft. Detrick, USA, til Wuhan i Kina til videre udvikling, da præs. Obama forbød den i 
USA,

Hvorfor gør Fauci t.v. den skjulte hånds tegn, Jahbulon-tegnet (navnet på frimurernes konstruerede gud, Jahve-Baal-On (Osiris) lige som Napoleon?

Så hvor stammer den ordre om fælles nedlukning fra, som alle lande prompte og slavisk støtter. Hvem regerer i virkeligheden verden?

Nedenstående video viser ustandseligt i de jødisk-ejede medier tallet 33 i forbindelse ned coronavirusEn hilsen fra frimureriet, som således ikke kan lade være med at gøre opmærksom på dets forbindelse til covid19.
Ordren er ikke kommet fra EU, FN eller dets WHO, så vidt jeg har rechercheret

Tallet 33 er det numerologiske frimureris nok helligste tal – 333 er dog måske det allerhelligste!
Hvorfor: “Dette højeste af mesternumrene var alderen på den “Initierede Mesters”(Jesus) ved hans død, opstandelse og himmelfart, hvilket gav flere esoteriske accenter.
Hitler kom til magten i 1933 og “døde” d. 29. 04 (29 + 4 = 33). Præs. Kennedy blev skudt på 33. breddegrad, Babylon og det Babelstårn, som frimureriet/Illuminaterne vil genopbygge ligger på 33 breddegrad – og det gør Harmageddon (Megiddo) også, hvor det sidste blodbadsslag skal finde sted (Åb. 16:12-16). Kong David regerede 33 år fra Jerusalem.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er double-head-eagle.png

T.v.: I Scottish Rite frimureriet repræsenterer 33 den højeste officielle frimurergrad og de 2 hoveder dualiteten – ligesom det hvide og sorte skak-brætmønster på logernes gulve: Godt og ondt som ligeværdige principper.

Den højeste betydning af tallet, ’33’, er, at det repræsenterer den højeste åndelige bevidsthed, som mennesket kan nå, og at ‘333’ repræsenterer menneskeguden, der bliver udødelig gennem sin “død, opstandelse og opstigning” – men uden frelseren, udelukkende gennem egne gode frimurergerninger, i hvert fald for de højere graders vedkommende!

En dansk frimurer i de lavere grader har fortalt mig, at de beskæftiger sig med Johannes-evangeliet og praktiserer Jesu befalinger om gode gerninger.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png

Jeg tror, at han ser Jesus Kristus som sin frelser – alt imens han uafvidende arbejder hen imod FNs/Lucifers Nye VerdensordenDet Nye Babelstårn (1. Mos. 11:1-9) – se EU-plakaten tv og bemærk, at vi som blokhovder (ignoranter) uforstående ser til dette symbol på opbygningen af FNs satanistiske Nye Verdensorden. Men som han sagde: Sådan er det ikke med Scottish Rite frimurerne, hvor man ikke må nævne Jesus i logen!

Men hvem er hovedet bag denne vanvittige nedlukningside?
Scenarier for Fremtiden for Teknologi og International Udvikling
 Fortællinger, Rockefeller Foundation 2010: Indledningsvis fortælles, at dette scenarie er udviklet som en retning for den vej, man i Rockefeller Foundation ønsker, at verden skal gå. Covid19 hat sat gang i realiseringen deraf.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er scenarios-rockefeller.png

Det drejer sig om en farlig coronavirus fra gæs, som afstedkommer en dødbringende og smittefarlig pandemi

S. 18: “Den kinesiske regerings hurtige indførelse og håndhævelse af obligatorisk karantæne for alle borgere såvel som dens øjeblikkelige og næsten hermetiske tætning af alle grænser, reddede millioner af liv, stoppede spredningen af ​​virussen langt tidligere end i andre lande og muliggjorde et hurtigere post-pandemisk opsving.

Kinas regering var ikke den eneste, der iværksatte ekstreme foranstaltninger for at beskytte sine borgere mod risiko og eksponering.
Under pandemien anspændte nationale ledere over hele verden deres autoritet og indførte lufttætte regler og begrænsninger, fra den obligatoriske brug af ansigtsmasker til kropstemperaturcheck ved indgangene til fællesrum som togstationer og supermarkeder. Selv efter at pandemien er forsvundet, blev denne mere autoritære kontrol og tilsyn med borgerne og deres aktiviteter fast og endog intensiveret.
For at beskytte sig mod spredningen af ​​stadig flere globale problemer – fra pandemier og tværnational terrorisme til miljøkriser og stigende fattigdom – tog ledere over hele verden et stærkere greb om magten.

Først fik ideen om en mere kontrolleret verden bred accept og godkendelse. Borgere opgav frivilligt noget af deres suverænitet – og deres privatliv – til mere paternalistiske stater i bytte for større sikkerhed og stabilitet. Borgere var mere tolerante og endda ivrige efter top-down-retning og overvågning, og nationale ledere havde mere råderumtil til at pålægge orden på de måder, de fandt passende.

I udviklede lande tog denne øgede tilsyn mange former: biometriske id’er for alle borgere, for eksempel og strammere regulering af nøgleindustrier, hvis stabilitet blev betragtet som vigtig for nationale interesser. I mange udviklede lande håndhævede samarbejdet med en række nye regler og aftaler langsomt, men støt, både orden og, vigtigst, økonomisk vækst.

Men mere autoritært lederskab fungerede mindre godt – og i nogle tilfælde tragisk – i lande, der ledes af uansvarlige eliter, der brugte deres øgede magt til at forfølge deres egne interesser på bekostning af deres borgere.

Overalt hvor nationale interesser kolliderede med individuelle interesser, var der konflikt. Sporadisk pushback blev mere og mere organiseret og koordineret, da upåvirket ungdom og mennesker, der havde set deres status og muligheder glide væk – stort set i udviklingslande – ansporede til civil uro.

Se, hvordan tyskerne massedemonstrerer mod corona-diktaturet: De vil have deres Frihedsrettigheder tilbage. Man frygter tvangscaccination og vaccinationspas. Alt, som planlagt af Rockefeller FoundationLigegyldigt, hvad folk gør: Det går som planlagt af illuminaterneKaos, så den gamle orden bryder sammen – så de kan bygge den Nye Verdensorden på ruinerne!https://www.youtube.com/embed/mP-d9OG11V0?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

Følelsen blev langvarig om, at før eller senere ville noget uundgåeligt forstyrre den pæne orden, som verdens regeringer havde arbejdet så hårdt for at etablere.”

Illuminat/frimurerordenens mål er i bogstaveligste at bygge deres Nye Verdensorden og her og her på ruinerne af den gamle orden uden mindelser om Jesus Kristus.

I 2012 fusionerede Rockefeller og Rothschild til Rothschild-Rockefellersyndikatet.
Det syndikat giver frimurerordrerne fra City of London, the Crown, en stat i staten Storbritannien, the Square Mile, der i sine afgrænses af 13 drager (et andet helligt illuminat/frimurertal) ordrer.

Dragen er i Åbenbaringen symbol på Djævelen. Her fortælles altså, at ophavet til FNs Nye Verdensorden og verdens finans- og frimurerhøjborg, der ejer vore centralbanker og styrer “vore” toppolitikere, er helliget Djævelen, Verdensfyrsten (Johs. 14:30). City of Londons centralbanker trykker vore penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore lydige regeringer mod renter, de selv fastsætter. Regeringerne burde selv trykke pengene omkostningsfrit. Skyldneren er kreditors slave.
Præs. Kenndey og Abraham Lincoln forsøgte at trykke dollars selv- men blev myrdet.

Fingeraftrykket af Lucifers disciple, frimurerne, på coronaplandemien er så tydelig, at det ville føre til domfældelse i enhver retssal.
Men da dommerne ofte også er frimurere ville domfældelse ikke finde sted. Ja ikke engang anklage – for frimureriet rækker langt ind i politiets rækker også.

Se engang Zions Vises Protokoller No 15 stk 4 og 5: “De mest hemmelige politiske planer vil være kendte for os og falde under vores vejledende hænder på selve dagen for deres udførelse. MELLEM MEDLEMMERNE I DISSE LOGER VIL VÆRE NÆSTE ALLE AGENTER I INTERNATIONAL OG NATIONAL POLITI, da deres tjeneste for os dr uerstattelig.
 Stk 5: MEN HVIS DER I DERES MIDTE FOREKOMMER EN SAMMENSVÆRGELSE, VIL OPHAVSMANDEN IKKE VÆRE NOGEN ANDEN END EN AF VORES MEST BETROEDE TJENERE”.

Disse protokoller er aldrig ved nogen ret vist at være forfalskninger, utroligt meget er opfyldt, og den ansete Rabbi Marvin Antelman siger, de er ægte – forfattet af Rockefeller, Rothschild, Warburg m. fl. op til 1. Zionistkongres i 1897 på basis af andre lignende supremacistiske skrifter, f.eks. rabbi Reichhorns 1869 begravelsestale = Frimureriets Nye Verdensordens virkelige diktatoriske væsen.

Forfatter Anders Bruun Laursen

*

FN PROKLAMERER DEN NYE VERDENSORDEN SOM SIT PROGRAM: GLOBAL SOVJET-UNION

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)

Og det er ikke løgn!

Jeg har nu i 15 år beskæftiget mig med den NYE VERDENSORDEN – NVO (se min sammenfatning), begyndende med min afsløring af Euromediterranien Projektet/Barcelona Erklæringen af 1995. Mine studier førte mig videre ind i et system, der rakte endnu videre end selvcensurets Middelhavs-Unionen af 2008, som vi stadig er medlem af – og som er det juridiske grundlag for den muslimske masseindvandring fra Nordafrika og Mellemøsten.

Det blev efterhånden mere og mere klart, at der foregår en global sammensværgelse – et korporativt edderkoppespind med City of London som edderkoppen, der med EU og USA som korporative vasaller udsuger verden med et satanisk formål:

EU har ikke lagt skjul på dette mål: Se EU-Plakaten nedenfor: Kranen viser opbygningsfasen, stjernerne er omvendte pentagrammer = Goat of Mendez = Baphomet-/Satanshovedet – og menneskene med firkantede blokhoveder er os dumrianer, som ikke gennemskuer den satanistiske forførelse af menneskeheden: Den NYE VERDENDORDEN.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

Som trods imod Gud genopbygges det ideologiske Babelstårn som Gud iflg. 1. Mosebog 11:6-8 standsede. Tårnet symboliserer ikke blot den globale Sovjet union som enverdensstat – Agenda 2030.
Babelstårnet er et illuminat/frimurersymbol for religiøs tilbedelse af afguden Baal/de babyloniske mysterier, der bevirkede, at Gud brød forbindelsen med israeliterne – som ofrede deres børn til Baal i Hinnoms Dal.
(Artiklen kun på tysk, idet NVOs internetpoliti, ECIPS, der kalder sig CONCILIUM NOVI MUNDI = DEN NYE VERDENS RÅD, har fjernet den engelske version gennem HACKNING). Kan let oversættes med https://translate.google.com.

“Vore” politikere ligfrem skreg efter den Nye Verdensorden

Men nu, hvor emnet er blevet pinligt, kalder de det “konspirationsteori” – et snedigt udtryk opfundet af Rothschildagenten, George Soros´, yndlingsideolog, Karl Popper, for at stemple dem, der siger sandheden som tosser: For Popper mener, konspirationteori bunder i vrangforestilling om en gud, der styrer verdens gang – og derfor a priori er falsk!!
FN er dybt New Age/Alice BaileyBuddhisk religiøs gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust

Siden har globalisterne brugt”konspirationsteori” til at foragteligt begrave al sandhed om deres luciferiske virke. For de, der tror stærkest på “guddommelig” styring af verden, nemlig ved Lucifer, er Illuminater/frimurere.
Kræfterne bag den Nye Verdensorden, der blev institueret af Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild i 1776, er farisæere/Talmudister/
Jesuiter/frimurere 
– og deres gud kalder de Lucifer (Johs. 8:44, her og her.

NU VISER FN, DER ER ET ROCKEFELLER-ILLUMINAT-PRODUKT, SIT SANDE ANSIGT: DEN KOMMUNISTISKE NYE VERDENSORDEN.
Diktaturet er jo med covid19 indført globalt.
Det kan kun skyldes, at illuminaterne nu er så sikre på, at deres medier har hjernvasket os i den grad ind i deres ideologis blindhed, at de er sikre på deres totale succes, hvadenten nogle få skulle gennemskue dem eller ej

En underafdeling af FN ledet af Jayme Illien – en FN-repræsentant på mange globalistiske møder og konferencer er opstået: FN ER NY VERDENSORDEN UNNWO).

Her er lidt af UNNWOs program: SE UNNWO LINK HERUnited Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-global-goals.png

International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er about_unnwo.png
Oversat: De Forenede Nationers nye verdensordensprojekt er et globalt initiativ på højt niveau, der blev grundlagt i 2008 for at fremme et nyt økonomisk paradigme, en ny politisk orden og mere bredt, en ny verdensorden for menneskeheden, der opnår FNs globale mål for bæredygtig udvikling i 2030 og lykke, velvære og frihed for alt liv på Jorden i 2050.

Ak, ja: Dette er FNs mål: At omskabe verden til DEN NYE VERDENSORDENS Agenda 2030  den globale Sovjet-Union

OG VOR HALSSTARRIGE, VILLEDE UVIDENHED SØRGER FOR, AT ILLUMINATERNE NÅR DETTE MÅL.
Coronavirusbiovåbnet har lige netop dette formål. For at kunne styre os er nu Microsofts nanochip-vaccinepatent 060606 = 666 med Åbenbaringsdyrets navns tal 666 undervejs: Den sender alle oplysninger om vort sindelag og lokaisation via Bill Gates 500 specialsatelliter til NVO-BIG BROTHER – og de sørgelige rester af vore sjæle derigennem til Helvede (Åb.13:3,16,17.18). Isolation af afvigere er kendt fra Sovjet og muliggøres med patent 666.

FRIHED, LIGHED OG BRODERSKAB
er stadig illuminaternes slogan – skønt sandheden var og er den modsatte – se Orwells Kammerat Napoleon.

Nu følger lidt om dette gammelkendte sociale eksperiment – Sovjet-Unionen, som vi uden at protestere er på vej ind i i globalt FN-regi:

Kommunismen har angiveligt dræbt 94 mio. mennesker i det 20. århundrede og her

Gulag Øhavet

Nedenunder følger Avisudklip fra “Neues Deutschland”visende det kommun-stiske DDRs, paradis. som det skildredes af Radio DDRs Günther Leuchner. Da muren faldt kom en anden kommentator og sagde, at Günther næste dag skulle på arbejdsformidlingen:“Og forhåbentlig får han et arbejde, hvor han kan gøre mindre skade!”

Hvordan kan man føle sig utryg med sådan militær beskyttelse? Og dog: Jeg solgte min lægepraksis i Flensborg til en flygtet læge fra DDR. Han havde en bror ved Volkspolizei. Da han fik ordre til at skyde folk, der flygtede fra det socialistiske paradis, nægtede han at parere ordre, smed sit gevær og gik sin vej. Han blev hetset af loyale VoPos, gemte sig en skov, men hundene fandt ham og han blev skudt. Herefter var familien upålidelig – og måtte flygte fra hus og hjem til Vesttyskland.

OG SÅDAN ET SAMFUND GÅR VI LIGEGLADE IND I IGEN!

Den store kærlighed til systemet udmøntede sig i manipulerede og intimiderede ufrie valg
For STASI havde et meget vidt forgrenet of effektivt stikker-apparat, der strakte sig langt ind i danske politikerkredse.

Her er Spiro Skouras´ liste over UNNWOs meriter
Skouras påviser, at UNNWO IKKE ER EN FORFALSKNING – men en ægte FN-afdeling.

United Nations NWO website
https://unnwo.org

UnidoHappiness.org

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://www.prnewswire.com/news-releases/united-nations-nwo-unnwo-launches-covid-19-coronavirus-focused-international-day-of-happiness-2020-campaign-theme-happiness-for-all-together-301026735.html

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER
https://finance.yahoo.com/news/united-nations-nwo-unnwo-launches-110000578.html

UN NWO Registration
https://whois.net

UnidoHappiness Registration
https://whois.net

UN Happiness Resolutions
https://illienglobal.com/happiness/resolutions/

United Nations New Economic Paradigm Calls On All People & All Nations To Adopt “Happytalism” Over Capitalism On Occasion Of 49th Earth Day.
https://apnews.com/Globe%20Newswire/ca4398ed4be0a7f10c1c2d79c3e89241

New US$ 750 million pledge by the Bill & Melinda Gates Foundation to support the Global Fund is timely and will save lives
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/january/20120126psgates

Gates Foundation to Invest $5 Billion in Africa Over Five Years
https://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-to-invest-5-billion-in-africa-over-five-years

Jayme Illien Crunchbase
https://www.crunchbase.com/person/jayme-illien#section-overview

Jayme Illien Linked In
https://www.linkedin.com/in/jaymeillien/

Notice: Illien Adoptions International, Inc.
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/notice–illien-adoptions-international–inc-.html

UNIDOHappiness Founder Illien Touches Down at NATO, 21st International Economics and Security ConferenceUnited Nations Happiness Day Founder, former UN Iraq Adviser, and CIA recruit, Jayme Illien…
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/unidohappiness-founder-illien-touches-down-at-nato-21st-international-economics-and-security-conferenceunited-nations-happiness-day-founder-former-un-iraq-adviser-and-cia-recruit-jayme-illien-1002313381

New Rockefeller COVID-19 Action Plan & The UN’s NWO Website As The CDC Goes Door to Door
https://www.activistpost.com/2020/05/new-rockefeller-covid-19-action-plan-the-uns-official-nwo-website-as-the-cdc-goes-door-to-door.html

*

*

COVID19-Nedlukning Baseret På Statsministerens Kæmpeløgne. Gates-Faucis “Succes-Vaccine” Med 20% svære Bivirkninger.

METTE FREDERIKSEN KOM MED EN KÆMPELØGN, DA HUN ANG. EFTER RÅD FRA “SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE” LUKKEDE DANMARK NED TIL UNØDVENDIG LIDELSE FOR MILLIONER MED ARBEJDSLØSHED OMKOSTNINGER PÅ MANGE, MANGE MILLIARDER KRONER TIL FØLGE. OG “VORE” POLITIKERE GODTOG LØGNEN UDEN AT UNDERSØGE DEN NÆRMERE.
DERVED VISTE DE ENDNU EN GANG (KLIMALØGN, NUSLIMSK MASSEINDVANDRING) DERES INKOMPETENCE: SUNDHEDSSTYRELSEN HAVDE HVERKEN ANBEFALET GRÆNSELUKNING ELLER NEDLUKNING!

DEN ENESTE LOGISKE LØSNING HAVDE VÆRET ÅBENT SAMFUND MED ISOLERING AF UDSATTE GRUPPER – EN LØSNING IKKE ÉT LAND HAR VALGT: LANDENE MODTAGER ENSLYDENDE ORDRER FRA DEN NYE VERDENSORDENS (NVO) HOVEDKVARTER – CITY OF LONDON. NVO GØR LØGN TIL SANDHED OG OMVENDT, ONDT TIL GODT OG OMVENDT.

OGSÅ DEN MASSIVE PROPAGANDA OM COVIDS FARLIGHED ER EN KÆMPELØGN FRA STATSMINISTEREN: AF COVID19 SMITTEDE DØR NØJAGTIGT LIGE SÅ MANGE SOM AF SÆSONINFLUENZA: 0.16% IFLG. RIGSHOSPITALSPROFESSOR HENRIK ULLUM OG MANGE ANDRE.

DEN SAMLEDE DØDELIGHED FOR UNGE OG GAMLE ER I CORONASÆSONEN HELT NORMAL. Se dødskurverne herunder:

Økonomiprof. Chr. Bjørnskov 21. maj 2020: Vi formidler fakta gennem to figurer: Den ene viser de ugentlige dødstal for danskere under 60 år, mens den anden viser de samme tal for danskere der er 60 år eller ældre. For begge serier viser vi tallene for uge 38-22 i 2016-17, gennemsnittet for 2017-18 og 2018-19, og for den nuværende sæson 2019-20 (hvor data for uge 20-22 ikke er tilgængelige endnu).

Der er således intet, der tyder på overdødelighed pga. corona blandt danskere under 60. 
Vedr.de ældre: Dødeligheden lå lidt højere end normalt sidst i november, men har ligget meget lavere end normalt fra uge 4-11 i år. I forhold til de foregående to år var det samlede dødsfald over de otte uger 11 % lavere. I uge 14-18 har dødstallet samlet set derimod 5 % over normalen fra de foregående år.

Når selv Seruminstituttet indrømmer, at de ikke bruger data fra Jylland og Fyn, når de beregner smittetryk – der er simpelthen så få tilfælde, at man ikke kan beregne noget som helst – er det ikke sandsynligt, at man pludseligt begynder at få langt flere døde. Der er rigtigt mange dødsfald i medierne, men forbløffende få ude i det virkelige Danmark.

Robert F Kennedy 20. maj 2020På trods af Modernas muntre pressemeddelelse i morges kunne resultaterne af det kliniske forsøg med dens banebrydende COVID-vaccine ikke være meget værre.

Vaccinen, udviklet med Anthony Fauci som forkæmper og finansieret af Bill Gates, anvendte en eksperimentel MRNA-teknologi, som de to mænd håbede ville tillade hurtig implementering for at imødekomme præsident Trumps ambitioner om “stor hastighed”. Dr. Fauci var så sikker på vaccinens sikkerhed , at han undlod fritter- og primatundersøgelser (Moderna rapporterede mistænkeligt ingen sundhedsdata fra dens musestudier). Det ser ud til at have været en fejltagelse.
20% af de humane testpersoner blev udsat for alvorlige skader fra Gates-Fauci coronavirus-vaccine
:

Tre af de 15 humane marsvin i højdosis-guppen (250 mcg) led en “alvorlig bivirkning” inden for 43 dage efter modtagelse af Modernas vaccination.
 
Moderna forklarede ikke, hvorfor den rapporterede om positive antistofprøver for kun otte deltagere. Disse resultater er især skuffende, fordi den mest farlige hindring for inokulationen stadig er foran; udfordring af deltagere med vild (fra naturen) COVID-infektion.

*

Microsoft-Patentansøgning 2020-060606 På Åbenbaringsdyrets Mærke 666 v.hj.a. Global Covid19 Chip-Vaccinationer. Trump Mobiliserer Militæret til (Tvangs)Vaccinationer

Dyrets billede (der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal som er 666. Det er et menneskes tal – Åbenbaringen 13:16,17,18.

Henry Makow: Vores “ledere” er alle kabalister (frimurer)

Kabbalistens dogme fra “Creative Destruction“forklarer, hvorfor menneskeheden synes forbandet med uendelige katastrofer som den aktuelle koronavirus-svindel.

De er konstrueret af Illuminaterne til at angribe og ødelægge alt, der lugter af den sunde guddommelige orden – åndelig eller naturlig. De skal ødelægge den gamle orden, inden de kan installere deres satanistiske tyranni.

*

HERUNDER SES DYRETS MÆRKE (Åb. 13:20) TIL AMERIKANERNE (OG OS)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

USAs Forsvarsministerum 12. maj 2020 har annonceret, at man har indgået kontrakt med Abiject om leverance af 600 mio. doser coronavaccinesprøjter forsynet med et RFID (mikrochip)mærke, der angiver mikrochippens oplysninger om personens lokalisation, om han er vaccineret eller ikke – samt hans sindelag (se nedenstående Microsoft patent). Formentlig vil en vaccinations-nægter blive isoleret – kan ikke engang gå til købmanden og handle ind: FOR HAN HAR JO IKKE DYRETS MÆRKE

Præsident Trump er ligesom vaccineforbryderen Bill Gates den forlængede arm for deres overordnede herre og mester for den Nye Verdensorden i City of London.
Nu erklærer Trump, at de er blevet enige om at mobilisere hæren for at få (tvangs) vaccineret alle Amerikanere – begyndende allerede i år med en maksimal usikker squalenvaccine uden om alle godkendelsesregler.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rapid-660_mio.-doses.png
Tallet 660 svarer til det dobbelte af USAs indbyggertal. Altså skal US-borgere have 2 giftige squalen/mikrochip vaccinationer, F.ø, giver tallet 660 associationer til 666.
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Microsoft har netop ansøgt om patent på et system, der registrerer bl.a. kropsbevægelse, som så udløser frigørelse af pengebeløb i cryptomøntfod:
“Menneskelig kropsaktivitet, der er forbundet med en opgave, der leveres til en bruger, kan bruges i en proces i et kryptomøntfods-system. En server kan levere en opgave til en enhed hos en bruger, der kommunikativt er koblet til serveren. En sensor, der kommunikativt er koblet til eller indbefattet i brugerens enhed, kan mærke brugerens kropsaktivitet.

Data om kropsaktivitet kan genereres baseret på brugerens sansede kropsaktivitet. Kryptomøntfods-systemet, der kommunikativt er koblet til brugerens enhed, kan kontrollere, om data om kropsaktivitet opfylder en eller flere betingelser, der er indstillet af cryptomøntfods-systemet, og tildele cryptopenge til den bruger, hvis kropsaktivitetsdata er verificeret.

PC 27. april 2020: Ansøgningen med titlen “Cryptomøntfod-system ved hjælp af kropsaktivitetsdata” forklarer, hvordan en “hjernebølge eller kropsvarme, der udsendes fra brugeren, når brugeren udfører den opgave, der leveres af en informationstjenesteudbyder, såsom at se en annonce eller bruge visse internettjenester, kan bruges til at udløse kryptopenge.”

Ved at spore hjernebølger, når nogen ser en annonce, håber Microsoft at bruge de data, der er genereret som et “bevis-på-bestilt arbejde.”

For at få adgang til disse vurderingsdata skal den menneskelige bruger have en sensor knyttet til eller installeret i deres krop.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden.
Kommende nanochips vil kunne lejre sig i hjernen og vil indeholde alle vore data, bankkonti og oplysninger om os – overalt aflæselige for Big Brother.

Microsoft ser for sig, at brugere bliver belønnet for at lade deres kroppe overvåge på denne måde ved at betale dem i kryptopenge for at udføre specifikke opgaver.
Ud over hjernebølger og varme foreslår patentet også at bruge “kropsvæskestrøm” og “organaktivitet og bevægelse” til at spore en række opgaver, herunder brug af sociale medier, søgemaskiner, e-mail, besøge websteder eller bruge chatbots.

Det lyder kompliceret; men det må betyde f.eks. finger- og håndtegn, der angiver forskellige tal, udløser forskellige pengesummer. Vore 10 fingre danner basis for 10-talssystemet.

Hvis dette patent godkendes,vil Big Brother kunne se, om du misbilliger eller synes om ham/sindelagskontrol. Så er ikke engang tanken fri. I Orwells “1984” er øvelsen at få den passive modstander Winston Smith til at elske BIG BROTHER – hvilket han efter hjernevask of frygt for tortur så ender med at gøre. Big Brother ønskede og fik Winstons sjæl. Det drejer det sig stadig om.

Men covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og her. Det er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Det går ud på, at coronapoliti i modstrid med forfatningen skal gå fra dør til dør og tvangsteste ALLE for den forfærdelige coronavirus. Positiv test medfører karantæne i en lejr. Endv. skal kontakter testes – og hvis positive anbringes de også i en lejr! – som forlangt af WHOs Dr. Ryan.

Men hov: I Danmark har Mette Frederiksen dikteret, at flest mulig skal testes med samt alle deres kontakter- og ved positivitet bures inde på et hotelværelse i 14 dage!

Nu kommer vi til det, eliminaterne (undskyld, illuminaterne) – heriblandt vaccineforbryderen Bill Gates – virkelig har på sinde: “VI VIL SLIPPE AF MED DE HVIDE!! FOR DE MODSÆTTER SIG VACCINATIONER! (og NVO). DET GØR 3. VERDENS INDVANDRERE IKKE”.

Baker blev hædret i Washington, D.C. med Sabin Vaccine Institute’s Albert B. Sabin guldmedalje i 2019 ved en ceremoni “muliggjort af Bill & Melinda Gates Foundation.”

Med kendskab til Bill Gates´ mani for at få alle jordens mennesker udstyret med mikro/nano-chips gennem covid19-tvangsvac-cinationer (Gates´ ID2020 Alliance) og hans tiltag med at opsende 500 satelliter til at registrere impulser fra disse chips tegner der sig et forfærdende billede:
ILLUMINATEN BILL GATES ER I FULD GANG MED AT GENNEMFØRE ÅBENBARINGENS PROFETI OM DYRETS MÆRKE UDEN HVILKET INGEN KAN HANDLE I DEN KOMMENDE GLOBALE SOVJET-UNION/AGENDA 2030 OG HER OG HER.

Bill Gates opfylder Nicholas Rockefellers krav: “Vi i bank-eliten har til mål at indsætte en chip i hjernen på alle mennesker, så vi kan styre dem fra vores centrale computer”

VÅGN OP!


Jeg vil lige tilføje et indlæg af et medlem af det italienske parlament i parlamentet om covid19 og Bill Gates´ forbryderiske vaccinationskoampagner: Hun siger det, som vil være mine læsere velbekendt – og slutter med at bede parlamentformanden om at opfordre premierminister Conti til at anmelde Gates til den internationale Forbryderdomstol (i Haag). Hvis han ikke gør det, er det åbenbart for enhver, at han tager imod ordrer fra en forbryder!!

Bill Gates/Åbenbaringsdyret/NVO Vil Opsende 500 Overvågningssatelliter Til At Lokalisere Deres Corona-Vaccinations-Mikro/Nanochips

(Dyrets billede, der fik livsånde) får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal (Åbenbaringen 13:16,17).

*

USA vil øge produktionen af chips i USA – og forlanger nu, at Taiwan Semiconductor Manufactoring Co. skal fremstille sine militære chips i USA

Det følgende er så vanvittigt, at det i betragtning af Bill Gates hovedrolle kun kan ses som en logisk fortsættelse af hans ID2020 Alliances og her plan om gennem coronavaccination af alle klodens 7 milliarder mennesker at injicere en mikro/nanochip til registrering af os alle og vores færden – på vegne af hans herrers og mestres plan i City of London og endnu højere oppe. De vil en global Sovjet-Union med FN som bestyrelse.

Bill Gates´ vaccine-kampagner har dræbt og invalideret millioner verden over – idet han omhyggeligt har overtrådt Nürnberg-kodexet om informeret samtykke. Peter Koenig og Robert Kennedy taler om bevidst “befolkningsreduktion”.

Se Bill Still om emnet

Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal: “Microsofts grundlægger Bill Gates finansierer et firma, der bruger en tildeling på 1 milliard dollar til en begyndelse fra investorer til at planlægge et netværk af satellitter, der skal give realtidsdækning af næsten alle steder på Jorden.

Det Washington-baserede selskab EarthNow planlægger at lancere en hær på mere end 500 satellitter i vores atmosfære og give sine brugere næsten øjeblikkelig videoup feedback med kun et sekunds forsinkelse.

Robert F. Kennedy Jr. skældte ud på Bill Gates ‘plan om at overvåge hele verden.

”Er der nogen der deler min frygt for, at Bill Gates – og hans Mini-jeg, Tony Fauci – på en eller anden måde vil styre vores FAGRE NYE VERDEN?” sagde Kennedy på Instagram. ”
Forestil Dem en verden, hvor regeringen ikke har brug for politibetjente for at fange Dem, når De krænker social afstand med Deres kæreste. Antag, at computere finder Deres strandtur ved at spore Deres bevægelser ved hjælp af en strøm af information fra Deres mobiltelefon, Deres bil-GPS, ansigtsgenkendelsesteknologi integreret med realtidsovervågning fra satellitter, monterede kameraer og IMPLANTEREDE CHIPS”. De sender oplysninger om alt dette og meget mere til en sværm af 500 overvågningssatelliter.

“Velkommen til Bill Gates ‘America,” tilføjede han. ”Det er lige rundt om hjørnet.” Og det finansieres af Bill Gates

EarthNow vil tilbyde sine intelligente visiontjenester til en række offentlige og forretningskunder.
Microsoft-grundlægger og OneWeb-direktør Greg Wyler samt Gates vil investere deres egne personlige formuer i projektet.

EarthNow kan prale af, at en kunde på overvågningsnetværket vil kunne bruge deres smarte telefon eller PC til at få øjeblikkelig, direkte adgang til hvad der foregår i næsten enhver del af verden.

Brugere vil være i stand til at se vejret, opdage skovbrande i det øjeblik de starter, observere vulkaner, når de bryder ud og spore migration af dyr inklusive fugle og hvaler.

Brugerne kan også “observere konfliktzoner og reagere øjeblikkeligt, når der opstår kriser, hjælpe medierne med at fortælle historier fra hele verden, fange ulovlige fiskeskibe på fersk gerning og øjeblikkeligt oprette” levende “3D-modeller af en by eller by, selv på fjerntliggende steder. ”

Ifølge Wikipedia forventer virksomheden, at dens oprindelige kunder inkluderer “regeringer og store virksomheder.”

Bill Gates er ikke den eneste store spiller, der finansierer projektet. Softbank, Airbus og Greg Wyler har også investeret kraftigt”.

Dette er POLITIK- IKKE MEDICINSK PLANDEMI:
DET DREJER SIG OM DEN NYE VERDENSORDENS MAGTOVERTAGELSE


 

*

 

*

 

*

 

 

*

*

 

 

*


Permanent Link

*

 

*

Corona Hysteri

Permanent Link

*

 

*

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892)

Konspirationsteori eller konspiration?

Den berømte amerikanske investigatons-journalist, Spiro Skouras, påviser, at coronavid19 er et biovben. Der blev holdt øvelse på Johns Hopkins Hospital om, hvordan virusinfektionen ville forme sig – vel at mærke 6 uger før epidemien brød ud. Endv. samledes militær-spidser fra 110 lande i Wuhan før udbruddet. Skouras mener, de drøftede frigivelsen af viruset.

The Independent: Den (jødiske) forfatter Dean Koontz har åbenbart siden 1981 vidst besked om, at der i 2020 ville komme en svær virusinfektion, kaldet “Wuhan 400”, fordi den er opstået i Wuhans viruslaboratorier!!

Men mens Koonitz´ Wuhan virus skulle have en dødelighed på 100%, har covid19 “kun” en dødelighed på 2-3% i Kina og tilsyneladende mindre uden for Kina.
Måske er et ikke-færdigudviklet biovåben undsluppet “for tidligt” fra Kinas biovåbenlaboratorium?

Hvordan kunne Koontz i 1981 – for 40 år siden – skrive følgende (The Daily Mail):

Er disse regnestykker vist i The Daily Maail blot tilfældige – eller har Koontz haft illuminatindsigt?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er koontz-illuminati-numerology.png

 Illuminater/ frimurere sætter oftest deres underskrift på begivenheder gennem numerologi.

Den universelle partitionskode, stregkoden ses på alle produkter i Amerika. Hvis man kender koden, er det første nummer altid 6, det midterste nummer er altid 6, og det sidste nummer er altid 6 = 666.
Den nye stregkode i Rusland for at spore deres folk er også = 666 (det var endda på ABC-TV i Amerika).

Hexagrammet – det israelske flag (i blåt) er Rothschild- frimurersymbol – er 666 tegnet (Johs. Åb.): 6 spidser, 6 trekanter, 6 sider – og er oprindeligt molok/Baal symbolet. Rothschild grundlagde Israel (se år 1895 – 1957).
I frimureriet repræsentere hexagrammet solen/Horus/Universets arkitekt udregnet efter et dunkelt system.

*

Påtvunget Dyrets Mærke Undervejs: Vaccine-Mikrochip-Registrering af Alle Som Borgere i Illuminaternes Én-Verdens- Stat

Permanent Link

“Og dyret får alle, både store og små, rige og fattige,frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.” (Åb. 13:16,17).

Mere end 2.5 milliarder voksne har ingen bankkonto. At forberede folk på digitaliserede finansredskaber og tjenester kræver tilgængeligeog verificerbare ID-systemer (ID2020 – Gateway to Economic Opportunity).

Med mulighed for immunisering til at fungere som en platform for digital identitet udnytter programmet eksisterende fødselsregistrerings- og vaccinationsoperationer til at give nyfødte en bærbar og vedvarende biometrisk bundet digital identitet. Programmet vil også udforske og vurdere adskillige førende biometriske spædbørnsteknologier til at tilbyde en vedvarende digital identitet fra fødslen, hvilket åbner et potentielt globalt offentligt gode. (Pymnts 19. sept. 2019)

”85 procent af børn og unge uden identifikation bor i lande, der støttes af Gavi. Vi er begejstrede for den potentielle indvirkning af dette (vaccinations-) program ikke kun i Bangladesh, men som noget, vi kan gentage på tværs af Gavi-støtteberettigede lande, hvilket giver en levedygtig vej til at lukke identitetsgabet. ” (Seth Berkley, CEO of Gavi Pymnts 19. sept. 2019).

*

Som jeg bl.a. skrev i min artikel om Covid19-hysterietHysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!
I England og USA ligeså.

Panikhamstring i New York d. 1. marts 2020, fordi en New York sundhedsansat har fået covid19 infektion: USA ha 89 fået sygdommen – og 2 i forvejen svært syge er døde.

Nedenstående billede forekommer bekendt: Nej – det er ikke covid19 viruskarantæne. Det er en britisk familie. der blev sat i karantæne i Kina under svineinfluenza-epidemien!! Hysteri og angstmageri er elitens redskab.

For mig at se kan der være 2 formål: 1) At få verdensøkomomien til at bryde sammen som den Wall Street-skabte subprime mortgage krise i 2008 . Den kommende krise har længe været forudsagt – og den er bestemt til at være værre end i 2008 og her bl.a. 2) At bane vejen for tvungen vaccination af alle – med mikrochipping. Se nedenfor.

ID2020 Alliance, som det kaldes, er et digitalt identitetsprogram, der sigter mod at “udnytte immunisering” som et middel til at indsætte små mikrochips i folks kroppe. I samarbejde med Global Alliance for Vaccines and Immunizations, også kendt som GAVI, Bangladesh’s regering og forskellige andre “partnere i regering, akademia og humanitær hjælp”, håber ID2020 Alliance at indlede dette Dyrets mærke som en måde overvåge ethvert menneske, der lever på Jorden. Vigilant Citizen 16. marts 2017.

Køb og salg ved blot at vinke med hånden, finder allerede udbredt sted. Grund: en chip er implanteret under huden.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Men vi nærmer os nu en langt mere udbredt – og givetvis efterhånden tvungen anvendelse af implanterede chips som forudsætning for økonomiske transaktioner af enhver art: DYRETS MÆRKE.

Målet er hjerne-chipping, så alle bliver fjernstyrede robotter. Det vil blive muligt med nanochips, uendeligt små.
Nanopartikler til transport af medikamenter til bestemte receptorområder bruges allerede i psykiatrien
Nick Rockefeller sagde til sin ven Aaron Russo, at bankelitens mål var af få sat en chip i hjernen på alle mennesker, for at de kunne kontrollere dem.

Ingen regering, virksomhed eller agentur kan løse denne udfordring alene. At indstille den fremtidige kurs hen mod digital ID og navigere i de tilknyttede risici er en udfordring, der kræver vedvarende samarbejde og globalt partnerskab (ID2020) – læs VERDENSREGERING.

Principia Scientific 31 okt. 2019: Big Pharma samarbejder officielt med tech-branchen for at parre “immunisering” (vaccination) med digital biometri, hvilket betyder, at mennesker snart vil blive mikrochipset, sporet og i sidste ende kontrolleret gennem en global identifikationsmatrix .

Der foregår et illuministisk apokalyptisk tiltag i retning at gøre os alle til globale borgere og her under illuminaternes globale gammel- kommunistiske én-verdensregering for deres “ Nye Verdensorden” med central registrering af hver enkelt af os.

I årevis har vi overvåget, at Microsoft-grundlægger Bill Gates, nu pensioneret fra det firma, han grundlagde, bruger sine milliarder til at give ‘gratis vaccinationer’ til mennesker i tredjelande.

Nu er Bill blevet en grundlæggende partner i en anden virksomhed, denne kaldes ID2020 Alliance, og dens mål er at give ethvert menneske på Jorden en digital id. Hvordan planlægger de at opnå denne bedrift? Ved at KOMBINERE OBLIBATORISKE VACCINATIONER MED IMPLANTERBARE MIKROCHIPS. Genialt, er det ikke?

Så ved du nu, hvad Bill Gates og hans kone Melinda virkelig gjorde i løbet af de sidste 10 år, når de rejste til tredjeverdenslande og gav ‘gratis vaccinationer‘ til de fattige indfødte. Disse ‘gratis vaccinationer’ var forskning og et levende testlaboratorium for at gennemføre de nødvendige eksperimenter, der kræves for at danne ID2020.

Denne uhellige hybrid af vaccinationer og implanterbare mikrochips sker allerede i Bangladesh, snart vil det være Boston (foregår allerede i Texas – se nedenfor). En side på Gates Foundation-webstedet siger, at Bill og Melinda hidtil har afsat over 10 milliarder dollars til dette projekt uden nogen ende i syne.

Kan den mand, der har sat verden bag en personlig computer nu starte en digital mikrochip-vaccination på den globale befolkning? Bill Gates er absolut sikker på, at han kan, og er faktisk godt på vej til at nå dette mål.

Til den ende har bl.a. flg. organisationer sluttet sig sammen i ID2020 Alliancen:

Venstre: På væggen i ID2020s mødesal i 2019 hang denne NVO karrikatur af Kristus som transgender/tvekønnet! Hvilket Torinoliglagenet entydigt viser, at Kristus ikke var!

*FNs Internationale Computer Center
* Accenture
Accenture er et globalt management-konsulent- og professionelt servicefirma, der blev medlem af stiftelsespartnerne i juni 2017. Accenture-repræsentanter deltager i ID2020s direktion og tekniske rådgivende udvalg.
GAVI, Vaccine Alliance
kombinerer den offentlige og private sektor med det fælles mål at skabe lige adgang til nye og underudnyttede vacciner for børn, der bor i verdens fattigste lande. Dr. Seth Berkley, administrerende direktør for Gavi, Vaccine Alliance, sidder i vores direktion.
Rockefeller Foundation
Siden 1913 har Rockefeller Foundation søgt at forbedre menneskers velvære overalt i verden. Rockefeller Foundation forsynede ID2020 med frøfinansiering i 2017 (Round-up GMO) og har været en løbende tilhænger af ID2020’s arbejde.
Rockefeller er nu fusioneret med Rothschild. Og Begge var i bestyrelsen for IG-Farben (se Chapter 2) – der financierede jøden Hitler og hans krigsførelse, og som drev Auschwitz (kap. 2). – Rothschild gennem FED og Bank of England.

Ovenfor roundup-GMO fodrede rotter med lymfekræft. Round-up er nødvendigt for GMO vækst. Kombinationen er en kræftfremkaldende, genetisk modificeret hybrid, der har drevet millioner af indiske bønder ud i fattigdom. Såsæd skal hvert år købes hos Monsanto i dyre domme. Fremkalder aborter og lymfekræft
(Prof. Seralinis peer-godkendte artikel om lymfekræften i rottestudiet ovenfor blev af Monsanto-bestukket redaktør trukket tilbage efter 1 år)


Microsoft
Det amerikanske multinationale teknologiselskab, der er grundlagt af Bill Gates, sluttede sig til ID2020 i januar 2018 som en grundlæggende partner. Medlemmer af Microsoft-teamet sidder i ID2020s rådgivende udvalg for tekniske og programlevering.
*IDEO.org
blev oprettet af IDEO, det internationale design- og konsulentfirma, for at designe produkter, tjenester og oplevelser for at forbedre livet for mennesker i fattige og sårbare samfund. IDEO.org sluttede sig til ID2020 i 2018. IDEO.org er repræsenteret i vores programlevering og økosystem Rådgivende udvalg for advokatvirksomhed.

Men nu kommer det smarte:
Biometric Update 20. sept. 2019: ID2020 Alliance har lanceret et nyt program for digital identitet på det årlige topmøde i New York i samarbejde med regeringen i Bangladesh, vaccinealliance Gavi og nye partnere i regering, akademi og humanitær hjælp.

Programmet til at udnytte immunisering som en mulighed for at etablere digital identitet blev afsløret af ID2020 i partnerskab med Bangladeshs regerings adgang til information (a2i) -programmet, generaldirektoratet for sundhedsydelser og GAVI, ifølge meddelelsen.

”Vi implementerer en fremadrettet tilgang til digital identitet, der giver enkeltpersoner kontrol over deres egne personlige oplysninger, mens vi stadig byggerpå eksisterende systemer og programmer,” siger Anir Chowdhury, politikrådgiver hos a2i. ”Bangladeshs regering anerkender, at design af digitale identitetssystemer har vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoners adgang til tjenester og levebrød, og vi er ivrige efter at blivebanebrydende mht. denne tilgang.”

Hvad er Bill Gates´og Gavis vaccinations-kampagner i virkeligheden?
Global Res. 14. oktober 2014: Uden for USA begynder vaccineimperierne at smuldre.
Et sådant land er Indien, hvor Bill & Melinda Gates Foundation og deres vaccineimperium er under beskydning, bl.a. er der en verserende retssag, der i øjeblikket undersøges af den højesteret i Indien. ”

De vigtigste aktører i vaccinekaoset, der bliver kørt ind i afrikanske lande, er: Verdenssundhedsorganisationen WHO
Bill & Melinda Gates Foundation
PATH (Program for Appropriate Technology in Health, finansieret af Gates’ foundation), og
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, også finansieret af Gates’ foundation)

Gates er parthaver i giftfirmaet Monsanto – Nu Beyer – financierer den giftige klimaforandring gennem Chemtrails/Solar radiation managent og er medlem af de “Godes Klub” og her, der fremmer befolkningsreduktion.
I Indien skabte Gates furore ved at afprøve giftig HPV vaccine uden informeret accept – og mange blev meget syge.

Gates praler af, at han gennem sine giftige vacciner kan reducere jordens befolkning med 15%!!!

Altså arbejder Gates på aktiv befolkningsreduktion gennem giftig Mondanto/Beyer Round-up GMO, Giftige Chemtrails/solar radiation management – og sammen med hans GAVI gennem sjuskede vaccinationer.
Det sker i samarbejde med Rockefellers WHO. Også Rockefeller Foundation arbejder for befolkningsreduktion .
Rockefellers Population Council har også tidligere været aktiv med vaccinationer:

I 1990’erne lancerede FN’s Verdenssundhedsorganisation en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder mellem 15 og 45 år i Nicaragua, Mexico og Filippinerne, angiveligt imod stivkrampe. Vaccinen blev ikke givet til mænd eller drenge.
Det blev afsløret af en katolsk organisation, at stivkrampe-vaccinen indeholdt human Choriongonadotrophin eller hCG, et naturligt hormon, som, når det kombineres med en stivkrampebacilletoksoidbærer, stimulerer antistoffer, somt gjorde en kvinde ude af stand til at opretholde en graviditet. Ingen af ​​de vaccinerede kvinder fik noget at vide.

1. bud på illuminaternes Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (slaver)

Det viste sig senere, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller’s Population Council, Verdensbanken (hjemsted for CGIAR) og De Forenede Staters nationale institutter for sundhed havde været involveret. Derudover donerede Norges regering 41 millioner dollars til at udvikle den specielle abortive Tetanus-vaccine.

Og lad os ikke glemme squalen-skandalen 
med miltbrandvaccinen, der gjorde 25% af amerikanske soldater i og uden for Irak i 1. Golfkrig syge med “Golfkrigssyndromet” – og gentagelsen med 1 million gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen mod historiens mildeste influenzaepidemi: svineinfluenza – efter en hidtil uset skræmmekampagne ledet af vaccinefirmaerne, der tvang WHO til at ændre pandemidefinitionen til meningsløshed: Derved blev alverdens regeringer iflg. gældende kontrakter tvunget til at købe store mængder helt overflødig vaccine.

Børn og unge under 20 år fik høj hyppighed af narkolepsi (falder ustandseligt i søvn) som følge af de uforsvarlige squalen-vaccinationer – som jeg og andre læger advarede og her og her og her kraftigt imod dengang.
Et studie viste, at 95% af soldater med Golf-krigs-syndrom efter 1. Golfkrig i 1990/91 har antistoffer mod squalen fra miltbrandvaccinationer.

Haaretz: 700 Israelske soldater har fået tilkendt erstatning for miltbrandvaccination med squalen. De fik Crohn’s sygdom, skjoldbruskkirtel- betændelse, allergisk ekzem og midlertidig nyresvigt.


Som Spiegel skrev: Den svine-influenza-vaccine var et hidtil uset eksperiment på europæerne (Squalen var retsligt forbudt i USA!) ). Den tyske regering beordrede Pandemrix til folket men lod sig selv vaccinere med Celvapan uden squalen – ligesom koordinatoren, Paul Ehrlich Institute .

Den tidligere chef for Europarådets Sundhedsudvalg (Dr. Wolfgang Wodarg, Flensborg) har kaldt det den største medicinske skandale siden 2. Verdenskrig.

The Daily Mail 18 Jan 2010: Den falske pandemi: Vaccine-firmer scorede kassen på frygten for svine-influenza, hævder Europa-Rådets sundhedschef

Dr. Wodag oplyste, at substratet til vaccinefremstillingen indeholdt kræftceller fra dyr – og dermed potentielt betød kræftrisiko.

VOGT JER FOR AT TAGE DYRETS MÆRKE PÅ JER UNDER NOGEN FORM!
UNDGÅ VACCINATIONER!