Velkommen til Denne Side.

SE OVERBLIK OVER ELITENS DIKTATURVERDEN, DEN NYE VERDENSORDEN, HERNye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling “Den Nye Verdensorden” – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.


Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din sjæl
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Georgia Guidestones

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments-1.png

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 sateliter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. Microsoft har udtaget patentet 060606 = Dyrets mærke 666, der beror på implanteret chip, som kan registrere vore tanker. Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

 

Vigilant Citizen bringer også fra vægma-lerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-StorpolitikHome

Aktuelle Tegn

 

*

Covid19-Vacciners Farer

Der råbes nu hurra for, at der dukker 6-7 forskellige vacciner op i DK: 15 millioner doser til 5,8 millioner “danskere” – dvs. næsten 3 doser pro persona – i modsætning til vanlig influenzapraksis.

USA Regeringens vaccinekoordinator, RAPID, har 2 doser parat til hver amerikaner og de danskere, der får RAPIDs Moderna vaccine.

På 1 ampul står “drug name”. Op den anden står “RFID/NFC, hvilket som bekendt og også erklæret af RAPIDs direktør betyder MIKROCHIP – Det røde uhyres mærke – se Åb. 13:3,16,17,18.
I Sverige løber tusindvis allerede rundt med en sådan chip som kredit og sundhedskort.

Som bekendt er det røde uhyrestal et menneskes tal: 666 (Åb. 13:18);
Det ved eliten – se Microsofts patentansøgning på et tankelææser-system 2020 060606, der forudsætter chipning” – hvilket også iflg Nicholas Rockefeller
er bankelitens mål, så de kan styre os via chips i hver af os fra centralt hold: Vi skal være chips i deres centrale supercomputer’ (Ingen kan købe eller sælge uden de, som har dyrets mærke på pande eller højre hånd – Åb. 13).

Faktisk har Microsoft, GAVI og Rockefelelr Foundation stiftet en organisation ID2020 , hvis mål er at IT-registrere os alle sammen gennem vaccinationer – først i U-landene.


Danmark betalte ID2020s generalforsamling 2018. Iflg dets program (identifikation flygtninge uden papirer, nøgne børn i ørkenen) erdette kun muligt gennem chipning


Denne chipning vil blive foretaget på intetanende danskere med bl.a. Moderna-vaccinen.

Moderna har aldrig lavet vacciner før – men gør det nu i lyntempo på et halvt år – eller nok snarere mere, idet der i oktober 2019 blev afholdt en generalprøve på en coronaviruspandemi på Johns Hopkins Hospital I USA – Event 201.

Vaccinerne betjener sig generelt af nanopartikeltilsætning for at få deres genændrende virkstog til at trænge igennem cellembranerne i hele kroppen of videre ind i celle kernerne, hvor de sp ændrer gener til st producere antigen/viruslignende stof, der laver nye huller i kerne og cellemembraner for så at lejte sig på de spikes på celleoverfladen, hvor de hindrer virus i at trænge ind i cellerne.

Nanopartikler kan bruges som som biosensorchips og her

Forskning i nanopartiklers opførsel i kroppen er skræmmende:
De trænger som sagt ind i cellerne, mange ødelægger celleorganerne og her. Immunglobuliner betragter dem som fremmed legemer og indkapslr dem i en stort anlagt forsvarsreaktion, en overreaktion, der fremkalder langvarig betændelsestilstand. Lunge og leverskader bl.a. er følgen – og muligvis auotimmunsygdomme. Inde i cellen producerer de giftige ilt-radikaler, der kan ødelægge vore DNA arveanlæg

NCBI: “Det er muligt, at intravenøst ​​injiceret jernoxid-nanopartikler permanent kan skade jerntransport. Nanopartikler har også vist sig at forårsage udfoldelse af fibrinogen, hvilket stimulerer inflammatoriske signalveje [81].
Et andet sikkerhedsproblem er nanopartikel-induceret proteinsammenklumpning, som kan finde sted, da proteiner er tæt grupperet sammen på nanopartikeloverfladen.

Sådanne fibrillære klumper kan give anledning til sygdomstilstande, da amyloiddannelse har været forbundet med flere sygdomme [83]. Det er imidlertid uklart, om β2-mikroglobulinfibrillering vil finde sted in in vivo.

Det er forudsigeligt, at nanopartikel-forårsaget skade fremkaldt på celler og organismens biomolekyler kan påvirke hele organers funktion. Der er nogle eksempler i litteraturen på hændelser, hvor nanopartikler har forårsaget skade på væv. Sådanne skader kan spores tilbage til molekylære og cellulære defekter udløst af eksponering af nanopartikler.

Generelt er de organer, der påvirkes mest, dem, der har de højeste niveauer af nanopartikelophobning, f.eks. lungerne efter indføring i luftrøret og leveren efter intravenøs injektion. For eksempel resulterede aflejring af carbon-nanorør i lungerne i lungebetændelse [105, 106].

Desuden viste det sig, at positivt ladede fedtnanopartikler, der blev injiceret i blodet, forårsagede leverforgiftning, hvilket var tydeligt ved den øgede tilstedeværelse af leverenzymer i blodet [107]. Den foreslåede mekanisme for celleforgiftning var nanopartikel-forårsaget aktivering af immunsystemets dal-signal (TLR).

Nanopartikel-induceret komplementaktivering (immunglobulin) kunne også have mere alvorlige konsekvenser, såsom ugunstige inflammatoriske reaktioner [122]. Faktisk overfølsomhed over for den nanoterapeutiske Doxil, manifesteret af f.eks. hudreaktioner, lavt blodtryk”.

Genændringerne er ikke bare permanente – de er også nedarvelige.
Med det kendskab jeg har til den elite, der står bagved, umiddelbart bankelitens “lovgivende forsamling” for den Nye Verdensordens Agenda 21/2030 WEF, der foranstaltede Event 201, kan disse syge sjæle let finde på at ændre andre gener også.


Vaccinerne indholder Squalen (hajolie) for at forlænge virkningen af vaccinationerne

iflg, Københavns Universitet, der selv fremstiller vaccine.

GSKs adjuvans er AS03 – squalen, der tilsattes skandale-vaccinen Pandemrix mod den mildeste influenza i mands minde, svineinfluenzaen. Ophobning af narkolepsi hos vaccinerede børn og unge var en følge.

Af golfsyndromsyge patienter har 95% antistof mod immunforstærkeren squalen
Iflg. den tyske virolog, Prof. Sucharit Bakhdi, forprogrammerer squaleninjektioner autoimmunsygdom: Vi har alle små mængder squalen i vævene. Ved injektion – ikke ved indtagelse gennem munden – aktiverer squalen antistofdannelse, der også angriber det naturlige antigen i os.

At der kun var én forklaring på golfkrigssyndromet, nemlig den squalenholdige miltbrandvaccine, fremgik at Meryll Nass´ Kongreshøring.

Hvorfor mon den tyske regering og Paul Ehrlich-Instituttet beordrede de autorisatetstro tyskere til at lade sig vaccinere med Pandemrix – men selv lod sig vaccinere med Celvapan?

Her er større analyser af Golfkrigssyndrom og squalen og her

En US-ret forbød miltbrandvaccinen som eksperimentel – og squalen blev gjort til synderen

1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
714 Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine og tilkendt erstatning af Israels Højesteret.

Forekomsten af autoimmunsygdomme verden over tager stærkt til – man ved ikke hvorfor. Pga. Af aqualenvacciner, der bruges flittigt?
Jeg fik en Fluad-vaccination mode sæsoninfluenza for 20 år siden. Det første der skete var at jeg fik høj feber – og ikke andre influenza symptomer. Ca 17 år senere fik jeg autoimmunsygdommen skjoldbruskkirtelbetændelse. Tilfældigt?

Se Vigilant Citizen:

Kommentar:
At gribe ind i messenger (budbringer) RNA er et dyb indsnit i Guds skaberværk – en uforskammet trods mod Skaberen – og med uforudsigelige konsekvenser: Det er det første skridt mod mennesker som cyborgs, robotter med kunstig intelligens og uden sjæl – centralt kontrolleret som en chip i bankilluminaternes centrale computer.

Hør om Tesla-boss Elon Musk s fremskridt med hjerne-chipping: Man kan sende impulser ind i hjernen og læse hjernebølger (og tyde dem som tanker).
Men fremtiden hedder uden tvivl nanochips.

Kunstig intelligens gennem nano-hjernechips kan allerede findes i vacciner som nanochips.
Ray Kurzil regner med “Singularity”, dvs. at robotter er klogere end mennesker, og at mennesker vil have computere (nanochips) implanteret i deres hjerner inden 2045.

Hele øvelsen kan koges ned til at gøre mennesker til computerstyrbare robotter, fjerne deres frie vilje og dermed snyde vores skaber for vores sjæle. For illuminaterne er dybt luciferisk religiøse, der dyrker “Den Hellige Synd”.
Hvad både Hitler og sovjeterne gjorde før – uden chips eller genmodifikation.

Her er et uddrag fra et CNS-interview den 10. juli 2009 med videnskabsfilosofen Stephen Meyer:
Guds Underskrift i cellen
”Vi har informationsniveauer, der styrer cellen. Jeg har en ven, der er softwareudvikler. Genial programmør på arkitektniveau hos Microsoft. Han skriver kode for os til at arbejde med vores molekylærbiologer for at skrive en simulering af, hvordan genetisk information udtrykkes, så vi kan bygge proteiner. Så vi har en kunstig, computerstøttet simulering af det såkaldte genekspressionssystem.

En dag går han ind på mit kontor og kaster en bog på bordet. Den hedder Design Patterns – standard lærebogen for computer-designere – og han siger: Jeg har den uhyggelige fornemmelse, når jeg ser på, hvad der foregår i cellen, at nogen har fundet ud af dette før os.”

Og jeg sagde: “Hvad mener du?”

Og han siger, ”Nå, det er designeksemplerne. Vi har designlogik til behandling af information, til fejlkorrektion, til at hente og samle distribuerede data og til hierarkisk organisering – vi har filer i mapper, som på dit skrivebord, som du ved, i det hierarkiske arkivsystem.

Alle disse designmønstre findes i cellen, bortset fra at de bruger designlogik, der ligner en af ​​vores versioner 8.0, 9.0, 10.0. Det er den samme grundlæggende logik, men det gøres mere elegant. “

Meyer: Nå, jeg tror, ​​vi ser et karakteristisk tegn på intelligent handling. Oplysninger baseret om det, vi ved af erfaring, kommer altid fra en intelligent kilde.

Så når vi ser, når vi ser, at information er indlejret i DNA’et, og vi ser, at disse oplysninger er nødvendige for begyndelsen af ​​det første liv, tror jeg, at der må have været en intelligens, der designede informationen. Der er genetiske koder

Genetic-codes

Ifølge Bill Gates er DNA som et softwareprogram, men meget mere komplekst end noget, vi nogensinde har skrevet.
Richard Dawkins erkender, at dette er maskinkode.

 

Gene_regulatory_network

Stephen Meyer: Leroy Hood, en berømt videnskabsmand i Seattle, arbejder i biotekindustrien og kalder det digital kode. Det er ret godt accepteret. Der er få mennesker, der har forsøgt at argumentere mod dette, og det behandler jeg i bogen.

Til venstre: Leroys plan for udvikling af et gen i pindsvinet.

Nu mener Illuminaterne, at de med deres vacciner har ret til at ompbygge udløseren til disse komplicerede strukturer: messenger (messenger) RNA!

VIL VI VIRKELIG FINDE OS I DET?

*

Disinformation

 

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er paine-1.png

 

*

REGERINGEN TVINGER STATENS SERUMINSTITUT TIL COVID19-BESTILLINGS-ARBEJDE

En portugisisk appeldomstol har dømt covid19-PCR bestemmelse ubrugelig og efterfølgende karantæne ulovlig og her

LÆS OG HØR HER TIDL. VICE-PRÆS. FOR PFIZER, PROMINENT IMMUNOLOG MIKE YEADON OM COVID19 PÅ THE AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH.

*

Berlingske 22. november 2020. Beskyldes for at tryne Kåre Mølbak:
Førende eksperter advarer nu om alt for tætte bånd mellem SSI og regeringen.

 

UDDRAG:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er paine-1.png

Forskere, der får mundkurv på, en Kåre Mølbak under politisk kontrol og sundhedsfaglige vurderinger, der ligner bestilt arbejde.

Fagfolk med viden om Statens Serum Institut (SSI) og dets ageren under coronakrisen fortæller nu, hvordan SSI ifølge dem er underlagt en problematisk styring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det bakkes op af anonyme kilder fra SSI, der fortæller, at faglig direktør Kåre Mølbak lader sig kue af regeringen og departementet i en grad, så det er endt i konflikt med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.
De ledelsesmæssige forhold har ifølge kilder i SSI og fagfolk givet plads til, at Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, har rykket sig helt ind i ledelsesrummet på SSI og involveret sig i personalesager.

Else Smith, der har en fortid som dels direktør i Sundhedsstyrelsen og før det overlæge i Statens Serum Institut, siger direkte, at SSI og Kåre Mølbak i dette ledelsesmæssige vakuum har ladet sig styre for meget af Sundhedsministeriet.

»Der har altid været en konflikt mellem det politiske miljø og SSI, og det har man skullet balancere. Men jo mindre SSI har været i stand til at sige fra, desto større indflydelse har departementet fået, og der er et indtryk af, at Mølbak ikke bryder sig om at sige Okkels imod. Derfor er der sager, der minder om politisk bestillingsarbejde,« siger Else Smith og peger på SSIs modvilje mod at dele data med forskere i ind- og udland som udtryk for, at der politisk er ønske om lukkethed.

Først på ugen fik Berlingske et tip fra en fortrolig kilde fra Statens Serum Institut, der fortalte, at SSI ifølge vedkommende var underlagt et stadig tungere politisk pres fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ugen igennem har Berlingske talt med en række kilder, der enten til citat eller baggrund, bekræfter, at SSI er underlagt politisk pres.

Berlingske har fået afprøvet udsagn fra anonyme kilder fra flere af hinanden uafhængige kilder. Kilderne er givet anonymitet, da de frygter for deres fremtidige karriere, hvis de udtaler sig offentligt.

Berlingske er bekendt med yderligere detaljer om SSI og nøglepersoner her og i Sundheds- og Ældreministeriet, som vi har undladt at publicere af hensyn til kildebeskyttelse.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, kan også genkende billedet af et SSI under politisk kontrol.

Han har netop færdiggjort en bog om coronakrisen i Danmark.

I »Smittetryk og Samfundssind – Kritiske nedslag i coronaens tid« har han via journalisters aktindsigt og fortrolige samtaler også undersøgt den faglige rådgivning fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Berlingske har fået lov at læse forord og et kapitel om netop rådgivningen fra de to afgørende instanser, og ifølge Kjeld Møller Pedersen står det klart, at flere politiske tiltag ikke var baseret på sundhedsfaglig rådgivning. Det drejer sig dels om grænselukningen 13. marts, men også om store dele af nedlukningen to dage tidligere.

»Som noget højst usædvanligt har man hørt embedsmænd offentligt tilkendegive, at tiltag ikke var baseret på faglig rådgivning,

Men det er altså her, at sundhedsprofessoren vurderer, at man fra politisk hold har trumfet beslutninger igennem blandt andet i SSI.

»Det var jo præmis for at løse opgaven, at man ikke skulle slå besætningerne ned,« sagde Mølbak. (og pludselig skulle de alle udryddes!)

»Det har været flere eksempler – også for nylig omkring minkskandalen, hvor man bestiller konklusioner under dække af, at man sætter præmissen for en beslutning, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at ansatte i de forskellige styrelser – herunder Statens Serum Institut – er underlagt en særlig lydighedspligt. Det kan åbne for politisk pres, og det er her, at jeg har oplevet, at SSI og Kåre Mølbak i visse tilfælde er løbet baglæns på sine egne vurderinger,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Artiklen optrådte i Politiken 8. juni og heri erklærede Kåre Mølbak, at han var uenig i de forbehold imod nedlukningen 11. marts, som var kommet frem i avisartikler via aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og SSI.

»Det lugtede langt væk af en politisk manøvre fra et ministerium eller en spindoktor, der var ført ud af livet af Mølbak,« siger en anonym kilde, der fortæller, hvordan Sundhedsstyrelsens direktør,Søren Brostrøm, blev rasende over den artikel.

En intern e-mail, udsendt til chefer i Statens Serum Institut 23. april, skabte ifølge kilder røre i SSI og blev set som endnu et forsøg på at kontrollere forskerne. E-mailen, som Berlingske har fået adgang til, beskriver en ændret pressehåndtering hos SSI og begynder således:

»Den væsentligste ændring er, at ingen må udtale sig til pressen via direkte henvendelse fra et medie/journalist,« lød det i e-mailen fra en chef, hvor det fremgår, at alle opringninger eller e-mail skal sendes videre til pressevagten.

»Helt overordnet vil SSI fremover (under COVID-19) sige så lidt som muligt, men så klart som muligt,« lyder det videre i e-mailen, hvor det fremgår, at den nye praksis skyldes, at man ikke vil ende i en »politisk diskussion«, som »vi eller politikerne endnu ikke er klar til at tale om«.

Else Smith peger på e-mailen som et udtryk for, at SSI har ladet sig kue politisk.

»Det er jo naturligt nok, at man som forsker skal stå på mål for det, man siger. Men i den slags meldinger ligger der også en skjult trussel og en knægtelse af ytringsfrihed,« siger hun.

En anonym kilde fra SSI mener også, at den e-mail understreger den stramme styring fra ministeriets side. Berlingske kender eksempler på flere forskere fra SSI, der har følt sig presset af ledelsen til ikke at udtale sig

Helt aktuelt har det vakt bestyrtelse, at SSI først en uge efter dramatiske fund af en særlig minkmutation, cluster 5, offentliggjorte data bag. Da det skete, var vurderingen fra fagfolk, at SSI oversolgte risikoen for, at den specifikke virusvariant kunne spolere en kommende vaccine.

SSI havde op til regeringens pressemøde, hvor det blev annonceret, at alle mink i Danmark skal aflives, skrevet en risikovurdering, der ifølge fagfolk ligner bestilt arbejde.

Sådan har professor og overlæge Jens Lundgren fra Rigshospitalet beskrevet det over for Weekendavisen 13. november, hvor vurderingen blev anset som for hård og målrettet »den politiske opdragsgiver«.

*

Tyskland: Det 4. Rige Vender tilbage til NWO-Diktaturet

Jeg har i dag modtaget en mail fra en meget belæst tysk dame, der driver en blog, i anledning af, at Tyskland i dag har vedtaget en nye epidemilov.
Hun beskriver en tilbagevenden af det 3. Rige.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png

Jeg bringer nedenfor et uddrag.

Betoningerne er mine.

Men lad os lige genopfriske, hvad Canadas premierminister har sagt: Covid19 er CHANCEN for gennemførelse af (kommunistisk) bæredygtighed med lighed, afskaffelse af sult, (fri bevægelighed for alle på jorden hvorhen de lyster for at destruere den gamle verdensorden) osv.
Se FNs Program: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Et åbent brev til (Sundhedsminister)hr. Jens Spah

på grund af sagens hastende karakter

Kære minister Spahn,
I dag er en vigtig dag for Tyskland, hvor De og Deres regering træffer beslutninger om ulykken, livet for mere end 80 millioner borgere i landet.

Fordi jeg ikke kan have ren samvittighed over for Gud ved at være tavs om denne planlagte lov, vender jeg mig til Dem, Dette lovforslag vil, hvis det håndhæves uden parlamentarisk høring, løfte Dem til en politiker, der kan træffe beslutninger om rigtigt og forkert, død og liv, at være eller ikke være.

Som tysker, der sammen med mange andre har bearbejdet fortiden for Det Tredje Rige i Polen og Tyskland, ser jeg utrolige ligheder i regeringens nuværende tilgang til befolkningen. I tilfælde af „ulydighed“ eller „meningsudtalelse“, der ikke er i overensstemmelse de foranstaltninger, der er beordret af staten, ser jeg vilkårlighed, som vi fordømte i Polen og Tysklands tilintetgørelsessteder og lejre! Vi sagde „ALDRIG IGEN“!

Koronasituationen (Covid) tvinger folk til at inhalere den (maske)luft, de indånder, og som er fyldt med bakterier! For mig er dette en udstødningsgasindånding og derfor en sygdomsfremkaldende foranstaltning.

Som tidligere lægekone ved jeg, hvad jeg skriver om.

Vi “svor” ALDRIG IGEN, og DET gælder også for alle tyskere, ikke kun for det jødiske folk!
Koronakrisen var en længe planlagt krise (du ved det også), og Covid-virussen er blevet anerkendt af mange kendte forskere, læger, virologer over hele verden, selv af WHO selv, som en influenza, men ikke mere farlig end en normal forkølelse eller influenza, blevet klassificeret.

Jeg hilser dig

Med venlig hilsen
Fru Weitzel


Valg af foreslåede foranstaltninger til godkendelse af lovgivningen

1. Der er en obligatorisk vaccination: Enhver, der vender tilbage til Tyskland fra et risikoområde, skal fremlægge en obligatorisk vaccinationsattest eller lade en obligatorisk undersøgelse gennemføre. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 1b)
2. Alle offentlige transportmidler (bus, tog, fly, skib) samt lufthavne, togstationer osv. Skal straks rapportere „mistænkelige“ og „mistænkte“ infektioner til sundhedsafdelingen. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 2 d og f)
3. Enhver, der har opholdt sig i et udenlandsk risikoområde, skal gå ind i en digital database, når de kommer tilbage til Tyskland, (og oplyse) hvor de har opholdt sig 10 dage før og efter passage af grænsen. (Afsnit 36, stk. 8)
4. Bundeswehr har til opgave at sikre, at koronabeskyttelsesforanstaltninger overholdes (§54a)
5. RKI /Robert Koch Institut) har til opgave at overvåge borgernes virologiske og sundhedsmæssige problemer. (De kalder det „overvågning„, det er bare det mere avancerede engelske ord for overvågning.) Navnet er anonymiseret, men algoritmer kan let bestemme identiteten på baggrund af de andre obligatoriske data. (§13 § 3-5)
6. Vores demokratisk valgte repræsentanter giver magt til det føderale sundhedsministerium flere steder: „Forbundsministeriet for sundhed er bemyndiget til at bestemme ved bekendtgørelse uden samtykke fra Forbundsrådet ...“
7. Den fuldstændig meningsløse værdi af „50 sager pr. 100.000“ er cementeret her, og der vises en hel række foranstaltninger, som derefter skal finde sted (allerede for at „forhindre“ det!): Lukning af restauranter, kulturelle og fritidsfaciliteter og Samfundscentre, forbud mod alkohol, forbud mod sammenkomster og begivenheder og selvfølgelig maske- og afstandskrav. (§28a afsnit 1 og 2)
8. Loven siger ærligt, at de grundlæggende rettigheder bør begrænses permanent: „Artikel 1 nr. 16 og 17 beskytter de grundlæggende rettigheder for personens frihed (artikel 2, stk. 2, paragraf 2 i grundloven), forsamlingsfriheden (artikel 8 i grundloven), fri bevægelighed (artikel 11, stk. 1 i grundloven) og hjemets ukrænkelighed (artikel 13, stk. 1, i grundloven). „(§7).”

Mine kommentarer

Frau Witzel har stået “Mahnwache” i Auschwitz og andre KZ-lejre, boet i Israel som led i religiøse forsonings- anger- og bodsophold over for jøderne– indtil det gik op for hende, at Hitler var jøde, der samarbejdede med zionismen (bl.a Haavara) – se også Theodor Herzls dagbog. Se nedenfor.

Det store bedrag: „Supermennesket“ Hitler var jøde og dermed et af de „undermennesker“ han forførte tyskerne til at udrydde

Og nok en helt speciel slags jøde

Og hun har fundet ud af hvorfor Hitler/zionisterne gjorde det ved at læse i zionismestifteren og James de Rothschilds medarbejders,

Theodor Herzls, dagbøger
Kap. 84 Antisemitterne bliver vores mest pålidelige venner, de antisemitiske lande, vores allierede.

Kap. 132 Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem.

Kap. 133. Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem

136 De jøder, der ikke går med os, kunne det gå ilde. Vi kunne helt sikkert overlade dem til deres skæbne, da de var for feje eller for dårlige til at slutte sig til os.”

Og hun har læst Edward Suttons Wall Street and the Rise of Hitler: Jøder udgjorde IG-Farbens bestyrelses amerikanske del – incl. Paul Warburg og John Rockefeller samt USAs FED og Bank of England – bl.a. kap. 2 – mens Max Warburg sad i den tyske halvdel. IG Farben drev Auschwitz, der fra jøden Rockefellers Standard Oil havde licens til at fremstille syntetisk benzin og kautsjuk til tyske krigsfly og var placeret tilpas langt væk fra de allierede bombefly:

Efter krigen lå Tyskland i ruiner – men kun 15% af Rockefellers aktiver var bombede!
De fleste tyske IG-bestyrelsesmedlemmer blev hængt i Nürnberg – mens lavere rangerende folk (Ludwig Erhardt, Walter Hallstein m.fl. kom til at udgøre bestyrelsen i EU-forløberen: Kul og Stålunionen.

Således recycledes “Neuordnung Europa” til den Nye Verdensorden for Nazipenge med Tyskland som det 4. Rige, et af nazisterne udtænkt tysk finansimperium under supranational paraply.
Nazierne vidste, at krigen var tabt og overflyttede derfor 1944 alle Tysklands liquide midler fra industri og Gestapos plyndringsgods til bl.a. Schweizerishe Bank og BIS i Schweiz. Som SS-Major dr. Scheidt sagde: De penge skal bruges til at genopbygge Tyskland som det 4. Rige et Finansimperium, der kan regere Europa under supranational paraply (EU). Da Tyskland hjemtog denne kapital I 1948 rådede det over flere penge end I 1936!

Derfor Wirtschaftswunder og tysk financiering af EU – et trin hen imod NWO, den Nye Verdensorden = den globale Sovjet-Union – FNs Agenda 21/2030, der er vedtaget af alle FN-Lande.

Hvad Tyskland gjorde i dag er den Store Nulstilling og her som vi kender den fra Frankrig med kæmpeløgne og hele regioner som koncentrationslejre – en tilbagevenden til Den Nye Verdensordens/”Neuordnung Europas” diktatur og menneskeforagt.

Sådan ser brevskriversken det spontant.

Sandelig havde Rockefellers Club of Rome ret, da den beskrev 2020 som et superår for “international Politik-Aktion

*

 

WEF-Davos og Bill Gates: Covid19 En Bagatel. Nu Kommer Den Store Krise: Det Totale Cyberangreb med Lammelse af Elektricitetsnet, Kommunikation, Banker!
Canadas Premierminister:
Covid19 Er Agenda 2030´s  CHANCE for Vor Nulstilling!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab-reset.png

Se hvad Canadas premierminister Trudeau røber: “Covid19 er vor store CHANCE for at gennemføre vore gamle plan om (udemokratisk) nulstilling af verden!

WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab formulerer Den Store Nulstilling (Reset): “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme).Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

Er du stadig ikke overbevist om FN- Agenda 21/2030, den globale Sovjet-Unions, frontale angreb på menneskeheden?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png

Så lyt her fra 1:19:20 – 1:21:07 marke-ringen på denne video. Her siger Canadas premier-minister Trudeau klip og klart: Covid19 er indgangen til “sustainabledevelopment” med lighed, eliminering af fattigdom FNs program : Sustainable Development. Transforming Our World: Agenda 2030.

Og elitens World Economic Forums direktør og præsident maler Fanden på væggen med endnu stærkere farver: Covid19 var bare en bagatel. Nej. Vi ved, at vore elitist-kolleger snart slipper et langt værre Helvede løs: Et globalt cyberangreb med lammelse af al kommunikation, bankvirksomhed og elektricitet.

Jeremy Jurgens, WEFs administrerende direktør (screenshot):
”Jeg tror, at der vil komme en ny krise. Den vil være mere betydningsfuld. Den vil være hurtigere end det, vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som et resultat vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu mere betydningsfulde.”

Klaus Schwab, WEF-præsident (screenshot):
”Vi ved alle, men er stadig utilstrækkelige opmærksomme på, at det skræmmende scenarie med et omfattende cyberangreb kunne bringe strømforsyningen, transporten, hospitalstjenesterne og vores samfund som helhed til ophør. COVID-19-krisen ville i denne henseende blive betragtet som en lille forstyrrelse i forhold til en større cyberangreb.

At bruge COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet kan drage og forbedre vores uforberedelse til en potentiel cyberpandemi. ”

Bill Gates:
Covid19 fase 1 synes I måske ikke er noget særligt. Men I vil komme til at lægge mærke til fase2! siger Bill Gates med et ondt grin

Kommentar
Hvem har interesse i at puste covid19-epidemien op til en pandemi, der er baseret på en ubrugelig og her PCR-metode og her?

Hvem har interesse i at sprede propaganda om, at 1 molekyle CO2 fra menneskelig aktivitet kan opvarme de 85.800 luftmolekyler, der omgiver det? – hvad det naturligvis heller ikke kan!

Hvem kan klare sådanne globale problemer?

Kun FNs Énverdensregering, Agenda 21/2039!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er auken-1.png

Ganske som premierminister Trudeau lægger op til. Tro ikke, at Sovjet-Unionen døde i 1991. Den var bare generalprøven på Zions Vises “Kongerige” – nu kaldet Agenda 21/2030. Derfor illuminat/frimurermediernes daglige massive hjernevask. Og Danmark spiller her en hovedrolle og her.

 

Måske er det en idé at have kontanter hjemme? Men nogle tror, man vil benytte den krise til at afskaffe kontanter!

*

Ny Nanopartikel Genændrende Lyn?  Covid19-Vaccine fra Biontech og Medicinalforbryderen Pfizer omkr. 1. December: Det Ultimative Valg

Elon Musk hævder, at han modtog to positive og to negative koronavirus-testresultater samme dag.

ALLAN S. CUNNINGHAM BMJ 13 November 2020– et af verdens mest indflydelsesrige akademiske tidsskrifter – ejet af British Medical Association:
Er der squalen i Pfizer-vaccinen? Hvis ja, vil vaccinerede være udsat for autoimmune sygdomme som Golfkrigssyndrom og narkolepsi, der er forbundet med adjuvansen?

Vi ved allerede, at nuværende Covid-19 vaccineforsøg sandsynligvis ikke viser en reduktion i svær sygdom eller dødsfald. (Doshi, BMJ 2020; 371: m4037, 21. oktober) Vil de være som sæsonbestemte influenzavacciner, som ikke har vist sig at være livreddere og måske endda har øget den samlede dødelighed hos ældre? (Anderson et al, Ann Intern Med 2020; 172: 445) Vi har brug for meget mere tid og meget mere data, især i betragtning af massive usikkerheder om Covid-19 sagsdefinitioner og statistikker “.

En sådan lipoid (fedtstof) nanopartikel vaccine er nu fremstillet af Biontech og medicinalforbryderen Pfizer – kommer på markedet omkr. 1. december 2020. Ligesom Modernas vaccine leveres vaccinen i forudfyldte sprøjter – 2 til hver vaccinemodtager. EU har købt 300 millioner af disse Pfizersprøjter – og nationalstaterne “sikrer sig” også med AstraZenecas og Johnson & Johnsons produkter RNA-modifikationsprodukter med tilsætninger.

Iflg. Københavns Universitet skal disse nanopartikel vacciner kombineres med en immunforstærker dvs. squalen – se indledningen.

Squalenet leveres af skandalefirmaet GSK, der til svineinfluenzavaccinen Pandemrix havde sat 1 million gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som afstedkom golfkrigssyndromet

Der er utallige vacciner på vej mod det, der er sæsoninfluenza ophøjet til en særlig farlig form v.hj.a. en ubrugelig (ss. 39 og 43) kvalitativ metode med kun 32% træfsikkerhed på svælgskrab.
Jo hurtigere vaccinerne fremstilles – jo farligere er de.

Men meget tyder på, at medicinalfirmaerne har arbejdet med fremstilling af covid19 vacciner længe før pandemien, der tilsyneladende har været planlagt i 40 år, opstod.

Nedenstående fra Times of Israel : Man vidste altså i Israel om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Det er en ideologisk Plandemi og her.

Præs. Trumps covid19-rådgiver, Anthony Fauci, udelukker virusspredning gennem symptomløse personer

85% af os er allerede T-celle-immune over for covid19 og skal ikke vaccineres.
Dødeligheden AF covid19 er i USA 0.04%. I Tyskland der der 46 døde AF covid19 i år . I Danmark var de sidste tal 775 døde MED covid19 = 8 personer døde AF covid19, når Ekstrabladets 1% fund overføres fra Italien.

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck siger med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen, at lave Virus-indhold i afskrabet ikke smitter – og han kræver en ny strategi uden “smitttal”.

Præs. Trumps rådgiver Anthony Fauci. siger, at 35 (lave virusindhold) og højere Ct-værdier betyder ingen smittefare. (Uspecifikke virus-RNA er så små, at de må tilsættes et enzym ved navn LUCIFERASE, som ved en kemisk proces fremkalder fluorescens. Virus-RNA-genet skal formeres i mange omgange/cykluser, før det kan ses. Jo færre cykluser, des mere virus = smitbarhed. Antallet af cykluser før fluorescens ses kaldes Ct = cyklustærskel). Med kvantitetstærskel ved 30-35 Ct kunne man nøjes med at isolere 10% af “smittebærere”. Dvs. samfundet kunne holdes åbent

Ja, PCR-testningen kunne måske have lidt mening, hvis den blev kvantiteret: Kun 10% af “positiv”-testede er nemlig smittefarlige – og kun hvis de har symptomer og her og her som angivet af New York Times, BECM og altså dr. Fauci. Men træfsikkerhed på 32% gør allerede svælgskrabsmetoden ubrugelig

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck slutter sig til med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen: Lave virus-indhold i afskrabet smitter ikke- og han kræver en ny strategi uden”smittetal”.

Ikke desto mindre gør løgnagtige politikere – støttet af robot-“sundhedsmyndigheder” alt for at drive befolkningen til vanvid med helt unødvendige nedlukninger: Jo mere de lukker ned, jo flere “smittede” bliver der med en dødelighed nær =0 AF covid19.
Alt for at få vaccineret folk! Faktisk har alle folketingets partier uden undtagelse vedtaget lovgivning, der hjemler tvangsvaccination af danskerne – helt efter vaccinepaven Bill Gates´ strategi.

Men kun regeringen vil mulig tvangsvaccination! Heldigvis ingen partier uden for regeringen.

Hvad er der med den vaccine?
Et hovedformål med covid19-skræmmekampagnen er vaccinering og samtidig IT-registrereing af jordens befolkning. Det skal foregå gennem Microsofts, vaccinefremstiller-organisationen GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020, der vil IT-registrere os alle v.hj.a. vaccinationer. Men chipsene skal også tjene i stedet for betalings-kreditkort

Det foregår med chip-indsprøjtning i forbindelse med vaccinationen.
USA-regeringens vaccinationskampagne, RAPID, erklærer, at hver amerikaner skal have 2 injektioner: 1 med Modernas genændrende vaccine – og på den anden ampul står der RFID/NFC, hvilket iflg. RAPIDs direktør betyder mikrochip – som det også er velkendt.

Men i stedet for en mikrochip på “pande og højre hånd” (Åb. 13:16,17,18) kan der anvendes nanochips, der spreder sig til bl.a. hjernen. Disse nanochips buler cellemembranen ind, afsnøres og bliver til en blære INDE i cellerne.

Deres funktion er nu at ændre cellens RNA-gen, så den producerer antigen, der diffunderer tilbage gennem cellevæggen, lejrer sig på cellens yderside og blokerer virus¨indtrængen i cellen.
Men med det kendskab, jeg gennem 13 års studier har fået til NWO, mistænker jeg, at de med andre tilsatte nanochips kan ændre lige så mange gener, de vil – og bruge dem og “smart dust” som relæer for fjernstyring af osja endda til hackning af vor hjerne, se Forbes 19 juli 2017.

Men dyrets mærke kan også dannes med special-plaster og “usynlig” tatovering med nanopartikler. Med en smartphone kan tatoveringskoden læses og sendes til centralt register – bl.a. med meddelelse om vaccinationsstatus.

Nicholas Rockefeller: “En chip i hjernen på alle mennesker, så de kan styres centralt fra” er bankelitens mål: Vi skal være robotbrikker/chips i det globale skakspil, der spilles fra elitens centralecomputer.

DEN. DER LADER SIG VACCINERE SÆTTER SIN SJÆL PÅ SPIL (ÅB.14:9).
DEN, DER IKKE LADER SIG VACCINERE RISIKERER ISOLATION, TAB AF STILLING OG EKSISTENSGRUNDLAG – Men i DK VEL NÆPPE FORELØBIG.

DETTE ER MENNESKEHEDENS ULTIMATIVE VALG: LUCIFERS FJERNSTYREDE ROBOTTER ELLER KRISTI EFTERFØLGERE.
Navnet Luciferase er ikke tilfældigt. Det er navnet på Microsofts sympati/antipati-belønnende/straffende patentansøgning hellwer ikke: 2020 060606 – Dyrets (et menneskes) navns tal (Åb. 13:18)

Situationen kan komme til at minde urkristendommens situation i Romerriget.
“Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans” (Åb. 2:10)

*

NWO er Løgn og Bedrag: Om US Præsidentvalg

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Johs. 8:44

*

Vedr. den Nye Verdensorden (NWO).

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. (Johs.8:44)

Fra morgen til aften kværner medierobotter deres frimurer-ideologi ind i hovedet på os. Og vi accepterer deres fortællinger som sandheder.
De færreste af os gør sig den ulejlighed at efterprøve påstandene.

Men husk: NWOMedierne bidrager til at fuldende den ukrigeriske Trumps mission: At splitte verden og USA ad, så man tror at hans Illuminat-kollega og tilsyneladende modstander, Biden, er et bedre menneske, skønt han bar krigsmageren Obamas 2 nye krige med: I Libyen og Syrien.

Det har skabt stor strid mellem folk i USA, som kan være på randen af en borgerkrig.
I den Nye Verdensorden kan man ikke have en USA-supermagt eller reservedollar. I virkeligheden tjener begge nøjagtigt den samme sag gennem Hegels dialektik: 1. Skab et problem/tese: Trump 2. skab antiproblemet, der skal eliminere problemet – helst med vold: Biden 3. Derved opstår syntesen: Et skridt frem for NWO: Biden tilslutter sig igen verdensklimareligionen, vender tilbage til WHO og FNs nye verdensordens-regering, den globale Sovjet-Union, Agenda 21/2030 – med underkastelse af USA på linie med alle andre lande. Eller USA splittes og svækkes.

Aktuelt er for tiden er USAs præsidentvalg.
Jeg skal straks bemærke at både Trump og Biden er/bliver illuminat/CFR-CEOer for City of Londons militær-korporation, USA, gennem FED-kuppet af 1913 og Washington DC forfatningen af 1871, der mere og mere sætter 1776-forfatningen ud af kraft.
Jeg sympatiserer ikke med nogen af dem.

Men iflg formanden for USA svalgkommission, Trey Trainor, foregik der valgsvindel ved stemmeoptællingen rundt om: Man udelukkede republokanske observatører. Sådanne valg  er derfor ugyldige og vil ende for Højesteret, siger han

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er stalin-vote-count.png

Der synes faktisk at foregå direkte valgsvindel.
Som den åbenbart senile præsidentkandidat Joe Biden her kommer til at røbe “Jeg og præs. Obama lavede den største vælger-bedrageri-organisation, som USA har set”!!!Se fra 19:13 minuter

Denne valgsvindel-software hedder “Hammer and Scorecard” – opfundet i 2009 og taget i brug af Obama og Joe Biden i 2012 for at vinde præsidentvalget i Florida.

En US rep. senator hævder, at Dominion-registreringsresultaterne blev opbevaret i Scytl-databaser i Tyskland – og derpå beslaglagt af US-militæret!
Men det bestrides naturligvis af MSM.

Der kommer nu valgoptællingsarbejdere frem og fortæller, at de fik besked på at sende brev-stemmer til deres foresatte i stedet for selv at tælle dem som sædvanligt, og andre fik besked på at antedatere for sent indgangne brevstemmer fra den 4. til d. 3. Nov. – f.eks.her:

Richard Hopkins er whistleblower om valgsvindel og bliver truet ovenfra.

Washington Post skrev så, at Hopkins havde tilbagekaldt sit udsagn, og det siger også et panel i det demokratiske Rep. Hus.

Man gør alt for at kule ham ned!

Men her benægter Hopkins det- og kræver, at Washington Post tilbagekalder artiklen

 

I Clark County i svingstaten Nevada måtte et medlem af stemmetællerholdet d. 6. nov. forlade hvervet: Iflg en whistleblower havde han medtalt brevstemmer med falske underskrifter
Begge whistleblowers fastholder deres udsagn.

En 3. Whistleblower er gået til retten med klage over udbredt elektronisk valgsvindel

I valglokaler gik demokrater omkring og tilskyndede folk til at stemme demokratisk.

En ubekræftet opgørelse viser, at der til Bidens fordel blev overført eller elimineret 2,705,228 stemmer – værst i Pennsylvanien, Virgina, New York bla. v.hj. a. valgmaskinen Dominion. Dominions forbindelse til højtståendedemokrater skal nu undersøges.

En valgforsker analyserer valget i 2018 i Texas: Valgmaskinerne  er så usikre, at udenforstående let kan hacke dem og fjerne  eller indsætte stemmer, som de kender fra tidligere hackninger. De kan aflæse folks passwords og data.
Det hævdes af mange, at efterretningsvæsenerne og deres tidligere ledere (deep state) benytter en software der hedder “hammer and scoreboard” (whistleblower), der kan netop dette.
Her kan man på video se “hammer and Scorecard” gå i funktion
Og det synes at være netop det, som sker i Virginia, hvor datavidenskabskvinden Sarah Eaglesfield registrerede, at der i løbet af 5 minuuer forsvandt 373.642 stemmer.

Biden fortæller os i videoen ovenfor, at den største eksistentielle trussel i vor tid er global opvarmning/klimaforandring og at vi skal gøre alt for at bekæmpe “drivhusgas”, dvs. CO2.
Kun en bedrager kan bilde sin vel hjernvaskede fåreflok ind, at 1 molekyle CO2 skulle være i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – for det er forholdet i atmosfæren

“Derfor skal vi tilslutte os Parisaftalen igen”, siger han.

Parisaftalen var Obamas og Bidens glans-svindelnummer:

Den blev enstemmigt vedtaget pga.  skræmmende “global temperaturstigning”, der var bedragerisk fabrikeret af NOAA på opfordring af Obama 
NOAA insider og whistleblower John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om globalregering – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole Humlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig temperaturopdatering.

De australske myndigheder gør nøjagtigt det samme svindelnummer: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Derfor lyder det meget plausibelt, når Biden siger, at han og hans præsident har lavet den største bedrageri-organisation i USAs historie.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign-1.png

Trump gør Satans-håndtegnet

Trump holder sig ikke tilbage:
Han tillader at covid19-dødstallene bankes op i astronomiske højder ved det svindelnummer som her en læge og Trumps læge-rådgiverske Birx fortæller: Alt noteres på dødsattesterne som covid19-dødsfald. Trafikulykker, terminale kræft og hjertesygdomme osv – bare på mistanke om, at pt. kunne være smittet – altså uden den ubrugelige PCR-testmåling
og her og her og her.

Svindel? Ja – mon ikke: Selv trafikdræbte, terminale kræft – og hjertesygdomspatienter, hvor frimurerlægen blot mistænker covid19 – uden den ubrugelige test – får som dødsårsag covid19, hvorved dødstallene manipuleres op:

I Danmark står der covid19 på dødsattesten for alle PCR positive, der dør af lungebetændelse eller anden akut åndenød

Den oplagte mulighed gennem kvantiteret virusmængdemåling at fritage 90% af smittebærere fra isolation ser både Trump og alle andre statsledere bort fra.
Og detskønt han egen covid19 rådgiver, Fauci, og WHO åbner vejen derfor, idet asymptomatiske personer aldrig smitter

Og hvad værre er: Han lægger op til tvangsvaccinering af amerikanerne med genmodificerende vaccine og mikrochips i 2 doser til hver amerikaner – på trods af at han burde vide, at covid19-antistof forsvinder igen i løbet af meget kort tid – og at 85% af befolkningen har T-celle-immunitet mod covid19 og derfor ikke skal vaccineres!

*

Den Store Nulstilling: NWO-Sovjet-Status: Agenda 21 Burhøns i Frankrig: Husarrest, kun Indkøb af Dagligt Brød med Udgangstilladelse Tilladt

Jeg har tidligere meddelt en rapport fra Frankrig om borgernes frihedsberøvelse med kontrol over folket som i det 3. Rige.

Det handler nu klart om gennemførelsen af ​​Agenda 21 -Den Nye Verdensordens Store Nulstilling. Tilbage i 2011 beskrev jeg dette kommende burhøns-samfund, hvor familier bor adskilt fra andre i deres bure
Jeg skrev tidligere, at det handlede om en koncentrationslejr og her.Nu har jeg modtaget følgende rystende rapport fra Frankrig.

”I går handlede jeg i et supermarked i Alsace. Da jeg kom ind i det, blev jeg oprigtigt forbløffet over de rød / hvide bånd, jeg så foran en salgsafdeling, men jeg tænkte ikke nærmere over det endnu. Da jeg gik til skranken for at bede om noget, fik jeg at vide, at de ikke kunne hjælpe mig, fordi staten havde “lukket” alt. Forbløffet spurgte jeg hvad mener du? Så kom det … og jeg blev dybt påvirket. ALT, hvad dette marked tilbød, og som ikke var en del af de daglige behov som f.eks. mad, var afskærmet med røde / hvide bånd!

Alle afdelinger, dame- og børnetøj (dette inkluderer også strømpebukser, undertøj, nattøj, børnesokker, sengelinned osv.) var låst væk!

Men ikke kun det, også alt andet, såsom bilbatterier osv. Kun madvarerhylderne var åbne!

Jo længere jeg var der, jo dybere følte jeg ødelæggelsens ånd, endda dødens ånd, der spreder sig! Da jeg kom hjem, måtte jeg ringe til en søster for at bede med hende! Den franske Stat har faktisk gjort noget, der stadig er uforståeligt for mig, den fratog folk al frihed! Uanset om det var julepynt, stearinlys eller små møbler, var alt låst væk. Jule- og nytårsfester er forbudt!

Befolkningen har kun lov til at shoppe mad, og det kun inden for en periode på 1 time. Alle butikker, der ellers kunne kontaktes, ALT er lukket, undtagen disse markeder!
Hvis du synes, at Tyskland er dårligt, skal du lige komme til Frankrig! “

Disse foranstaltninger skal vare i 2-3 måneder og sigter på at isolere folk derhjemme. Fra 29. oktober er franskmændene de facto i husarrest og har kun lov til at forlade deres hjem af væsentlige årsager – og kun mod udfyldelse af attest på nødvendigheden af at forlade huset.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fod-medicine-rockefeller.png

The Local 2. nov 2020: Alt, hvad der ikke er på listen, må ikke sælges i supermarkeder.

Alle typer mad, friskfrossen eller dåse
Alle slags drikkevarer, herunder alkoholholdige
Toiletartikler og hygiejneprodukter
rengøringsmidler
Produkter til børnepasning
Vedligeholdelse, reparation og tekniske artikler til køretøjer, motorcykler eller cykler
brændstof
Kommunikations- og it-udstyr
Papirvarer og aviser
Farmaceutiske eller medicinske produkter
Frø, gødning og foder til kæledyr
Byggematerialer, hardware, DIY-udstyr og maling

Det samme forbud er også indført i Wales i 17 dage.

Kommentar
Det er højst mistænkeligt, at “smittetallene” skyder i vejret trods alle tåbelige forholdsregler og at dødstallene falder til ingenting!

I Europa er der voksende utilfredshed med de latterlige nedlukninger på grund af en nu ikke-dødelig og her (skrivebords-?) epidemi med en påstået virus, der ifølge den amerikanske sundhedsstyrelse CDC endnu ikke var isoleret eller kvantificeret den 13. juli 2020 og bestemmes med en ubrugelig PCR-metode.

Hvad vaccinerer de mod? Hvordan kan de fremstille en specifik covid19-vaccine, når viruset ikke er isoleret eller kvantiteret? Statens Seruminstitut påstår derimod at have viruset fra Wuhan Der angives ingen anden grund end Covid19-epidemien.
Sandsynligvis vil regeringen reducere den tid, der er brugt i supermarkedet? Men hvis jeg skulle bruge tøj, kunne jeg klare det på 15 minutter – så hvorfor er det udelukket

Eller er de i færd med at dressere folk til den globale Sovjetunions kadaverdisciplin, Agenda 21/2030 / FNs verdensregerings diktatur?

Eller er det simpelthen et spørgsmål om at skræmme os, så vi ukritisk kan vaccineres med de farlige, hastefremstillede, genmodificerende,chip– og squalen-immunforstærkerholdige (årsag til Golfkrigssyndromet og narkolepsi – samt autoimmune sygdomme) vacciner med ukendte bivirkninger?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er gsk-cepi-1.png

*

USAs Sundhedsstyrelse CDC: i 2020 Døde 0,04% af Amerikanerne AF Covid 19 – Nu Ingen. Trump-Rådgiver Fauci: “PCR-cyklustærskel > 35: Viruset Kan ikke Smitte”.
Ingen Vil Spare Disse 90% af Virusbærere

CDCs covid19 ugentlige opdatering 28. oktober 2020

Tabel 3 viser de typer sundhedsmæssige forhold og medvirkende årsager, der er nævnt i forbindelse med dødsfald, der involverede coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) i perioden 02.01.2020 til 28.10.2020.
I 6% af dødsfaldene var COVID-19 den eneste nævnte årsag.

For dødsfald med tilstande eller årsager ud over COVID-19 var der i gennemsnit 2,6 yderligere tilstande eller årsager pr. Død.
Alle aldre 210.326: Dødsfald med (inklusive) bekræftet eller formodet COVID-19

12.620 mennesker døde af covid19 alene = 0,04% af US-amerikanere – de andre havde alvorlige baggrundssygdomme, der ville dræbe dem alligevel.

Nu sker der noget uventet: Præs. Trumps covid 19 rådgiver, Anthony Fauci,  bekræfter New York Times´og CEBMs forslag om at kvantitere (den ubrugelige) PCR-TEST OG KUN ISOLERE 10% : FOLK MED CYKLUS-TÆRSKEL PÅ OVER 35 HAR KUN DØDE RESTER AF VIRUS OG KAN IKKE SMITTE.

Jeg har foreslået dette til hvert enkelt folketingsmedlem, til Kåre Mølbak, SSI, og Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, samt til vore største aviser og Ugeskrift for Læger adskillige gange: Total Tavshed eller standardafvisning.

Graf 28. okt- 2020

Hvad er der tilbage af pandemien? Ikke destomindre angiver medierne voldsomt stigene dødstal AF covid19 og smittetal:

 

DEMAGOGI.

*

Kun 46 alvorligt syge Covid19-Patienter i Den Officielle Tyske Covid19-Vagthundsgruppe. Sandheden Skjules

Vi har en PCR-epidemi: Kast PCR-diagnosticeringstesten væk- og det, der er tilbage, er sæsoninfluenza.

Som vist tidligere er PCR-testen ubrugelig.
Alt, hvad der tæller, er antallet af alvorligt syge luftvejssyge patienter – og de har mange forskellige sygdomme.

Har vi en farlig Covid19-epidemi med mange alvorligt syge?
I Tyskland kaldes vagthunden Robert Koch Institut (RKI)

Robert Koch Institute 17. – 23. oktober 2020:
Som en del af ICD-10 kodebaseret hospitalsovervågning af svære akutte respitations-infektioner (SARI) var der validerede data tilgængelige fra 71 Sentinelklinikker op til uge 42, 2020. I den 42. uge i 2020 forblev det samlede antal indlæggelsestilfælde med akutte luftvejsinfektioner (SARI-tilfælde) stabilt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-4.png

I 71 Sentinel-hospitaler var i alt 20% af hospitaliserede SARI-tilfælde COVID-19-tilfælde (hoveddiagnose influenza, lungebetændelse eller andre akutte infektioner i de nedre luftveje)i uge 42, (fig. 5).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-5.png

Dvs. I perioden 17. – 23. oktober var der omkring 230 patienter med svære luftvejsinfektioner (SARI) på hospital ifg. Sentinel-arbejdsgruppen. 20% af dem var Covid19 patienter.dvs. kun 46 Covid19 patienter!

Her er en anden graf fra RKI: Hvor er de røde covid10-blokke nu?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sentinel-grafik.png

 

HVOR ER COVID19-EPIDEMIEN?

*

Covid19-målemetodens Ubrugelighed på Svælgskrab Bekræftet i Aktindsigt fra Statens Seruminstitut

Endelig fik jeg så gennem aktindsigt mine oplysniger om PCR-metodens specificitet og nøjagtighed fra SSI.

Og de bekræfter, at PCR-svælgskrabsmetoden er ubrugelig ved lave og sågar store virusmængder- som også bekræftet af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

Men det får ingen indflydelse: NWO-Teaterforestillingen kan ikke stoppes. Den vil rulle hen over os med stadig mere frihedsberøvelse: Nu vil man indføre 2 vegetardage på statens kantiner – for at reducere det ene CO2-molekyle blandt 85.800 luftmolekyler.

For det molekyle er jo en ren atomvarmespreder -og må derfor absolut reduceres til 0,99 molekyle.For kvæg prutter jo!

Det næste bliver vel køb af kød på rationeringsmærker!
Jeg har skrevet nedenstående til SSI og nogle sundhedsordførere, men de er garanteret lammet af ideologien Agenda 2030 – Transforming Our World.

Time-Magazine forsiden fra 2. nov. 2020 har overskriften: THE GREAT RESET =
DEN STORE NULSTILLING

Gud skabte jorden og skabte mennesket i hans BILLEDE.
Satan nulstiller verden i sit BILLEDE.
Den store RESET

Læg mærke til: Grønt foroven – familien forneden. Sydlige dele af Euromediterranien er en enhed, og der er rigelig plads til menneskeheden i jordens varme indre?

Det drejer sig om pengemagtens nulstilling: superkapitalisme for eliten og kommunisme for masserne. Covid19 er nøglen til dette globale Sovjet-Union- “paradis”, Agenda 21/2030, FNs “Omstrukturering af vor Verden” – og de ansatte entreprenører er World Economic Forum (WEF) Davos, med overingeniør Klaus Schwab, der da også har et indlæg om, at koncernerne nu bliver opsatte på at tjene deres medmennesker i stedet for at jage efter profit.

Og hvem bestemmer, hvad vi skal spise? grøntsager bliver medicin, der skal ordineres!? til folk der fortjener det!??

Hvad siger Rockefeller Foundation?
Pandemien har øget både imperativet og muligheden for at tackle disse systemiske (fattigdoms-)mangler én gang for alle.

RESET – RESET- RESET- RESET- NULSTIL – NULSTIL- NULSTIL – NULSTIL

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fod-medicine-rockefeller.png

Covid19 har afsløret systemmanglerne (fattigdom), og de skal rettes snarest.
Nødvendigheden øges af diskurser om racisme og systemisk undertrykkelse i vores levetid samt af ekstreme vejrbegivenheder.
Ved at integrere sund mad i sundhedssystemet kunne læger ordinere sunde diæter lige så let som lægemidler og penge og bedre beskytte mod fremtidige pandemier.
Smukt, men glansen går af Skt. gertrud, når man ser, hvem der har bidraget til forslaget: Illuminat-organisationerne Rockefeller Foundation, Brookings, Aspen Institute og store fødevare koncerner som Danone.

I 1974 indførte US-udenrigsminister Kissinger mad som våben for at gennemtvinge fødselskontrol i den 3. verden – og våbnwt har siden jævnligt været brugt mod stater, der har være ulydige mod NWO-damptromlen.

Til Seruminstituttet

Jeg har nu endelig faktisk – godt gemt væk i stedet for direkte – i jeres svar om aktindsigt fundet noget om CPR-metodens specificitet og nøjagighed.
Jeg tror nu ikke, vi kommer sagen nærmere. Hvorfor sendt i migg ikke disse 2 links fra starten?

Desværre ændrer det ikke mit indtyk, at hals-svælgskrabsmetoden er ubrugelig til coronadiagnostik ved lave virusmængder.
Samt at de daglige smittetal er lige så meningsløse, som fastslået af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

 Ang. finder eurosurveillance (gyseligt ord) 100% specificitet!! for covid19-PCR (1), hvilket altid er suspekt, over for Wuhan-covid19-isolat – som USAs CDC ikke kendte til for 3 mdr. siden (ss. 39 og 43).

En amerikansk artikel, fandt med bedste E-prøve-sæt samme forventede  positivitet, nemlig 75%,  fra næsesvælg-podninger som JAMA-artiklens 62% (2). JAMAs artikel  fandt positive PCR-reaktioner hos 95% af klinisk covid19-syge ved lungeskylning, 62% i næsesvælg-skrab og 32% i halssvælgskrab  – altså en ubrugelig metode.

 SSI anvender  E-mode – der synes at være den mest nøjagtige – men oplyser intet  om specificitet og nøjagtighed i SSIs svælgskrabs-regi.

Det er bekendt, at reference-områder varierer fra laboratorium til laboratorium. SSI synes at henholde sig til den optimistiske eurosurveillance.

Det er åbenbart afgørende, hvilket prøvesæt SSI anvender – for der er stor forskel på dem. Nogle er ligefrem nu forbudt i USA.

Den amerikanske artikel bekræfter metodens uanvendelighed ved svælgskrab.
I Connecticut er fundene meget mere nuancerede. Connecticut efterprøver 9 forskellige prøvesæt – dels på isolerede SARScoV2 (covid19) prøver – som man ang i modsætning til oplysning fra USAs sundhedsstyrelse, CDC, har isoleret.

Men det afgørende er, hvad man finder i svælgskrab fra patienter – og det kommer eurosurveillance ikke ind på.

Påvisning af virus ved lave koncentrationer med falske positiver
 Vi brugte Test-sæt ved hjælp af SARS-CoV-2 RNA spidset ind i RNA, der er ekstraheret fra poolede næsesvælg podninger fra patienter med luftvejssygdomme før covid19. Vores -prøver af testsæt uden virusprøve  demonstrerede, at mange af test-sættene krydsreagerede med ikke-SARS-CoV-2 nukleinsyre, hvilket kan føre til falske positive resultater.

Når vi bruger næsesvælgpodepinde uden spidser i SARS-CoV-2 RNA, opdagede vi CT-værdier <40  (megen virus) for CCDC-N (5/8, 62,5%), CCDC-ORF1 (2/8, 25%), 2019-nCoV_N2 (2 / 8,25%) og 2019-nCoV_N3 (6/8, 75%).

Desuden overlapper CT-værdien for  prøver uden virusprøve med CT-værdiområderne (~ 36-40) for vatpindene tilsat 10 0 og 10 1 virusgenækvivalenter / μL (figur 3), hvilket indikerer, at denne “baggrundsstøj” vil begrænse muligheden for at skelne mellem positive og negative virkninger ved lave viruskoncentrationer ved hjælp af CCDC-N, CCDC-ORF1, 2019-nCoV_N2 og 2019-nCoV_N3.
Faktisk er 2019-nCoV_N3-primersondesættet ekskluderet fra den amerikanske CDC-analyse på grund af disse problemer 12.

 Vi fandt,  at de to mest følsomme “primer-test-sæt” er E-Sarbeco (Charité) ogHKU-ORF1, som hver påviste 6/8 (75%) af de næsesvælg-vatpinde der var tilsat 10virus genomækvivalenter / μ.

*

Enestående Dansk Studie af Maske-Beskyttelse mod Covid19 Slettes af Censuren i Verdens Ideologiske Førende Lægetidsskrifter

Nu er resultatet af dette studie offentliggjort: MASKER BESKYTTER IKKE MOD COVID19.
Ikke desto mindre opretholdes befaling om benyttelse af maskerne!

Den 22.okt. 2020 bragte Berlingske en artikel, der viser, at den Nye verdensordens censur virkelig er over os:
Sandhed er blevet løgn, løgn er blevet sandhed. Godt er blevet ondt, og ondt er blevet godt.

Professor: “Stort dansk maskestudie afvist af tre top-tidsskrifter”

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er berlingske-22-okt.2020.png

Forskerne bag et stort og enestående dansk studie om effekten af at bære maske (mod covid19) har endog meget store vanskeligheder ved at få deres forskningsresultat offentliggjort. En af de deltagende professorer i studiet medgiver, at det fortsat hemmeligholdte forskningsresultat kan opfattes som »kontroversielt«.

Her bringes på Hjemmesiden “Humans Are Free” uddrag med kommentarer af den kendte investigative journalist Andrew Bostom .

Bl.a. står, at “USAs Sundhedsstyrelse CDC, før den ændrede holdning til universel maskering, tidligere citerede 10 randomiserede kontrollerede forsøg, der viste “ingen signifikant reduktion i influenzasmitte ved brug af ansigtsmasker.”
Nu vil CDC og andre eliteinstitutioner få os til at tro, at coronavirus på en eller anden måde er anderledes.

Den danske undersøgelse omfatter 6.000 butiksansatte. Halvdelen skulle i em periode bære masker – den anden halvdel ikke.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bostom2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er boston3.png

Prof. Thomas Benfields medforfatter, Chr. Torp-Pedersen mere end antydede, at grunden til afvisningen af artiklenformentlig er, hvad vi alle tænker
Læg mærke til spørgsmålet: “Kan man fortolke et kontroversielt resultat derhen, at der ikke er nogen påviselig virkningen af brug af maske i Deres undersøgelse?” og
svaret:”Jeg mener, at det spørgsmål, de stiller, er meget relevant”.

Husk, dette er den eneste undersøgelse af sin art. Hvis den virkelig viste, hvad det medie-politisk-videnskabelige kompleks ønsker, at den skal vise, hvorfor skulle den så ikke offentliggøres hurtigt?

Dette er det mest irriterende spørgsmål i vores tid. Alligevel synes ingen interesseret i at få en debat eller finde ud af sandheden.

Fobi blandt de politiske eliter mod at underkaste maskepålægene den videnskabelige metode er ikke overraskende.

Hvis jeg gav mig af med væddemål, ville jeg sige, at mulighederne sandsynligvis spænder fra slet ingen effekt til … gør spredningen værre!

HELLERE PINE OG PLAGE OS END AT RETTE SIG EFTER VIDENSKAB. TYSKLANDS FØRENDE VIROLOGER STREECK OG BAKHDI HAR ERFARET DET SAMME.

Jeg har også oplevet det samme hos Ugeskrift for Læger, samtlige folketingsmedlemmer, SSIs Kåre Mølbak og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm samt Ekstrabladet, Berlingske, Jyllands-Posten med New York Time´s og CEBM´s forslag om kvantiteret PCR-virusbestemmelse, der ville begrænse isolation af smittede til 10% i stedet for alle “Positiv”-testede. TAVSHED

Anmodning hos SSI og Sundhedsstyrelsen om at få oplysning om specificitet, nøjagtighed,, reproducerbarhed – kriterier som alle laboratorieanalyser skal tilgodeses – BESVARES IKKE.

Men opfinderen af PCR, nobelpristager Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod metoden, betegner den som ubrugelig til virusdiagnostik, unøjagtig, helt uspecifik. Artikel i USAs førende lægetidsskrift JAMA finder ved PCR-svælgskrabs undersøgelse PCR Svælg-skrabs-analyse kun 32% træfsikkerhed – dvs. analysen er ubrugelig.
SÅ EN GRANSKNING AF PCR-METODEN, DER ER DEN ENESTE OFFICIELLE ÅRSAG TIL SAMFUNDSNEDLUKNINGERNE, ER PINENDE NØDVENDIG – MEN HINDRES AF POLITIKERNE!

Samme tavshed møder henvendelser om USAs Sundhedsstyreles, CDC s, erklæring om, at DER IKKE FINDES ISOLERET OG KVANTIFICERET SPECIFIKT COVID19 VIRUS.
SAMT AT PCR KUN ER TESTET OVER FOR ANDRE VIRA – IKKE MOD ET SPECIFIKT COVID19-VIRUS.

FOLKENS, VI ER ALLEREDE LANGT INDE I NWO-FNs GLOBALE SOVJET-UNION AGENDA 21/2030 – Omdannelse af Vor Verden.

Og hvorfor?

Fordi 95% eller så af danskerne siger: Pth! Det er jo konspirationsteori. altsammen!!! Og som Aldous Huxley skrev i “Fagre Nye Verden”: Folk elsker deres Nye Verdensodens-slaveri”. Vi er i den grad dagligt hjernevaskede af NWO-medierne

Ordet “konspirationsteori” blev opfundet af Rothschild-agenten, George Soros´ globalistiske yndlingsfilosof, Karl Popper og afslutter omgående enhver logik. For globalisternes logik ønsker de hemmeligholdt i toppolitisk konsensus.

*

Den Nye Verdensorden/Agenda 2030/Globale Sovjet-Union Manifesterer Sig Med Kæmpeløgne

Verdens fyrste kommer; og i mig er der intet, som hører ham til. (Johannes 14:30)
I (farisæerne) har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster.
(Johannes 8: 44)

Dette indlæg vil vise og belægge de kæmpeløgne hvormed verden nu regeres på alle niveauer.

Løgnen var altid regenters og regeringers skarpeste våben. Og sandhedens fortalere altid deres værste fjender – tænk på Sokrates, Johannes Døberen, Jesus Kristus, Giordano Bruno og utallige kættere, Martin Niemöller osv.
Men stort set er det lykkedes for diktatorerne at holde befolkningerne nede med vold – og siden også med mediehjernevask, så man endog opnåede Big Brothers mål: At få folk til at elske deres slaveri – tænk på det 3. Rige og Sovjet-Unionen

Med enkle tricks, der dagligt mases ind i hovedet på folk gennem TV-apparatets hjernevask gentager historien sig.

Vi befinder os nu i samme stadium som efter Hitlers magtovertagelse: Alle elsker frelserne, som “hjælper” os mod det, som medierne kalder det onde: sandheden. Og sandhedsfortalerne har ikke en chance for at komme til orde i mediecensurens jerngreb.

De, som igen og igen har haft moralsk kvababbelse over, at tyskerne bare fulgte efter Hitler, gør nu nøjagtigt det samme, selv om de ikke kender føreren: NVOs stifter, farisæer/jesuitersektens økonomiske leder oghans herre: Chabad Lubavitchfarisæer/talmudisternes okkulte dommedagssekt.

HVORDAN SKELNER MAN EN ÆGTE FRA EN FALSK PANDEMI?
(Ärzte für Aufklärung og her – naturligvis bliver dette flyveblad fra ansvarlige læger over alt i internettet hadefuldt betegnet som sludder og konspirationsteori. Skøn selv, hvem der har ret)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk1-2.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk2-2.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-fake3-2.png

1. Løgn: “Overfyldte hospitalEr – mange vil dø“:

Vi fik tudet ørerne fulde af samme løgn i 2009 under svineinfluenzaen – den mildeste influenza i mands minde. Nu prøves løgnen med mere energisk frimurer-politik .
Sandheden: Verden over tomme hospitaler.D.5. oktober 2020 bragte den tyske TV-Station ZDF

Siden Pandemiens begyndelse:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Endv. at dødeligheden MED covid19 er 0.01%. Ekstrabladet fandt, at kun 1% af Italiens “corona-døde” døde af covid19 – resten af deres grundsygdom. Overført betyder det, at Tysklands covid19-dødeloghed reelt er 0.0001%.Det tyder på meget ringe smitsomhed.

TV Syd 12. okt. 2020

Coronarestriktionerne har medført den laveste dødelighed i Danmark i seks år. Vi er bagud med cirka 10%. Det er 60 dødsfald, vi cirka er bagud. Og det er jo noget, der kan mærkes, siger bedemand Claus Madsen til TV 2.

Ifølge professor Lone Simonsen “er det altså dem, der normalt ville dø af influenza og lignende sygdomme, som vi har reddet”.

Jonas Herby, cheføkonom i Cepos, mener klart, at prisen for myndighedernes restriktioner har været for høj. Ifølge hans beregninger er der under coronapandemien blevet betalt mindst fem gange så meget for et liv, som vi normalt er villige til at gøre.

“Derudover er der de menneskelige konsekvenser.Vi skal passe på med at undervurdere den menneskelige pris. Det kan godt være, de ældre ikke dør i ligeså høj grad, men er det bedre, at de sidder ensomme på et plejehjem og ikke får besøg?”, siger Jonas Herby.

2. Løgn: 2. “covid19-bølge”
Jeg ville nærmest kalde det et lille skvulp – der pga. PCR-metodens mangel på specificitet (se Løgn 3) lige så vel kan skyldes sæson-influenza.

Sundhedsstyrelsen

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cor-nyindlaeggelser.png

 

3. Løgn: Smitten tiltagermen testen er ubrugelig!
Grundlaget for covid19-pandemien er PCR-testen – uden den havde vi bare en almindelig sæsoninfluenza. Man skræmmer flere og flere mennesker til at lade sig teste. 85% af befolkningen er T-celleimmun over for covid19 – de har haft infektionen før, med tvillingviruset SARS. Hvis disse mennesker får viruset bliver de ikke syge, har en meget kort tid antistof – og betegnes alligevel som “smittede”og farlige for deres omgivelser.

For politikere er det meget vigtigt at opmanipulere smitte-og dødstal: Iflg en af præs. Trumps rådgivere, skriver man på dødsattester automatisk covid19 – selv om den egentlige dødsårsag er terminal kræft, hjertesygdom – sågar trafikdrab. Og man gør det gerne blot på utestet formodning”

 

Sagen er bare, at der ikke findes en specifik-covid19-test: USAs Sundhedsstyrelse CDC skriver på s. 39 i sin brugsvejledning af 13. juli 2020, at covid19-virus hverken er isoleret eller kvantiteret. Derfor er testen kalibreret over for andre coronvira (s.43) – og man formoder, at fundene gælder for det ikke-isolerede og ikke-kvantiterede covid19 virus, der er en helt ubestemt størrelse!

Opfinderen af PCR-metoden har kaldt metoden helt ubrugelig til diagnostik: Den er alt for uspecifik, unøjagtig og kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst.

En JAMA-artikel har undersøgt validiteten hos svælgskrabspatienter: Kun 32% træfsikkerhed.

Jeg har skrevet til samtlige folketingsmedlemmer, SSIs og Sundhedstyrelsens direktører. til Ugeskrift for Læger og vore største aviser: Tavshed, ubegrundede afslag.

4. LØGN: NEDLUKNING AF SAMFUND NØDVENDIG

Vi har WHOs ord for, at SYMPTOMLØSE MEGET SJÆLDENT SMITTER. Ikke desto mindre isoleres sådanne personer i 14 dage, når de er testet eller har været i nærheden af en smittet!
Hvorfor det nu er mere nødvendigt at lukke samfundene ned end under alle foregående og mere dødelige sæsoninfluenzaer har vi ikke fået nogen forklaring på.

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT LUKKE SAMFUNDENE NED!
THE NEW YORK TIMES OG CEBM HAR VIST, AT MAN VED AT KVANTITERE DE GANSKE VIST UBRUGELIGE PCR-VÆRDIER KUN BEHØVER AT ISOLERE 10% AF SMITTEBÆRERE + DE SYGE!
Jeg har henvendt mig desang. til hvert folketingsmedlem, SSIs og Sundhedsstyrelsens direktører samt landets store aviser og Ugeskrift for Læger: Kun tavshed!

5. Løgn: Vaccination mod covid19 nødvendig

Vaccination mod covid19 er umulig – fordi antistofproduktionen så hurtigt ophører: Den spanske regering undersøgte 61075 personer, som havde haft klinisk covid19. Kun 5% havde antistof mod covid19! 
men CNBC beretter det samme.
Hvordan kan nogen tro, at man med en ringe mængde svækket virus kan opnå det, som selve sygdommen med massive mængder virus ikke kunne opnå?
Præs. Tumps rådgiver og vaccineadvokat, Anthony Fauci siger da også, at han vil være glad, hvis vaccinen virker på blot 50-60% ! Og så er man jo lige vidt.

Men dertil kommer, at man ikke kan fremstille vaccine med et svækket virus (Jvf. pkt. 4): Det er jo slet ikke isoleret eller kvantiteret iflg USAs CDC- derfor kan man heller ikke fremstille vaccinedoser med det svækkede antigen.
I stedet bruger Johnson & Johnson adenovirus til at overføre et manipuleret RNA gen – der jo altså bare ikke kan være fra det ikke isolerede covid19-gen!

Moderna laver en vaccine med irreversibel genændring af den vaccineredes RNA/DNA gener, så de selv kan producere antistof – men mod hvad? HVADSOMHELST, bankeliten vil modificere hos os!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bill-gatesc2b4-evolution.png
De 85% af befolkningen med T-celle immunitet mod covid19 behøver slet ikke vaccination – men skal med Djævelens overtalelsesevner i første omgang – og al hans magt i 2. omgang vaccineres.
ALTSÅ HAR VACCINATIONERNE EN SKJULT DAGSORDEN: COVID19 ER ET PSYKO-VÅBEN

Jeg har beskrevet Microsofts, Bill Gates´, vaccinefremstillerorganisationen GAVI´s, Rockefeller Foundations ID2020 organisation til vaccinering af alle klodens mennesker med samtidig IT-registrering

Her er Nick Rockefellers forklaring på, hvorfor der “ikke bliver normalitet, før alle 7 millioner på kloden er blevet vaccineret” iflg. Merkel og vaccineforbryderen og vaccinekongen Bill Gates.
Bankeliten vil styre os centralt fra v.hj. a. en chip.
Desuden bliver chipen erstatning for sygesikringskort, kreditkort m.m. Så hvis vi pådrager os Big Brothers vrede, kan han lukke vor kryptovaluta-konto- og vi har ingenting
.

Gates lover med et ondt grin, at vi nok skal komme til at mærke plandemiens fase 2.

For han har en plan, som han nok skal lade være at fortælle os: Gates´ og Mircosoftes patentansøgning 2020 060606 om et system til registrering , belønning eller afstraffelse af vor sym- og antipatier

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

EU er enig: I år 2022 skal vi alle udstyres med et EU-vaccinationspas – uden hvilket vi ikke kan rejse – vel ikke engang gå til supermarkedet.

Det centrale og grunden til “Verdenssamfundets”/FNs/ EUs/Bill Gates´ og hans mestres forhippethed efter at få os vaccineret fremgår af US-Regeringens RAPID: 2 doser vaccine til hver amerikaner: på den ene står Drug name (Modernas gen-modificerende vaccine)– på den anden står RFID/NFC – der som bekendt betyder mikrochip, hvad RAPID-direktøren også bekræfter i flg. video

6. LØGN: 1 MOLEKYLE CO2 KAN OPVARME 85.800 LUFTMOLEKYLER. DERFOR CO2-RELIGIONEN.


Senator Robert´s tal kan let efterregnes: 0,04% CO2 i atmosfæren. Kun 2% deraf stammer fra menneskelige aktiviteter. Jeg har skrevet meget om “Opvarmnings”-svindelen og her, bl.a.

Nu hvor Climategate-svindel I og II er sunket ned i mediernes fortielser, kan det være på sin plads at minde om et udsagn i Times of India i 2010 fra den tids Formand for FNs IPCC, Rajendra Pachauri: “Klimaforskning” er blot politisk bestillingsarbejde til verdens politikere, som betaler “forskernes” lønninger. Man retter sig efter deres ønsker!

7. LØGN: ISLAM KAN INTEGRERES
Enhver ikke ideologisk hildet person kan se, at det ikke passer.
Og det har sin grund: Koranen befaler muslimer at udvandre til lande, hvor de ikke har været før, for de skal overtage de vantros lande og huse (sura 33:27). De må ikke gøre sig til venner med de vantro – men tværtimod hensætte dem i skræk og rædsel (3:151, 8:60), snyde og bryde aftaler samt lægge sig på lur efter dem og slå dem ihjel, hvor de træffes (sure 9:1-5).

8. LØGN: DET ER ALTSAMMEN TIL MENNESKEHEDENS BEDSTE
Man siger, man gør disse ting for vores bedste – skønt man skaber fattigdom, arbejdsløshed, isolation, svigt af alvorligt syge ved delvise hospitalsnedlukninger, håbløshed.
Disse tiltag samt de kommende vacciner vil slå langt flere mennesker ihjel end den beskedne sæsoninfluenza, som de kalder covid19.
Deres pandemi-generalprøve EVENT 201 på Johns Hopkins Hospital i New York i oktober 2019 -betalt af Bill Gates – har sandelig være et organistorisk mesterstykke.

“Velgørenheden” hedder Agenda 21 – nu kaldet Agenda 2030 – Transforming Our World (Omdannelse af Vor Verden) – den globale Sovjet-Union.

*

Vor Fremtid: NWO-FNs Agenda 21/2030 Kommunisme i Rugehønsebure til Folket og Superkapitalisme til Eliten: “Korporativ Socialisme”

FN har erklæret at repræsentere den Nye Verdensorden, og dets program er global Sovjetunion (“Omdannelse af vor verden”), dvs: FNs Agenda 2030.

Det er en ældgammel jødisk plan (Salmer 2:9), der tog fart med farisæerne og jesuiterne Adam Weishaupt of Mayer Amschel Mayers illuminatbevægelse, som har hjemsøgt verden siden 1. maj 1776. I dag gør bevægelsen, der siden 1781 har haft kommandoen over verdens frimurerloger, verden til en koncentrationslejr gennem covid19-influenzaepidemien ved hjælp af en PCR-metode, der aldrig er afprøvet på det aldrig isolerede covid19 virus, hvis eksistens overhovedet SSI i august ikke havde dokumentation for.

Russia Today 12.okt. 2020 har en bemærkelsesværdigt træffende artikel om korporativ socialisme”:

Vi kan se den korporative socialistiske plan i aktion med Covid-19-lockdowns og Black Lives Matter / Antifa-optøjer (i USA). De drakoniske lockdown-foranstaltninger, der anvendes af demokratiske guvernører (i USA) og borgmestre, samt ødelæggelsen begået af oprørerne udfører det arbejde, som korporative socialister ville have gjort.

Korporativ socialisme er ikke kun offentlige redningsaktioner for virksomheder. Det er et todelt system af ‘faktisk eksisterende socialisme’ på jorden, parallelt med et sæt virksomhedsmonopoler på toppen. ‘Faktisk eksisterende socialisme’ er et nedsættende udtryk, der hovedsagelig bruges af afvigere i socialistiske lande for at henvise til, hvordan livet virkelig var/er under socialismen, snarere end i Marx´ og hans efterligneres forræderiske bøger:
Rigdom for de få, ‘økonomisk ligestilling’ under reducerede betingelser for de mange – korporativ socialisme er en form for neofeudalisme.

FNs NWO-lykkeprogram er intet mindre end én-verdensregeringens Agenda 2030


 
FN har udnævnt 20. marts til Lykkens Internationale Dag;

Læg mærke til at FNs lykkeforestilling knytter sig Djævelens verden – alle udstyrede med Djævelens horn: “Har du lyst, har du lov” – hed det efter sex-revolutionen i 1968.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er satan-sin.png

Men pludselig kommer den puritanske sexisme som vejen til kvinders magt og straffer fortidens mandlige synder, som sexet klædte politiske ambitiøse damer helt oplagt har lagt op til til! Og vupti forsvinder den beskæmmede mand ud af teatret og den “uskyldige” kvinde overtager tronen!

I “Wall Street og FDR” beskrev historikeren Anthony C. Sutton korporativ socialisme, som den blev udviklet i det 19. århundrede, og skelner den fra statssocialisme, som følger:
”Røverbaronskemaet er også under forskellige mærker den socialistiske plan. Forskellen mellem et selskabsstatsmonopol og et socialistisk statsmonopol er i det væsentlige kun identiteten af ​​den gruppe, der kontrollerer magtstrukturen. Essensen af ​​socialisme er statens monopolkontrol ved hjælp af lejede planlæggere og akademiske svampe.
På den anden side havde Rockefeller, Morgan og deres virksomhedsvenner til formål at erhverve og kontrollere deres monopol og maksimere dets overskud gennem indflydelse i det statslige politiske apparat; dette, selvom det stadig har brug for hyrede planlæggere og akademiske svampe, er det en diskret og langt mere subtil proces end direkte statsligt ejerskab under socialisme … Vi kalder dette fænomen med juridisk monopol korporativ socialisme – markedskontrol erhvervet ved hjælp af politisk indflydelse.

Som Foundation for Economic Education (FEE) påpeger, har lockdowns og optøjer forenet sig for at give et-to-(bokse-)slag, der slår millioner af små virksomheder ud – “rygraden i den amerikanske økonomi” – overalt i Amerika. FEE rapporterede, at “… 7,5 millioner små virksomheder i Amerika risikerer at lukke ned for godt. En nyere undersøgelse viste, at selv med føderale lån siger næsten halvdelen af ​​alle ejere af små virksomheder, at de bliver nødt til at dreje nøglen om. Afgangen har allerede været alvorlig. Alene i New York har krisen tvunget til den permanente lukning af mere end 100.000 små virksomheder. ”

Desuden er minoritetsejede virksomheder de mest udsatte. Selv New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er enig: “De er 90 % af New Yorks virksomheder, og de står over for de hårdeste udfordringer.”
I mellemtiden, som FEE også bemærker, er der ingen beviser for, at lockdowns har gjort noget for at bremse spredningen af ​​virussen – (WHO er helt enig!).

Ligeledes er der ingen beviser for, at Black Lives Matter har gjort noget for at hjælpe sorte liv. Hvis noget, har Black Lives Matter og Antifa’s oprørske og morderiske kampagne bevist, at sorte liv ikke betyder noget for Black Lives Matter- bevægelsen).

Mens små virksomheder er blevet knust af kombinationen af ​​drakoniske lockdowns og oprørernes galskab, trives korporative giganter som Amazon som aldrig før.
De to udviklinger bringer os ‘bare tilfældigvis’ tættere på korporativ socialisme.

❌Barbara McKenzie on Twitter: "When people say "down with capitalism", they  really mean "down with small business" What did John D Rockefeller say?  https://t.co/vYhlKxftCL… https://t.co/ZBlVZTOEQW"

Korporatismen tragter efter en-verdenregering med få monopol-regler, der knuser små forretninger og virksomheder. For som John D. Rockefeller sagde: “Konkurrence er en synd!”

Som BBC News bemærkede, steg Amazons salg  med 40% i de tre måneder, der sluttede i juni. Som rapporteret af TechCrunch oplevede Facebook og dets WhatsApp- og Instagram-platforme en bruger-stigning på 15 procent, hvilket bragte indtægterne op på et samlet beløb på $ 17,74 mia. i første kvartal.
De samme virksomheder er også vigtige støtter for Black Lives Matter og tilknyttede (revolutionære) grupper.

Korporationerne støtter international indvandring for at få billig arbejdskraft og nedbryde nationalstaten. Korporationerne arbejder på en énverdensstat til at sikre deres interesser.

Korporativ socialisme og tidens vensebevægelser har samme mål
Venstrefløjen tilskynder til ubegrænset indvandring. Den tilskynder til kønspluralisme og transgenderisme og opfordrer åbent til opløsningen af familien. Den søger at ødelægge historisk hukommelse, nedarvet kultur, kristendom og nationalstaten. Den sigter mod et monopol for en én-verdens-regering. Og den foragter små virksomheder og fri virksomhed.
Venstrepolitikken stemmer således perfekt overens med de monopolistiske selskabers globalistiske interesser. Og erhvervssocialister drager fordel af deres ‘aktivisme’.

Kommentar
Fælles har de Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6 illuminatpunkter:– se lluminati grows
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Afskaffelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af samfundsundervisning af børn.
6) Afskaffelse af al religion.

I denne Nye Verdensorden vil folk bo i “smarte” kommunistiske byer, hvor lighed i alle henseender er første bud og kontrol og ensretning er dagens ret. Adgang forbudt til naturen (vildnis)

Og naturligvis er byerne maximalt CO2-fjendtlige – mens man må antage tiltagende muighed for at sætte epidemier i gang i disse tæt beboede byer – for så at bure dem inde i deres fælles lejligheder.

Dette paradis i rugehønsebure på jorden er så træffende og kærlighedsfuldt beskrevet af folketingsmedlem Ida Auken

Kina er i gang med at flytte 250 millioner uvillige bønder til “smarte” megabyer med 42 millioner indbyggere. EU har rost foretagendet.


Min Mail til Hvert Folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen: Covid19-Bestemmelsen ikke Foretaget på Covid19-Virus, Som ikke Er Isoleret

Kære Folketingsmedlem

Jeg beder Folketinget om hjælp til afklaring af følgende spørgsmål samt til dokumentation for svælgskrabs-PCR-covid19-testens specificitet, træfsikkerhed og reproducerbarhed. For SSI og Sundhedsstyrelsen svarer ikke på sådanne spørgsmål.

1.  Kendes det specifikke, kvantificerede covid19-virus-isolat? USAs Sundhedsstyrelse, CDC, kender det ikke – nedenfor.
2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).
3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?.

2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).

3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

Iflg. brugervejledning af 13. juli 2020 fra USAs regerings Sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), siderne 39,40,43 findes der ikke kvantiteret Covid19 Virus-isolat (3).

På side 39 anføres på engelsk: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2 of known titer (RNA copies/μL)” – oversat til dansk:

“Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Når man ser på side 43-tabellen angives der et utal at vira, som man har prøvet PCR testen på. Men ingen af dem er angivet som covid19-virus.

Som jeg forstår sammenhængen mellem siderne 39 og 43 betyder dette, at det FORMODES, at covid19-virus vil bestemmes lige så spefikt i PCR-test som de andre prøvede vira.

Og det må undre, at det trods angiveligt millioner af smittede endnu ikke er lykkedes atpræstere kvantiteret covid19-virus-isolat til bestemmelse, når nu hele verden lukkes ned – trods massive muligheder for at isolere viruset.

Iflg Ekstrabladet foreligger der aktindsigt, hvor SSI ikke kendte til dokumentation for coronavirus´eksistens – men så pludselig alligevel kendte dokumentationen – uden at vise offentligheden den (4).

Hvordan kunne SSI med alle dens drastiske tiltag mod covid19 overhovedet være i tvivl om grundlaget?

SSI skylder offentligheden overbevisende svar på disse vitale spørgsmål. For følgerne af PCR-pandemien er ved at ødelægge samfund og mennesker.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

pens, overlæge

(1) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

(3) https://www.fda.gov/media/134922/download

(4) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-svarer-moelbak-skeptisk-danser/8309901

*

Covid19s Nye Verdensorden i Ét Billede: Ensrettet Trafik til Helvede

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nwo.png

David Dees Billede behøver ingen kommentar

*

Covid19-testen, CPR, Er Ubrugelig: US CDC: Ingen Kvantiteret Covid19-Virus Foreligger. PCR-Test ikke Lavet på Covid19-Virus – kun Formodet! Hvor er Covid19 Virus overhovedet?

Jeg har adskillige gange bedt om en redegørelse for PCR-svælgskrabeteknikkens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed hos SSI og Sundhedsstyrelsen. For opfinderen af PCR-metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod PCR-metoden – og en JAMA-artikel finder kun 32% træfsikkerhed i svælgskrabundersøgelse hos covid19-syge.

Nu fik jeg langt om længe “svar”: SSI-direktøren svarede slet ikke på metode-kritikken, men på de mikroskopiske smitte- og dødstal i Tyskland under pandemien.

Sundhedsstyrelsens direktør henviste til SSI – det var ikke hans bord!

Altså er vi i den situation, at Sundhedsstyrelsen, der sammen med den tavse SSI-direktør, regelmæssigt strammer grebet om os, ikke kan stå inde for grundlaget for de nedlukninger, ødelæggelse af samfunds- pog privatøkonomi, masse-isolationer m.v. som han forsvarer – og SSI-direktøren, der dekreterer dem, vil ikke redegøre, fordi han ikke kan.

Tilbage står vi med tiltagende smerter – indtil vi lader os vaccinere med giftigt squalen eller RNA/DNA-modificerende vaccine, der er uigenkaldelig, og ændringerne gives videre til kommende generationer.
Med kendskab til vaccineforbryderen Bill Gates´m meriter er det nærliggende at antage, at eliten vil pille ved andre gener også.

Målet er digital-registrering af jordens befolkning

med en mikrochip – som direktøren for USA-regeringens vccinationskoordinator, RAPID, tydeligt viser og siger

Der er bestilt 2 sprøjter til hver amerikaner: På den ene står der “DRUG NAME”, dvs. vaccinens navn.

På den anden RFID/NFC – hvilket som bekendt og meddelt af RAPID-direktøren betyder MIKROCHIP.

US-Regeringens CDC (Center for Disease Control and Prevention skriver i sin PCR-analyseinstruks, s. 39, i forbindelse med fastlæggelse af PCR-følsomhed (den mindste registrerbare virus RNA-koncentration):

Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Og på engelsk : “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL)”.

DVS. MAN HAR SLET IKKE UNDERSØGT COVID19-VIRUS -RNA GEN- MEN ET ANDET GEN, FORDI COVID19 IKKE ER ISOLERET!

På s. 42 og 43 undersøges specificiteten af RNA ekstrakter fra adskillige bakterier og vira i reagensglas: Ingen falske positiver.
Høj specificitet. Næsten for godt til at være sandt!

MAN BRUGER DE FACTO PCR-TESTEN UDEN AT HAVE UNDERSØGT PCR-TESTEN PÅ COVID19-Virus: MAN FORMODER BARE.

I hvert fald taler JAMA-artiklen sit tydelige sprog om de kliniske forhold: Metoden har tilfredsstillende 95% træfsikkerhed ved lungeskylning – men kun 32% ved svælgskrab – dvs. DEN ANVENDTE METODE ER UBRUGELIG.

DERMED ER GRUNDLAGET FOR COVID19-PANDEMIEN FALDET VÆK.

DER ER IKKE TALE OM EN MEDICINSK- UDELUKKENDE OM EN POLITISK PCR-PANDEMI – OG ALLE MYNDIGHEDER OG MEDIER BARE TIER!

Det ser ud til, at PCR-pandemien misbruges som det første trin ind i FNs program Agenda 2030 – den globale Sovjtunion/Den Nye Verdensorden

*

ZDF-TV: Siden Marts kun 0.36% af tyskerne Covid19-smittet. Kun 0,01% Døde MED Covid19

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

> Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrk

*

Nobelpris-Opfinder af Anvendt Coronatest: Den Kan ikke Påvise Sygdom – men Hvadsomhelst hos Hvemsomhelst – Er Uspecifik og Meget Unøjagtig

I epidemihistorien har ikke-symptomatiske personer aldrig  været fremmere af  epidemier (Anthony Fauci, Präs. Trumps Virusberater – se fra videoens 14:58-15:12 min. markering)

PCR-testen, der anvendes til diagnosticering af covid19 er iflg. metodens opfinder, kemi-nobelpristager Kury Mullis, uegnet til at diagnosticere sygdom, er helt uspecigfik og meget unøjagtig.
Metoden kan iflg. Mullis bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Iflg artikel i USAs førende lægeblad, Journal of the American Medical Association, er metodens træfsikkerhed 32% – hvilket vil sige, at metoden er ubrugelig.

Ville De købe et GPS-system, der kun hver 3. gang ledte frem til målet?

Statens Seruminstitut har oven i købet måttet indrømme ikke at have dokumenteret bevis for eksistensen af specifikt covid19-virus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Det er på dette grundlag, at verdens regeringer nu kører deres lande i økonomisk og social ruin   – for at skræmme golk til at lade sig digital-registrere i forbindelse med vaccination mod covid19  – dvs med chipning:

Covid19 er NWOs nøgle til afskaffelse af demokratiet

Har meddelt Folketing, Statens Seruminstitut og sundhedsstyrelsen dette og tilrådet Folketinget at afkræve Seriminstituttet og Sundhedsstyrelsen redegørelse for PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed.

Men det hjælper nok ikke meget, da jeg altid står alene og ingen gider/tør støtte mine henvendelser. Danskerne ha gennem daglig mediehjernevask accepteret den ny orwellske normalitet.

Og medier og regeringer lader alligevel hånt om lægelig ekspertise

Covid19 er NWO-Nøglen til Demokratiets Undergang

Dr. Heiko Schöning – medstifter af Læger til udenomsparlamentarisk undersøgelse af covid19, sagde ved en demonstration i London, at der ikke er en dødelig virus, ikke nogen medicinsk pandemi.
Han blev straks dramatisk arresteret: COVID19 ER DESTRUKTIV STORPOLITIK.

Her er en mail, som jeg sendte til et folketingsmedlem, der kaldte mig konspirationsteoretiker, fordi jeg skrev, at covid19 er en politisk – ikke en medicinsk pandemi.

Naturligvis har medierne ikke villet bringe mit indlæg om en mulig ny covid19 strategi, som foreslået af selveste New York Times og BEMC med kun 10% isolation af covid19-positive personer.

“Konspirationsteori? Ja det er jo det gængse udtryk, når man står uforstående over for noget, der rokker ved ens vanlige verdensbillede.
Naturligvis er der døde patienter i denne corona-influenza – 645 MED covid19. Iflg Ekstrabladets undersøgelse i Italien var 99% så syge, at de ville være døde meget snart af deres grundsygdom.

I 2018 døde der 1644 her i landet af eller med influenza – men det omtaltes ikke i medierne – og da slet ikke som pandemi.

Men se engang: Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et
kæmpesvindelnummer begået af medierne.

Desværre drejer dette sig ikke om konspirationsteori men om bevislig politik hen imod verdensregering i “Ny verdensorden” – som Sarkozy, Barroso, Berlusconi, Gordon Brown kaldte det I 2008

Målet hedder FNs Agenda 21 – nu Agenda 2030 som alle lande åbenbart har tilsluttet sig.
Se FNs: “Transformig our World” – ja til en global Sovjet-Union.

Når du har læst nedenstående vil du forstå grunden til min bekymring:
Covid19 er nøglen til demokratiets undergang

Desværre er covid19 ingen medicinsk – men en rent politisk pandemi. Statsministeren sagde i marts, at hendes nedlukning var politik.

Ledende virologer verden over er uenige i den politiske strategi.

Jeg har skrevet enslydende mails til ministeren og alle andre folketingsmedlemmer samt til Kåre Mølbak og Søren Brostrøm.
Men sagen er, at der er gået ideologi i sagen:

Det er klart, at specielt Kåre Mølbak, der selverklæret mod
Sundhedsstyrelsens råd fik skolerne lukket, har et vaccinationsforehavende om at trække den 2. bølge i langdrag, indtil der kommer en farlig og forhastet vaccine på markedet.

Han er helt på linie med Microsofts Bill Gates. Jeg ved det fra diskussion i Ugeskrift for Læger under svineinfluenzaen, den mildeste influenza i mands minde.
Jeg advarede indtrængende mod vaccination. Mølbak blev ved med at komme med mangelfulde argumenter for metodens sikkerhed.

Det drejede sig om indholdet i Pandemrix vaccinen af 1 million
gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldater syge med Golfkrigssyndromet i 1. Golfkrig.
Efter Kongreshøring forbød en USA ret brugen af squalen i USA i et
åremål.

Mølbak vidste det men ville absolut vaccinere. Følgerne var katastrofale: narkolepsi hos børn og unge – nu eksponentielt stigende autoimmunsygdomme.
Efter miltbrandvaccinen fik 714 israelske soldater tilkendt skadeserstatning for autoimmunsygdomme .

Efterfølgende holdt Mølbak en komgres, der hed “Vaccinerer vi for lidt?”
Jeg meldte mig til under den betingelse, at jeg fik 5 minutter til at fortælle om squalen.
Det blev mig nægtet.

Bill Gates finansierer de globale vaccine-kampagner i alliance med med Rockefeller Foundation og GAVI – vaccinefremstillernes organisation – i ID2020 en organisation, som har til formål gennem
vaccinationer at registrere verdens befolkning – hvilket iflg. organisationens beskrivelse kun kan foregå via chipning.

Foreløbig har ID2020 en aftale med Bangladesh om at bruge landets ungdom som prøveklude .

Danmark finansierede ID2020s Generalforsamling 2018 i New York.
Og Danmark spiller en hovedrolle I ID2020: se ambassadørens tale.Danmark er sponsor af GAVI.

Det følgende lyder som konspirationsteori – men stammer fra aktørernes egne hjemmesider!
Vedr. chipning: USAs regering har sammen med Apiject dannet en organisation RAPID, der skal stå for covid19-vaccineringen af USAs befolkning.

I denne video fortæller RAPIDs direktør, at USAs regering hos Apiject har bestilt 2 doser covid19 i fyldte sprøjter til hver amerikaner: På den ene sprøjte står: “Vaccinens navn (Drug name)”. På den anden
står “RFID/NFC”.
Det sidste betyder iflg. RAPID-direktøren: Mikrochip – hvilket i forvejen er velkendt.

Præs. Trump har i TV-avisen rost dette Apiject-projekt.

Nick Rockefeller har i samtale med filmmanden Aaron Russo sagt, at det er bankelitens plan at få en chip i hver person på kloden – helst i hjernen, så at man kan kontrollere os centralt som chips i deres centrale computer.

Derfor siger både Bill Gates

og Merkel, at der ikke bliver normalitet i verden, før alle 7 milliarder mennesker er vaccinerede.

Se engang Microsofts patentansøgning 2020 060606 d.v.s. det røde dyrs tal 666 i Åbenbaringen (10): Et system til aflæsning af vore sympatier og antipatier, som man så kan belønne med krypto-penge – eller straffe.

Derfor har Gates også lige opsendt 500 specialsatelliter til registrering og videresendelse af vore anti-eller sympatier”.

*

Mulighed for ny og rationel strategi mod covid-19

Jeg har sendt nedenstående til hvert enkelt folketingsmedlem:

Kære Folketingsmedlem

Jeg synes, at befolkningen fortjener, at følgende nye strategi bliver efterprøvet og diskuteret offentligt.

Det beder jeg derfor om din hjælp til.

Mulighed for ny og rationel strategi mod covid-19
I “Die Welt” har Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn, slået fast, at små virus RNA-rester i PCR-afskrab ikke er farlige. Og han kræver en strategiændring i covid19-politikken, hvor man ikke udelukkende retter sig efter efter smittetal (1).“Jo flere mennesker, der bliver smittet og ikke udvikler symptomer, jo mere er de immune – i det mindste i en kort periode. De kan ikke længere bidrage til pandemien.”

F.ø. har iflg. prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, en anden førende tysk virolog, 85% af os T-celle immunitet mod covid19 – og de personer smittes ikke (2).

Iflg meddelelse fra WHO smitter ikke symptomatiske covid19-bærere meget sjældent (3)

En langt mere rationel strategi er mulig.

The New York Times er netop gået nærmere ind på sagen og kommer til det resultat, at kun 10% af covid19 smittebærere behøver isolation, mens 90% ikke gør det (4).

Den strategi ville være logisk og burde efterprøves.

Og hvordan afgøres det? (5)

Ved den såkaldte PCR-skrabetest sendes afskrabet til en kompliceret analyse gennem nogle maskiner Derved undersøges uspecifikt rester (RNA-gen) af coronavira – både dem, som stammer fra covid19, altså den gængse epidemi, fra forkølelses- og influenza-coronavirus, fremgår det af internet oplysninger.

Under processen hæftes en fluorescerende markør til RNA-genet.

Man må så formere (amplificere) RNA-generne for at kunne se fluorescensen.Hvis man skal formere RNA-generne få gange, før man kan se fluorescens, betyder det, at der er meget virus-RNA i prøven; Hvis RNA-generne skal formeres i mange omgange, betyder det, at der kun er lidt virus i prøven. Og det er mængden af virus, der betinger smitbarheden.

Denne smitsomhedskvantitering betyder, at kun en del af undersøgte personer behøver at isoleres.

Hovedparten behøver det ikke. F.ø. er der hos covid19-syge ingen virus at finde i PCR-skrab 7 dage efter testtagning(5).

Således er den rationelle fremgangsmåde mod covid19 ikke er at lukke samfundet ned over en bank med arbejdsløshed, fattigdom, social isolation til følge – men kun at sende ca 10% af de “nysmittede” samt personer med symptomer på sygdommen i karantæne.

F.ø. ville en undersøgelse af den anvendte uspecifikke metode til diagnosticering af covid19 være på sin plads: Iflg. Artikel i selveste amerikanske JAMA er svælgskrabemetoden kun positiv hos 32 % af klinisk “covid19-forkølelses-influenzasyge”! – Men total-coronavirus-specificiteten (incl. forkølelser og coronainfluenza) synes at være i orden, da der ved lungeskylning fandtes 95% positivitet (6)

Så antallet af “covid19-forkølelses-influenza-bærere“ i befolkningen kan være 3 gange højere end angivet og smitsomheden tilsvarende lavere.

Der foreligger i.ø. næsten ingen seriøse undersøgelser over metodens specificitet, reproducerbarhed og nøjagtighed.Så hvor stor hyppigheden af covid-19-bærere og inficerede er, er uvist.

I stedet for idelige opgørelser over forekomsten af serologisk “nysmittede”, ikke-smittefarlige personer og efterfølgende panik på SSI, i befolkningen og blandt politikere burde man fortælle os antallet af covid19-syge og døde AF (ikke med) covid19.

Kun det har relevans.

Det lader for en udenforstående til, at den drastiske nuværende strategi hviler på et meget usikkert, ja ideologisk grundlag.

Referencer

(1) Die Welt 13 Sept. 2020 https://www.welt.de/gesundheit/article215584276/Hendrik-Streeck-Bei -der-Bewertung-nicht-auf-Infektionszahlen-beschraenken.html

(2) Prof, Sucharit Bakhdi, Mainz, https://youtu.be/-eR1j9vqKi8

3) Time 9. juni 2020 https://time.com/5850256/who-asymptomatic-spread/ (video)

(4) The New York 29 Aug. 2020 https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html (5) The CEBM https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

(6) JAMA 12. maj 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

Anders Bruun Laursen

pens. overlæge

*

11. Sept. Afsløringsbombe! Netanyahu: Det var en 350 Kg Konventionel Bombe, der Brugtes til At Sprænge World Trade Center

”Udførelsen og sammenvævningen af 11. september tjente til at skabe det repertoire af politisk svindel, der for tiden tilpasses fremstillingen og udnyttelsen af COVID-19-hysteriet.”– Anthony Hall, 23. august 2020.

Israels Premierminister afslører, at WTC blev jævnet med jorden af 350 bombe.

Hvorfra ved Netanjahu, at WTC blev jævnet med jorden? Fra hans afslørede Mossad, som sammen med zionistiske kredse i USA helt op i US-administrationen stod bag WTC-ødelæggelsen

Og hvem profiterede af 11. sept. ?
Økononomisk var det jødiske Larry Silverstein gennem forsikringssvindel og påfaldende opkøb 3 mdr. før 11. sept.

Her indrømmer han, at det var ham, der befalede forberedt eksplosion af blok 7. Som for WTC i det hele taget fik han så udbetalt 4-dobbelt forsikringspræmie: Forinden havde han fordoblet forsikringspræmien ved dobbelt-betaling. Dernæst fik han udbetalt den ekstra-store forsikringspræmie 2 gange: 1 gang for hver af de 2 angreb!!

Derudover var det staten Israel: USA-Corporation – City of London´s militære arm – angreb: Først sikredes US-regeringens “guldmine”: Opiumsmarkerne i Afghanistan. Dernæst uskadeliggjordesIsraels dengang farligste fjende: Irak.

Men verden tror stadig, at fårhyrden Ossama bin Laden stod bag: Hans halvbror Shafiq sad jo i New York og forhandlede våbenkøb med tidl. præs. Bush sr. d. 11. sept!

*

Mængdebestemmelse af Covid19-virus i Stedet for Nedlukning af Samfundet Mulig: Kun 10% af “Smittebærere” er Smittefarlige – 90% Er Ufarlige

Det følgende indebærer, at nedlukning af samfundet er overflødigt: I stedet er det muligt at mængdebestemme virus hos den enkelte covid19-virusbærer. Kun 10 % virusbærere skal så isoleres, mens 90% kan færdes frit.
Derved spares samfundet for et økonomisk sammenbrud og befolkningen for arbejdsløshed og armod.

Men jeg tvivler stærkt på, at den politiske vilje blandt vores konsensuspolitkere er til stede til at ofre deres politiske NWO-projekt for den sociale balance og velfærd.
Så hellere sende hundrede tusinder af danskere og på verdensplan milliarder ud i arbejdsløshed og armod – medindre de globalt vil tage en fohastet farlig squalen vaccination med microchips (video).

For som statsministeren sagde i marts: “Dette er politik”

 

MEN FREMTIDEN BURDE HEDDE ISOLATION EFTER VIRUSMÆNGDE – IKKE EFTER POSITIVITET MED MINIMALE MÆNGDER VIRUS (DER KAN STAMME FRA ANDRE CORONAVIRA – FORKØLELSE, INFLUENZA)

D. 11. Sept skrev jeg:

The New York Times 29. august 2020: PCR-testen (til diagnosticering af covid19) formerergenetisk stof (RNA) fra coronavirussen (og alle andre corona-vira) op til DNA i cyklusser; jo færre krævede cyklusser, jo større er mængden af ​​virus eller virusbelastning i prøven. Jo større virusbelastning, jo mere sandsynligt er patienten at være smitsom.

Dette antal forstærkningsscyklusser, der er nødvendige for at finde virussen, kaldes cyklustærskel. Den er aldrig inkluderet i resultaterne sendt til læger og coronaviruspatienter, selv om den kunne fortælle dem, hvor smitsomme patienterne er.

I tre sæt testdata, der inkluderer cyklustærskler, udarbejdet af embedsmænd i Massachusetts, New York og Nevada, bar op til 90 procent af de positive testpersoner næppe nogen virus, fandt en gennemgang af The Times.

Torsdag registrerede USA 45.604 nye coronavirus-sager ifølge en database, der blev vedligeholdt af The Times. Hvis antallet af smitsomheder i Massachusetts og New York skulle gælde landsdækkende, kan måske kun 4500 af disse mennesker faktisk have brug for at isolere og underkaste sig kontaktsporing.

Vedr.disse cykli:
Herunder ser man et uddrag fra en CEBM artikel om emnet.
CEBM anbefaler, at man bruger cyklus-tærskelværdien til at afgøre, hvilke virusbærere, der skal isoleres – og hvilke ikke

Data er sparsomme om, hvordan PCR-resultaterne er i overensstemmelse med virusdyrkningsresultater. Der er nogle tegn på sammenhæng
mellem tiden fra indsamling af en prøve til test, symptomernes sværhedsgrad og chancerne for, at nogen er smitsom.

En af de undersøgelser, vi fandt (Bullard et al), undersøgte virusdyrkning i prøver fra en gruppe patienter og sammenlignede resultaterne med PCR-testdata (Skrab) og tidspunktet for symptombegyndelse.

Kampen og kolleger studerede udskillelsen af smitsomt virus hos 129 indlagte patienter med COVID-19.
Varigheden af udskillelse af infektiøs virus varierede fra 0 til 20 dage efter symptombegyndelse, og sandsynligheden for at opdage infektiøs virus faldt til under 5% efter 15 dage efter symptombegyndelse
*. De rapporterer også, at (stor) mængde af virus er forbundet med påvisning af (symptomatisk) SARS-CoV-2 (covid19) betændelse, og når
neutraliserende antistoffer forefindes i serum, bliver virussen ikke-infektiøs.
Se også her.

Hvad er cyklustærskelværdien?
RT-PCR bruger et enzym kaldet revers transkriptase til at ændre et specifikt stykke RNA til et tilsvarende stykke DNA.
PCR forstærker derefter DNA’et eksponentielt ved at fordoble antallet af molekyler igen og igen. Et fluorescerende signal kan fastgøres til kopierne af DNA’et, og en test betragtes som positiv, når det fluorescerende signal forstærkes/formeres tilstrækkeligt til at være måleligt.

Figuren nedenfor rapporteret i Bullard viser, hvordan sandsynligheden for SARS-CoV-2 (covid19) smitsom virus er større (de røde søjler), når cyklustærsklen er lavere (den blå linje). Ud over 8 dage fra symptombegyndelse til test blev ingen levende virus blev påvist.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er graf-1.png

Cyklustærsklen (kaldet Ct-værdien) er antallet af forstærknings-cyklusser, der kræves for at det fluorescerende signal skal krydse en bestemt tærskel. Dette muliggør, at meget små prøver af RNA forstærkes og opdages.

Jo lavere cyklusgrænseværdien er (jo færre gange der skal formeres RNA) , jo større er mængden af RNA (genetisk materiale, dvs. virus) i prøven.

Jo højere cyklustal, jo mindre RNA er der i prøven.

Altså: Jo mere RNA – des mere virus. Det er mængden
af virus, der bestemmer smitsomheden).

Mens et infektiøst stadium kan vare en uge eller deromkring, kan det stadig påvises mange uger efter, at betændelsen er forsvundet (og smittefaren er ophørt), fordi inaktiveret RNA nedbrydes langsomt over tid,.

Dette betyder, at de smittetal, der bruges af SSI og medierne til at skræmme os fra vid og sans er meningsløse: Tallene er blot udtryk for, at personerne har været i forbindelse med coronavirus af en eller anden art, og for nogle få har været syge – mens langt de fleste ikke har mærket det (85% af os er nemlig T-celle immune over for covid19/SARSCoV2)

Nu står folk – skræmt fra vid og sans i kø for at blive testet: Derfor stiger antallet af “nysmittede” – dvs. antallet af covid19immune naturligvis.

DET, DER ER GALT ER FØRST FEJLFORTOLKNING AF TESTFUNDENE: kUN 10% SKAL ISOLERES.

MEDIER OG SSI ANGIVER KUN LABORATORIETAL.
MEN HVORDAN SER DET UD MED ANTALLET AF SYGE OG DØDE?

 

*

NWO-Desperation: NWO-Medie-Højborg New York Times´ Afsløring af Coronasvindelen Strider mod NWO-Højborg Facebook´s “Samfundspolitik”

I min seneste artikel bragte jeg uddrag af NWO-mediehøjborgen New York Times´ artikel om, at 90% af såkaldte positive covid19-tests i virkeligheden er negative.

En bekendt af mig lagde min artikel ud på Facebook, en anden NWO-mediehøjborg og fik den kendte besked, at New York Times artiklen ikke måtte bringes, da den stred mod Facebooks “samfundspolitik”.

Min bekendts Facebook-meddelelse så bare sådan ud: “09.09.2020 – New York Times: 90% af Corona-positve Tests Er i Virkeligheden Negative – In three sets of testing data that include cycle thresholds, compiled by officials in Massachusetts, New York and Nevada, up to 90 percent of people testing positive carried barely any virus, a review by The Times found”.
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/09/11/selveste-nwo-new-york-times-90-af-corona-positve-tests-er-negative/.

Ved næste forsøg uden link til min artikel kom denne Facebook-meddelelse på tysk: “Du kan ikke kommentere i øjeblikket – for at undgå misbrug har vi midlertidigt begrænset adgangen til din konto”.

Facebook ligger under for truslen om svære bøder for at bringe argumenter mod NWO-løgnene

DETTE BEKRÆFTER, HVAD JEG HAR SKREVET DE SIDSTE 13 ÅR: NWO EKSISTERER KUN PÅ LØGN OG BEDRAG, HALVE SANDHEDER OG FORTIELSER. 

Altså er den luciferiske NWO kommet i strid med sig selv, hvilket tyder på desperation og uorden i NWO-geledderne.

Eller som Kristus sagde: Lukas 11:16 “Hvert Rige, som er kommet i Splid med sig selv, lægges øde, og Hus falder over Hus. 18Men hvis ogsaa Satan er kommen i Splid med sig selv, hvorledes skal hans Rige da bestaa?”

Her er hvordan bedraget bliver lavet

Personligt fik jeg mine blogs hacket og bestjålet af NWO-mediepolitiet i 2019.
Endv. blev min Facebook konto slettet: Man ville se foto af mig for at afgøre, om jeg var den Anders Bruun Laursen! Derefter kunne jeg ikke genoprette min konto. Det samme hos Twitter. Det virker, som om mediepolitiet fører registre over NWO-modstandere.
MON NEW YORK TIMES NU OGSÅ FIGURERER I NWO-POLITIETS REGISTER?
Næppe: Hvad der er tilladt guden er ikke derfor tilladt studen!

Die Welt 13. september 2020 : Prof. Hendrick Streeck Bonn, Tysklands førende virolog: “Når vi vurderer situationen, må vi ikke begrænse os til det rene antal infektioner “, fortalte Streeck Die Welt. Antallet af mennesker, der tester positive i Tyskland og Europa, stiger markant. “Samtidig ser vi næppe nogen stigning i dødeligheden.”(tværtimod). Omfanget og varigheden af ​​regeringens restriktioner for at indeholde pandemien skal revurderes i denne situation.

Fra et socialt synspunkt er infektioner uden symptomer ikke nødvendigvis farlige, sagde Streeck: “Jo flere mennesker, der bliver smittet og ikke udvikler nogen symptomer, jo mere er de immune – i det mindste i en kort periode. De kan ikke længere bidrage til pandemien.
(Ifølge WHO inficerer symptomfrie Covid-19 mennesker meget sjældent).

I Tyskland falder antallet af dødsfald i forhold til antallet af infektioner i øjeblikket. Ifølge Robert Koch Institute (RKI) har det primært været yngre mennesker, der for nylig er blevet smittet, og de udvikler sjældent en alvorlig sygdom”.

Kommentar: Naturligvis stiger antallet med antistoffer mod covid19 – pga. hysterisk rapidt stigende antal tests med den værdiløse og helt uspecifikke PCR-test, der medtager coronaforkølelses- og andre influenzavira-antistoffer og skaber 90% falske positiver – og blandt de få reelt positive også dem, der har haft symptomløs og symptomatisk covid19. De smitter ikke – og 85% af dem har i årevis haft T-celle-immunitet

Også en anden ting må have frustreret NWO-Eliten: At folkeslagene ikke straks råbte på elitens énverdensregering til at klare den forfærdeligt farlige covid19!! I stedet søgte de sammen i nationalstater og spærrede de andre ude (undtagen muslimske immigranter, naturligvis)- i stedet for at stole på elitens en-verdenorganisationer, som f.eks. EU og FN.

Men er elitisterne i City of London virkelig frustrerede? Næppe. De har opnået at smadre verdensøkonomien med kommende fattigdom og proletariatets revolutioner og borgerkrige, hvorved den gamle orden vil falde sammen til fordel for NWO/Agenda 2030, farisæernes og Zionisternes globale Sovjet-Union (Salme 2:9).

 

Frimurerstormesteren for The Southern Division of the Scottish Rite, Albert Pike, er den eneste Sydstatsgeneral, der står i Washington DC – fordi han repræsenterer USAs luciferiske frimurersjæl. USA blev grundlagt af frimurere og er en illuminat-corporation/City of Londons krigsmaskine.

Men iflg NWOs superfri-murer-guru og stormester Albert Pike vil det mål kun kunne opnås gennem 3 verdens-krige og her – hvoraf den ene endnu udestår.

Illuminaterne gnider sig i hænderne over vor følgagtighed in i deres fordærv..

*

Selveste NWO-New York Times: 90% af Corona-positve Tests Er Negative

SELVESTE NWO-NEW YORK TIMES: 90% MED CORONA-POSITIVE-TESTS ER I VIRKELIGHEDEN CORONA-NEGATIVE

The New York Times 29. august 2020: PCR-testen (til diagnosticering af covid19) forstærker genetisk stof (RNA) fra coronavirussen (og alle andre corona-vira) i cyklusser; jo færre krævede cyklusser, jo større er mængden af ​​virus eller virusbelastning i prøven. Jo større virusbelastning, jo mere sandsynligt er patienten at være smitsom.

Dette antal forstærkningsscyklusser, der er nødvendige for at finde virussen, kaldes cyklustærskel. Den er aldrig inkluderet i resultaterne sendt til læger og coronaviruspatienter, selv om den kunne fortælle dem, hvor smitsomme patienterne er.
Kommentar Testen er ganske uspecifik og ubrugelig iflg. agitatoren, satanist og Trump-rådgiver Anthony Faucis, overordnede afd: NIH.

I tre sæt testdata, der inkluderer cyklustærskler, udarbejdet af embedsmænd i Massachusetts, New York og Nevada, bar op til 90 procent af de positive testpersoner næppe nogen virus, fandt en gennemgang af The Times.

Torsdag registrerede USA 45.604 nye coronavirus-sager ifølge en database, der blev vedligeholdt af The Times. Hvis antallet af smitsomheder i Massachusetts og New York skulle gælde landsdækkende, kan måske kun 4500 af disse mennesker faktisk have brug for at isolere og underkaste sig kontaktsporing.

Kommentar
Testen er ganske uspecifik og ubrugelig iflg. agitatoren, satanist og Trump-rådgiver Anthony Faucis, overordnede afd: NIH.

Iflg et doktorarbejde fra selveste USAs National Institute for Health Research (NIH) (dr. Faucis overordnede) er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.” Linket er ikke at finde mere – men de samme værdier cuiteres som kinesiske her
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

HVEM DER DER LÆSER DENNE BLOG VIL VIDE OG KAN I ARTIKELLISTEN SE, AT JEG ATTER OG ATTER HAR BESKREVET BÅDE CORONATEST OG COVID19-MARKEDSFØRINGEN SOM EN FARLIG PLANDEMI, SOM ET OPPUSTET IDEOLOGISK LØGNE- OG SKRÆMMEKAMPAGNE/SVINDELNUMMER MED EN SÆSONINFLUENZA. FORMÅLET ER AT OPNÅ VORES TOTALE UNDERKASTELSE UNDER IDEOLOGIEN BAG DET HELE: FNs PROGRAM ERLÆRES AT VÆRE DEN NYE VERDENSORDEN VED NAVN AGENDA 2030.

FNs udemokratiske omkalfatring af verden til global Sovjet-Union.

OG SUCCESEN ER SKRÆMMENDE.

*

Plandemi: Verdensbanken Oplistede Covid19 Test Udstyr allerede i 2017, 2018, 2019 – Mens Covid19 Først Opstod i 2020!

Som tidligere beskrevet, er covid19 et længe planlagt svindelnummer, en misbrugt sæsoninfluenza-plandemi og her og her og her med det formål at få den gamle verdensordens økonomi til at bryde sammen og via livsfarlige oven i købet på sigt virkningsløse vaccinationer at få chippet os, så bankeliten har total kontrol over os robotter i deres ældgamle NWO-enverdens-kommunistdiktatur og her.

 

Oplysningerne nedenfor stammer fra National File 6. Sept. 2020– gengivet på Rense.com. d.10.sept. 2020 samt fra Verdensbankens hjemmeside eller her eller her.
National File.com har en troværdighedsscore på 84%.
Imidlertid er det ikke (mere) muligt at finde de af National File angivne tabeller for de er fjernet med angivelse af rettelse 10. sept. 2020!.

Artikelforfatteren er Patrick Howley, en garvet investigativ journalist,
Han er reporter for de største amerikanske aviser.

Så undtagelsesvist vover jeg at gengive de i National Files angivne tabeller, uden at have set primærkilderne

National File angiver Verdensbankens lister over eksporterede og importerede test kits til diagnosticering af covid19 (således benævnt) .

Patrick Howley skriver:
Verdensbankens hjemeside har en aktiv ajour-føring for “COVID-19 diagnostiske testinstrumenter og apparater (902780) eksport efter land i 2018” (og 2017), selvom Verdenssundhedsorganisationen ikke navngav Coronavirus “COVID-19” før februar 2020.
Der er også en ajourføring for COVID-19-test, der blev eksporteret i 2017. På dette tidspunkt afventer vi en klar forklaring fra embedsmænd om, hvorfor denne post eksisterer, og vil opdatere i overensstemmelse hermed.

Den gængse mediepublikation Newsweek rapporterer nu, at Dr. Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finansierede Wuhan Institute of Virology´s coronavirus-forskning. Newsweaks overskrift proklamerer: “DR. FAUCI STØTTEDE KONTROLVERSIELLE WUHAN LAB MED MILLIONER af amerikanske dollars til risikabel CORONAVIRUS FORSKNING.”

National Files kopier

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid-kits-2017-2.png

Sådan ser listen nu ud d. 10. sept – dagen for angivet rettelse

Samme udseende har 2018 tabellen og 2019 tabellen

Summa summarum: Vi bliver ført bag lyset af okkulte kræfters plan med meget beskidte hensigter.

 

Som prof. Michel Chossudovsky fortæller i videoen ovenfor: Covid19 er en sæsoninfluenza, der af ideologiske grunde er pustet op til noget superfarligt for at skræmme os til underkastelse. Prof Chossudovsky fortæller, at man i Storbritannien har skrabt efter covid19 i både svælg og næse – OG SÅ REGNET POS. FUND FRA BEGGE SKRAB SOM 2 TILFÆLDE AF COVID19!!!

At man i USA iflg Trump rådgiver Birx har regnet covid19 som dødsfald selv i færdselsulykker, terminal cancer og hjertesygdom har jeg tidligere vist (Se 10:35-12:05 min. af videoen.

 

*

 

Hegels NWO-Maskerade

Illuminaten Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) lancerede sin berømte dialektik-metode for at styre al historisk udvikling hen imod Den Nye Verdensorden. Den blev illuminaternes ufravigelige og særdelese effektive redskab, der har været og bliver brugt til at styre verden fra katastrofe til katastrofe siden debuten med den Franske Revolution.

Metoden er simpel:
1. Skab et Problem (tese)
2. Skab så en reaktion (antitese), der gennem
3. Syntesen/løsningen afskaffer problemet/tesen.
4. Syntesen bliver en ny tese osv.

Eksempel: Tese: 1. Bolshevik-kommunismen i Rusland. 2. antitese Hitler-Tyskland 3. Syntese: a) Israel gennem 2. Verdenskrig, der førte til FN, der accpeterede staten Israel b) et totalt pacificeret Tyskland, der er blevet NWOs fanebærer for staten Israel og de hyperaktive farisæere og her.

1. Syntesen Israel blev ny tese 2. Arabverdenen antitese 3. Syntese: Farisæernes kommunistiske énverdensstat gennem en storkrig med staten Israels undergang (Gog/Magog Ezek. 38,39) og opfyldelse af dukkeførerne Chabad Lubavitschs plan og her: Tilsynekomsten af deres messias, ben David/den genopstandne rebbe Menachem Schneerson. Han skal oprette farisæernes jernhårde globale regimente over Goyim (os- kvæget) som profeteret i Salmernes Bog 2:9 og i Zions Vises Protokoller – der aldrig er vist at være svindel – ej heller ved retlig prøvelse. Iflg den ansete rabbi Marvin Antelman (s. xviii) er Protokollerne forfattet af Rothschild, Rockefeller , Warburg m.fl. F.ø. udvikler verden sig i fortid og nutid i overensstemmelse med Protokollerne.

Jeff Rense 8. sept. 2020:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er masking2.png

Mundus vult decipi – ergo decipiatur: Verden vil bedrages – lad den altså blive bedraget

FÜHRER BEFIEHL – WIR FOLGEN!

Intet nyt under solen.

 

*

 

 

NWO-Diktatur: Australien Melbourne Koncentrationslejr pga. Minmale Infektionstal – Med Usikker Testmetode

Samtidig med, at covid19/SARScoV2-sæsoninflurnza-epidemien ebber ud, bliver politikerne og elitens medie-vasaller mere og mere desperate: De klynger sig til Bill Gates´spådom om en frygtelig 2. fase af covid19 – skønt tallene siger, at den i hvert fald ikke er indtruffet endnu.

Politikerne forsøger at holde gryden i kog, indtil en vaccine foreligger, der pga. sit squalen indhold samt ID2020 chips til alle planetens 7,6 milliarder mennesker efter ordre ffra deres overordnede. Og de gør deres yderste for at smadre Vestens samfundsøkonomier og skabe fattigdom – evt. hyperinflation for at få den gamle verdensorden til at bryde sammen til fordel for deres globale Sovjet-Union, Agenda 2030.
FOR VORE KONSENSUS-POLITIKERE ER BLOT STIK-I-REND-DRENGE OG -PIGER, ROBOTTER UNDERKASTET BANKELITEN.

Man øger antallet af tests og får naturligvis derved medtaget mange fuldstændig raske, der har haft smitten uden symptomer – men som nu kortvarigt har antistof. Derimod angiver man ugerne antallet af syge og døde: For de er meget få: Epidemien brænder ud.
Som jeg har anført, er metoderne til diagnossticering af covid19 så ubrugelige, at Norge har droppet testning med dem og mener, at 14 ud af 15 positive danske resultater er falske!

Ikke desto mindre gennemfører politikerne flere og flere meningsløse tiltag: I Argentina har man haft maximale restriktioner i 1/2 år – og alligevel “tiltager” antallet – ikke af syge – men af “smittede”.
Denne pandemi er både planlagt, politisk og ikke-medicinsk, som også svineinfluenzaen var.

Melbourne i Australien demaskerer den Nye Verdensordens diktatur: Byen er omdannet til en koncentrationslejr.

Victoria – inkl. Melbourne den 4.september (befolkning 6,49 millioner):
Der er 4.369 tilfælde, der kan indikere smitteoverførsel til samfundet (0,06%). Der er 2.060 tilfælde af aktive coronasyge i Victoria (0,03%).
16.625 mennesker er kommet sig (0,3%). 329 mennesker er på hospitalet (0,007%). Dette inkluderer 20 patienter i intensiv pleje. I alt 2.356.292 testresultater er modtaget. Dette er en stigning på 25.031 siden i går.

I Australien var antallet af inficerede personer med koronavirusinfektion 1729 ud af en befolkning på 25.657.600 i perioden 21.aug. – 3. september 2020.

Siden virus blev fastslået den 22. januar, har der været 26.136 personer inficeret – og 737 dødsfald (MED Coronavirus (Da der kun 1% dør AF corona betyder det 8 coronadødsfald).
Australien har 25. 657.600 indbyggere. Dette betyder en infektionsrate på 0,01 % og en dødsrate på 0,00003%.

Den 12. august var 0,002% af australierne indlagt på hospitalet pga. covid19- dvs. 0,00002%

Af 2.257 aktuelle eller “aktive” tilfælde (4. september) modtager kun 357 eller 16 procent af dem hospitalsbehandling.
Dette inkluderer 27 patienter på intensiv afd. (eller 1% af de aktuelle tilfælde).

På grund af disse minimale antal har Melbourne i Victoria låst sig ned i 6 uger – LIGE SOM I EN KONCENTRATIONSLEJRog vist verden vejen

Og  nu har austrakiere fået nok og råber: Svindel, svindel, svindel!

The Guardian 4 Sept. 2020: Victorias premierminister, Daniel Andrews, har annonceret hårde nye stadium fire koronavirusrestriktioner for hovedstadsområdet Melbourne, herunder et udgangsforbud natten over
for indbyggere i Melbourne – mellem kl. 20 og kl. 5 morgen.

 

Stadium fire begrænsninger, der dækker hovedstadsområdet Melbourne, begyndte søndag den 2. august og varer i seks uger indtil søndag den 13. september.
Yderligere begrænsninger for virksomheder blev annonceret mandag 3. august, og de fleste startede fra 12.01 torsdag 6. august.

Man har kun lov til at forlade sit hus af fire grunde: at købe mad og vigtige ting: pleje, omsorg, daglig træning og arbejde. Arbejdsgivere skal støtte én til at arbejde hjemmefra, hvis man kan arbejde hjemmefra.

Omsorg omfatter styring af fælles forældremyndigheder, brug af en babysitter, at forlade hjemmet for at passe dyr, der er anbragt andre steder, besøge nogen i et alderdomshjem og besøge nogen på hospitalet. Specifikke anvisninger gælder.

Man kan forlade sit hus, hvis man er i fare for familievold eller ansøger om en interventionskendelse og til at gå i retten eller på en politistation.

Man kan også forlade sit hus for at få adgang til medicinske tjenester.

Indkøb af mad og nødvendige forsyninger skal ske inden for 5 km afstand fra hjemmet, undtagen hvis det nærmeste supermarked er længere end 5 km.

Kun en person pr. Husstand kan gå for at shoppe om dagen.

Træning skal finde sted inden for 5 km fra hjemmet og skal være i hovedstadsområdet Melbourne. Motion er begrænset til en time en gang om dagen.

Det har været obligatorisk for folk i storbyen Melbourne og Mitchell-distriktet at bære ansigtsbeklædning offentligt siden midnat onsdag den 22. juli. Denne regel blev udvidet til hele staten fra midnat søndag den 2. august.
Folk skal bære en maske eller belægning, når de forlader huset. Der er et par undtagelser. Personer med medicinsk grund er undtaget, ligesom børn under 12 år.

I skolerne behøver lærerne ikke at bære ansigtsbeklædning, mens de underviser, men eleverne, der deltager i timerne, skal. Både lærere og studerende skal bære en maske på vej til og fra skolen.

Andrews sagde, at “sund fornuft” ville styre, hvordan de nye regler håndhæves.
Overtrædelse af reglerne kan straffes med en bøde på $ 200.

Man kan ikke besøge eller gå til en anden persons hus, medmindre det er med det formål at give eller modtage pleje. Man kan forlade sit hus for at besøge en person, hvis man er i et “intimt personligt forhold” til dem.

Hjemmebestemmelserne gælder for ens bolig, så man ikke kan komme ud af Melbourne og til ens feriehus.

Restauranter og caféer vil kun kunne handle som afhentnings- og leveringsvirksomheder.

Almindelig detail vil være lukket fra 12.01 torsdag 6. august. Butikker har stadig lov til at betjene kontaktløs afhentning, levering og “klik og indsamling”.

*

Covid19-Epidemien Er Overstået – Agenda 2030-smittede Regeringers Tvangsforanstaltninger Tager til: Global Sovjet-Union

Regeringerne indfører stadig flere restriktioner mod covid19 – alle i takt, ligesom de alle på samme tid med et par undtagelser indførte de samme svære, national- og privatøkonomi ødelæggende overdrevne forholdsregler, åbenlyst på kommando fra WEF, Davos, som jeg har beskrevet.

FRIMURER-POLITIKER-IDEOLOGERNE PÅBERÅBER SIG MERE SMITTE – FORDI DE LAVER OG OPDIGTER FLERE VÆRDILØSE TESTRESULTATER OG DE FACTO DERVED FINDER FLERE MED ANTISTOFFER. MEN DISSE MENNESKER ER IKKE SYGE, SMITTER IKKE IFLG. WHO – HAR EVT. KORTVARIGT ANTISTOF MOD SYMPTOMLØS COVID19 (= SARSCoV2): KUN ANTISTOF HOS 5% AF TIDLIGERE COVID19-SYGEVIRUSKONTAKT. 85% AF OS HAR FRA TIDL. SARS 2 KONTAKT T-CELLE IMMUNITET MOD COVID! DISSE 85 % REGNES NU FOR SMITTEBÆRERE!!!
Desuden er de danske covid19 tests kun sande i 7% efter norsk opfattelse.

Iflg et doktorarbejde fra USAs National Institute for Health Research er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.”
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

I virkeligheden undersøges der kun uspecifikt for RNA-rester fra forskellige vira.

Så er politikernes covid10-galskab berettiget?
NEJ!
Målet er åbenlyst gennemførelsen af FNs erklærede totalitære Nye Verdensorden, dvs. Agenda 2030, den globale Sovjet-Union.

Argentina har været lukket ned i 150 dage og haft tvungen maskebæring siden d. 14. april. Alligevel stiger døds- og smittetallet ligesom i de liberale USA og Brazilien. Grund: Enten duer maskerbæring ikke – eller også er der tale om fiktive tal som led i politisk manipulation.

Nedenfor anførte grafer viser, at den covid19-sæsoninfluenza nu de facto er overstået, som eliten har beordret “vore” frimurer-politikere – på en gang og efter behørig generalprøve – til at gøre til noget særlig farligt for at skræmme os fra vid og sans for med vores accept at fjerne vore grundlovssikrede rettigheder. Den samme feje konsensus, som vi har set vedr. muslimsk masseindvandring (Marrakech-pagten) og CO2-klimaskrønen.

Ikke desto mindre strammer “vore” såkaldt “demokratiske” politikere stadig mere grebet om os- tvinger os til helt unødvendigt at bruge masker i det offentlige rum samt at ædelægge national og privat økonomi.

Formålet er, som statsministeren sagde fra begyndelsen af nedlukningen, politisk.
Denne plandemi er begyndelsen på den “Store Nulstilling“ – Big Brother totalitarismen erstatter de sidste svage rester af det korte kapitel i historien, som hed demokrati: Alt som sædvanligt i historiens løb.

Covid19-sæsoninfluenzawn er forbi

Her er antallet af hospitaliserede iflg. statens Seruminstitut d.1. sept. 2020

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-indl.-1l.-sept.png

Influenzasmittede – forløb over over 5 foregående år: Covid19-epidemiens afslutning som andre sæsoninfluenzaer.

 

Denne graf viser udviklingen i covid19-dødstallene

Nedenfor: US-regeringens CDCs covid19-dødskurve: Nu ingen dødsfald – skønt praktisk alle dødsfald har været anført som forårsaget af covid19 – se fra 11.0min. (incl. trafikulykker, kræft i slutstadiet, hjerteanfald osv.)

RESTEN ER NY VERDENS-ORDENS-IDEOLOGI

 

UD AF DENS KLØER KAN KUN KRISTI GENKOMST REDDE OS

*

 

Pengemagten bag den Store Nulstilling alias Agenda 2030 II: Jacob Rothschilds/Hans Tankelæsers Plan Med Verden

Rothschild-familien stammer fra den azhkenazi-jødiske finansslægt Bauer i Frankfurt a.M. I 1700-tallet tog den navneforandring til Rothschild efter det røde Moloch/Baal-symbol, hexagrammet, der hang over vekselerboden i Judengasse i Frankfurt a.m. Mayer Amschel Rothschild havde og erhvervede store pengesummer til spekulation og udlån – formentlig var startkapitalen jesuitisk: Rothschild var Jesuit og Talmudist samt sabbatæisk-frankistisk satanist og medlem af Chabad Lubavitch-dommedagssekten

Mayer fik en anden jødisk rabbi, Adam Weishaupt, til at reformere illuminatordenen efter luciferisk og jesuit-mønster: Det var en orden bestemt til at erobre verden ved hjælp af Rothschilds penge. Ordenen blev født d. 1. maj 1776 – derfor “Majdagen”).
I 1781 overtog illuminaterne kommandoen over verdens frimurerloger. Ordenen blev opløst i Bayern i 1786 – men havde da metastaseret til ledende politikere og kredse verden over. F.eks. var landboreformisterne i Danmark, Bernstorff, Rewentlowerne og kronprins Frederik (d.6.) illuminater – men til held for os endnu mere pietister.

Mayer havde 5 sønner, som han sendte til London, Paris, Wien, Neapel, mens den sidste blev i Frankfurt. Deres opgave: at oprette private Rothschild-centralbanker lykkedes over al forventning – og succesen blev gentaget verden over. Men den dominerende var og blev The City of London. I dag har kun Iran, Syrien, Cuba og Nordkorea: de såkaldte slyngelstater, endnu ikke en Rothschild-centralbank. Andre slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen. Rothschild sendte sin militære arm, den corporative frimurer-vasalstat, USA, ind i disse lande, som så som det allerførste fik Rothschild centralbanker.

Disse banker trykker staternes pengesedler ud af den blå luft, LÅNER dem ud til staterne mod renter, som de selv fastsætter. Derved er staternes gæld blevet astronomisk – og staterne er politisk således helt i lommen på Rothschild. Ulydighed medfører omgående gældsforfald og konkurs.

Rothschilds og hans tro følgesvend Rockefellers illuminater stod bag Den Franske Revolution og afkristning, 1. Verdenskrig samt 2. Verdenskrig, den kommunistiske Revolution i Rusland samt praktisk taget alle revolutioner og krige samt omvæltninger i de sidste 244 år.

Det følgende er formentlig IKKE fra Jacob Rothschild himself – men KUNNE være det. Den angivne plan stemmer med den families aktiviteter og her samt udsagn fra dens mange “tænketanke” – og frem for alt med de forfærdelige Zions Vises Protokoller, der iflg. den ansete Rabbiner Marvin Antelman (s. xviii) er forfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg og deres vasaller. Protokollerne er aldrig vist at være forfalskninger – ej heller ved retslig prøvning. Store dele af planen er allerede opfyldt og bliver daglig opfyldt for øjnene af os. Og covid19 er helt efter zionisternes offentliggjorte plan.

Familiens mål: Zions Vises globale “Kongerige”, dvs. global Sovjet-Union, alias deres FNs Agenda 2030, hvor Chabadnik Lubavitchernes og her messias ben David styrer hele verden, for med “med jernspir at knuse og sønderslå hedningefolkene på den vide jord”(Salmerne 2:9)

Kommentar på The Truthseeker 31 august 2020 – rettet til Henry Makow fra “Jacob R.(othschild)” 31. august 2020kl. 16:51 pm | Permalink

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er jacob-rothschild-1.png

Kære Henry (Makow), du går virkelig for langt, når du siger ting som,
”Den styrende kriminelle kabale har produceret disse“ penge” og fyldt deres og vennernes og vennernes lommer. Er der nogen grænse for, hvor mmange (penge) de vil producere? Hvis ”gælden” fordobles til $ 70 billioner, ville det gøre nogen forskel? ”

Du kan ikke sige, at vores kartel eller kabale er “kriminel”. Kan du ikke se, at vi faktisk ejer alle lovgivere, og hvad end vi gør, ligger det over nogen af ​​de love, der gælder for almindelige mennesker. Med hensyn til at fylde vores lommer er de familier, der udgør vores netværk af centralbanker i hele verden, faktisk de vigtigste magtmæglere i verden. Det er vores ret.

Jeres regeringer kræver hvert år mere, end de har råd til med det ene underskudsbudget efter det andet, og siger altid, at dette eller det er nødvendigt. Ved at forkæle dem får vi simpelthen mere magt og kontrol. Det kaldes ”ejerskab”.

Hvad skal vi gøre, give dem vores eget guld eller assistere i deres låneproces og aldrig se pengene igen? Det er en af ​​grundene til, at vi har fiat-penge. De kan laves ud af ingenting, og vi kan tjene så meget som jeres regeringer ønsker (vil have lån), så længe de ikke bruger dem på ting mod vores interesser eller stræber alt for langt uden for vores kontrol.

Vi “giver” dem ikke bare pengene, for så ville der være hyperinflation hele tiden og ingen tillid til nogen fiat-valuta. Snarere ”låner” vi pengene ud til dem sådan, at hvis vi nogensinde indkaldte alle lånene, ville enhver regering, der har lånt i årevis fra vores banker, gå konkurs. Desuden er vi i stand til at opkræve renter på det, vi låner ud, hvilket normalt opretholder værdien af ​​vores egne kapitalandele hos masserne, der har fået alle deres gratis tingv i så mange generationer og ikke betaler os tilbage for udøvelsen af ​​vores gud- dommelige magt, nemlig at være i stand til at skabe noget (penge) ud af ingenting.

Du er nødt til at indse, at med udviklingen af ​​vores centralbank systemer over hele verden og især gennem globale udvik-lingsudlån og vores investeringer i steder som Kina, er verdens økonomi vokset eksponentielt i løbet af de sidste 100 år. I øjeblikket kan den amerikanske dollar ikke tjene de globale behov og udfases ikke med et klynk, men med et brag i en svampesky gennem skabelsen af ​​ubegrænsede billioner. I årtier forsøgte vi at skjule det, der nu kaldes “skyggenøkonomien”, hvor vi arbejdede sammen med den amerikanske Fed for at skabe enorme mængder kontanter ud af ingenting og for at lette både forretningsmæssige og politiske interesser, især i udviklingslande og andre irriterbare nationer rundt om i verden . Det havde ringe indflydelse på inflationen, da pengene sjældent kom tilbage til USA eller Europa, men de kom normalt tilbage til vores banker alligevel.

Siden 11. september, hvor tabet af nogle af disse billioner blev undersøgt, har vi været mere åbne med hensyn til vigtigheden af ​​altid at have penge nok til rådighed til at gøre hvad vi vil, og helt ærligt, selvom vi skulle øge den amerikanske dollar gæld til os til $ 70 billioner, som du siger, hvad vi har fundet er, at folk rundt om i verden, til trods for at klage over vores påståede magtmisbrug, stadig bliver ved med at kræve tingene.

Det ligner meget heroinindustrien, der voksede ud af vores satsning i Kina i det 19. århundrede under opiumhandlen, jo mere man producerer, jo flere mennesker bliver afhængige af tingene. Med vores seneste portion på 6 billioner ønsker alle, der ejer dollars, at deres værdi bevares, men alligevel i steder som Kina, Indien og Rusland er det, de klager over, den uretfærdige magt, som USA er i stand til at udøve rundt om i verden ved at være i stand til trække så mange penge fra vores banker og bruge dem som de gør, især på deres militær og som et politisk våben til at tjene deres interesser og vores familiers interesser.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768-1.jpg

I den henseende klager disse nationer heldigvis ikke overdrevent over, at vores familier kontrollerer penge-mængden, men snarere har de en tendens til at fokusere på de forskellige begunstigede regeringer, der ser ud til at styre de offentlige udgifter og bevillinger. De klager hovedsageligt mod USA og for det meste er næsten alle andre lande i verden enige om at tage magten fra USA og lade vores centralbanker skabe en ny verdensvaluta og være deres bankmand.

Det vil dog kræve, at en centralregering fordeler udgifterne, når lånet fra os bliver nødvendigt, og selvfølgelig for at håndhæve handel med denne valuta på en global skala har centralregeringen har brug for uafhængig militær opbakning.
I flere årtier har regeringerne i over 190 nationer været enige om denne retning og nødvendigheden af, at der er en en-verdensregering for at sikre den nødvendige finansielle stabilitet.
De er alle nationer, der er en del af vores netværk, som enten har en fast etableret centralbank i vores kontrol eller er fuldstændig gældsatte over for alle vores lån fra institutioner som IMF og Verdensbanken.

For at fortrænge mange af landenes påståede ”magtbeføjelser”, især i Vesten, har det været nødvendigt for os at være meget generøse, så vi kan lade låntagningen og gælden i det væsentlige blive astronomisk. Som nationernes regeringer er blevet underdanige over for os, er også folkene i disse nationer.

Uanset om vores bæredygtighedsforanstaltninger faktisk er nødvendige eller ikke for at helbrede problemerne, såsom global opvarmning eller ulighed, som spørgsmål, vores NGO’er, regeringsorganer, medier og minions har udviklet og præsenteret i deres forskellige kampagner, er det der virkelig betyder mest for os, at der er noget virkeligt stof til, at der er en en-verdensregering og her og her. Vi har brug for al den støtte, vi kan få gennem vores bestræbelser på at overbevise folk overalt om “nødvendigheden” af en en-verdensregering.

Alternativt, hvis folkene afviser vores forslag, er de fleste af regeringerne i Vesten afhængige af vor nåde, idet de kalder på vores lån og går konkurs, mens de andre nationer, hvor vi har mindre kontrol, er henvist til vores barmhjertighedr og skønsbeføjelse for at fortsætte i nutidens system med USA’s dominans og den meget usikre amerikanske dollar, der under alle omstændigheder har haft sin tid, efter vores mening.

Naturligvis er Covid-pandemien en plandemi, og vi har gennem vores forskellige tænketanke og netværk omhyggeligt planlagt det gennem årtier -(ja århundreder).

For at alle de store ændringer, vi har planlagt, inklusive den store for os af vores globale bank og en-verdens valuta, skal folkene blive totalt underdanige. Dette er meget sværere at opnå i nationer, hvor folket tror, ​​at de har et udtryk af frihed, og det er grunden til, at regeringerne i disse nationer har været så ekstreme m.h.t. den frygt og kontroltaktik, vi har beordret.

Det har hovedsagelig været den økonomiske uafhængighed hos de fleste almindelige mennesker, der gør dem så uregerbare i disse nationer og sandsynligvis tilbøjelige til at vælge at støtte suveræniteten for deres egne nationer og lokal kontrol, hvilket er den største hindring for vores planer og præcist, hvorfor de alvorlige økonomiske begrænsninger har været nødvendige under dække af pandemien.

https://twitter.com/i/status/1279900845551869963

Hvis folkene ikke overholder det, vil utvivlsomt en anden bølge komme over dem, og med den madmangel og fuldstændig regeringsherredømme for at indlede alle vores foreslåede ændringer.

En af vores mest pålidelige agenter, der kan se lyset for en meget lysere fremtid, Karl Schwab fra World Economic Forum, har opfordret flere mennesker til at vågne op til fakta om vores næsten konkurrerende monetære kontrol og deltage i den store nulstilling og at byde velkommen i vores nye verdensorden og her og vores fortsatte styring af verden, men på en meget større, grønnere, smartere, mere lige og mere centralt kontrolleret skala, hovedsageligt af vores familier, der har tjent dig så godt alle gennem det 20. århundrede indtil nu.

 

A photo collage of some attendees of the 2019 WJC gala: Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range from billions up to $700 trillion.) Collage created by If Americans Knew. (Photo collage by If Americans Knew)
 
 

*

Førende Tysk Virologi-Professor: Hvorfor Covid19-Vaccine Er Meningsløs og Farlig. Den Koster Sjæl såvel som Helbred

 

Prof. Sucharit Bakhdi er en internationalt anerkendt virolog i Mainz, Tyskland.

Han holdt på opfordring i Ungarn dette foredrag om SarsCov2 = covid19 virus-vaccine (video nedenfor).
Han fraråder indtrængende, at man lader sig vaccinere med en farlig vaccine mod en sygdom,der på alle måder opfører sig som en middelsvær sæsoninfluenza. Og han vil ikke vaccineres! Også fordi vaccinen mod denne virus er meningsløs: Antistoftiteren er kun kort til stede – og antistof betyder minimalt for immuniteten. Det gør Derimod T-celle-lymfocyterne. Og ikke desto mindre siger Bill Gates og Kanzler Merkel, at der ikke bliver normalitet, før alle 7.6milliarder mennesker på kloden er vaccineret. Endv. kan alle vira mutere til nye typer.

Se og hør dr. Bakhdis foredrag på tysk – med engelsk undertekst. Jeg vil nedenfor vise illustrative screenshots fra foredraget.

Hvor effektiv er antistofbeskyttelse?
Antistoffer blokerer virusets “hænder”, der vil forbinde sig med coronavirusets “pigge”. Men antistof består kun kort – er kun første forsvarslinie. Antistoffet overmandes ved større mængder virus-“soldater”.

T-celle/krydsimmunitet:
Den effektive beskyttelse mod virusangreb. Efter at virus er trængt ind og inficeret en celle, afgiver virus affaldsprodukter. De bliver stoppet af T-celler – og virus dør/kvæles i affald.
T-celler husker tidligere kontakter med vira. Og de husker kontakt med SARS2 virus. Da covid19/SARSCov2 indeholder SARS2, husker T-cellerne deres tidligere fjende og angriber ubesværet covid19/SARS2Cov/covid19.

P.g.a. T-celle-krydsimmuniteter er ca 85% af befolkningen allerede tilstrækkeligt beskyttet. Kun 1,3% af rapporterede tilfælde måtte hospitaliseres – 83% var ikke alvorligt syge.

Raske mennesker har T-celle krydsreaktion mod covid19
Af 180, der havde overstået SARS2 havde 100% krydsreaktive T-celler mod covid/SarsCoV2
Blandt 185 raske bloddonorer i tiden før covid19 havde 85% krydsreaktive T-celler mod covid19.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er reactive-cells-against-sars2-80-uninfected-before-covid19.png

Immunforstærker (Squalen)

mobiliserer s.k. cytokiner, der afstedkommer betændelser. De kan afstedkomme cytokinstormeme med svære betændelser i kar og organer. Det er dødsårsagen allerede uden immunforstærker hos influenza og covid19-patienter. Men nu mobilisres altså gennem immunforstærker yderligere cytokin. Og samtidig undertrykker cytokinet T-celle-effekten.

RNA angriber cellers modtage-“pigge”. Da 85% af os har dræber-lymfocyter, der er parate til angreb, vil de ødelagte spikes blive stoppet af T-cellerne og cellen dør – autoimmun sygdom uomgængelig

Immunforstærkerskader:

Dødelighed 0,02%
Sværeste vaccineskader (Narkolepsi): 1:10.000
Nordeuropa: ca 20.000.000 vaccinationer, 2000 narkolepsi-tilfælde
Sverige: Meget høj vaccinationsrate > 50% af befolkningen – hundredvis af narkolepsitilfælde (ødelagt liv) hos børn og unge.
Tyskland: Meget lav vaccinatonsrate hos unge – næppe et nakolepsi-tilfælde

Hvem er overhovedet truet?
Dødelighed af covid19: ca, 0,15-0,2 %
< 65 år: 0,005% (1 per 20.000)
>80 år: ca. 1-2% MED (99% deraf døde af grundsygdom) og af virus.
Blandt ældre >80 år er dødeligheden af selve covid19 10 per 10.000

Der er nu gang i udvikling af RNA-gen-vacciner: Man sprøjter fremmed gen ind i kroppen. Det søger ind i cellerne – modificerer dem til selv at danne antistof mod covid19. Andre cellemodifikationer vil også kunne laves – de er varige – og arvelige: Det er vejen til at skabe Big Brother/system-lydige mennesker sågar uden chips!

Risiko-nytte <65 år: =0
Risiko – nytte > 65 år: ved man ikke

De igangværende studier med gen-baserede vacciner er farlige, uetiske forsøg med mennesker, fordi en påbudt og omfattende forudgående testning ikke har fundet sted!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er gene-vaccines.png

Kommentarer

Eliten er bandsat ivrig efter at få os vaccineret mod covid19 – skønt epidemien er brændt ud (næsten ingen hospitaliseringer, ingen døde mere). Og desværre har Danmarks regering været førende i denne tåbelighed

At vaccination mod covid19 er meningsløs fremgår allerede af en undersøgelse foranlediget af den spanske regering af 61.075 personer, der havde haft klinisk coronavirus- Det viste sig, at kun 5% havde antistof mod covid19. Præs. Trumps corona-rådgiver, dr. Anthny Fauci, siger, at en vacccine kun vil beskytte max. 50-60 af vaccinerede (hvilket formentlig er lige så overdrevet, som alt andet, han siger)

Af ovenstående foredrag fremgår, at både immunforstærker- (squalen) og
RNA-vacciner indebærer betydelig risiko for autoimmunsygdomme – også kaldet bindevævssygdomme.

Jeg ved intet om RNA-vacciner udover Bakhdis oplysninger.
Så jeg vil behandle immunforstærkeren squalen nærmere.

Organisationen CEPI og Pandemrix-Glaxo-Smith Kline har indgået en aftale med om levering af immun-forstærker adjuvans (squalen) til “vores” covid19 vaccine – på et tidspunkt, hvor pandemien er forbi.
* CEPI består af de globalistiske vaccinemanipulatører WHO, GAVI, EMA, FDA, MSF, UNICEF, IFRC, AVAREF, NIBSC, and Wellcome.

Jeg har utallige gange og først i 2009 under svineinfluenzaen advaret bl.a. også i Ugeskrift for Læger og medierne og her og her og her samt i Global Research mod immunforstærkeren squalen, som afstedkom golfkrigsssyndromet hos 25% af US-soldater i 1. Golfkrig – både hos udstationeret og hjemmestationeret militært personel. Eneste fællesnævner var squalen i den til alle givne miltbrandvaccine. 95% af Golfkrigssyge veteraner havde squalenantistoffer. Det samme gjaldt for ikke-udstationerede med lignende symptomer som de udstationerede.

Da så svindelnummeret med svineinfluenzaen blev lanceret (samme skræmmekampagne som med covid19) lavede Glaxo-Smith Kline (GSK) en vaccine, Pandemrix, med 1 million gange så meget squalen som i denne miltbrandvaccine.

Som i fordraget pointeret var følgen hos børn og unge narkolepsi (falder i søvn bedst som de går og står). Israelske soldater, somhavde fået miltbrandvaccinen, fik bindevævssygdomme, især skoldbruskkirtelbetændelse. – 714 af dem fik hos Israels Højesteret tilkendt erstatning.
Da studsede jeg: Jeg havde fået en sæsoninfluenza med lige så meget squalen: Fluad. 2 år senere fik jeg skjoldbruskkirtelbetændelse med anfald af hjerteflimmer gennem 3 måneder – og ingen erstatning.

Af “ukendt” grund er hyppigheden af autoimmun/bindevævssygdomme i stærk stigning:
Middelværdi ± s.d. af netto tilvæksten/år for nye tilfælde og forekomst of autoimmunsygdomme globalt var hhv. 19.1%±43.1 og 12.5%±7.9 (2018).
Og det er voldsomt

Squalenets uhyggelige hemmelighed

Vaccine Choice Canada 30. sept. 2008: I Sovjet-Unionen udviklede man immunforstærkere som biologiske våben!

T.v. Elitens Georgia Guidestones: Befolk-ningsreduktion!
Squalen er hajolie – og bruges i kosmetik-industrien, det findes og tåles i fødevarer -findes i små mængder naturligt i væv. Men det bliver giftigt ved injektion.

Squalen-adjuvanser/immunforstærkere er en vigtig ingrediens i en helt ny generation af vacciner beregnet til massevaccination over hele kloden. ” (6)
Forskere ved Tulane Medical School og Walter Reed Army Institute of Research “har begge bevist, at immunsystemet reagerer specifikt på squalenmolekylet.

Squalens vej gennem kroppen er blevet sporet med et radioaktivt sporstof i dyr af ingen ringere end Chiron, (velkendt influenzavaccineproducent) og producent af MF59, den squalenebaserede adjuvans, nu også en komponent i FLUAD, en italiensk influenzavaccine. (6)
Når det injiceres i kroppen, ser immunsystemet det som en fjende, der skal angribes og udslettes. (6)

Dette fænomen er også kendt som ‘molekylær efterligning’ (mimicry), hvor immunsystemet danner antistoffer mod en af ​​sine egne strukturer og vil fortsætte med at angribe ‘selv’-molekylet i kroppen, der ligner det i kimen, eller som det er tilfældet med squalen, et identisk stof, der er naturligt til stede i kroppen i små mængder.

Når denne selvdestruktive proces begynder, stopper den aldrig, da kroppen fortsætter med at lave molekylet, som immunsystemet nu er uddannet til at angribe.

Squalen er en slags udløser for det virkelige biologiske våben: immunsystemet. Når immunsystemets fulde repertoire af celler og antistoffer begynder at angribe det væv, de skal beskytte, kan resultaterne være katastrofale, ”skriver Matsumoto. Hans vurdering støttes af Dr. Pam Asa – “Oliehjælpestoffer er det mest snigende kemiske våben, der nogensinde er udtænkt.” (6)

De vigtigste talsmænd for brugen af ​​squalen i vacciner har været det amerikanske forsvarsministerium og NIH.

Anti-squalen-antistofferne i sygt amerikansk og britisk militærpersonale er bevis for, at militærforsøg har forårsaget (Golfkrigssyndromet) en hidtil uset sundhedskatastrofe hos titusinder af mennesker, som blev tvunget til at yage vaccinen, og som blev nægtet retten til at træffe en informeret beslutning baseret på eksisterende videnskabelig kendskab til farerne ved injektion af squalen. “Ved at tilføje squalen til deres nye miltbrandvaccine lavede de ikke en bedre vaccine, de lavede et biologisk våben.” (6) – som også covid19 er.
(Brud på Nürnbergkodexet– Amerikanerne hængte i Nürnberg 7 tyske læger for sådant brud på kodexet!! Danmarks coronalovgivning hjemler mulighed for et lignende brud – tvangsvaccination).

Hvorfor, ville man naturligvis spørge, ville nogen bevidst injicere et sådant farligt stof i mennesker? US-militæret retfærdiggjorde brugen af squalen, fordi de vidste, at de havde en svag og ineffektiv vaccine, som havde brug for en seriøs forstærkning – de frygtede russisk miltbrand-våben. Derudover forklarer Matsumoto, “investeres forskere i USA nu bogstaveligt talt i squalen.

“National Institutes of Health (NIH) har støttet både dyre- og menneske- forskning med squalen siden 1980’erne. Squalen er måske blevet den mest allestedsnærværende olie-adjuvans på planeten

Symptomer på bivirkninger anført i FLUAD-indlægssedlen er næsten identiske med Air Force-sagsdefinitionen for Golfkrigssyndrom og inkluderer udslæt, utilpashed, feber, muskel- og ledsmerter, svaghed, svedtendens og forskellige autoimmune reaktioner og neurologiske forstyrrelser. (6)

OG MEGET MERE

CHIPS

Jeg har skrevet meget om det egentlige formål med det overvejende psykologiske biovåben covid19: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030 under FN, der har erklæret at være legemliggørelsen af elitens Nye Verdensorden.
Målet er at få os alle udstyret med chips (under huden og efterhånden nanochips i hjernen), så vi bliver chips/robotter, sprællemænd i elitens/Big Brothers centrale computer, så vi endnu mere end allerede bliver blinde lydige, totalt partisoldater som i Sovjet/Kina/ det 3. Rige – men nu også underkastede tankekontrol. Og det er længe planlagt.

Derved tilhører vi ikke længere vor skaber (Åb. 13:3,16,17,18) – men “Verdensfyrsten” (Johannes 14:30).

Se Bill Gates, Microsofts, Rockefeller Foundations og GAVIs (vaccinefremstillerne) uhyggelige plan for at registrere os alle. De er begyndt i Bangladesh

Her flere henvisninger til mine chip-artikler:
https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/13/pas-paa-illminat-id2020-har-allerede-vaccine-dyrets-maerke-klar-mod-coronavirus/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/05/12/bill-gates-abenbaringsdyret-nvo-vil-opsende-500-overvagningssatelliter-til-at-lokalisere-deres-corona-vaccinations-mikro-nanochips/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/04/17/global-coronavirus-tvangsvaccination-gennemtvinges-af-vaccine-forbryderen-bill-gates/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/13/pas-paa-illminat-id2020-har-allerede-vaccine-dyrets-maerke-klar-mod-coronavirus/

*

Pengemagten bag “Den Store Nulstilling” alias Agenda 2030 I: Global-Sovjet-Union

“Lukas 16: 11. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? 12.  Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? 13.  Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«

“DET ER UOMGÆNGELIGT… TIL DET YDERSTE AT BESVÆRE MENNESKEHEDEN MED UENIGHED, HAD, STRID, MISUNDELSE, TORTUR OG ENDOG PÅFØRELSE AF SYGDOMME, SULT, NØD, SÅ AT “GOYIM” (kvæget) IKKE SER ANDEN UDVEJ END AT SØGE TILFLUGT I VORES TOTALE SUVERÆNITET M.H.T. PENGE OG ALT ANDET. ” (Zions Vises Protokoller 10:19).

*

The Telegraph 27. august 2020 I de sidste dage har verdensledere antydet og ekstraordinært indrømmet: nedlukninger er en katastrofe, og vi har ikke råd til at gentage fejlen. Endog superfrimurer og her Angela Merkel indrømmer skandalen.

Hvorfor har “vore ledere” fra starten ladet sig lokke til noget så tåbeligt som at lukke alle samfund ned med ubodelig økonomisk og menneskelig skade til følge pga. en sæsoninfluenza, som de kalder covid19: patienter dør under forlængede ventelister, folk mister deres arbejde, fattigdommen stiger kraftigt, samtidig med, at vi pumper stadig flere muslimer ind til offentlig forsørgelse og samfundsnedbrydning?
Hvorfor isolerede man ikke bare de udsatte grupper i stedet for os alle sammen?
Hvordan har man kunnet få plitikere, professorer og læger, ja hele samfundet til at agere med på denne åbenlyse tåbelighed?

For mig er der ingen tvivl: Frimureri og penge.
The Daily Mail bragte 23. nov. 2015 en oversigt over nogle af frimureriets uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden.
Rothschild agent George Soros styrer sine kampagner gennem sin Open Society Foundation.
Soros kuer og bestikker “vore” politikere!

Rockefeller Brothers ‘Fund siger: “Vi bestikker og manipulerer bare medierne, politikere, universiteter osv.” for at færdiggøre deres og Rothschilds Nye Verdensorden (NWO)/Den  Store Nulstilling.

I: Frimureri
I henhold til Zions Vises protokoller 15 og 16 er frimurere kun nyttige idioter, folk der søger indflydelse, berømmelse og penge. “Når vi kommer ind i vores rige” vil alle frimurere blive diskret dræbt. For de er en fare for vor messias´ En-Verden”.

Merkel rhomb

T.h. viser Merkel frimurertegnet for Lucifers/Baals hustru, Modergudinden Semiramis – med indbygget illuminat-pyramide.  Merkel er medlem af frimurerlogen Rotary Klubberne.

Frimureriet har gjort Sverige til et land på randen af sammenbrud

Ja, så langt er Sverige kommet, at nu en partner med den marxistisk feministiske regering forlanger, at ikke muslimske masseindvandrere, men indfødte svenskere skal ny-integreres i deres eget land! Et land med talrige no-go zoner for hvide – f.eks. Rosengården i Malmø.

II: Penge
I sin bog “Tragedie og Håb: En Verdenshistorie i Vor Tid”  afslørede dr. Carroll Quigley den  vigtige rolle, som Rothschilds Bank for International Settlements (BIS), centralbankernes centralbank i Rothschild-besiddelse – som alle centralbanker – spiller i den globale finansiering bag kulisserne.
Dr. Quigley var professor i historie ved Georgetown University, hvor han blev præsident Bill Clinton’s mentor. Han var også insider, oplært af den magtfulde klike han kaldte “de internationale bankfolk.” Hans troværdighed skærpes af den omstændighed, at han rent faktisk gik ind for deres mål. Han skrev: “Jeg kender til driften af dette netværk, fordi jeg har undersøgt det gennem tyve år og fik lov til i to år, i begyndelsen af 1960’erne, at undersøge deres papirer og hemmelige registre.” 

Quigley skrev om dette internationale banknetværk: “De beføjelser, finanskapitalismen havde, havde et andet vidtrækkende mål, intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder – i stand til at beherske det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne, som handler i forening, af hemmelige aftaler, der er opnået på hyppige private møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker. “Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale bankfolk ville kontrollere og manipulere en nations pengesystem og samtidig lade det se ud til at være kontrolleret af regeringen. 

Se engang, hvordan Rothschild købte Danmark og NATO!

Og hvad er penge egentlig?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Som Nick Rockefeller fortalte sin jødiske stammefælle, Aaron Russo, der døde kort efter at have videregivet samtalen: Penge er et middel til at få alle til at være bankelitens lydige slaver via chipning og her og her og her (Åb. 13:16,17,18): Ingen kan købe eller sælge uden de, som har chippen, deres indbyggede digitale kreditkort. Ved ulydighed spærres kontoen – og man ejer intet

Henry Makow 29. aug. 2020: “Vores regeringer kunne skabe dette vekslingsmedium (penge) gæld- og rentefrit, men bankfolk har lavet en guldgås der skaber penge i deres regi (ud af den blå luft til udlåning til stater mod renter, som BANKFOLKENE selv fastsætter) og vedligeholder den ved at vælge kriminelle og perverse til at være vores “ledere”.
(Forsøg på at bryde dette diktatur kostede præsidenterne Lincoln og Kennedy livet).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

For at beskytte denne skat skal de nu slavebinde menneskeheden ( Agenda 2030, som er FNs erklærede Nye Verdenordensprogram). Dette er essensen af ​​kommunismen og NWO udvidelsen af ​​deres kreditmonopol til at omfatte magt, tanke og adfærd (Åb. 13:3,16,17,18)- et satanistisk tyranni.
Alle vil tilbede dem og deres gud, Lucifer, som de repræsenterer.

“LADE SOM OM”

Når vi køber eller sælger noget, er alt bare ændringer i cifrene på vores bankkonti. Der er milliarder af bankkonti i verden. Tilsammen repræsenterer de en kæmpehovedbog, der føres af centralbankens kartel (BIS) og deres bankfranchisetagere. Denne hovedbog inkluderer uden tvivl aktier, obligationer, GIC’er, pant osv.

“Penge” er en kamæleon. De findes som cifre på hovedbogen, men hurtigt kan de omdannes til valuta, ethvert produkt eller enhver tjeneste eller tilbage til deres digitale form. Oprettet ud af intet ved fup er penge virkelig en ånd, der overskrider dens praktiske funktion og og virker som trylleformular over vores sind.

Jeg sammenligner denne mystiske kraft med blodet i vores samfundskrop. Hver dag strømmer den tilbage og styrker, nærer nogle dele af den sociale krop og tager fra andre.

Hjertet, der pumper dette “blod” rundt om i verden, er centralbanker. Desværre drives dette “hjerte” af satanister, der prøver at trællebinde krop, sjæl og ånd.

Forestil Dem nu, at De var dette hjerte.
De fører denne hovedregnskabsbog og kører denne fidus. Hvordan ville De beskytte det? De ville prøve at udnytte denne fordel til total kontrol over alle bankkontoindehavere. De ville installere en kommunistisk verdensregering med en verdensvaluta og luciferisk religion (gennem afskaffelse af Kristus og hans lære). Se pavens globale opdragelsesplan: Thi Lucifers er magten og riget og æren! Se klimareligionen.
Ja, storpolitik er satanisme)

(Se Hvad er kommunisme?)

Da De tilhører en herrefolks-satankult, kabalismen, ville De også have et ideologisk motiv. (Se Hvorfor Kabbala er satanisk, og Satanisme Forklares.)

De ville indføre menneskeheden i kabalisme (frimureri) uden at den ville være klar over det.
En satanisk kult, kabbalisme udnytter og kontrollerer sine medlemmer gennem at gøre dem syge ved at underminere deres kønsidentitet såvel som deres nationale, racemæssige og religiøse identitet. Vi er under konstant psykologisk og fysisk angreb.
Vi korrumperer for at kontrollere,” sagde frimurerlederen Giuseppe Mazzini som bekendt.

Betalte provokatører

Denne rekruterings-kontrakt er fra 2015 Baltimore-optøjerne. De iværksættes af Black Lives Matter, der financieres af Rothschilds balladeagent, George Soros, og her samt iflg præs.Trump terroror-ganisationen Antifa.

Sankt Greta Thunberg, der af den svenske kirke kaldes
Guds datter på linie med Jesus, og hendes mor støtter Antifa.
De er bankfolkenes kommunistiske lejesvende.

De ville støtte kriminalitet, narkotikahandel og sexhandel og perversion af alle slags. De ville bruge “efterretnings-tjenester” (CIA, MI-6, Mossad) til dette formål. De ville arrangere falske flag-begivenheder for at fremme racekrig, uenighed og skabe forvirring og frygt. De ville tilsøle sandhedssøgere som “fascister” og “skinhellige.” (Og i stedet for modbeviser blot sige: “Konspirationsteori”!)
De ville skubbe dem ud af billedet. Da De ejer våbenproducenterne, ville De øge “gælden” (til Rothschildbankerne) ved at fremme umådelig endeløs krig.

Generelt fremmer alle venstrepartier den kabbalistiske dagsorden, mens de foregiver at være forkæmpere for underhunden. Højreparter foregiver at forsvare det traditionelle samfund.
Virksomheder, politikere, medier, militær, uddannelse og kirke er alle købte og betalte. Når De har en pengeautomat, er der mange andenrangs-folk, der er klar til at sælge deres sjæle og land for at komme videre.

Vi har blodforgiftning. Jeg sriver ydmygt dette som årsagen til, hvad der er galt i verden.

Intet vil forbedre sig, før vi får en hjertetransplantation.

Menneskeheden er kommet langt materielt, men vi glider åndeligt bagud.
Vi må overbevise Rothschilds om, at de er på vej ned ad en vej til Helvede, men kan vende tilbage.
Rothschild! De har ubegrænsede pengemængder, men De mangler kærlighed. Kæmp for liv i stedet for død, og De vil kende kærlighed og lykke, som ingen penge kan købe.
Bliv velgørere for menneskeheden i stedet for dens ulykke”.

Jeg fik på min tidligere blog en kommentar fra en læser, der præsenterede sig som en Rothschild. Han spurgte, hvad han skulle gøre for at give slægten et bedre ry? Jeg svarede, at det var umuligt. Før måtte floderne begynde at løbe opad. Men måden ville være at bruge deres mange penge på at hjælpe folk uden betingelser i stedet for at bringe dem i ulykke.

*

Coronadiktatur = “Den Store Nulstilling” i Fuldt Sving

COVID-19-krisen er præget af en “nødsituation” for folkesundheden under WHO-regi. Den bruges som et påskud og begrundelse for at udløse en verdensomspændende proces med økonomisk, social og politisk omstrukturering.
Social engineering (omstrukturering) anvendes. Regeringerne presses til at udvide nedlukningen på trods af dens ødelæggende økonomiske og sociale konsekvenser.

Hvad der ske,r er hidtil uset i verdenshistorien.
Lukningen af de anvendte nationale økonomier over hele verden vil uundgåeligt resultere i fattigdom, massearbejdsløshed og en stigning i dødelighed.

Det er en økonomisk krigsførelse. Det er en uudtalt forbrydelse mod menneskeheden. Professor Chossudovsky Global Res. 22. aug. 2020.

Alan Hones fra Sky News, Australien, er en modig mand: Han trodser eliten og dens media-vasaller ved at sige sandheden om coronavirus-tiltagene: De er meningsløse og har dræbt flere mennesker end coronavirus nogen sinde ville have kunnet. Der er nu retssag undervejs mod staten Victoria for manddrab, hvilket der ang. absolut er basis for.

40% af  danskere  er “sikret covid19-vaccine”!

Covid19 er iflg. WEF “elitens” metode til at indføre “Den Store Nulstilling” – en helt ny økonomi ogden 4. industrielle revolution, en forarmet politistat, der sikrer gen-ændrende vacciner. Den baner vejen for Agenda 2030 og en verden, vi ikke kan genkende.

Covid19 Er Allerede “Den Store Nulstilling”/Global Kommunistdiktatur.
WHOs dr. Ryan  anbefaler coronapoliti, der trænger ind folkshuse og kontrollerer om folk harfeber, slæber dem bort til tests og evt. isolation uden for hjemmet

640 tyske læger har for 10 uger siden dannet den bevægelse, der står bag de store tyske anti-covid19 protestdemonstrationer.En særlig stor en forestår i Berlin d. 29. august:
Lægerne kalder coid19 et svindelnummer og forlanger uvildig undersøgelse af den tyske covid19-regeringspolitik

https://twitter.com/i/status/1297426585621090304

Er De bus-/togpassager, der ikke kan ånde ret længe bag en maske og derfor tager den af; er De fikseret i ideen om vor grundlovssikrede personlige frihed?
Coronapolitiet er over Dem som et lyn og snupper 2500 kr. fra Dem. For siden 22. 08.20 skal alle i den offentlige trafik pludselig bære maske!! Og hvis de nægter? Så er det en tur i spjældet.

 

Hvorfor? En forfærdeligt smitsom sygdom, en sæsoninfluenza med samme dødelighed som alle de andre sæsoninfluenzaer: 0.16% hærger landet. Den har krævet 623 døde i modsætning til sæsoninfluenza 2018, der kun krævede 1644 ofre! (hvad vi intet hørte til i medierne): Hele 20 patienter MED covid19 er indlagt pr. 24.08.20; dødsfald MED covid19 hører man ikke mere om i mediernes utrolige og langvarige skræmmekampagner – mens smitten iflg helt upålidelige tests og medier stiger!!

Og mundbind påtvinges i skoler

På et halvt år er der registreret16.397 covid19-smittede helt overvejende symptomfrie danskereog især blandt de 14% indvandrere i Danmark. Danmarks befolkning er nu pludselig 5.822.763! Det går stærkt efter Marrakesh.

Dvs, at denne rædsomme pandemi, der i medierne sidestilles med middlealderens sorte død, har ramt 0,28% af befolkningen og dræbt 0.01% af befolkningen – vel at mærke havde de 99% heraf svære grundsygdomme, som de allerede var i færd med at dø af.

Ikke desto mindre påstår  Bill Gates og Angela Merkel, at “normalitet” først vil vende tilbage, når alle jordens 7.6 milliarder mennesker er vaccineret!

 

MEN… vaccineforbryder Bill Gates truer os: Vi har kun oplevet fase 1. Fase 2 vil vi virkelig få at mærke – siger han med et ondt grin, mens konen ser indforstået på ham.

https://twitter.com/i/status/1279900845551869963

 
 
 

I Frankrig og andre steder hersker der allerede coronadiktatur som i det 3. Rige.

Og resten af verden følger bravt med: Det drejer sig om at holde gryden i krog indtil der forligger en vaccine, der vil være helt virkningsløs: Dr. Fauci – Tumps rådgiver – tror på højst 50-60% effektivitet af en vaccine. Og det er endda lige så meget  løgn som alt det andet, han udspyr: Covis19 efterlader ikke antistof i ret lang tid:
En undersøgelse foranlediget af den spanske regering viste, at af 61.075 personer, der havde haft covid19, havde kun 5% (midlertidigt?) antistof mod covid19.

Forsøgkaniner dør under vaccinering mod Sars2 virus (bestanddel af covid19). Derfor fik Bill Gates  & Co lov til at springe vaccine-dyreforsøg over!

Hvordan kan nogen så i alvor tro, at en minimal mængde svækket virusantigen, som man har måttet støtte med den farlige immunforstærker, squalen, skulle kunne afstedkomme det, som selve infektionen ikke kunne klare??

Da denne vaccine altså er farlig og værdiløs – hvad de satanistiske elitister udmærket ved – så er der en anden grund, som jeg har påpeget så tit:
Chipning/Åbenbaringsdyrets mærkeog her  – og det bliver mange steder som tvangsvaccination at dømme efter hidtidige tiltag og udsagn – bl.a. fra vacineforbryderen Bill Gates. 

Microsofts patentansøgning 2020 060606 (666)  om et (chip-baseret) system til aflæsning af vore sym-og antipatier med belønning og afstraffelse derfor – med Bill Gates´og Elon Musk´s 500 specialsatelliter som relæer – er Big Brother tiltag par excellence.


Se engang denne video med direktøren for APIJECT/RAPID/US-regeringens partner. Han fortæller, at US-forsvarsministeriet har bestilt 660 millioner fyldte covid19 vaccinekanyler – dvs 2 til hver amerikaner. På en kanyle står “Name of drug”. På den anden  2RFID/NFC2 – dvs. mikrochip, som Apiject-direktøren siger.

 

 

Danmarks hastelovgivning hjemler tvangsvaccinering – hvilket er brud på Nürnberg Kodexet

Her er en læges indtrængende advarsel mod coronavaccinen

Jeg er ikke i tvivl om, at vacinenægtere vil blive forfulgt med rejse- og bevægerestriktioner. 
Fængsling ville imidlrtid være en erkendelse af, at nægteren har ret: Myndighederne ville vide, at de alligevel ikke smitter f.eks. medfanger. Så mon ikke det bliver noget med fodlænker?

*

Rockefellers Club of Romes “Planetære Katastrofeplan”: 2020 “Superår for International Politik-Aktion” = WEFs Store Nulstilling

Georgia-guidestones-commandmentsDet følgende er endnu en manifestation af WEFs “Store Nulstilling” og her alias Agenda 2030 – elitens magtovertagelse over os “unyttige spisere”, hvis antal de absolut vil formindske (Se “De Godes Club“). Til venstre: Georgia Guidestones

Club of Rome har lanceret et skrækscenarie: Planetary Emergency Plan: (Sept. 2019) Stabiliteten af disse systemer – vores globale samfund  – er nu i fare. Vi  accelererer hen imod vippepunkter, og  konsekvenserne af passivitet vil være katastrofale for menneskeheden. Tiden til at handle løber ud.

Club of Rome er befolkningsreduktionist ligesom WEF-Davos– og ligesom illuminaterne/frimurerne generelt – men først og fremest i Vesten!

Bl.a. derfor lukker elitisterne nu muslimer i massevis ind i vestlige lande, i håb om, at de så får færre børn, når de bliver forsørget af os.

Club of Rome blev til  i David Rockefellers villa Belaggio i Italien, Den  er en elite-gruppe, der prædiker  Dommedag pga. opbrug af Jordens ressourcer som følge af overbefolkning og overforbug – medmindre vi går over til kommunistisk såkaldt bæredygtig udvikling.
Den udgav i 1972 bogen “Limits to Growth”, forfattet af USAs MIT, der  uden videnskabeligt belæg på basis af de sædvanlige computersimulationer med manipuleret input, der fører til givet output, fortalte os, at jordens ressourcer ville være opbrugt i år 2000, og at der senest da ville indtræde en apokalypse. Det var en best-seller, og folk var skræmt fra vid og sans.

Dette er en planetar nødssituation” (klimaet), mener CoR stadig. Hør CoR-næstformand Anders Wijkstrøm

 

Club of Rome er bitter over, at denne fiktive bog, der var baseret på lige så spekulative – og forkerte – computermodeller som CO2-opvarmning nu, ikke råbte politikerne op: Som alle andre NWO-politikere og medierne vil de bilde os ind, at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler!!!

 

Det drejer sig om ideologi, der som altid er fordrejning af fakta.

CoRs 3 formål var  at fremme 3 kerneideer der stadig definerer Romklubben i dag: et globalt og et langsigtet perspektiv og begrebet ”problematik”, en klynge af sammenflettede globale problemer, hvad enten det drejer sig om økonomiske, miljømæssige, politiske eller sociale.

CoR ønsker én-verdensregering ved sammensmeltning af verdens regeringer = FN.

 

Club of Rome er revolutionær – som det fremgår af Club of Rome grundlægger Alexander Kings bog: “Den første Globale Revolution“:
Deri skriver han, at de med lys og lygte søgte efter en fælles fjende, som kunne forene menneskeheden (i deres stræben efter énverdensregering). De hittede så uden belæg på global opvarmning og ressourceknaphed!!
Med andre ord: De opfandt en aldrig bevist løgnehistorie, som de kunne indbilde Jordens godtroende dumrianer

First-global-revolution

Meget passende: Så støder man ingen fra sig – men skaber alligevel en syndebuk, som alle må bekæmpe: En selv! Et religiøst dogma: Omvend jer, for for vores illuminat-rige er nært”!!

Her er citater fra  Club of Rome-program : Vi er overbevist om, at omfanget af disse klima- og ressourceændringer er nok til til en større revolution på verdensplan.”
“Der er positive tegn. Unge er gode til at starte revolutioner.”

Denne NWO-klub har bekendte æresmedlemmer så som den sidste 1. partisekretær i Sovjet-Unionen (Nr. 8 i rækken) Mikhail Gorbatjov) og Jacques Delors – initiativtageren til Den Euromediterrane Proces om sammensmeltning af alle (muslimske) lande på nær Libyen – men med Israel og Jordan –  der grænser til Middelhavet + EU.

CoR er nært sammenflettet med EU- CoR/EU Chapter  (Download)
Club of Rome EU Chapter \ (CoR-EU), beliggende i Bruxelles, sigter mod at bygge broer mellem EU-institutionerne, deres valgkredse og den internationale Club of Rome, i 40 år en førende tænketank på verdensplan. Regionsudvalget fungerer som en katalysator for reflektion over bæredygtig udvikling i Europa. De strategiske muligheder for de næste par år fokuserer på spørgsmålene om penge og regeringsførelse. Dette inkluderer at iværksætte og lette banebrydende forskning i banebrydende koncepter på disse områder

CoR-EU

Men ikke nok med det: CoR har etableret skoler til hjernevask til kommende globalister og her.
Men der stopper det ikke: CoR præparerer også eleverne efter skoletid – så de bliver rigtigt grundigt globaliserede/Hjernevaskede

Hør her fra 2:16-5:30 min, en sådan hjernevasket person holde foredrag for CoR: “Danske” globalist Connie Hedegård on den kommunistiske bæredygtighedsideologi Agenda 2030: Fanatismen sprøjter ud af hende! Og så laver hun 666 satanist-håndtegnet!

 

Nu har Club of Rome så altså udsendt en “Planetær Katastrofeplan”, der afslører klubbens egentlige mål – Uddrag:

2020 er et “Superår“for international politik.
Den eksistentielle risiko er reel. Det er FN’s 75-års jubilæum. Det er den første mulighed for nationerne til at øge klimaambitionen og opfylde 2050 netto-nulmål. Der vil blive vedtaget en ny traktat om havene. Biomangfoldighedsmål vil blive bekendtgivet. Og 2020 vil markere begyndelsen af ​​tiåret til at eskalere indsatsen for at nå de bæredygtige udviklingsmål.

Dette årti skal være et vendepunkt, det øjeblik, hvor verden bøjer kurven, afværger den forestående katastrofe og vælger i stedet at gå i gang med den hurtigste økonomiske omdannelse i vores historie.

At erklære en planetarisk nødsituation giver et nyt kompas for nationerne og indsprøjter den væsentligste hastighed i beslutningsprocessen.

Ud over at standse klimaændringerne og beskytte naturen vil disse bestræbelser forbedre sundhed, levebrød (corona-fattigdom!!) og retfærdighed og skabe mere beboelige og bæredygtige byer og landdistrikter (Agenda 21/2030).

 

Et sådant initiativ er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling for at bringe fattigdom til ophør (Coronafattigdom!!) og forbedre livskvaliteten (Svære psykiske lidelser over nedlukning!!)

“Overtrædelse af denne opvarmningstærskel (1.5 grad C til år 2100) kan skubbe planeten mod irreversible og katastrofale tilbagemeldinger af biosfæren”.

FORPLIGTELSER FOR VORES GLOBALE FÆLLESSKABER TIL 10 PRESSERENDE AKTIONER FOR OMDANNELSE.
Her skal blot nævnes den første:
1. Inden år 2030 erklære kritiske økosystemer som Globale Fælleder og beskyttede områder gennem et regime med forvaltningsskifte og medansvar for hele det globale menneskelige samfund. = Verdensregering.

Som andre globalistiske elitesammenslutninger mener, CoR, at religion er antikveret i vor tid, fordi den splitter folk.
Ikke desto mindre lancerede CoR netop en erstatningsreligion med den ovenfor viste svindelerklæring.

NWO bygger på løgne, halve sandheder og primitiv fup.

CoR ved, at mange folk har brug for noget at tro på. I tilbagestående, fattige  folkeslag er troen på deres forskellige idoler urokkelig.
Så CoR satsede med environmentalismen/milieutilbedelsen på Vesten, hvor troen på Kristus allerede var skudt stormmoden af den jødiske Frankfurtskole i og efter 1968: Et tilbagefald til  Baal-sexkulten og her (“Har du lyst, har du lov”).

Så CoR gav altså vesterlændingene en religiøs narresut: Milieu/klimakulten – opfundet i et kontor på Michigan Institute of Technology (MIT).

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

NWO-Diktatur: Australien Melbourne Koncentrationslejr pga. Minmale Infektionstal – Med Usikker Testmetode

Samtidig med, at covid19/SARScoV2-sæsoninflurnza-epidemien ebber ud, bliver politikerne og elitens medie-vasaller mere og mere desperate: De klynger sig til Bill Gates´spådom om en frygtelig 2. fase af covid19 – skønt tallene siger, at den i hvert fald ikke er indtruffet endnu.

Politikerne forsøger at holde gryden i kog, indtil en vaccine foreligger, der pga. sit squalen indhold samt ID2020 chips til alle planetens 7,6 milliarder mennesker efter ordre ffra deres overordnede. Og de gør deres yderste for at smadre Vestens samfundsøkonomier og skabe fattigdom – evt. hyperinflation for at få den gamle verdensorden til at bryde sammen til fordel for deres globale Sovjet-Union, Agenda 2030.
FOR VORE KONSENSUS-POLITIKERE ER BLOT STIK-I-REND-DRENGE OG -PIGER, ROBOTTER UNDERKASTET BANKELITEN.

Man øger antallet af tests og får naturligvis derved medtaget mange fuldstændig raske, der har haft smitten uden symptomer – men som nu kortvarigt har antistof. Derimod angiver man ugerne antallet af syge og døde: For de er meget få: Epidemien brænder ud.
Som jeg har anført, er metoderne til diagnossticering af covid19 så ubrugelige, at Norge har droppet testning med dem og mener, at 14 ud af 15 positive danske resultater er falske!

Ikke desto mindre gennemfører politikerne flere og flere meningsløse tiltag: I Argentina har man haft maximale restriktioner i 1/2 år – og alligevel “tiltager” antallet – ikke af syge – men af “smittede”.
Denne pandemi er både planlagt, politisk og ikke-medicinsk, som også svineinfluenzaen var.

Melbourne i Australien demaskerer den Nye Verdensordens diktatur: Byen er omdannet til en koncentrationslejr.

Victoria – inkl. Melbourne den 4.september (befolkning 6,49 millioner):
Der er 4.369 tilfælde, der kan indikere smitteoverførsel til samfundet (0,06%). Der er 2.060 tilfælde af aktive coronasyge i Victoria (0,03%).
16.625 mennesker er kommet sig (0,3%). 329 mennesker er på hospitalet (0,007%). Dette inkluderer 20 patienter i intensiv pleje. I alt 2.356.292 testresultater er modtaget. Dette er en stigning på 25.031 siden i går.

I Australien var antallet af inficerede personer med koronavirusinfektion 1729 ud af en befolkning på 25.657.600 i perioden 21.aug. – 3. september 2020.

Siden virus blev fastslået den 22. januar, har der været 26.136 personer inficeret – og 737 dødsfald (MED Coronavirus (Da der kun 1% dør AF corona betyder det 8 coronadødsfald).
Australien har 25. 657.600 indbyggere. Dette betyder en infektionsrate på 0,01 % og en dødsrate på 0,00003%.

Den 12. august var 0,002% af australierne indlagt på hospitalet pga. covid19- dvs. 0,00002%

Af 2.257 aktuelle eller “aktive” tilfælde (4. september) modtager kun 357 eller 16 procent af dem hospitalsbehandling.
Dette inkluderer 27 patienter på intensiv afd. (eller 1% af de aktuelle tilfælde).

På grund af disse minimale antal har Melbourne i Victoria låst sig ned i 6 uger – LIGE SOM I EN KONCENTRATIONSLEJRog vist verden vejen

Og  nu har austrakiere fået nok og råber: Svindel, svindel, svindel!

The Guardian 4 Sept. 2020: Victorias premierminister, Daniel Andrews, har annonceret hårde nye stadium fire koronavirusrestriktioner for hovedstadsområdet Melbourne, herunder et udgangsforbud natten over
for indbyggere i Melbourne – mellem kl. 20 og kl. 5 morgen.

 

Stadium fire begrænsninger, der dækker hovedstadsområdet Melbourne, begyndte søndag den 2. august og varer i seks uger indtil søndag den 13. september.
Yderligere begrænsninger for virksomheder blev annonceret mandag 3. august, og de fleste startede fra 12.01 torsdag 6. august.

Man har kun lov til at forlade sit hus af fire grunde: at købe mad og vigtige ting: pleje, omsorg, daglig træning og arbejde. Arbejdsgivere skal støtte én til at arbejde hjemmefra, hvis man kan arbejde hjemmefra.

Omsorg omfatter styring af fælles forældremyndigheder, brug af en babysitter, at forlade hjemmet for at passe dyr, der er anbragt andre steder, besøge nogen i et alderdomshjem og besøge nogen på hospitalet. Specifikke anvisninger gælder.

Man kan forlade sit hus, hvis man er i fare for familievold eller ansøger om en interventionskendelse og til at gå i retten eller på en politistation.

Man kan også forlade sit hus for at få adgang til medicinske tjenester.

Indkøb af mad og nødvendige forsyninger skal ske inden for 5 km afstand fra hjemmet, undtagen hvis det nærmeste supermarked er længere end 5 km.

Kun en person pr. Husstand kan gå for at shoppe om dagen.

Træning skal finde sted inden for 5 km fra hjemmet og skal være i hovedstadsområdet Melbourne. Motion er begrænset til en time en gang om dagen.

Det har været obligatorisk for folk i storbyen Melbourne og Mitchell-distriktet at bære ansigtsbeklædning offentligt siden midnat onsdag den 22. juli. Denne regel blev udvidet til hele staten fra midnat søndag den 2. august.
Folk skal bære en maske eller belægning, når de forlader huset. Der er et par undtagelser. Personer med medicinsk grund er undtaget, ligesom børn under 12 år.

I skolerne behøver lærerne ikke at bære ansigtsbeklædning, mens de underviser, men eleverne, der deltager i timerne, skal. Både lærere og studerende skal bære en maske på vej til og fra skolen.

Andrews sagde, at “sund fornuft” ville styre, hvordan de nye regler håndhæves.
Overtrædelse af reglerne kan straffes med en bøde på $ 200.

Man kan ikke besøge eller gå til en anden persons hus, medmindre det er med det formål at give eller modtage pleje. Man kan forlade sit hus for at besøge en person, hvis man er i et “intimt personligt forhold” til dem.

Hjemmebestemmelserne gælder for ens bolig, så man ikke kan komme ud af Melbourne og til ens feriehus.

Restauranter og caféer vil kun kunne handle som afhentnings- og leveringsvirksomheder.

Almindelig detail vil være lukket fra 12.01 torsdag 6. august. Butikker har stadig lov til at betjene kontaktløs afhentning, levering og “klik og indsamling”.

*

Covid19-Epidemien Er Overstået – Agenda 2030-smittede Regeringers Tvangsforanstaltninger Tager til: Global Sovjet-Union

Regeringerne indfører stadig flere restriktioner mod covid19 – alle i takt, ligesom de alle på samme tid med et par undtagelser indførte de samme svære, national- og privatøkonomi ødelæggende overdrevne forholdsregler, åbenlyst på kommando fra WEF, Davos, som jeg har beskrevet.

FRIMURER-POLITIKER-IDEOLOGERNE PÅBERÅBER SIG MERE SMITTE – FORDI DE LAVER OG OPDIGTER FLERE VÆRDILØSE TESTRESULTATER OG DE FACTO DERVED FINDER FLERE MED ANTISTOFFER. MEN DISSE MENNESKER ER IKKE SYGE, SMITTER IKKE IFLG. WHO – HAR EVT. KORTVARIGT ANTISTOF MOD SYMPTOMLØS COVID19 (= SARSCoV2): KUN ANTISTOF HOS 5% AF TIDLIGERE COVID19-SYGEVIRUSKONTAKT. 85% AF OS HAR FRA TIDL. SARS 2 KONTAKT T-CELLE IMMUNITET MOD COVID! DISSE 85 % REGNES NU FOR SMITTEBÆRERE!!!
Desuden er de danske covid19 tests kun sande i 7% efter norsk opfattelse.

Iflg et doktorarbejde fra USAs National Institute for Health Research er NØJAGTIGHEDEN AF DENNE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.”
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

I virkeligheden undersøges der kun uspecifikt for RNA-rester fra forskellige vira.

Så er politikernes covid10-galskab berettiget?
NEJ!
Målet er åbenlyst gennemførelsen af FNs erklærede totalitære Nye Verdensorden, dvs. Agenda 2030, den globale Sovjet-Union.

Argentina har været lukket ned i 150 dage og haft tvungen maskebæring siden d. 14. april. Alligevel stiger døds- og smittetallet ligesom i de liberale USA og Brazilien. Grund: Enten duer maskerbæring ikke – eller også er der tale om fiktive tal som led i politisk manipulation.

Nedenfor anførte grafer viser, at den covid19-sæsoninfluenza nu de facto er overstået, som eliten har beordret “vore” frimurer-politikere – på en gang og efter behørig generalprøve – til at gøre til noget særlig farligt for at skræmme os fra vid og sans for med vores accept at fjerne vore grundlovssikrede rettigheder. Den samme feje konsensus, som vi har set vedr. muslimsk masseindvandring (Marrakech-pagten) og CO2-klimaskrønen.

Ikke desto mindre strammer “vore” såkaldt “demokratiske” politikere stadig mere grebet om os- tvinger os til helt unødvendigt at bruge masker i det offentlige rum samt at ædelægge national og privat økonomi.

Formålet er, som statsministeren sagde fra begyndelsen af nedlukningen, politisk.
Denne plandemi er begyndelsen på den “Store Nulstilling“ – Big Brother totalitarismen erstatter de sidste svage rester af det korte kapitel i historien, som hed demokrati: Alt som sædvanligt i historiens løb.

Covid19-sæsoninfluenzawn er forbi

Her er antallet af hospitaliserede iflg. statens Seruminstitut d.1. sept. 2020

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-indl.-1l.-sept.png

Influenzasmittede – forløb over over 5 foregående år: Covid19-epidemiens afslutning som andre sæsoninfluenzaer.

 

Denne graf viser udviklingen i covid19-dødstallene

Nedenfor: US-regeringens CDCs covid19-dødskurve: Nu ingen dødsfald – skønt praktisk alle dødsfald har været anført som forårsaget af covid19 – se fra 11.0min. (incl. trafikulykker, kræft i slutstadiet, hjerteanfald osv.)

RESTEN ER NY VERDENS-ORDENS-IDEOLOGI

 

UD AF DENS KLØER KAN KUN KRISTI GENKOMST REDDE OS

*

 

Pengemagten bag den Store Nulstilling alias Agenda 2030 II: Jacob Rothschilds/Hans Tankelæsers Plan Med Verden

Rothschild-familien stammer fra den azhkenazi-jødiske finansslægt Bauer i Frankfurt a.M. I 1700-tallet tog den navneforandring til Rothschild efter det røde Moloch/Baal-symbol, hexagrammet, der hang over vekselerboden i Judengasse i Frankfurt a.m. Mayer Amschel Rothschild havde og erhvervede store pengesummer til spekulation og udlån – formentlig var startkapitalen jesuitisk: Rothschild var Jesuit og Talmudist samt sabbatæisk-frankistisk satanist og medlem af Chabad Lubavitch-dommedagssekten

Mayer fik en anden jødisk rabbi, Adam Weishaupt, til at reformere illuminatordenen efter luciferisk og jesuit-mønster: Det var en orden bestemt til at erobre verden ved hjælp af Rothschilds penge. Ordenen blev født d. 1. maj 1776 – derfor “Majdagen”).
I 1781 overtog illuminaterne kommandoen over verdens frimurerloger. Ordenen blev opløst i Bayern i 1786 – men havde da metastaseret til ledende politikere og kredse verden over. F.eks. var landboreformisterne i Danmark, Bernstorff, Rewentlowerne og kronprins Frederik (d.6.) illuminater – men til held for os endnu mere pietister.

Mayer havde 5 sønner, som han sendte til London, Paris, Wien, Neapel, mens den sidste blev i Frankfurt. Deres opgave: at oprette private Rothschild-centralbanker lykkedes over al forventning – og succesen blev gentaget verden over. Men den dominerende var og blev The City of London. I dag har kun Iran, Syrien, Cuba og Nordkorea: de såkaldte slyngelstater, endnu ikke en Rothschild-centralbank. Andre slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen. Rothschild sendte sin militære arm, den corporative frimurer-vasalstat, USA, ind i disse lande, som så som det allerførste fik Rothschild centralbanker.

Disse banker trykker staternes pengesedler ud af den blå luft, LÅNER dem ud til staterne mod renter, som de selv fastsætter. Derved er staternes gæld blevet astronomisk – og staterne er politisk således helt i lommen på Rothschild. Ulydighed medfører omgående gældsforfald og konkurs.

Rothschilds og hans tro følgesvend Rockefellers illuminater stod bag Den Franske Revolution og afkristning, 1. Verdenskrig samt 2. Verdenskrig, den kommunistiske Revolution i Rusland samt praktisk taget alle revolutioner og krige samt omvæltninger i de sidste 244 år.

Det følgende er formentlig IKKE fra Jacob Rothschild himself – men KUNNE være det. Den angivne plan stemmer med den families aktiviteter og her samt udsagn fra dens mange “tænketanke” – og frem for alt med de forfærdelige Zions Vises Protokoller, der iflg. den ansete Rabbiner Marvin Antelman (s. xviii) er forfattet af Rothschild, Rockefeller, Warburg og deres vasaller. Protokollerne er aldrig vist at være forfalskninger – ej heller ved retslig prøvning. Store dele af planen er allerede opfyldt og bliver daglig opfyldt for øjnene af os. Og covid19 er helt efter zionisternes offentliggjorte plan.

Familiens mål: Zions Vises globale “Kongerige”, dvs. global Sovjet-Union, alias deres FNs Agenda 2030, hvor Chabadnik Lubavitchernes og her messias ben David styrer hele verden, for med “med jernspir at knuse og sønderslå hedningefolkene på den vide jord”(Salmerne 2:9)

Kommentar på The Truthseeker 31 august 2020 – rettet til Henry Makow fra “Jacob R.(othschild)” 31. august 2020kl. 16:51 pm | Permalink

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er jacob-rothschild-1.png

Kære Henry (Makow), du går virkelig for langt, når du siger ting som,
”Den styrende kriminelle kabale har produceret disse“ penge” og fyldt deres og vennernes og vennernes lommer. Er der nogen grænse for, hvor mmange (penge) de vil producere? Hvis ”gælden” fordobles til $ 70 billioner, ville det gøre nogen forskel? ”

Du kan ikke sige, at vores kartel eller kabale er “kriminel”. Kan du ikke se, at vi faktisk ejer alle lovgivere, og hvad end vi gør, ligger det over nogen af ​​de love, der gælder for almindelige mennesker. Med hensyn til at fylde vores lommer er de familier, der udgør vores netværk af centralbanker i hele verden, faktisk de vigtigste magtmæglere i verden. Det er vores ret.

Jeres regeringer kræver hvert år mere, end de har råd til med det ene underskudsbudget efter det andet, og siger altid, at dette eller det er nødvendigt. Ved at forkæle dem får vi simpelthen mere magt og kontrol. Det kaldes ”ejerskab”.

Hvad skal vi gøre, give dem vores eget guld eller assistere i deres låneproces og aldrig se pengene igen? Det er en af ​​grundene til, at vi har fiat-penge. De kan laves ud af ingenting, og vi kan tjene så meget som jeres regeringer ønsker (vil have lån), så længe de ikke bruger dem på ting mod vores interesser eller stræber alt for langt uden for vores kontrol.

Vi “giver” dem ikke bare pengene, for så ville der være hyperinflation hele tiden og ingen tillid til nogen fiat-valuta. Snarere ”låner” vi pengene ud til dem sådan, at hvis vi nogensinde indkaldte alle lånene, ville enhver regering, der har lånt i årevis fra vores banker, gå konkurs. Desuden er vi i stand til at opkræve renter på det, vi låner ud, hvilket normalt opretholder værdien af ​​vores egne kapitalandele hos masserne, der har fået alle deres gratis tingv i så mange generationer og ikke betaler os tilbage for udøvelsen af ​​vores gud- dommelige magt, nemlig at være i stand til at skabe noget (penge) ud af ingenting.

Du er nødt til at indse, at med udviklingen af ​​vores centralbank systemer over hele verden og især gennem globale udvik-lingsudlån og vores investeringer i steder som Kina, er verdens økonomi vokset eksponentielt i løbet af de sidste 100 år. I øjeblikket kan den amerikanske dollar ikke tjene de globale behov og udfases ikke med et klynk, men med et brag i en svampesky gennem skabelsen af ​​ubegrænsede billioner. I årtier forsøgte vi at skjule det, der nu kaldes “skyggenøkonomien”, hvor vi arbejdede sammen med den amerikanske Fed for at skabe enorme mængder kontanter ud af ingenting og for at lette både forretningsmæssige og politiske interesser, især i udviklingslande og andre irriterbare nationer rundt om i verden . Det havde ringe indflydelse på inflationen, da pengene sjældent kom tilbage til USA eller Europa, men de kom normalt tilbage til vores banker alligevel.

Siden 11. september, hvor tabet af nogle af disse billioner blev undersøgt, har vi været mere åbne med hensyn til vigtigheden af ​​altid at have penge nok til rådighed til at gøre hvad vi vil, og helt ærligt, selvom vi skulle øge den amerikanske dollar gæld til os til $ 70 billioner, som du siger, hvad vi har fundet er, at folk rundt om i verden, til trods for at klage over vores påståede magtmisbrug, stadig bliver ved med at kræve tingene.

Det ligner meget heroinindustrien, der voksede ud af vores satsning i Kina i det 19. århundrede under opiumhandlen, jo mere man producerer, jo flere mennesker bliver afhængige af tingene. Med vores seneste portion på 6 billioner ønsker alle, der ejer dollars, at deres værdi bevares, men alligevel i steder som Kina, Indien og Rusland er det, de klager over, den uretfærdige magt, som USA er i stand til at udøve rundt om i verden ved at være i stand til trække så mange penge fra vores banker og bruge dem som de gør, især på deres militær og som et politisk våben til at tjene deres interesser og vores familiers interesser.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768-1.jpg

I den henseende klager disse nationer heldigvis ikke overdrevent over, at vores familier kontrollerer penge-mængden, men snarere har de en tendens til at fokusere på de forskellige begunstigede regeringer, der ser ud til at styre de offentlige udgifter og bevillinger. De klager hovedsageligt mod USA og for det meste er næsten alle andre lande i verden enige om at tage magten fra USA og lade vores centralbanker skabe en ny verdensvaluta og være deres bankmand.

Det vil dog kræve, at en centralregering fordeler udgifterne, når lånet fra os bliver nødvendigt, og selvfølgelig for at håndhæve handel med denne valuta på en global skala har centralregeringen har brug for uafhængig militær opbakning.
I flere årtier har regeringerne i over 190 nationer været enige om denne retning og nødvendigheden af, at der er en en-verdensregering for at sikre den nødvendige finansielle stabilitet.
De er alle nationer, der er en del af vores netværk, som enten har en fast etableret centralbank i vores kontrol eller er fuldstændig gældsatte over for alle vores lån fra institutioner som IMF og Verdensbanken.

For at fortrænge mange af landenes påståede ”magtbeføjelser”, især i Vesten, har det været nødvendigt for os at være meget generøse, så vi kan lade låntagningen og gælden i det væsentlige blive astronomisk. Som nationernes regeringer er blevet underdanige over for os, er også folkene i disse nationer.

Uanset om vores bæredygtighedsforanstaltninger faktisk er nødvendige eller ikke for at helbrede problemerne, såsom global opvarmning eller ulighed, som spørgsmål, vores NGO’er, regeringsorganer, medier og minions har udviklet og præsenteret i deres forskellige kampagner, er det der virkelig betyder mest for os, at der er noget virkeligt stof til, at der er en en-verdensregering og her og her. Vi har brug for al den støtte, vi kan få gennem vores bestræbelser på at overbevise folk overalt om “nødvendigheden” af en en-verdensregering.

Alternativt, hvis folkene afviser vores forslag, er de fleste af regeringerne i Vesten afhængige af vor nåde, idet de kalder på vores lån og går konkurs, mens de andre nationer, hvor vi har mindre kontrol, er henvist til vores barmhjertighedr og skønsbeføjelse for at fortsætte i nutidens system med USA’s dominans og den meget usikre amerikanske dollar, der under alle omstændigheder har haft sin tid, efter vores mening.

Naturligvis er Covid-pandemien en plandemi, og vi har gennem vores forskellige tænketanke og netværk omhyggeligt planlagt det gennem årtier -(ja århundreder).

For at alle de store ændringer, vi har planlagt, inklusive den store for os af vores globale bank og en-verdens valuta, skal folkene blive totalt underdanige. Dette er meget sværere at opnå i nationer, hvor folket tror, ​​at de har et udtryk af frihed, og det er grunden til, at regeringerne i disse nationer har været så ekstreme m.h.t. den frygt og kontroltaktik, vi har beordret.

Det har hovedsagelig været den økonomiske uafhængighed hos de fleste almindelige mennesker, der gør dem så uregerbare i disse nationer og sandsynligvis tilbøjelige til at vælge at støtte suveræniteten for deres egne nationer og lokal kontrol, hvilket er den største hindring for vores planer og præcist, hvorfor de alvorlige økonomiske begrænsninger har været nødvendige under dække af pandemien.

https://twitter.com/i/status/1279900845551869963

Hvis folkene ikke overholder det, vil utvivlsomt en anden bølge komme over dem, og med den madmangel og fuldstændig regeringsherredømme for at indlede alle vores foreslåede ændringer.

En af vores mest pålidelige agenter, der kan se lyset for en meget lysere fremtid, Karl Schwab fra World Economic Forum, har opfordret flere mennesker til at vågne op til fakta om vores næsten konkurrerende monetære kontrol og deltage i den store nulstilling og at byde velkommen i vores nye verdensorden og her og vores fortsatte styring af verden, men på en meget større, grønnere, smartere, mere lige og mere centralt kontrolleret skala, hovedsageligt af vores familier, der har tjent dig så godt alle gennem det 20. århundrede indtil nu.

 

A photo collage of some attendees of the 2019 WJC gala: Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range from billions up to $700 trillion.) Collage created by If Americans Knew. (Photo collage by If Americans Knew)
 
 

*

Førende Tysk Virologi-Professor: Hvorfor Covid19-Vaccine Er Meningsløs og Farlig. Den Koster Sjæl såvel som Helbred

 

Prof. Sucharit Bakhdi er en internationalt anerkendt virolog i Mainz, Tyskland.

Han holdt på opfordring i Ungarn dette foredrag om SarsCov2 = covid19 virus-vaccine (video nedenfor).
Han fraråder indtrængende, at man lader sig vaccinere med en farlig vaccine mod en sygdom,der på alle måder opfører sig som en middelsvær sæsoninfluenza. Og han vil ikke vaccineres! Også fordi vaccinen mod denne virus er meningsløs: Antistoftiteren er kun kort til stede – og antistof betyder minimalt for immuniteten. Det gør Derimod T-celle-lymfocyterne. Og ikke desto mindre siger Bill Gates og Kanzler Merkel, at der ikke bliver normalitet, før alle 7.6milliarder mennesker på kloden er vaccineret. Endv. kan alle vira mutere til nye typer.

Se og hør dr. Bakhdis foredrag på tysk – med engelsk undertekst. Jeg vil nedenfor vise illustrative screenshots fra foredraget.

Hvor effektiv er antistofbeskyttelse?
Antistoffer blokerer virusets “hænder”, der vil forbinde sig med coronavirusets “pigge”. Men antistof består kun kort – er kun første forsvarslinie. Antistoffet overmandes ved større mængder virus-“soldater”.

T-celle/krydsimmunitet:
Den effektive beskyttelse mod virusangreb. Efter at virus er trængt ind og inficeret en celle, afgiver virus affaldsprodukter. De bliver stoppet af T-celler – og virus dør/kvæles i affald.
T-celler husker tidligere kontakter med vira. Og de husker kontakt med SARS2 virus. Da covid19/SARSCov2 indeholder SARS2, husker T-cellerne deres tidligere fjende og angriber ubesværet covid19/SARS2Cov/covid19.

P.g.a. T-celle-krydsimmuniteter er ca 85% af befolkningen allerede tilstrækkeligt beskyttet. Kun 1,3% af rapporterede tilfælde måtte hospitaliseres – 83% var ikke alvorligt syge.

Raske mennesker har T-celle krydsreaktion mod covid19
Af 180, der havde overstået SARS2 havde 100% krydsreaktive T-celler mod covid/SarsCoV2
Blandt 185 raske bloddonorer i tiden før covid19 havde 85% krydsreaktive T-celler mod covid19.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er reactive-cells-against-sars2-80-uninfected-before-covid19.png

Immunforstærker (Squalen)

mobiliserer s.k. cytokiner, der afstedkommer betændelser. De kan afstedkomme cytokinstormeme med svære betændelser i kar og organer. Det er dødsårsagen allerede uden immunforstærker hos influenza og covid19-patienter. Men nu mobilisres altså gennem immunforstærker yderligere cytokin. Og samtidig undertrykker cytokinet T-celle-effekten.

RNA angriber cellers modtage-“pigge”. Da 85% af os har dræber-lymfocyter, der er parate til angreb, vil de ødelagte spikes blive stoppet af T-cellerne og cellen dør – autoimmun sygdom uomgængelig

Immunforstærkerskader:

Dødelighed 0,02%
Sværeste vaccineskader (Narkolepsi): 1:10.000
Nordeuropa: ca 20.000.000 vaccinationer, 2000 narkolepsi-tilfælde
Sverige: Meget høj vaccinationsrate > 50% af befolkningen – hundredvis af narkolepsitilfælde (ødelagt liv) hos børn og unge.
Tyskland: Meget lav vaccinatonsrate hos unge – næppe et nakolepsi-tilfælde

Hvem er overhovedet truet?
Dødelighed af covid19: ca, 0,15-0,2 %
< 65 år: 0,005% (1 per 20.000)
>80 år: ca. 1-2% MED (99% deraf døde af grundsygdom) og af virus.
Blandt ældre >80 år er dødeligheden af selve covid19 10 per 10.000

Der er nu gang i udvikling af RNA-gen-vacciner: Man sprøjter fremmed gen ind i kroppen. Det søger ind i cellerne – modificerer dem til selv at danne antistof mod covid19. Andre cellemodifikationer vil også kunne laves – de er varige – og arvelige: Det er vejen til at skabe Big Brother/system-lydige mennesker sågar uden chips!

Risiko-nytte <65 år: =0
Risiko – nytte > 65 år: ved man ikke

De igangværende studier med gen-baserede vacciner er farlige, uetiske forsøg med mennesker, fordi en påbudt og omfattende forudgående testning ikke har fundet sted!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er gene-vaccines.png

Kommentarer

Eliten er bandsat ivrig efter at få os vaccineret mod covid19 – skønt epidemien er brændt ud (næsten ingen hospitaliseringer, ingen døde mere). Og desværre har Danmarks regering været førende i denne tåbelighed

At vaccination mod covid19 er meningsløs fremgår allerede af en undersøgelse foranlediget af den spanske regering af 61.075 personer, der havde haft klinisk coronavirus- Det viste sig, at kun 5% havde antistof mod covid19. Præs. Trumps corona-rådgiver, dr. Anthny Fauci, siger, at en vacccine kun vil beskytte max. 50-60 af vaccinerede (hvilket formentlig er lige så overdrevet, som alt andet, han siger)

Af ovenstående foredrag fremgår, at både immunforstærker- (squalen) og
RNA-vacciner indebærer betydelig risiko for autoimmunsygdomme – også kaldet bindevævssygdomme.

Jeg ved intet om RNA-vacciner udover Bakhdis oplysninger.
Så jeg vil behandle immunforstærkeren squalen nærmere.

Organisationen CEPI og Pandemrix-Glaxo-Smith Kline har indgået en aftale med om levering af immun-forstærker adjuvans (squalen) til “vores” covid19 vaccine – på et tidspunkt, hvor pandemien er forbi.
* CEPI består af de globalistiske vaccinemanipulatører WHO, GAVI, EMA, FDA, MSF, UNICEF, IFRC, AVAREF, NIBSC, and Wellcome.

Jeg har utallige gange og først i 2009 under svineinfluenzaen advaret bl.a. også i Ugeskrift for Læger og medierne og her og her og her samt i Global Research mod immunforstærkeren squalen, som afstedkom golfkrigsssyndromet hos 25% af US-soldater i 1. Golfkrig – både hos udstationeret og hjemmestationeret militært personel. Eneste fællesnævner var squalen i den til alle givne miltbrandvaccine. 95% af Golfkrigssyge veteraner havde squalenantistoffer. Det samme gjaldt for ikke-udstationerede med lignende symptomer som de udstationerede.

Da så svindelnummeret med svineinfluenzaen blev lanceret (samme skræmmekampagne som med covid19) lavede Glaxo-Smith Kline (GSK) en vaccine, Pandemrix, med 1 million gange så meget squalen som i denne miltbrandvaccine.

Som i fordraget pointeret var følgen hos børn og unge narkolepsi (falder i søvn bedst som de går og står). Israelske soldater, somhavde fået miltbrandvaccinen, fik bindevævssygdomme, især skoldbruskkirtelbetændelse. – 714 af dem fik hos Israels Højesteret tilkendt erstatning.
Da studsede jeg: Jeg havde fået en sæsoninfluenza med lige så meget squalen: Fluad. 2 år senere fik jeg skjoldbruskkirtelbetændelse med anfald af hjerteflimmer gennem 3 måneder – og ingen erstatning.

Af “ukendt” grund er hyppigheden af autoimmun/bindevævssygdomme i stærk stigning:
Middelværdi ± s.d. af netto tilvæksten/år for nye tilfælde og forekomst of autoimmunsygdomme globalt var hhv. 19.1%±43.1 og 12.5%±7.9 (2018).
Og det er voldsomt

Squalenets uhyggelige hemmelighed

Vaccine Choice Canada 30. sept. 2008: I Sovjet-Unionen udviklede man immunforstærkere som biologiske våben!

T.v. Elitens Georgia Guidestones: Befolk-ningsreduktion!
Squalen er hajolie – og bruges i kosmetik-industrien, det findes og tåles i fødevarer -findes i små mængder naturligt i væv. Men det bliver giftigt ved injektion.

Squalen-adjuvanser/immunforstærkere er en vigtig ingrediens i en helt ny generation af vacciner beregnet til massevaccination over hele kloden. ” (6)
Forskere ved Tulane Medical School og Walter Reed Army Institute of Research “har begge bevist, at immunsystemet reagerer specifikt på squalenmolekylet.

Squalens vej gennem kroppen er blevet sporet med et radioaktivt sporstof i dyr af ingen ringere end Chiron, (velkendt influenzavaccineproducent) og producent af MF59, den squalenebaserede adjuvans, nu også en komponent i FLUAD, en italiensk influenzavaccine. (6)
Når det injiceres i kroppen, ser immunsystemet det som en fjende, der skal angribes og udslettes. (6)

Dette fænomen er også kendt som ‘molekylær efterligning’ (mimicry), hvor immunsystemet danner antistoffer mod en af ​​sine egne strukturer og vil fortsætte med at angribe ‘selv’-molekylet i kroppen, der ligner det i kimen, eller som det er tilfældet med squalen, et identisk stof, der er naturligt til stede i kroppen i små mængder.

Når denne selvdestruktive proces begynder, stopper den aldrig, da kroppen fortsætter med at lave molekylet, som immunsystemet nu er uddannet til at angribe.

Squalen er en slags udløser for det virkelige biologiske våben: immunsystemet. Når immunsystemets fulde repertoire af celler og antistoffer begynder at angribe det væv, de skal beskytte, kan resultaterne være katastrofale, ”skriver Matsumoto. Hans vurdering støttes af Dr. Pam Asa – “Oliehjælpestoffer er det mest snigende kemiske våben, der nogensinde er udtænkt.” (6)

De vigtigste talsmænd for brugen af ​​squalen i vacciner har været det amerikanske forsvarsministerium og NIH.

Anti-squalen-antistofferne i sygt amerikansk og britisk militærpersonale er bevis for, at militærforsøg har forårsaget (Golfkrigssyndromet) en hidtil uset sundhedskatastrofe hos titusinder af mennesker, som blev tvunget til at yage vaccinen, og som blev nægtet retten til at træffe en informeret beslutning baseret på eksisterende videnskabelig kendskab til farerne ved injektion af squalen. “Ved at tilføje squalen til deres nye miltbrandvaccine lavede de ikke en bedre vaccine, de lavede et biologisk våben.” (6) – som også covid19 er.
(Brud på Nürnbergkodexet– Amerikanerne hængte i Nürnberg 7 tyske læger for sådant brud på kodexet!! Danmarks coronalovgivning hjemler mulighed for et lignende brud – tvangsvaccination).

Hvorfor, ville man naturligvis spørge, ville nogen bevidst injicere et sådant farligt stof i mennesker? US-militæret retfærdiggjorde brugen af squalen, fordi de vidste, at de havde en svag og ineffektiv vaccine, som havde brug for en seriøs forstærkning – de frygtede russisk miltbrand-våben. Derudover forklarer Matsumoto, “investeres forskere i USA nu bogstaveligt talt i squalen.

“National Institutes of Health (NIH) har støttet både dyre- og menneske- forskning med squalen siden 1980’erne. Squalen er måske blevet den mest allestedsnærværende olie-adjuvans på planeten

Symptomer på bivirkninger anført i FLUAD-indlægssedlen er næsten identiske med Air Force-sagsdefinitionen for Golfkrigssyndrom og inkluderer udslæt, utilpashed, feber, muskel- og ledsmerter, svaghed, svedtendens og forskellige autoimmune reaktioner og neurologiske forstyrrelser. (6)

OG MEGET MERE

CHIPS

Jeg har skrevet meget om det egentlige formål med det overvejende psykologiske biovåben covid19: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030 under FN, der har erklæret at være legemliggørelsen af elitens Nye Verdensorden.
Målet er at få os alle udstyret med chips (under huden og efterhånden nanochips i hjernen), så vi bliver chips/robotter, sprællemænd i elitens/Big Brothers centrale computer, så vi endnu mere end allerede bliver blinde lydige, totalt partisoldater som i Sovjet/Kina/ det 3. Rige – men nu også underkastede tankekontrol. Og det er længe planlagt.

Derved tilhører vi ikke længere vor skaber (Åb. 13:3,16,17,18) – men “Verdensfyrsten” (Johannes 14:30).

Se Bill Gates, Microsofts, Rockefeller Foundations og GAVIs (vaccinefremstillerne) uhyggelige plan for at registrere os alle. De er begyndt i Bangladesh

Her flere henvisninger til mine chip-artikler:
https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/13/pas-paa-illminat-id2020-har-allerede-vaccine-dyrets-maerke-klar-mod-coronavirus/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/05/12/bill-gates-abenbaringsdyret-nvo-vil-opsende-500-overvagningssatelliter-til-at-lokalisere-deres-corona-vaccinations-mikro-nanochips/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/04/17/global-coronavirus-tvangsvaccination-gennemtvinges-af-vaccine-forbryderen-bill-gates/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/13/pas-paa-illminat-id2020-har-allerede-vaccine-dyrets-maerke-klar-mod-coronavirus/

*

Pengemagten bag “Den Store Nulstilling” alias Agenda 2030 I: Global-Sovjet-Union

“Lukas 16: 11. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? 12.  Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? 13.  Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«

“DET ER UOMGÆNGELIGT… TIL DET YDERSTE AT BESVÆRE MENNESKEHEDEN MED UENIGHED, HAD, STRID, MISUNDELSE, TORTUR OG ENDOG PÅFØRELSE AF SYGDOMME, SULT, NØD, SÅ AT “GOYIM” (kvæget) IKKE SER ANDEN UDVEJ END AT SØGE TILFLUGT I VORES TOTALE SUVERÆNITET M.H.T. PENGE OG ALT ANDET. ” (Zions Vises Protokoller 10:19).

*

The Telegraph 27. august 2020 I de sidste dage har verdensledere antydet og ekstraordinært indrømmet: nedlukninger er en katastrofe, og vi har ikke råd til at gentage fejlen. Endog superfrimurer og her Angela Merkel indrømmer skandalen.

Hvorfor har “vore ledere” fra starten ladet sig lokke til noget så tåbeligt som at lukke alle samfund ned med ubodelig økonomisk og menneskelig skade til følge pga. en sæsoninfluenza, som de kalder covid19: patienter dør under forlængede ventelister, folk mister deres arbejde, fattigdommen stiger kraftigt, samtidig med, at vi pumper stadig flere muslimer ind til offentlig forsørgelse og samfundsnedbrydning?
Hvorfor isolerede man ikke bare de udsatte grupper i stedet for os alle sammen?
Hvordan har man kunnet få plitikere, professorer og læger, ja hele samfundet til at agere med på denne åbenlyse tåbelighed?

For mig er der ingen tvivl: Frimureri og penge.
The Daily Mail bragte 23. nov. 2015 en oversigt over nogle af frimureriets uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden.
Rothschild agent George Soros styrer sine kampagner gennem sin Open Society Foundation.
Soros kuer og bestikker “vore” politikere!

Rockefeller Brothers ‘Fund siger: “Vi bestikker og manipulerer bare medierne, politikere, universiteter osv.” for at færdiggøre deres og Rothschilds Nye Verdensorden (NWO)/Den  Store Nulstilling.

I: Frimureri
I henhold til Zions Vises protokoller 15 og 16 er frimurere kun nyttige idioter, folk der søger indflydelse, berømmelse og penge. “Når vi kommer ind i vores rige” vil alle frimurere blive diskret dræbt. For de er en fare for vor messias´ En-Verden”.

Merkel rhomb

T.h. viser Merkel frimurertegnet for Lucifers/Baals hustru, Modergudinden Semiramis – med indbygget illuminat-pyramide.  Merkel er medlem af frimurerlogen Rotary Klubberne.

Frimureriet har gjort Sverige til et land på randen af sammenbrud

Ja, så langt er Sverige kommet, at nu en partner med den marxistisk feministiske regering forlanger, at ikke muslimske masseindvandrere, men indfødte svenskere skal ny-integreres i deres eget land! Et land med talrige no-go zoner for hvide – f.eks. Rosengården i Malmø.

II: Penge
I sin bog “Tragedie og Håb: En Verdenshistorie i Vor Tid”  afslørede dr. Carroll Quigley den  vigtige rolle, som Rothschilds Bank for International Settlements (BIS), centralbankernes centralbank i Rothschild-besiddelse – som alle centralbanker – spiller i den globale finansiering bag kulisserne.
Dr. Quigley var professor i historie ved Georgetown University, hvor han blev præsident Bill Clinton’s mentor. Han var også insider, oplært af den magtfulde klike han kaldte “de internationale bankfolk.” Hans troværdighed skærpes af den omstændighed, at han rent faktisk gik ind for deres mål. Han skrev: “Jeg kender til driften af dette netværk, fordi jeg har undersøgt det gennem tyve år og fik lov til i to år, i begyndelsen af 1960’erne, at undersøge deres papirer og hemmelige registre.” 

Quigley skrev om dette internationale banknetværk: “De beføjelser, finanskapitalismen havde, havde et andet vidtrækkende mål, intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder – i stand til at beherske det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne, som handler i forening, af hemmelige aftaler, der er opnået på hyppige private møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker. “Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale bankfolk ville kontrollere og manipulere en nations pengesystem og samtidig lade det se ud til at være kontrolleret af regeringen. 

Se engang, hvordan Rothschild købte Danmark og NATO!

Og hvad er penge egentlig?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Som Nick Rockefeller fortalte sin jødiske stammefælle, Aaron Russo, der døde kort efter at have videregivet samtalen: Penge er et middel til at få alle til at være bankelitens lydige slaver via chipning og her og her og her (Åb. 13:16,17,18): Ingen kan købe eller sælge uden de, som har chippen, deres indbyggede digitale kreditkort. Ved ulydighed spærres kontoen – og man ejer intet

Henry Makow 29. aug. 2020: “Vores regeringer kunne skabe dette vekslingsmedium (penge) gæld- og rentefrit, men bankfolk har lavet en guldgås der skaber penge i deres regi (ud af den blå luft til udlåning til stater mod renter, som BANKFOLKENE selv fastsætter) og vedligeholder den ved at vælge kriminelle og perverse til at være vores “ledere”.
(Forsøg på at bryde dette diktatur kostede præsidenterne Lincoln og Kennedy livet).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

For at beskytte denne skat skal de nu slavebinde menneskeheden ( Agenda 2030, som er FNs erklærede Nye Verdenordensprogram). Dette er essensen af ​​kommunismen og NWO udvidelsen af ​​deres kreditmonopol til at omfatte magt, tanke og adfærd (Åb. 13:3,16,17,18)- et satanistisk tyranni.
Alle vil tilbede dem og deres gud, Lucifer, som de repræsenterer.

“LADE SOM OM”

Når vi køber eller sælger noget, er alt bare ændringer i cifrene på vores bankkonti. Der er milliarder af bankkonti i verden. Tilsammen repræsenterer de en kæmpehovedbog, der føres af centralbankens kartel (BIS) og deres bankfranchisetagere. Denne hovedbog inkluderer uden tvivl aktier, obligationer, GIC’er, pant osv.

“Penge” er en kamæleon. De findes som cifre på hovedbogen, men hurtigt kan de omdannes til valuta, ethvert produkt eller enhver tjeneste eller tilbage til deres digitale form. Oprettet ud af intet ved fup er penge virkelig en ånd, der overskrider dens praktiske funktion og og virker som trylleformular over vores sind.

Jeg sammenligner denne mystiske kraft med blodet i vores samfundskrop. Hver dag strømmer den tilbage og styrker, nærer nogle dele af den sociale krop og tager fra andre.

Hjertet, der pumper dette “blod” rundt om i verden, er centralbanker. Desværre drives dette “hjerte” af satanister, der prøver at trællebinde krop, sjæl og ånd.

Forestil Dem nu, at De var dette hjerte.
De fører denne hovedregnskabsbog og kører denne fidus. Hvordan ville De beskytte det? De ville prøve at udnytte denne fordel til total kontrol over alle bankkontoindehavere. De ville installere en kommunistisk verdensregering med en verdensvaluta og luciferisk religion (gennem afskaffelse af Kristus og hans lære). Se pavens globale opdragelsesplan: Thi Lucifers er magten og riget og æren! Se klimareligionen.
Ja, storpolitik er satanisme)

(Se Hvad er kommunisme?)

Da De tilhører en herrefolks-satankult, kabalismen, ville De også have et ideologisk motiv. (Se Hvorfor Kabbala er satanisk, og Satanisme Forklares.)

De ville indføre menneskeheden i kabalisme (frimureri) uden at den ville være klar over det.
En satanisk kult, kabbalisme udnytter og kontrollerer sine medlemmer gennem at gøre dem syge ved at underminere deres kønsidentitet såvel som deres nationale, racemæssige og religiøse identitet. Vi er under konstant psykologisk og fysisk angreb.
Vi korrumperer for at kontrollere,” sagde frimurerlederen Giuseppe Mazzini som bekendt.

Betalte provokatører

Denne rekruterings-kontrakt er fra 2015 Baltimore-optøjerne. De iværksættes af Black Lives Matter, der financieres af Rothschilds balladeagent, George Soros, og her samt iflg præs.Trump terroror-ganisationen Antifa.

Sankt Greta Thunberg, der af den svenske kirke kaldes
Guds datter på linie med Jesus, og hendes mor støtter Antifa.
De er bankfolkenes kommunistiske lejesvende.

De ville støtte kriminalitet, narkotikahandel og sexhandel og perversion af alle slags. De ville bruge “efterretnings-tjenester” (CIA, MI-6, Mossad) til dette formål. De ville arrangere falske flag-begivenheder for at fremme racekrig, uenighed og skabe forvirring og frygt. De ville tilsøle sandhedssøgere som “fascister” og “skinhellige.” (Og i stedet for modbeviser blot sige: “Konspirationsteori”!)
De ville skubbe dem ud af billedet. Da De ejer våbenproducenterne, ville De øge “gælden” (til Rothschildbankerne) ved at fremme umådelig endeløs krig.

Generelt fremmer alle venstrepartier den kabbalistiske dagsorden, mens de foregiver at være forkæmpere for underhunden. Højreparter foregiver at forsvare det traditionelle samfund.
Virksomheder, politikere, medier, militær, uddannelse og kirke er alle købte og betalte. Når De har en pengeautomat, er der mange andenrangs-folk, der er klar til at sælge deres sjæle og land for at komme videre.

Vi har blodforgiftning. Jeg sriver ydmygt dette som årsagen til, hvad der er galt i verden.

Intet vil forbedre sig, før vi får en hjertetransplantation.

Menneskeheden er kommet langt materielt, men vi glider åndeligt bagud.
Vi må overbevise Rothschilds om, at de er på vej ned ad en vej til Helvede, men kan vende tilbage.
Rothschild! De har ubegrænsede pengemængder, men De mangler kærlighed. Kæmp for liv i stedet for død, og De vil kende kærlighed og lykke, som ingen penge kan købe.
Bliv velgørere for menneskeheden i stedet for dens ulykke”.

Jeg fik på min tidligere blog en kommentar fra en læser, der præsenterede sig som en Rothschild. Han spurgte, hvad han skulle gøre for at give slægten et bedre ry? Jeg svarede, at det var umuligt. Før måtte floderne begynde at løbe opad. Men måden ville være at bruge deres mange penge på at hjælpe folk uden betingelser i stedet for at bringe dem i ulykke.

*

Coronadiktatur = “Den Store Nulstilling” i Fuldt Sving

COVID-19-krisen er præget af en “nødsituation” for folkesundheden under WHO-regi. Den bruges som et påskud og begrundelse for at udløse en verdensomspændende proces med økonomisk, social og politisk omstrukturering.
Social engineering (omstrukturering) anvendes. Regeringerne presses til at udvide nedlukningen på trods af dens ødelæggende økonomiske og sociale konsekvenser.

Hvad der ske,r er hidtil uset i verdenshistorien.
Lukningen af de anvendte nationale økonomier over hele verden vil uundgåeligt resultere i fattigdom, massearbejdsløshed og en stigning i dødelighed.

Det er en økonomisk krigsførelse. Det er en uudtalt forbrydelse mod menneskeheden. Professor Chossudovsky Global Res. 22. aug. 2020.

Alan Hones fra Sky News, Australien, er en modig mand: Han trodser eliten og dens media-vasaller ved at sige sandheden om coronavirus-tiltagene: De er meningsløse og har dræbt flere mennesker end coronavirus nogen sinde ville have kunnet. Der er nu retssag undervejs mod staten Victoria for manddrab, hvilket der ang. absolut er basis for.

40% af  danskere  er “sikret covid19-vaccine”!

Covid19 er iflg. WEF “elitens” metode til at indføre “Den Store Nulstilling” – en helt ny økonomi ogden 4. industrielle revolution, en forarmet politistat, der sikrer gen-ændrende vacciner. Den baner vejen for Agenda 2030 og en verden, vi ikke kan genkende.

Covid19 Er Allerede “Den Store Nulstilling”/Global Kommunistdiktatur.
WHOs dr. Ryan  anbefaler coronapoliti, der trænger ind folkshuse og kontrollerer om folk harfeber, slæber dem bort til tests og evt. isolation uden for hjemmet

640 tyske læger har for 10 uger siden dannet den bevægelse, der står bag de store tyske anti-covid19 protestdemonstrationer.En særlig stor en forestår i Berlin d. 29. august:
Lægerne kalder coid19 et svindelnummer og forlanger uvildig undersøgelse af den tyske covid19-regeringspolitik

https://twitter.com/i/status/1297426585621090304

Er De bus-/togpassager, der ikke kan ånde ret længe bag en maske og derfor tager den af; er De fikseret i ideen om vor grundlovssikrede personlige frihed?
Coronapolitiet er over Dem som et lyn og snupper 2500 kr. fra Dem. For siden 22. 08.20 skal alle i den offentlige trafik pludselig bære maske!! Og hvis de nægter? Så er det en tur i spjældet.

 

Hvorfor? En forfærdeligt smitsom sygdom, en sæsoninfluenza med samme dødelighed som alle de andre sæsoninfluenzaer: 0.16% hærger landet. Den har krævet 623 døde i modsætning til sæsoninfluenza 2018, der kun krævede 1644 ofre! (hvad vi intet hørte til i medierne): Hele 20 patienter MED covid19 er indlagt pr. 24.08.20; dødsfald MED covid19 hører man ikke mere om i mediernes utrolige og langvarige skræmmekampagner – mens smitten iflg helt upålidelige tests og medier stiger!!

Og mundbind påtvinges i skoler

På et halvt år er der registreret16.397 covid19-smittede helt overvejende symptomfrie danskereog især blandt de 14% indvandrere i Danmark. Danmarks befolkning er nu pludselig 5.822.763! Det går stærkt efter Marrakesh.

Dvs, at denne rædsomme pandemi, der i medierne sidestilles med middlealderens sorte død, har ramt 0,28% af befolkningen og dræbt 0.01% af befolkningen – vel at mærke havde de 99% heraf svære grundsygdomme, som de allerede var i færd med at dø af.

Ikke desto mindre påstår  Bill Gates og Angela Merkel, at “normalitet” først vil vende tilbage, når alle jordens 7.6 milliarder mennesker er vaccineret!

 

MEN… vaccineforbryder Bill Gates truer os: Vi har kun oplevet fase 1. Fase 2 vil vi virkelig få at mærke – siger han med et ondt grin, mens konen ser indforstået på ham.

https://twitter.com/i/status/1279900845551869963

 
 
 

I Frankrig og andre steder hersker der allerede coronadiktatur som i det 3. Rige.

Og resten af verden følger bravt med: Det drejer sig om at holde gryden i krog indtil der forligger en vaccine, der vil være helt virkningsløs: Dr. Fauci – Tumps rådgiver – tror på højst 50-60% effektivitet af en vaccine. Og det er endda lige så meget  løgn som alt det andet, han udspyr: Covis19 efterlader ikke antistof i ret lang tid:
En undersøgelse foranlediget af den spanske regering viste, at af 61.075 personer, der havde haft covid19, havde kun 5% (midlertidigt?) antistof mod covid19.

Forsøgkaniner dør under vaccinering mod Sars2 virus (bestanddel af covid19). Derfor fik Bill Gates  & Co lov til at springe vaccine-dyreforsøg over!

Hvordan kan nogen så i alvor tro, at en minimal mængde svækket virusantigen, som man har måttet støtte med den farlige immunforstærker, squalen, skulle kunne afstedkomme det, som selve infektionen ikke kunne klare??

Da denne vaccine altså er farlig og værdiløs – hvad de satanistiske elitister udmærket ved – så er der en anden grund, som jeg har påpeget så tit:
Chipning/Åbenbaringsdyrets mærkeog her  – og det bliver mange steder som tvangsvaccination at dømme efter hidtidige tiltag og udsagn – bl.a. fra vacineforbryderen Bill Gates. 

Microsofts patentansøgning 2020 060606 (666)  om et (chip-baseret) system til aflæsning af vore sym-og antipatier med belønning og afstraffelse derfor – med Bill Gates´og Elon Musk´s 500 specialsatelliter som relæer – er Big Brother tiltag par excellence.


Se engang denne video med direktøren for APIJECT/RAPID/US-regeringens partner. Han fortæller, at US-forsvarsministeriet har bestilt 660 millioner fyldte covid19 vaccinekanyler – dvs 2 til hver amerikaner. På en kanyle står “Name of drug”. På den anden  2RFID/NFC2 – dvs. mikrochip, som Apiject-direktøren siger.

 

 

Danmarks hastelovgivning hjemler tvangsvaccinering – hvilket er brud på Nürnberg Kodexet

Her er en læges indtrængende advarsel mod coronavaccinen

Jeg er ikke i tvivl om, at vacinenægtere vil blive forfulgt med rejse- og bevægerestriktioner. 
Fængsling ville imidlrtid være en erkendelse af, at nægteren har ret: Myndighederne ville vide, at de alligevel ikke smitter f.eks. medfanger. Så mon ikke det bliver noget med fodlænker?

*

Rockefellers Club of Romes “Planetære Katastrofeplan”: 2020 “Superår for International Politik-Aktion” = WEFs Store Nulstilling

Georgia-guidestones-commandmentsDet følgende er endnu en manifestation af WEFs “Store Nulstilling” og her alias Agenda 2030 – elitens magtovertagelse over os “unyttige spisere”, hvis antal de absolut vil formindske (Se “De Godes Club“). Til venstre: Georgia Guidestones

Club of Rome har lanceret et skrækscenarie: Planetary Emergency Plan: (Sept. 2019) Stabiliteten af disse systemer – vores globale samfund  – er nu i fare. Vi  accelererer hen imod vippepunkter, og  konsekvenserne af passivitet vil være katastrofale for menneskeheden. Tiden til at handle løber ud.

Club of Rome er befolkningsreduktionist ligesom WEF-Davos– og ligesom illuminaterne/frimurerne generelt – men først og fremest i Vesten!

Bl.a. derfor lukker elitisterne nu muslimer i massevis ind i vestlige lande, i håb om, at de så får færre børn, når de bliver forsørget af os.

Club of Rome blev til  i David Rockefellers villa Belaggio i Italien, Den  er en elite-gruppe, der prædiker  Dommedag pga. opbrug af Jordens ressourcer som følge af overbefolkning og overforbug – medmindre vi går over til kommunistisk såkaldt bæredygtig udvikling.
Den udgav i 1972 bogen “Limits to Growth”, forfattet af USAs MIT, der  uden videnskabeligt belæg på basis af de sædvanlige computersimulationer med manipuleret input, der fører til givet output, fortalte os, at jordens ressourcer ville være opbrugt i år 2000, og at der senest da ville indtræde en apokalypse. Det var en best-seller, og folk var skræmt fra vid og sans.

Dette er en planetar nødssituation” (klimaet), mener CoR stadig. Hør CoR-næstformand Anders Wijkstrøm

 

Club of Rome er bitter over, at denne fiktive bog, der var baseret på lige så spekulative – og forkerte – computermodeller som CO2-opvarmning nu, ikke råbte politikerne op: Som alle andre NWO-politikere og medierne vil de bilde os ind, at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler!!!

 

Det drejer sig om ideologi, der som altid er fordrejning af fakta.

CoRs 3 formål var  at fremme 3 kerneideer der stadig definerer Romklubben i dag: et globalt og et langsigtet perspektiv og begrebet ”problematik”, en klynge af sammenflettede globale problemer, hvad enten det drejer sig om økonomiske, miljømæssige, politiske eller sociale.

CoR ønsker én-verdensregering ved sammensmeltning af verdens regeringer = FN.

 

Club of Rome er revolutionær – som det fremgår af Club of Rome grundlægger Alexander Kings bog: “Den første Globale Revolution“:
Deri skriver han, at de med lys og lygte søgte efter en fælles fjende, som kunne forene menneskeheden (i deres stræben efter énverdensregering). De hittede så uden belæg på global opvarmning og ressourceknaphed!!
Med andre ord: De opfandt en aldrig bevist løgnehistorie, som de kunne indbilde Jordens godtroende dumrianer

First-global-revolution

Meget passende: Så støder man ingen fra sig – men skaber alligevel en syndebuk, som alle må bekæmpe: En selv! Et religiøst dogma: Omvend jer, for for vores illuminat-rige er nært”!!

Her er citater fra  Club of Rome-program : Vi er overbevist om, at omfanget af disse klima- og ressourceændringer er nok til til en større revolution på verdensplan.”
“Der er positive tegn. Unge er gode til at starte revolutioner.”

Denne NWO-klub har bekendte æresmedlemmer så som den sidste 1. partisekretær i Sovjet-Unionen (Nr. 8 i rækken) Mikhail Gorbatjov) og Jacques Delors – initiativtageren til Den Euromediterrane Proces om sammensmeltning af alle (muslimske) lande på nær Libyen – men med Israel og Jordan –  der grænser til Middelhavet + EU.

CoR er nært sammenflettet med EU- CoR/EU Chapter  (Download)
Club of Rome EU Chapter \ (CoR-EU), beliggende i Bruxelles, sigter mod at bygge broer mellem EU-institutionerne, deres valgkredse og den internationale Club of Rome, i 40 år en førende tænketank på verdensplan. Regionsudvalget fungerer som en katalysator for reflektion over bæredygtig udvikling i Europa. De strategiske muligheder for de næste par år fokuserer på spørgsmålene om penge og regeringsførelse. Dette inkluderer at iværksætte og lette banebrydende forskning i banebrydende koncepter på disse områder

CoR-EU

Men ikke nok med det: CoR har etableret skoler til hjernevask til kommende globalister og her.
Men der stopper det ikke: CoR præparerer også eleverne efter skoletid – så de bliver rigtigt grundigt globaliserede/Hjernevaskede

Hør her fra 2:16-5:30 min, en sådan hjernevasket person holde foredrag for CoR: “Danske” globalist Connie Hedegård on den kommunistiske bæredygtighedsideologi Agenda 2030: Fanatismen sprøjter ud af hende! Og så laver hun 666 satanist-håndtegnet!

 

Nu har Club of Rome så altså udsendt en “Planetær Katastrofeplan”, der afslører klubbens egentlige mål – Uddrag:

2020 er et “Superår“for international politik.
Den eksistentielle risiko er reel. Det er FN’s 75-års jubilæum. Det er den første mulighed for nationerne til at øge klimaambitionen og opfylde 2050 netto-nulmål. Der vil blive vedtaget en ny traktat om havene. Biomangfoldighedsmål vil blive bekendtgivet. Og 2020 vil markere begyndelsen af ​​tiåret til at eskalere indsatsen for at nå de bæredygtige udviklingsmål.

Dette årti skal være et vendepunkt, det øjeblik, hvor verden bøjer kurven, afværger den forestående katastrofe og vælger i stedet at gå i gang med den hurtigste økonomiske omdannelse i vores historie.

At erklære en planetarisk nødsituation giver et nyt kompas for nationerne og indsprøjter den væsentligste hastighed i beslutningsprocessen.

Ud over at standse klimaændringerne og beskytte naturen vil disse bestræbelser forbedre sundhed, levebrød (corona-fattigdom!!) og retfærdighed og skabe mere beboelige og bæredygtige byer og landdistrikter (Agenda 21/2030).

 

Et sådant initiativ er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling for at bringe fattigdom til ophør (Coronafattigdom!!) og forbedre livskvaliteten (Svære psykiske lidelser over nedlukning!!)

“Overtrædelse af denne opvarmningstærskel (1.5 grad C til år 2100) kan skubbe planeten mod irreversible og katastrofale tilbagemeldinger af biosfæren”.

FORPLIGTELSER FOR VORES GLOBALE FÆLLESSKABER TIL 10 PRESSERENDE AKTIONER FOR OMDANNELSE.
Her skal blot nævnes den første:
1. Inden år 2030 erklære kritiske økosystemer som Globale Fælleder og beskyttede områder gennem et regime med forvaltningsskifte og medansvar for hele det globale menneskelige samfund. = Verdensregering.

Som andre globalistiske elitesammenslutninger mener, CoR, at religion er antikveret i vor tid, fordi den splitter folk.
Ikke desto mindre lancerede CoR netop en erstatningsreligion med den ovenfor viste svindelerklæring.

NWO bygger på løgne, halve sandheder og primitiv fup.

CoR ved, at mange folk har brug for noget at tro på. I tilbagestående, fattige  folkeslag er troen på deres forskellige idoler urokkelig.
Så CoR satsede med environmentalismen/milieutilbedelsen på Vesten, hvor troen på Kristus allerede var skudt stormmoden af den jødiske Frankfurtskole i og efter 1968: Et tilbagefald til  Baal-sexkulten og her (“Har du lyst, har du lov”).

Så CoR gav altså vesterlændingene en religiøs narresut: Milieu/klimakulten – opfundet i et kontor på Michigan Institute of Technology (MIT).

*