Velkommen til Denne Side.

Nye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent under “Aktuelle Tegn.

*

Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri.

Ben David skal komme i et Ragnarok/Harmageddon – Åb. 16:16 – som det er beskrevet i f.eks. Jeremias 25, Lukas 21, Matthæus 24, Daniel 2:44. – og gøre Israel til verdens hersker.

Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25).
Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle.

Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade

Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:

1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).

3) En verdenskrig følger (Jeremias 25).

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”.
Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din fysiske eksistens
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-Storpolitik

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne Verdens Fyrste, I mig er der intet, som hører ham til” (Johannes 14:30).

Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme. (Esajas 2:2)

...Byen, der i åndelig forstand kaldes Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre blev korsfæstet. (Åb. 11:8)

“Fra Jerusalem og Israel strømmer en strøm af satanisk ondskab (Kabbala), som bringer hele verden i fare” (Texe Marrs)

*

Før og under jødernes babyloniske fangenskab udviklede der sig en blandingsreligion, hvor den babyloniske gudeverden indgik med trolddom, spådom og hedenske traditioner: Kabbalaen. Det er denne afguddyrkelses- religion med bl.a. ofringer af førstefødte børn til Baal, som medførte Guds vrede og brud med Israels børn. Baal har også et andet navn: Molok
Kabbalaen, der bygger på de “babyloniske mysterier”, er i dag integral del af jødedommen og dens aflægger, frimureriet og her via Tempelridderne.
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Kulten gælder bl.a. bygmesteren for det første tempel Hiram, der blev dræbt! Derfor ses i alle frimureloger de 2 søjler foran Salomons tempel, Boaz og Jachin, bærende globusen på toppen.

Og ofringen af små børn til Baal foregår endnu i dag i elite-kredse: Tænk på den vidtforgrenede Dutroux affære i Belgien – og hør hvad denne stakkels 15-årige pige har oplevet:

Israel som verdens navle (Ezekiel 38:12)
Times of Israel 15. oktober 2016 Yossef Bodansky, en israelsk-amerikansk politiker og seniorredaktør for GIS / Defense & Foreign Affairs Daily skrev om Kinas silkevej, at den skal omgå den usikre Suezkanal ved hjælp af søtransport fra Singapore til Israels Eilat, derfra til Ashdod og så derfra distribueres til søs og per tog til Europa og Nordafrika.

Det skulle gøre Israel fra en USA-beskyttet stat til en regional magt. Bodansky argumenterede for, at Bunting-kortet sandsynligvis er den bedste afbildning af den sig udfoldende globale geopolitiske arkitektur i det 21. århundrede.
Heinrich Bunting var en tysk protestantisk præst, teolog og kartograf i 16. århundrede.

Buntings kort over verden som et kløverblad med Jerusalem som en edderkop midt i spindet.

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a Cloverleaf). Jerusalem is in the centre of the map surrounded by the three continents. Source: Wikipedia.

Jerusalems 3. Tempel
Der er en udbredt opfattelse af, at et 3. tempel skal bygges på Tempelbjerget i Jerusalem for Israels messias, ben David/Antikrist – som ikke er Jesus Kristus – før Kristi genkomst. Det skaber konflikt med Islam – men arkæologien siger, at det 2. tempel, Herodes-templet – slet ikke lå, hvor nu Al Aqsa og Dome of the Rock ligger. På Herodes den Stores og Jesu tid lå romernes Fort Antonia der.
Imidlertid insisterer Den Nye Verdensordens (NVO) farisæere/talmudister på en lokalisation på Tempelbjerget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er herodian-temple.png

Stærke kræfter i Israel og i jødedommen er i bevægelse for at opbygge det 3. Tempel (beskrevet af Ezekiel 40-44) – de kræver endda  præs. Trumps hjælp til det. Ezekiels 3. tempel forestilles at skulle bygges af moschiach/messias ben David i endetiden efter Gog/Magogs overfald på det fra alle folkeslag genindsamlede og genopbyggede  Israel (Ezekiel 36-39). Men nogle – herunder Sanhedrinet – mener sammen med den berømte Maimonides, at templet skal bygges så hurtigt som muligt.

Et medlem af Sanhedrinet (genoprettet farisæeråd, der dømte Jesus til korsfæstelse) siger, at det betyder, at den jødiske ben David kommer meget snart (Video herunder) – og at han ikke er Jesus!

Tempelalteret er blevet rejst og bruges allerede til ofringer! (Haaretz 11.dec. 2018) – skønt Gud siger, at ikke brændofre, men kun kendskab og kærlighed til Gud (Hoseas 6:6) og Guds befalinger indskrevet i menneskehjertet (Jeremias 31:33) intereserer ham.
Kristus gjorde menneskelegemet til Guds tempel

Offerpræster i Sanhedrinet siger, at det 3. Tempel er til én-verdensreligion i den nye verdensorden, for alle eksisterende religioner og folkeslag. Pave Frans er overhoved for denne luciferiske Baal-én-verdensreligion. Dette udelukker – som altid i jødedommen – Jesus Kristus, der siger: “Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig” (Johannes 14: 6).
Jesus kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Temple Mount Heritage Institute blev foreslået af kulturminister Miri Regev og miljøbeskyttelses- og Jerusalem-minister Ze’ev Elkin med et årligt budget, der starter på $ 550.000.

supremecourt

Venstre: Højesteret i Jerusalem er allerede et en-verdens-tempel i sig selv foruden et Rothschild-mausolæum (Opført af James og Dorothy de Rothschild ligesom Knesset – 1957). Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.
Rothschild havde købt Jerusalem allerede i 1829 af den ottomanske sultan.
Senere grundlagde James de Rothschild kolonier i Palæstina og manipulerede staten Israel igennem v,hj. a. 2. verdenskrig (årene 1895-1957).

Herunder er en fantastisk animation af det kommende 3. Tempel efter Ezekiel’s vision (kapitel 40-44) – for tiden efter Gogs ødelæggelse af det genoprettede Israel (Ezekiel 38,39) i endetiden – og her viser Temple Institute det allerede færdige inventar til dette Tempel – alt i overensstemmelse med Bibelen.

Hvad er énverdensreligionen for en størrelse?
Den er en sammensmeltning af alle verdens religioner til én fælles guddom, der har så mange navne – men som intet har at gøre med Jeus Kristus eller hans Far, Skaberen. Dens oprindelse er de “babyloniske mysterier” (se nedenfor). Dens formalisering begyndte med det luciferisk/frimureriske 2. Vatikankoncil 1962-65, organiseret af kryptojøder, hvor Satan blev indsat som den Katolske Kirkes overhoved. Konkretiseret blev den i 1986, da NVO-Pave Johannes Paul II samlede ledere fra alle verdensreligioner til fælles bønnemøde i Assissi i 2 dage i samme rum med tilbedelse af den “ene Gud, der hverken kan være Jesu far eller den sønneløse Allah. Bønnemøderne er siden blevet enårlig begivenhed.

Nedenfor: Pave Johannes Paul II kysser Koranen – Satans antikristne “Bibel” – i 1999.

 Parallelt hermed løber en anden synkretisk bevægelse: The United Religions Inintiative (URI)- en FN NGO som Pave Frans også har deltaget i.

Bag URI står bl.a. William Swing, biskop i den Episkopale kirke, et amerikansk kirkesamfund af Church of England, Illuminat-WEF i Davos og forfatterne til den leninistiske Earth Charter- Gorbatsjov, Stephen Rockefeller, Maurice Strong, Ted Turner (CNN-grundlægger), Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa-kortet, der nu administreres af Rothschild) samt Maurice Strong (canadisk milliardær – medforfatter af Earth Charter, manden bag Agenda 21/Agenda 2030 der skal omstrukturere verden, Rockefeller-marionet) og Bill Gates (Microsoft grundlægger).

Dusinvis af URI-promotorer hører til i okkultismen og New Age-grupper. FNs tidligere vicegeneralsekretær, Robert Muller, er forfatter til vigtige New Age-dokumenter. Han har bl.a. sagt, at modstandere af NVO vil tilbringe evigheden i en fjern afkrog af universet!
Blandt grundlæggerne er den theosofiske  Rudolf Steiner Foundation og den New York-baserede FN-NGO, “Lucis Trust” (oprindeligt Lucifers Publishing Company), hvis ”lære” stammer fra den kendte Satanist Alice Bailey.

”Luci´s Trust” roste oprettelsen af ​​URI og fejrede ”den ene verdensreligion” som ”global ændring af bevidsthed”, som ”vil føre til den Ene, hvis afglans vil blive reflekteret i alle menneskelige handlinger”. Den ene er Satan/Lucifer/Baal.

Det første annoncerede URI-mål er det verdensomspændende forbud mod al evangelisering og missionering. Således sagde biskop William Swing, der også fordømte den kristne mission. Evangelisering og missionering er ”fundamentalisters”  arbejde, sagde URI-bestyrelsesmedlem Paul Chafee i 1997. ”I denne lille verden har vi ikke råd til fundamentalister.” Bestyrelsen inkluderer også repræsentanter for Islam, der er ansvarlig for  drab på over 2, 5 millioner mennesker af anden race i Sydsudan – foruden masser af andre mord på vantro i historiens løb i tidligere og nuværende kristne lande.

Baggrunden for Pavens og URIs Én-verdensreligion er en virtuel genopbygning af Babelstårnet

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tower-of-babel.jpg

Kong Nimrod af Babylon havde samlet verdens folk, for at de i fællesskab under hans regimente skulle bygge Babelstårnet som symbol for én-verdensstaten. Gud ville ikke tillade det og styrtede tårnet samt gav folkene forskellige sprog, så der opstod en babylonisk forvirring. Sådan fortælles i 1. Mosebog 11:1-10.

Babelstårnet under opførelse på EU plakat fortæller ganske klart, at EUs mål er én-verdensstaten. Ja tidl. EU-kommissionspræsident Barroso sagde, at EU var model for den Nye Verdensorden.  Det kan kun lade sig gøre med “blok-hoveder”/dumrianer som afbildet på plakaten.

I frimureriets kabbalistisk/luciferiske kredse  tages dette og myten om Adam og Eva meget bogstaveligt.
Da frimurernes gud er Lucifer og her, der også har mange andre navne, som f.eks Baal, viser de åbent deres trods mod Skaberen ved virtuelt at genopbygge Babelstårnet, denne ældgamle en-verdensordning, som de nu kalder den Nye Verdensorden (NVO).

Som jeg nedenfor skal beskrive, dyrkes Bibelens afgud Baal den dag i dag som gud verden over. Ikke bare i frimurerkredse – men dybt indlejret i  eksisterende religioner.

EU skrev i en rapport d, 5. oktober 2007 – se Explanatory Statement (nederst): EU bevæger sig frem mod sit mål: at etablere et politisk samfund, der følger illuminat-idealet (se Illuminati Grows), der er: 1) Ophævelse af monarkiet og alle indsatte regeringer 2) Afskaffelse af privat ejendom 3) Ophævelse af arv 4) Afskaffelse af patriotisme 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og indførelse af  fælles uddannelse for børn 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres egen luciferianisme). Dette er kommunismens basis.

De “Babyloniske mysterier”
Frimureriets “Den Ene” eller “Gud” er de babyloniske mysteriers uhellige treenighed: Baal- Semiramis/Ishtar – Tammuz.

Babelstårnet var et projekt, der skulle samle alle verdens mennesker under ledelse af kong Nimrod af Babylon. Han blev myrdet og hakket i småstykker – nogle mener af hans hustru og moder, Semiramis. Men iflg skrønen dog samlede hun stykkerne sammen, avlede sønnen Tammuz med den således genopstandne konge, der nu blev udnævnt til solgud og fik navnet Baal/Bel. Selv blev hun til “Den store Moder” og månegudinde, der satte Baal noget i skyggen. Heraf opstod de “babyloniske mysterier”, en historie, der videreforplantedes gennem Ægyptens Osiris – Isis – Horus med det ene øje og derfra gik over i den hjemmestrikkede frimurerreligion. Frimureriet bygger vidtgående på disse “babyloniske mysterier”

“På kvindens pande stod skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5).

T.v. Semiramis
/Ishtar med Tammuz

T.h. Friheds-gudinden i New York – stående på en ziggurat/Babels-tårnspiedestal – blev undfan-get af den franske frimurer, Auguste Bartholdy, og støbt af Gustave Eiffel med den romerske gudinde for prostitution, Libertas, som model. Libertas var den store skøge lige som Ishtar og hed på hebræisk Ashtoroth, Astarte, hvilket grækerne overersatte til Aphrodite. Ægypterne kaldte hende Isis. Næppe nogen tilfældighed, at vor tids svøbe ISIS betyder Israeli Special Intelligence Service = Mossad.

Enlightening hedder på latin illuminans – perfektums tillægsmåde: Illuminatus. Deraf navnet illuminater: “Lucifers lysbringere” iflg. illuminatgrundlægger Adam Weishaupt.

T.v. Jødinden og her samt Rotary Club medlem Merkel viser det kabbalistiske tegn for Modergudinden-Semiramis-Ishtar.

I 2017 ødelagde ISIS verdens ældste Baal- tempel i Palmyra, Syrien. Straks blev der opført en model i New York. I England afslørede Boris Johnson en anden sådan arkade. Johnson var oprørt over ødelæggelsen i Palmyra!

Siden har FN opført 1000 kopi-arkader af den ødelagte Baal tempelarkade verden over.

Præs. Bush sr. talte om de 1000 lyspunkter og mente måske netop de kommende 1000 Baal-templer.
Allerede i september 1788 brugte frimurere George Washington og Alexander Hamilton ordene “lyspunkter.”

Allah er Baal (Hubal), hans 3 døtre var Allat, Al Uzza (Ishtar, Isis) og Al Manat. De blev sammen med mange andre arabiske guder  af Muhammed smeltet sammen til én guddom, Allah. Dette skal være verificeret ved fund af en kileskriftsplade i Lilleasien

Islamvandt indpas i verdenseliten gennem sabbatæismen/frankismen.
Grundlæggerne, jøderne  Sabbatai Zvi og Jakob Frank, konverterede til Islam. Deres satanistiske religion overtoges sammen med talmudismen/farisæismen af Rothschild i Frankfurt a.M.

Det Gamle Testamente beskriver Guds vrede og straf til samt brud med israeliterne og jøderne for deres Baal-dyrkelse

Baal-kulten i videre forstand foregår også dag gennem frimurerlogerne og deres Nye Verdensorden. For som frimurerguruen Albert Pike sagde:  “Hver frimurerloge er et religiøst tempel; og dets lære er religionens instruktioner”. 

Den Nye Verdensordens mål er en sovjetkommunistisk énverdensstat regeret fra Jerusalem via et City of London-styret FN.  Alle grundlæggere af Israel var polsk-russiske jødiske kommunister. USA var fra starten og er med FED fra 1913 fuldstændig i kløerne på City of London, som allerede  i 1871 havde gjort USA til en Corporation under City of London. – Også EU er en corporation under City of Londons Chatham House – se “Partners).

Herunder en 1-dollarseddel, som viser USAs Store Segl – en gave fra Rothschild. Man ser illuminatpyramiden med Lucifers altseende øje samt ørnen, hvor tallet 13 (Israels 13 stammer ) går igen og igen. Over ørnens hoved ses et hexagram – Rothschild overtog dette Baal-Moloch symbol – og det går igen i hans lands, Israels, flag

Sandelig gør Farisæerne alt for at fremme Antikrists komme (Åb. 13)

Iflg Sanhedrinen (ovenfor) er han jøde.
I 1993 salvede ang. en Royal Arch frimurer og agent i John Scarletts fælles KGB og britiske MI6´ spionskole en KGB-agent til illuminaternes Antikrist. Denne mand er jøde – og hans karriere tog derefter raketfart til først FSB-chef – en endnu værre terror-organisation end KGB) og derefter til Ruslands præsident. Hans navn var Vladimir Putin. Mere her. Og han er jøde – sågar udråbt til jødernes konge. og her.

Men helt afgørende for tidspunktet for den virkelige messias´, Jesu Kristi, komme er den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og Kreml.
Og chabadnikerne mener IKKE, at templet skal bygges, før ben David kommer i Harmageddon og indleder messiastiden- eller før et flertal af verdens jøder er bosat i Eretz Israel.

Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

Permanent link

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´ Komme

Permanent link

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Permanent link

“Bulder i Bjergene. Hærskarers Herre Mønstrer Sin Krigshær For at Hærge Al Jorden”. “Der er Persere i Gogs Følge”.

Permanent link

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Permanent Link

*

Den Nye Verdensorden Styres Efter Bibelens Dommedagsprofetier

Permanent link

*

Åbenbaringens Røde Dyr

Permanent link

*

Åbenbaringens Skøge: Babylon den Store, en Hemmelig Kode

Permanent link

*

“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild

Permanent Link

*

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

Permanent link

“Som Det var i Noas Dage – Sådan Skal Det Være Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

Permanent Link

Messiasforventningen Er Høj I Jerusalem

Permanent link *