Velkommen til Denne Side.

SE OVERBLIK OVER ELITENS DIKTATURVERDEN, DEN NYE VERDENSORDEN, HER OG HER

Opdateret 26. jan. 2021Nye ind-læg vil blive vist her nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling “Den Nye Verdensorden” – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.


Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.pngDette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.pngDertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Det Røde Dyrs Mærke – Åbenbaringen 13:3, 16, 17, 18
Mange mener, at covid19-vaccinerne rummer “Dyrets mærke på pande og højre hånd”  (Åbenbaringen 13:3, 16. 17, 18). Ordet corona´s alfabetiske talværdi er jo i hvert fald 66 – mens Dyrets navns tal angives at være 666.

Her er et par muligheder: Jim Corbett soger, at vaccination bringer denne for øjet  usynlige kode, som kan aflæses med smartphone:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.pngI Sverige løber tusindvis af folk rundt med mikrochips i højre hånd.

Vaccineforbryderen Bill Gates´ Microsoft har indgivet patentansøgning vedr.  et tanklæsersystem, der v.hj.a. en sensor på et individ kan aflæse biometriske parametre i forbindelse med syns- eller høreindtryk. Parametrene sendes så via chip   til et af de 500 specialsatelliter, som Gates netop har opsendt. Derfra sendes parametrene til  centralt laboratorium til fortolkning. Ønsket sympatisk reaktion kan udløse krypto-“penge” som belønning. Og modvilje???

Men tydeligst taler Vaccine-Modernas hjemmeside 
Moderna meddeler, at man med deres mRNAs DNA-genmodificerende vaccine gør alle vore celler til computersoftware, der kan styres fra Moderna´s (illuminatbankernes) centrale computer.
Samt at der kan være flere andre genændrende mRNA-elementer i vaccinerne!!
Dvs.: Den vaccinerede har celler med helt andre egenskaber og funktioner end Skaberen planlagde med ham. Dette muliggør styring af hjerneceller: DYRETS MÆRKE. 
Som Zero Hedge formulerer det: Vi Har solgt vore sjæle til videnskaben – og så til vaccinerne.

Georgia Guidestones
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagten på vor fysiske Eksistenz

De mystiske  Georgia Guidestones  indeholder også indskrifter på babylonisk, klassisk græsk samt sanskrit og egyptiske hieroglyffer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener, der henviser til de babylonske mysterier. Stenene er arrangeret på en sådan måde, at de markerer solhændelser (Baal = solgud)

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:

Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 sateliter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. Microsoft har udtaget patentet 060606 = Dyrets mærke 666, der beror på implanteret chip, som kan registrere vore tanker. Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægma-lerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-StorpolitikHome

*

Netanyahu: Alle Israelere (og Vi) Skal sandsynligvis Vaccineres 4 Gange årligt. Israel Skal Blive et Imperium for en Endeløs Række Virkningsløse Nürnberg-kode- og legemsbeskadigende “Covid” -Vacciner

Jeg har beskrevet, hvordan Israel, verdens førende Nation med hensyn til “Covid19” vaccinationer, er bevis for, at vaccinationerne er ineffektive – og at dødeligheden stiger, når vaccinationsraten stiger.
Frankrig er det andet bevis på ineffektiviteten af ​​”Covid19″ -vaccinationerne.

Desuden beskrev jeg den vanvittige situation i Israel med et vaccinationskort som adgangskort til butikkerne – på samme tid som alle disse vaccinerede mennesker stadig går rundt med masker – idet de åbenbart anerkender virkningsløsheden af og manglen på tillid til de forældede vacciner.
Og med god grund: Vaccinerne kan først bruges, når de vira, som de er fremstillet mod, er udbrændt og erstattet af andre:

DERFOR ER INFLUENZAVACCINER ALTID VIRKNINGS- OG MENINGSLØSE

Nu bekræfter den jødiske efterforskningsjournalist, Atzmon Gilad, at der foregår noget meget råddent i staten Israel.

Gilad Atzmon 2. marts 2021: Under en pressekonference indrømmede Netanyahu, ”De vacciner, vi har, ingen ved, hvor længe de vil vare … Vi er nødt til at forberede os på det værst mulige scenario. Det værste scenario er, at vi skal vaccinere (to gange) hver sjette måned. ”Det vil betyde at købe op til 36 millioner doser vaccine, forudsat at hver 9 millioner israelere har brug for to doser hver sjette måned.

Af en eller anden grund har det israelske regime formået at omskabe en særlig sund nation med meget få dødsfald i den første bølge af Covid-19 (omkring 30 mennesker i alt mellem 1. marts og 1. juni) til at få en “Vaxi-Nation“: mennesker, der er afhængige af en konstant forsyning af “livsbevarende” mRNA-stoffer.

Netanyahu forudsagde også, at “hele verden vil konkurrere om disse vacciner … Jeg er endnu engang fast besluttet på at sætte Israel øverst på listen.” Han lovede den jødiske stat – i samarbejde med Pfizer og Moderna – samt Danmark, Østrig at gøre Bahrain til et “vaccineimperium”

I stedet for at søge fredelige forbindelser med Covid rekrutteres israelerne som en “nation” for at deltage i en fuldt ud “udslettelseskrig” mod den mindre trussel.

I sin kamp mod Covid-19 gentog Israel hver fejl, det har gjort i sin korte historie. I stedet for at lede efter sameksistens sigter den mod tilintetgørelse.
Det planlægger at vaccinere hele befolkningen, inklusive børn og gravide kvinder, op til fire gange om året.

Og som i deres krig mod utallige fjender, bekæmper Israel det lille koronamonster “ved bedrag” (Mossads motto) og en mRNA-vaccination.

Men indtil videre har de kun formået at overliste sig selv på en kolossal skala.
I de sidste 8 uger af Pfizers massevaccination fordoblede Israel antallet af Covid-19-dødsfald, de havde samlet i de sidste 10 måneder af pandemien.

En større kapitalommert er det svært at forestille sig.

De almindelige medier i Israel er ikke overbeviste om Pfizer-eksperimentets succes, især i betragtning af at “R-nummeret” er tilbage på 1 og sandsynligvis vil stige.

*

Vaccinationsattest eller udelukkelse. EU Planlagde allerede i 2018 Denne Nye „Normalitet“ og Verdensbanken i 2017! Israel Gør Alvor af Det: „I den Nye Verden Kan Man ikke mere Leve uden Vaccinen“

EU planlagde denne nye “normalitet” allerede i 2018. Israel tager det alvorligt: ​​En israeler siger: ”FOLK KAN IKKE LEVE DERES LIV I DEN NYE VERDEN UDEN (vaccinen). VI SKAL TAGE VACCINEN “!!!

Vanvidet i Israel er så stort, at man nu også vaccinerer folk, der har haft “covid19”!

Allerede i 2018 havde EU banet vejen for et vaccinationscertifikat for 2022.
I sommeren 2021 bliver et “covid19”-vaccinepas = rejsepas

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

Plandemien og her og se “Event 201” var længe blevet under udarbejdelse.

Se Covid19 på Verdensbankens oversigt fra 201

Nu kommer det globale vaccinationspas
– det er allerede en realitet i Israel.
For at få adgang til visse butikker skal israelere vise et “grønt vaccinationspas” som bevis for, at de er blevet vaccineret.

Endog adgang til supermarkedet er kun mulig med et vaccinationscertifikat.

Til trods for at vaccinationen er afsluttet, går mennesker, der er blevet vaccineret i Israel, stadig rundt iført masker.

Og med god grund: Israel er bevis for, at “Covid19” vaccinationerne er ineffektive – faktisk for, at endog antallet af “inficerede personer” øges jo mere der vaccineres.

Følgende videoer viser den nye “normalitet” i Israel – og snart overalt.
Dette inkluderer også vaccination hver 6. måned. Fordi det “grønne” vaccinationscertifikat ikke er længere gyldigt

Videoer fra den “nye normalitet” i Israel – og snart globalt

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vaccinated-notdangerous.png

*

“Covid19”-Vaccine Er Værste Medicinske Meningsløshed samt Nürnberger Kodex-/ Legemskrænkelse; Nedlukninger En Dødelig Fejl

Hele ”Covid19″-ståhejet er i sig selv et enormt bedrageri: Der er ikke i elektronmikroskop set et specifikt “covid19”-virus, der adskiller sig fra andre coronavira, selv om dette -ikke bevist- er blevet påstået af Dr. Faucis NIAID. Intet specifikt “Covid19” -virus er blevet kvantificeret eller endda isoleret (ss. 39, 43), og SSI har ikke dokumentation for eksistensen af et specifikt “covid19-virus“. Derfor er vaccinefremstelling mod dette spøgelsesvirus umulig.

Moderna overtræder i sit “FaktaarkNürnberg- Kodexet“, som kræver informeret samtykke. Hvad Moderna citerer med hensyn til bivirkninger på sit “faktaark” svarer slet ikke til bivirkningerne i mRNA-vaccinationsvirkeligheden. 7 Nazilæger blev hængt i Nürnberg for at overtræde dette kodex, der endda først blev til efter krigen”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er nc3bcrnberg-koden.png

Følgende kommer fra indlæg i Pandemic.New

Nedlukkede US-amerikanske stater har 5,6% flere dødsfald end stater uden lockdown ifølge undersøgelse.

Da nye coronavirusmutationer opdages over hele verden, står alle over for spørgsmålet: Hvor mange coronavirusvacciner har min krop brug for for at få mig til at føle mig sikker?”
En mikrobiolog, Dr. Peková fra Tjekkiet ser bevis for, at den nuværende forsyning med coronavirusvacciner er forældet og vil have meget ringe indflydelse på nuværende og fremtidige infektionsbølger.

Hun ser (med rette) ingen brug og her og her for vacciner, der blev udviklet til en virus, der eksisterede et år tidligere. Hver nye infektionsbølge er forårsaget af nye varianter af coronavirus, der tidligere var i omløb.

Dr. Peková: ”Vi kender ikke vacciners langsigtede sikkerhedsprofil eller bivirkninger, og her eller dem, der kan forekomme om fem til ti år. Jeg skal ikke vaccineres ”.

Branchen fanger os
Der er opstået en enorm industri, der koster os skatteydere billioner af dollars / euro og forventer at plukke os for evigt: vaccineproducenter, maskefabrikanter, fabrikanter af diagnostiske kits, producenter af lægemidler mod fantomvirus osv.

Lukrativ 3., 4., årlige forstærkervaccinationer er nødvendig og her
– i Israel hver 6.måned. Det amerikanske medicinalfirma Moderna udvikler et opfølgningsstik til sin Wuhan coronavirus-vaccine. Virksomheden sagde, at dets 3. stik var rettet mod at forbedre effektiviteten i forhold til den sydafrikanske B1351-variant.
Moderna indrømmer, at den sydafrikanske variant af COVID reducerer dets vaccineantistofniveauer (Sikken undskyldning for ineffektivitet!).

Jeg har allerede skrevet om alvorlige vaccinationskonsekvenser og om den formodede grund til, at “vores” politikere er så fanatiske forat få os alle vaccineret mod sæsoninfluenza med en forældet vaccine: De vil gøre os til chips i deres mesters, City of Londons, centrale computer .

Times of Israel fortæller det meget tydeligt: ​​IT-kontrol af menneskeheden gennem Rockefellers og Bill Gates ‘ID2020 Alliance, en Én-verden med egen kryptomøntfod, befolkningsreduktion, ændring af vores gener

Manden bag pandemien, Dr. Anthony Fauci, ønsker at Big Pharma skal bruge børn som forsøgskaniner

Sundhedministeriet i Californien: Annuller Modernas vaccine på grund af “Over- gennemsnittet antal bivirkninger”:
Et antal mennesker har rapporteret om alvorlige bivirkninger efter at have fået Moderna-vaccinen. ZeroHedge rapporterede, at Californiens sundhedsministerium (CDPH) stoppede sit massevaccinationsprogram med Moderna-stik efter “et over gennemsnittet antal bivirkninger” rapporteret med en vis mængde Moderna-vaccine. “

Svære Pfizer-Astra-Zeneca vaccinationsbivirkninger, deriblndt 634 øjenbeskadigelser og blindhed
Den britiske regering har indsamlet kritiske sikkerhedsdata om Pfizer / BioNTech og Oxford / AstraZeneca vacciner, og den seneste rapport tegner ikke et smukt billede.

Den første dosis af den eksperimentelle Pfizer / BioNTech-vaccine blev introduceret til 5,4 millioner borgere, hvoraf 500.000 fik en anden dosis. Den 24. januar havde der været næsten 50.000 rapporter om vaccinationsbivirkninger for denne særlige vaccine, inklusive 107 britiske statsborgeres pludselige død.

Her er en video med en frygtelig nervesygdom, der påstås at være resultatet af en Covid19-vaccination

Mindst 1 ud af 333 mennesker i Storbritannien har haft alvorlige ugunstige vaccinationshændelser
Yderligere 1,5 millioner doser af Oxford University / AstraZeneca-vaccinen er givet til britiske statsborgere, hvilket forårsagede yderligere 21.032 bivirkninger. Disse uønskede hændelser blev rapporteret i gule kortordning d. 24. januar 2021.

De mest chokerende rapporter er øjensygdomme. Mindst 634 mennesker blev diagnosticeret med øjenlidelser efter vaccination. En person mistede det centrale syn, en anden mistede synsstyrken, 31 personer rapporterede om nedsat syn og fem mennesker blev blinde!

Før eksperimentelle mRNA-vacciner blev frigivet, underskrev farmaceutiske virksomheder kontrakter med alle større verdensregeringer for at befri deres virksomheder fra ansvaret for eventuelle uundgåelige vaccinationsskader, de vidste ville forekomme.

Pfizer / BioNTech har forårsagede ni og tres tilfælde af lammelse i ansigtet.

Derfor opfordrer kinesiske eksperter til at stoppe de gængse vaccinationer.

Kun kortvarig eksistens af anti-stoffet efter Moderna-vaccination
Endnu værre er det faktum, at antistoffer mod Wuhan coronavirus aftager efter et stykke tid. Tilbage i juli 2020 rapporterede The Hill, at britiske forskere studerede immunresponsen hos patienter og sundhedspersonale, der fik COVID-19. De fandt ud af, at antistoffer, der ødelagde virus, faldt hurtigt efter en toptiter.

Sundhedsembedsmænd overvejer nu, hvordan man kan anbefale en tredje dosis, og Bill Gates hepper allerede på ideen. Hvis den tredje dosis ikke er nok, er det nødvendigt med en fjerde, hvor sæsonbestemte forstærkervaccinationer overføres til mennesker hvert år.

60% af patienterne, der kæmper med COVID-19, viste en “stærk” antistofrespons i en spidsbelastningsperiode. Denne procentdel faldt så lavt som til 16,7 % efter cirka to måneder.

Den spanske regering fandt kun “covid19” antistof hos 5% af patienter, der havde haft klinisk “Covid19” sandsynligvis fordi der ikke er noget specifikt anti-stof mod et specifikt “Covid19”-virus!

Vaccinationspas er et must for rejsende i sommeren 2021.

Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 -program, der forudsætter chipning gennem vaccinationer. Se også Microsofts patentansøgning 2020 060606 om et tankelæsersystem med belønning for de “rigtige” tanker.

Rent bortset fra det: Se engang, hvad for uhyrligheder, AstraZeneca skilter med https://www.bitchute.com/video/fzWXJhHsRijw/

 

 

Mauna Loa observatoriet på Hawaii har foretaget atmosfæremålinger siden 1958.
Hver dag måles atmosfærens indhold af kuldioxid. Det kan følges på deres hjemmeside:
Kuldioxid-indholdet varierer med årstiden. Men for os er det kvalitative spørgsmål: Er CO2-indholdet i dag mindre end for et år siden?

Svaret er NEJ. Det er stadig på 410 ppm. Eller rettere, det er faktisk steget 2 ppm.
Et klart resultat af et klart eksperiment. Game over!

Klimaet forandrer sig, javist. Men menneskelig udledning af CO2 bidrager ikke til det store regnskab.

Vi kan nu igen trække vejret frit og udånde CO2 uden dårlig samvittighed.
Og ligeledes beroliget kan Greta Thunberg gå tilbage til fysiktimen.

Hvem kan tro, at det ene molekyle CO2 kan opvarme de omgivende 85.800 luftmolekyler?

Dette ville kun have været muligt for dem, der stadig husker Climategate-skandalen – og som havde læst tilståelsen fra den daværende formand for IPCC, Rajendra Pachauri, i The Times of India 2. Sept. 2010: “Klimaforskning er politisk bestillingsarbejde”!

 

*

 

 

Belgisk Minister Røber Sandheden: “Nedlukning uden Sundhedsmæssig Betydning: Vi Tilstræbte Chokvirkning, En Psykologisk Foranstaltning”

Reseau International 2. dec. 2020: På spørgsmålet ved udgangen fra​​Samarbejdsudvalget denne fredag ​​den 27. november holdt (den belgiske) sundhedsministeren en tale, der udfordrede mange mennesker, herunder hans koalitionspartnere.

Idet han vendte tilbage til beslutningen om at genåbne ikke-væsentlige butikker fra 1. december forklarede Frank Vandenbroucke, at “shopping ikke egentlig indebar nogen risiko, når alt var godt kontrolleret“. Ord, som VRT-journalisten straks reagerede på og spurgte, hvorfor disse butikker skulle lukke deres døre den 30. oktober.

“Fordi vi på et tidspunkt var nødt til at træffe en chokbeslutning, vi havde brug for et elektrisk stød, og det antydede, at vi straks lukker ikke-vigtige virksomheder,” svarede sundhedsministeren, som også indrømmede, at det var en “psykologisk” foranstaltning.

*

Internationalt Team Tilintetgør Chr. Drostens Verdenslammende Covid19-CPR Test. Og Det Gør Også Opfinderen af Testen, Nobelpristager Kary Mullis

Flg. er min skrivelse af 02.12.2020 til Sundhedsstyrelsens nye direktør

Kære Henrik Ullum

Dette til orientering.

Et internationalt forskerteam har tilintetgjort covid19-CPR-metoden som fuldstændig ubrugelig som også oplevet af Tesla-chef, Elon Musk, der fik taget 4 covid19 tests på samme dag: 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

(Forskerteamet forlanger Chr. Drostens Eurosurveillance artikel fjernet).

Også opfinderen af PCR-testen har betegnet den som helt uegenet til virussygdomsdiagnostik: Metoden er usprcifik, unøjagtig, tager virus RNA med fra alle mulige tilstedeværende vira (altså også sæsoninfluenza – og forkølelsesvira, der verserer nu og som bidrager til “smittetal”). PCR kan bruges til at bestemme hvadsomhest hos hvemsomhelst”, siger Mullis)

The Portugal News 21.11. 2020: “PCR-testen “er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)”, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Se nedenfor SSIs PCR-Test-metodebeskrivelse: Lutter ubelagte postulater. Vedføjede artikellinks beskæftiger sig ikke med specificitet, nøjagtighed eller reproducerbarhed  af PCR på den anvendte svælgskrabsmetode.

Jeg forstår ikke, hvordan man har kunnet sende ikke bare Danmark – men hele verden ud i siden 2. Verdenskrig uset ulykke på basis af en gal mands, Christian Drostens, PCR-metode, der bevisligt er et fup-nummer.

Og jeg forstår ikke, at SSI på vedhæftede helt uvidenskabelige grundlag har kunnet hoppe med på galejen – se aktindsigtsmateriale.

Sågar oplyste SSI i august i et aktindsigtssvar, at man ikke havde dokumentation for eksistensen af specifikt covid19-virus

D. 13. juli 2020 skrev CDC (USAs Sundhedsstyrelse) i en instruks på s. 39, at “intet kvantificeret covid19 isolat er til rådighed“, hvorfor man afprøver PCR på andre corona- og influenzavira (s.43)

Jeg ved, at du står over for stærke politisk-ideologiske kræfter.
Men ville det dog ikke på en eller anden måde være muligt at modificere ulykken?

F.eks. ved kvantitering af de helt uspecifikke PCR-fund, der også inkluderer sæsoninfluenza og forkølelses vira.
Iflg præs. Trumps corona “zar”, Anthony Fauci, er personer med PCR- tærskel (Ct) på 35 og derover ikke smitsomme.

SSI har en stop-Ct værdi på 38 – men den værdi er vist ikke ubetinget. Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, efterlyser en ny strategi uden smittetal -idet små virusindhold ikke smitter

Biomedical Res. 11. nov. 2020 rapporterer, at Ct. værdier over 33-34 ikke smitter – og at kvantificeringsmetoden er et alternativ

The New York Times og CEBM har set nærmere på den mulighed og finder, at man ved at følge Fauci eller ved at sænke Ct mere – endda til 30 – kunne   nøjes med at isolere 10 % af smittebærere – og holde samfundet åbent

Iflg WHO og Fauci smitter asymptomatiske personer meget sjældent

Der er ikke fundet andre artikler i litteraturen om mundsvælgskrabssikkerheden for PCR end en JAMA-artikel: Træfsikkerhed 32% – dvs. metoden er ubrugelig

Jeg har haft en lang polemik med prof. Allan Randrup Thomsen om dette.
Han var så venlig at bruge sin tid på mine argumenter – men han har ikke sendt mig et eneste link, der har modbevist mine links.

Håber, her er noget du kan bruge i din alt andet end misundelsesværdige position, der vil gøre dig og de andre “sundhedsmyndigheder” mere og mere forhadte.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. overlæge

*

SSI PCR-test-beskrivelse – aktindsigtsmateriale

Klik så “Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI”

Diagnostik ifm. covid-19

Når danskerne skal testes for covid-19 foregår det i to spor: samfundssporet via TestCenter Danmark og sundhedssporet på regionernes hospitaler. Her kan du læse, hvordan der testes i TestCenter Danmark, og hvordan Statens Serum Institut (SSI) diagnosticerer for covid-19.

Senest redigeret den 11. november 2020

Samfundssporet sikrer, at danskere uden symptomer eller med milde symptomer kan testes i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI. Se afsnittene nedenfor for mere information om, hvordan disse analyser foregår.

Sundhedssporet tester borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.

SSI’s arbejde med dyrkning og sekvensering af ny coronavirus (SARS-CoV-2)

Statens Serum Institut (SSI) dyrker SARS-CoV-2 virus i Instituttets sikkerhedslaboratorium. SSI følger en standard laboratorieprocedure, der er baseret på inokulation af prøvemateriale på Vero-celler (en cellelinje der er velegnet til dyrkning/ isolation af virus), dvs. at materiale fra en test-podning tilsættes en cellekultur. Efter inkubation af cellekulturen undersøges denne ved en mikroskopi for cytopatisk effekt (celleforandringer/ celledød), hvilket indikerer, om der er en infektion af cellerne. For at være sikker på at SARS-CoV-2 er årsagen til infektionen af cellerne undersøges celledyrkningsmediet fra kulturen vha. specifik PCR for SARS-CoV-2.

Dyrkning udføres ikke på alle prøver der indsendes til diagnostik, men kun på udvalgte prøver ifm. forskningsprojekter og karakterisering af virusset.

Et yderligere eksempel på Instituttets fremgangsmåde til karakterisering af virusset er de mange helgenomsekvenseringer, som SSI – i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger – har fortaget af SARS-Cov-2 virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse mere om på denne side: “Den nye genetiske kortlægning af SARS-CoV-2/covid-19 virus i Danmark medvirker til at afklare flere udbrud hurtigere”  

Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Den specifikke PCR-test, der anvendes i samfundssporet, er en test, SSI selv har sat op.

PCR-metoden kort fortalt: SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) omdannes til DNA. Dernæst tilsættes primere, som er små syntetisk fremstillet stykker af DNA, der kun binder til genmaterialet i SARS-CoV-2 virus. På SSI anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det er yderst sensitivt og specifikt. Primerne kan ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer derfor, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen. Her er to artikler, der underbygger valget af primere mode E-genet:

“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”  i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

Når primerne har bundet sig til arvematerialet opformes det, dvs. at SARS-CoV-2’s arvematerialet amplificeres. I testen tilsættes prober med et flourescerende molekyler, der kun lyser op, hvis denne bindes til SARS-CoV-2 arvemasse.

Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.

Testens specificitet

Testens specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Testens sensitivitet

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en “facitliste”, man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes på SSI har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få covid-19 RNA-kopier.

Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det vigtigt, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så virusmaterialet er til rådighed for den efterfølgende PCR-analyse.

Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan fx være hvilken fase af sygdommen, som personen er i. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.

*