Velkommen til Denne Side.

SE OVERBLIK OVER ELITENS DIKTATURVERDEN, DEN NYE VERDENSORDEN, HERNye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling “Den Nye Verdensorden” – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.


Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din sjæl
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Georgia Guidestones

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments-1.png

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 sateliter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. Microsoft har udtaget patentet 060606 = Dyrets mærke 666, der beror på implanteret chip, som kan registrere vore tanker. Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

 

Vigilant Citizen bringer også fra vægma-lerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-StorpolitikHome

 

*

 

Døds- og Smittetal 2020 i Tyskland Måned for Måned: Covid19 Kan ikke Være Begrundelse for Frihedsberøvelse

Daglige dødsfald i Tyskland og her

 

Samt her

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sterblichkeit-dutschland-2016-22020.png

Herunder smittetal : Robert Koch Instituttets Sentinel-resultater indtil kalenderugen 17.10.-23.10. 2020.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-4.png

Iflg. ugendrevet, anerkendt dansk studie er maskebæring uden betydning for smitsomhed.

De angivne Covid19 / SARSCoV2-tilfælde er fuldstændig upålidelige, fordi RT-PCR-testen er uden værdi til virustypediagnostik eller smitsomhed uden angivelse af cyklustærsklen ifølge Nobelpristager-opfinderen af testen . Alle mulige forkølelses- og influenzavira er inkluderet i testen

Dette er nu bevist uden gendrivelse af et internationalt anerkendt forskerteam 

Trump-rådgiver Anthony Fauci har i det mindste r siden juli vidst, at de fleste Covid-“sager” er falske. USA bruger rutinemæssigt 42-45 cyklusser som tærskelværdi. Fauci siger, at enhver positiv test over 35 cyklusser er en falsk positiv. Dette er, hvad hele pandemien er baseret på – falske testresultater. Se Fauci har indrømmet det pic.twitter.com/XatH5OzE6E

Påstande om, at det ser værre ud i Italien og Frankrig – og at Tysklands lave dødstal derfor skyldes trufne forholdsregler, er ikke holdbare: I Italien døde f.eks kun 1% af “coronadødsfaldene” coronasygdommen i sig selv. 99% døde af svære grundsygdommem MED covid19. Også i USA har man beskyldt covid19 for at være dødsårsag i urimeligt omfang – således selv hos dødelige færdselsulykker.
Desuden er tiltagene i Frankrig og Italien strengere end i Tyskland: Sågar med udgangsforbud!
Statistikkerne skelner ikke melem døde AF og MED covid19

 
 

*

Brug evt. Google Translator

Svære Covid19-Vaccinekomplikationer Omtales Ikke i Medierne. Kinesiske Eksperter Fraråder Brug af de Gængse mRNA-Vacciner. Og Norge Advarer mod Vaccination af Ældre med Dem efter 23 Dødsfald.

Det følgende er givetvis kun en brøkdel af de komplikationer, som de genmodificerende vacciner har afstedkommet.

MEN HVORDAN GÅR DET SÅ EFTER 2. SPRØJTE?
HVORDAN GÅR DET MED LANGTIDSVIRKNINGER?

INGEN VED DET! DYREFORSØG ER DROPPET. DE VACCINEREDE ER BIG PHARMAS FORSØGSKANINER

I NORGE ER 23 ÆLDRE DØDE AF KOMPLIKATIONER KORT EFTER COVID19-VACCINATIONER. NORGE ADVARER MOD VACCINATION AF ÆLDRE, OG  NU FRARÅDER KINESISKE EKSPERTER BRUGEN AF DE GÆNGSE mRNA-VACCINER.

The Burning Platform:

The Bill Gates Effect: WHO’s DTP Vaccine Killed More Children in Africa Than the Diseases it Targeted.

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting the Pfizer Covid vaccine as her father says he ‘wants answers’.

Mexican doctor hospitalized after receiving COVID-19 vaccine.

Hundreds of Israelis get infected with Covid-19 after receiving Pfizer/BioNTech vaccine.

Wife of ‘perfectly healthy’ Miami doctor, 56, who died of a blood disorder 16 days after getting Pfizer Covid-19 vaccine is certain it was triggered by the jab, as drug giant investigates first death with a suspected link to shot.

75-year-old Israeli man dies 2 hours after getting Covid-19 vaccine.

Death of Swiss man after Pfizer vaccine.

88-year-old collapses and dies several hours after being vaccinated.

Thousands negatively affected after getting Covid-19 vaccine.

Hospital worker with no prior allergies in intensive care with severe reaction after Pfizer Covid vaccine.

4 volunteers develop FACIAL PARALYSIS after taking Pfizer Covid-19 jab, prompting FDA to recommend ‘surveillance for cases’.

Investigation launched as 2 people die in Norway nursing home days after receiving Pfizer’s Covid-19 vaccine.

Hundreds Sent to Emergency Room After Getting COVID-19 Vaccines.

U.S. officials report more severe allergic reactions to COVID-19 vaccines.

NHS told not to give Covid vaccine to those with history of allergic reactions.

COVID-19: Single vaccine dose leads to ‘greater risk’ from new coronavirus variants, South African experts warn.

CDC reveals at least 21 Americans have suffered life threatening allergic reactions to Pfizer’s COVID vaccine.

Woman experiences side effects of COVID-19 vaccine.

COVID Vaccine Side Effects More Common After 2nd Dose.

Bulgaria Reports 4 Cases Of Side Effects From Pfizer Covid Vaccine.

Two NHS workers suffer allergic reaction to Pfizer Vaccine.

Coronavirus Vaccinations Seem to be Causing 50 Times the Adverse Events of Flu Vaccinations after Just the First of Two Shots.

“I’m Just Not Buying It” – Jeff Gundlach Raises Questions About COVID Vaccine’s ‘95%’ Efficacy Rate.

Doctors Warn Side Effects From COVID-19 Vaccine “Won’t Be A Walk In The Park”

Professor Dolores Cahill: Why People Will Start DYING A Few Months After The First mRNA Vaccination.

What Vaccine Trials?

Det følgende er screenshots fra en Bitchute video: Covid19-vaccinerede fortæller om deres kvaler

Yeadon er tidligere vice-CEO for Pfizer

 

*

 

Bogstaveligt Rystende: Se, Hvad en Covid19 Vaccination d. 4. Jan. Gjorde ved Shawn Skelton

Shawn fik d. 4.januar en Moderns covid19 mRNA-nanopartikel-vaccination: Chorea Huntington-lignende sygdomsbillede pga. hjerneskade.
Videoen blev omgående slettet på Facebook. Medie-tavsheden umuliggør overblik over yderligere vaccineskader https://www.bitchute.com/video/rFgx1HTEm9mv/

Men hvad med langtidsbivirkninger til vaccinerne? Dem kender ingen – for disse mRNA og DNA-genændrende vaccinat

Men hvad med langtidsbivirkninger til vaccinerne? Dem kender ingen – for disse mRNA og DNA-genændrende vaccinationer er ikke prøvet før – ikke engang i dyreforsøg, som blev sprunget over i skyndingen”.

Hele menneskeheden er nu forsøgskaniner med vacciner med betydelige forventelige risici og her med vacciner, der gør vore celler til fjernstyrede chips, mod en formentlig overstået sæsoninfluenza 2019/20 – mens sæsoninfluenza 2020/21 nu florerer.

*

Rystende Video på Dansk: Hvad Stik-i-rend-pige Mette Frederiksens Destruktion af Danmark  Virkelig Bunder i

Se på denne video naturen af stik-i-rend-pigen Mette Frederiksens & Co.s destruktion af Danmark. Og hun bliver for børn i Hostebro skole fremstillet som “verdens bedste statsminister”. Hvad hun måske også er – for de andre er mindst lige så rabiate.

https://www.bitchute.com/video/lE63FLu5shkY/

 

US-Demokratiets Død? Alt tyder på Bankelitens Super-agent Provocateur, George Soros´, Finger i Capitol Forestillingen 7. Jan.

 

FBIs Encyklopedi skriver, at agents provocateurs bruges aff samvittighedsløse orgnisationer – samt af FBI selv – til at begå kriminelle handlinger (og overbevisende give modparten skylden).

Man kan mene om den selv-erklærede ex-illuminat Alex Jones, hvad man vil: Men han kender alle de beskidte tricks.

D. 6. jan. 2020 strømmede Trump tilhængere ind i Capitol bygningen i Washington. Medierne beskrev det straks uden nærmere analyse som en voldelig indtrængen,af Trump-tilhængere, som opildmede af Trump udøvede vold og skød en politibetjent samt en kvinde.

Her bringer InfoWars en række phone-videos fra demonstrationen foran Capitol d. 7. jan.:
Det ser unægteligt mærkeligt ud: kampbevæbnede sortklædte militante med koben-jern, og det panafrikanske flag i spidsen, politi, der venligt inviterer demonstranterne ind i Capitol og danner espalier for dem, sortklædte, der forsøger at smadre panserglasset på Capitol, mens civiltklædte demonstranter  forsøger at afholde dem fra det osv.

Disse videoer bekræftes her

At Trumpstøtter skulle trænge in i Capitol og lave ravage og oven i købet skyde en person på det tidspunkt, hvor vicepræsident Mike Pence måske havde muligheden for at redde Trump for en tid gennem valg ved enkeltstater med hver en stemme (Contingent election by 12. Amendment) er så dumt, at det de facto udelukker, at Trump-støtter står bag

I 2017 overtog Donald Trump præsidentembedet i USA og straks lancerede Rothschildagent provocateur, George Soros, den såkaldte Lila Revolution, der gik ud på at bekæmpe Trump, der besatte vigtige regeringsposter fra Rothschildbanken Goldman Sachs, og med ang. russisk hjælp havde “stjålet” valget fra Hillary Clinton, Lynn de Forrester de Rothschilds hjerteveninde.
Og straks havde vi Hegels gammelkendte dialektik.: Trumps nationalisme mod Soros´internationalisme, kommunisme. En voldelig syntese kan derfor forudses.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Trump er i illuminat-frimurerklubben. Han konverterede til den jødiske dommedagssekt Chabad Lubavitch i 2017 ligesom hans jødiske datter Iwanka og hans jødiske svigersøn, Jared Kushner.

Hans brovtende væsen og mange afsløringer af uvidenhed samt direkte løgne har gjort ham upopulær hos mange. Men i modsætning til sine 3 forgængere har han været en fredspræsident – ikke startet en eneste krig men tværtimod vist vilje til at tilbagetrække tropper fra USAs folkeretsstridige militære eventyr rundt om i verden. Endv. har USAs økonomi trivedes under ham.

Bortset fra de to jødiske ledere i Repræsentanternes Hus, Pelosi og Schuumer we der nok ingen, der hader den i 2017 til jødedommen/Chabad Lubavitch “konverterede” Donald Trump som Rothschilds agent provocateur, George Soros.

Straks efter Trumps magtovertagelse startede Clintons sammen med George en purpur revolution od Trump

Om denne Purpur-Revolution skrev analytikeren Wayne Madsen profetisk: Clintons, som begge har modtaget millioner af dollars i kampagnebidrag og til den Clintons, som begge har modtaget millioner af dollars i kampagnebidrag og den korrupte Clinton Foundation.

Donationer fra Soros, var faktisk med til at lancere Soros ‘Purple Revolution’ i Amerika.

Den lilla revolution vil bekæmpe alle bestræbelser fra Trump-administrationens side på at modvirke Clintonsen og snart forhenværende præsident Barack Obamas globalistiske politik. Den lilla revolution vil også forsøge at gøre Trump-administrationen kort gennem Soros-stil gadeprotester og politisk forstyrrelse.

Open Society finansierer de voldelige Black Lives Matter. Men også de voldelige Antifas modtager indirekte støtte fra Open Society. Antifa bruger vold for at fremme deres internationalistiske, kommunistiske dagsorden.

Forinden havde Soros lanceret farverevolutionerne de White Revolutions in Russia,  the “Arab Spring”, Ukraine Revolutionen, Ferguson og Baltimore balladerne  samt sandsynligvis Charlotteville balladerne. Og her: Efter protesterne i Ferguson, Missouri, foretog Open Society Foundations flere investeringer – i alt 2,9 millioner dollars – for at hjælpe samfundsgrupper i Missouri med at fremme initiativer til at fremme politiets ansvarlighed . Dette supplerer indsatsen fra mange borgerrettighedsgrupper og andre fortalervirksomheder, der er bekymrede for disse begivenheder.
I begyndelsen af april var Open Society vært for en samtale med flere tilskudsmodtagere, der arbejder i frontlinjen i Ferguson

Soros´erklærede taktik er “chok-therapi” – som Soros erklærede at ville påføre det Rothschild-ulydiuge Tyskland, der ikke ville være betalingmester in en EU-fiskalaunion. Chokket kom i form af muslims masseindvandring i 2015. Soros indrømmede at være bagmand og financier af katastrofen.

Bortset fra de to jødiske ledere i Repræsentanternes Hus, Pelosi og Schumer er der nok ingen, der hader den i 2017 til jødedommen/Chabad Lubavitch “konverterede” Donald Trump og her som Rothschilds agent provocateur, George Soros. 

Venstre: Es Antifa-offer: En lovligt anmeldt SIAD demonstration i København: Allerede ved udstigningen fra deres bil blev demonstranter mod islam overfaldet af Antifa med jernstænger.

Det tyske SPDs ungdomafdeling JUSO er nært allieret med Antifa og sender bare bud efter dem og transporterer dem, når der skal optræde agents provocateurs.
I 2015 forlangte ballademagerne lønforhøjelse til 45 euro i timen

SOROS FUNDATION BETALEr FOR AKTIVISME MOD OMKOSTNINGER TIL MEDICINFORSKNING OG -UDVIKLING (F&U)
Open Society Foundations rekrutterer kreative kampagner til at “udføre engagerende offentlige handlinger, der udfordrer dominerende offentlige fortællinger, som retfærdiggør høje lægemiddelpriser og understøtter den profitmaksimerende model” af farmaceutisk F&U. Især leder de efter spaniere, grækere og folk fra Storbritannien.

Soros lejede ballademagere til at lave ballade i Ferguson og Baltimore.

Fra Florida til Ferguson og nu til Baltimore har George Soros ‘fonde været involveret i at sikre, at amerikanske borgere ikke kun er i stand til at overvinde racemæssige splittelser med gensidigt samarbejde, men at selv de racemæssigt isolerede deltagere ikke er i stand til at udrette noget substansielt.

Asia Times bragte i sommers en god orientering om Antifa og andre agents provocateurs, der har som formål at få opløst USA

Naturligvis benægter alle de illuminat-ejede medier Antifas deltagelse i Capitolballaden

På baggrund af ovenstående er det svært at tro, at der ikke har været de sædvanlige venstrefløjsballademagere involveret i samarbejde med politiet på Capitol Hill.

Alt dette viser demorraties død og en farlig fremtid som Rense.com viser med David Dees billeder, der viser stemningen hos en stor del af USAs befolkning

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er us-death3.png

Brother Nathaniel Kapner er virkelig opbragt, småbander og kræver udtræden af unionen af de Trump-loyale stater . Netop dette udløste den Amerikanske Borgerkrig 1861-65. Og Kapner er ikke alene.

I Russia Today 25. jan. 2012 kom Soros med dette profeti/plan:
Ifølge Soros er der ved at være en total klassekrig. Det amerikanske finansielle system vil fortsat blive hårdt ramt. På vej til et fuldt sammenbrud. Oprør vil ramme gaden, siger Soros, og som et resultat, ”Det vil være en undskyldning for at slå ned og bruge taktikker med stærk arm for at opretholde lov og orden, der, båret til en ekstrem, kunne skabe et undertrykkende politisk system, et samfund, hvor individuel frihed er meget mere begrænset, hvilket ville være et brud med traditionen fra De Forenede Stater.”
Den nylige vedtagelse af National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 og den foreslåede Enemy Expatriation Act, har allerede meget godt banet vejen for et sådant samfund. Under NDAA har den amerikanske regering lov til på ubestemt tid at tilbageholde og torturere amerikanske borgere, der mistænkes for terrorforbrydelser, uden nogensinde at føre dem for retten.

I DENNE STEMNING ER DER GROBUND FOR EN MEGET FARLIG UDVIKLING.

Og dermed har Trump vel udspillet sin rolle i illuminaternes hegelske slutskuespil: At skabe den splittelse i USA og verden, som gør det muligt at gennem føre FNs internationalistiske Agenda 2030 plan, den globale Sovjet-Union, ud i livet.
Allerede Tony Blairs taleskriver røbede, at Tony Blair og Gordon Broown ville denne splittelse gennem muslimsk masseindvandring.

City of London globalisterne har fjernet den en af hindringerne for en sådan plan: Den religiøse hindring, Jesus Kristus, til fordel for en globalistisk synkretisk verdensreligion med Jesuit-pave Frans som anfører. Nu står bare nationalismen som hindring.
Men globalisterne har tilsyneladende en grum plan for at fjerne denne sidste hindring.

Derfor Er Politikere og Medier Forhippede på at Vaccinere Os. Moderna: Covid19 Messenger-RNA Vacciner Gør Vore Celler til Styrbare Computer-Software – (Os til Roboter/Cyborgs)

Vaccinefremstiller Moderna praler nu ganske åbent af sin messenger RNA (mRNA) bedrift: Man kan og vil gøre vore celler til computer software og derigennem påvirke en hvilkensomhelst proteindannelse i vore celler ved at omprogrammere RNA, så cellerne kan styres centralt fra.
Og Moderna lægger ikke skjul på, at de kan skabe adskillige proteinmodifikationer i samme vaccine.

Allerede i 1923 forudsagde theosofisten Rudolf Steiner injektion af et stof, der kunne afskære os fra åndelige forbindelser

Moderna stræber efter genteknologi i sygdomsterapien. Men hvor længe bare på grund af det? Hvis verdensherskere fra NWO-Corona definerede modstand mod deres sataniske diktatur indledt af “Covid19” som en sygdom, ville det helt sikkert være muligt o profitabelt nu eller i fremtiden at bruge mRNA i hjernecellerne til at omstrukturere et par proteiner for at pacificere “patienten” og integrere ham i den passive fåreflok – eller endda udslette ham. Det skete på de psykiatriske hospitaler i Sovjetunionen

Hvem og hvad er Moderna?
Moderna blev grundlagt i 2010 med Noubar Afeyan, chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, som medstifter samt af andre ukendte. En af dem er Timothy A. Springer, der har „forbindelser“ til squalenfremstiller Glaxosmithkline og her samt Monsanto-Bayer. Bill Gates investerer kraftigt i Monsanto med dens cancerfremkaldende Round-Up (Glyphosat)

Hvem h0vedstifteren er, kan jeg ikke finde frem til. Afeyan var og er chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, der er Modernas moderselskab. Flagship har netop ansat en rådgiver for Bill & Melinda Gates Foundation samt tidl. vicepræsident for Rockefeller Foundation som cheftalskvinde og seniorpartnerMens hun var hos Rockefeller, ledede hun skabelsen af #Solvable, en global platform for der skulle kaste lys på FNs Mål for Bæredygtig Udvikling (Agenda 2030).
Hun har også været Bill Clintons sekretær… WOWW!!

Moderna websted
”Vi byggede Moderna på den antagelse, at brug af mRNA som medicin til en sygdom også skulle fungere for mange sygdomme.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet til at være ombytteligt knyttet til forskellige programmer. I vores tilfælde er “programmet” eller “appen” vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-rækkefølge, der koder for et protein.

Vores mRNA-lægemidler – “livets software”
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodestedet/regionen – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein.

Brug af disse instruktionssæt giver vores mRNA-testmedicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-rækkefølger, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-testmedicin.

Vores forskere beder om mRNA’er om et specifikt protein, og proteinmålet konverteres automatisk til en oprindeligt optimeret mRNA-rækkefølge Med vores Sequence Designer-modul kan man tilpasse hele mRNA’er fra 5′-UTR til den kodende region til 3′-UTR, baseret på vores konstant forbedrede interne viden.

Vi udnytter fleksibiliteten af ​​vores platform og den grundlæggende rolle mRNA spiller i proteinsyntese for at forfølge mRNA-lægemidler til en bred vifte af sygdomme.
Mens vores forskere udvikler nye mRNA-koncepter, kan de bruge vores egne systemer til at designe mRNA’er til forskning og test i løbet af få dage.

Vores egen serie af digitale anvendelser inkluderer et rækkefølgedesignermodul til tilpasning af et helt mRNA med kontinuerligt forbedrede regelsæt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-rrna.png

Forskningsmaskinen kan muliggøre parallel optagelse og design af flere mRNA-sekvenser ”.

Vaccinationerne er led i FNs Nye Verdensorden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-gates.png

Den russiske historiker Andrei Fursov, ser Bill Gates som en spytslikker, der prøver at sikre sig en plads i den kommende nye verden – regeret af Rothschild & Co. og hvor penge ikke længere betyder noget

Så hvad har Bill Gates, Microsoftstifteren, der nu bruger sin tid på at vaccinere klodens befolkning med invaliderende giftstoffer for?

tes er storaktionær i Rockefeller Foundations Monsanto – nu fusioneret med Bayer – et efterkrigsbarn af IG-Farben, der drev Auschwitz.

I juli 2020 lovede Gates os en 2. „covid19“-bølge, som vi nok skulle komme til at lægge mærke til. Et så sikkert opyldt profeti kan kun komme fra bagmanden selv.

Bill & Melinda Gates Foundation og Rockefeller Foundation har meddelt, at de vil danne en alliance for at bidrage til en “grøn revolution” i Afrika,
Denne konstellation udløste det, der er blevet kaldt Afrikas grønne revolution, en fiasko baseret på Monsantos hybride / ikke-reproduktiv GMO majs + Round-Up. Denne GMO er kendt som det ondes frøkorn, fordi fattige landmænd ikke har råd til at købe nye frø til såning hvert år.
Som et resultat begik 17.638 indiske landmænd selvmord alene i 2009 !

Jeg har skrevet før og her og her om den korrupte og brutale Monsanto-indsats. med Gestapo-metoder. Værst af alt er måske fremkaldelse af ​​fostermisdannelser i forbindelse med Monsantos og her største indtægtskilde, Round-Up, som nu siver ud i drikkevandet – og i øvrigt forårsager resistent ukrudt.

Tumors-Rats1

Derudover har prof. Séralini, Paris, fundet, at Monsantos Round-Up GMO forårsager lymfekræft. Syge arbejdere i USA får nu tilkendt erstatning af en californisk domstol.
Monsanto tvang redaktøren af ​​Food and Chemical Toxicology Journal,( bind 69, juli 2014, side 357-359) til at slette Séralini fagfællebedømte artikel om dette efter 1 år – hvilket forårsagede stor international vrede

Moderna og Pfizer opfylder Ncholas Rockefellers og hans Illuminat-kumpaners store drøm om at omforme menneskeheden efter deres ønsker – især at plante en chip i vores hjerne for at gøre os til styrbare chips i deres centrale computer. Disse frimureriske globalister vil have os til at blive posthuman og her. mRNA-vacciner er deres indgang til dette mål: at stjæle vores sjæle. De ønsker naturligvis at gøre dette ved at gøre os til posthumane robotter, cyborgs.

Se Ray Kurzweils vision om at fusionere den menneskelige hjerne med kunstig intelligens ved hjælp af gen- og nanochip-teknologi inden 2045. Kurzweil lover sådanne robotter virtuelt evigt liv – indtil en bombe udrydder disse menneskelignende fjernstyrede computermaskiner!

Proteinproduktion i celler er en meget kompliceret proces styret af RNA-genet – en reel demonstration af intelligent design fra den intelligente designer, Skaberen.

Lyt til professor Stephen Meyer, der fortæller om livskoden, DNA, som styrer mRNA, og hvorfor forskere ikke accepterer det intelligente design, det er – eller læs her

MODERNAS OG PFIZERS mRNA-VACCINER ER BEGYNDELSEN PÅ EN YDERLIGERE OMDANNELSE AF VORES CELLER TIL COMPUTER-SOFTWARE, SOM ØNSKET AF NICK ROCKEFELLER. DERVED SKAL VI GØRRS TIL CHIPS, DER LYDIGT UDEN FRI VILJE STYRES FRA ILLUMINATERNES CENTRALE COMPUTER. DET ER DEN ENDELIGE UDELUKKELSE AF SKABEREN FRA VORES LIV.

PRÆCIS, DET ADVARES DER OM I OPENBARINGEN 13 – MED EN ALVORLIG STRAF (Åbenbar. 14: 9)

*

Covid19-regime. Igen 1933-34 Diktatur i Tyskland: Sandheden Skal Straffes

Først brændte de bøger – så folk.

Ifølge Angela Merkels nytårstaleer følgende ”kynisk og grusom sammensværgelsesteori”!

Statssekretær Peter Tauber ser det endnu værre: ”At nægte vaccination og endda dæmonisere det er menneskefjendsk. Det er på tide at holde oplysningslampen højere igen for at lade lyset skinne (EU Illuminisme – s. 29 „Explanatory Statement“) så klart, at de mørke figurer forsvinder igen i hullerne, hvorfra (sic!) De kravlede. „

„Konspirationsteori“ er den afvisende betegnelse for ideologer og ignoranter, når man er skeptisk over for deres satanisme og her og her og her såvel som Johannes Ev 8:44 . Hvis en ideolog, en politiker, en journalist, der bestemt ved bedre, bruger dette dumme ord, ved man, at han er en del af den sataniske nye verdensorden og her.

Diktaturet eksisterer allerede i overflod som formuleret her:
RT.de 12/30/2020 :“Den regionale CSU-gruppe i Forbundsdagen opfordrer til en hårdere kurs mod kriminelle klaner, trusler, men også mod såkaldte
“Konspirationsteoretikere”
. Den regionale gruppeleder og tidligere forbunds-transportminister Alexander Dobrindt fortalte Münchner Merkur, at de ønskede en „omfattende offensiv for sikkerhed og orden„.

CSU-papiret er også viet til at beskæftige sig med konspirationsteoretikere“, der placeres i gruppe med kriminelle klaner og trusler. Det opfordrer åbenlyst til overvågning af „konspirationsextremister“ gennem hemmelige tjenester:
1 „Det føderale kontor for beskyttelse af forfatningen skal holde et meget nøje øje med radikale sidetænkere, QAnon og andre konspirationsextremister.“

Man skal være i stand til at „gå i fuldt omfang mod dem, der under dække af at udøve deres frihedsrettigheder virkelig ønsker at angribe vores demokrati“. Forfatningsbeskyttelsesrapporten bør også få et kapitel til målrettede falske rapporter og „konspirationsfortællinger“.

I de første reaktioner i de sociale netværk dominerer latterliggørelse og kritik. Brugere spurgte, hvor længe CSU havde været i regeringen for at gøre opmærksom på problemet med klankriminalitet. Andre mindede om nogle af CSU-politikernes anliggender og deres gode forbindelser i erhvervslivet. „

Det ville derfor være strafbart at skrive følgende: I den nye verdensorden er sandhed løgn og løgn er sandhed, godt er ondt og ondt er godt.

Covid19-pandemien er et nøjagtigt planlagt ideologisk bluffnummer:
En jødisk forfatter beskrev en Wuhan-koronapandemi for 40 år siden.
Event 201: En øvelse blev afholdt i Johns Hospital, New York, i oktober 2019 i anledning af det planlagte udbrud af en coronavirusepidemi.
Times of Israel: I Israel vidste man besked om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Dødeligheden af Covid19 influenza er den samme som i al anden influenza

Det er en ideologisk plan og her. Organisationen for global vaccination er her – ID2020 – og politikerne og medierne er så ivrige efter, at vi alle vil blive vaccineret – TV2 annoncerede ankomsten af ​​den første vaccine kl. 9.30 om 3 dage med messiansk jubel!
I Spanien ønsker de at registrere de farlige ikke-vaccinerede mennesker!

For det er jo en meget dødelig sygdom, har vi fået tudet hoverne fulde om !! I år døde 1226 mennesker med “Covid19 – – omkring 1644 i 2018 – på det tidspunkt i stilhed. Hvis vi overfører resultaterne fra Ekstrabladets fund i Italien, at kun 1% af de inficerede med Covid19 døde af A Covid19 – resten døde af en allerede alvorlig underliggende sygdom – så døde 12 mennesker AF Covid19 i 2020.

Nedenfor “Covid19” – dødsfald i DK 2020.

Ovenfor ser vi 2 bølger af influenza i det samme år – hvilket er meget usædvanligt: en der toppede i slutningen af ​​december og en anden som toppede i begyndelsen af ​​marts. De to toppe var forårsaget af to forskellige stammer af influenzavirus.

Hele den vildledende Covid-19-teaterforestilling har et beskidt formål:Den Globale Sovjet-Union, Agenda 2030:
Covid19-pandemien (2019/20 influenzabølge) er tilsyneladende forbi og erstattet af influenza 2020/21. Nu har de endda opdaget en ny mutation af en anden koronavirus til erstatning for den nuværende picorna, adeno- eller nogen af ​​de mange corona-varianter, som alle er mutationer: i historien er virusmutationer af denne art altid forekommet årligt.

Scenen er allerede sat: med Covid-19 er diktatur og censur allerede blevet genindført – som i 3. rige i 1933/34. Med de igangværende (unødvendige) nedlukninger transformeres vores samfund nu til proletariat. Elitens „proletariatets diktatur“ er et velkendt udtryk. Sovjetunionen var bare generalprøven.

Her erklærer Canadas premierminister, Trudeau, at Covid19-pandemien er den store mulighed for nulstillingen: FNs “Omformning af vores verden: Agenda 2030: Bæredygtig udvikling”, som er blevet vedtaget af 193 lande. Programmet er den globale Sovjetunionen

 

 

 

WEF, Davos, forbereder den store nulstilling: Direktøren og præsidenten, Klaus Schwab, forudsiger en meget stærkere (af dem ligesom Covid19 pandemien) organiseret krise: Hackning af elnettet og al kommunikation.

Jeremy Jurgens, WEF CEO (video nedenfor):
”Jeg tror, ​​der vil komme en ny krise. Den bliver vigtigere. Den vil være hurtigere end hvad vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som følge heraf vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu større. „

Klaus Schwab, WEF-præsident (video ovenfor):
”Vi ved alle sammen, men er stadig ikke helt klar over, at det skræmmende scenarie med et større cyberangreb kan afslutte elektricitet, transport, hospitalstjenester og vores samfund som helhed.
I denne henseende ville COVID-19-krisen blive betragtet som en mindre forstyrrelse i forbindelse med en større cyberangreb.

Brug COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet drager, og hvordan vi kan forbedre vores beredskab til en mulig cyberpandemi.” (FN s WFP forudsiger svær hungersnød 2021)

Og vi – folket? Siger det samme som tyskerne i 1933-34: „Führer befal, vi følger“!

*

 

Ekspert-Info om Mulig Høj Covid19-Vaccinerisiko. Toksikolog Prof. Dr. Stefan Hockertz

TILFØJELSE: Sputnik News 2. Jan. 2021 BUENOS AIRES (Sputnik) – En læge i Mexico, der modtog Pfizer-vaccinen til COVID-19 coronavirus, er indlagt på en intensivafdeling med krampeanfald, åndedrætsbesvær og mulig encephalomyelitis (hjerne-rygmarvsbetændelse), sagde landets sundhedsafdeling lørdag.

Den Nye Verdensorden indgives allerede i vuggen.
Som påvist beskytter mund-næsebind ikke mod virusinfektion

Covid 19-tragikomedien antager stadig mere groteske former: De dæmonbesatte bag den nye verdensorden har verden i et kvælertag med nedlukninger og isolation – tilsyneladende på grund af et ikke-eksisterende virus. Og for at forlænge pinen, opfindes et nyt, 50-74% !!! mere smitsomt “virus” (B.1..1.7) med udsigt til flere tiltag (udgangsforbud?) iflg sundhedsministeren. Dog lover statsministeren bedre tilstande til påske – hvor sæsoninfluenzaen altid er aftaget, altså et selvopfyldende profeti.

Hør toksikologi/immunologiprofessoren Stephan Hockertz. i denne video: Covid19-virussen er aldrig blevet opdaget.

 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAYP7zZxJ1j9vt7eaK9OrIqkvUDxdAXUOrZ2R-ZWFriYfTVs33sam3-f7%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DArSSWa-NwJ_QdQ5hBmc_Fu_AN_7JxWIcrh4fbHcvekGW%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogfgxQv8Esve6vJcLQiDBUc2hfbK3EuNg-5BuYrAnpkZcSdhCPt7nr6y4Yj8e0v_UuIgEAKgkC6AMA_zuwAiNSBC9QPF1aBKbf5_tqJaPRz8PAaOj0XknNnsD2XuntpWr2lp8JR-F-G8qp9i6mzokwfclyJWFQe69oCJlDaJjvTHwe9R_spjrN4QwYQzFQ2ejh0aEWRHpAT7g%26e%3D1612087894%26fl%3D%26r%3DD3853656-F1EF-4413-A49C-11F77308FF54-1%26k%3D%24%7Buk%7D%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D1BF5EF0A-B750-46F2-AF32-0DC8CF2EDFC9%26p%3D69%26s%3DqLKobs8AyZWft60Iw3ab-RVGj6o&uk=kSkVAUF_lAJ33vQVn0cIxQ&f=Prof_Hockertz_das_Virus_ist_Nicht_Nachgewiesen.MOV&sz=38352069

Sammenlign med US Sundhedsstyrelse CDC 13. juli 2020 s. 39 og 43: “Intet kvantificeret Covid19-virusisolat er forefindes” og Ekstrabladet 30. september 2020:Aktindsigtssvar fra Statens Seruminstitut: “Vi har ingen dokumentation for eksistensen af ​​et specifik Covid19-virus”.

Politikere og driver bruger med uendeligt kværnende religiøs fanatisme hjernevask-propaganda for vaccinationer med nye vaccinationsprincipper, som produceres inden for 3-4 måneder i stedet for de normale 2-4 år. Og med helt uforudsigelige bivirkninger.

Covid-vaccinationerne er meningsløse fra starten, antistoffer yder ikke tilstrækkelig beskyttelse – iflg. virologiprofessor Sucharit Bakhdi

Følgende er advarsel fra en gruppe læger med ang. lang vaccineerfaring

Kære patienter!
Kære ven!

I det sidste par uger har alle praktiserende læger fået flere meget vigtige
oplysninger og betjeningsinstruktioner vedr. de influenza og covid19-vaccinationer, der anbefales af regeringen:

Covid-19 vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen
1. Videnskabelig information om effekter, bivirkninger og risici af
genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat af forkortede testfaser
2. Erklæring om samtykke til vaccination og databehandling
3.Indlægsseddel Influvac Tetra influenza vaccination

Af Regeringen kræves med rette nøjagtig oplysning om nytte og risiko, inden den underskriver det informerede samtykke til vaccination, behandling og opbevaring af Deres personlige data.
Oplysninger om fordele og risiko ved vaccination er påkrævet. Man skal også FØR vaccination have læst og forstået indlægssedlen til vaccinen. (Se samtykkeerklæring).

Covid-19-vaccinationerne er nu overraskende efter den meget korte
Udviklingsfase på kun 9 måneder godkendt for et par dage siden i december 2020.
Vi sender de relevante dokumenter på forhånd, så man stadig FØR
vaccinationen har tilstrækkelig mulighed for at stille spørgsmål og gennemgå spørgsmålskataloget vedr. vaccinationsegnethed.

Vi er en stor gruppe af læger, der har mere end 4 årtier med praktisk erfaring
med vaccinationer, og som arbejder sammen med med internationalt anerkendte eksperter.
I henhold til vores lægeløfte og den hippokratiske ed er vi forpligtet til at
informere Dem om de tidligere kendte bivirkninger og mulige risici ved vaccinationen, inden De bliver vaccineret.

FLU-vaccination (information fra Influvac Tetra-indlægssedlen)
Effekt:

Fra 2. til 3. uge efter vaccinationen beskytter Influvac Tetra dem eller Deres barn mod fire virusstammer, der er indeholdt i vaccinen.
De eller Deres barn kan få influenza på trods af at være vaccineret, hvis De har været udsat for influenzavirus umiddelbart før eller efter vaccination.

Vaccinen beskytter ikke Dem eller Deres barn mod forkølelse (influenzalignende infektion).
Som med alle vacciner er det ikke sikkert, at Influvac Tetra vaccine
beskytter alle mennesker fuldt ud.

Bivirkninger
Da vaccineserum også indeholder antibiotika, æggehvide, certimoniumbromid, formaldehyd, aluminium og andre tilsætningsstoffer er ALLERGIER så som alvorlige allergiske reaktioner kontraindikationer. Nældefeber, angioødem (rødlig hævelse og udvidlse af små blodkar – særlig risiko for kvælning, hvis det optræder i strube og lunger) og chok kan forekomme. For dette er en medicinsk
nødpleje på stedet påkrævet!

Bivirkninger er lokale inflammatoriske reaktioner, feber, irritabilitet,
Døsighed, appetitløshed, hovedpine, diarré, opkastning, træthed,
Muskelsmerter, ledsmerter, generel utilpashed., Eksem, neuralgi,
ledsmerter og svaghed, rysten, tab af balance.

Risici
er for det meste neurologiske lidelser, især når disse viser sig at være permanente, og når disse ikke går over igen
Disse er anført i indlægssedlen som følger med (hvor mange får vedlægsedlen at se at se?).
Rystelser, smerter i det område, hvor en nerve udbreder sig (neuralgi), unormal fornemmelse ved berøring, smerte, varme og kulde (paræstesi), krampeanfald (forbundet med feber), neurologiske lidelser, der fører til stiv nakke, forvirring, følelsesløshed, smerter og svaghed i ekstremiteterne, tab af balance, tab af reflekser,
delvis eller total lammelse af kroppen
(Hjernebetændelse, nervebetændelse, og Guillain-Barré syndrom.

COVID-19 vaccination
Der er stadig ingen indlægsseddel eller informationsark til denne vaccination
men en videnskabelig publikation foreligger om effekter, bivirkninger og risiko ved genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat forkortet
Testfaser

Denne uafhængige produktinformation er tilgængelig for alle praktiserende læger og Apotekere i Østrig og Tyskland.
Indholdet af denne publikation er i skarp kontrast til regeringens mål om at skabe en “Omfattende testet, sikker, effektiv og godkendt COVID-19 vaccine til at levere “Covid-19-vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen (side 5)
Sammenfattende kan vi se af publikationen, at de EU-godkendte vacciner er hverken effektive eller sikre !!

I det følgende afsnit finder man et resumé af de vigtigste data.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
De igangværende undersøgelser tillader ikke "steril immunitet" (den virkelige betydning af en vaccination) til Deres egen beskyttelse og beskyttelse af andre mennesker.
Alligevel var - før godkendelse! - allerede 2,4 milliarder doser  købt på verdensplan af Vektorvaccine AZD1222 - inklusive ca. 400 millioner doser købt af EU-lande, inklusive Tyskland og Østrig.
 
HØJ RISIKO: For hver 543 frivillige med AZD1222-vaccinen var der 2 TILFÆLDE AF TVÆRGÅENDE RYGMARVSBETÆNDELSE. Det ville være 4.000 TILFÆLDE/MILLION - det vil  derfor medføreI ØSTRIG 32.000  STÆRKT HANDICAPPEDE, der tidligere var raske!
 
Evaluering af den accelererede kliniske fase I / II af  VIRUSVEKTORVACCINEN
AZD1222 FRA ASTRA/ZENECA / VACCITECH (randomiseret og enkeltblind) viste BLANDT 543 forsøgspersoner, der var vaccineret med det, en BETYDELIG OPHOBNING AF VACCINEBIVIRKNINGER sammenlignet med 534 forsøgspersoner, der fik en
godkendt meningokokvaccine (p <0,05).
 
VACCINERNE ER ENDNU IKKE TESTET FOR SIKKERHED!
Der er ingen toksikologiske undersøgelser af vaccineserum og de hidtil
ukendte tilsætningsstoffer.
Ansvaret for vaccineskader er uklart - det har vi lært af medierne.
FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERNE PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR VACCINESKADER. Ifølge oplysninger fra vores forsikring, er den medicinske ansvarsforsikring kun ansvarlig for medicinskfejlbehandling - men ikke i tilfælde af vaccinationsskader forårsaget af selve vaccinen.
 
Lægen er kun ansvarlig, hvis han ikke vedr. vaccinen oplyser om og afklarer  mulige bivirkninger og risici.
 
VI ER UDSAT FOR BIVIRKNINGER OG RISICI - MEN DET KAN MAN IKKE LÆSE I NOGEN OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION.
 
Der er stadig ingen oplysninger på emballagen. De vaccinationslæger, vi nu leder efter, skal stille deres eget nødudstyr til rådighed, derfor også
være uddannet i akutmedicin og have en ansvarsforsikring fra ÄK
at fremvise. Ikke desto mindre blev det meddelt i medierne, at også paramedicinere vil vaccinere.
 
Der har ALDRIG FØR I MEDICINENS HISTORIE VÆRET GODKENDT EN NY VACCINE MED SÅ RINGE FORDEL/RISIKOPROFIL efter en gennemgangsperiode på kun 9 måneder
(Gennemsnittet er ellers 8 år).
 
Alle bør være opmærksomme på disse videnskabelige fakta og efter konsultation med huslæge, gratis og uden direkte eller indirekte tvang,  beslutte, om man skal lade sig vaccinere.
 
Vi går ind for en medicinsk kontrolleret vaccination skræddersyet til individets sundhedsstatus, indikation, kontraindikationer og fri vilje hos enhver personi overensstemmelse med kravene i vores medicinske løfte og den hippokratiske ed.
På vegne af alle kolleger ønsker vi Dem en fredelig jul og et godt år 2021
 
I hjertet bor lægen – fra Gud kommer han –  Medicinens adelsmærke er   NÆSTEKÆRLIGHED

Ekspertoplysninger om mulig høj risiko: Toksikolog Prof. Dr. Stefan Hockertz:

GLÆDELIG JUL

En gang i året er det, som om tiden står stille for en kort stund: Juleaften.

Der er noget, der binder os til noget større end de daglige bekymringer. Forspiste synger vi de sange og salmer, vi lærte at holde af som børn.
Tryllebundne stirrer vi ind i de levende lys på juletræet og tænker måske dybere end i hverdagens travlhed.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er julelys.png

Man kan henfalde til at mindes alle de mennesker, man har fejret jul sammen med – men som nu er borte. Og om lidt er det ens egen tur til at forsvinde fra jordens overflade. Og hvad så?

Eller man kan glemme alt det i glade venners og slægtninges lag: Lad os spise og drikke of være glade – for i morgen skal vi dø!

Man begynder måske at spørge, om det er os selv, vi fejrer – for mange har ikke andet at fejre. Og vil ikke have andet at fejre.
Man fylder så op med fantasifostre: nisser – mens man vender faktum ryggen

Fra Torinolagenet – Kristi ligklæde og her se denne blogs header: 3-dimensionalt fotografisk negativ = det Hellige Mandylion= Kristi unikke visitkort

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vrnon-miller-foto.png

I de sidste 50 år efter den undergravende Frankfurtskoles kommunistisk-freudianske 1968er sex-revolution har den skjulte fjende, der fører krig mod Kristus, julen OG menneskeheden, været fantastisk effektiv.

Den usynlige edderkop har omklamret os og skyllet vore vore sjæle ud med porno, vellevned, tomme sociale beskrivelser af ligegyldig og indholdsløs hverdagstrivialitet, endeløse krimifilm, ferierejser til sydens badestrande, kedsomhed i kortere og kortere arbejdstider, bekymringer pga. helt unødvendig coronapropaganda, omdefinering af moralitet: sandhed er løgn og omvendt, godt er ondt og omvendt, naturligt ser unaturligt osv.

Men først og sidst har vi denne Nye Verdensorden gennemført jesuit-talmudisterne Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds plan: Weishaupt skulle være en global anstifter af sammensværgelse. En afhandling, gør det imidlertid meget klart, at Weishaupts verdensforbedrende regeringsform – baseret på hans personlige tilgang – skulle udvides til at omfatte hele verden. Illuminaternes  mål, sagde Weishaupt, var at få en én-verdensregering, at overlade eliten at regere verden og dermed forhindre fremtidige krige.

Dette skulle lykkes i hemmelighed ved manipulerende, autoritær opdragelse af det enkelte menneske – således at Weishaupt kunne sende en sværm af ens tænkende og handlende elever ud i verden som ledere – især af magthaverne. Han troede, han kunne skabe en verden af lyksalighed for alle gennem fornuften. Men først “skal vi skabe folk,” sagde han. Staten burde diktatorisk være formynder indtil alle faldt i søvn efter at være blevet hjernevasket, så regering var overflødig.

Efter Wilhelmsbad Konferencen i 1782, infiltrerede illuminaterne frimureriet, der styrede den Franske Revolution – især aktive i Scottish Rite.

Weishaupts 6–punktsprogram: 1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al (kristen) religion er godt på vej til at være opfyldt..

Efter lukningen af den oprindelige Illuminatorden i 1790, skrev Weishaupt ifølge David Allen Rivera: “Med denne plan vil vi lede hele menneskeheden. På denne måde, og med de enkleste midler, sætter vi menneskeheden i bevægelse og flammer. Stillingerne skal tildeles og arrangeres, så at vi i al hemmelighed kan øve indflydelse på alle politiske transaktioner.

Venstre: En af de 4 drager/djævlesymboler, der står i City of Londons hjørner

Grev de Virieu, en frimurer fra Martiniste-logen i Lyons, blev spurgt om illuminaternes Wihelmsbad kongres, da han vendte hjem, og sagde:”Jeg vil ikke betro dig det. Jeg kan kun fortælle dig, at alt dette er meget mere alvorligt, end du tror. Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.”

Kort og godt: Vi er manipuleret ind i denne fælde af sataniske kræfter. Vores vante verden rives ned om os – og meningsløshed er den narresut, vi får i stedet for den bevisligt opstandne Jesu Krist, julens fødselsdagsbarns, tilbud om meningsfyldt liv sammen med ham – ud over døden.
Men det tilbud gælder kun for den, som er hans efterfølger (Johs. 14:15,21. Matth. 25)

 

Torinolagenet p negativ foto.

Det er vor tids største tragedie: Julen har mistet sin oprindelige mening til fordel for tiltagende fysisk og åndelig fortvivlelse i satanisternes kaos og kirkens vildledende lutherlære og illuminaternes satanisme, der har erstattet Kristi lære.

Vil De lade Dem føre videre gennem coronaporten ind den Nygamle Verdensordens
stadig tiltagende Morads-Helvede og tortur?

Hvis ikke, har De kun et alternativ at holde Dem til: Julens fødselsdagsbarn.
Det kommer til at koste dyrt i dette liv – men har meningsfuld evighed foran. For ham, der har efteladt sit visitkort som vidnesbyrd om sin opstandelse fra de døde, 1800 år før fototeknikkens opfindelse, var og ER noget helt enestående.
Og han siger, at han vender tilbage, når vi har gjort jorden til det ultimative Helvede (Matth. 2¤, Lukas 21)

*

Covid19-Vaccinerne Er Farlige Narresutter

Jeg sidder og hører TV2 d. 23.12.20: En opstemt, ja euforisk nyhedsoplæser spilder vores tid på at forkynde det glade julenisseevangelium om vor tids messias ´og verdens frelsers komme:Pfizer/Biontechs coronavaccine med ang. af klokkeslet og dato for ankomsten – hvorpå vi alle bør kaste os i støvet for vaccineforbryderen Pfizer. Ja sågar den tidligere Pfizer-chef advarer os imod vaccinerne.

Men samtidig kunne DR og Rigshospitalet bringe følgende meddelelse: “Danske patienter og læger har været med til at levere et vigtigt svar i jagten på at finde de bedste egnede nye behandlinger til patienter med COVID-19: Hospitalsindlagte patienter opnår ikke kortere indlæggelsestid og bedre forløb, hvis de bliver behandlet med antistofbehandlingen LY-CoV555. Det viser de første behandlingsresultater fra det største verdensomspændende studie i COVID-19, ACTIV, som syv danske hospitaler har bidraget til. Resultaterne er publiceret i det meget anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine”.

Hov!!! Ingen virkning af covid19-antistof?!!!

Men vaccinationers formål er netop at fremkalde antistofdannelse gennem de helt nye og efter alt at dømme farlige vacciner, der nu som erstatningsreligion fejres som den egentlige jul, der er aflyst pga. frygt for en sæsoninfluenza 2019/2020, kaldet covid19. Den nye Verdensorden og her forudsætter afskaffelse af alle mindelser om Jesus Kristus.

Med kendskab til influenxzaepidemiers forløb taler alt for at covid19 er uddød pga. at vi har fået antoyisof imode den – som hvert år.

Nu har vi så sæsoninfliuenza 2020/21 ganske som hvert år

Figur 2. Influenzaaktiviteten i sentinelovervågning i sæson 2018/19 sammenlignet med de fem forrige sæsoner

Og så kan vi glæde os over, at kun 9 personer er døde AF den såkaldte “covid19”: Ang. ca 900 døde af influenzaen i år. Under hensyntagen til Ekstrabladets sonderinger er kun 1% daf patienter MED covid19 døde AF sygsdommen – resten var allerede døende. Dvs: i år er der døde 9 personer AF “covid19”.

I 2018 døde der til sammenligning 1644 MED indfluenza.
Smitsomheden af covid 19 var lav. D. 23. okt. havde kun omkring 0,36 % af Tysklands befolkning været smittet med covid 19 . Dødeligheden med covid 19 i DK var iflg Rigshospitalet 0.16% – som bed alle andre influenzaepidemier

Når jeg sætter covid i anførselstegn er det fordi, man ikke kan skelne mellem forskellige vira med den anvendte RT-PCR-metode. Det siger allerede metodens opfinder, nobelpristagr, prof. Kary Mullis . Endv. har et stort team af anerkendte virologer og læger netop lavet en grundig analyse af metoden: 10 grove fejl, der hver for sig diskvalificerer testen.

Nya Dagbladet har netop offentliggjort, at PCR-metoden ikke kan skelne mellem smitsomme vira og gamle virusrester.

Men når man nu med PCR-testen finder et sammensurium af de millioner af usmitsomme vira, vi kan have, kunne man i det mindste kvantitere testen som de kræver i Florida: og som præsident Trumps virusekspert, Fauci, anbefaler. Derved ville man kunne nøjes med at isolere 10% af smittebærere i stedet for hele samfundet. Jeg har skrevet derom til hvert enkelt folketingsmedlem, til Seruminstituttet , Sundhedsstyrelsen, medierne og Ugeskrift for Læger: Drønende tavshed i ideologiens navn.
Til samme adressater har jeg skrevet om PCR-metodens ubrugelighed – naturligvis med uigendrivelige links.

Iflg, WHO og præs. Trumps corona-ekspert, Fauci, smitter ikke-symptomatiske personer meget sjældent.

Det hele drejer sig om en ideologisk PCR-“epidemi” – og den til grund liggende virus er helt ligegyldig.
Det drejer sig om gennemførelsen af Den Nye verdensordens af 193 FN-lande vedtagne globale Sovjet-Union, dvs. Agenda 21/2030 og her og her

Diktaturet og censuren er med covid19 allerede indført. Og vi er tvunget til ensretning gennem bevisligt helt unødvendig maskebæring og kæmpeløgne.

 

*

Den Grønne Omstilling Kan Aflyses

Af   Lektor emerit. v. Københavns Universitet, Niels Harrit.

Niels Harit er mest kendt for sin opdagelse af nanothermit som årsag til World Trade center demolitionerne.

Eksperimentet er det vigtigste element i den naturvidenskabelige værktøjskasse.
Et godt planlagt og vel udført eksperiment har sin egen skønhed, fordi et klart
spørgsmål udløser et klart svar. Allerbedst skal eksperimentet være så enkelt, at alle kan acceptere den kvalitative information i resultatet.

Siden Charles (James) Hansen fra NASA i 1988 introducerede teorien om drivhuseffekten og kuldioxids evne til at tilbageholde varmeudstrålingen fra jorden, har man diskuteret, hvor stor en del af atmosfærens CO2, der hidrører fra menneskelig afbrænding af fossile brændstoffer.

Den mellemstatslige komité (IPCC) under FN har udelukkende baseret deres
anbefalinger på computermodeller, thi der har ikke været nogen eksperimentel mulighed for at efterprøve James Hansens hypotese.

Det er der nu. Eksperimentet er gjort.
I et halvt år har menneskelig aktivitet været væsentligt reduceret over hele kloden.
Store stater og samfund med fabrikker lukkede ned i foråret. Den globale rejsebranche er gået konkurs. Flyvemaskinerne står parkeret i kø på landingsbanerne. Til gengæld er der ikke så megen kø på motorvejen. Vi fik besked på at blive hjemme og arbejde derfra, hvis
vi kunne. Det gjorde vi, og det gør vi stadig.

Vi har – med andre ord – gjort præcis, som Greta Thunberg har sagt.
Det er eksperimentet.
Hvis Greta Thunberg og IPCC har ret, skulle denne massive opbremsning i
menneskelig udledning af CO2 umiddelbart føre til et markant reduceret indhold af kuldioxid i atmosfæren.

Mauna Loa observatoriet på Hawaii har foretaget atmosfæremålinger siden 1958.
Hver dag måles atmosfærens indhold af kuldioxid. Det kan følges på deres hjemmeside:
Kuldioxid-indholdet varierer med årstiden. Men for os er det kvalitative spørgsmål: Er CO2-indholdet i dag mindre end for et år siden?

Svaret er NEJ. Det er stadig på 410 ppm. Eller rettere, det er faktisk steget 2 ppm.
Et klart resultat af et klart eksperiment. Game over!

Klimaet forandrer sig, javist. Men menneskelig udledning af CO2 bidrager ikke til det store regnskab.

Vi kan nu igen trække vejret frit og udånde CO2 uden dårlig samvittighed.
Og ligeledes beroliget kan Greta Thunberg gå tilbage til fysiktimen.

Hvem kan tro, at det ene molekyle CO2 kan opvarme de omgivende 85.800 luftmolekyler?

Dette ville kun have været muligt for dem, der stadig husker Climategate-skandalen – og som havde læst tilståelsen fra den daværende formand for IPCC, Rajendra Pachauri, i The Times of India 2. Sept. 2010: “Klimaforskning er politisk bestillingsarbejde”!

 

*

2020: Den Nye Verdensordens År 0 med Første Antijul

Den Nye Verdensorden og her

Der har længe været krig mod julen i USA og her. Bagmændeme er naturligvis som altid i kampen mod Kristus og hans arv til os farisæere/talmudister.

Englands Boris Johnson har nu aflyst julen og spærret folk inde ang. pga. en ny coronavirusmutation. Man kalder nu Johnson “Lord Protector” lige som Cromwell, der også afskaffede julen.

Og nu bruges NVOs covid19 fuppet som springbrædt til global krig mod julen

Det drejer sig om FN-Frimureriets plan Agenda 21/2039


Zero Hedge 16 decbr. 2020: C. J. Hopkins er en prisvindende amerikansk dramatiker, romanforfatter og politisk satiriker med base i Berlin.

Fra nu af, når GloboCap (globale kapitalisters) Efterretmimgsvæsen og deres talerør i virksomhedsmedierne fortæller dig, at der er sket noget, vil den ting være sket, nøjagtigt som de siger, det skete, uanset om det faktisk skete, og enhver, der siger, at det ikke skete, vil mærkes som en “ekstremist”, en “sammensværgelsesteoretiker”, “en benægtende” eller et andet meningsløst tillægsord.

Sådanne ikke-personer vil blive behandlet hensynsløst. De vil blive censureret, frataget deres platform, dæmoniseret, få frataget autorisation, gjort arbejdsløs, forbudt at rejse, socialt udstødt, indlagt på hospital, fængslet eller på anden måde slettet fra det “normale” samfund.

Du vil gøre, hvad du får besked på. Du vil ikke stille spørgsmål. Du vil tro, uanset hvad de beder dig om at tro. Du vil tro det, ikke fordi det giver mening, men simpelthen fordi du er blevet beordret til at tro det. De prøver ikke at narre eller bedrage nogen. De ved, at deres løgne ikke giver mening. Og de ved, at du ved, at de ikke giver mening. De vil have dig til at vide det. Det er meningen. De vil have dig til at vide, at de lyver for dig, manipulerer dig, åbent håner dig, og at de kan sige og gøre alt, hvad de vil have for dig, og du vil gå sammen med det, uanset hvor sindssygt.

Eiten har planlagt det hele for dig og kalder det demokrati: Den Planetære Nødplan

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er club-ofrome-noedplan.png

Hvis de beordrer dig til at tage en skide vaccine, vil du ikke spørge, hvad der er i vaccinen, eller begynde at klynke om de “mulige bivirkninger.” Du holder kæft og tager den skide vaccine. Hvis de fortæller dig at lægge en maske på dit barn, vil du lægge en skide maske på dit skide barn. Du vil ikke gå i gang med at grave danske studier frem, der viser meningsløsheden ved at lægge masker på børn.

Hvis de fortæller dig, at russerne har manipuleret valget, så har russerne manipuleret det skide valg. Og hvis de fire år senere vender om og fortæller dig, at det er umuligt at rigge et valg, så er det ikke muligt at manipulere et valg. Det er ikke en invitation til debat. Det er en GloboCap-verificeret faktakontrolleret kendsgerning.

Du vil blive en fjernstyret posthuman robot

Du vil stå (eller knæle) i din udpegede, farvekodede, socialt distancerende kasse og gentage denne bekræftede faktakontrollerede kendsgerning igen og igen som en skide papegøje, eller de vil opdage en ny mutant variant af virus og sætte dig tilbage i den skide “lockdown”. De vil gøre dette, indtil du får den rigtige indstilling, eller du kan leve resten af ​​dit liv på Zoom eller tweeting af indhold, som ingen andre end internetcensorerne nogensinde vil se ind i det digitale hul i din skide pyjamas. Valget er dit … det er alt sammen op til dig!

Eller … Jeg ved det ikke, dette er bare en skør idé, du kunne slå de skide virksomhedsmedier fra, lave lidt skide research på egen hånd, dyrke en rygrad og noget skide mod og tilslutte dig resten af ​​os ”farlige ekstremister ”, der prøver at kæmpe tilbage mod den nye normalitet. Ja, det koster dig, og vi vinder sandsynligvis ikke, men du behøver ikke at torturere dine børn på fly, og du behøver ikke engang at “benægte” virussen!

Og her kan du se Ida Aukens glædelige NVO-evangelium: Den globale Sovjet-Union. Blot glemmer hun at fortælle om Gulag Øhavet

God Sovjet-antijul! For julen ryger også med i NVOs Covid19s
hellige navn – i hvert ville  julegudstjenesten gøre det, hvis det stod til mange folkekirkepræster, der alligevel prædiker en Luther-lære, der skiller sig 180 grader fra Kristi lære om efterfølgelse. I genralprøven, Sovjet-Unionen 1917-1991, fejredes julen ikke. Man indførte en hedensk Fader Frost nytårsfest.

Berlingske 18. decbr, 2020

 

*

Superfrimurerske og Jødiske Frimurerorden B´nai B´riths Favorit, DDR-FDJ- Kommunist-sekretær Angela Merkel PCR-Svindelens Bagkvinde

Covid19-forestillingen har et beskidt formål: At indføre elementer som diktatur, IT-registrering af os (gennem vaccine-chips), et fattigt, hjernevasket proletariat globalt i den Nye Verdensordens globale Sovjet-Union, Agenda 2030.

Det forkynder Canadas premierminister Trudeau frækt og frejdigt for sine anti-demokratiske åndsfæller på FNs Generalforsamling: “Covid19-pandemien er vores CHANCE for at indføre bæredygtig udvikling”. Se FN planen “Bæredygtig udvikling: Agenda 2030. Omformning af vores verden”

I 1992 vedtoges på FNs Rio-øko-konference ved Edmund de Rothschild og hans håndhangne mand, FN-vicegeneralsekretær, Maurice Strongs manipulation Agenda 21 – en plan, der skulle føre til en global øko-diktaturstat. Rothschilds plan var at få sin “World Conservation Bank” oprettet, som alverdens lande skulle betale bidrag til U-landene igennem. 179 lande bed på krogen – deriblandt naturligvis NWO-duksen, Danmark. Folketinget har vedtaget Agenda21-planen ligesom FNs Generalforsamling også. Rothschilds Bank er nu verdens største og omfatter Verdensbanken under navnet Global Environmental Facility.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda2030-un-adopted.png

GEF har store planer om at bruge covid19 til at få regeringerne til gennem GEF – selvfølgelig – at investere mange billioner i en ny “normalitet”, der baserer sig på streng økologisk regimente. Den gamle normalitet påstås at være skyld i covid19!!

Her høres på video fra 4. World Wilderness Congress 1987 fra 28:40 min. markeringen Edmund de Rothschilds krav om en World Conservation bank, som skal finansiere sejling af indfanget CO2 til polerne og Sahara – for at hindre global opvarmning! Gro Haarlem Brundtlands Klimarapport var fremlagt, hvor man gjorde CO2 skyldig i opvarmnning – uden noget som helst bevis.
Svindelen kom da også for dagens lys med Climagate skandalen i 2009 – som nu længst er gemt bort!
“Det vil koste penge”, sagde Rothschild – nemlig vore penge.
Og han fik sit ønske opfyldt- som altid.

 
Hvert 4. år skal alle danske kommuner til FN-NGOen ECLEI indsende en rapport om fremskridt hen imod denne globale “burhøne”-Sovjet-Union, der skal være færdig i år 2030 – derfor nu navneskifte til Agenda 2030. Se FN-websiten “Sustainable Development: Agenda 2030. Transforming our World” (Bæredygtig Udvikling: Agenda 2030. Omskabelse af Vor Verden).

 

Men der manglede noget for atter at nå den Adam Weishaupt-Mayer Amschel Rothschild-og fætter Karl Marx´ og her og her forjættede Sovjet-Union, Lenin-Trotzky projektet fra 1917, som Rockefellers Trilaterale Kommission satte en stopper for i 1989.

For at man kan gennemføre det projekt en gang til, skal der absolut pressecensur, daglig mediehjernevask og undertrykkelse til. Midlet ville være Aldous Huxleys mål: At få folk til at elske deres slaveri.

Weishaupt-Rothschild målet i deres 6 punktsplan om at få afskaffet kristendommen var allerede lykkedes: Kristi lære er selv i kirkerne fordrejet til ukendelighed. Nu drejede det sig om at få givet folket en erstatningsreligion: 1. CO2-religionen og 2. maximal omsorg for sig selv, dvs. eget liv og helbred i et ritual af askese, isolation og maskebæring. Endelig fik livet lidt mening:
den farlige sæsoninfluenza 2019/2020, der nu så bekvemt afløses af sæsoninfluenza 2020/2021.

Da den anvendte PCR -test er helt uspecifik bestemmes den ene influenzas “smittetal” lige så skidt som den anden: Metoden er jo uspecifik, unøjagtig, ukalibreret med en træfsikker hed på 32% iflg den eneste afprøvning på mundsvælgskrab (DK-metoden). Og Elon Musk opnåede da at blive erklæret covid- positiv i 2 ud af 4 tests på samme dag! (hviket er tilfældighedsloven).

Og hvem har så æren for denne geniale plans udførelse: Såmænd gammelkommunisten Angela Merkel i Tyskland. Se hende ovenfor i FDJ-Uniform – hun var sekretær i FDJ, som svarede til Hitler-Jugend i DDR, og skrev retningslinier for ungdommens kommunistiske opdragelse – en person, der ikke kan rose jøder nok – og kommunisme er jødedom: undfanget af jøderne Weishaupt og Mayer
Rothschild, udformet af Rothschild-fætter Karl Marx, implementeret af jøderne Lenin og Trotzky med betaling fra Wall Street-jøderne– og Stalin – alle jøder. Mange rabbinere har sagt, at jødedom er kommunisme.

Her får Merkel overrakt den jødiske “kongeloge” B´nai B´riths ærespræmie for at være et lydigt redskab i NWO-elitens hænder.

Endv. er Merkel medlem af Rotary Club, der optager kvinder som frimurersker, og hun er medlem af 3 superfrimurerloger, dvs. mellemled mellem nationale storloger og City of London, en af dem hedder “gyldne Eurasien“, hvor hendes frimurerbroder hedder Putin!
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her.

Til Venstre : Merkel viser her “Den store Moders (Semiramis, Ishtar, Isis) tegn. Denne Moder skulle være gift med Baal – Israels bibelske foretrukne gud og derved årsag til Guds straffe over Israel/Judæa. Baal er stadig Frimurergud
og her

I den Nye Verdensorden er løgn sandhed og sandhed løgn. Godt er ondt og ondt er godt.

Så denne superfrimurerske, Merkel, fandt en ambitiøs ung forsker, der fik foræret en smart metode , som han kunne lancere på verdensplan som MIDLET til at skabe en fiktivt farlig epidemi med et måske- måske ikke (ss. 39 og 43) og her eksisterende virus, som kaldtes covid19 – en ny udgave af en gammels SARS virus.
Mens slemme influenzaepidemier gik ubemærket hen (f.eks 1644 døde i DK i 2018) skulle denne sæsoninfluenza bankes op til noget særligt.

Da smitsomheden var ringe kom nu denne PCR-metode til hjælp. Når man bare forstærkede RNA-rester af alle de vira, der findes i svælget tilstrækkeligt langt op, kunne man gøre rigtigt mange – også alle de raske – “smittede”, jo flere, der var dumme nok til at lade sig t teste. Nu er der sågar 12 dages ventetid – så hvad kan det ikke blive til? Hvad mon tallenen ville have været i 2018)

Omhyggeligt undlod Drosten at angive, hvor mange gange man skulle formere prøven, dvs, at angive, hvor megen virus der er i prøven. Man undlod også at fortælle, at man fortsatte med at formere op langt ud over den virus mængde, der kan smitte!

Det var netop humlen: Derved fik man gjort en stor del af befolkningen “farlige”, så de skulle isoleres – og denne usmitsomme masseudbredning gjorde folk skrækslagne, så alle skulle nu have deres forkølelses- og andre influenzavira- positvitet testet, og hele landet blev mere og mere indbildt sygt

Og det skønt dødstallet er minimalt: I DK for tiden godt 800 døde i år MED covid19.
Iflg en Ekstrablads-undersøgelse døde i Italien kun 1% af covid19 smittede og formodet covid19-smittede af covid19. Resten døde af deres svære grundsygdomme. Overført til DK, ville det betyde, at der i år er døde hele 8 personer AF covid19! En amerikansk statistisk artikel, der viste, at dødeligheden i alle aldersklasser var den samme under som før covid19 epidemien – samt at covid19-dødeligheden steg lige så meget som dødeligheden af alle andre dødsårsager faldt – blev efter 5 dage slettet i alle led – sågar på Waybackmachine. Men dødeligheden er blot som ved andre influenzaer

Dog har youtube endnu ikke slettet Trumps corona-rådgiverske BIRX´forklaring på fænomenet: Man angiver i USA covid19 som dødsårsag for næsten alt – selv trafikdødsfald – og sågar blot på formodning om covid19

Hvordan bar Merkel sig så ad

Merkel bruger covid 19 til at indføre det 4. Riges diktatur globalt! på vegne af sin overordnede superstormester.

Global Res. 11. 12..2020: Sagt på godt dansk hviler hele ​​Bygningen for Gates-stiftelsen, Merkel-regeringen, WHO og WEF såvel som tilfældet for de facto tvungne uprøvede vacciner på resultaterne af en PCR-test for coronavirus, der ikke er en rød øre værd.
Drosten- og WHO-PCR-testen er mere eller mindre videnskabelig lort.

Det fremgår klart af en rapport fra en anerkendt international forskergruppe med virologerne Borger og Kämmerer som hoveforfattere. De forlanger sågar Drosten-rapporten trukket tilbage fra Eurosurveillance. Grund: Drostens PCR-metode har 10 fejl – og hver fejl diskvalificerer metoden

Merkel-regeringen bruger Drosten PCR-testen og Drosten som en “alvis” ekspert til at pålægge de mest drakoniske økonomiske konsekvenser uden for krigstid.

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Verdenssundhedszaren, WHO-chef Tedros, er ikke læge. Hans WHO finansieres massivt af milliardær Bill Gates, som også rådgiver Merkel-regeringen om COVID-19-foranstaltninger.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

De “frelste” NWO-rettroende kaldte ondskabsfuldt og uden bevis, dr. Wolfgang Wodarg, tidl. sundhedsordførende for Europarådet, “covid-nægter” og højre-ekstremist (han er et tidligere parlamentsmedlem i Berlin for Socialdemokratiet) og talrige andre falske og skadelige ting.

Wodarg har nu anlagt injuriesag

Dr. Wodargs advokat er en velkendt tysk-amerikansk advokat, Dr. Reiner Fuellmich. I sine anklager mod de tiltalte citerer Fuellmich fuldt ud anklagerne mod Drosten-coronavirustesten fra Dr. Pieter Borger et al.

Dette tvinger faktisk de tiltalte til at afkræfte Borger-papiret (Hvad de næppe kan).

Det er et stort skridt på vejen for at tilbagevise hele WHO COVID-19 PCR-testbedrageriet.
Allerede en appeldomstol i Lissabon, Portugal, besluttede den 11. november, at ​​Drostens og WHOs PCR-test ikke var gyldig til at opdage koronavirusinfektion, og at det ikke var noget grundlag for at beordre landsdækkende eller delvise lockdowns

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

Borger-rapporten om PCR-testen flår PCR-testen og Merkels stik-i-rend-forsker Srosten i stumper og sykker – som jeg her har anført.
Ganske som PCR-opfinderen, nobelprismodtager Kary Mullis, jo gjorde fra starten

RT-PCR-testen, der anvendes i klinisk rutine til påvisning af COVID-19, er ikke berammet til COVID-19-diagnose mhp. på regulering.”

Forstærkningscyklusser
Men endnu mere fordømmende for Drosten er det faktum, at han intetsteds nævnte, at en test var positiv eller negativ, eller hvad der definerer et positivt eller negativt resultat!

Den maksimalt rimeligt pålidelige Ct-værdi er 30 cyklusser. Over en Ct på ​​35 cyklusser må der forventes hurtigt stigende antal falske positive … Videnskabelige undersøgelser viser, at kun ikke-infektiøse (døde) vira påvises med Ct-værdier på 35. ” .

WHO og Drosten anbefaler en Ct på ​​45 cyklusser, og angiveligt gør i øjeblikket også de tyske sundhedsembedsmænd det samme.

Ikke underligt, at da antallet af test øges i starten af ​​vinterinfluenza, eksploderer PCR “positive” i Tyskland og andre steder.

Som de kritiske forfattere påpegede, at hvis sundhedsmyndighederne skulle specificere 35 cyklusser maksimalt, ville antallet af koronapositive kun være mindre end 3% af det nuværende antal!

De bemærker, ”et analytisk resultat med en Ct-værdi på 45 er videnskabeligt og diagnostisk absolut meningsløst (en rimelig Ct-værdi bør ikke overstige 30).

Det er en væsentlig fejltagelse, at Corman-Drosten-papiret ikke nævner den maksimale Ct-værdi, hvormed en prøve utvetydigt kan betragtes som et positivt eller negativt testresultat.
“Det faktum, at disse PCR-produkter ikke er valideret på molekylært niveau, er en anden slående fejl i protokollen, hvilket gør enhver test baseret på den ubrugelig som et specifikt diagnostisk værktøj til at identificere SARS-CoV-2-virus.” (fremhævelse tilføjet

*

Florida Indfører som Første Stat endelig Kvantiterede “Covid19” PCR-tal

Jeg har her utallige gange plæderet for kvantiteret PCR-bestemmelse ved covid19-PCR-metoden og tilskrevet hvert enkelt folketingsmedlem, da den iflg. The New York Times ville begrænse isolationsbehovet hos smittebærere til 10%.
Endv. har jeg skrevet til SSIs og Sundhesstyrelsens direktører samt massemedier og Ugeskrift for Læger om fordelen ved kvantiteret PCR-bestemmelse: Overalt blot massiv tavshed.

Kvantiteret PCR-test med Ct (formeringscyklustærskel) ved 30 ville kunne begrænse smittetal til 20 %af virusbærere. Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig “positive” i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg af virussmittebærere. Præs. Trumps corona-ekspert, Anthony Fauci, siger, at 35 Ct og derover er usmitsomt.

Men Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, forlanger smittetal væk, da de inkluderer store mængder ikke-smitsomme personer

Statens Seruminstituts (SSIs) basis for “smittetallene” er skandaløs: Baserer på en uafprøvet metode mht. specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed: Iflg. Aktindsigtspapirer er det hele baseret på udokumenterede generelle påstande. 2 links befatter sig ikke med mundsvælg-PCR-metodens gyldighed. SSIs cutoff ligger på 38 Ct. – men det synes ikke at være en absolut tærskel.

Men faktisk er det vildledende overhovedet foretage PCR-testen: Et internationalt forskerhold af virologer, læger laboratoriefolk har anlyseret PCR-testen grundigt . og fundet 10 fejl i proceduren, hvoraf hver enkelt diskvalificerer PCR-testen i virusdiagnostikken.

PCR ER IKKE EN SPECIFIK COVID19 TEST: DEN BESTEMMER RNA-RESTER AF ALLE I SVÆLGET FOREKOMMENDE VIRA OG BAKTERIER.
DE STIGENDE SMITTETAL, VI SER I DEN KOMMENDE TID SKYLDES UTVIVLSOMT OGSÅ 2020/21 SÆSONINFLUENZA, FORKØLELSESVIRA OSV.
OGSÅ DISSE VIRA BESTEMMES VED PCR!
Se nærmere her.

Metoden er iflg sin opfinder, nobelpristager, prof. Kary Mullis ubrugelig, uspecifik og kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelst: Metoden medtager RNA-rester af alt. hvad der befinder sig i svælget

Den fuppet kan kvantiteres og skaderne derved mindskesog det gør staten Florida

 

Zero Hedge 7. decbr 2020 Vi har detaljeret kontroversen omkring Amerikas COVID “casedemic” og de vildledende resultater af PCR-testen og dens amplifikationsprocedure i detaljer i løbet af de sidste par måneder.

Som en påmindelse er “cyklustærskler” (Ct) det niveau, hvormed bredt anvendt polymerase(alias luciferase)kædereaktionstest (PCR) kan opdage en prøve af COVID-19-virussen. Jo højere antal cyklusser, jo lavere er mængden af ​​virusbelastning i prøven; jo lavere cyklusser, jo mere udbredt var virussen i den oprindelige prøve.

Så med hensyn til vores nuværende “casedemic”, indikerer positive tests, som de tælles i dag, ikke et “tilfælde” af noget. De indikerer, at viralt RNA blev fundet på en næsevatpind (mundsvælgvatpind i DK). Det kan være nok at gøre dig syg, men ifølge New York Times og deres eksperter vil det sandsynligvis ikke. Og bestemt ikke tilstrækkelig formering af virussen til at gøre nogen anden syg. Men du vil alligevel blive sendt hjem i ti dage, selvom du aldrig har en snue. Og dette er det nummer, som medierne åndeløst rapporterer … og som bruges til frygtindgydende maskepåbud og landsdækkende nedlukninger …

For første gang i pandemiens historie vil nu en Stat (Florida) kræve, at alle laboratorier i staten rapporterer det kritiske “cyklustærskel” -niveau for hver COVID-19-test, de udfører.

1
"Cyklustærskelværdier (CT) og deres referenceområder, alt efter hvad der er relevant, skal rapporteres af laboratorier til FDOH via elektronisk laboratorierapportering eller pr. Fax med det samme".

Talrige epidemiologiske eksperter har hævdet, at cyklustærskler er en vigtig måling, hvormed patienter, offentligheden og politikere kan træffe mere informerede beslutninger om, hvor smitsom og / eller syg en person med en positiv COVID-19-test kan være. Men som JustTheNews rapporterer, undlader sundhedsafdelinger over hele landet at indsamle disse data.

Her er et par overskrifter fra disse eksperter og videnskabelige studier:

  1. Eksperter udarbejdede tre datasæt med embedsmænd fra staterne Massachusetts, New York og Nevada, der konkluderede: “Op til 90% af de mennesker, der testede positive, bar ikke en virus.”
  2. Wadworth Center, et laboratorium i New York State, analyserede resultaterne af sine juli-tests på anmodning fra New York Times: 794 positive tests med en Ct på ​​40: ”Med en Ct-tærskel på 35 ville ca. halvdelen af ​​disse PCR-tests ikke længere betragtes som positive, ”sagde NYT. ”Og omkring 70% ville ikke længere blive betragtet som positive med et Ct på ​​30! “
  3. En appeldomstol i Portugal har fastslået, at PCR-processen ikke er en pålidelig test for Sars-Cov-2, og derfor er enhver tvungen karantæne baseret på disse testresultater ulovlig (Dommerne står nu til en disciplinærsag!!!).
  4. En ny undersøgelse fra Infectious Diseases Society of America viste, at ved 25 amplifikationscyklusser er 70% af PCR-test “positive” ikke “tilfælde”, da virussen ikke kan dyrkes, den er død. Og ved 35: 97% af de positive er ikke-kliniske.
  5. PCR tester ikke for sygdom, det tester for et (specifikt?) RNAmønster, Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig “positive” i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg

Men vore frimurerpolitikere, mediefolk og medicinermedløbere er flintrende ligeglade; Det drejer sig om at skræmme os til at tage de gift- og mikrochipbefængte enstats-NWOs registreringsvacciner!
Det ser elitisterne som deres store CHANCE for at få os lukket ind i den diktatoriske “bæredygtige”, teknokratiske globale Sovjet-Union: “Agenda 21/2030 – Omdannelse af vor Verden”: – vedtaget af Folketinget og 192 andre FN-stater

Storbritanniens Regering Venter En Bølge af Livstruende Bivirkninger efter Covid19-Vaccinationer

Fremhævelserne og oversættelsen er mine.

Følgende anmodning om AI-systemet til behandling af covid-19-vaccinereaktioner kommer fra Det Forenede Kongeriges Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA.23.10.2020

TED
TED (Tenders Electronic Daily) er onlineversionen af ​​’Supplement to the Official Journal’ for EU, dedikeret til europæisk offentlige indkøb.

Storbritannien-London: Softwarepakke og informationssystemer

2020 / S 207-506291

Meddelelse om tildeling af kontrakt

Resultater af indkøbsproceduren

Forsyninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24 / EU

V.1.1) Type procedure
Tildeling af en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af konkurrence i Den Europæiske Unions Tidende i nedenstående tilfælde

1
Indkøb falder uden for direktivets anvendelsesområde

Forklaring:

Af ekstremt hastende årsager i henhold til regel 32 (2) (c) relateret til frigivelse af en Covid-19-vaccine har MHRA fremskyndet indkøb og implementering af et vaccinespecifikt AI-værktøj.

Strengt nødvendigt – det er ikke muligt at eftermontere MHRAs ældre systemer til at håndtere mængden af ​​bivirkninger, der genereres af en Covid-19-vaccine. Derfor, hvis MHRA ikke implementerer AI-værktøjet, vil det ikke være i stand til at behandle disse bivirkningerer effektivt. Dette vil hindre dets evne til hurtigt at identificere potentielle sikkerhedsproblemer med Covid-19-vaccinen og udgør en direkte trussel mod patientens liv og folkesundheden.

Årsager til ekstrem hastende karakter – MHRA anerkender, at dens planlagte indkøbsproces for SafetyConnect-programmet, herunder AI-værktøjet, ikke ville være afsluttet ved vaccination. Fører til en manglende evne til effektivt at overvåge bivirkninger på en Covid-19 vaccine.

Uforudsigelige begivenheder Covid-19-krisen er ny, og udviklingen i søgningen efter en Covid-19-vaccine har hidtil ikke fulgt noget forudsigeligt mønster.

*

Mere Covid-19-Fup: Manipulerede US-Dødstal

Der er ingen ende på Elitens chok-manipulation af os: Daglig mere og mere utroværdig covid-19-mediehjernevask, flere og flere diktatoriske restriktioner – og alligevel vokser “smittetal”, der er opnået ved en ubrugelig PCR-metode, som bl.a. også måler årstidens forkølelses- og influenzavira – og som slet ikke er specifik for covid19.

Opfinderen af metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, kritserer anvendelsen af PCR-metden til virusdiagnostik sønderlemmende: Uspecifik, unøjagtig, kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelstDen eneste artikel. dr har undersøgt metoden på den i DK anvendte svælgskrabsmetode fandt træfsikkerhed på 32% = ubrugelighed (JAMA).

F.ø. kunne hverken CDC (sider 39 og 43) eller SSI i sommers bekræfte eksistensen af et specifikt kvantiteret covid-19 virus.
Jeg har tidligere anført, at i USA er iflg CDC 0,04% af US- befolkningen døde af covid19 i år – og i Tysklands Sentinel-materiale fra 71 hospitaler var der i år indtil 23. oktober kun 46 patienter med alvorlig lungeinfektion pga. covid19 alene.

Hertil kommer, at selveste præs. Trumps virusrådgiver, Birx, klart har redegjort for den absurde måde, hvorpå man i USA (og Italien m.m.) har udfyldt dødsattesterne: Stort set alle dødsårsager angives som covid19-betingede: Endestadier af hjertesygdom, kræft, ja endog dødelige trafikulykker – både
dem, man nåede at få lavet den værdiløse PCR-test på og dem uden PCR-test – blot på løs formodning.

Nu kommer så sandheden om USAs dødstal usminket frem i form af statistisk analyse af CDCs dødstal.

Johns Hopkins Newsletter vom 22. November 2020: Genevieve Briand, assisterende programdirektør for det anvendte kandidatuddannelsesprogram på Hopkins, analyserede kritisk effekten af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald ved hjælp af data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i hendes webinar med titlen “COVID-19 Deaths: A Look on US Data.”

Men artiklen blev slettet 5 dage senere af Johns Hopkins Hospital

Sågar hos wayback machine er artiklen slettet.
Nedenstående er alt, hvad, der er tilbage af den artikel!!

Sådan politisk ukorrekt sandhed må ikke udbredes i løgnens Nye Verdensorden.

Fra midten af ​​marts til midten af ​​september har amerikanske samlede dødsfald nået 1,7 millioner, hvoraf 200.000 eller 12% af de samlede dødsfald er COVID-19-relaterede. I stedet for at se direkte på COVID-19-dødsfald fokuserede Briand på samlede dødsfald pr. aldersgruppe og pr. dødsårsag i USA og brugte disse oplysninger til at kaste lys over virkningerne af COVID-19.

Hun forklarede, at betydningen af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald kun kan forstås fuldt ud gennem sammenligning med antallet af samlede dødsfald i USA.

Efter at have hentet data på CDC-webstedet udarbejdede Briand en graf, der repræsenterer procentdele af samlede dødsfald pr. alderskategori fra begyndelsen af ​​februar til begyndelsen af ​​september, hvilket inkluderer perioden fra før COVID-19 blev opdaget i USA til efter, at infektionsraten steg.

Overraskende nok var ældres dødsfald den samme før og efter COVID-19.

Da COVID-19 hovedsageligt rammer ældre, forventede eksperter en stigning i andelen af ​​dødsfald i ældre aldersgrupper. Denne stigning ses imidlertid ikke fra CDC-dataene. Faktisk forbliver procentdelene af dødsfald blandt alle aldersgrupper relativt de samme.

”Årsagen til, at vi har et højere antal rapporterede COVID-19-dødsfald blandt ældre individer end yngre individer, er simpelthen fordi hver dag i USA dør ældre i højere antal end yngre individer,” sagde Briand.

Briand bemærkede også, at der ses 50.000 til 70.000 dødsfald både før og efter COVID-19, hvilket indikerer, at dette antal dødsfald var normalt længe før COVID-19 opstod. Ifølge Briand har COVID-19 derfor ikke kun haft nogen indflydelse på andelen af ​​dødsfald hos ældre, men det har heller ikke øget det samlede antal dødsfald.

Disse dataanalyser antyder, at i modsætning til de fleste menneskers antagelser er antallet af dødsfald ved COVID-19 ikke alarmerende.

Faktisk har det relativt ingen virkning på dødsfald i USA.

Dette kommer som et chok for mange mennesker. Hvorfor ligger dataene så langt fra vores opfattelse?

For at besvare dette spørgsmål skiftede Briand fokus til dødsfald pr. årsag fra 2014 til 2020. Der er en pludselig stigning i dødsfald i 2020 på grund af COVID-19. Dette er ingen overraskelse, fordi COVID-19 opstod i USA i begyndelsen af ​​2020, og dermed COVID-19-relaterede dødsfald steg drastisk bagefter.

Analyse af dødsfald pr. årsag i 2018 afslørede, at mønsteret for sæsonbestemt stigning i det samlede antal dødsfald er et resultat af stigningen i dødsfald af alle årsager, idet de førende er hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse.

”Dette gælder hvert år i USA. Når vi ser de sæsonmæssige op- og nedture, har vi en stigning i antallet af dødsfald på grund af alle årsager, ”påpegede Briand.

Da Briand kiggede på 2020-dataene i den sæsonperiode, oversteg COVID-19-relaterede dødsfald dødsfald fra hjertesygdomme. Dette var meget usædvanligt, da hjertesygdomme altid har hersket som den største dødsårsag. Men når man ser nærmere på dødstallene, bemærkede hun noget underligt. Da Briand sammenlignede antallet af dødsfald pr. årsag i den periode i 2020 til 2018, bemærkede hun, at der i stedet for den forventede drastiske stigning på tværs af alle årsager, var der et signifikant fald i dødsfald på grund af hjertesygdomme. Endnu mere overraskende, som det ses i grafen nedenfor, observeres dette pludselige fald i dødsfald af alle andre årsager.

Denne tendens er helt i modstrid med det mønster, der er observeret i alle tidligere år. Interessant, som det er afbildet i nedenstående tabel, svarer det samlede fald i dødsfald af andre årsager næsten nøjagtigt til stigningen i dødsfald ved COVID-19. Dette antyder ifølge Briand, at COVID-19-antallet af dødsfald er vildledende. Briand mener, at dødsfald på grund af hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse i stedet kan være kategoriseret som på grund af COVID-19.

CDC klassificerede alle dødsfald, der er relateret til COVID-19, simpelthen som COVID-19-dødsfald. Selv patienter, der dør af andre underliggende sygdomme, men er inficeret med COVID-19, tælles som COVID-19-dødsfald. Dette er sandsynligvis den vigtigste forklaring på, hvorfor COVID-19-dødsfald steg drastisk, mens dødsfald fra alle andre sygdomme oplevede et markant fald.

”Alt dette peger på, at der intet bevis er for, at COVID-19 skabte overskydende dødsfald. Samlede dødstal ligger ikke over normale dødstal. Vi fandt ingen beviser for det modsatte, ”konkluderede Briand.

I et interview med The News-Letter behandlede Briand spørgsmålet om, hvorvidt COVID-19-dødsfald kan kaldes vildledende, da infektionen måske har forværret og endda ført til dødsfald af andre underliggende sygdomme.

”Hvis [COVID-19-dødstallet] slet ikke var vildledende, skulle vi have observeret et øget antal hjerteanfald og øgede COVID-19-tal. Men et reduceret antal hjerteanfald og alle de andre dødsårsager giver os ikke andet valg end at pege på en fejlforklaring, ”svarede Briand.

*

Belgisk Minister Røber Sandheden: “Nedlukning uden Sundhedsmæssig Betydning: Vi Tilstræbte Chokvirkning, En Psykologisk Foranstaltning”

Reseau International 2. dec. 2020: På spørgsmålet ved udgangen fra​​Samarbejdsudvalget denne fredag ​​den 27. november holdt (den belgiske) sundhedsministeren en tale, der udfordrede mange mennesker, herunder hans koalitionspartnere.

Idet han vendte tilbage til beslutningen om at genåbne ikke-væsentlige butikker fra 1. december forklarede Frank Vandenbroucke, at “shopping ikke egentlig indebar nogen risiko, når alt var godt kontrolleret“. Ord, som VRT-journalisten straks reagerede på og spurgte, hvorfor disse butikker skulle lukke deres døre den 30. oktober.

“Fordi vi på et tidspunkt var nødt til at træffe en chokbeslutning, vi havde brug for et elektrisk stød, og det antydede, at vi straks lukker ikke-vigtige virksomheder,” svarede sundhedsministeren, som også indrømmede, at det var en “psykologisk” foranstaltning.

*

Internationalt Team Tilintetgør Chr. Drostens Verdenslammende Covid19-CPR Test. Og Det Gør Også Opfinderen af Testen, Nobelpristager Kary Mullis

Flg. er min skrivelse af 02.12.2020 til Sundhedsstyrelsens nye direktør

Kære Henrik Ullum

Dette til orientering.

Et internationalt forskerteam har tilintetgjort covid19-CPR-metoden som fuldstændig ubrugelig som også oplevet af Tesla-chef, Elon Musk, der fik taget 4 covid19 tests på samme dag: 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

(Forskerteamet forlanger Chr. Drostens Eurosurveillance artikel fjernet).

Også opfinderen af PCR-testen har betegnet den som helt uegenet til virussygdomsdiagnostik: Metoden er usprcifik, unøjagtig, tager virus RNA med fra alle mulige tilstedeværende vira (altså også sæsoninfluenza – og forkølelsesvira, der verserer nu og som bidrager til “smittetal”). PCR kan bruges til at bestemme hvadsomhest hos hvemsomhelst”, siger Mullis)

The Portugal News 21.11. 2020: “PCR-testen “er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)”, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Se nedenfor SSIs PCR-Test-metodebeskrivelse: Lutter ubelagte postulater. Vedføjede artikellinks beskæftiger sig ikke med specificitet, nøjagtighed eller reproducerbarhed  af PCR på den anvendte svælgskrabsmetode.

Jeg forstår ikke, hvordan man har kunnet sende ikke bare Danmark – men hele verden ud i siden 2. Verdenskrig uset ulykke på basis af en gal mands, Christian Drostens, PCR-metode, der bevisligt er et fup-nummer.

Og jeg forstår ikke, at SSI på vedhæftede helt uvidenskabelige grundlag har kunnet hoppe med på galejen – se aktindsigtsmateriale.

Sågar oplyste SSI i august i et aktindsigtssvar, at man ikke havde dokumentation for eksistensen af specifikt covid19-virus

D. 13. juli 2020 skrev CDC (USAs Sundhedsstyrelse) i en instruks på s. 39, at “intet kvantificeret covid19 isolat er til rådighed“, hvorfor man afprøver PCR på andre corona- og influenzavira (s.43)

Jeg ved, at du står over for stærke politisk-ideologiske kræfter.
Men ville det dog ikke på en eller anden måde være muligt at modificere ulykken?

F.eks. ved kvantitering af de helt uspecifikke PCR-fund, der også inkluderer sæsoninfluenza og forkølelses vira.
Iflg præs. Trumps corona “zar”, Anthony Fauci, er personer med PCR- tærskel (Ct) på 35 og derover ikke smitsomme.

SSI har en stop-Ct værdi på 38 – men den værdi er vist ikke ubetinget. Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, efterlyser en ny strategi uden smittetal -idet små virusindhold ikke smitter

Biomedical Res. 11. nov. 2020 rapporterer, at Ct. værdier over 33-34 ikke smitter – og at kvantificeringsmetoden er et alternativ

The New York Times og CEBM har set nærmere på den mulighed og finder, at man ved at følge Fauci eller ved at sænke Ct mere – endda til 30 – kunne   nøjes med at isolere 10 % af smittebærere – og holde samfundet åbent

Iflg WHO og Fauci smitter asymptomatiske personer meget sjældent

Der er ikke fundet andre artikler i litteraturen om mundsvælgskrabssikkerheden for PCR end en JAMA-artikel: Træfsikkerhed 32% – dvs. metoden er ubrugelig

Jeg har haft en lang polemik med prof. Allan Randrup Thomsen om dette.
Han var så venlig at bruge sin tid på mine argumenter – men han har ikke sendt mig et eneste link, der har modbevist mine links.

Håber, her er noget du kan bruge i din alt andet end misundelsesværdige position, der vil gøre dig og de andre “sundhedsmyndigheder” mere og mere forhadte.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. overlæge

*

SSI PCR-test-beskrivelse – aktindsigtsmateriale

Klik så “Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI”

Diagnostik ifm. covid-19

Når danskerne skal testes for covid-19 foregår det i to spor: samfundssporet via TestCenter Danmark og sundhedssporet på regionernes hospitaler. Her kan du læse, hvordan der testes i TestCenter Danmark, og hvordan Statens Serum Institut (SSI) diagnosticerer for covid-19.

Senest redigeret den 11. november 2020

Samfundssporet sikrer, at danskere uden symptomer eller med milde symptomer kan testes i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI. Se afsnittene nedenfor for mere information om, hvordan disse analyser foregår.

Sundhedssporet tester borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.

SSI’s arbejde med dyrkning og sekvensering af ny coronavirus (SARS-CoV-2)

Statens Serum Institut (SSI) dyrker SARS-CoV-2 virus i Instituttets sikkerhedslaboratorium. SSI følger en standard laboratorieprocedure, der er baseret på inokulation af prøvemateriale på Vero-celler (en cellelinje der er velegnet til dyrkning/ isolation af virus), dvs. at materiale fra en test-podning tilsættes en cellekultur. Efter inkubation af cellekulturen undersøges denne ved en mikroskopi for cytopatisk effekt (celleforandringer/ celledød), hvilket indikerer, om der er en infektion af cellerne. For at være sikker på at SARS-CoV-2 er årsagen til infektionen af cellerne undersøges celledyrkningsmediet fra kulturen vha. specifik PCR for SARS-CoV-2.

Dyrkning udføres ikke på alle prøver der indsendes til diagnostik, men kun på udvalgte prøver ifm. forskningsprojekter og karakterisering af virusset.

Et yderligere eksempel på Instituttets fremgangsmåde til karakterisering af virusset er de mange helgenomsekvenseringer, som SSI – i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger – har fortaget af SARS-Cov-2 virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse mere om på denne side: “Den nye genetiske kortlægning af SARS-CoV-2/covid-19 virus i Danmark medvirker til at afklare flere udbrud hurtigere”  

Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Den specifikke PCR-test, der anvendes i samfundssporet, er en test, SSI selv har sat op.

PCR-metoden kort fortalt: SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) omdannes til DNA. Dernæst tilsættes primere, som er små syntetisk fremstillet stykker af DNA, der kun binder til genmaterialet i SARS-CoV-2 virus. På SSI anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det er yderst sensitivt og specifikt. Primerne kan ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer derfor, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen. Her er to artikler, der underbygger valget af primere mode E-genet:

“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”  i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

Når primerne har bundet sig til arvematerialet opformes det, dvs. at SARS-CoV-2’s arvematerialet amplificeres. I testen tilsættes prober med et flourescerende molekyler, der kun lyser op, hvis denne bindes til SARS-CoV-2 arvemasse.

Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.

Testens specificitet

Testens specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Testens sensitivitet

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en “facitliste”, man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes på SSI har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få covid-19 RNA-kopier.

Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det vigtigt, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så virusmaterialet er til rådighed for den efterfølgende PCR-analyse.

Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan fx være hvilken fase af sygdommen, som personen er i. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.

*

Covid19-Vacciners Farer

Et hovedformål med politikernes krampagtige forsøg på at få os covid19-vaccinerede er at få os IT-registrerede/øremærkede, så vi bliver en del af “Internet of Things”: Tingenes internet eller mere kendt som det engelske Internet of Things (IoT) refererer til unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i et internetlignende struktur.
Hvis alle objekter og mennesker til dagligt var udstyret med radio tags (RFID), kunne de identificeres og lageroptælles af computere.
Alt i Tingenes internet kan hackes/udspioneres

Der råbes nu hurra for, at der dukker 6-7 forskellige vacciner op i DK: 15 millioner doser til 5,8 millioner “danskere” – dvs. næsten 3 doser pro persona – i modsætning til vanlig influenzapraksis.

USA Regeringens vaccinekoordinator, RAPID, har 2 doser parat til hver amerikaner og de danskere, der får RAPIDs Moderna vaccine.

På 1 ampul står “drug name”. Op den anden står “RFID/NFC, hvilket som bekendt og også erklæret af RAPIDs direktør betyder MIKROCHIP – Det røde uhyres mærke – se Åb. 13:3,16,17,18.
I Sverige løber tusindvis allerede rundt med en sådan chip som kredit og sundhedskort.

dr.dk-nyheder 03.12.29: Heunicke: Danmark har lavet aftale med Moderna om køb af coronavaccine.
Så chipning er på vej til danskerne!

Som bekendt er det røde uhyres tal et menneskes tal: 666 (Åb. 13:18);
Det ved eliten – se Microsofts patentansøgning på et tankelæser-system 2020 060606, der forudsætter chipning” – hvilket også iflg Nicholas Rockefeller
er bankelitens mål, så de kan styre os via chips i hver af os fra centralt hold: Vi skal være chips i deres centrale supercomputer’ (Ingen kan købe eller sælge uden de, som har dyrets mærke på pande eller højre hånd – Åb. 13).

Faktisk har Microsoft, GAVI og Rockefeller Foundation stiftet en organisation ID2020 , hvis mål er at IT-registrere os alle sammen gennem vaccinationer – først i U-landene.


Danmark betalte ID2020s generalforsamling 2018. Iflg dets program (identifikation af flygtninge uden papirer, nøgne børn i ørkenen) er dette kun muligt gennem chipning


Denne chipning vil blive foretaget på intetanende danskere med bl.a. Moderna-vaccinen.

Moderna har aldrig lavet vacciner før – men gør det nu i lyntempo på et halvt år – eller nok snarere mere, idet der i oktober 2019 blev afholdt en generalprøve på en coronaviruspandemi på Johns Hopkins Hospital I USA – Event 201.

Denne imponernde messenger RNA funktion finder sted hundreder af gange hvert sekund i kroppen. Det er den proces, genændrende vacciner irreversibelt  vil lave om på

Vaccinerne betjener sig generelt af nanopartikeltilsætning for at få deres genændrende virkstof til at trænge igennem cellembranerne i hele kroppen of videre ind i celle kernerne, hvor de ændrer gener til at producere antigen/viruslignende stof, der laver nye huller i kerne- og cellemembraner for så at lejre sig på de pigge på celleoverfladen, hvor de hindrer virus i at trænge ind i cellerne.

Nanopartikler kan bruges som som biosensorchips og her

Forskning i nanopartiklers opførsel i kroppen er skræmmende:
De trænger som sagt ind i cellerne, mange ødelægger celleorganerne og her. Immunglobuliner betragter dem som fremmedlegemer og indkapsler dem i en stort anlagt forsvarsreaktion, en overreaktion, der fremkalder langvarig betændelsestilstand. Lunge og leverskader bl.a. er følgen – og muligvis auotimmunsygdomme. Inde i cellen producerer de giftige ilt-radikaler, der kan ødelægge vore DNA arveanlæg

NCBI: “Det er muligt, at intravenøst ​​injiceret jernoxid-nanopartikler permanent kan skade jerntransport. Nanopartikler har også vist sig at forårsage udfoldelse af fibrinogen, hvilket stimulerer inflammatoriske signalveje [81].
Et andet sikkerhedsproblem er nanopartikel-induceret proteinsammenklumpning, som kan finde sted, da proteiner er tæt grupperet sammen på nanopartikeloverfladen.

Sådanne fibrillære klumper kan give anledning til sygdomstilstande, da amyloiddannelse har været forbundet med flere sygdomme [83]. Det er imidlertid uklart, om β2-mikroglobulinfibrillering vil finde sted in in vivo.

Det er forudsigeligt, at nanopartikel-forårsaget skade fremkaldt på celler og organismens biomolekyler kan påvirke hele organers funktion. Der er nogle eksempler i litteraturen på hændelser, hvor nanopartikler har forårsaget skade på væv. Sådanne skader kan spores tilbage til molekylære og cellulære defekter udløst af eksponering af nanopartikler.

Generelt er de organer, der påvirkes mest, dem, der har de højeste niveauer af nanopartikelophobning, f.eks. lungerne efter indføring i luftrøret og leveren efter intravenøs injektion. For eksempel resulterede aflejring af carbon-nanorør i lungerne i lungebetændelse [105, 106].

Desuden viste det sig, at positivt ladede fedtnanopartikler, der blev injiceret i blodet, forårsagede leverforgiftning, hvilket var tydeligt ved den øgede tilstedeværelse af leverenzymer i blodet [107]. Den foreslåede mekanisme for celleforgiftning var nanopartikel-forårsaget aktivering af immunsystemets dal-signal (TLR).

Nanopartikel-induceret komplementaktivering (immunglobulin) kunne også have mere alvorlige konsekvenser, såsom ugunstige inflammatoriske reaktioner [122]. Faktisk overfølsomhed over for den nanoterapeutiske Doxil, manifesteret af f.eks. hudreaktioner, lavt blodtryk”.

Genændringerne er ikke bare permanente – de er også nedarvelige.
Med det kendskab jeg har til den elite, der står bagved, umiddelbart bankelitens “lovgivende forsamling” for den Nye Verdensordens Agenda 21/2030 WEF, der foranstaltede Event 201, kan disse syge sjæle let finde på at ændre andre gener også.


Vaccinerne indholder Squalen (hajolie) for at forlænge virkningen af vaccinationerne

iflg, Københavns Universitet, der selv fremstiller vaccine.

GSKs adjuvans er AS03 – squalen, der tilsattes skandale-vaccinen Pandemrix mod den mildeste influenza i mands minde, svineinfluenzaen. Ophobning af narkolepsi hos vaccinerede børn og unge var en følge.

Af golfsyndromsyge patienter har 95% antistof mod immunforstærkeren squalen
Iflg. den tyske virolog, Prof. Sucharit Bakhdi, forprogrammerer squaleninjektioner autoimmunsygdom: Vi har alle små mængder squalen i vævene. Ved injektion – ikke ved indtagelse gennem munden – aktiverer squalen antistofdannelse, der også angriber det naturlige antigen i os.

At der kun var én forklaring på golfkrigssyndromet, nemlig den squalenholdige miltbrandvaccine, fremgik at Meryll Nass´ Kongreshøring.

Hvorfor mon den tyske regering og Paul Ehrlich-Instituttet beordrede de autorisatetstro tyskere til at lade sig vaccinere med Pandemrix – men selv lod sig vaccinere med Celvapan uden squalen?

Her er større analyser af Golfkrigssyndrom og squalen og her

En US-ret forbød miltbrandvaccinen som eksperimentel – og squalen blev gjort til synderen

1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
714 Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine og tilkendt erstatning af Israels Højesteret.

Forekomsten af autoimmunsygdomme verden over tager stærkt til – man ved ikke hvorfor. Pga. af squalenvacciner, der bruges flittigt?
Jeg fik en Fluad-vaccination mod sæsoninfluenza for 20 år siden. Det første der skete var at jeg fik høj feber – og ikke andre influenzasymptomer. Ca 17 år senere fik jeg autoimmunsygdommen skjoldbruskkirtelbetændelse. Tilfældigt?

Se Vigilant Citizen:

Kommentar:
At gribe ind i messenger (budbringer) RNA er et dyb indsnit i Guds skaberværk – en uforskammet trods mod Skaberen – og med uforudsigelige konsekvenser: Det er det første skridt mod mennesker som cyborgs, robotter med kunstig intelligens og uden sjæl – centralt kontrolleret som en chip i bankilluminaternes centrale computer.

Hør om Tesla-boss Elon Musk s fremskridt med hjerne-chipping: Man kan sende impulser ind i hjernen og læse hjernebølger (og tyde dem som tanker).
Men fremtiden hedder uden tvivl nanochips.

Kunstig intelligens gennem nano-hjernechips kan allerede findes i vacciner som nanochips.
Ray Kurzil regner med “Singularity”, dvs. at robotter er klogere end mennesker, og at mennesker vil have computere (nanochips) implanteret i deres hjerner inden 2045.

Hele øvelsen kan koges ned til at gøre mennesker til computerstyrbare robotter, fjerne deres frie vilje og dermed snyde vores skaber for vores sjæle. For illuminaterne er dybt luciferisk religiøse, der dyrker “Den Hellige Synd”.
Hvad både Hitler og sovjeterne gjorde før – uden chips eller genmodifikation.

Her er et uddrag fra et CNS-interview den 10. juli 2009 med videnskabsfilosofen Stephen Meyer:
Guds Underskrift i cellen
”Vi har informationsniveauer, der styrer cellen. Jeg har en ven, der er softwareudvikler. Genial programmør på arkitektniveau hos Microsoft. Han skriver kode for os til at arbejde med vores molekylærbiologer for at skrive en simulering af, hvordan genetisk information udtrykkes, så vi kan bygge proteiner. Så vi har en kunstig, computerstøttet simulering af det såkaldte genekspressionssystem.

En dag går han ind på mit kontor og kaster en bog på bordet. Den hedder Design Patterns – standard lærebogen for computer-designere – og han siger: Jeg har den uhyggelige fornemmelse, når jeg ser på, hvad der foregår i cellen, at nogen har fundet ud af dette før os.”

Og jeg sagde: “Hvad mener du?”

Og han siger, ”Nå, det er designeksemplerne. Vi har designlogik til behandling af information, til fejlkorrektion, til at hente og samle distribuerede data og til hierarkisk organisering – vi har filer i mapper, som på dit skrivebord, som du ved, i det hierarkiske arkivsystem.

Alle disse designmønstre findes i cellen, bortset fra at de bruger designlogik, der ligner en af ​​vores versioner 8.0, 9.0, 10.0. Det er den samme grundlæggende logik, men det gøres mere elegant. “

Meyer: Nå, jeg tror, ​​vi ser et karakteristisk tegn på intelligent handling. Oplysninger baseret om det, vi ved af erfaring, kommer altid fra en intelligent kilde

Så når vi ser, når vi ser, at information er indlejret i DNA’et, og vi ser, at disse oplysninger er nødvendige for begyndelsen af ​​det første liv, tror jeg, at der må have været en intelligens, der designede informationen. Der er genetiske koder

Genetic-codes

Ifølge Bill Gates er DNA som et softwareprogram, men meget mere komplekst end noget, vi nogensinde har skrevet.
Richard Dawkins erkender, at dette er maskinkode.

 

Gene_regulatory_network

Stephen Meyer: Leroy Hood, en berømt videnskabsmand i Seattle, arbejder i biotekindustrien og kalder det digital kode. Det er ret godt accepteret. Der er få mennesker, der har forsøgt at argumentere mod dette, og det behandler jeg i bogen.

Til venstre: Leroys plan for udvikling af et gen i søpindsvinet.

Nu mener Illuminaterne, at de med deres vacciner har ret til at ompbygge udløseren til disse komplicerede strukturer: messenger (messenger) RNA!

VIL VI VIRKELIG FINDE OS I DET?

*

Disinformation

 

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er paine-1.png

 

*

REGERINGEN TVINGER STATENS SERUMINSTITUT TIL COVID19-BESTILLINGS-ARBEJDE

En portugisisk appeldomstol har dømt covid19-PCR bestemmelse ubrugelig og efterfølgende karantæne ulovlig og her

LÆS OG HØR HER TIDL. VICE-PRÆS. FOR PFIZER, PROMINENT IMMUNOLOG MIKE YEADON OM COVID19 PÅ THE AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH.

*

Berlingske 22. november 2020. Beskyldes for at tryne Kåre Mølbak:
Førende eksperter advarer nu om alt for tætte bånd mellem SSI og regeringen.

 

UDDRAG:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er paine-1.png

Forskere, der får mundkurv på, en Kåre Mølbak under politisk kontrol og sundhedsfaglige vurderinger, der ligner bestilt arbejde.

Fagfolk med viden om Statens Serum Institut (SSI) og dets ageren under coronakrisen fortæller nu, hvordan SSI ifølge dem er underlagt en problematisk styring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det bakkes op af anonyme kilder fra SSI, der fortæller, at faglig direktør Kåre Mølbak lader sig kue af regeringen og departementet i en grad, så det er endt i konflikt med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.
De ledelsesmæssige forhold har ifølge kilder i SSI og fagfolk givet plads til, at Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, har rykket sig helt ind i ledelsesrummet på SSI og involveret sig i personalesager.

Else Smith, der har en fortid som dels direktør i Sundhedsstyrelsen og før det overlæge i Statens Serum Institut, siger direkte, at SSI og Kåre Mølbak i dette ledelsesmæssige vakuum har ladet sig styre for meget af Sundhedsministeriet.

»Der har altid været en konflikt mellem det politiske miljø og SSI, og det har man skullet balancere. Men jo mindre SSI har været i stand til at sige fra, desto større indflydelse har departementet fået, og der er et indtryk af, at Mølbak ikke bryder sig om at sige Okkels imod. Derfor er der sager, der minder om politisk bestillingsarbejde,« siger Else Smith og peger på SSIs modvilje mod at dele data med forskere i ind- og udland som udtryk for, at der politisk er ønske om lukkethed.

Først på ugen fik Berlingske et tip fra en fortrolig kilde fra Statens Serum Institut, der fortalte, at SSI ifølge vedkommende var underlagt et stadig tungere politisk pres fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ugen igennem har Berlingske talt med en række kilder, der enten til citat eller baggrund, bekræfter, at SSI er underlagt politisk pres.

Berlingske har fået afprøvet udsagn fra anonyme kilder fra flere af hinanden uafhængige kilder. Kilderne er givet anonymitet, da de frygter for deres fremtidige karriere, hvis de udtaler sig offentligt.

Berlingske er bekendt med yderligere detaljer om SSI og nøglepersoner her og i Sundheds- og Ældreministeriet, som vi har undladt at publicere af hensyn til kildebeskyttelse.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, kan også genkende billedet af et SSI under politisk kontrol.

Han har netop færdiggjort en bog om coronakrisen i Danmark.

I »Smittetryk og Samfundssind – Kritiske nedslag i coronaens tid« har han via journalisters aktindsigt og fortrolige samtaler også undersøgt den faglige rådgivning fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Berlingske har fået lov at læse forord og et kapitel om netop rådgivningen fra de to afgørende instanser, og ifølge Kjeld Møller Pedersen står det klart, at flere politiske tiltag ikke var baseret på sundhedsfaglig rådgivning. Det drejer sig dels om grænselukningen 13. marts, men også om store dele af nedlukningen to dage tidligere.

»Som noget højst usædvanligt har man hørt embedsmænd offentligt tilkendegive, at tiltag ikke var baseret på faglig rådgivning,

Men det er altså her, at sundhedsprofessoren vurderer, at man fra politisk hold har trumfet beslutninger igennem blandt andet i SSI.

»Det var jo præmis for at løse opgaven, at man ikke skulle slå besætningerne ned,« sagde Mølbak. (og pludselig skulle de alle udryddes!)

»Det har været flere eksempler – også for nylig omkring minkskandalen, hvor man bestiller konklusioner under dække af, at man sætter præmissen for en beslutning, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at ansatte i de forskellige styrelser – herunder Statens Serum Institut – er underlagt en særlig lydighedspligt. Det kan åbne for politisk pres, og det er her, at jeg har oplevet, at SSI og Kåre Mølbak i visse tilfælde er løbet baglæns på sine egne vurderinger,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Artiklen optrådte i Politiken 8. juni og heri erklærede Kåre Mølbak, at han var uenig i de forbehold imod nedlukningen 11. marts, som var kommet frem i avisartikler via aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og SSI.

»Det lugtede langt væk af en politisk manøvre fra et ministerium eller en spindoktor, der var ført ud af livet af Mølbak,« siger en anonym kilde, der fortæller, hvordan Sundhedsstyrelsens direktør,Søren Brostrøm, blev rasende over den artikel.

En intern e-mail, udsendt til chefer i Statens Serum Institut 23. april, skabte ifølge kilder røre i SSI og blev set som endnu et forsøg på at kontrollere forskerne. E-mailen, som Berlingske har fået adgang til, beskriver en ændret pressehåndtering hos SSI og begynder således:

»Den væsentligste ændring er, at ingen må udtale sig til pressen via direkte henvendelse fra et medie/journalist,« lød det i e-mailen fra en chef, hvor det fremgår, at alle opringninger eller e-mail skal sendes videre til pressevagten.

»Helt overordnet vil SSI fremover (under COVID-19) sige så lidt som muligt, men så klart som muligt,« lyder det videre i e-mailen, hvor det fremgår, at den nye praksis skyldes, at man ikke vil ende i en »politisk diskussion«, som »vi eller politikerne endnu ikke er klar til at tale om«.

Else Smith peger på e-mailen som et udtryk for, at SSI har ladet sig kue politisk.

»Det er jo naturligt nok, at man som forsker skal stå på mål for det, man siger. Men i den slags meldinger ligger der også en skjult trussel og en knægtelse af ytringsfrihed,« siger hun.

En anonym kilde fra SSI mener også, at den e-mail understreger den stramme styring fra ministeriets side. Berlingske kender eksempler på flere forskere fra SSI, der har følt sig presset af ledelsen til ikke at udtale sig

Helt aktuelt har det vakt bestyrtelse, at SSI først en uge efter dramatiske fund af en særlig minkmutation, cluster 5, offentliggjorte data bag. Da det skete, var vurderingen fra fagfolk, at SSI oversolgte risikoen for, at den specifikke virusvariant kunne spolere en kommende vaccine.

SSI havde op til regeringens pressemøde, hvor det blev annonceret, at alle mink i Danmark skal aflives, skrevet en risikovurdering, der ifølge fagfolk ligner bestilt arbejde.

Sådan har professor og overlæge Jens Lundgren fra Rigshospitalet beskrevet det over for Weekendavisen 13. november, hvor vurderingen blev anset som for hård og målrettet »den politiske opdragsgiver«.

*

Tyskland: Det 4. Rige Vender tilbage til NWO-Diktaturet

Jeg har i dag modtaget en mail fra en meget belæst tysk dame, der driver en blog, i anledning af, at Tyskland i dag har vedtaget en nye epidemilov.
Hun beskriver en tilbagevenden af det 3. Rige.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png

Jeg bringer nedenfor et uddrag.

Betoningerne er mine.

Men lad os lige genopfriske, hvad Canadas premierminister har sagt: Covid19 er CHANCEN for gennemførelse af (kommunistisk) bæredygtighed med lighed, afskaffelse af sult, (fri bevægelighed for alle på jorden hvorhen de lyster for at destruere den gamle verdensorden) osv.
Se FNs Program: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Et åbent brev til (Sundhedsminister)hr. Jens Spah

på grund af sagens hastende karakter

Kære minister Spahn,
I dag er en vigtig dag for Tyskland, hvor De og Deres regering træffer beslutninger om ulykken, livet for mere end 80 millioner borgere i landet.

Fordi jeg ikke kan have ren samvittighed over for Gud ved at være tavs om denne planlagte lov, vender jeg mig til Dem, Dette lovforslag vil, hvis det håndhæves uden parlamentarisk høring, løfte Dem til en politiker, der kan træffe beslutninger om rigtigt og forkert, død og liv, at være eller ikke være.

Som tysker, der sammen med mange andre har bearbejdet fortiden for Det Tredje Rige i Polen og Tyskland, ser jeg utrolige ligheder i regeringens nuværende tilgang til befolkningen. I tilfælde af „ulydighed“ eller „meningsudtalelse“, der ikke er i overensstemmelse de foranstaltninger, der er beordret af staten, ser jeg vilkårlighed, som vi fordømte i Polen og Tysklands tilintetgørelsessteder og lejre! Vi sagde „ALDRIG IGEN“!

Koronasituationen (Covid) tvinger folk til at inhalere den (maske)luft, de indånder, og som er fyldt med bakterier! For mig er dette en udstødningsgasindånding og derfor en sygdomsfremkaldende foranstaltning.

Som tidligere lægekone ved jeg, hvad jeg skriver om.

Vi “svor” ALDRIG IGEN, og DET gælder også for alle tyskere, ikke kun for det jødiske folk!
Koronakrisen var en længe planlagt krise (du ved det også), og Covid-virussen er blevet anerkendt af mange kendte forskere, læger, virologer over hele verden, selv af WHO selv, som en influenza, men ikke mere farlig end en normal forkølelse eller influenza, blevet klassificeret.

Jeg hilser dig

Med venlig hilsen
Fru Weitzel


Valg af foreslåede foranstaltninger til godkendelse af lovgivningen

1. Der er en obligatorisk vaccination: Enhver, der vender tilbage til Tyskland fra et risikoområde, skal fremlægge en obligatorisk vaccinationsattest eller lade en obligatorisk undersøgelse gennemføre. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 1b)
2. Alle offentlige transportmidler (bus, tog, fly, skib) samt lufthavne, togstationer osv. Skal straks rapportere „mistænkelige“ og „mistænkte“ infektioner til sundhedsafdelingen. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 2 d og f)
3. Enhver, der har opholdt sig i et udenlandsk risikoområde, skal gå ind i en digital database, når de kommer tilbage til Tyskland, (og oplyse) hvor de har opholdt sig 10 dage før og efter passage af grænsen. (Afsnit 36, stk. 8)
4. Bundeswehr har til opgave at sikre, at koronabeskyttelsesforanstaltninger overholdes (§54a)
5. RKI /Robert Koch Institut) har til opgave at overvåge borgernes virologiske og sundhedsmæssige problemer. (De kalder det „overvågning„, det er bare det mere avancerede engelske ord for overvågning.) Navnet er anonymiseret, men algoritmer kan let bestemme identiteten på baggrund af de andre obligatoriske data. (§13 § 3-5)
6. Vores demokratisk valgte repræsentanter giver magt til det føderale sundhedsministerium flere steder: „Forbundsministeriet for sundhed er bemyndiget til at bestemme ved bekendtgørelse uden samtykke fra Forbundsrådet ...“
7. Den fuldstændig meningsløse værdi af „50 sager pr. 100.000“ er cementeret her, og der vises en hel række foranstaltninger, som derefter skal finde sted (allerede for at „forhindre“ det!): Lukning af restauranter, kulturelle og fritidsfaciliteter og Samfundscentre, forbud mod alkohol, forbud mod sammenkomster og begivenheder og selvfølgelig maske- og afstandskrav. (§28a afsnit 1 og 2)
8. Loven siger ærligt, at de grundlæggende rettigheder bør begrænses permanent: „Artikel 1 nr. 16 og 17 beskytter de grundlæggende rettigheder for personens frihed (artikel 2, stk. 2, paragraf 2 i grundloven), forsamlingsfriheden (artikel 8 i grundloven), fri bevægelighed (artikel 11, stk. 1 i grundloven) og hjemets ukrænkelighed (artikel 13, stk. 1, i grundloven). „(§7).”

Mine kommentarer

Frau Witzel har stået “Mahnwache” i Auschwitz og andre KZ-lejre, boet i Israel som led i religiøse forsonings- anger- og bodsophold over for jøderne– indtil det gik op for hende, at Hitler var jøde, der samarbejdede med zionismen (bl.a Haavara) – se også Theodor Herzls dagbog. Se nedenfor.

Det store bedrag: „Supermennesket“ Hitler var jøde og dermed et af de „undermennesker“ han forførte tyskerne til at udrydde

Og nok en helt speciel slags jøde

Og hun har fundet ud af hvorfor Hitler/zionisterne gjorde det ved at læse i zionismestifteren og James de Rothschilds medarbejders,

Theodor Herzls, dagbøger
Kap. 84 Antisemitterne bliver vores mest pålidelige venner, de antisemitiske lande, vores allierede.

Kap. 132 Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem.

Kap. 133. Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem

136 De jøder, der ikke går med os, kunne det gå ilde. Vi kunne helt sikkert overlade dem til deres skæbne, da de var for feje eller for dårlige til at slutte sig til os.”

Og hun har læst Edward Suttons Wall Street and the Rise of Hitler: Jøder udgjorde IG-Farbens bestyrelses amerikanske del – incl. Paul Warburg og John Rockefeller samt USAs FED og Bank of England – bl.a. kap. 2 – mens Max Warburg sad i den tyske halvdel. IG Farben drev Auschwitz, der fra jøden Rockefellers Standard Oil havde licens til at fremstille syntetisk benzin og kautsjuk til tyske krigsfly og var placeret tilpas langt væk fra de allierede bombefly:

Efter krigen lå Tyskland i ruiner – men kun 15% af Rockefellers aktiver var bombede!
De fleste tyske IG-bestyrelsesmedlemmer blev hængt i Nürnberg – mens lavere rangerende folk (Ludwig Erhardt, Walter Hallstein m.fl. kom til at udgøre bestyrelsen i EU-forløberen: Kul og Stålunionen.

Således recycledes “Neuordnung Europa” til den Nye Verdensorden for Nazipenge med Tyskland som det 4. Rige, et af nazisterne udtænkt tysk finansimperium under supranational paraply.
Nazierne vidste, at krigen var tabt og overflyttede derfor 1944 alle Tysklands liquide midler fra industri og Gestapos plyndringsgods til bl.a. Schweizerishe Bank og BIS i Schweiz. Som SS-Major dr. Scheidt sagde: De penge skal bruges til at genopbygge Tyskland som det 4. Rige et Finansimperium, der kan regere Europa under supranational paraply (EU). Da Tyskland hjemtog denne kapital I 1948 rådede det over flere penge end I 1936!

Derfor Wirtschaftswunder og tysk financiering af EU – et trin hen imod NWO, den Nye Verdensorden = den globale Sovjet-Union – FNs Agenda 21/2030, der er vedtaget af alle FN-Lande.

Hvad Tyskland gjorde i dag er den Store Nulstilling og her som vi kender den fra Frankrig med kæmpeløgne og hele regioner som koncentrationslejre – en tilbagevenden til Den Nye Verdensordens/”Neuordnung Europas” diktatur og menneskeforagt.

Sådan ser brevskriversken det spontant.

Sandelig havde Rockefellers Club of Rome ret, da den beskrev 2020 som et superår for “international Politik-Aktion

*

 

WEF-Davos og Bill Gates: Covid19 En Bagatel. Nu Kommer Den Store Krise: Det Totale Cyberangreb med Lammelse af Elektricitetsnet, Kommunikation, Banker!
Canadas Premierminister:
Covid19 Er Agenda 2030´s  CHANCE for Vor Nulstilling!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab-reset.png

Se hvad Canadas premierminister Trudeau røber: “Covid19 er vor store CHANCE for at gennemføre vore gamle plan om (udemokratisk) nulstilling af verden!

WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab formulerer Den Store Nulstilling (Reset): “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme).Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

Er du stadig ikke overbevist om FN- Agenda 21/2030, den globale Sovjet-Unions, frontale angreb på menneskeheden?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png

Så lyt her fra 1:19:20 – 1:21:07 marke-ringen på denne video. Her siger Canadas premier-minister Trudeau klip og klart: Covid19 er indgangen til “sustainabledevelopment” med lighed, eliminering af fattigdom FNs program : Sustainable Development. Transforming Our World: Agenda 2030.

Og elitens World Economic Forums direktør og præsident maler Fanden på væggen med endnu stærkere farver: Covid19 var bare en bagatel. Nej. Vi ved, at vore elitist-kolleger snart slipper et langt værre Helvede løs: Et globalt cyberangreb med lammelse af al kommunikation, bankvirksomhed og elektricitet.

Jeremy Jurgens, WEFs administrerende direktør (screenshot):
”Jeg tror, at der vil komme en ny krise. Den vil være mere betydningsfuld. Den vil være hurtigere end det, vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som et resultat vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu mere betydningsfulde.”

Klaus Schwab, WEF-præsident (screenshot):
”Vi ved alle, men er stadig utilstrækkelige opmærksomme på, at det skræmmende scenarie med et omfattende cyberangreb kunne bringe strømforsyningen, transporten, hospitalstjenesterne og vores samfund som helhed til ophør. COVID-19-krisen ville i denne henseende blive betragtet som en lille forstyrrelse i forhold til en større cyberangreb.

At bruge COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet kan drage og forbedre vores uforberedelse til en potentiel cyberpandemi. ”

Bill Gates:
Covid19 fase 1 synes I måske ikke er noget særligt. Men I vil komme til at lægge mærke til fase2! siger Bill Gates med et ondt grin

Kommentar
Hvem har interesse i at puste covid19-epidemien op til en pandemi, der er baseret på en ubrugelig og her PCR-metode og her?

Hvem har interesse i at sprede propaganda om, at 1 molekyle CO2 fra menneskelig aktivitet kan opvarme de 85.800 luftmolekyler, der omgiver det? – hvad det naturligvis heller ikke kan!

Hvem kan klare sådanne globale problemer?

Kun FNs Énverdensregering, Agenda 21/2039!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er auken-1.png

Ganske som premierminister Trudeau lægger op til. Tro ikke, at Sovjet-Unionen døde i 1991. Den var bare generalprøven på Zions Vises “Kongerige” – nu kaldet Agenda 21/2030. Derfor illuminat/frimurermediernes daglige massive hjernevask. Og Danmark spiller her en hovedrolle og her.

 

Måske er det en idé at have kontanter hjemme? Men nogle tror, man vil benytte den krise til at afskaffe kontanter!

*

Ny Nanopartikel Genændrende Lyn?  Covid19-Vaccine fra Biontech og Medicinalforbryderen Pfizer omkr. 1. December: Det Ultimative Valg

Elon Musk hævder, at han modtog to positive og to negative koronavirus-testresultater samme dag.

ALLAN S. CUNNINGHAM BMJ 13 November 2020– et af verdens mest indflydelsesrige akademiske tidsskrifter – ejet af British Medical Association:
Er der squalen i Pfizer-vaccinen? Hvis ja, vil vaccinerede være udsat for autoimmune sygdomme som Golfkrigssyndrom og narkolepsi, der er forbundet med adjuvansen?

Vi ved allerede, at nuværende Covid-19 vaccineforsøg sandsynligvis ikke viser en reduktion i svær sygdom eller dødsfald. (Doshi, BMJ 2020; 371: m4037, 21. oktober) Vil de være som sæsonbestemte influenzavacciner, som ikke har vist sig at være livreddere og måske endda har øget den samlede dødelighed hos ældre? (Anderson et al, Ann Intern Med 2020; 172: 445) Vi har brug for meget mere tid og meget mere data, især i betragtning af massive usikkerheder om Covid-19 sagsdefinitioner og statistikker “.

En sådan lipoid (fedtstof) nanopartikel vaccine er nu fremstillet af Biontech og medicinalforbryderen Pfizer – kommer på markedet omkr. 1. december 2020. Ligesom Modernas vaccine leveres vaccinen i forudfyldte sprøjter – 2 til hver vaccinemodtager. EU har købt 300 millioner af disse Pfizersprøjter – og nationalstaterne “sikrer sig” også med AstraZenecas og Johnson & Johnsons produkter RNA-modifikationsprodukter med tilsætninger.

Iflg. Københavns Universitet skal disse nanopartikel vacciner kombineres med en immunforstærker dvs. squalen – se indledningen.

Squalenet leveres af skandalefirmaet GSK, der til svineinfluenzavaccinen Pandemrix havde sat 1 million gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som afstedkom golfkrigssyndromet

Der er utallige vacciner på vej mod det, der er sæsoninfluenza ophøjet til en særlig farlig form v.hj.a. en ubrugelig (ss. 39 og 43) kvalitativ metode med kun 32% træfsikkerhed på svælgskrab.
Jo hurtigere vaccinerne fremstilles – jo farligere er de.

Men meget tyder på, at medicinalfirmaerne har arbejdet med fremstilling af covid19 vacciner længe før pandemien, der tilsyneladende har været planlagt i 40 år, opstod.

Nedenstående fra Times of Israel : Man vidste altså i Israel om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Det er en ideologisk Plandemi og her.

Præs. Trumps covid19-rådgiver, Anthony Fauci, udelukker virusspredning gennem symptomløse personer

85% af os er allerede T-celle-immune over for covid19 og skal ikke vaccineres.
Dødeligheden AF covid19 er i USA 0.04%. I Tyskland der der 46 døde AF covid19 i år . I Danmark var de sidste tal 775 døde MED covid19 = 8 personer døde AF covid19, når Ekstrabladets 1% fund overføres fra Italien.

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck siger med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen, at lave Virus-indhold i afskrabet ikke smitter – og han kræver en ny strategi uden “smitttal”.

Præs. Trumps rådgiver Anthony Fauci. siger, at 35 (lave virusindhold) og højere Ct-værdier betyder ingen smittefare. (Uspecifikke virus-RNA er så små, at de må tilsættes et enzym ved navn LUCIFERASE, som ved en kemisk proces fremkalder fluorescens. Virus-RNA-genet skal formeres i mange omgange/cykluser, før det kan ses. Jo færre cykluser, des mere virus = smitbarhed. Antallet af cykluser før fluorescens ses kaldes Ct = cyklustærskel). Med kvantitetstærskel ved 30-35 Ct kunne man nøjes med at isolere 10% af “smittebærere”. Dvs. samfundet kunne holdes åbent

Ja, PCR-testningen kunne måske have lidt mening, hvis den blev kvantiteret: Kun 10% af “positiv”-testede er nemlig smittefarlige – og kun hvis de har symptomer og her og her som angivet af New York Times, BECM og altså dr. Fauci. Men træfsikkerhed på 32% gør allerede svælgskrabsmetoden ubrugelig

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck slutter sig til med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen: Lave virus-indhold i afskrabet smitter ikke- og han kræver en ny strategi uden”smittetal”.

Ikke desto mindre gør løgnagtige politikere – støttet af robot-“sundhedsmyndigheder” alt for at drive befolkningen til vanvid med helt unødvendige nedlukninger: Jo mere de lukker ned, jo flere “smittede” bliver der med en dødelighed nær =0 AF covid19.
Alt for at få vaccineret folk! Faktisk har alle folketingets partier uden undtagelse vedtaget lovgivning, der hjemler tvangsvaccination af danskerne – helt efter vaccinepaven Bill Gates´ strategi.

Men kun regeringen vil mulig tvangsvaccination! Heldigvis ingen partier uden for regeringen.

Hvad er der med den vaccine?
Et hovedformål med covid19-skræmmekampagnen er vaccinering og samtidig IT-registrereing af jordens befolkning. Det skal foregå gennem Microsofts, vaccinefremstiller-organisationen GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020, der vil IT-registrere os alle v.hj.a. vaccinationer. Men chipsene skal også tjene i stedet for betalings-kreditkort

Det foregår med chip-indsprøjtning i forbindelse med vaccinationen.
USA-regeringens vaccinationskampagne, RAPID, erklærer, at hver amerikaner skal have 2 injektioner: 1 med Modernas genændrende vaccine – og på den anden ampul står der RFID/NFC, hvilket iflg. RAPIDs direktør betyder mikrochip – som det også er velkendt.

Men i stedet for en mikrochip på “pande og højre hånd” (Åb. 13:16,17,18) kan der anvendes nanochips, der spreder sig til bl.a. hjernen. Disse nanochips buler cellemembranen ind, afsnøres og bliver til en blære INDE i cellerne.

Deres funktion er nu at ændre cellens RNA-gen, så den producerer antigen, der diffunderer tilbage gennem cellevæggen, lejrer sig på cellens yderside og blokerer virus¨indtrængen i cellen.
Men med det kendskab, jeg gennem 13 års studier har fået til NWO, mistænker jeg, at de med andre tilsatte nanochips kan ændre lige så mange gener, de vil – og bruge dem og “smart dust” som relæer for fjernstyring af osja endda til hackning af vor hjerne, se Forbes 19 juli 2017.

Men dyrets mærke kan også dannes med special-plaster og “usynlig” tatovering med nanopartikler. Med en smartphone kan tatoveringskoden læses og sendes til centralt register – bl.a. med meddelelse om vaccinationsstatus.

Nicholas Rockefeller: “En chip i hjernen på alle mennesker, så de kan styres centralt fra” er bankelitens mål: Vi skal være robotbrikker/chips i det globale skakspil, der spilles fra elitens centralecomputer.

DEN. DER LADER SIG VACCINERE SÆTTER SIN SJÆL PÅ SPIL (ÅB.14:9).
DEN, DER IKKE LADER SIG VACCINERE RISIKERER ISOLATION, TAB AF STILLING OG EKSISTENSGRUNDLAG – Men i DK VEL NÆPPE FORELØBIG.

DETTE ER MENNESKEHEDENS ULTIMATIVE VALG: LUCIFERS FJERNSTYREDE ROBOTTER ELLER KRISTI EFTERFØLGERE.
Navnet Luciferase er ikke tilfældigt. Det er navnet på Microsofts sympati/antipati-belønnende/straffende patentansøgning hellwer ikke: 2020 060606 – Dyrets (et menneskes) navns tal (Åb. 13:18)

Situationen kan komme til at minde urkristendommens situation i Romerriget.
“Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans” (Åb. 2:10)

*

NWO er Løgn og Bedrag: Om US Præsidentvalg

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Johs. 8:44

*

Vedr. den Nye Verdensorden (NWO).

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. (Johs.8:44)

Fra morgen til aften kværner medierobotter deres frimurer-ideologi ind i hovedet på os. Og vi accepterer deres fortællinger som sandheder.
De færreste af os gør sig den ulejlighed at efterprøve påstandene.

Men husk: NWOMedierne bidrager til at fuldende den ukrigeriske Trumps mission: At splitte verden og USA ad, så man tror at hans Illuminat-kollega og tilsyneladende modstander, Biden, er et bedre menneske, skønt han bar krigsmageren Obamas 2 nye krige med: I Libyen og Syrien.

Det har skabt stor strid mellem folk i USA, som kan være på randen af en borgerkrig.
I den Nye Verdensorden kan man ikke have en USA-supermagt eller reservedollar. I virkeligheden tjener begge nøjagtigt den samme sag gennem Hegels dialektik: 1. Skab et problem/tese: Trump 2. skab antiproblemet, der skal eliminere problemet – helst med vold: Biden 3. Derved opstår syntesen: Et skridt frem for NWO: Biden tilslutter sig igen verdensklimareligionen, vender tilbage til WHO og FNs nye verdensordens-regering, den globale Sovjet-Union, Agenda 21/2030 – med underkastelse af USA på linie med alle andre lande. Eller USA splittes og svækkes.

Aktuelt er for tiden er USAs præsidentvalg.
Jeg skal straks bemærke at både Trump og Biden er/bliver illuminat/CFR-CEOer for City of Londons militær-korporation, USA, gennem FED-kuppet af 1913 og Washington DC forfatningen af 1871, der mere og mere sætter 1776-forfatningen ud af kraft.
Jeg sympatiserer ikke med nogen af dem.

Men iflg formanden for USA svalgkommission, Trey Trainor, foregik der valgsvindel ved stemmeoptællingen rundt om: Man udelukkede republokanske observatører. Sådanne valg  er derfor ugyldige og vil ende for Højesteret, siger han

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er stalin-vote-count.png

Der synes faktisk at foregå direkte valgsvindel.
Som den åbenbart senile præsidentkandidat Joe Biden her kommer til at røbe “Jeg og præs. Obama lavede den største vælger-bedrageri-organisation, som USA har set”!!!Se fra 19:13 minuter

Denne valgsvindel-software hedder “Hammer and Scorecard” – opfundet i 2009 og taget i brug af Obama og Joe Biden i 2012 for at vinde præsidentvalget i Florida.

En US rep. senator hævder, at Dominion-registreringsresultaterne blev opbevaret i Scytl-databaser i Tyskland – og derpå beslaglagt af US-militæret!
Men det bestrides naturligvis af MSM.

Der kommer nu valgoptællingsarbejdere frem og fortæller, at de fik besked på at sende brev-stemmer til deres foresatte i stedet for selv at tælle dem som sædvanligt, og andre fik besked på at antedatere for sent indgangne brevstemmer fra den 4. til d. 3. Nov. – f.eks.her:

Richard Hopkins er whistleblower om valgsvindel og bliver truet ovenfra.

Washington Post skrev så, at Hopkins havde tilbagekaldt sit udsagn, og det siger også et panel i det demokratiske Rep. Hus.

Man gør alt for at kule ham ned!

Men her benægter Hopkins det- og kræver, at Washington Post tilbagekalder artiklen

 

I Clark County i svingstaten Nevada måtte et medlem af stemmetællerholdet d. 6. nov. forlade hvervet: Iflg en whistleblower havde han medtalt brevstemmer med falske underskrifter
Begge whistleblowers fastholder deres udsagn.

En 3. Whistleblower er gået til retten med klage over udbredt elektronisk valgsvindel

I valglokaler gik demokrater omkring og tilskyndede folk til at stemme demokratisk.

En ubekræftet opgørelse viser, at der til Bidens fordel blev overført eller elimineret 2,705,228 stemmer – værst i Pennsylvanien, Virgina, New York bla. v.hj. a. valgmaskinen Dominion. Dominions forbindelse til højtståendedemokrater skal nu undersøges.

En valgforsker analyserer valget i 2018 i Texas: Valgmaskinerne  er så usikre, at udenforstående let kan hacke dem og fjerne  eller indsætte stemmer, som de kender fra tidligere hackninger. De kan aflæse folks passwords og data.
Det hævdes af mange, at efterretningsvæsenerne og deres tidligere ledere (deep state) benytter en software der hedder “hammer and scoreboard” (whistleblower), der kan netop dette.
Her kan man på video se “hammer and Scorecard” gå i funktion
Og det synes at være netop det, som sker i Virginia, hvor datavidenskabskvinden Sarah Eaglesfield registrerede, at der i løbet af 5 minuuer forsvandt 373.642 stemmer.

Biden fortæller os i videoen ovenfor, at den største eksistentielle trussel i vor tid er global opvarmning/klimaforandring og at vi skal gøre alt for at bekæmpe “drivhusgas”, dvs. CO2.
Kun en bedrager kan bilde sin vel hjernvaskede fåreflok ind, at 1 molekyle CO2 skulle være i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – for det er forholdet i atmosfæren

“Derfor skal vi tilslutte os Parisaftalen igen”, siger han.

Parisaftalen var Obamas og Bidens glans-svindelnummer:

Den blev enstemmigt vedtaget pga.  skræmmende “global temperaturstigning”, der var bedragerisk fabrikeret af NOAA på opfordring af Obama 
NOAA insider og whistleblower John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om globalregering – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole Humlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig temperaturopdatering.

De australske myndigheder gør nøjagtigt det samme svindelnummer: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Derfor lyder det meget plausibelt, når Biden siger, at han og hans præsident har lavet den største bedrageri-organisation i USAs historie.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign-1.png

Trump gør Satans-håndtegnet

Trump holder sig ikke tilbage:
Han tillader at covid19-dødstallene bankes op i astronomiske højder ved det svindelnummer som her en læge og Trumps læge-rådgiverske Birx fortæller: Alt noteres på dødsattesterne som covid19-dødsfald. Trafikulykker, terminale kræft og hjertesygdomme osv – bare på mistanke om, at pt. kunne være smittet – altså uden den ubrugelige PCR-testmåling
og her og her og her.

Svindel? Ja – mon ikke: Selv trafikdræbte, terminale kræft – og hjertesygdomspatienter, hvor frimurerlægen blot mistænker covid19 – uden den ubrugelige test – får som dødsårsag covid19, hvorved dødstallene manipuleres op:

I Danmark står der covid19 på dødsattesten for alle PCR positive, der dør af lungebetændelse eller anden akut åndenød

Den oplagte mulighed gennem kvantiteret virusmængdemåling at fritage 90% af smittebærere fra isolation ser både Trump og alle andre statsledere bort fra.
Og detskønt han egen covid19 rådgiver, Fauci, og WHO åbner vejen derfor, idet asymptomatiske personer aldrig smitter

Og hvad værre er: Han lægger op til tvangsvaccinering af amerikanerne med genmodificerende vaccine og mikrochips i 2 doser til hver amerikaner – på trods af at han burde vide, at covid19-antistof forsvinder igen i løbet af meget kort tid – og at 85% af befolkningen har T-celle-immunitet mod covid19 og derfor ikke skal vaccineres!

*

Den Store Nulstilling: NWO-Sovjet-Status: Agenda 21 Burhøns i Frankrig: Husarrest, kun Indkøb af Dagligt Brød med Udgangstilladelse Tilladt

Jeg har tidligere meddelt en rapport fra Frankrig om borgernes frihedsberøvelse med kontrol over folket som i det 3. Rige.

Det handler nu klart om gennemførelsen af ​​Agenda 21 -Den Nye Verdensordens Store Nulstilling. Tilbage i 2011 beskrev jeg dette kommende burhøns-samfund, hvor familier bor adskilt fra andre i deres bure
Jeg skrev tidligere, at det handlede om en koncentrationslejr og her.Nu har jeg modtaget følgende rystende rapport fra Frankrig.

”I går handlede jeg i et supermarked i Alsace. Da jeg kom ind i det, blev jeg oprigtigt forbløffet over de rød / hvide bånd, jeg så foran en salgsafdeling, men jeg tænkte ikke nærmere over det endnu. Da jeg gik til skranken for at bede om noget, fik jeg at vide, at de ikke kunne hjælpe mig, fordi staten havde “lukket” alt. Forbløffet spurgte jeg hvad mener du? Så kom det … og jeg blev dybt påvirket. ALT, hvad dette marked tilbød, og som ikke var en del af de daglige behov som f.eks. mad, var afskærmet med røde / hvide bånd!

Alle afdelinger, dame- og børnetøj (dette inkluderer også strømpebukser, undertøj, nattøj, børnesokker, sengelinned osv.) var låst væk!

Men ikke kun det, også alt andet, såsom bilbatterier osv. Kun madvarerhylderne var åbne!

Jo længere jeg var der, jo dybere følte jeg ødelæggelsens ånd, endda dødens ånd, der spreder sig! Da jeg kom hjem, måtte jeg ringe til en søster for at bede med hende! Den franske Stat har faktisk gjort noget, der stadig er uforståeligt for mig, den fratog folk al frihed! Uanset om det var julepynt, stearinlys eller små møbler, var alt låst væk. Jule- og nytårsfester er forbudt!

Befolkningen har kun lov til at shoppe mad, og det kun inden for en periode på 1 time. Alle butikker, der ellers kunne kontaktes, ALT er lukket, undtagen disse markeder!
Hvis du synes, at Tyskland er dårligt, skal du lige komme til Frankrig! “

Disse foranstaltninger skal vare i 2-3 måneder og sigter på at isolere folk derhjemme. Fra 29. oktober er franskmændene de facto i husarrest og har kun lov til at forlade deres hjem af væsentlige årsager – og kun mod udfyldelse af attest på nødvendigheden af at forlade huset.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fod-medicine-rockefeller.png

The Local 2. nov 2020: Alt, hvad der ikke er på listen, må ikke sælges i supermarkeder.

Alle typer mad, friskfrossen eller dåse
Alle slags drikkevarer, herunder alkoholholdige
Toiletartikler og hygiejneprodukter
rengøringsmidler
Produkter til børnepasning
Vedligeholdelse, reparation og tekniske artikler til køretøjer, motorcykler eller cykler
brændstof
Kommunikations- og it-udstyr
Papirvarer og aviser
Farmaceutiske eller medicinske produkter
Frø, gødning og foder til kæledyr
Byggematerialer, hardware, DIY-udstyr og maling

Det samme forbud er også indført i Wales i 17 dage.

Kommentar
Det er højst mistænkeligt, at “smittetallene” skyder i vejret trods alle tåbelige forholdsregler og at dødstallene falder til ingenting!

I Europa er der voksende utilfredshed med de latterlige nedlukninger på grund af en nu ikke-dødelig og her (skrivebords-?) epidemi med en påstået virus, der ifølge den amerikanske sundhedsstyrelse CDC endnu ikke var isoleret eller kvantificeret den 13. juli 2020 og bestemmes med en ubrugelig PCR-metode.

Hvad vaccinerer de mod? Hvordan kan de fremstille en specifik covid19-vaccine, når viruset ikke er isoleret eller kvantiteret? Statens Seruminstitut påstår derimod at have viruset fra Wuhan Der angives ingen anden grund end Covid19-epidemien.
Sandsynligvis vil regeringen reducere den tid, der er brugt i supermarkedet? Men hvis jeg skulle bruge tøj, kunne jeg klare det på 15 minutter – så hvorfor er det udelukket

Eller er de i færd med at dressere folk til den globale Sovjetunions kadaverdisciplin, Agenda 21/2030 / FNs verdensregerings diktatur?

Eller er det simpelthen et spørgsmål om at skræmme os, så vi ukritisk kan vaccineres med de farlige, hastefremstillede, genmodificerende,chip– og squalen-immunforstærkerholdige (årsag til Golfkrigssyndromet og narkolepsi – samt autoimmune sygdomme) vacciner med ukendte bivirkninger?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er gsk-cepi-1.png

*

USAs Sundhedsstyrelse CDC: i 2020 Døde 0,04% af Amerikanerne AF Covid 19 – Nu Ingen. Trump-Rådgiver Fauci: “PCR-cyklustærskel > 35: Viruset Kan ikke Smitte”.
Ingen Vil Spare Disse 90% af Virusbærere

CDCs covid19 ugentlige opdatering 28. oktober 2020

Tabel 3 viser de typer sundhedsmæssige forhold og medvirkende årsager, der er nævnt i forbindelse med dødsfald, der involverede coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) i perioden 02.01.2020 til 28.10.2020.
I 6% af dødsfaldene var COVID-19 den eneste nævnte årsag.

For dødsfald med tilstande eller årsager ud over COVID-19 var der i gennemsnit 2,6 yderligere tilstande eller årsager pr. Død.
Alle aldre 210.326: Dødsfald med (inklusive) bekræftet eller formodet COVID-19

12.620 mennesker døde af covid19 alene = 0,04% af US-amerikanere – de andre havde alvorlige baggrundssygdomme, der ville dræbe dem alligevel.

Nu sker der noget uventet: Præs. Trumps covid 19 rådgiver, Anthony Fauci,  bekræfter New York Times´og CEBMs forslag om at kvantitere (den ubrugelige) PCR-TEST OG KUN ISOLERE 10% : FOLK MED CYKLUS-TÆRSKEL PÅ OVER 35 HAR KUN DØDE RESTER AF VIRUS OG KAN IKKE SMITTE.

Jeg har foreslået dette til hvert enkelt folketingsmedlem, til Kåre Mølbak, SSI, og Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, samt til vore største aviser og Ugeskrift for Læger adskillige gange: Total Tavshed eller standardafvisning.

Graf 28. okt- 2020

Hvad er der tilbage af pandemien? Ikke destomindre angiver medierne voldsomt stigene dødstal AF covid19 og smittetal:

 

DEMAGOGI.

*

Kun 46 alvorligt syge Covid19-Patienter i Den Officielle Tyske Covid19-Vagthundsgruppe. Sandheden Skjules

Vi har en PCR-epidemi: Kast PCR-diagnosticeringstesten væk- og det, der er tilbage, er sæsoninfluenza.

Som vist tidligere er PCR-testen ubrugelig.
Alt, hvad der tæller, er antallet af alvorligt syge luftvejssyge patienter – og de har mange forskellige sygdomme.

Har vi en farlig Covid19-epidemi med mange alvorligt syge?
I Tyskland kaldes vagthunden Robert Koch Institut (RKI)

Robert Koch Institute 17. – 23. oktober 2020:
Som en del af ICD-10 kodebaseret hospitalsovervågning af svære akutte respitations-infektioner (SARI) var der validerede data tilgængelige fra 71 Sentinelklinikker op til uge 42, 2020. I den 42. uge i 2020 forblev det samlede antal indlæggelsestilfælde med akutte luftvejsinfektioner (SARI-tilfælde) stabilt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-4.png

I 71 Sentinel-hospitaler var i alt 20% af hospitaliserede SARI-tilfælde COVID-19-tilfælde (hoveddiagnose influenza, lungebetændelse eller andre akutte infektioner i de nedre luftveje)i uge 42, (fig. 5).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-5.png

Dvs. I perioden 17. – 23. oktober var der omkring 230 patienter med svære luftvejsinfektioner (SARI) på hospital ifg. Sentinel-arbejdsgruppen. 20% af dem var Covid19 patienter.dvs. kun 46 Covid19 patienter!

Her er en anden graf fra RKI: Hvor er de røde covid10-blokke nu?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sentinel-grafik.png

 

HVOR ER COVID19-EPIDEMIEN?

*

Covid19-målemetodens Ubrugelighed på Svælgskrab Bekræftet i Aktindsigt fra Statens Seruminstitut

Endelig fik jeg så gennem aktindsigt mine oplysniger om PCR-metodens specificitet og nøjagtighed fra SSI.

Og de bekræfter, at PCR-svælgskrabsmetoden er ubrugelig ved lave og sågar store virusmængder- som også bekræftet af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

Men det får ingen indflydelse: NWO-Teaterforestillingen kan ikke stoppes. Den vil rulle hen over os med stadig mere frihedsberøvelse: Nu vil man indføre 2 vegetardage på statens kantiner – for at reducere det ene CO2-molekyle blandt 85.800 luftmolekyler.

For det molekyle er jo en ren atomvarmespreder -og må derfor absolut reduceres til 0,99 molekyle.For kvæg prutter jo!

Det næste bliver vel køb af kød på rationeringsmærker!
Jeg har skrevet nedenstående til SSI og nogle sundhedsordførere, men de er garanteret lammet af ideologien Agenda 2030 – Transforming Our World.

Time-Magazine forsiden fra 2. nov. 2020 har overskriften: THE GREAT RESET =
DEN STORE NULSTILLING

Gud skabte jorden og skabte mennesket i hans BILLEDE.
Satan nulstiller verden i sit BILLEDE.
Den store RESET

Læg mærke til: Grønt foroven – familien forneden. Sydlige dele af Euromediterranien er en enhed, og der er rigelig plads til menneskeheden i jordens varme indre?

Det drejer sig om pengemagtens nulstilling: superkapitalisme for eliten og kommunisme for masserne. Covid19 er nøglen til dette globale Sovjet-Union- “paradis”, Agenda 21/2030, FNs “Omstrukturering af vor Verden” – og de ansatte entreprenører er World Economic Forum (WEF) Davos, med overingeniør Klaus Schwab, der da også har et indlæg om, at koncernerne nu bliver opsatte på at tjene deres medmennesker i stedet for at jage efter profit.

Og hvem bestemmer, hvad vi skal spise? grøntsager bliver medicin, der skal ordineres!? til folk der fortjener det!??

Hvad siger Rockefeller Foundation?
Pandemien har øget både imperativet og muligheden for at tackle disse systemiske (fattigdoms-)mangler én gang for alle.

RESET – RESET- RESET- RESET- NULSTIL – NULSTIL- NULSTIL – NULSTIL

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fod-medicine-rockefeller.png

Covid19 har afsløret systemmanglerne (fattigdom), og de skal rettes snarest.
Nødvendigheden øges af diskurser om racisme og systemisk undertrykkelse i vores levetid samt af ekstreme vejrbegivenheder.
Ved at integrere sund mad i sundhedssystemet kunne læger ordinere sunde diæter lige så let som lægemidler og penge og bedre beskytte mod fremtidige pandemier.
Smukt, men glansen går af Skt. gertrud, når man ser, hvem der har bidraget til forslaget: Illuminat-organisationerne Rockefeller Foundation, Brookings, Aspen Institute og store fødevare koncerner som Danone.

I 1974 indførte US-udenrigsminister Kissinger mad som våben for at gennemtvinge fødselskontrol i den 3. verden – og våbnwt har siden jævnligt været brugt mod stater, der har være ulydige mod NWO-damptromlen.

Til Seruminstituttet

Jeg har nu endelig faktisk – godt gemt væk i stedet for direkte – i jeres svar om aktindsigt fundet noget om CPR-metodens specificitet og nøjagighed.
Jeg tror nu ikke, vi kommer sagen nærmere. Hvorfor sendt i migg ikke disse 2 links fra starten?

Desværre ændrer det ikke mit indtyk, at hals-svælgskrabsmetoden er ubrugelig til coronadiagnostik ved lave virusmængder.
Samt at de daglige smittetal er lige så meningsløse, som fastslået af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

 Ang. finder eurosurveillance (gyseligt ord) 100% specificitet!! for covid19-PCR (1), hvilket altid er suspekt, over for Wuhan-covid19-isolat – som USAs CDC ikke kendte til for 3 mdr. siden (ss. 39 og 43).

En amerikansk artikel, fandt med bedste E-prøve-sæt samme forventede  positivitet, nemlig 75%,  fra næsesvælg-podninger som JAMA-artiklens 62% (2). JAMAs artikel  fandt positive PCR-reaktioner hos 95% af klinisk covid19-syge ved lungeskylning, 62% i næsesvælg-skrab og 32% i halssvælgskrab  – altså en ubrugelig metode.

 SSI anvender  E-mode – der synes at være den mest nøjagtige – men oplyser intet  om specificitet og nøjagtighed i SSIs svælgskrabs-regi.

Det er bekendt, at reference-områder varierer fra laboratorium til laboratorium. SSI synes at henholde sig til den optimistiske eurosurveillance.

Det er åbenbart afgørende, hvilket prøvesæt SSI anvender – for der er stor forskel på dem. Nogle er ligefrem nu forbudt i USA.

Den amerikanske artikel bekræfter metodens uanvendelighed ved svælgskrab.
I Connecticut er fundene meget mere nuancerede. Connecticut efterprøver 9 forskellige prøvesæt – dels på isolerede SARScoV2 (covid19) prøver – som man ang i modsætning til oplysning fra USAs sundhedsstyrelse, CDC, har isoleret.

Men det afgørende er, hvad man finder i svælgskrab fra patienter – og det kommer eurosurveillance ikke ind på.

Påvisning af virus ved lave koncentrationer med falske positiver
 Vi brugte Test-sæt ved hjælp af SARS-CoV-2 RNA spidset ind i RNA, der er ekstraheret fra poolede næsesvælg podninger fra patienter med luftvejssygdomme før covid19. Vores -prøver af testsæt uden virusprøve  demonstrerede, at mange af test-sættene krydsreagerede med ikke-SARS-CoV-2 nukleinsyre, hvilket kan føre til falske positive resultater.

Når vi bruger næsesvælgpodepinde uden spidser i SARS-CoV-2 RNA, opdagede vi CT-værdier <40  (megen virus) for CCDC-N (5/8, 62,5%), CCDC-ORF1 (2/8, 25%), 2019-nCoV_N2 (2 / 8,25%) og 2019-nCoV_N3 (6/8, 75%).

Desuden overlapper CT-værdien for  prøver uden virusprøve med CT-værdiområderne (~ 36-40) for vatpindene tilsat 10 0 og 10 1 virusgenækvivalenter / μL (figur 3), hvilket indikerer, at denne “baggrundsstøj” vil begrænse muligheden for at skelne mellem positive og negative virkninger ved lave viruskoncentrationer ved hjælp af CCDC-N, CCDC-ORF1, 2019-nCoV_N2 og 2019-nCoV_N3.
Faktisk er 2019-nCoV_N3-primersondesættet ekskluderet fra den amerikanske CDC-analyse på grund af disse problemer 12.

 Vi fandt,  at de to mest følsomme “primer-test-sæt” er E-Sarbeco (Charité) ogHKU-ORF1, som hver påviste 6/8 (75%) af de næsesvælg-vatpinde der var tilsat 10virus genomækvivalenter / μ.

*

Enestående Dansk Studie af Maske-Beskyttelse mod Covid19 Slettes af Censuren i Verdens Ideologiske Førende Lægetidsskrifter

Nu er resultatet af dette studie offentliggjort: MASKER BESKYTTER IKKE MOD COVID19.
Ikke desto mindre opretholdes befaling om benyttelse af maskerne!

Den 22.okt. 2020 bragte Berlingske en artikel, der viser, at den Nye verdensordens censur virkelig er over os:
Sandhed er blevet løgn, løgn er blevet sandhed. Godt er blevet ondt, og ondt er blevet godt.

Professor: “Stort dansk maskestudie afvist af tre top-tidsskrifter”

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er berlingske-22-okt.2020.png

Forskerne bag et stort og enestående dansk studie om effekten af at bære maske (mod covid19) har endog meget store vanskeligheder ved at få deres forskningsresultat offentliggjort. En af de deltagende professorer i studiet medgiver, at det fortsat hemmeligholdte forskningsresultat kan opfattes som »kontroversielt«.

Her bringes på Hjemmesiden “Humans Are Free” uddrag med kommentarer af den kendte investigative journalist Andrew Bostom .

Bl.a. står, at “USAs Sundhedsstyrelse CDC, før den ændrede holdning til universel maskering, tidligere citerede 10 randomiserede kontrollerede forsøg, der viste “ingen signifikant reduktion i influenzasmitte ved brug af ansigtsmasker.”
Nu vil CDC og andre eliteinstitutioner få os til at tro, at coronavirus på en eller anden måde er anderledes.

Den danske undersøgelse omfatter 6.000 butiksansatte. Halvdelen skulle i em periode bære masker – den anden halvdel ikke.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bostom2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er boston3.png

Prof. Thomas Benfields medforfatter, Chr. Torp-Pedersen mere end antydede, at grunden til afvisningen af artiklenformentlig er, hvad vi alle tænker
Læg mærke til spørgsmålet: “Kan man fortolke et kontroversielt resultat derhen, at der ikke er nogen påviselig virkningen af brug af maske i Deres undersøgelse?” og
svaret:”Jeg mener, at det spørgsmål, de stiller, er meget relevant”.

Husk, dette er den eneste undersøgelse af sin art. Hvis den virkelig viste, hvad det medie-politisk-videnskabelige kompleks ønsker, at den skal vise, hvorfor skulle den så ikke offentliggøres hurtigt?

Dette er det mest irriterende spørgsmål i vores tid. Alligevel synes ingen interesseret i at få en debat eller finde ud af sandheden.

Fobi blandt de politiske eliter mod at underkaste maskepålægene den videnskabelige metode er ikke overraskende.

Hvis jeg gav mig af med væddemål, ville jeg sige, at mulighederne sandsynligvis spænder fra slet ingen effekt til … gør spredningen værre!

HELLERE PINE OG PLAGE OS END AT RETTE SIG EFTER VIDENSKAB. TYSKLANDS FØRENDE VIROLOGER STREECK OG BAKHDI HAR ERFARET DET SAMME.

Jeg har også oplevet det samme hos Ugeskrift for Læger, samtlige folketingsmedlemmer, SSIs Kåre Mølbak og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm samt Ekstrabladet, Berlingske, Jyllands-Posten med New York Time´s og CEBM´s forslag om kvantiteret PCR-virusbestemmelse, der ville begrænse isolation af smittede til 10% i stedet for alle “Positiv”-testede. TAVSHED

Anmodning hos SSI og Sundhedsstyrelsen om at få oplysning om specificitet, nøjagtighed,, reproducerbarhed – kriterier som alle laboratorieanalyser skal tilgodeses – BESVARES IKKE.

Men opfinderen af PCR, nobelpristager Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod metoden, betegner den som ubrugelig til virusdiagnostik, unøjagtig, helt uspecifik. Artikel i USAs førende lægetidsskrift JAMA finder ved PCR-svælgskrabs undersøgelse PCR Svælg-skrabs-analyse kun 32% træfsikkerhed – dvs. analysen er ubrugelig.
SÅ EN GRANSKNING AF PCR-METODEN, DER ER DEN ENESTE OFFICIELLE ÅRSAG TIL SAMFUNDSNEDLUKNINGERNE, ER PINENDE NØDVENDIG – MEN HINDRES AF POLITIKERNE!

Samme tavshed møder henvendelser om USAs Sundhedsstyreles, CDC s, erklæring om, at DER IKKE FINDES ISOLERET OG KVANTIFICERET SPECIFIKT COVID19 VIRUS.
SAMT AT PCR KUN ER TESTET OVER FOR ANDRE VIRA – IKKE MOD ET SPECIFIKT COVID19-VIRUS.

FOLKENS, VI ER ALLEREDE LANGT INDE I NWO-FNs GLOBALE SOVJET-UNION AGENDA 21/2030 – Omdannelse af Vor Verden.

Og hvorfor?

Fordi 95% eller så af danskerne siger: Pth! Det er jo konspirationsteori. altsammen!!! Og som Aldous Huxley skrev i “Fagre Nye Verden”: Folk elsker deres Nye Verdensodens-slaveri”. Vi er i den grad dagligt hjernevaskede af NWO-medierne

Ordet “konspirationsteori” blev opfundet af Rothschild-agenten, George Soros´ globalistiske yndlingsfilosof, Karl Popper og afslutter omgående enhver logik. For globalisternes logik ønsker de hemmeligholdt i toppolitisk konsensus.

*

Den Nye Verdensorden/Agenda 2030/Globale Sovjet-Union Manifesterer Sig Med Kæmpeløgne

Verdens fyrste kommer; og i mig er der intet, som hører ham til. (Johannes 14:30)
I (farisæerne) har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster.
(Johannes 8: 44)

Dette indlæg vil vise og belægge de kæmpeløgne hvormed verden nu regeres på alle niveauer.

Løgnen var altid regenters og regeringers skarpeste våben. Og sandhedens fortalere altid deres værste fjender – tænk på Sokrates, Johannes Døberen, Jesus Kristus, Giordano Bruno og utallige kættere, Martin Niemöller osv.
Men stort set er det lykkedes for diktatorerne at holde befolkningerne nede med vold – og siden også med mediehjernevask, så man endog opnåede Big Brothers mål: At få folk til at elske deres slaveri – tænk på det 3. Rige og Sovjet-Unionen

Med enkle tricks, der dagligt mases ind i hovedet på folk gennem TV-apparatets hjernevask gentager historien sig.

Vi befinder os nu i samme stadium som efter Hitlers magtovertagelse: Alle elsker frelserne, som “hjælper” os mod det, som medierne kalder det onde: sandheden. Og sandhedsfortalerne har ikke en chance for at komme til orde i mediecensurens jerngreb.

De, som igen og igen har haft moralsk kvababbelse over, at tyskerne bare fulgte efter Hitler, gør nu nøjagtigt det samme, selv om de ikke kender føreren: NVOs stifter, farisæer/jesuitersektens økonomiske leder oghans herre: Chabad Lubavitchfarisæer/talmudisternes okkulte dommedagssekt.

HVORDAN SKELNER MAN EN ÆGTE FRA EN FALSK PANDEMI?
(Ärzte für Aufklärung og her – naturligvis bliver dette flyveblad fra ansvarlige læger over alt i internettet hadefuldt betegnet som sludder og konspirationsteori. Skøn selv, hvem der har ret)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk1-2.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-falsk2-2.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er aegte-fake3-2.png

1. Løgn: “Overfyldte hospitalEr – mange vil dø“:

Vi fik tudet ørerne fulde af samme løgn i 2009 under svineinfluenzaen – den mildeste influenza i mands minde. Nu prøves løgnen med mere energisk frimurer-politik .
Sandheden: Verden over tomme hospitaler.D.5. oktober 2020 bragte den tyske TV-Station ZDF

Siden Pandemiens begyndelse:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Endv. at dødeligheden MED covid19 er 0.01%. Ekstrabladet fandt, at kun 1% af Italiens “corona-døde” døde af covid19 – resten af deres grundsygdom. Overført betyder det, at Tysklands covid19-dødeloghed reelt er 0.0001%.Det tyder på meget ringe smitsomhed.

TV Syd 12. okt. 2020

Coronarestriktionerne har medført den laveste dødelighed i Danmark i seks år. Vi er bagud med cirka 10%. Det er 60 dødsfald, vi cirka er bagud. Og det er jo noget, der kan mærkes, siger bedemand Claus Madsen til TV 2.

Ifølge professor Lone Simonsen “er det altså dem, der normalt ville dø af influenza og lignende sygdomme, som vi har reddet”.

Jonas Herby, cheføkonom i Cepos, mener klart, at prisen for myndighedernes restriktioner har været for høj. Ifølge hans beregninger er der under coronapandemien blevet betalt mindst fem gange så meget for et liv, som vi normalt er villige til at gøre.

“Derudover er der de menneskelige konsekvenser.Vi skal passe på med at undervurdere den menneskelige pris. Det kan godt være, de ældre ikke dør i ligeså høj grad, men er det bedre, at de sidder ensomme på et plejehjem og ikke får besøg?”, siger Jonas Herby.

2. Løgn: 2. “covid19-bølge”
Jeg ville nærmest kalde det et lille skvulp – der pga. PCR-metodens mangel på specificitet (se Løgn 3) lige så vel kan skyldes sæson-influenza.

Sundhedsstyrelsen

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cor-nyindlaeggelser.png

 

3. Løgn: Smitten tiltagermen testen er ubrugelig!
Grundlaget for covid19-pandemien er PCR-testen – uden den havde vi bare en almindelig sæsoninfluenza. Man skræmmer flere og flere mennesker til at lade sig teste. 85% af befolkningen er T-celleimmun over for covid19 – de har haft infektionen før, med tvillingviruset SARS. Hvis disse mennesker får viruset bliver de ikke syge, har en meget kort tid antistof – og betegnes alligevel som “smittede”og farlige for deres omgivelser.

For politikere er det meget vigtigt at opmanipulere smitte-og dødstal: Iflg en af præs. Trumps rådgivere, skriver man på dødsattester automatisk covid19 – selv om den egentlige dødsårsag er terminal kræft, hjertesygdom – sågar trafikdrab. Og man gør det gerne blot på utestet formodning”

 

Sagen er bare, at der ikke findes en specifik-covid19-test: USAs Sundhedsstyrelse CDC skriver på s. 39 i sin brugsvejledning af 13. juli 2020, at covid19-virus hverken er isoleret eller kvantiteret. Derfor er testen kalibreret over for andre coronvira (s.43) – og man formoder, at fundene gælder for det ikke-isolerede og ikke-kvantiterede covid19 virus, der er en helt ubestemt størrelse!

Opfinderen af PCR-metoden har kaldt metoden helt ubrugelig til diagnostik: Den er alt for uspecifik, unøjagtig og kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst.

En JAMA-artikel har undersøgt validiteten hos svælgskrabspatienter: Kun 32% træfsikkerhed.

Jeg har skrevet til samtlige folketingsmedlemmer, SSIs og Sundhedstyrelsens direktører. til Ugeskrift for Læger og vore største aviser: Tavshed, ubegrundede afslag.

4. LØGN: NEDLUKNING AF SAMFUND NØDVENDIG

Vi har WHOs ord for, at SYMPTOMLØSE MEGET SJÆLDENT SMITTER. Ikke desto mindre isoleres sådanne personer i 14 dage, når de er testet eller har været i nærheden af en smittet!
Hvorfor det nu er mere nødvendigt at lukke samfundene ned end under alle foregående og mere dødelige sæsoninfluenzaer har vi ikke fået nogen forklaring på.

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT LUKKE SAMFUNDENE NED!
THE NEW YORK TIMES OG CEBM HAR VIST, AT MAN VED AT KVANTITERE DE GANSKE VIST UBRUGELIGE PCR-VÆRDIER KUN BEHØVER AT ISOLERE 10% AF SMITTEBÆRERE + DE SYGE!
Jeg har henvendt mig desang. til hvert folketingsmedlem, SSIs og Sundhedsstyrelsens direktører samt landets store aviser og Ugeskrift for Læger: Kun tavshed!

5. Løgn: Vaccination mod covid19 nødvendig

Vaccination mod covid19 er umulig – fordi antistofproduktionen så hurtigt ophører: Den spanske regering undersøgte 61075 personer, som havde haft klinisk covid19. Kun 5% havde antistof mod covid19! 
men CNBC beretter det samme.
Hvordan kan nogen tro, at man med en ringe mængde svækket virus kan opnå det, som selve sygdommen med massive mængder virus ikke kunne opnå?
Præs. Tumps rådgiver og vaccineadvokat, Anthony Fauci siger da også, at han vil være glad, hvis vaccinen virker på blot 50-60% ! Og så er man jo lige vidt.

Men dertil kommer, at man ikke kan fremstille vaccine med et svækket virus (Jvf. pkt. 4): Det er jo slet ikke isoleret eller kvantiteret iflg USAs CDC- derfor kan man heller ikke fremstille vaccinedoser med det svækkede antigen.
I stedet bruger Johnson & Johnson adenovirus til at overføre et manipuleret RNA gen – der jo altså bare ikke kan være fra det ikke isolerede covid19-gen!

Moderna laver en vaccine med irreversibel genændring af den vaccineredes RNA/DNA gener, så de selv kan producere antistof – men mod hvad? HVADSOMHELST, bankeliten vil modificere hos os!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bill-gatesc2b4-evolution.png
De 85% af befolkningen med T-celle immunitet mod covid19 behøver slet ikke vaccination – men skal med Djævelens overtalelsesevner i første omgang – og al hans magt i 2. omgang vaccineres.
ALTSÅ HAR VACCINATIONERNE EN SKJULT DAGSORDEN: COVID19 ER ET PSYKO-VÅBEN

Jeg har beskrevet Microsofts, Bill Gates´, vaccinefremstillerorganisationen GAVI´s, Rockefeller Foundations ID2020 organisation til vaccinering af alle klodens mennesker med samtidig IT-registrering

Her er Nick Rockefellers forklaring på, hvorfor der “ikke bliver normalitet, før alle 7 millioner på kloden er blevet vaccineret” iflg. Merkel og vaccineforbryderen og vaccinekongen Bill Gates.
Bankeliten vil styre os centralt fra v.hj. a. en chip.
Desuden bliver chipen erstatning for sygesikringskort, kreditkort m.m. Så hvis vi pådrager os Big Brothers vrede, kan han lukke vor kryptovaluta-konto- og vi har ingenting
.

Gates lover med et ondt grin, at vi nok skal komme til at mærke plandemiens fase 2.

For han har en plan, som han nok skal lade være at fortælle os: Gates´ og Mircosoftes patentansøgning 2020 060606 om et system til registrering , belønning eller afstraffelse af vor sym- og antipatier

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

EU er enig: I år 2022 skal vi alle udstyres med et EU-vaccinationspas – uden hvilket vi ikke kan rejse – vel ikke engang gå til supermarkedet.

Det centrale og grunden til “Verdenssamfundets”/FNs/ EUs/Bill Gates´ og hans mestres forhippethed efter at få os vaccineret fremgår af US-Regeringens RAPID: 2 doser vaccine til hver amerikaner: på den ene står Drug name (Modernas gen-modificerende vaccine)– på den anden står RFID/NFC – der som bekendt betyder mikrochip, hvad RAPID-direktøren også bekræfter i flg. video

6. LØGN: 1 MOLEKYLE CO2 KAN OPVARME 85.800 LUFTMOLEKYLER. DERFOR CO2-RELIGIONEN.


Senator Robert´s tal kan let efterregnes: 0,04% CO2 i atmosfæren. Kun 2% deraf stammer fra menneskelige aktiviteter. Jeg har skrevet meget om “Opvarmnings”-svindelen og her, bl.a.

Nu hvor Climategate-svindel I og II er sunket ned i mediernes fortielser, kan det være på sin plads at minde om et udsagn i Times of India i 2010 fra den tids Formand for FNs IPCC, Rajendra Pachauri: “Klimaforskning” er blot politisk bestillingsarbejde til verdens politikere, som betaler “forskernes” lønninger. Man retter sig efter deres ønsker!

7. LØGN: ISLAM KAN INTEGRERES
Enhver ikke ideologisk hildet person kan se, at det ikke passer.
Og det har sin grund: Koranen befaler muslimer at udvandre til lande, hvor de ikke har været før, for de skal overtage de vantros lande og huse (sura 33:27). De må ikke gøre sig til venner med de vantro – men tværtimod hensætte dem i skræk og rædsel (3:151, 8:60), snyde og bryde aftaler samt lægge sig på lur efter dem og slå dem ihjel, hvor de træffes (sure 9:1-5).

8. LØGN: DET ER ALTSAMMEN TIL MENNESKEHEDENS BEDSTE
Man siger, man gør disse ting for vores bedste – skønt man skaber fattigdom, arbejdsløshed, isolation, svigt af alvorligt syge ved delvise hospitalsnedlukninger, håbløshed.
Disse tiltag samt de kommende vacciner vil slå langt flere mennesker ihjel end den beskedne sæsoninfluenza, som de kalder covid19.
Deres pandemi-generalprøve EVENT 201 på Johns Hopkins Hospital i New York i oktober 2019 -betalt af Bill Gates – har sandelig være et organistorisk mesterstykke.

“Velgørenheden” hedder Agenda 21 – nu kaldet Agenda 2030 – Transforming Our World (Omdannelse af Vor Verden) – den globale Sovjet-Union.

*

Vor Fremtid: NWO-FNs Agenda 21/2030 Kommunisme i Rugehønsebure til Folket og Superkapitalisme til Eliten: “Korporativ Socialisme”

FN har erklæret at repræsentere den Nye Verdensorden, og dets program er global Sovjetunion (“Omdannelse af vor verden”), dvs: FNs Agenda 2030.

Det er en ældgammel jødisk plan (Salmer 2:9), der tog fart med farisæerne og jesuiterne Adam Weishaupt of Mayer Amschel Mayers illuminatbevægelse, som har hjemsøgt verden siden 1. maj 1776. I dag gør bevægelsen, der siden 1781 har haft kommandoen over verdens frimurerloger, verden til en koncentrationslejr gennem covid19-influenzaepidemien ved hjælp af en PCR-metode, der aldrig er afprøvet på det aldrig isolerede covid19 virus, hvis eksistens overhovedet SSI i august ikke havde dokumentation for.

Russia Today 12.okt. 2020 har en bemærkelsesværdigt træffende artikel om korporativ socialisme”:

Vi kan se den korporative socialistiske plan i aktion med Covid-19-lockdowns og Black Lives Matter / Antifa-optøjer (i USA). De drakoniske lockdown-foranstaltninger, der anvendes af demokratiske guvernører (i USA) og borgmestre, samt ødelæggelsen begået af oprørerne udfører det arbejde, som korporative socialister ville have gjort.

Korporativ socialisme er ikke kun offentlige redningsaktioner for virksomheder. Det er et todelt system af ‘faktisk eksisterende socialisme’ på jorden, parallelt med et sæt virksomhedsmonopoler på toppen. ‘Faktisk eksisterende socialisme’ er et nedsættende udtryk, der hovedsagelig bruges af afvigere i socialistiske lande for at henvise til, hvordan livet virkelig var/er under socialismen, snarere end i Marx´ og hans efterligneres forræderiske bøger:
Rigdom for de få, ‘økonomisk ligestilling’ under reducerede betingelser for de mange – korporativ socialisme er en form for neofeudalisme.

FNs NWO-lykkeprogram er intet mindre end én-verdensregeringens Agenda 2030


 
FN har udnævnt 20. marts til Lykkens Internationale Dag;

Læg mærke til at FNs lykkeforestilling knytter sig Djævelens verden – alle udstyrede med Djævelens horn: “Har du lyst, har du lov” – hed det efter sex-revolutionen i 1968.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er satan-sin.png

Men pludselig kommer den puritanske sexisme som vejen til kvinders magt og straffer fortidens mandlige synder, som sexet klædte politiske ambitiøse damer helt oplagt har lagt op til til! Og vupti forsvinder den beskæmmede mand ud af teatret og den “uskyldige” kvinde overtager tronen!

I “Wall Street og FDR” beskrev historikeren Anthony C. Sutton korporativ socialisme, som den blev udviklet i det 19. århundrede, og skelner den fra statssocialisme, som følger:
”Røverbaronskemaet er også under forskellige mærker den socialistiske plan. Forskellen mellem et selskabsstatsmonopol og et socialistisk statsmonopol er i det væsentlige kun identiteten af ​​den gruppe, der kontrollerer magtstrukturen. Essensen af ​​socialisme er statens monopolkontrol ved hjælp af lejede planlæggere og akademiske svampe.
På den anden side havde Rockefeller, Morgan og deres virksomhedsvenner til formål at erhverve og kontrollere deres monopol og maksimere dets overskud gennem indflydelse i det statslige politiske apparat; dette, selvom det stadig har brug for hyrede planlæggere og akademiske svampe, er det en diskret og langt mere subtil proces end direkte statsligt ejerskab under socialisme … Vi kalder dette fænomen med juridisk monopol korporativ socialisme – markedskontrol erhvervet ved hjælp af politisk indflydelse.

Som Foundation for Economic Education (FEE) påpeger, har lockdowns og optøjer forenet sig for at give et-to-(bokse-)slag, der slår millioner af små virksomheder ud – “rygraden i den amerikanske økonomi” – overalt i Amerika. FEE rapporterede, at “… 7,5 millioner små virksomheder i Amerika risikerer at lukke ned for godt. En nyere undersøgelse viste, at selv med føderale lån siger næsten halvdelen af ​​alle ejere af små virksomheder, at de bliver nødt til at dreje nøglen om. Afgangen har allerede været alvorlig. Alene i New York har krisen tvunget til den permanente lukning af mere end 100.000 små virksomheder. ”

Desuden er minoritetsejede virksomheder de mest udsatte. Selv New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er enig: “De er 90 % af New Yorks virksomheder, og de står over for de hårdeste udfordringer.”
I mellemtiden, som FEE også bemærker, er der ingen beviser for, at lockdowns har gjort noget for at bremse spredningen af ​​virussen – (WHO er helt enig!).

Ligeledes er der ingen beviser for, at Black Lives Matter har gjort noget for at hjælpe sorte liv. Hvis noget, har Black Lives Matter og Antifa’s oprørske og morderiske kampagne bevist, at sorte liv ikke betyder noget for Black Lives Matter- bevægelsen).

Mens små virksomheder er blevet knust af kombinationen af ​​drakoniske lockdowns og oprørernes galskab, trives korporative giganter som Amazon som aldrig før.
De to udviklinger bringer os ‘bare tilfældigvis’ tættere på korporativ socialisme.

❌Barbara McKenzie on Twitter: "When people say "down with capitalism", they  really mean "down with small business" What did John D Rockefeller say?  https://t.co/vYhlKxftCL… https://t.co/ZBlVZTOEQW"

Korporatismen tragter efter en-verdenregering med få monopol-regler, der knuser små forretninger og virksomheder. For som John D. Rockefeller sagde: “Konkurrence er en synd!”

Som BBC News bemærkede, steg Amazons salg  med 40% i de tre måneder, der sluttede i juni. Som rapporteret af TechCrunch oplevede Facebook og dets WhatsApp- og Instagram-platforme en bruger-stigning på 15 procent, hvilket bragte indtægterne op på et samlet beløb på $ 17,74 mia. i første kvartal.
De samme virksomheder er også vigtige støtter for Black Lives Matter og tilknyttede (revolutionære) grupper.

Korporationerne støtter international indvandring for at få billig arbejdskraft og nedbryde nationalstaten. Korporationerne arbejder på en énverdensstat til at sikre deres interesser.

Korporativ socialisme og tidens vensebevægelser har samme mål
Venstrefløjen tilskynder til ubegrænset indvandring. Den tilskynder til kønspluralisme og transgenderisme og opfordrer åbent til opløsningen af familien. Den søger at ødelægge historisk hukommelse, nedarvet kultur, kristendom og nationalstaten. Den sigter mod et monopol for en én-verdens-regering. Og den foragter små virksomheder og fri virksomhed.
Venstrepolitikken stemmer således perfekt overens med de monopolistiske selskabers globalistiske interesser. Og erhvervssocialister drager fordel af deres ‘aktivisme’.

Kommentar
Fælles har de Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6 illuminatpunkter:– se lluminati grows
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Afskaffelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af samfundsundervisning af børn.
6) Afskaffelse af al religion.

I denne Nye Verdensorden vil folk bo i “smarte” kommunistiske byer, hvor lighed i alle henseender er første bud og kontrol og ensretning er dagens ret. Adgang forbudt til naturen (vildnis)

Og naturligvis er byerne maximalt CO2-fjendtlige – mens man må antage tiltagende muighed for at sætte epidemier i gang i disse tæt beboede byer – for så at bure dem inde i deres fælles lejligheder.

Dette paradis i rugehønsebure på jorden er så træffende og kærlighedsfuldt beskrevet af folketingsmedlem Ida Auken

Kina er i gang med at flytte 250 millioner uvillige bønder til “smarte” megabyer med 42 millioner indbyggere. EU har rost foretagendet.


Min Mail til Hvert Folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen: Covid19-Bestemmelsen ikke Foretaget på Covid19-Virus, Som ikke Er Isoleret

Kære Folketingsmedlem

Jeg beder Folketinget om hjælp til afklaring af følgende spørgsmål samt til dokumentation for svælgskrabs-PCR-covid19-testens specificitet, træfsikkerhed og reproducerbarhed. For SSI og Sundhedsstyrelsen svarer ikke på sådanne spørgsmål.

1.  Kendes det specifikke, kvantificerede covid19-virus-isolat? USAs Sundhedsstyrelse, CDC, kender det ikke – nedenfor.
2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).
3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?.

2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).

3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

Iflg. brugervejledning af 13. juli 2020 fra USAs regerings Sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), siderne 39,40,43 findes der ikke kvantiteret Covid19 Virus-isolat (3).

På side 39 anføres på engelsk: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2 of known titer (RNA copies/μL)” – oversat til dansk:

“Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Når man ser på side 43-tabellen angives der et utal at vira, som man har prøvet PCR testen på. Men ingen af dem er angivet som covid19-virus.

Som jeg forstår sammenhængen mellem siderne 39 og 43 betyder dette, at det FORMODES, at covid19-virus vil bestemmes lige så spefikt i PCR-test som de andre prøvede vira.

Og det må undre, at det trods angiveligt millioner af smittede endnu ikke er lykkedes atpræstere kvantiteret covid19-virus-isolat til bestemmelse, når nu hele verden lukkes ned – trods massive muligheder for at isolere viruset.

Iflg Ekstrabladet foreligger der aktindsigt, hvor SSI ikke kendte til dokumentation for coronavirus´eksistens – men så pludselig alligevel kendte dokumentationen – uden at vise offentligheden den (4).

Hvordan kunne SSI med alle dens drastiske tiltag mod covid19 overhovedet være i tvivl om grundlaget?

SSI skylder offentligheden overbevisende svar på disse vitale spørgsmål. For følgerne af PCR-pandemien er ved at ødelægge samfund og mennesker.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

pens, overlæge

(1) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

(3) https://www.fda.gov/media/134922/download

(4) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-svarer-moelbak-skeptisk-danser/8309901

*

Covid19s Nye Verdensorden i Ét Billede: Ensrettet Trafik til Helvede

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nwo.png

David Dees Billede behøver ingen kommentar

*

Covid19-testen, CPR, Er Ubrugelig: US CDC: Ingen Kvantiteret Covid19-Virus Foreligger. PCR-Test ikke Lavet på Covid19-Virus – kun Formodet! Hvor er Covid19 Virus overhovedet?

Jeg har adskillige gange bedt om en redegørelse for PCR-svælgskrabeteknikkens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed hos SSI og Sundhedsstyrelsen. For opfinderen af PCR-metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod PCR-metoden – og en JAMA-artikel finder kun 32% træfsikkerhed i svælgskrabundersøgelse hos covid19-syge.

Nu fik jeg langt om længe “svar”: SSI-direktøren svarede slet ikke på metode-kritikken, men på de mikroskopiske smitte- og dødstal i Tyskland under pandemien.

Sundhedsstyrelsens direktør henviste til SSI – det var ikke hans bord!

Altså er vi i den situation, at Sundhedsstyrelsen, der sammen med den tavse SSI-direktør, regelmæssigt strammer grebet om os, ikke kan stå inde for grundlaget for de nedlukninger, ødelæggelse af samfunds- pog privatøkonomi, masse-isolationer m.v. som han forsvarer – og SSI-direktøren, der dekreterer dem, vil ikke redegøre, fordi han ikke kan.

Tilbage står vi med tiltagende smerter – indtil vi lader os vaccinere med giftigt squalen eller RNA/DNA-modificerende vaccine, der er uigenkaldelig, og ændringerne gives videre til kommende generationer.
Med kendskab til vaccineforbryderen Bill Gates´m meriter er det nærliggende at antage, at eliten vil pille ved andre gener også.

Målet er digital-registrering af jordens befolkning

med en mikrochip – som direktøren for USA-regeringens vccinationskoordinator, RAPID, tydeligt viser og siger

Der er bestilt 2 sprøjter til hver amerikaner: På den ene står der “DRUG NAME”, dvs. vaccinens navn.

På den anden RFID/NFC – hvilket som bekendt og meddelt af RAPID-direktøren betyder MIKROCHIP.

US-Regeringens CDC (Center for Disease Control and Prevention skriver i sin PCR-analyseinstruks, s. 39, i forbindelse med fastlæggelse af PCR-følsomhed (den mindste registrerbare virus RNA-koncentration):

Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Og på engelsk : “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL)”.

DVS. MAN HAR SLET IKKE UNDERSØGT COVID19-VIRUS -RNA GEN- MEN ET ANDET GEN, FORDI COVID19 IKKE ER ISOLERET!

På s. 42 og 43 undersøges specificiteten af RNA ekstrakter fra adskillige bakterier og vira i reagensglas: Ingen falske positiver.
Høj specificitet. Næsten for godt til at være sandt!

MAN BRUGER DE FACTO PCR-TESTEN UDEN AT HAVE UNDERSØGT PCR-TESTEN PÅ COVID19-Virus: MAN FORMODER BARE.

I hvert fald taler JAMA-artiklen sit tydelige sprog om de kliniske forhold: Metoden har tilfredsstillende 95% træfsikkerhed ved lungeskylning – men kun 32% ved svælgskrab – dvs. DEN ANVENDTE METODE ER UBRUGELIG.

DERMED ER GRUNDLAGET FOR COVID19-PANDEMIEN FALDET VÆK.

DER ER IKKE TALE OM EN MEDICINSK- UDELUKKENDE OM EN POLITISK PCR-PANDEMI – OG ALLE MYNDIGHEDER OG MEDIER BARE TIER!

Det ser ud til, at PCR-pandemien misbruges som det første trin ind i FNs program Agenda 2030 – den globale Sovjtunion/Den Nye Verdensorden

*

ZDF-TV: Siden Marts kun 0.36% af tyskerne Covid19-smittet. Kun 0,01% Døde MED Covid19

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

> Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrk

*

Nobelpris-Opfinder af Anvendt Coronatest: Den Kan ikke Påvise Sygdom – men Hvadsomhelst hos Hvemsomhelst – Er Uspecifik og Meget Unøjagtig

I epidemihistorien har ikke-symptomatiske personer aldrig  været fremmere af  epidemier (Anthony Fauci, Präs. Trumps Virusberater – se fra videoens 14:58-15:12 min. markering)

PCR-testen, der anvendes til diagnosticering af covid19 er iflg. metodens opfinder, kemi-nobelpristager Kury Mullis, uegnet til at diagnosticere sygdom, er helt uspecigfik og meget unøjagtig.
Metoden kan iflg. Mullis bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Iflg artikel i USAs førende lægeblad, Journal of the American Medical Association, er metodens træfsikkerhed 32% – hvilket vil sige, at metoden er ubrugelig.

Ville De købe et GPS-system, der kun hver 3. gang ledte frem til målet?

Statens Seruminstitut har oven i købet måttet indrømme ikke at have dokumenteret bevis for eksistensen af specifikt covid19-virus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Det er på dette grundlag, at verdens regeringer nu kører deres lande i økonomisk og social ruin   – for at skræmme golk til at lade sig digital-registrere i forbindelse med vaccination mod covid19  – dvs med chipning:

Covid19 er NWOs nøgle til afskaffelse af demokratiet

Har meddelt Folketing, Statens Seruminstitut og sundhedsstyrelsen dette og tilrådet Folketinget at afkræve Seriminstituttet og Sundhedsstyrelsen redegørelse for PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed.

Men det hjælper nok ikke meget, da jeg altid står alene og ingen gider/tør støtte mine henvendelser. Danskerne ha gennem daglig mediehjernevask accepteret den ny orwellske normalitet.

Og medier og regeringer lader alligevel hånt om lægelig ekspertise