Velkommen til Denne Side.

Nye indlæg vil blive vist herst nederst – ses permanent under Aktuelle Tegn“.
Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri.

Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25).
Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle.

Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:

1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).

3) En verdenskrig følger (Jeremias 25).

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”.
Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din fysiske eksistens
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-Storpolitik

*

Danmarks Corona-Lovgivning Baner Vej for Brud på Nürnberg-Kodex. Nazilæger Blev Henrettet for Brud på denne Kodex

Permanent Link

Insight Hisrory, Global Research 25. marts 2020Danmark har vedtaget nødlovgivning, der kan give myndighederne beføjelse til med magt at teste, behandle og sætte borgere i karantæne, herunder potentielt være i stand til at tvangsvaccination af mennesker, selvom der endnu ikke er udviklet nogen vaccine mod Covid-19. Men en sådan er under uforsvarlig hastefremstilling.

Den nye lov gælder indtil marts 2021 og suspenderer visse rettigheder, der er fastsat i den danske forfatning, herunder retten til at samles.

Princippet om samtykke blev bekræftet i de dokumenter, der kom ud efter retsforfølgningen af ​​nazistembedsmænd ved Nürnberg-retssagerne, der fandt sted efter 2. verdenskrig.
Mere specifikt USAs retssag mod Karl Brandt, også kendt som Nazilægeretssagen, hvor nazilægerne blev retsforfulgt for krigsforbrydelser ved de amerikanske militærdomstole. Det førte til domfældelse af 15 ud af de 23 tiltalte, hvoraf syv blev dødsdømte (Pelias 2006: 74).

Nürnberg-kodex var et dokument, der kom ud af lægeretsforfølgningen, og satte principper for medicinsk etik og standarder, som læger og forskere skulle følge, når de udførte eksperimenter med menneskelige emner (Pelias 2006: 74).

Bestående af 10 principper er det første princip i Nürnberg-kodex måske det vigtigste. Den siger, at ”det frivillige samtykke fra det menneskelige individ er absolut vigtigt,” og fortsætter med at konstatere, at samtykket skal være kompetent, informeret og være produktet af det ”frie valg, uden indgreb fra noget magtelement , bedrageri, bedrag, hårdhed, overdreven eller anden form for tvang. ”

Vaccinebanden.
Big Pharma vil haste en livsfarlig coronavaccine igennem, baseret på Glaxo-Smith-Klines (GSK) sygdomsfremkaldende immunforstærker, det fra svineinfluenzaen berygtigede squalen (hajolie), der fremkaldte Golf-krigssyndromet hos 25% af udstationerede og hjemmestationerede US-soldater under 1. Golfkrig. Efter kongreshøring blev squalen forbudt ved retskendelse i USA.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er gsk-adjuvant.png

Ikke desto mindre tilsatte GSK squalen som adjuvans til sin vaccine, Pandemrix mod svineinfluenzaen i 2009, i en dosering, der var 1 million gange højere end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen: Der var ikke nok svækket antigen (og det er der heller ikke til coronavaccine globalt).

I Tyskland, beordrede regering og vaccinationskoordinatoren, Paul Ehrlich Instituttet, at folket skulle have Pandemrix-vaccinationer mod svineinfluenzaen i 2009 (overtædelse af Nürnberg-kodex) – mens disse 2 instanser selv fik Celvapan uden squalen!!

Resultatet af denne kampagne blev mange narkolepsi-tilfælde blandt børn og unge under 20 år. Endv. et ukendt antal bindevævssygdomme, hvis antal af ukendte grunde er i tiltagen. For få år siden fik 750 israelske soldater af Israels Højesteret tilkendt erstatning for bindevævssygdomme – især skjoldbruskkkirtel-betændelse efter tvungen miltbrandvaccination.

To år senere fik jeg også skjoldbruskkirtelbetændelse: Jeg havde tidligere begået mit livs dumhed og ladet mig vaccinere mod sæsoninfluenza med GSKs vaccine, Fluad, der indeholdt lige så meget squalen som svineinfluenzavaccinen. Og det allerførste. der skete, var, at jeg fik influenza!

Konklusion
Hvis jeg får påtvunget yderligere squalen vaccine, vil det formentlig slå mig ihjel. For squalenet forlader aldrig kroppen, når det er injiceret.

Endv. må man påregne, at der injiceres ID2020s mikrochips (Dyrets mærke Åb. 13:16,17).
Så selv om, man skulle sætte mig i fængsel, vil jeg afslå sådan vaccine.
Men under NVOs krigsret vil jeg formentlig blive voldeligt vaccineret, hvilket ville være dobbelt statsforbrydelse: 1) brud på Nürnberg-kodex, hvilket man hængte nazi-læger for 2) påførelse af sær legemsbeskadigelse/død.

Måske har i virkeligheden Big Pharma i årevis forberedt denne vaccine mod dette specifikke konstruered corona-saars-HIV virus og vidst, at
der ville komme en svær pandemi, som det fremgik af Johns Hopkins øvelsen i oktober – før epidemien – og og af den israelske sundhedsministeres erklæring om israelsk vacccine om 3 måneder.
Den har været under forberedelse i 4 år – skulle sluges og således vel være i det mindste squalen-fri? meget tyder på, der eliten har ladet denne virus fremstille som biovåben til propaganda-/skræmme -kampagne.

*

“Efter Mig Kommer Denne Verdens Fyrste” (Johs. 14:30). Meningen med Coronakrisen: Socialistisk Digital Énverdensvaluta

ADDENDUM: Global Res. Prog Michel Chossudovsky 24. Marts 2020: I begyndelsen af ​​februar, annoncerede elite-globalisternes vaccinationskoordinator, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) at den største vaccineproducent, Glaxo-Smith-Kline, ville tillade, at dens patenterede hjælpestof-forbindelser (dvs squalen – se Squalen-Pandemrix-katastrofen (svineinfluenza), der øger effektiviteten af ​​vacciner – bruges igen i vaccine-planen). Det betyder alvorlig sundhedsrisiko: Golfkrigssyndrom, min og 700 tvangsvaccinerede israelske soldaters skjoldbruskkirtelbetændelse efter squalenvaccinationer.

CEPI blev undfanget i 2015 og formelt lanceret i 2017 på World Economic Forum i Davos. Det blev medstiftet og samfinansieret med US $ 460 millioner fra Bill og Melinda Gates Foundation, The Wellcome Trust, og et konsortium af nationer, der er Norge, Japan, Tyskland og fra 2019 EU

Private bidragere er Ford og Rockefeller Foundations.

CEPI, Bill Gates foranstaltede i Okt, hvor der globalt kun var 150 CIVID19 smittede  en øvelse, Begivenhed 201,  hvor man på Johns Hopkins Hospital forbedte sig på følgerne af en global COVID19-epidemi med op til 65 mio. døde. Scenariet var 18 mdrs. varighed. Deltagerne var politikere, vaccinebosser og andre globalister med stærke pekuniære interesser. “Event 201” er  planlægningsscenariet for den kørende COVID19, kaldet en pandemi 3-4 måneder før WHO udtalte pandemien.Det erklæres, at lande på egen hånd ikke kan styre denne kommende pandemi. Og virksomhederne er nødt til at styre det – med (korrupte politikere), der skal være villige til at betale.

Der følger herefter en serie af langvarige videos om Event 201, som jeg ikke har set

Og gennem en krigsretsplan kan det gøres meget hurtigt, som en deltager siger. For disse bagmænd har i årevis vidst til opkomsten af dette COVID19-biovåben og haft tid til at planlægge vacciner – omend disse endnu er helt ufuldstændige – men alligevel uden dyreforsøg allerede nu bliver sluppet løs på menneskelige forsøgskaniner. Længe før pandemien havde de finansieringen klar!
I Israel har man sågar udviklet vaccine mod denne blandt hundreder specielle coronavirus gennem de sidste 4 år!!

Dette virus er et menneskeligt kunstprodukt!

FN har en plan for en global Sovjet-Union: “Omdannelse af Vor Verden: Agenda 2030 for Bæredygtig Udvikling” alias Agenda 21.
Kommunisens fremmeste mål har fra dens undfangelse af illuminaterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild været at eliminere Kristi lære.

Den nu indførte globale krigsret skal med stor sandsynlighed bruges til at gennemtrumfe dette globale orwellske diktatur. Og første skridt synes at skulle være gennemførelse af enverdensvalutaen. Den er allerede klar og hedder Libra.

Jesus Kristus overlod med fuldt overlæg denne Verden til sin frafaldne bror (se Job 1:6), som han kaldte “Verdensfyrsten” (Johs. 14:30), fordi han var stødt ud af Himlen ned på Jorden med sine engle , der i Bibelen kaldes Nephilim (1. Mos. 6:4, Esajas 14:12-14, Åb. 12:12). Kristus ville åbenbart prøve menneskenes værdi og egnethed som hans tjenere i evigheden – og dertil bruge Satan/Lucifer, som han efter Golgatha kunne have “tilintetgjort med et åndepust”

Illuminaterne mener, de nedstammer fra disse Nephilim – se Bill Cooper -hvorfor deres Gud er Lucifer, der har så mange andre navne. Kristus kaldte ham Satan/Anklageren, der er ude på at få os alle i fedtefadet – væk fra Kristus.

Disse størrelser overtager nu endeligt jorden og dens beboere på vegne af deres gud – som beskrevet i Åb. 13.

Det sker gennem en tilsyneladende latterlig pandemilovgivning, der har indført krigsretstilstand pga. en tilsyneladende fredeligere end vanligt influenza.

De startede med at påtvinge os centralbanker, der trykker VORE penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore regeringer mod renter, de selv fastsætter. USA er pantsat til the FED, som nu kan påtvinge USA sine ejeres politik og inkassere det meste af USAs indkomstskatter. De har forlængst gjort USA til deres militære corporation.
Præs. John Kennedy samt også Abraham Lincoln forsøgte at trykke pengene selv – og betalte med livet!

2008-krisen gjorde os en del fattigere. Så bankede de igen (som 2008 og i Wall Streetkrakket i 1929) værdipapirer op i et leje, hvor de slet ikke har realværdidækning – for så at trække hele grundlaget væk igen med enorme tab for mange investorer – og vinkende enorme gevinster for investeringsbankerne. Modellen har de fra Nathan Rothschild, da han på denne måde overtog Bank of England i 1815 (se House of Rothschild) og her – og da de foranstaltede Wall-Street krakket i 1929.
Hver gang med katastrofale fattigdomsfølger for menneskeheden.

Og de tvang vore banker til at indføre negativrenter for at plyndre os for vore sparepenge og pensioner.

Nu forbereder de øjensynligt deres endelige kup.
Se de første 6 minutter af de følgende videoer – og det bliver helt klart, hvad, der foregår: Diktatorisk magtovertagelse – som i 1933 – gennem en bankelite, der vil smadre verdensøkonomien for på ruinerne gennem deres enverdensvaluta at opbygge deres Nye Verdensorden – der blot er global Sovjet-Union.

Hjernespind? Rotschilds BIS (se år 1930) og andre centralbanker afholder hektisk mødeaktivitet om international digitaliseret møntfod.
Faktisk har de allerede lanceret deres Libra – digitale internationale/ en-verdensmøntfod og vil udvide den til husholdninger og firmaer.

BIS har hele énverdensvaluta-designet klar på vegne af verdens centralbanker!

Hvad betyder en énverdensvaluta?
Investopedia 2. feb. 2020: I marts 2009 lod den amerikanske finansminister, Timothy Geithner, slippe ud, at han var “ganske åben” for ideen om en eventuel bevægelse hen mod en global valuta, der drives af Den Internationale Valutafond (IMF) – se afslutning af artiklen

Selvom mange blev overrasket over denne usædvanlige meddelelse, er ideen om en verdensvaluta bestemt ikke en ny.
Faktisk er en af ​​de mest citerede støttemænd for en enkelt valuta den legendariske økonom, John Maynard Keynes, Bretton Woods 1944.

Forsyningen med og udskrivningen af ​​en global valuta skulle reguleres af en central bankmyndighed, som det er tilfældet for alle større valutaer. Hvis vi igen ser på euroen som model, ser vi, at euroen er reguleret af en overnational enhed, Den Europæiske Centralbank (ECB). Denne centralbank blev oprettet gennem en traktat blandt medlemmerne af Den Europæiske Monetære Union.
Men en tilsvarende global bank wille være meget upraktisk og gøre mere skade end gavn.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er nathan-rothschild-quote.jpg

Mises Institute 2010 – skrevet af US-præsidentkandidat, senator Ron Paul.
The Economist of London (Rothschild-ejet) siger, at “om 30 år fra nu af vil amerikanere, japanere, europæere og folk i mange andre rige lande” betale for deres shopping med samme valuta. Priserne er ikke angivet i dollars, yen eller D-mark “men i form af en ny verdensvaluta”.

Centralbank er en frygtelig idé til at begynde med. At fusionere centralbanker vil være endnu værre. Den resulterende institution ville blive, som Dr. Edwin Vieira har bemærket, “den største agent for økonomisk og politisk uansvarlighed, verden nogensinde har set.

Verdenscentralbanken ville ikke være underlagt nogen myndighed.
Verdenscentralbanken er muligvis baseret på Den Internationale Valutafond eller Verdensbanken, siger The Economist (Rothschild).
Men jeg tror, ​​at den mest sandsynlige kandidat er (Rothschildejede) Bank for International Settlements (BIS), “centralbankers bank” i Basle, Schweiz.

Verdenscentralbanken har afholdt “konsultative møder” der en gang om måneden i over et år. For nylig har møderne koncentreret sig om at give BIS status som ”långiver i sidste udvejsfunktioner og -ansvar.” Det betyder kraften til at skabe penge og kredit ud af den blå luft.

De ønsker alle, som Banker-magasinet bemærkede, “en verden, hvor den nationale politiske myndighed reduceres kraftigt og erstattes af mere magtfulde internationale politiske organer.”

Finansminister Edouard Balladur fra Frankrig skriver i Wall Street Journal, at vi skal “overlade en lille gruppe fornemme mennesker med ubestridelig moralsk autoritet” at udforme “en verdensorden”, der er “bindende for alle.”

Men sådan en elitistisk idé ville kun frembringe et monster.

* Georgetown-professor og historiker, Carroll Quigley, kommenterede (se år 1930) oprettelsen af denne centralbank i sin bog fra 1975, Tragedy And Hope, som nedenfor følger. Quigley var medlem af den Rothschild-stiftede Council on Foreign Relations (CFR) og havde til klubbens senere fortrydelse fået lov til at studere CFRs akter.

”Finanskapitalismens magter havde en vidtgående (plan), intet mindre end at skabe et verdenssystem med økonomisk kontrol i private hænder, der var i stand til at dominere det politiske system i hvert land og verdens økonomi som helhed. Systemet skulle kontrolleres gennem hemmelige aftaler indgået i hyppige møder og konferencer en feudalistisk måde af verdens centralbanker, der optræder sammen, .

Systemets top skulle være Bank For International Settlements i Basel, Schweiz *, en privat bank, der ejes og kontrolleres af verdens centralbanker, som i sig selv var private selskaber. Basel var åsted for den første verdenszionistiske kongres, ledet af Theodor Herzl i 1897.

Hver centralbank … forsøgte at dominere sin regering ved sin evne til at kontrollere statslån, manipulere udenlandske børser, at påvirke niveauet for økonomisk aktivitet i landet og at påvirke samarbejdsvillige politikere ved efterfølgende økonomiske fordele i erhvervslivet. “

*

Ekstrabladet: 99% af Italiens “Coronadøde” Var Syge i Forvejen

Ekstrabladet 19. mar. 2020: Italien har offentliggjort en oversigt over deres dødsfald i en ny rapport. De har undersøgt 2003 dødsfald som følge af coronavirus, og her viser det sig, at 99 procent var syge i forvejen.

Altså: Ikke coronavirus – men grundsygdommen dræber. Disse mennesker døde med – ikke af coronavirus.


Henry Makow 19. marts 2020
Pandemi maskerer kommunistisk magttilraning.
Kommunister har altid en plausibel undskyldning for deres hensynsløse sataniske dagsorden.

En blottet tilgrapsning af mere magt ville møde modstand. Derfor er den forklædt som en pandemi.

Men hvad er forskellen mellem krigs- og medicinsk undtagelsestlstand baseret på en pandemi? Ingen.

Vores naive forfædre udleverede de nationale kreditkort (centralbankerne) til vores værste fjender, bankfolkene, der er frimurere (kabalister, satanister).

De fleste af vores politiske og kulturelle ledere er vidende eller uvidende Rothschild-markedsudskrigere . De er forrædere.

Rothschilds mål er at udvide deres monopol over kreditoprettelse (valuta) til et verdensomspændende monopol over alt: magt. Rigdom. Kultur. Tanke. Opførsel. Vi taler om total kontrol. Dette er essensen af ​​kommunismen og Den Nye Verdensorden
-NVO
(Og nazismen).

I 1938 fortalte Illuminat-insider Chaim Rakovsky under sit NKVD-forhør, at centralbankfolk skabte den kommunistiske stat som en “maskine med total magt”, der var hidtil uset i historien.

NVO vil eje din sjæl – læs Orwells “1984”.

I en diskussion siger den tyske historiker, Wolfgang Eggert – manden, der afslørede den jødiske domedagssekt, Chabad Lubavitchs, dominans over både City of London, Det Hvide Hus og Putin – at han fra tyske regeringskilder har, at coronakrisen vil vare ved i måneder og lægge verdensøkonomien i ruiner:

*

Europarådets Tidl. Sundhedsordfører: “Coronavirus Dræber Ikke. “Kongens” Nye Klæder. Håber På den Afslørende Lille Dreng”

Corona-HIV virus hysteriet florerer helt utroligt.

Mit tidligere bysbarn i Flensborg, Dr. Wolfgang Wodarg, var under svineinfluenzahysteriet Europarådets Sundhedsordførende.
Han afholdt en stor høring om emnet og konkluderede, at det var den største skandale i medicinens historie.
Jeg mener, at det løbende corona-HIV hysteri er en endnu større skandale.

I den følgende video gennemgår dr. Wodarg logisk, hvad der egentlig er foregået. Han undlader dog at omtale, at vi har med et biovåben at gøre.
Dr. Wodarg konkluderer, at det drejer sig om ” Kongens Nye Klæder”, som et lille barn afslørede som nøgenhed. (Det ville være godt, om det gamle danske Sydslesvig læste HC Andersen lidt mere korrekt!)

Det følgende er fra Dr. Wodargs hjemmeside

Ringe overdødelighed af luftvejssygdomme og ikke flere luftvejssygdomme end normalt

I Kina går det godt – og kineserne griner ad osDen løbende panik har intet at gøre med sygdom eller epidemi. Alle influenza-observationsindikatorer ligger på basislinien. Ej heller er der i Kina eller Italien observeret flere tilfælde af svær sygdom end normalt. Kina betragter nu corona som et uden- ikke indenlandsk problem

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er wodarg-corona2.png

Uden coronavirustest var der ingen grund til alarm

Her er en estimeret engelsk læge, Vernon Coleman, der sætter tingene på plads: Coronaen er ikke farligere end andre influenzaer – snarere tværtimod.
Coleman kommer med et par uhyggelige begrundelser for epidemien – som han altså indirekte anser for at være tilsigtet:
1) udryddelse af de gamle og svage
2) tvangsvaccinationer med farlige vacciner af hele menneskeheden nu og fremover

Her afslører en af Tysklands førende investigative jornalister, Gerhard Wisnewski, logisk svindelen, som Kina og FNs WHO har strikket sammen.
Hysteri uden grundlag. Mange af hans journalist-kolleger siger, dette er led i en global agenda og slet ikke så slem.


Uddrag: “Vi har nu global undtagelsestilstand. Dette er 1933 om igen: Elitens magtovertagelse på globalt plan. Afskaffelse af alle borgerrettigheder. Enhver protest vil blive kvalt.

Et totalt økonomisk sammenbrud på global plan er i gang – og mange vil dø pga. deraf – ikke pga virus (Jeg håber da ikke, at HIV-delen er aktiv!)

Dette er det dårligst biovåben man kan tænke sig: For det slår ingen ihjel! (Men våbnet er psykologisk/propagandistisk meget effektivt ).
Forløsningen er så vaccination.
Dødeligheden er ganske normal. 200 døde med coronavirus blandt 82 millioner tyskere er jo intet.

Paradox: Indien har kun 100 tilfælde – lige som lille San Marino.

De døde var jo i forvejen også uden corona døende i høj alder. På krydsfartsskibe med mange gamle deltagere dør jævnligt passagerer. Derfor har de ligrum.

Det drejer sig om global magtovertagelse fra FNs strukturer. Det er en superfarlig global totalitær NVO magtovertagelse”.

ALTSÅ: TAG DET GANSKE ROLIGT.
HVORFOR GJORDE POLITIKERNE IKKE LIGE SÅ FOR 2 ÅR SIDEN, HVOR “SÆSONINFLUENZA KRÆVEDE” 1644 LIV – ELLER DØDE DE FLESTE BLOT MED INFLUENZA, SOM NU?

*

Livsfarlig Tvangsvaccination med Junk-Vaccine Truer Os Om 3 Måneder

mit sidste indlæg, beskrev jeg, hvordan vaccinefremstillerne er i færd med at tilsidesætte alle forsigtigheds regler for at få hastefremstillet en livsfarlig vaccine mod corona-HIV-virus pandemien: Enorme gevinster vinker på vores bekostning – både pekuniært og helbredsmæssigt. Se også her.

Med det herskende massehysteri er det at forvente, at staten, som nu har tiltaget sig orwellske diktatoriske beføjelser over os – med rette eller urette reduceret os til kvæg, de facto – vil pålægge os tvangsvaccinationer med dødsensfarlige vacciner med ukendt indhold – måske med ID2020 elitens mikrochips.

Her følger en beretning om det hazardspil med vores helbred, som foregår – ikke pga. den forholdsvis milde influenzavirus men pga. den skrupelløse vaccine -profit-elite.

Christians for Truth 14 Marts 2020: ”Lad os kalde det rent held. I prækliniske forsøg demonstrerede det israelske team , at deres orale vaccination inducerer høje niveauer af specifikke anti-IBV-antistoffer”, sagde (projektleder) Katz.

På trods af det faktum, at det ofte tager 10 til 12 år at få vacciner, ville israelske forskere have os til at tro, at de på grund af “held og lykke” kunne få en ny vaccine mod coronavirus klar til markedet inden for de næste 90 dage:
Israelske videnskabsmænd er i front for at udvikle den første vaccine mod den nye coronavirus, ifølge videnskabs- og teknologiminister Ofir Akunis.

Hvis alt går som planlagt, kan vaccinen være klar inden for et par uger og tilgængelig på 90 dage, ifølge en meddelelse.

”Tillykke til MIGAL [Galilee Research Institute] med dette spændende gennembrud,” sagde Akunis. ”Jeg er overbevist om, at der vil ske yderligere hurtige fremskridt, så vi kan give et nødvendigt svar på den alvorlige globale COVID-19-trussel,” sagde Akunis og henviste til sygdommen, der er forårsaget af den nye coronavirus. Det vil være en oral vaccine, hvilket gør den særligt tilgængelig for offentligheden, sagde Zigdon.

Mærkeligt nok hævder disse israelere, at de netop tilfældigvis var i gang med at arbejde på denne stamme af coronavirus lige inden udbruddet skete, hvilket gav dem et ‘forspring’ i konkurrencen.

Hvor tilfældigt!

Interessant nok optrådte en lignende artikel om denne vaccine i Times Of Israel, men denne artikel kunne ikke nævne den rolle, ‘held’ spillede i den hurtige udvikling af vaccinen, men den nævnte dog, at de havde arbejdet på denne generiske skabelon i 4 år allerede.

For at få denne vaccine på markedet kan den helt sikkert ikke testes ordentligt på så kort tid, og enhver, der tager den, tager bogstaveligt talt deres liv i deres egne hænder.

Kan De huske den ødelæggelse, som svineinfluenza-vaccinen forårsagede *- især narkolepsi hos unge? Folk blev så fanget i hysteriet skabt af medierne, at de var villige til at tage en utilstrækkeligt fremstillet og testet vaccine.

Husk, hvordan på grund af hysteriet, der blev skabt af medierne omkring polio, den første poliovaccine af Jonas Salk blev hastet ind på markedet uden korrekt test, og det forårsagede faktisk polio hos børn og måtte trækkes tilbage, mens han falskeligt hævdede ‘sejr’ over polio.

Og det samme kan meget vel ske denne gang også: det normale ‘bureaukrati’ for at få godkendt denne vaccine frafaldes på grund af overvældende offentligt efterspørgsel og frygt, og DENNE NYE VACCINE KAN ENDE MED AT DRÆBE LANGT FLERE MENNESKER END CORONAVIRUS NOGENSINDE KAN.

Dvs. vi kan snart imødese tvangsvaccination med sådanne livsfarlige junk-vacciner, frygter jeg.

ELLER ER SAGEN DEN, AT BAGMÆNDENE BAG VACCINEN ALLEREDE HAR ARBEJDET MED VACCINEN I 4 ÅR, FØR DE SMED DERES KONSTRUEREDE CORONA-HIV VIRUS-BIOVÅBEN  PÅ MARKEDET?

* Problemet med svineinfluenzavaccinen var dens indhold af immunforstærkeren squalen/hajolie, fordi der ikke var svækket antigen nok til masseleveringerne. Squalen var kendt for at have fremkaldt Golfkrigssyndromets bindevævs- og andre sygdomme – og var forbudt i USA. Men i svineinfluenzavaccinen Pandemrix puttede man 1 million gange mere squalen!

Personligt havde jeg forinden fået en Fluad-vaccination mod sæson-influenza med lige så meget squalen. Det første, der skete var, at jeg fik influenza!!
Da jeg senere hørte, at 700 israelske soldater af Højesteret havde fået tilkendt erstatning for bindevævssygdom, især autoimmun skjoldbruskkirtelbetændelse forårsaget af squalen-vaccination, ventede jeg blot på min tur. Den kom et par år senere: 3 måneders skjoldbruskkirtelbetændelse med Basedowsygdom og hjerteflimren et par gange .

Med det hastværk fremstillerne nu har, vil de garanteret kun kunne opfylde behovet med squalen igen eller en anden farlig immunforstærker

*

Corona-Hysteri

Corona-virushysteriet har nået hidtil usete højder. Samfundet er sat i stå på ubestemt tid for en mild influenza-virus, der uhæmmet næppe ville nå op på 2018-influenzaepidemiens smitte- og dødstal (1644).

Formålet er: 1) Sammenbrud af Vestens samfundsøkonomier mhp. indførelse af den Nye Verdensordens én-verdensregering og planøkonomi – og på sigt dens en-verdensvaluta

Her er hysteriet ramt på en prik af rense.com

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hysteria7.png
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hysteria3-1.png

Fra Henry Makow:

.

Billeder kan midlertidigt ses her

Her følger et digt om Den Nye Verdensordens hemmelige – og dog for alle synlige politik -skrevet af den amerianske foratter og kunstner, Mike Stone

Det var natten før krigstilstand blev erklæret. Et digt af Mike Stone om illuminaterne og her.

Lad os tage en gammel virus, f.eks. for forkølelse,
Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed.
Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil,
Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne.

Lad os tage et gammel virus, f.eks. for forkølelse,
Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed.
Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil,
Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne.

Kan du se genialiteten i vores kloge numre?
Folk slås lige nu om værdiløst toiletpapir.
De er bange for en hoste, de er bange for et nys,
De skubber og puffer og siger ikke undskyld.

Det er total panik, og vi startede det hele.
Åh, hvor vi elsker at se dumme fok bruse frem.
Forfalskning virkede ikke, ingen sluger den pille,
Så vi går ned i økonomien og bryder folks vilje.

Og mens vi er ved det, vil en lille krigsretstilstand ikke skade,
Når alt kommer til alt er det amerikanske folk kun skidt.
Vi tager deres penge, deres huse og deres biler,
Vi efterlader dem lige nok kontanter til at blive berusede i en bar.

Vi bruger vores seneste svindel som en undskyldning for at forbyde kontanter,
Vi gør deres valuta værdiløs, intet andet end skrald.
Folket vil finde sig deri, det gør de altid,
For dumt til at sætte spørgsmålstegn ved hvad som helst vi udspyr.

I siger, det virker ikke, men tænk om igen.
Vi ved, hvordan man stjæler, vi ved, hvordan man rapser.
Tvivl ikke på os mere, sig ikke, det er for sent,
Vi har en lang historie med at vække had.

Vi sættert mænd op mod mod kvinder, sort mod hvid,
Der er intet, vi kan lide mere end at se folk slås.
Vi kontrollerer alle medier, og Hollywood også,
Folket vil tro, hvad vi fortæller dem.

Se l på den panik, der nu finder sted,
Når vi er færdige, er der intet sikkert sted.
Vi gnider hænderne sammen og smiler med glæde.
Verden er vores, og det er sådan, den vil den altid være.

*

Pas På: Illminat-ID2020 Har Allerede Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.

Permanent Link

Normalt varer det mange – og mindst 1 år – at udvikle en vaccine. Men Big Pharma har nært samarbejde med både illuminaterne og Mammon: De giver pokker i sikkerheden og har foruden megagevinst også ID2020 Alliancens vaccinationsstrategi til at forsyne os med implanterede mikrochips, der givetvis også vil blive fremtidens betalingsmiddel, for øje.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Desuden arbejdes der med nano-hjernechipping via vaccine af hele jordens befolkning.

Målet er iflg Nick Rockefeller at få implanteret microchips i hjernen på alle, således, at de bliver chips i illuminaternes centrale computer https://youtu.be/KfmCwvVeRak

Svineinfluenzaen 2009 viste Big Pharmas hensynsløshed: Da man ikke havde nok svækket antigen, kom man blot en lille smule i vaccinerne – og forstærkede med squalen – skønt man vidste, at det stof havde fremkaldt Golfkrigssyndromet. Squalen blev derefter forbudt i USA.

Oven i købet puttede man 1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine – og børn og unge fik narkolepsi af svineinfluenzavaccinen.

Personligt fik jeg i 1997 en sæsoninfluenza-vaccination med Fluad, der indeholdt lige så meget squalen som svineinfluenza-vaccinen: Jeg fik skjoldbruskkirtelbetændelse med Basedow-sygdom i 3 måneder.

ELITEN HAR ALLEREDE EN FARLIG VACCINE MOD CORONAVIRUS TIL OS!!!
The Daily Mail 5 March 2020Kina har vaccine mod corona virus i April!!

Stat News 11. marts 2020Mens de kæmper for at teste en eksperimentel coronavirus-vaccine, venter forskerne ikke på, hvor godt det forhindrer infektion hos dyr, før de prøver det hos mennesker, hvilket bryder med den sædvanlige protokol.

”Jeg tror ikke, at det at bevise dette i en dyremodel er på den kritiske vej til at få dette til et klinisk forsøg,” sagde Tal Zaks, chefmedicinsk direktør i Moderna, et Cambridget massebaseret biotek, der har produceret en Covid- 19 vaccinekandidat med rekordhastighed. Han fortalte STAT, at forskere ved National Institutes of Health “arbejder parallelt med ikke-klinisk forskning.” I mellemtiden begyndte det kliniske forsøg at rekruttere sunde deltagere i den første uge af marts.

Det er ikke sådan, at vaccinetest normalt sker. Tilsynsmyndigheder (FDA) kræver, at en producent viser, at et produkt er sikkert, før det bruges på mennesker. Selv om det ikke er nedføjet i lov, kontrollerer forskere næsten altid, at et nyt produkt er effektivt i laboratoriedyr, før de sætter menneskelige frivillige i fare.

”Dette er meget usædvanligt,” forklarede Akiko Iwasaki, en mikrobiolog fra Yale University, der studerer immunresponset mod vira.

For nogle er det pludselige udbruds nødsituation nok til at retfærdiggøre samtidig arbejde på trin, der normalt ville blive udført i rækkefølge. For andre forekommer det at forvirre rækkefølgen af ​​opskriften moralsk tvivlsom, fordi der potentielt kan være ukendte farer, og det er uklart, hvor effektiv denne specifikke formulering er.

”Den traditionelle vaccinetidslinje er 15 til 20 år. Det ville ikke være acceptabelt her, ”sagde Mark Feinberg, præsident og administrerende direktør for det internationale aidsvaccininitiativ. Hans arbejde som chef for offentligt sundheds- og videnskabsmedarbejder ved Merck Vaccines var medvirkende til udviklingen af ​​immuniseringen mod Ebola. “Når man hører forudsigelser om, at det i bedste fald tager et eller et halvt år at få en vaccine tilgængelig … er der ingen måde at komme tæt på disse tidslinjer, medmindre vi tager nye fremgangsmåder.”

”Jeg synes personligt, at det ikke kun er passende; Jeg tror, ​​det er den eneste mulighed, vi har, ”fortsatte Feinberg.

Alligevel er etikere ikke så sikre på, at de eventuelle fordele ved at skubbe denne uprøvede vaccine ind i kliniske forsøg vil opveje risikoen. ”Udbrud og nationale nødsituationer skaber ofte pres for at suspendere rettigheder, standarder og / eller normale regler for etisk adfærd. Ofte forekommer vores beslutning om at gøre dette uklog i eftertiden, ”skrev Jonathan Kimmelman, direktør for McGill Universitys biomedicinske etik, i en e-mail til STAT.

FORMÅL: At bane vejen for illuminaternes én-verdensstat ved at smadre Vestens økonomier, som de begyndte på i 2009 – og tjene store penge på vaccine. Coronavirus er ikke noget problem f.eks. i Sydamerika – og i Rusland var der d. 13.marts kun 45 smittede.

Se  UNCTAD Trade and Development Report 2009 III-E Konklusioner:  Det er regulær planlægning af NWOs én-verdensdiktaturet i sovjet-stil.
De vil have en “Global Reserve Bank”/Centralbank og bruge IMFs SDR som valuta.
Måske vil de denne gang bane vejen for Teknokratiets CO2-møntfod – et mareridtsscenario:

image

Patrick Wood 26. jan. 2010: “Kræfter er allerede i gang med at placere en ny CO2-valuta som den ultimative løsning på globale krav om reduktion af fattigdom, befolkningskontrol, miljøkontrol, global opvarmning, energifordeling og omfordeling af  økonomisk velstand.

Desværre for individuelle mennesker, der lever i dette nye system, vil det også kræve autoritær og centraliseret kontroover alle aspekter af livet, fra vugge til grav.

Hvad er CO2-valuta, og hvordan fungerer den?
Kort sagt skal CO2-møntfod være baseret på den regelmæssige tildeling af tilgængelig energi til verdens mennesker. Hvis den ikke bruges inden for et tidsrum, udløber valutaen (som månedlige minutter på din mobiltelefonplan), så de samme personer kan modtage en ny tildeling baseret på nye energiproduktionskvoter for den næste periode. (Ny CO2-forbrugs-tildeling sker først ved udløb af tildelingsperioden. I mellemtiden kan man intet købe, hvis man har opbrugt sin CO2-kvota).

Da energiforsyningskæden allerede er domineret af den globale elite, vil begrænsning af energiproduktionskvoter begrænse mængden af CO2-valuta i omløb på et hvilket som helst tidspunkt. Den vil også naturligt begrænse fremstilling, fødevareproduktion og bevægelse af mennesker”.

VI HAR HER MED MULIGHEDEN AT GØRE FOR, AT ILLUMINAT-SATANISTERNE VIA TVANGSVACCINATION KAN IMPLANTERE DYRETS MÆRKE I OS I FORM AF MIKRO- ELLER ENDDA NANO CHIPS (Åb 13:16,17).

SQUALEN I CORONA-VACCINEN MED FORFÆRDELIGE FØLGER ER NÆSTEN FORPROGRAMMERET: DE KAN IKKE NÅ AT PRODUCERE NOK SVÆKKET ANTIGEN PÅ SÅ KORT TID – OG MÅ DERFOR TILSÆTTE EN IMMUNFORSTÆRKER.

UNDGÅ VACCINATION MOD DENNE I REGELEN MILDE INFLUENZA

*

Hvordan Lucifers Disciple Har Fjernet Troen På Kristus Og Hans Lære

Permanent Link

”Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8)

*

Det følgende viser hvordan Lucifers disciple/farisæerne/talmudisterne gør, som det lyster deres deres far (Johannes 8:44).
Det drejer sig om at dræbe alle mindelser om Jesus Kristus som befalet i illuminaternes kommunistiske 6-punkts-program fra 1776:
1) Ophævelse af monarkiet og al anordnet regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral samt indførelse af institutioner til fælles uddannelse af børn
6) Afskaffelse af al religion (undtagen den jødiske og Islam)


Gennem udvikling af dette program har illuminaterne/frimurerne/Lucifers disciple fjernet troen på Kristus – dvs. hans efterfølgelse og overholdelse af hans lære (Joh. 14:15, 21).

Henry Makow 27 febr. 2010Essay af Timothy Mathews: Frankfurtskolen
var en gruppe marxistiske jødiske intellektuelle ved Frankfurt Universitet i 1920-1930’erne. (De emigrerede til New York, efter at Hitler kom til magten.) De omfattede Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse & Erich Fromm, og var ansvarlige for det “nye venstre” og feminisme (såvel som “politisk korrekthed”). Finansieret af De jødiske millionærer Felix Weill var de medvirkende til nedbrydningen af de vestlige samfund i henhold til den langsigtede kabalistiske jødiske (satanistiske) plan, der er skitseret i Zions Vises Protokoller.
Forbindelsen mellem kommunisme og jødedom er Cabala, dvs. frimureri og her.

Timothy Mathews “The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt” (Catholic Insight, marts 2009) demonstrerer, at kabalistisk (frimurerisk) jødedom er en satanisk kult. Først blev jøder, derefter frimurere og nu menneskeheden som helhed indført i denne sataniske kultur, kommunisme / zionisme, hvis mål er at pervertere, slavebinde og udnytte menneskeheden.

Grundlæggende var [Frankfurt]-skolens opgave at undergrave den jødisk-kristne arv.

De opfordrede til den mest negative destruktive kritik af alle livssfærer for at destabilisere samfundet og ødelægge det, de så som den ‘undertrykkende’ orden. De håbede, at deres politikker ville sprede sig som en virus – ‘de fortsætter de vestlige marxisters arbejde på anden måde ”, som et af deres medlemmer bemærkede. For at fremme udviklingen af deres ‘stille’ kulturevolution … anbefalede skolen (blandt andet):

Indførelse af racismelovbrud.
Løbende ændringer for at skabe forvirring
Undervisning om sex og homoseksualitet til børn
Undergravning af skolernes og lærernes myndighed
Hemmelig indvandring for at ødelægge identitet.
Fremme af overdreven druk
Tømning af kirker
Et upålideligt retssystem med skævhed imod ofre for kriminalitet
Skabe afhængighed af staten eller statens ydelser
Kontrol med og undertrykkelse af medierne
Opmuntring til splittelse af familien

En af hovedideerne i Frankfurt-skolen var at udnytte Freuds idé om ‘pansexualisme‘ – søgen efter fornøjelse, udnyttelse af forskellene mellem kønnene, omstyrtning af ​​traditionelle forhold mellem mænd og kvinder.

For at fremme deres mål ville de:
• angribe faderens myndighed, nægte de specifikke roller som far og mor og fravriste dem deres rettigheder som grundlæggende opdragere
• afskaffe forskelle i opdragelse af drenge og piger
• afskaffe alle former for mandlig dominans – deraf tilstedeværelse af kvinder i de væbnede styrker
• erklære kvinder for at være en ‘undertrykt klasse’ og mænd som ‘undertrykkere’.

[Comintern propagandachef] Wily Munzenberg opsummerede Frankfurt-skolens langvarige virke således: Vi vil gøre Vesten så korrupt, at den stinker.’

Skolen mente, at der var to typer revolution: (a) politisk og (b) kulturelKulturrevolutionen nedbryder indefra. ‘Moderne former for underkastelse er præget af mildhed‘. De så det som et langsigtet projekt og holdt deres opmærksomhed tydeligt fokuseret på familie, opdragese, medier, sex og populærkultur.
De foreslog at omdanne vores kultur til en kvindedomineret kultur. Michael Minnicino skrev i 1992 i Fidelio Magazine, [Frankfurt-skolen og politisk korrekthed], hvordan Marcuses og Adornos arvinger nu fuldstændigt dominerer universiteterne, ‘de lærer deres egne studerende at erstatte fornuft med’ politisk korrekte ‘rituelle øvelser.

Theodor Adorno fremmede brugen af ​​degenererede former for musik til at fremme mental sygdom og ødelægge samfundet. Han sagde, at USA kunne bringes på knæ ved hjælp af radio og tv ved at fremme en kultur af pessimisme og fortvivlelse – i slutningen af ​​1930’erne var han (sammen med Max Horkheimer) migreret til jødernes Hollywood.

Udvidelsen af ​​voldelige videospil støttede også skolens mål. I sin bog The Closing of the American Mind observerede Alan Bloom, hvordan Marcuse appellerede til universitetsstuderende i tresserne med en kombination af Marx og Freud.

I “Eros og Civilization” og “One Dimensionional Man” lovede Marcuse at overvinde kapitalismen, og dens falske bevidsthed vil resultere i et samfund, hvor de største tilfredsstillelser er seksuelle. Rockmusik berører den samme akkord hos de unge. Fri seksuel udfoldelse, anarkisme, undergravning af det irrationelle ubevidste og at give det frie tøjler er det, de har til fælles. ‘

I sin pjece Sex & Social Engineering (Family Education Trust 1994) observerede Valerie Riches, hvordan der i slutningen af ​​1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne var intensive parlamentariske kampagner, der fandt sted fra en række organisationer inden for fødselskontrol (dvs. prævention, abort sterilisering).
”En dybere undersøgelse afslørede, at netværket faktisk udvidede sig længere væk til eugenetik, befolkningskontrol, fødselsbekæmpelse, seksuelle og familieretlige reformer, køn og sundhedsundervisning.

Dens følehorn nåede ud til forlag, medicinske, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kvindes organisationer og ægteskabsvejledning – hvor som helst indflydelse kunne udøves. Det så ud til at have stor indflydelse på medierne og over faste embedsmænd i relevante regeringsafdelinger, ude af forhold til antallet af involverede.

Den kendsgerning, at sexundervisning skulle være bæreren for sekulær humanismes bissekræmmere viste sig snart. “

Henry Makow 26. febr. 2020, L.C. VincentGeneration “Z”, (f. 1990’erne) har været under indflydelse af massemedierne mentale programmering af de sociale netværk fra den dag de blev født til nutiden.

Den sovjetiske afhopperagent, Juri Bezmenov, advarede Vesten om, at korruption og demoralisering af vestlig kultur var planlagt og implementeret årtier før Frankfurt-skolen og deres infiltration af amerikanske lærerkolleger gjorde sig gældende.

I dag ser vi resultaterne af deres utrulige undergravning: en målløs, rodløs befolkning blottet for permanente værdier, afhængig af pornografi og øjeblikkelig tilfredsstillelse, massivt stofmisbrug, kronisk depression og stærkt forhøjede selvmordsrater:
I 1999 tog overdosering af medikamenter livet af 8.048 unge voksnei 2017 resulterede overdosering af medikamenter i 47.600 dødsfald, næsten en seksdobling !

Disse generationers Z-babyer, der er født efter den 9/11, fortsætter med at blive rystet af dens kølvand. Generation “Z” fortælles gentagne gange, at vi kun har mindre end et årti til at redde planeten fra klimaforandringer.
De er blevet belastet med skyld for at have kørt en bil, rejst med fly, spist kød, anvendt sugerør, plastikposer eller gjort for tungt “kulstofaftryk.”

“Generation Z” fortælles, at den allerværste forbrydelse er at være “racist”.
At være mærket som racist er værre end at være tyv eller voldtægtsmand eller morder.

På samme tid fortælles Generation Z, at hvis de er et mindretal eller “farvet person”, er det ikke kun umuligt for dem at være racist, men at de bliver “ofre” for “den hvide Mand”.

Værdien af ​​menneskeliv nedgøres, og det billiges. ved abort; pædofile præster fortsætter med at udnytte unge drenge og piger, mens politikere, mediestjerner og kongelige seksuelt misbruger små børn.

“Vær på vagt. For jeres modstander, djævelen går rundt som en brølende løve og søger aat opsluge hvem han kan” (!. Peter Brev 5:8-9)

*

Eliten Vidste Allerede for 40 År Siden Besked om Wuhan Virus i 2020

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892)

Konspirationsteori eller konspiration?

Den berømte amerikanske investigatons-journalist, Spiro Skouras, påviser, at coronavid19 er et biovben. Der blev holdt øvelse på Johns Hopkins Hospital om, hvordan virusinfektionen ville forme sig – vel at mærke 6 uger før epidemien brød ud. Endv. samledes militær-spidser fra 110 lande i Wuhan før udbruddet. Skouras mener, de drøftede frigivelsen af viruset.

The Independent: Den (jødiske) forfatter Dean Koontz har åbenbart siden 1981 vidst besked om, at der i 2020 ville komme en svær virusinfektion, kaldet “Wuhan 400”, fordi den er opstået i Wuhans viruslaboratorier!!

Men mens Koonitz´ Wuhan virus skulle have en dødelighed på 100%, har covid19 “kun” en dødelighed på 2-3% i Kina og tilsyneladende mindre uden for Kina.
Måske er et ikke-færdigudviklet biovåben undsluppet “for tidligt” fra Kinas biovåbenlaboratorium?

Hvordan kunne Koontz i 1981 – for 40 år siden – skrive følgende (The Daily Mail):

Er disse regnestykker vist i The Daily Maail blot tilfældige – eller har Koontz haft illuminatindsigt?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er koontz-illuminati-numerology.png

 Illuminater/ frimurere sætter oftest deres underskrift på begivenheder gennem numerologi.

Den universelle partitionskode, stregkoden ses på alle produkter i Amerika. Hvis man kender koden, er det første nummer altid 6, det midterste nummer er altid 6, og det sidste nummer er altid 6 = 666.
Den nye stregkode i Rusland for at spore deres folk er også = 666 (det var endda på ABC-TV i Amerika).

Hexagrammet – det israelske flag (i blåt) er Rothschild- frimurersymbol – er 666 tegnet (Johs. Åb.): 6 spidser, 6 trekanter, 6 sider – og er oprindeligt molok/Baal symbolet. Rothschild grundlagde Israel (se år 1895 – 1957).
I frimureriet repræsentere hexagrammet solen/Horus/Universets arkitekt udregnet efter et dunkelt system.

*

Påtvunget Dyrets Mærke Undervejs: Vaccine-Mikrochip-Registrering af Alle Som Borgere i Illuminaternes Én-Verdens- Stat

Permanent Link

“Og dyret får alle, både store og små, rige og fattige,frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.” (Åb. 13:16,17).

Mere end 2.5 milliarder voksne har ingen bankkonto. At forberede folk på digitaliserede finansredskaber og tjenester kræver tilgængeligeog verificerbare ID-systemer (ID2020 – Gateway to Economic Opportunity).

Med mulighed for immunisering til at fungere som en platform for digital identitet udnytter programmet eksisterende fødselsregistrerings- og vaccinationsoperationer til at give nyfødte en bærbar og vedvarende biometrisk bundet digital identitet. Programmet vil også udforske og vurdere adskillige førende biometriske spædbørnsteknologier til at tilbyde en vedvarende digital identitet fra fødslen, hvilket åbner et potentielt globalt offentligt gode. (Pymnts 19. sept. 2019)

”85 procent af børn og unge uden identifikation bor i lande, der støttes af Gavi. Vi er begejstrede for den potentielle indvirkning af dette (vaccinations-) program ikke kun i Bangladesh, men som noget, vi kan gentage på tværs af Gavi-støtteberettigede lande, hvilket giver en levedygtig vej til at lukke identitetsgabet. ” (Seth Berkley, CEO of Gavi Pymnts 19. sept. 2019).

*

Som jeg bl.a. skrev i min artikel om Covid19-hysterietHysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!
I England og USA ligeså.

Panikhamstring i New York d. 1. marts 2020, fordi en New York sundhedsansat har fået covid19 infektion: USA ha 89 fået sygdommen – og 2 i forvejen svært syge er døde.

Nedenstående billede forekommer bekendt: Nej – det er ikke covid19 viruskarantæne. Det er en britisk familie. der blev sat i karantæne i Kina under svineinfluenza-epidemien!! Hysteri og angstmageri er elitens redskab.

For mig at se kan der være 2 formål: 1) At få verdensøkomomien til at bryde sammen som den Wall Street-skabte subprime mortgage krise i 2008 . Den kommende krise har længe været forudsagt – og den er bestemt til at være værre end i 2008 og her bl.a. 2) At bane vejen for tvungen vaccination af alle – med mikrochipping. Se nedenfor.

ID2020 Alliance, som det kaldes, er et digitalt identitetsprogram, der sigter mod at “udnytte immunisering” som et middel til at indsætte små mikrochips i folks kroppe. I samarbejde med Global Alliance for Vaccines and Immunizations, også kendt som GAVI, Bangladesh’s regering og forskellige andre “partnere i regering, akademia og humanitær hjælp”, håber ID2020 Alliance at indlede dette Dyrets mærke som en måde overvåge ethvert menneske, der lever på Jorden. Vigilant Citizen 16. marts 2017.

Køb og salg ved blot at vinke med hånden, finder allerede udbredt sted. Grund: en chip er implanteret under huden.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Men vi nærmer os nu en langt mere udbredt – og givetvis efterhånden tvungen anvendelse af implanterede chips som forudsætning for økonomiske transaktioner af enhver art: DYRETS MÆRKE.

Målet er hjerne-chipping, så alle bliver fjernstyrede robotter. Det vil blive muligt med nanochips, uendeligt små.
Nanopartikler til transport af medikamenter til bestemte receptorområder bruges allerede i psykiatrien
Nick Rockefeller sagde til sin ven Aaron Russo, at bankelitens mål var af få sat en chip i hjernen på alle mennesker, for at de kunne kontrollere dem.

Ingen regering, virksomhed eller agentur kan løse denne udfordring alene. At indstille den fremtidige kurs hen mod digital ID og navigere i de tilknyttede risici er en udfordring, der kræver vedvarende samarbejde og globalt partnerskab (ID2020) – læs VERDENSREGERING.

Principia Scientific 31 okt. 2019: Big Pharma samarbejder officielt med tech-branchen for at parre “immunisering” (vaccination) med digital biometri, hvilket betyder, at mennesker snart vil blive mikrochipset, sporet og i sidste ende kontrolleret gennem en global identifikationsmatrix .

Der foregår et illuministisk apokalyptisk tiltag i retning at gøre os alle til globale borgere og her under illuminaternes globale gammel- kommunistiske én-verdensregering for deres “ Nye Verdensorden” med central registrering af hver enkelt af os.

I årevis har vi overvåget, at Microsoft-grundlægger Bill Gates, nu pensioneret fra det firma, han grundlagde, bruger sine milliarder til at give ‘gratis vaccinationer’ til mennesker i tredjelande.

Nu er Bill blevet en grundlæggende partner i en anden virksomhed, denne kaldes ID2020 Alliance, og dens mål er at give ethvert menneske på Jorden en digital id. Hvordan planlægger de at opnå denne bedrift? Ved at KOMBINERE OBLIBATORISKE VACCINATIONER MED IMPLANTERBARE MIKROCHIPS. Genialt, er det ikke?

Så ved du nu, hvad Bill Gates og hans kone Melinda virkelig gjorde i løbet af de sidste 10 år, når de rejste til tredjeverdenslande og gav ‘gratis vaccinationer‘ til de fattige indfødte. Disse ‘gratis vaccinationer’ var forskning og et levende testlaboratorium for at gennemføre de nødvendige eksperimenter, der kræves for at danne ID2020.

Denne uhellige hybrid af vaccinationer og implanterbare mikrochips sker allerede i Bangladesh, snart vil det være Boston (foregår allerede i Texas – se nedenfor). En side på Gates Foundation-webstedet siger, at Bill og Melinda hidtil har afsat over 10 milliarder dollars til dette projekt uden nogen ende i syne.

Kan den mand, der har sat verden bag en personlig computer nu starte en digital mikrochip-vaccination på den globale befolkning? Bill Gates er absolut sikker på, at han kan, og er faktisk godt på vej til at nå dette mål.

Til den ende har bl.a. flg. organisationer sluttet sig sammen i ID2020 Alliancen:

Venstre: På væggen i ID2020s mødesal i 2019 hang denne NVO karrikatur af Kristus som transgender/tvekønnet! Hvilket Torinoliglagenet entydigt viser, at Kristus ikke var!

*FNs Internationale Computer Center
* Accenture
Accenture er et globalt management-konsulent- og professionelt servicefirma, der blev medlem af stiftelsespartnerne i juni 2017. Accenture-repræsentanter deltager i ID2020s direktion og tekniske rådgivende udvalg.
GAVI, Vaccine Alliance
kombinerer den offentlige og private sektor med det fælles mål at skabe lige adgang til nye og underudnyttede vacciner for børn, der bor i verdens fattigste lande. Dr. Seth Berkley, administrerende direktør for Gavi, Vaccine Alliance, sidder i vores direktion.
Rockefeller Foundation
Siden 1913 har Rockefeller Foundation søgt at forbedre menneskers velvære overalt i verden. Rockefeller Foundation forsynede ID2020 med frøfinansiering i 2017 (Round-up GMO) og har været en løbende tilhænger af ID2020’s arbejde.
Rockefeller er nu fusioneret med Rothschild. Og Begge var i bestyrelsen for IG-Farben (se Chapter 2) – der financierede jøden Hitler og hans krigsførelse, og som drev Auschwitz (kap. 2). – Rothschild gennem FED og Bank of England.

Ovenfor roundup-GMO fodrede rotter med lymfekræft. Round-up er nødvendigt for GMO vækst. Kombinationen er en kræftfremkaldende, genetisk modificeret hybrid, der har drevet millioner af indiske bønder ud i fattigdom. Såsæd skal hvert år købes hos Monsanto i dyre domme. Fremkalder aborter og lymfekræft
(Prof. Seralinis peer-godkendte artikel om lymfekræften i rottestudiet ovenfor blev af Monsanto-bestukket redaktør trukket tilbage efter 1 år)


Microsoft
Det amerikanske multinationale teknologiselskab, der er grundlagt af Bill Gates, sluttede sig til ID2020 i januar 2018 som en grundlæggende partner. Medlemmer af Microsoft-teamet sidder i ID2020s rådgivende udvalg for tekniske og programlevering.
*IDEO.org
blev oprettet af IDEO, det internationale design- og konsulentfirma, for at designe produkter, tjenester og oplevelser for at forbedre livet for mennesker i fattige og sårbare samfund. IDEO.org sluttede sig til ID2020 i 2018. IDEO.org er repræsenteret i vores programlevering og økosystem Rådgivende udvalg for advokatvirksomhed.

Men nu kommer det smarte:
Biometric Update 20. sept. 2019: ID2020 Alliance har lanceret et nyt program for digital identitet på det årlige topmøde i New York i samarbejde med regeringen i Bangladesh, vaccinealliance Gavi og nye partnere i regering, akademi og humanitær hjælp.

Programmet til at udnytte immunisering som en mulighed for at etablere digital identitet blev afsløret af ID2020 i partnerskab med Bangladeshs regerings adgang til information (a2i) -programmet, generaldirektoratet for sundhedsydelser og GAVI, ifølge meddelelsen.

”Vi implementerer en fremadrettet tilgang til digital identitet, der giver enkeltpersoner kontrol over deres egne personlige oplysninger, mens vi stadig byggerpå eksisterende systemer og programmer,” siger Anir Chowdhury, politikrådgiver hos a2i. ”Bangladeshs regering anerkender, at design af digitale identitetssystemer har vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoners adgang til tjenester og levebrød, og vi er ivrige efter at blivebanebrydende mht. denne tilgang.”

Hvad er Bill Gates´og Gavis vaccinations-kampagner i virkeligheden?
Global Res. 14. oktober 2014: Uden for USA begynder vaccineimperierne at smuldre.
Et sådant land er Indien, hvor Bill & Melinda Gates Foundation og deres vaccineimperium er under beskydning, bl.a. er der en verserende retssag, der i øjeblikket undersøges af den højesteret i Indien. ”

De vigtigste aktører i vaccinekaoset, der bliver kørt ind i afrikanske lande, er: Verdenssundhedsorganisationen WHO
Bill & Melinda Gates Foundation
PATH (Program for Appropriate Technology in Health, finansieret af Gates’ foundation), og
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, også finansieret af Gates’ foundation)

Gates er parthaver i giftfirmaet Monsanto – Nu Beyer – financierer den giftige klimaforandring gennem Chemtrails/Solar radiation managent og er medlem af de “Godes Klub” og her, der fremmer befolkningsreduktion.
I Indien skabte Gates furore ved at afprøve giftig HPV vaccine uden informeret accept – og mange blev meget syge.

Gates praler af, at han gennem sine giftige vacciner kan reducere jordens befolkning med 15%!!!

Altså arbejder Gates på aktiv befolkningsreduktion gennem giftig Mondanto/Beyer Round-up GMO, Giftige Chemtrails/solar radiation management – og sammen med hans GAVI gennem sjuskede vaccinationer.
Det sker i samarbejde med Rockefellers WHO. Også Rockefeller Foundation arbejder for befolkningsreduktion .
Rockefellers Population Council har også tidligere været aktiv med vaccinationer:

I 1990’erne lancerede FN’s Verdenssundhedsorganisation en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder mellem 15 og 45 år i Nicaragua, Mexico og Filippinerne, angiveligt imod stivkrampe. Vaccinen blev ikke givet til mænd eller drenge.
Det blev afsløret af en katolsk organisation, at stivkrampe-vaccinen indeholdt human Choriongonadotrophin eller hCG, et naturligt hormon, som, når det kombineres med en stivkrampebacilletoksoidbærer, stimulerer antistoffer, somt gjorde en kvinde ude af stand til at opretholde en graviditet. Ingen af ​​de vaccinerede kvinder fik noget at vide.

1. bud på illuminaternes Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (slaver)

Det viste sig senere, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller’s Population Council, Verdensbanken (hjemsted for CGIAR) og De Forenede Staters nationale institutter for sundhed havde været involveret. Derudover donerede Norges regering 41 millioner dollars til at udvikle den specielle abortive Tetanus-vaccine.

Og lad os ikke glemme squalen-skandalen 
med miltbrandvaccinen, der gjorde 25% af amerikanske soldater i og uden for Irak i 1. Golfkrig syge med “Golfkrigssyndromet” – og gentagelsen med 1 million gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen mod historiens mildeste influenzaepidemi: svineinfluenza – efter en hidtil uset skræmmekampagne ledet af vaccinefirmaerne, der tvang WHO til at ændre pandemidefinitionen til meningsløshed: Derved blev alverdens regeringer iflg. gældende kontrakter tvunget til at købe store mængder helt overflødig vaccine.

Børn og unge under 20 år fik høj hyppighed af narkolepsi (falder ustandseligt i søvn) som følge af de uforsvarlige squalen-vaccinationer – som jeg og andre læger advarede og her og her og her kraftigt imod dengang.
Et studie viste, at 95% af soldater med Golf-krigs-syndrom efter 1. Golfkrig i 1990/91 har antistoffer mod squalen fra miltbrandvaccinationer.

Haaretz: 700 Israelske soldater har fået tilkendt erstatning for miltbrandvaccination med squalen. De fik Crohn’s sygdom, skjoldbruskkirtel- betændelse, allergisk ekzem og midlertidig nyresvigt.


Som Spiegel skrev: Den svine-influenza-vaccine var et hidtil uset eksperiment på europæerne (Squalen var retsligt forbudt i USA!) ). Den tyske regering beordrede Pandemrix til folket men lod sig selv vaccinere med Celvapan uden squalen – ligesom koordinatoren, Paul Ehrlich Institute .

Den tidligere chef for Europarådets Sundhedsudvalg (Dr. Wolfgang Wodarg, Flensborg) har kaldt det den største medicinske skandale siden 2. Verdenskrig.

The Daily Mail 18 Jan 2010: Den falske pandemi: Vaccine-firmer scorede kassen på frygten for svine-influenza, hævder Europa-Rådets sundhedschef

Dr. Wodag oplyste, at substratet til vaccinefremstillingen indeholdt kræftceller fra dyr – og dermed potentielt betød kræftrisiko.

VOGT JER FOR AT TAGE DYRETS MÆRKE PÅ JER UNDER NOGEN FORM!
UNDGÅ VACCINATIONER!

*

Noget Peger På Covid19 Coronavirus Som Et Undsluppet Biologisk Våben – For At Knuse Verdensøkonomien?

Permanent Link

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID, HAD, KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892).

*

Coronavirus-sygdommen breder sig meget mindre end en influenzaepidemi, har lav dødelighed (ca 2% ældre og svagelige) – og verden er atter hensat i skræk og rædsel på højde med CO2-hysteriet, der også blot er et skræmmebillede, en syndebuk for illuminaternes virkelige klimaændringsværktøj (chemtrails/SRM). Formålet er på tværs af grænserne at få masserne til i religøs trance at skrige efter en verdensregering: FNs globale indsats (Åb. 13:3).

Og hysteriet virker: The Daily Mail 25 Febr. 2020: Hamstring af fødevarer i Palermo, som om krigen var brudt ud. Årsag: 1 inficeret turist ankom fra Norditalien!!!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er covir19-hysteri.png

The Daily Mail 28 febr. 2020 Dow (Jones)plunges another 1,000 points for the third day this week as markets sound alarm bells of a possible global RECESSION and coronavirus panic wipes $6 TRILLION off world stocks


The Daily Mail 28 febr. 2020

For mig at se kan der være 2 formål: 1) At få verdensøkomomien til at bryde sammen 2) At bane vejen for tvungen vaccination af alle – med mikrochipping – se næste artikel.

DEBKAfile 25. febr. 2020: SMITTERATEN ER KUN 2-3%.
Hvis udbruddet ikke er under kontrol i de kommende uger – nogle SARS-eksperter forudsiger, at det vil dø ned i foråret – kan verdens sundhedsmyndigheder beslutte at begrænse internationale – og muligvis endda indenlandske – rejser alvorligt. Og i mellemtiden, hvorfor presser myndighederne ikke på for udbredt brug af kirurgiske handsker som en souveræn beskyttelse mod infektionen?

Vi mindes svineinfluenza-skrækken, der i 2009 tjente samme formål. Og Illuminat-Rockefellers WHO virker nu som dengang med i retning af den Nye verdensordens én-verdensregering: Har udråbt global nødtilstand (der understreger behovet for FN-verdensregerings-koordination) – og WHO bringer således anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig under epidemien.

Verdenøkonomien truer nu med at falde sammen under den udløste hysteriske panik – aktiekurserne styrtdykker: Illuminatnære kilder har længe talt om en kommende finanskrise, der skulle blive endnu værre end i 2008. Er dette optakten?

MEN HVORFRA ER DENNE SARS-CORONA-HIV-VIRUS KOMMET?

BioRxiv 31 Jan. 2020 bringer et forbløffende indisk genetisk studie af covir19 genomet: I modsætning til coronavirus indeholder det HIV (AIDS)–virus komponenter – altså i USA-konstruerede gendele. De indiske videnskabsmænd konkluderer, at dette ikke kan skyldes naturlig mutation. Artiklen er naturligvis forsvundet – men kan dog ses her .
Mere her. Endv. har viruset et HIV-gen, og det reagerer ang. gunstigt på AIDS-medicin.

Forfatter af US Biovåben Lov mener WHO & Kina lyver Om coronavirusDen højt estimerede prof. Francis Boyle er ikke i tvivl om, at coronavirus Sars-HIV-covir19 blev konstrueret i Wuhan som et biovåben.

I det følgende interviewes Francis Boyle, der er professor i international ret ved College of Law, Illinois University, manden, der udarbejdede den amerikanske nationale lovgivning for Konventionen om Biologiske våben, kendt som antiterrorloven mod biologiske våben fra 1989. Han siger helt klart. at Wuhan-virologerne har “lånt” HIV-studiemateriale fra USA og Australien.

Professor Boyle holder sig ikke tilbage, idet han gør sin stilling klar om oprindelsen af ​​coronavirus og hvad han mener er en løbende hemmeligholdelse af et dødbringende biovåben, der er sluppet ud fra BSL-4 lab i Wuhan, Kina.

Interviewet falder også sammen med ​​coronavirus-udbruddet efter pandemi-øvelse på højt niveau med simulering af et globalt coronavirus-udbrud kun omkring 6 uger før det egentlige coronavirus-udbrudEvent 201 blev afholdt af Johns Hopkins Center for Sundhed og Sikkerhed i samarbejde med World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation.

Ugebrev 1. febr. 2020: I artiklen “Uhyggelig lighed mellem unikke indsatser i 2019-nCoV spike-protein og HIV-1 gp120 og Gag”, er indiske forskere forbløffede over segmenter af virussets RNA, som ikke har nogen relation til andre coronavira som SARS, og i stedet synes at være tættere på HIVVirusset reagerer endda på behandling med HIV-medicin.

South Chuna Morning Post 23. febr. 2020 citerer kinesiske videnskabsfolk for, at Corona virus blev bragt til Wuhan markedet – men ikke opstod der!

USA er kendt for ingen skrupler at have, når det drejer sig om militær, magt og penge.
Som vigtigste City of London koncern/vasal gør USA alt for at forblive “Verdens eneste Supermagt” (Zbigniev Brzezinski).

Biologiske våben er FN-bandlyste. Men USA har lanceret flere biologiske våben som AIDS og derudover dødelige bakterier og vira som miltbrand- og pestbaciller samt ebola-virus under meget dårlige isolationsforhold – specielt stærkt kritisable spildevandsforhold. Zika-virus skræmmekampagnen og her i 2016 forløb gennem Rockefellers WHO, der ønskede at fremme vaccineproducenternes interesser – som i 2009 med svineinfluenzaen. Zika virus er patenteret af Rockefeller Foundation allerede i 1947.

Derudover har USA udsat sin intetanende befolkning for radioaktiv bestråling og bakteriologiske forsøg og her og her.

På den baggrund kan ovenstående ikke overraske.

Tilbage står, om det drejer sig om troldmandens lærling (Goethe), der kom til at slippe kræfter løs, som han ikke kunne kontrollere. Eller om det drejer sig om illuminaternes (hidtil mislykkede) befolkningsreduktionsbestræbelser og her.

Illuminaternes Georgia Guidestones´ første bud til verden efter en global katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner.
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning? Se
Vigilant Citizen  og her.

Study: The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade
Study: SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence
Study: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry
Study: The possible origins of 2019-nCoV coronavirus
Study: Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China
SMOKING GUN: China Bought Weaponized Wuhan Virus From U.S.

*

Israels Krigsminister: “Vi Vil Snart Overgå til Offensiv i Syrien og Gøre Det til Iransk Vietnam”

Permanent Link

*

Orwellsk Programmering af Menneskerobotter: Hvordan Satan Stjæler Vore Sjæle

Permanent Link

*

Albert Pikes 3 Verdenskrige

Permanent Link

*

Hvorfor Følger Iflg. Åbenbaringen Hele Jorderig Efter Det Røde Dyr?

Permanent Link

*

WHOs Corona-Virus Nødstilstand er IKKE Verdens Ende. Dødelighed = 2.1%.

Permanent Link

*

Falske Profeter II. FN: Gaia/Klimatro Skal Være Religionskonkurrent. Først Istids – så Opvarmnings-Dommedag.

Permanent Link

*

Illuminat Henry Kissinger: “I 2022 Vil Der Ikke Være Noget Israel Mere”. Gentager Holocaust Sig? Israels Undergang = Kristi Genkomst

Permanent Link

*

“Store Tegn fra Himlen”. “Og Hele Jorderig Fulgte Efter Dyret og Tilbad Det og Dragen”: Erstatningsreligion Global Opvarmning P.G.A. SRM/Solvarme- Indstrålingsmanipulation

Permanent Link

*

Orwells Big Brother/Den Store Skøge Har Stjålet Vore Sjæle og Gjort De Fleste til Robotter: Aftenlandets Selvvalgte Undergang i Dekadence.

Permanent Link

 *

Hvem Og Hvad er Chabad Lubavitch

Permanent Link

*

GLÆDELIG JUL

Permanent Link

*

“I Skal Blive Hadet Af Alle Folk, Kastet i Fængsel og Slået Ihjel For Mit Navns Skyld”. “Finder Jeg Troen, Når Jeg Kommer ?”

Permanent Link

*

“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Permanent Link

*

“Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold”. Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

Permanent Link

*

Lucifers Verdensherskere Over Alle “Vore” Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

Permanent Link

*

“Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen”

Permanent Link

*

“I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter”: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

Permanent Link

*

“Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige”

Permanent Link

*

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Permanent link

*

Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

Permanent link

*

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´ Komme

Permanent link

*

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Permanent link

*

“Bulder i Bjergene. Hærskarers Herre Mønstrer Sin Krigshær For at Hærge Al Jorden”. “Der er Persere i Gogs Følge”.

Permanent link

*

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Permanent Link

*

Den Nye Verdensorden Styres Efter Bibelens Dommedagsprofetier

Permanent link

*

Åbenbaringens Røde Dyr

Permanent link

*

Åbenbaringens Skøge: Babylon den Store, en Hemmelig Kode

Permanent link

*

“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild

Permanent Link

*

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

Permanent link

“Som Det var i Noas Dage – Sådan Skal Det Være Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

Permanent Link

Messiasforventningen Er Høj I Jerusalem

Permanent link

*

Den Nye Verdensorden Styres efter Bibelens Dommedagsprofetier