Velkommen til Denne Side.

Nye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent under “Aktuelle Tegn.

*

Mange jødiske rabbier påstår, at Netanyahu er messias ben Josef, der skal overgive nøglerne til messias ben David, når Netanyahus regeringstid falder sammen!  Chabad Lubavitcher “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)” – Rabbi Levi Sudri.

Ben David skal komme i et Ragnarok/Harmageddon og her – Åb. 16:16 – som det er beskrevet i f.eks. Jeremias 25, Lukas 21, Matthæus 24, Daniel 2:44. – og gøre Israel til verdens hersker. Iflg Sanhedrin-medlem vil det ske meget snart.

Ben Josef, skal bane vejen for ben David gennem dette globale blodbad (Jeremias 25).
Israels premierminister lovede 1984 Chabads guru, rebbe Menahem Schneerson, under dennes indstændige pålæg at påtage sig ben Josefs rolle.

Det uhyggelige ved chabadnikerne er, at de behersker både Kreml og det Hvide Hus – og mange andre regeringer; samt at de bruger Bibelens dommedagsprofetier som arbejdsprogram.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml, bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 “Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 “Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske”.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren” (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde, med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for “overnaturligt“. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade

Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 25). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:

1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).

3) En verdenskrig følger (Jeremias 25).

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle “Nye Verdensorden” (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33).

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Den største hindring for farisæernes én-verdensstat er Jesu Kristi lære: Derfor stiller deres Nye Verdensorden Kristi lære på hovedet: Løgn bliver sandhed og omvendt (“Fake News”), godt bliver ondt og omvendt, unaturligt bliver naturligt og omvendt. Parolen er nu stort set: “Har du lyst har du lov”.
Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger “vore” illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere og her! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: “Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 planlagte verdenskrige. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og “desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys“.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Jagten på din fysiske eksistens
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babylonske mysterier. Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneskeheden under 500 millioner:
Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdensbefolkning?

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illuminaternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hop til indhold

Kristi Genkomst-Storpolitik

*

“Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold”. Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

Permanent Link

“Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste” (Matth. 24:12″

“Hvis nogen kommer til jer og ikke fører Kristi lære, må I ikke give ham husly eller byde ham velkommen. Hvis I gør det, gør I jer medskyldige i hans onde gerninger” (2. Johannes Brev 1:9,10).

I den nye verdensorden hersker lovløshed – men lovene beskytter tyve og voldsmænd og kalder folk med den gamle ordens moral for forbrydere. Alt som beskrevet i George Orwells “1984”

Organiseret statsvold forekom i Romerriget – og derefter først med den franske, nazistiske og bolsschevistike revolution – alle illuminat-udløste.
Men med illuminaternes såkaldte “Nye Verdensorden” (NVO) er det ved at blive lige så igen – med fanatisk masseimport af muslimer til Europa gennem den jødiske og tidligere engagerede kommunistisk/diktatoriske FDJ-Sekretær for Agitation og Propaganda (“Agitprop”) i DDR, Angela Merkel..

**HIGH RES** Glad propagandist Angela Merkel (dengang Kasner) 1972 i DDR-træningslejr – med rød cirkel

Besynderligt, at denne ukendte overløberi 1999 pludselig til alles forbløfelse gennem Frankfurter Allgemeiner Zeitung kunne meddele sin mentor, kansler Hellmut Kohl, at han hermed var afsat som leder af CDU, og at hun, Merkel, herefter var kanslerkandidaten! Hun er illuminaternes udkårne – hun, som har propaganderet for DDR-systemet, der skød sine “republik-flygtige” borgere, som var buret inde bag et jerntæppe-dødshegn.

Angela Merkel optrådte på den mest afskyelige og rasende måde d. 28 Nov. – og hun tordnede under applaus mod ytringsfriheden, mindede om sin stammefælle fra det. 3. Rige eller stammefællernes gud (Johannes 8:44): Ytringsfrihedens grænser går ved angreb på dem, som ustraffet, ja belønnet, daglig erklærer at hade os, de kalder os endog aber og svin i henhold til Koranen (sure 2:65 og 5:60). Dem masseimporterer Merkel for frimurerietbefaling af City of London agenten, George Soros.

Merkel var klædt i partifarven rødt. I det hele taget vil Merkel & Co bestemme, hvad der er “hadtale”: Alt, hvad der ikke passer hende og hendes NVO

Nedenfor taler Merkel og Facebook-grundlægger Zuckerberg uanende for åben mikrofon om at afskaffe ytringsfriheden. I Tyskland er en STASI-lignende aktivitet mod internet “hadtale” opstået for at underkue al modstand mod Merkels udskiftning af tysk befolkning og kristen kultur

Dvs., hvis vi citerer f.eks. Koranens sværd-vers (9:5), der opfordrer til baghold mod og drab på alle vantro – eller 9:1-4, der opfordrer til at snyde og bedrage de vantro, så kan vi straffes hårdt for “hadtale” og krænkelse af muslimers værdighed. Men det sker kun på internettet – for illuminaterne ejer og kontrollerer massemedierne, der længe har kvalt menigmands mishagsytringer om islam – mens muslimske terrorhandlinger ustandseligt forekommer – de fleste er dog i vikeligheden falske flag i regeringsopdrag. Derfor ikke mærkeligt, at Labour lederen Jeremy Corbin ikke mener, at terrorister skal have fuld straf!

Hvor galt det ser ud, fremgår af flg video af Paul Josef Watson, der må være en af dem, som Merkel hader allermest:

Og hvem er så Allah?

Sverige
kaldes nu af landets og verdens  første marxistisk feministiske regering “Det Nya landet“, hvor ikke muslimerne skal integreres  – men svenskerne skal reintegreres!!  Frimureriet er særligt gennemtrængende i det autoritetstro svenske samfund.

Det vil sige, Sverige er Den Nye Verdensordens model, som vi alle har i vente med velvillig hjælp fra vore frimurer-regeringer.
Sveriges forstæder omdannes til krigszoner og tiltagende No Go-zoner for hvide. Desuden tiltager udlændinges voldelige kriminalitet rapidt i et land, hvor 16% er udlændinge (absolut europæisk rekord) – så det svenske politi forlader tjenesten i hobetal – på grund af lave lønninger og rasant migrantkrise. Det svenske og det tyske politi er blevet pålagt at holde kæft om muslimske forbrydelser !!!

En imam opfordrer muslimske mænd til at få  sønner med svenske kvinder til med tiden at erobre og regere Europa for deres kalifat.

Og det Muslimske Broderskab har en plan for Europas og verdens islamisering og verdenskalifatet. Her kan man læse, hvordan de har infiltreret alle lag i Europa. Og jo flere muslimer i et samfund – des mere vold. iflg. prof. Peter Hammond.

Sverige har også fået genoplivet STASI: Jagärhär
Sputnik 30 nov 2019: Mellem 2013 og 2018 fik 806.155 mennesker opholdstilladelse i Sverige, dvs. næsten 10 procent af hele befolkningen.

Prof.ved Göteborgs Universitet og senere ved Stockholms Universitet, Bilyana Martinovsky, blev pludselig arresteret den 16. oktober 2019 i Stockholms lufthavn for at have kritiseret Kajsa Klein, den kvindelige leder af det svenske STASI-ækvivalent, Jagärhär, på grund af mediernes undertrykkelse af enormt stigende voldtægtsproblem i Sverige. (For år tilbage var stigningen 1472% siden det svenske parlament i 1975 stemte enstemmigt for, at Sverige skulle være multikulturelt og dermed erklærede Sveriges selvmord).

“Jeg ringede til domstolene og bad om retshovedbøger over alle bande- voldtægter mellem 2011 og 2017. Retshovedbøgerne, jeg fik fra domstolene, viste omkring 50.000 voldtægtssager, men mindre end 7 procent af overfaldsmændene blev dømt”, siger Martinovsky og tilføjede at størstedelen af de dømte bande-voldtægtsmænd kom fra lande uden for Europa.

Swedish-rape-victim

Venstre: svensk voldtægtsoffer

Efter at have været i ca. 10 bevæbnede politimænds varetægt blev Martinovaky ført til en fjerntliggende politistation.

Efter Martinovskis beretning behandlede de retshåndhævende myndigheder hende uhøfligt og taktløst uden at lade hende ledsages af et vidne, uden at forklare noget, og de kropsvisiterede hende og undersøgte hendes ejendele. Hun husker desuden, at hun blev afhørt, uden at en advokat var til stede.

“De nævnte aldrig nogen lovartikler eller -koder, hjalp mig ikke med et opkald til forhørs(bisidder) eller gav en grund til et sådant opkald, viste mig ikke engang dokumenter, der godkendte mine arrestation.

Efter hendes trængsler læste politiet følgende sætning: “Du er her, fordi du er mistænkt for en trussel på Twitter mod Kajsa Klein [Jagärhär kommunikationsleder], som forårsagede hende angst (‘ofredande’) i perioden mellem september 2017 og [marts eller maj] 2018 “.

Svenske Jagärhär, en STASI-ækvivalent, kom hurtigt højt på strå i den svenske regerings handlingsplan for 2017 “Til forsvar for det frie ord” (“Till det fria ordets försvar”) som et levedygtigt redskab til at bekæmpe ekstremisme online. Indtil videre har det meldt 700 mennesker til politiet

Efter at have holdt Martinovaky tilbage i politistationen i timevis tog lovhåndhæverne DNA-prøver uden at bede om hendes samtykke.

Hun blev frigivet sent om aftenen og smidt ud af politibygningen i de mørke kolde gader i et forstads-område til Stockholm, helt ukendt for hende.

Som svar skrev Kajsa Klein en række fordømmelser til Martinovskis arbejdsgivere og kolleger og beskyldte professoren for yderste højre-sympati og fremmedhad. Den sociale netværksgruppe viste sig at være meget indflydelsesrig, da Martinovsky snart blev fyret fra Stockholms Universitet, idet hun blev frataget en forskningstilknytning og enhver mulighed for at finde et job i videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige.

Et af spørgsmålene af særlig interesse for Jagärhar er migrantrelaterede forbrydelser, hvis diskussion er blevet betragtet som racisme og højreekstremisme af gruppen.

Samhällsnytt-iflg. reporter Egor Putilov, en alias for den svenske journalist Martin Dahlin – afslørede, at svenske berømtheder og endda nogle regeringsembedsmænd er tilsluttet netværkets rækker.

Jagärhar’s kampagner er meget ofte rettet mod journalister, opinionsdannere og debattører fra  den konservative og libertariske halvdel af Sveriges politiske spektrum.

Formålet er befolknings/ religionsudskiftning
Jyllands-Posten 3. dec. 2019: I 2017 var andelen af unge mænd i alderen 15-44 år af udenlandsk herkomst 43,4 pct. i Stockholm, 44,2 pct. i Göteborg, 55,3 pct. i Malmø, 65,5 pct. i Södertälje og 71,5 pct. i Botkyrka.
Her kommer prognosen for de samme kommuner i 2027: 50,4 pct. i Stockholm, 52,5 pct. i Göteborg, 62,8 pct. i Malmø, 79,3 pct. i Södertälje og 80,4 pct. i Botkyrka.

Kalergi

Naturligvis stammer det hele fra EU-fader, den Rothschild-betalte grev Coudenhove Kalergi, (til venstre), der ønskede, at fremtidens europæere skulle ligne de gamle egyptere ved hjælp af masseindvandring og raceblanding (anti-hvid racisme er højt i kurs i den Nye Verdensorden/Nya landet). Målet er at reducere hvid IQ ved hjælp af indvandrere fra lande med lav IQ, så at borgerne ikke kan indse, hvordan de bliver NVO-slaver.

American Free Press 26 Nov. 2019: Den 17. august 2016 offentliggjorde Southern Poverty Law Center (SPLC) en forvrænget “had-iaggtagelses-artikel” om mig og gjorde det til en nyhed i snesevis af aviser rundt om i landet.

Inden for to dage mistede jeg mit job, mit omdømme blev ødelagt, og jeg blev pariah i byen (Baltimore) og det juridiske samfund. Hvorfor ville SPLC bekymre sig om sådanne ting? Dets mål var at ødelægge en politisk nonconformist.

Gatestone Institute 22 nov. 2019: Nye tal fra EU’s statistikbureau, Eurostat, viser, at arbejdsløsheden stiger i Sverige. Ifølge Eurostat var arbejdsløsheden 7,4% i august, mens EU-gennemsnittet for august var 6,2%. Dette efterlader Sverige på Eurostats arbejdsløshedsrangliste over lande som nummer 24 ud af 28. Ifølge dagsavisen Expressen er en af ​​hovedårsagerne til Sveriges høje arbejdsløshed det store antal indvandrere, som landet har taget ind.
“Industrierne har et meget begrænset behov for mennesker uden erfaring og uddannelse.” – Johanna Odö, kommunalråd; Aftonbladet, 3. oktober 2019.

For at spare penge vil Ystad kommune ikke længere servere varme måltider til ældre, og rengøringstjenester vil være begrænset til en gang hver tredje uge.

Motala kommune har sagt, at den ville sænke varmen i bygninger, der administreres af byen, inklusive ældrehjem, for at spare penge. “Vi tager os af ældre; de ​​fryser ikke, de kan få tæpper,” lød beskeden.

I juni stemte det svenske parlament for en lov, der sandsynligvis vil øge indvandringen til Sverige baseret på familiesammenføring.

I Malmö, hvor arbejdsløsheden er 13,7%, næsten det dobbelte af det nationale gennemsnit, ser kommunen på et underskud på 390 millioner kroner. “Dette er noget, vi deler med mange andre kommuner. Det skyldes den demografiske udvikling, hvor færre [mennesker] skal sørge for flere,” fortalte finansdirektøren for Malmö kommune, Anna Westerling, for nylig til avisen Sydsvenskan.

Iflg. det svenske politi er kriminaliteten i Malmø så omfattende, at de siger til forurettede, at det klogeste de kan gøre, er ikke at bo i Malmø.
Det svenske politi er så overbebyrdet, at det ikke engang har tid til at efterforske voldtægt mod børn!

*

Lucifers Verdensherskere Over Alle “Vore” Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

“Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Kristus – Johannes 14:30)
“I har Djævelen til fader. Han er fra begyndelsen en løgner og morder, ja løgnens fader. Og I gør, som det lyster ham” (Kristus – Johannes 8:44).
“Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Og han er vred, for han ved, at hans tid er kort” (Åb. 12:12).

*

Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov.

Herunder ses som deltagere 3. øverste etage på illuminaternes pyramide – verdens onde ånder- der imidlertid står under 2. øverste etage: Dommedagssekten Chabad Lubavitch. Selve slutstenen med Tammuz´/Horus´/ Lucifers altseende ene øje beboes af … Lucifer/Satan. Også Rothschilderne er chabadnikere. Og Chabad sympatiserer voldsomt med Rothschild.

1-dollarseddel med illuminatpyramiden, som er del af USAs “Store Segl” – formentlig en gave fra Mayer Amschel Rothschild til det nye USA, som han derpå shanghajede gennen sin First National Bank og satte sig endegyldigt på med Washington DC forfatningen 1871, som gjorde USA til en City of London corporation, og The Federal Reserve Act kuppet i 1913) = Den Nye Verdensorden. Derigennem er USA blevet City of Londons militære arm. I både ørn og pyramide går tallet 13 (Israels 13 stammer) igen – ligesom Rothschild/Moloch/Baal/Israels flag-hexagrammet over ørnens hoved består af 13 stjerner. Oprindeligt var der 13 kolonier i nuværende USA.
Seglet på dollarsedlen er en daglig påindelse til amerikanerne om at færdiggøre den Nye Verdensorden: City of Londons én-verdensregering – med EU som model – som “vore politikere skriger efter.

Chabad’s mål er at nå alle verdens jøder samt at fremslynde deres messias, ben Davids, komme gennem den 3. Verdenskrig

Deltager var da også Chabad Lubavitcheren Emmanuil Grinshpun fra Chabads Russiske Center i Syd-Florida samt russiske og ukrainske oligarker (= folke-plyndrere).

Disse illuminater har altid ført en skyggetilværelse – og det har været tys-tys blot at nævne dem. At sætte disse folk, der ejer verdens centralbanker og gennem dem tjener ufattelige formuer samt opnår politisk magt på vor bekostning, i forbindelse med afgørende katastrofer i verdenshistorien, har hidtil været betegnet som “konspirationsteori”. Og det skønt deres rolle er oplagt for enhver, som sætter sig ind i begivenhederne.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trc3a6kker-i-trc3a5dene.jpg

F.eks. lægger Jacob Rothschilds uro-agent , George Soros, ingen skjul at han står bag ved og dikterer vore frimurer-politikeres indvandringspolitik. F.eks. skriver han, at Tyskland skal straffes med shock-terapi (masseindvandring), fordi det ikke vil betale Rothschilds EU-Fiskal-Union. Deres forgængere finansierede Hitler bl.a. via IG Farben og den kommunistiske revolution i Rusland. Utallige er deres “vellykkede” konspirationer

Når de nu står frem i samlet flok kan det kun opfattes derhen, at de føler deres magt så befæstet, at de kan advare os: Vi bestemmer – og I goyim-kvæg har blot at makke ret. Mod vore planer kan I intet stille op.

Deri har de ret. Kun Jesu Kristi genkomst kan og vil sætte dem og deres herre og mester på deres rette plads (Åb. 19:20)

*

“I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter”: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

Permanent Link

“I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Men se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således.” (Matth. 24:6)forudsætter massekommunikation.

Tilføjelse
Trump og Netanyahu ser ud til at arbejde hånd i hånd for at øge spændingerne med Iran. Det er tydeligt, at Netanyahu satser på, at lyden af krigstrommer vil drukne opfordringerne til hans retsforfølgning på grund af anklager om korruption. Han står evt. over for 13 år i fængsel.
Men snarere end at stå over for retfærdighed, ser den israelske leder ud til at være villig til at antænde en krig med Iran bare for at redde sit eget skind
(Strategic Culture 24. nov. 2019).

*

”Den tredje verdenskrig skal iværksættes ved at “Illuminatagenturet” drager fordel af forskellene mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden.
Krigen skal føres på en sådan måde, at islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske zionisme (staten Israel) ødelægger hinanden gensidigt.

I mellemtiden vil de andre nationer, der endnu en gang er delt om dette spørgsmål, være tvunget til at kæmpe, til de bliver fysisk, moralsk, åndeligt og økonomisk fuldstændigt udmattede.

Vi vil frigøre nihilisterne og ateisterne, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, der i al sin rædsel tydeligt vil vise nationerne virkningen af ​​absolut ateisme, oprindelsen til vildskaben den blodigste kaos.

Derefter må borgerne overalt forsvare sig mod verdens mindretal af revolutionære, vil udrydde disse ødelæggere fra civilisationen, og masserne vil være desillusionerede m.h.t kristendommen, hvis deistiske ånd fra det øjeblik vil være uden kompas eller retning, og de vil være ivrige efter et ideal.
Men da de ikke ved, hvem man skal tilbede, vil de modtage det sande lys gennem den universelle manifestation af Lucifers (Satans) rene lære. “(Frimurerguru Albert Pikes Brev til Illuminat Giuseppe Mazzini 1871).

Ovenstående forekommer chokerende. Men det er altså under den krig, at verdensbehersker-farisæerne i Chabad Lubavitch dommedagssekten venter at deres messias, Lucifers ben David, en snu politiker, som skal gøre Israel til verdens hersker, skal komme. Derfor gør de alt, hvad de kan for at fremskynde den dag. Men en forudsætning er, at det skal ske i nøje overenstemmelse med Bibelens dommedagsprofetier. Kort sagt: Chabad bruger Bibelen som arbejdsprogram.
Og det i det program mangler Damaskus´ totale ødeslæggelse for evigt samt Fyrsten af Rosjs overfald på Israel.

Men opfyldelsen af disse Bibelprofetier er lige netop også forudsætningen for Jesu Kristi genkomst (Matth, 24, Lik. 21).

Jesu Kristi genkomst finder sted under menneskehedens sidste og altødelæggende KRIG – som også forudsagt af bl.a. Illuminat-frimurer-guruen Albert Pike i 1871 og her.

Jeg har sågar hørt præster tale kryptisk om Kristi genkomst som “det kosmiske brag” – dengang præster endnu troede på Kristi genkomst. De havde øjensynligt ikke forstået, hvad der er undervejs.

Der sker i disse dage noget helt afgørende: Messias ben Josef alias Netanyahu, ser ud til at være færdig – må starte Harmageddon straks, hvis han skal indfri løftet til Chabad Lubavitchs og Netanyahus messias, ben David (video herunder): Rebbe Menachem Schneerson. Han har i 1984 lovet den forgudede Rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal sørge for, at Israels messias, ben David kommer og gør Israel til verdenshersker.

Netanyahu er i store vanskeligheder: Han bliver nu af statsanklageren stillet for retten, sigtet for korruption og bedrageri med fængselsdom på 10 år i sigte. Hans forgænger Olmert måtte i flere år i fængsel – og Netanyahu har mistet sin parlamentariske basis for at forblive premierminister. Kun en krig kan “redde” ham. Er han parat til det? Nedenstående tyder på det.

DEBKAfile 23 nov. 2019 Sådan som tingene ser ud på nuværende tidspunkt synes Netanyahu ikke at have andet valg end at afslutte politik og vie sig til at rense sit navn i retten – en proces, der kunne trække ud i flere år.
Anklagerne imod ham er kun et trin i den nådeløse kampagne for at fjerne ham. Hans beslutning om at kæmpe for sin uskyld og vinde vælgerne i Israels tredje valg på et år, i begyndelsen af ​​2020, har bragt den fulde vægt af de juridiske, politiske og medievirksomheder ned over hans hovede. De har ingen betænkeligheder med at bøje immunitetsloven for at tvinge ham til at forlade sit embede uden at vente på en endelig domstolskendelse af hans uskyld/skyld.

Israels grundlægger ben Gurion vidste af erfaring, at der ikke er noget andet at gøre imod alle disse kræfter end at holde op. Netanyahus-forgænger Ehud Olmert måtte gå flere år i fængsel på den samme anklage, som Netanyahu står overfor

Israels sidste krig har været planlagt og kendt i mere end 2600 år – forkyndt af Israels profeter. Den begynder i Israel (Lukas,21, Matth. 24, Jeremias 25) – med det genoprettede Israels undergang pga. af en invasion af en mængde folkeslag i de fra alle folk indsamlede israeliter og deres genoprettede land, Israel, under anførsel af en stormagt fra det yderste nord (Gog/Magog-profetiet (Ezekiel 36-39). Det skal ske efter Damaskus´ undergang i krig (Esajas 17).
Landet Magogs navn er også Rosj (Ruslands navn i dag på russisk er Rossya).

Men Putin er dog Israel venligt stemt? DEBKAfile 11. nov. 2019: Uvenlige lækager i forbindelse med Israel, IDF, dets våben og interaktion med USA kommer fra det russiske forsvarsministeriums “kilder” hver 2. dag, hvilket forårsager uro i Jerusalem og IDFs overkommando. Efterhånden er disse anonyme “afsløringer” blevet mere fjendtlige med forsøg på at nedrakke IDF’s image og evner. En russisk missil-u-båd ligger ud for Israels kyst. Den er kommet tættere end nogensinde før på Israels kyster.
Så hvem er ansvarlig for denne strøm af skurrende møder- selv under venlige samtaler i Jerusalem med en højtstående Kreml-embedsmand? Den ser ud til at komme fra kredse i det russiske forsvarsministerium, som ikke alle godkender den russiske præsident Vladimir Putins venlige bånd med Israel.

Denne Krig imødeses med stor forventning af de ortodokse jøder som snarligt forestående – ja den ultraortodokse dommedagssekt, Chabad Lubavitch, trækker i de usynlige tråde, der skal føre til den krig, hvori messias ben David skal fremstå og gøre Israel til verdens hersker. Denne sekt styrer frimurer-satanisterne i både Det Hvide Hus, Kreml og mange andre regeringer.

Den israelske regering har sørget for retræteområde for sig selv i Patagonien, når den med fuldt overlæg og på ordre fra Chabad slipper Helvede løs.

Fra Rusland lyder der nu igen kraftige advarsler fra KGB-agent og præsident Putin, illuminaternes “antikrist” (Se 9. febr. 2007 kl. 1:57), og hans tidligere chef, Sovjet-Unionens sidste hersker, Mikhail Gorbatjov, pga, af NATOs raketoprustning langs Ruslands grænser. Trump har opgivet Gorbatjovs og Præs. Reagans atomraket-stabiliserings-aftale (Newsweek 4 Nov. 2019). Der er i dag 3,750 aktive atomvåben på planeten sammen med yderligere 10.115 inaktive atomspænghoveder.

Johs. Åbenbaring 8: (Den store Skøges) plager skal komme på én og samme dag: Død, sorg og sult. Hun skal opbrændes med ild. 17. På en time er så stor rigdom lagt øde

Gilad Atzmon er en kendt jødisk Israel-kritiker og forfatter. Han citerer fra The Atlantic 4 Nov. 2019 Michael Oren, Israels ambassadør i De Forenede Stater fra 2009 til 2013 og fra 2015 til 2019, medlem af Knesset og viceminister i premierministerens kontor, nedenfor under overskriften: Israels Sidste Krig.

Det kommende Mellemøsten-Flammehav
De øverste ministre i den israelske regering mødtes to gange i sidste uge for at diskutere muligheden for åben krig med Iran.

Israels forsvarsstyrker bebudede i mellemtiden vedtagelsen af ​​en beredskabsplan med kodenavnet Momentum, for markant at udvide Israels missilforsvarskapacitet, dets evne til at indsamle efterretning om fjendens mål og soldaternes forberedelse til bykrig.
Israelske tropper, især i Nord, er blevet sat på krigsfod. Israel er forberedt på det værste og handler ud fra den antagelse, at kampe til enhver tid kan bryde ud. (Israel har altid foretruket forebyggende angreb).

Raketter, mange med mange tons TNT, ville regne ned over Israel; droner bevæbnet med nyttelast ville slå til mod vigtige faciliteter, militære og civile. Under den anden Libanon-krig, i 2006, nåede antallet af sådanne eksplosiv-angreb mellem 200 og 300 projektiler om dagen. I dag kan de nå op på 4.000 om dagen. Israels Iron Dome (raket opfangningssystem) er gennemsnitligt 90 procent effektive, hvilket betyder, at for hver 100 raketter, slipper 10 igennem, og de syv operationelle batterier er ude af stand til at dække hele landet. Hele Israel, fra Metulla i nord til den sydlige havneby Eilat, ville være inden for rækkevidde af fjendens ild.

Præcisionsstyrede missiler, hvoraf der er et stigende antal i iranske arsenaler, udgør en langt mere dødelig trussel. Styret med joysticks kan mange ændre destinationer midt under flyvningen
Israelske jordtropper ville blive tvunget til at gå ind i Libanon og Gaza fra hus-til-hus, mens specialstyrker ville blive sendt dybt inde i Syrien og Irak. Israels egne konventionelle missiler kunne ødelægge iranske mål.

Virker alt dette lidt langsigtet? Ikke for de øverste israelske regeringsministre, der netop har overvejet denne slags scenarier. Og over dem alle er der et presserende spørgsmål: Hvordan vil De Forenede Stater reagere?

Den hastige tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Syrien ses af mange i Mellemøsten som endnu et amerikansk skridt, der vil styrke Teheran. Få i regionen vil blive overrasket, hvis den amerikanske præsident letter sanktionerne og forhandler med sin iranske kollega.
Men sammen med se gennem fingre med iransk aggression har De Forenede Stater også provokeret den.
Iran har udnyttet fortjenesten og legitimiteten af ​​nukleare aftaler til at dominere store områder i Mellemøsten og omringe Israel med missiler.

Der er ringe tvivl om USAs regerings villighed til at levere de traditionelle typer bistand – til en vis grad. Hvert andet år afholder amerikanske og israelske styrker fælles øvelser kaldet Juniper Cobra for at styrke Israels luftforsvar
Om amerikanske tropper ville gå i offensiven på Israels vegne og ramme iranske baser forbliver usikkert.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er israelc2b4s_last-war.png

Golden Report 9. Nov. 2019: Jerry Golden er redaktør af The Golden Report. Han er kristen jøde bosat i Israel. Hans hovedformål er at bringe alle jøder til Israel.

Israel forbereder sig på krig med Iran og alle dets stedfortrædere, Hezbollah og nu hele Libanon, Syrien, Yemen, Irak, Gaza og meget muligt Tyrkiet. Men hvornår? Svaret på dette spørgsmål er snart – meget snart. Det er en masse hære og luftstyrker, der skal kæmpes mod på en gang på mange fronter for et lille land som Israel, og en ting er sikkert, jo længere det udsættes, jo stærkere bliver fjenderne.

Iran siger nu, at de kan udslette Tel-Aviv fra landkortet på mindre end 30 minutter, og deres første mål ville være Kiryah i Tel Aviv, der svarer til det amerikanske Pentagon. Dette mål alene ville dræbe næsten en tredjedel af befolkningen.

I modsætning til Amerika har vi en leder (Netanyahu), der er lammet af de blødende hjerte-liberale, der ser ud til at have mistet deres forstand, men jeg er overbevist om, at det ikke er mentalt, det er åndeligt. Når man ser på de fjender, der er anført ovenfor, kan man se Ezekiel 38: 5-6.

Iran er ikke alene. Der er mange konspirationer med Kina, Rusland, Nordkorea, og de ved alle, at Israel vil bede Trump om at sende hjælp hurtigt. Så det ser ud til, at Iran ønsker at vide, hvad Kina, Rusland og Nordkorea vil gøre, og hvornår og hvis de angriber Israel.

Krig med Iran og dets stedfortrædere er uundgåelig, og jo længere Iran får til at opbygge ildringen omkring Israel, jo værre bliver det for Israel og verden. Der er absolut ingen tvivl om, at al Helvede er ved at bryde løs ikke kun i Mellemøsten, men globalt. Verden er blevet helt i sindssyg og mere anti-Gud hver dag, synden hersker højest i de fleste lande.

Kommentar

Set i perspektivet af Storisrael-ideologien (t.v.) må Israel fratage Iran dominansen i Syrien.

I USA er den ellers fredelige præsident Trump, der i modsætning til sine 4 forgængere endnu ikke har startet nogen krig, også i store vanskeligheder. Demokraterne spiller forrykte og har kun én tanke: at få afsat Trump og selv overtage magten gennem en eller anden svag person, der helt ligger under for CIA/ Council on Foreign Relations/ City of London – som f.eks. Hillary Clinton. Trump er under stærkt pres for også at følge ordre – f.eks. om at angribe Iran, hvad han hidtil ikke har villet. Rothschilds/Rockefellers Council on Foreign er USAs egentlige regering

The New York Times mener, at Trump ikke vil angribe – men heller ikke stå i vejen for et israelsk anngreb på f.eks. Fordow, der nu har genoptaget uranberigelse ud over 20%.
Men lige så vel som Netanyhu kan Trump blive tvunget til Krig, hvis han vil beholde sit embede. Og det kan netop være “Deep State´s” formål med rigstretssagen

I Iran er der meget store (formentlig CIA-organiserede) protester mod regimet, som må føle sin eksistens truet.

For alle 3 ville en krig nu løse deres personlige problemer – men på bekostning af deres lande og folk.

*

“Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige”

Permanent Link

*

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Permanent link

PEPavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

Permanent link

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. “Amalek”/Iran Skal Udryddes før Messias´ Komme

Permanent link

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Permanent link

“Bulder i Bjergene. Hærskarers Herre Mønstrer Sin Krigshær For at Hærge Al Jorden”. “Der er Persere i Gogs Følge”.

Permanent link

Lucifers Sejrsgang: “De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe”. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Permanent Link

*

Den Nye Verdensorden Styres Efter Bibelens Dommedagsprofetier

Permanent link

*

Åbenbaringens Røde Dyr

Permanent link

*

Åbenbaringens Skøge: Babylon den Store, en Hemmelig Kode

Permanent link

*

“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild

Permanent Link

*

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

Permanent link

“Som Det var i Noas Dage – Sådan Skal Det Være Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

Permanent Link

Messiasforventningen Er Høj I Jerusalem

Permanent link *